ใบรายชื่อที่ครูที่ปรึกษาต้องใช้แจ้งผ่าน ภายหลังจากที่ปิดยืมแล้ว แต่มีนักเรียนไม่ผ่านการยืม

เมื่อนักเรียนยืมอีบุ๊คก็ไม่ผ่าน

ยืมหนังสือในห้องสมุดก็ไม่ผ่าน

สรุปรายงานออกมาแล้ว คือนักเรียนยืมไม่ผ่าน 10 เล่ม

เมื่อคุณครูที่ปรึกษาทราบแล้ว ให้คุณครูดำเนินการให้นักเรียนแก้ไขคุณลักษณะกับคุณครูที่ปรึกษา เช่น ให้ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกลุ่มสาระ ชดเชยกที่ไม่ยอมอ่านกับห้องสมุด ทำบันทึกการอ่านเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ หรือคุณครูอาจจะให้เขาทำแล้วเผยแพร่ แบบนี้ (ตัวอย่าง แฟนเพจ https://www.facebook.com/buntuekrakkarnarn/ ) เพื่อให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ยุ่งยากกว่าการมาอ่านตั้งแต่แรก ซึ่งสะดวกกว่า (เช่นการอ่านอีบุ๊ค ที่อ่านที่ใดก็ได้ อ่านไปเขียนบันทึกรักการอ่านส่งหมวดภาษาไทยก็ได้ เป็นต้น)

พอเขาทำครบตามที่คุณครูกำหนด

คุณครูก็เขียนเอกสารนี้ ส่งที่ฝ่ายวิชาการค่ะ
Scan-no10libScan-no10lib (แบบพีดีเอฟค่ะ)

เป็นการแก้คุณลักษณะข้อที่ 4 ที่แก้โดยคุณครูที่ปรึกษาค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

หมายเหตุในส่วนของการยืมคืนในช่วงเวลาเปิดยืมคืนปกติ หากคุณครูจะเช็คสถิติ ก็ดูได้ที่บล็อกนี้เลยค่ะ  https://pwschoollibrary.wordpress.com/tag/books
กรณีที่มีปัญหา หรือติดต่อสอบถาม แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ