ค้างส่ง ล่าสุดค่ะ 12/2/57 9:53

1 29/1/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.1/1 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
2 29/1/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.1/1 0039317 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 7 แอล กับกำไลสลายเวท (160฿)
3 9/2/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.1/1 0039797 พญาสีดอ (100฿)
4 12/2/2558 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.1/1 0000785 หัวใจนักรบ
5 12/2/2558 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ ม.1/1 0021940 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 4
6 13/2/2558 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ ม.1/1 0018495 สื่อธรรมชาติ เล่ม1 ประถมศึกษา
7 4/7/2557 19600 ด.ญ.รัตนาภรณ์ สอนเถื่อน ม.1/10 0002142 แรงเงา
8 16/7/2557 19578 ด.ช.ภูมินทร์ เวียนนอก ม.1/10 0006491 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
9 29/7/2557 19576 ด.ช.ภานุพงษ์ เซ็นกลาง ม.1/10 0020648 สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
10 9/12/2557 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.1/10 0024125 อาหารอร่อย : Food
11 9/2/2558 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.1/10 0019591 อาณาจักรพืช
12 12/2/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.1/10 0024005 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
13 13/2/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.1/10 0035668 ตะลุยโลกใต้พิภพ
14 13/2/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.1/10 0036815 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 1 ตอน จุดเริ่มต้นของโชคชะตา (159฿)
15 16/12/2557 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง ม.1/11 0024116 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
16 16/12/2557 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.1/11 0024023 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
17 22/12/2557 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.1/11 0024313 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
18 25/12/2557 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ ม.1/11 0024026 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
19 30/12/2557 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.1/11 0037983 รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อน (180฿)
20 15/1/2558 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน ม.1/11 0024002 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
21 2/2/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.1/11 0024205 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
22 9/2/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.1/11 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
23 11/2/2558 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.1/11 0019617 เทคนิคการวาดเส้นดินสอสี
24 12/2/2558 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.1/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
25 12/2/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.1/11 0024133 อาหารอร่อย : Food
26 13/2/2558 19636 ด.ญ.นันทิดา ตระกูลวงษ์ ม.1/11 0038506 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
27 13/2/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.1/11 0039574 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
28 11/11/2557 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู ม.1/12 0024043 โรงเรียนของเรา : Our School
29 14/11/2557 19677 ด.ญ.จิดาภา เชี่ยวบัญชี ม.1/12 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
30 25/12/2557 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.1/12 0024314 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
31 10/2/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.1/12 0023978 ฉันไม่ยอม : Problems
32 11/2/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.1/12 0038807 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
33 12/2/2558 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ ม.1/12 0024058 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
34 10/2/2558 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.1/2 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
35 11/2/2558 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.1/2 0017974 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
36 13/2/2558 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ ม.1/2 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
37 6/1/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.1/3 0034143 มหันตภัยโลกร้อน
38 11/2/2558 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.1/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
39 12/2/2558 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.1/3 0039256 คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ (165฿)
40 12/2/2558 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.1/3 0019847 เกร็ดสนุกในอดีต
41 13/2/2558 19274 ด.ช.ทยา แคนดา ม.1/3 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
42 11/2/2558 19318 ด.ช.นรินทร์ แต่งทรง ม.1/4 0023936 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
43 4/2/2558 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.1/5 0036232 ดิโอแมน ภาค อันดราคาซัคค์
44 11/2/2558 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ ม.1/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
45 12/2/2558 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว ม.1/5 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
46 10/2/2558 19397 ด.ช.ีจีระศักดิ์ แก้วพรม ม.1/6 0023973 ฉันไม่ยอม : Problems
47 11/2/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.1/6 0038498 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาลาว (180฿)
48 12/2/2558 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี ม.1/6 0035035 น้ำผักผลไม้
49 17/11/2557 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.1/7 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
50 18/11/2557 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ ม.1/7 0036617 การทำดอกไม้จากต้นโสน
51 19/11/2557 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ ม.1/7 0024138 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
52 1/12/2557 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.1/7 0024135 อาหารอร่อย : Food
53 11/12/2557 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม ม.1/7 0021575 สบู่แฟนซี
54 23/12/2557 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.1/7 0003532 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
55 29/12/2557 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ ม.1/7 0018114 โคลงนิราศนริทร์
56 13/1/2558 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.1/7 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
57 9/2/2558 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ ม.1/7 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
58 12/2/2558 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.1/7 0037746 กบนอกกะลา เล่ม 90 นักบินเส้นทางท้าฝัน (180฿)
59 25/12/2557 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.1/8 0037722 ความสุขของกะทิ (235฿)
60 30/12/2557 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ ม.1/8 0011578 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
61 6/1/2558 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน ม.1/8 0018571 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
62 10/2/2558 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.1/8 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
63 10/2/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.1/8 0021725 ศิลปะการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานตกแต่งจากโครเชต์ด้ายถัก
64 12/2/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.1/8 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
65 12/2/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.1/8 0037852 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
66 13/2/2558 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.1/8 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
67 23/12/2557 19533 ด.ช.ประกิต สันทาสุนัย ม.1/9 0039249 Why? วิทย์ในชีวิตประจำวัน (148฿)
68 2/2/2558 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.1/9 0021149 เทียนขนมหวาน
69 3/2/2558 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.1/9 0001973 รู้ทันเงินเฟ้อ
70 3/2/2558 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย ม.1/9 0018798 เทวรูปพระกาฬ
71 11/2/2558 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.1/9 0023955 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
72 12/2/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.1/9 0024204 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
73 30/1/2558 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.2/1 0026556 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
74 4/2/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.2/1 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
75 4/2/2558 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ ม.2/1 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
76 11/11/2557 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.2/10 0038147 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
77 1/12/2557 18989 ด.ช.วราวัฒน์ จันต๊ะเทพ ม.2/10 0026161 ครอบครัวตึ๋งหนืดฉบับเหนียวหนึบ รวมตอนเด็ดจากเล่ม 1-3 (59฿)
78 18/12/2557 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู ม.2/10 0016888 แม่
79 24/12/2557 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี ม.2/10 0023060 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่32
80 25/12/2557 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.2/10 0003243 คนอยู่วัด
81 30/12/2557 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ ม.2/10 0000254 มหาบุรุษ
82 2/1/2558 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ ม.2/10 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
83 28/1/2558 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง ม.2/10 0038142 ธรรมะมหานคร (79฿)
84 4/2/2558 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ ม.2/10 0017765 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
85 7/7/2557 18777 ด.ช.ธนัชพล (ค้างส่ง21175 งดยืม) กาฬภักดี ม.2/11 0021175 คู่มือการเพาะเห็ด
86 5/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.2/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
87 5/12/2557 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น ม.2/11 0026319 ผักสวนครัว
88 15/12/2557 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.2/11 0022051 คู่มือการเลี้ยงแพะและแกะ
89 25/12/2557 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ ม.2/11 0026461 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
90 30/1/2558 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ ม.2/11 0022797 27 เมนูเด็ดการทำขนมวัฟเฟิล
91 11/2/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.2/11 0035615 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
92 11/2/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.2/11 0005886 เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์
93 11/2/2558 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง ม.2/11 0022630 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
94 12/2/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.2/11 0026340 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
95 12/2/2558 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.2/11 0017466 ทวีปอเมริกาอารยธรรมดึกดำบรรพ์
96 12/2/2558 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา ม.2/11 0022165 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : เลขคณิตคิดเร็ว
97 12/2/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.2/11 0037233 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
98 12/2/2558 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย ม.2/11 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
99 19/11/2557 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก ม.2/12 0038465 กระเป๋าหลากสไตล์ (240฿)
100 21/11/2557 18792 ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตรหาญ ม.2/12 0035701 แสงนั้นมิจางหาย
101 30/12/2557 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง ม.2/12 0020974 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
102 30/12/2557 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด ม.2/12 0039262 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
103 14/1/2558 18740 ด.ช.จิระพงศ์ จิรวิโรจน์เฟื่องฟู ม.2/12 0021922 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
104 14/1/2558 18869 ด.ช.รถเสน หอมรื่น ม.2/12 0016316 คำถามคาใจ เล่ม3
105 30/1/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.2/12 0004568 เจ้าจันทร์ผมหอม
106 10/2/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.2/12 0018099 โคลงนิราศนริทร์
107 12/2/2558 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ ม.2/12 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
108 12/2/2558 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก ม.2/12 0022641 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
109 12/2/2558 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ ม.2/12 0020509 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
110 12/2/2558 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ ม.2/12 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
111 12/2/2558 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง ม.2/2 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
112 6/1/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.2/3 0022539 การจัดดอกไม้
113 14/1/2558 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร ม.2/3 0025549 พระพุทธศาสนากับโลกของการเปลี่ยนแปลง
114 14/1/2558 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ม.2/3 0037206 สัจธรรมสะท้อน (50฿)
115 6/2/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.2/3 0019794 แบดมินตัน (58฿)
116 9/2/2558 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.2/3 0023071 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
117 10/2/2558 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ ม.2/3 0012495 นิทานโบราณคดี
118 29/1/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.2/4 0025164 นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม
119 30/1/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.2/4 0035123 ตัวเติมฝัน
120 6/2/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.2/4 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
121 13/2/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.2/4 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
122 30/1/2558 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน ม.2/5 0039197 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 3 โลกแห่งแสงสี (158฿)
123 12/2/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.2/5 0021626 งานปักผ้าแสนสวยด้วยด้ายและริบบิ้น
124 11/8/2557 19765 ด.ช.อนุรักษ์ กล่อมกำเนิด ม.2/6 0016930 ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย
125 18/11/2557 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.2/6 0023137 การสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF Animation
126 18/11/2557 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.2/6 0038471 ศิลปะการพับดอกบัว (170฿)
127 13/1/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.2/6 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
128 30/1/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.2/6 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
129 4/2/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.2/6 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
130 12/2/2558 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี ม.2/6 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
131 12/2/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.2/6 0039074 กบนอกกะลา เล่ม 114 ตอนเปิดต้นตำรับสูตรลับกว่าจะเป็นเชพ (180฿)
132 12/2/2558 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง ม.2/6 0021507 การประดิษฐ์กระเป๋าจากลูกปัด
133 12/2/2558 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า ม.2/6 0020786 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
134 12/2/2558 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม ม.2/6 0018689 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
135 12/2/2558 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา ม.2/6 0013713 รวมเรื่องสั้นขนหัวลุก บึงปีศาจ
136 13/1/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.2/7 0016943 ช่างสำราญ
137 11/2/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.2/7 0021712 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีเพื่อคนที่คุณรักและธุรกิจที่สดใส (89฿)
138 11/2/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.2/7 0011922 Chocolate Cookery
139 11/2/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.2/7 0020783 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
140 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
141 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
142 11/2/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.2/7 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
143 13/2/2558 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล ม.2/7 0038798 อร่อยสุดฤทธิ์ น้ำพริก 4 ภาค (39฿)
144 18/12/2557 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน ม.2/8 0021111 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
145 11/2/2558 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา ม.2/8 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
146 10/11/2557 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.2/9 0021325 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
147 12/11/2557 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.2/9 0022949 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 16
148 14/1/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.2/9 0039283 Why? ปลา (148฿)
149 14/1/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.2/9 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
150 11/2/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.2/9 0007705 ครอบครัวกลางถนน
151 11/2/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.2/9 0000260 ชาวน้ำ (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (40฿)
152 11/2/2558 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด ม.2/9 0035397 พระมหากัสสปะ
153 12/2/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.2/9 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
154 13/2/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.2/9 0037794 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
155 13/2/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.2/9 0039103 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของร่างกายมนุษย์ (79฿)
156 13/2/2558 17926 ด.ช.นฤเบศ รัตนางกูร ม.3/1 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
157 13/2/2558 17930 ด.ช.อรรถวุฒิ สีสด ม.3/1 0037023 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
158 13/2/2558 17940 ด.ญ.ชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.3/1 0012498 สาวิตรี
159 24/12/2557 18313 ด.ช.กิตติคุณ พันธ์จบสิงห์ ม.3/11 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
160 29/12/2557 18343 ด.ช.สรรพวุธ สุขสิงห์ ม.3/11 0023082 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่35
161 29/12/2557 19129 ด.ช.นพเก้า ปันแก้ว ม.3/11 0023066 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่33
162 26/1/2558 19130 ด.ช.สุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.3/11 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
163 10/2/2558 18344 ด.ช.สหรัฐ บุตรสอน ม.3/11 0023048 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 31
164 12/2/2558 18345 ด.ช.สัญญา จุทาผาด ม.3/11 0022309 มะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต
165 5/12/2557 18402 ด.ญ.สุภาวดี ภูมิอ่อน ม.3/12 0017489 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
166 6/2/2558 19758 ด.ช.กิตติชัย แดนนารัตน์ ม.3/12 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
167 11/2/2558 18373 ด.ช.พงศ์ดนัย ทองสุข ม.3/12 0038800 ปรุงแหนม ให้เป็นกับแกล้มและกับข้าว (39฿)
168 13/2/2558 18381 ด.ช.สุขพิเศษ ภูมิชัย ม.3/12 0007640 บริหารหุ่นสวย เทคนิกนักกีฬา
169 3/2/2558 18000 ด.ญ.สิริโสภา พรประสิทธิ์ ม.3/2 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
170 12/2/2558 17979 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่แทน ม.3/2 0034103 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
171 12/2/2558 17998 ด.ญ.วาสนา สกลนุกรกิจ ม.3/2 0022598 รวมสูตรการผสมค็อกเทลนานาชาติ
172 13/2/2558 17961 ด.ช.จิรวัฒน์ แย้มโสพิศ ม.3/2 0009428 ป่าไม้กับการพัฒนาที่ดิน
173 11/2/2558 18011 ด.ช.นาคินทร์ เขียวคำ ม.3/3 0004163 เรื่องของน้ำพุ
174 12/2/2558 18017 ด.ช.วิวัฒน์ ธรรมโส ม.3/3 0039844 ต่วยตูน ปีที่ 43 เล่มที่ 7 (100฿)
175 12/2/2558 18021 ด.ช.อลงกรณ์ สุขกะสวน ม.3/3 0039143 Plus!! วิทยาศาสตร์++ สำรวจร่างกายมนุษย์ (229฿)
176 13/2/2558 18004 ด.ช.จิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.3/3 0038180 แจ๊ค ณ ขอบฟ้า (128฿)
177 13/2/2558 18038 ด.ญ.สุกัญญา สนั่นเวียง ม.3/3 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
178 19/11/2557 18065 ด.ญ.กฤษติยาภรณ์ แจ่มคล้าย ม.3/4 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
179 24/12/2557 18079 ด.ญ.ปิยฉัตร ม่วงมี ม.3/4 0023875 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
180 29/12/2557 18067 ด.ญ.กัญญารัตน์ เกตุแก้ว ม.3/4 0038588 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
181 4/2/2558 18093 ด.ญ.อภิญญา บึงมุม ม.3/4 0018452 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : การบวก การลบ
182 11/2/2558 18075 ด.ญ.นวรัตน์ เหมษี ม.3/4 0039786 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
183 12/2/2558 18077 ด.ญ.นุชสรา รัศมี ม.3/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
184 29/12/2557 19818 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อ่อนท้าว ม.3/5 0038583 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 6 (189฿)
185 12/1/2558 18105 ด.ช.นิรมิต แต่งทรง ม.3/5 0017359 108 เมนูอาหารว่าง ขนมและไอสครีมสไตล์ญี่ปุ่น
186 3/2/2558 18101 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญมีบุตร ม.3/5 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
187 3/2/2558 18108 ด.ช.ภาณุ แซ่จง ม.3/5 0038112 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ (139฿)
188 4/2/2558 18134 ด.ญ.วัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.3/5 0015991 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
189 18/11/2557 18166 ด.ช.ระพีพัฒน์ นาคสุข ม.3/6 0039080 GAT มหาสนุก 4 (139฿)
190 29/1/2558 18162 ด.ช.ปิยะวัฒน์ หมื่นสีพรม ม.3/6 0012738 บอนไซ
191 4/2/2558 18169 ด.ช.รุจนโรจน์ เตมีรัสมี ม.3/6 0037191 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
192 4/2/2558 18170 ด.ช.วรนัน กิจบำรุง ม.3/6 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
193 4/2/2558 18177 ด.ช.อิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ ม.3/6 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
194 10/2/2558 18141 ด.ช.กรรณพจน์ ฤทธิ์รักษ์ ม.3/6 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
195 11/2/2558 18156 ด.ช.ธิติวุฒิ สุดชา ม.3/6 0025397 กินอยู่อย่างไร ไม่ให้ข้อเสื่อม
196 11/2/2558 18183 ด.ญ.วรัญชลี ประทุมรัตน์ ม.3/6 0014208 เอมิลยอดนักสืบ
197 12/2/2558 18149 ด.ช.ชินกร สิมลีย์ ม.3/6 0017490 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
198 12/2/2558 18153 ด.ช.แทนไท สุกแก้ว ม.3/6 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
199 12/2/2558 18172 ด.ช.สุวรรณชัย ยังฉิม ม.3/6 0038418 สนุกกับภาษาตากาล็อก รากภาษาของฟิลิปปินส์ (180฿)
200 13/2/2558 18158 ด.ช.ปฏิกานต์ ปัญญา ม.3/6 0019369 รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
201 19/11/2557 18064 ด.ช.อัมมาร์ อับดุลเลาะ ม.3/7 0018328 รวเว็บสุดยอดเทคโนโลยี
202 12/1/2558 18202 ด.ช.ศรัณยู สวนมะพลับ ม.3/7 0012494 นิทานโบราณคดี
203 14/1/2558 18186 ด.ช.เกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ ม.3/7 0038577 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 3 ตอน ห้ามทัพภูตเรือยักษ์ พิทักษ์เมืองท่ามาเลเซีย (169฿)
204 2/2/2558 18189 ด.ช.ฉัตรชัย แก้วโบราณ ม.3/7 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
205 13/2/2558 18193 ด.ช.ณัฐพงษ์ กระต่ายเล็ก ม.3/7 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
206 12/8/2557 17900 ด.ช.คณานนท์ พวงทอง ม.3/8 0021914 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 1
207 19/12/2557 17907 ด.ช.สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ ม.3/8 0002280 nero 7 เขียน CD/DVD และสร้างสรรค์งานบันเทิง
208 6/2/2558 17920 ด.ญ.วัลลภา วงศินา ม.3/8 0038136 Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง (139฿)
209 6/2/2558 17921 ด.ญ.วิรดา อินทรกำแหง ม.3/8 0038101 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ (139฿)
210 12/2/2558 18129 ด.ญ.นุรี แก้วเเกมจันทร์ ม.3/8 0034204 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดินแดนอาถรรพณ์
211 13/2/2558 17903 ด.ช.ปรัตถกร เลี่ยว ม.3/8 0024965 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
212 12/2/2558 19171 ด.ญ.สโรชา ปั้นพานิช ม.3/9 0018027 การประกวดหนังสือดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2515 – 2545
213 13/2/2558 18263 ด.ญ.อมรา สารภีทอง ม.3/9 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
214 12/2/2558 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.4/2 0026481 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
215 1/12/2557 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.4/3 0021563 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
216 11/2/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.4/3 0007772 การศึกษา ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต
217 2/2/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.4/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
218 11/2/2558 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.4/4 0005912 พืชพรรณไม้มงคล
219 11/2/2558 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.4/4 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
220 11/2/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.4/4 0023036 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่29
221 12/2/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.4/4 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
222 13/2/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.4/4 0022278 งานร้อยดอกไม้
223 22/12/2557 17525 นายทนงศักดิ์ วงษ์เกิด ม.4/5 0022583 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
224 13/2/2558 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.4/5 0019807 แฮนด์บอล
225 13/2/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.4/5 0038435 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร (139฿)
226 13/2/2558 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.4/5 0021126 การเลี้ยงสุกร
227 9/12/2557 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.4/6 0021107 วิทยาศาสตร์กับกีฬา
228 19/12/2557 17707 นายพิเชษฐ์ เหมือนศาสตร์ ม.4/6 0003830 ความรู้เรื่องกิน
229 29/12/2557 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.4/6 0021695 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
230 30/12/2557 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.4/6 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
231 12/1/2558 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.4/6 0019135 วันสำคัญของเรา
232 15/1/2558 19746 นายไกรวิชญ์ จันสมุทร ม.4/6 0005023 ประเพณีโบราณไทย พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีทำบุญวันเกิด พิธี 12 เดือน ฯลฯ
233 13/2/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.4/6 0036051 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ
234 13/2/2558 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล ม.4/6 0013871 เทเบิลเทนนิส
235 13/2/2558 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.4/6 0019831 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
236 20/11/2557 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ ม.4/7 0000590 แจ่มใสไปกับวิตามิน
237 5/12/2557 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.4/7 0016448 แต่งบ้านสวยด้วยงานโครเชต์
238 30/1/2558 17711 นายภานุวัฒน์ อิสเฮาะ ม.4/7 0035670 ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม
239 2/2/2558 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค ม.4/7 0038032 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
240 6/2/2558 17530 นายปริญญา อิ่มใจ ม.4/7 0005667 ความรู้คู่บ้าน
241 11/2/2558 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.4/7 0010786 108 เมนูเพื่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร
242 13/2/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.4/7 0038917 ลา ฟลอร่า มาเลเซีย สุดยอด (169฿)
243 21/11/2557 17634 นางสาวอนงค์ทิพย์ มั่นสุ่ม ม.4/8 0038514 รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน (80฿)
244 11/2/2558 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.4/8 0016210 คณิตคิดเร็วคิดลัด (60฿)
245 12/2/2558 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด ม.5/1 0024642 หมอบรัดเลย์
246 10/2/2558 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ ม.5/3 0011258 แสงโสม
247 24/12/2557 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.5/4 0023300 Flowers
248 11/2/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.5/4 0004368 ของดีมีในศาสนาพุทธ
249 11/2/2558 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน ม.5/4 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
250 12/2/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.5/4 0019649 72 ปี รัฐสภาไทย
251 12/2/2558 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง ม.5/4 0025136 การงานคือการปฏิบัติธรรม
252 13/2/2558 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา ม.5/4 0013632 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
253 24/12/2557 17085 นายไชยวัฒน์ แทวกระโทก ม.5/5 0024764 วัยรุ่น
254 9/2/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.5/5 0036272 ผลงานชิ้นเอกของเบสส์ : A Masterpiece for Bess
255 11/2/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.5/5 0026091 การออกแบบการพิมพ์
256 12/2/2558 16609 นายนวพรรษ มาสา ม.5/5 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
257 12/2/2558 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง ม.5/5 0009203 วิชาการขยายพันธุ์พืช
258 10/2/2558 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม ม.5/6 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
259 11/2/2558 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ ม.5/6 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
260 12/2/2558 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง ม.5/6 0004718 อะตอม ดวงดาว และมนุษย์
261 12/2/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.5/6 0026321 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
262 12/2/2558 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม ม.5/6 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
263 12/2/2558 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง ม.5/6 0021853 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
264 12/2/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.5/6 0022271 จักรวาลและอวกาศ
265 13/2/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.5/6 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
266 15/1/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.5/7 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
267 2/2/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.5/7 0039313 เสน่ห์ภาษาลาว (220฿)
268 4/2/2558 16829 นายวรายุทธ กุศล ม.5/7 0017358 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
269 12/2/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.5/7 0018455 ตามหาเซนน่า ตอนที่ 1
270 12/2/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.5/7 0001132 โรคกระเพาะ
271 12/2/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.5/7 0023845 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
272 12/2/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.5/7 0023894 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
273 13/2/2558 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน ม.5/8 0039652 บิดเล่น ๆ เป็นรูบิค Rubik’s Cube (99฿)
274 24/12/2557 16396 นายสมรักษ์ ศรีลากูล ม.6/3 0036846 ชวนมา “แปรรูป & ถนอมอาหาร” กัันเถอะ (125฿)
275 10/2/2558 16408 นางสาวปาริชาติ กลมพันธ์ ม.6/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
276 12/1/2558 16193 นายภวรรัชต์ รอดดี ม.6/6 0022483 รวมสูตรเบเกอรี่ เค้ก ทาร์ท พาย มูส พุดดิ้ง
277 26/1/2558 16303 นายสิทธิพร จิตตะบุตร ม.6/6 0036228 โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์ ตอน พายุร้ายทะเลลึก เล่ม 3