รายงานสถิติ รวม ของแต่ละเดือน ช่วง พ.ค. – ก.ค. 2562

พค 61 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 รวม
หนังสือ 0 347 124 0 86 70 627
อีบุ๊ค 21 334 403 271 1115 186 2330
รวม 21 681 527 271 1201 256 2957
มิย 61 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 รวม
หนังสือ 1162 377 693 49 75 270 2626
อีบุ๊ค 60 857 1742 428 1432 505 5024
รวม 1222 1234 2435 477 1507 775 7650
กค 61 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 รวม
หนังสือ 2426 175 283 42 37 85 3048
อีบุ๊ค 1940 2027 5955 1129 710 1742 13503
รวม 4366 2202 6238 1171 747 1827 16551

 

โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 2562 เอาสรุปรวม มาบวกรวม