link สอน

ครูที่เด็กอยากได้

สอนสมัครจีเมล

สอนทำเว็บของตัวเอง (ใช้บล็อก)

สอนการรับประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

สอนอัพเดทเว็บ ร.ร.

แนะนำวิธีทำบอร์ด

วิธีทำบอร์ดภาค 2