เอกสารงานสัปดาห์ห้องสมุดทั้งหมด

หน้าใช้งาน https://sites.google.com/pwschool.ac.th/1-2561/home

ย่อ URL เป็น http://gg.gg/pwlib1-2561

แก้ไขหน้าเว็บ https://sites.google.com/s/1fPwWtoT7dtIS67hlfqEulWacW2oF_5-9/p/1sUckiGe7bQz7r7S5oRgZ3FaG8tpPdrVj/edit

…………………………………………………………………..

ฟอร์มทุกอย่างสร้างจาก อีเมลจีเมลโรงเรียน โฟลเด้อ https://drive.google.com/drive/folders/1Xdm0XCcV3LMxI546h1gG_bkylV0T2bOF

ไฟล์คิวอาร์โค้ดที่ใช้ทั้งหมด แนบไฟล์

ถึง หน้า 8 qr code สัปดาห์ห้องสมุด

qr code สัปดาห์ห้องสมุด (ครบแล้ว)

ทำ QR code จาก https://www.qr-code-generator.com/

…………………………..

แบบประเมินที่ 1
1-2561 แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้

ต้นฉบับ จำกัดสิทธิ์

หน้าฟอร์มรับข้อมูล https://goo.gl/forms/oK2zb81zRiq9RXoA2

แสดงผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ao7tQNoLtYsZsZVndLKDYjufW0SnihSFD1NNHaN4Rug/edit?usp=sharing

…………………………..

แบบประเมินที่ 2
1-2561 แบบประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการบริการ

ต้นฉบับ จำกัดสิทธิ์

หน้าฟอร์มรับข้อมูล https://goo.gl/forms/5sMeoyxIVqNs3OrJ2

แสดงผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L8TR_zXcMD7Ac2MyGRWOfsW2qSxmlDnEYBeL0DD_o2k/edit#gid=2130361812

…………………………..

ลงทะเบียนเล่นเกมใบ้คำ สรรหาคนเก่ง ยืมอีบุ๊ค ทุกช่วง (ไว้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน)

ต้นฉบับ

หน้าฟอร์ม https://goo.gl/forms/2nnEAQsJH8Gq05pR2

แสดงผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B3fIXc199AgESD06VFeafMwQz7V99reUV1xEBiFe3eQ/edit?usp=sharing

…………………………..

หน้ารวมเกมใบ้คำ (คู่ละ 2 นาที ต้องตอบได้ 7 คำ)
https://pwschoollibrary.wordpress.com/2018/07/28/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3/

หน้ารวมเกมสรรหาคนเก่ง (ไม่จับเวลา ทำเสร็จคะแนนจะขึ้นมา ต้องได้ 7 ถึงจะได้รางวัล)
https://pwschoollibrary.wordpress.com/2018/07/28/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87/
เกมยืมอีบุ๊ค (รางวัลก็คือ ยืมหนังสือผ่าน เกมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังยืมไม่ผ่าน
และยังลุ้นรับรางวัลเช่นเดียวกับการตอบแบบประเมิน จะนำชื่อไปสุ่มรับรางวัลจากห้องสมุด)

แบบที่ 1 เด็กที่มีมือถือ มีแอพอยู่ในมือถือ มีเน็ต ให้แคปหน้าใดในหนังสือที่มีราคาหนังสือบอกอยู่ (เท่ากับเด็กต้องได้ยืมอีบุ๊คแล้ว) มา12เล่ม

แบบที่ 2 ยืมคืนอีบุ๊คจากคอม  แล้วจดชื่อหนังสือ กับราคาหนังสือ 12 เล่มเท่ากัน

…………………………..

สมัครแข่งขัน 3 รายการช่วงเย็น (ใช้ฟอร์มเดียว เนื่องจากคาดว่านักเรียนมาไม่เยอะ เพราะเป็นตอนเย็น เด็กน่าจะอยากกลับบ้าน ฟอร์มเดียว จะทำให้เห็นว่ามาทั้งหมดกี่คน ไม่ต้องเปิดดูหลายฟอร์ม ทุกปีที่ผ่านมา ไม่เคยจัดงานตอนเย็น)

ต้นฉบับ

หน้าฟอร์ม https://goo.gl/forms/4I88zscxmgb4x1ug2

สรุปผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0E_ElV6WLR6HtiJR9U7jno6WNkYOHv1-1iGOFPPRsM/edit?usp=sharing

…………………………..

โหวตของสามรายการ  https://drive.google.com/drive/folders/1bYBsOkZ9It_NRSjKZotpBKgL8g3vzlb1https://drive.google.com/drive/folders/1bYBsOkZ9It_NRSjKZotpBKgL8g3vzlb1

ใบบันทึกรักการอ่าน

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/14gqBz9lxakTq3FRmLlrM7I7gQjJ7TNGGAhSMFq2Jmvk/edit

ฟอร์ม https://goo.gl/forms/Qab5yctoSXu7VKtq1

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9YUk9pq_yZFDpO5b2_P6YB7D5sDbjbXjMsaEoa_J6Y/edit?usp=sharing

 

สมุดเล่มเล็ก

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1jbhemuE-n2Y_hvYNUwAA2U-F7-CFtYcvpymwj8nhPxs/edit

ฟอร์ม https://goo.gl/forms/MT3w3U94vsvRjI2I3

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QdtrjiBedR-fO3SGX8ZZsl3SIltNnLHa7HM1AFfz18/edit?usp=sharing

 

วาดภาพ

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1jYyLIam90vlRKx8nFA-ZuA9LZdXAwGHCA4VABjoiPTk/edit

ฟอร์ม https://goo.gl/forms/LuXPnlaPKWri5NB82

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/16M8TzLosFBJhgGm1a_A6o7Zaei_4JoeBNEwjdXq_3AM/edit?usp=sharing

…………………………..

สรรหาคนเก่ง

สรรหาคนเก่ง 1

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1lw-iruzYVEFMZlDEc94ZMtErhMDL5KNHNI5_mxXvbQ4/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaLXf5ifFbnga-O6VQGsCQcuQciU_3K7MMxueYSGo7Alz_uQ/viewform

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ax3OD3IgI1xattwC76njCx-8g23U7TbVumMGz3KcGLU/edit?usp=sharing

 

สรรหาคนเก่ง 2

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1pLSgm73587DI1oyuDWNaERDdKH0aKLsbcWZnNY3jndM/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3qVPhPycbifeZRYY_PduQ9AxBtG0ZiTa5upKWHad3YpjRg/viewform

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwIXot7XmOfoOXGbiVNzRoIfF9CEnGc4LZlTAg_ygtQ/edit?usp=sharing

 

สรรหาคนเก่ง 3

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1Ydy1BqAJ8eGeBs-x7yCF9WvNg1vnewQNDQU_-ixs76Y/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuvuYVFFsVNtVuhhVYG2CCA067O2fmPW_xi3vIkMgferCNPg/viewform

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTSMe9dKPtXkMIDiKwHhy4VP0Pfgfn4VsI3l8O-k38E/edit?usp=sharing

 

สรรหาคนเก่ง 4

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1Y5T4FdAf8A6JXY2ovXZovRSSu9Q2kekHmydYDk2JXhE/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD2P367S-lC2qAu4NVXpeD_P94ssbXzUP0KYHvoU84FLGSTg/viewform

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/15bIQ9g6Hnpst-pMKm6493j7K4UNPxfYng04h1j_KSaU/edit?usp=sharing

 

สรรหาคนเก่ง 5

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1xSFuaML7GG3WxK1qXE4SggVjOXlvMaXAgxyVWVkPexE/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNXw6InyZfadcgVBKS0HqUtNiDhdE4xdV_OkKnjym80nQgg/viewform

ผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VDQWAtwf6BaNbJEEQj-gniLOLLPwKiv8159uwfSl-JA/edit?usp=sharing

 

…………………………..

สารานุกรม

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1G_Q3drYAy4Z6PCi5y7mXE1MWDSh26z43kkEaGE47TOs/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyf9OjXCGBUulr9-mIiU3hbHfqZgaM5sX8N4C8cPF9lv6tVw/viewform

สรุปผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLDiajv7c950HUUqzWH9Fjy7SQ_3ksgh2shHWe1AfiI/edit?usp=sharing

 

…………………………..

พจนานุกรม

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1MlXLoRPbSG2xsf5k-KFo3vP7G1cJ3vNyK8WWzgHkpz4/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2oWvKcuHRuVjLBaukQZr4Gs9Q16emV-YNh4mb2EYfT_VOmA/viewform

สรุปผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVbDavFpeseOdZZ83mW29AA05d3VAbZNGgTpQeoohJg/edit?usp=sharing

 

…………………………..

สะกดคำไทย

ต้นฉบับ https://docs.google.com/forms/d/1iK8RHPgdz4Xolad0aMetylreQkYYajW845Vc7bsEMv8/edit

ฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_4OtScZ_mrRfdNiEHHnuwBNvyvzNvjs8x905HVd6z039IMw/viewform

สรุปผล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQ57A-lEonOjOzZWayjtsP0JsgpeiEXZUg4s-QoyMNY/edit?usp=sharing

 

 

…………………………..

 

…………………………..

ขั้นตอนทั้งหมด

ประกาศให้เตรียมถุงรองเท้า “ทุกคนต้องเอารองเท้าสะพายไว้กับตัว” อนุญาตให้ใช้ถุงก๊อปแก๊บได้ เอาเข้ามาในห้องสมุดได้เลย ป้องกันรองเท้าหาย เพราะนักเรียนจะเยอะกว่าปกติ เนื่องจากมีนักเรียนแข่งขัน
(การยืมคืนหนังสือก็ยังมีอยู่ตามปกติ)
ส่วนกระเป๋า แขวนพวงกุญแจใหญ่ ๆ (ถ้าขโมยจะเอากระเป๋าไป ต้องแกะนาน)  ที่สำคัญที่สุด คือ “ห้ามเอากระเป๋าสตางค์และของมีค่าไว้ในกระเป๋าเป็นอันขาด” เอากระเป๋าไว้ห้องโฮมรูมได้ยิ่งดี มีแต่หนังสือเรียน คงไม่มีใครขโมยหนังสือเรียน

 1. 1 ชม. ก่อนถึงเวลาก่อนแข่งสารานุกรม เตรียมเอา เอกสาร สารานุกรมจำลองไปวาง แถวที่แข่ง
  เปิดทีวีจอใหญ่ ไว้โชว์เวลา กับ กติกาการแข่ง (ทีวีบ้านครูแอมแบกไป มันจะเชื่อมกับมือถือครูแอม)
  ยกไอแพดไปเปิด 25 เครื่อง ต่อเน็ตครูแอม (ไวไฟฮอทสปอต เปลี่ยนรหัสทั้งหมดทุกเครื่อง ไม่ให้นักเรียนครูแอมที่รู้รหัส มาแย่งเข้าใช้งาน)  เปิดหน้าแข่งขันไว้เลย ยิงคิวอาร์โค้ดใบแข่ง
  ปล่อยเด็กเข้าแข่งเป็นรอบ ๆ รอบละไม่เกิน 25 เครื่องไอแพด (และรับได้อีก ถ้าเด็กใช้เครื่องตัวเอง ให้ยิงคิวอาร์โค้ดเข้าแข่งได้) ถ้ามาไม่พร้อมกัน ก็แจ้งว่า ครูจะดูจากเวลาการเข้าแข่ง นักเรียนต้องคอยดูเวลา หากทำเกิน 10 นาที จะหักคะแนนนาทีละ 2 คะแนน ฉะนั้นจงรักษาเวลาให้ดี ((จริง ๆ อยากให้เข้าออกเป็นรอบ แต่ติดที่เด็กอาจจะไม่ได้มาพร้อมกัน แต่ตัดสินกันที่เวลาพอได้))
  เมื่อจะหมดเวลา รีบกดส่งได้เลย ไม่ต้องทำให้ครบทุกข้อก็ได้ครูคอยดูไม่ได้เด็กแอบเปิดกูเกิลนั่งเบียดกันได้ คำถาม สุ่มข้อ สุ่มช้อยส์ อย่าให้คุยกันแล้วกันบ่ายโมงครึ่ง ไปเซตให้หน้าผล ดูได้ พิมพ์ประกาศผลในเย็นนั้นเลย
 2. เย็น ให้เอาของมาแข่งขัน ลงทะเบียน แข่งเสร็จให้ส่งครู
 3. เอาทุกผลงาน ใส่แฟ้มซอง (หรือถุงใส) ยกเว้นสมุด แขวนเชือกจะได้เปิดดูได้
  แขวนเลย  เอาคิวอาร์โค้ดที่โหวตวางไว้ ให้เริ่มโหวตได้ ตั้งตรงที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า กันผลงานโดนทำลาย
 4. ของพจนานุกรม สะกดคำ เหมือนข้อ 1  ทุกอย่าง
 5. ของเกม ลงทะเบียน แล้วเล่น เล่นผ่าน มีใบปั้มชื่อครูแอม (ตัวปั้มพี่) เขียนคะแนนที่ได้ให้

…………………………..