ค้างส่ง ถึง 11 ธ.ค. 2561

 

26/11/2561 21949 เด็กชายธนสร ไชยอุดร ม.1/1 0040676 การ์ตูนความรู้ ประวัติศาสตร์ดลกมหาสนุก : การฟื้นฟูศิลปะวิทยาและการสำรวจทางทะเล (159฿)
28/11/2561 21965 เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม ม.1/1 0041557 Why? ช่วยเด็กประถมเก่งคณิต เล่ม 5 (178฿)
28/11/2561 21974 เด็กหญิงพรพิมล เรืองกัลป์ ม.1/1 0038786 เติมรักใสให้หัวใจหนุ่มข้างบ้าน เล่ม 1 (139฿)
28/11/2561 21985 เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์ ม.1/1 0039187 หนุ่มสุดเขี้ยวเกี่ยวหัวใจสาวแสบ (138฿)
11/12/2561 21984 เด็กหญิงสุกัญญา จิตรเทิดศักดิ์ ม.1/1 0040064 เอาชีวิตรอดจากกัมมันตภาพรังสี 1 (158฿)
27/7/2561 22337 เด็กหญิงภาวิกานต์ (ออก) นาคสัมฤทธิ์ ม.1/10 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
30/11/2561 22305 เด็กชายทีปกร เรืองเขียว ม.1/10 0041584 ผีน้อยกุ๊กกุ๊กกู๋จอมขมังเลข ตอน มายากลสุดพิศวง (175฿)
30/11/2561 22330 เด็กหญิงนัฏนรินทร์ (ออก) จันทมาศ ม.1/10 0039196 มหึมามหาสมุทร (115฿)
11/12/2561 22316 เด็กชายรัฐภูมิ อัมฤทธิ์ ม.1/10 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
11/12/2561 22328 เด็กหญิงนงรัตน์ ดีพาชู ม.1/10 0039174 นักเรียนไทยในเมืองเวียด (125฿)
29/11/2561 22426 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมัย ม.1/13 0014163 ศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน
30/11/2561 22544 เด็กชายภัคพล ชาไธสง ม.1/14 0001379 คนแปลกหน้า
30/11/2561 22545 เด็กชายภาคภูมิ ตูมหอม ม.1/14 0037680 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
23/11/2561 22541 เด็กชายชวนากร สุริยศ ม.1/15 0041222 ศิลปะการตัดกระดาษตกแต่งป้ายนิเทศ (180฿)
23/11/2561 22542 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีพิชัย ม.1/15 0041578 เซียนโกะ เล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ (175฿)
23/11/2561 22546 เด็กชายมงคล บุญฉลอง ม.1/15 0037588 พายุสุริยะ สัญญาณเตือนภัยแห่งจักรวาล (150฿)
23/11/2561 22547 เด็กชายวรภัทร ทองใบ ม.1/15 0041065 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
23/11/2561 22549 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอกจันทร์ ม.1/15 0005634 ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
23/11/2561 22550 เด็กชายอัครภณ บุญประกอบ ม.1/15 0019280 ชีววิทยา 3
23/11/2561 22551 เด็กหญิงกนกพร เจริญกิจรุ่งเรือง ม.1/15 0041282 ท็อดฮันเตอร์ มูน เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน (265฿)
23/11/2561 22553 เด็กหญิงชลลดา จูวัฒน์ ม.1/15 0041444 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
23/11/2561 22554 เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ป้อม ม.1/15 0014729 หลักเศรษฐศาสตร์
23/11/2561 22557 เด็กหญิงนนท์ธิดา สีดา ม.1/15 0041442 ทดสอบความรู้อาเซียน เล่ม 1 (100฿)
23/11/2561 22561 เด็กหญิงอาริษา สีลานาค ม.1/15 0025061 ชีวิตจะดีขึ้น ตลอดไป
23/11/2561 22565 เด็กหญิงชนิภรณ์ ฟักแฝง ม.1/15 0038028 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
23/11/2561 22566 เด็กชายปารวีย์ ศานต์วีระศักดิ์ ม.1/15 0037597 อาเซียน 360 องศา (185฿)
23/11/2561 22567 เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มมอย ม.1/15 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
23/11/2561 22569 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์ศรีกรม ม.1/15 0036899 โรงเรียนริมทะเล (135฿)
30/11/2561 22570 เด็กชายชลิต ทองเรือง ม.1/15 0025466 หนุ่มแว่นหน้าใสเกี่ยวหัวใจยัยตัวแสบ เล่ม 1 (139฿)
30/11/2561 22573 เด็กหญิงอริสา แป้นจันทร์ ม.1/15 0038541 100 เรื่องน่ารู้ในลาว (139฿)
11/12/2561 22552 เด็กหญิงจิรัชญา สุมัง ม.1/15 0040992 ไม่ยากถ้าอยากทำเบเกอรี่ (145฿)
11/12/2561 22559 เด็กหญิงอัญชลี พรมตา ม.1/15 0041556 ยอดนักสืบ CSI เล่ม 2 (158฿)
11/12/2561 22563 เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนอิฐ ม.1/15 0024745 เพราะเธอคือปาฏิหาริย์ของหัวใจ 2 (179฿)
21/11/2561 22019 เด็กหญฺิงเยาวลักษณ์ กรตุ้ม ม.1/2 0041518 Concept Art of Sevena World ประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อกำเนิดโลกเซวีน่า (250฿)
23/11/2561 22007 เด็กหญฺิงขวัญนภา เพียรกล้า ม.1/2 0039145 จับศัพท์มายำ สนทนาพาแซบ (250฿)
23/11/2561 22013 เด็กหญฺิงน้ำทิพย์ แก้วเรือง ม.1/2 0040469 เซี้ยวนัก รักซะให้เข็ด 1 (179฿)
26/11/2561 22050 เด็กหญิงณฐมณฑ์ แจ่มสว่าง ม.1/3 0038323 ไขรหัสบุคลิกภาพ (200฿)
11/12/2561 22028 เด็กชายครรชิต ตรงใจ ม.1/3 0040996 คุกกี้รันวิทย์ สุดฮาวิทย์ใกล้ตัว (148฿)
11/12/2561 22046 เด็กหญิงชลดา ต้นวงค์ ม.1/3 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
11/12/2561 22051 เด็กหญิงณัฐพร เนื่องเกิด ม.1/3 0040051 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
11/12/2561 22052 เด็กหญิงทิพปภา ชัญถาวร ม.1/3 0041002 ครอบครัวพุงกระทิ เล่ม 3 (158฿)
19/11/2561 22093 เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์สง่า ม.1/4 0037122 กบนอกกะลา : ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ เล่ม 31 (180฿)
26/11/2561 22100 เด็กหญิงรุ่งนภา จุนมุสิก ม.1/4 0041516 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับการ์ตูน เล่ม 1) (280฿)
11/12/2561 22095 เด็กหญิงปิยบุตร เมืองคำ ม.1/4 0041517 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับ การ์ตูน เล่ม 2 จบ) (350฿)
12/11/2561 22109 เด็กชายชัยกฤต โกฏิรักษ์ ม.1/5 0041707 ก๊วนไดโนเสาร์สุดป่วนท่องยุคจูแรสซิก ตอน ตะลุยเพลิงลาวา (105฿)
12/11/2561 22110 เด็กชายณภัทร เตมิยานนท์ ม.1/5 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
12/11/2561 22117 เด็กชายนิธิศ เหมาะดีหวัง ม.1/5 0009173 อะไรเอ่ย? 108คำถามอาเซียน (100฿)
12/11/2561 22123 เด็กชายศิรศักดิ์ นิ่มประภา ม.1/5 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
12/11/2561 22142 เด็กหญิงสุรีพร คำวิเศษณ์ ม.1/5 0040630 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
22/11/2561 22130 เด็กหญิงธนัญชนก กล่ำใจบุญ ม.1/5 0041084 LOST First Sign : กลิ่นอายของทองแดง (250฿)
22/11/2561 22139 เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์ ม.1/5 0001116 ภูเก็ต
28/11/2561 22144 เด็กหญิงสุวิมล สระทองเติม ม.1/5 0041433 ผียุโรป (175฿)
4/12/2561 22128 เด็กหญิงณณัณ วรรณแสง ม.1/5 0039254 Why? สมอง (148฿)
4/12/2561 22145 เด็กหญิงอภิชญา โทไข่สอน ม.1/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
11/12/2561 22115 เด็กชายธิชากร บุรีวงษ์ ม.1/5 0020766 เรื่องไหนก็ไม่ใหญ่เท่าหัวใจ (160฿)
11/12/2561 22118 เด็กชายปฏิวัฒน์ ภิรมพินธุ์ ม.1/5 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
11/12/2561 22133 เด็กหญิงนารากร ธรรมจักร ม.1/5 0038156 กุมุสตา ฟิลิปปินส์ (119฿)
12/11/2561 22220 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เปรม ม.1/7 0041591 เซียนโกะ เล่ม 4 ยอดกุนซือนักวางแผน (175฿)
12/11/2561 22225 เด็กหญิงรุจรวี โพนโคกกรวด ม.1/7 0041567 มัมมี่ขี้สงสัย เล่ม 4 ตอน ความลับร่างกายมนุษย์ (148฿)
20/11/2561 22207 เด็กหญิงธิดารัตน์ มัชฌิมา ม.1/7 0041312 คำให้การจากศพ (295฿)
11/12/2561 22193 เด็กชายปฏิภาณ กองสุข ม.1/7 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
14/6/2561 22280 เด็กชายรัฐภูมิ ไชยมาศ ม.1/9 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
22/12/2560 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา (ออก) รอดเขียน ม.2/10 0038521 กบนอกกะลา เล่ม 107 ตอนตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ (180฿)
5/7/2561 21671 เด็กหญิงยศวดี (ออก) บอกประโคน ม.2/10 0041217 ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจำชาติในประชาคมอาเซียน (170฿)
12/11/2561 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี ม.2/10 0006221 ชีวประวัติสุนทรภู่
13/11/2561 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล ม.2/10 0040892 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน หนทางสู่ความรวย (175฿)
20/11/2561 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก ม.2/10 0009228 ยา และการใช้ยาในทางที่ถูก
20/11/2561 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ ม.2/10 0041239 คุกกี้รัน เล่ม 10 ผจญภัยในมาดริด (148฿)
20/11/2561 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา ม.2/10 0041408 คุกกี้รัน เล่ม 6 ผจญภัยในเอเธนส์ (148฿)
20/11/2561 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ ม.2/10 0038928 หัวใจแบ่งไม่ได้ (180฿)
26/11/2561 22645 เด็กหญิงสุพัตรา งามบ้านผือ ม.2/10 0039569 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
13/11/2560 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน ม.2/11 0016966 ผีน้อยโลกมายากล
15/8/2561 22365 เด็กหญิงกุลยานันท์ ฐานชูศรีพงศ์ ม.2/11 0021633 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
29/11/2560 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ ม.2/2 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
11/12/2561 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ ม.2/2 0024747 เลโอนาร์โด ดาวินซี : อัจฉริยะศิลปิน (125฿)
19/11/2561 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น ม.2/4 0041540 นักรบมังกรท่องแดนมหัศจรรย์ 2:7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ (148฿)
27/11/2561 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ ม.2/4 0041353 ทาร์ซานมาแล้ว เล่ม 2 (158฿)
29/11/2561 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร ม.2/4 0038144 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
29/11/2561 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด ม.2/4 0020002 วิธีต้านอนุมูลอิสระในตัวคุณ
29/11/2561 22586 เด็กหญิงปนิสรา หลักดี ม.2/4 0041250 15 อัจฉริยะ เอาชีวิตรอดบนเกาะร้าง เล่ม 2 (168฿)
11/12/2561 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม ม.2/4 0041590 เอาชีวิตรอดตะลุยโลกคณิตศาสตร์ เล่ม 8 (158฿)
11/12/2561 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ ม.2/4 0035046 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ
13/6/2561 22588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ (ออก) ร่างฮก ม.2/5 0040633 ลาฟรอล่า โปเม่ สารพันเจ้าหญิงกุ๊กเวทมนตร์ (189฿)
12/11/2561 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี ม.2/5 0041297 สตาร์เชฟ กุ๊กสาวข้ามเวลา 1 : คลีนฟู้ดปะทะฟาสต์ฟู้ด (158฿)
14/11/2561 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต ม.2/5 0037125 กบนอกกะลา : น้ำผึ้ง น้ำหวานแห่งชีวิต เล่ม 40 (180฿)
29/11/2561 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง ม.2/5 0040890 อัศวินป่วนหมัดมังกร (50฿)
13/11/2561 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ ม.2/8 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
29/11/2561 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ ม.2/8 0025216 คู่มือซื้อยาให้เป็น
10/12/2561 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา ม.2/8 0024114 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 (150฿)
10/12/2561 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง ม.2/8 0041232 Drawing Comic 2 วาดตัวการ์ตูนผู้หญิงให้สวยปิ๊ง (265฿)
12/6/2560 21629 เด็กหญิงสวรรยา (ออก) ทองแพง ม.2/9 0039322 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 1 เรย์โนอาร์ เรียกข้าว่าผู้กล้า (200฿)
3/12/2561 22594 เด็กหญิงบัณฑิตา แซ่ลิม ม.2/9 0041656 กุหลาบ (195฿)
3/12/2561 22595 เด็กหญิงยุวรัตน์ แจ่มใจ ม.2/9 0041654 กล้วย (195฿)
19/11/2561 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.3/10 0040546 หมีน้อยแพนด้า (95฿)
19/11/2561 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ ม.3/10 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
19/11/2561 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.3/10 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
19/11/2561 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.3/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
19/11/2561 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ ม.3/10 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
11/12/2561 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี ม.3/2 0041305 Why? สิ่งประดิษฐ์ (148฿)
12/11/2561 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.3/3 0041588 โรงเรียนสร้างคนดี : ฉัยอยากบอกอารมณ์ (185฿)
11/12/2561 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.3/3 0017038 โดเรมอนเก่งเลขเรื่องเศษส่วนใน 7วัน
5/7/2561 20088 นายไทธชา (ออก) พวงทับทิม ม.4/5 0040219 คู่มือ ก้าวเดิน…เพื่อสุขภาพ (50฿)
23/7/2561 20219 นายมินทดา สร้อยวัน ม.4/5 0037711 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
28/11/2561 20248 นายธนาวุฒิ แคนขา ม.4/5 0041460 Half Night คำสาปสารพัดสัตว์ เล่ม 1 (260฿)
11/12/2561 20377 นางสาวคริมา โพธิ์อ่อง ม.4/5 0041291 ไม่ยากถ้าอยากเป็นที่รัก (145฿)
29/8/2560 20052 ด.ญ.ชนัดดา (ออก) วงค์ทอง ม.4/5 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
11/12/2561 19490 นางสาวธนพร สีมา ม.5/1 0020176 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม
5/7/2560 21894 นางสาวดวงหทัย (ออก) ลำพองชาติ ม.5/3 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
21/11/2561 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม ม.5/3 0005955 พันธุศาสตร์
26/11/2561 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี ม.5/3 0041691 4th Love แอดมิทหัวใจรักยกกำลังสี่ (150฿)
30/11/2561 22618 นายภัทรดนัย แสงสุภา ม.5/3 0040079 ดอกเตอร์จากกองขยะ (175฿)
28/11/2561 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี ม.5/4 0024441 ดวงใจของหมอหัวใจ
11/12/2561 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย ม.5/4 0041667 Rh Negative ความลับของฉันคือรักเธอ (149฿)
10/7/2561 19261 นางสาวศศิกานต์ (ออก) แตงพันธ์ ม.5/5 0040601 สองพี่น้อง กรรมดีกรรมชั่ว : จุลลนันทิยชาดก (35฿)
25/7/2561 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ ม.5/5 0013773 รู้อย่างนี้ทำดีตั้งนานแล้ว (100฿)
20/11/2561 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.5/5 0041492 ตำนานภาคกลาง (100฿)
26/11/2561 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.5/5 0041613 ผีหอพัก (175฿)
28/11/2561 19283 นายเมธัส  คาดีวี ม.5/5 0037126 กบนอกกะลา : ตามล่าแมงกะพรุนขุมทรัพย์ลอยน้ำ เล่ม 47 (180฿)
28/11/2561 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย ม.5/5 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
28/11/2561 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย ม.5/5 0041251 แก๊งซ่าท้าทดลอง 31 ศึกแม่เหล็กไฟฟ้า (158฿)
28/11/2561 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.5/5 0037380 The Carnival รักเหลือร้ายจับหัวใจใส่หน้ากาก (149฿)
11/12/2561 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม ม.5/5 0036905 หมีพิทักษ์ฝัน (105฿)
11/12/2561 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า ม.5/5 0041681 ความสุขของกะทิ (150฿)
11/12/2561 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง ม.5/5 0022596 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
11/12/2561 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย ม.5/5 0039796 พญาสีดอ (100฿)
11/12/2561 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ ม.5/5 0002105 ชีวิตนี้มีค่า
11/12/2561 22621 นางสาวรินรดา ศรีละมุล ม.5/5 0040068 รู้จักออม (100฿)
20/11/2561 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม ม.6/2 0041380 ความลับในเงามืด (ชุด คู่แฝดไขปริศนา) (235฿)
26/11/2561 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.6/2 0021448 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
28/11/2561 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย ม.6/2 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
28/11/2561 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก ม.6/2 0036857 แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เล่ม 2 (200฿)
11/12/2561 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.6/2 0039075 การ์ตูนนอกกะลา เล่ม 116 กระเบน วิหคแห่งท้องน้ำ (180฿)
26/1/2560 18163 นายพิศฐศักดิ์ (ออก) หิงสาลี ม.6/5 0005293 อยู่อย่างรักธรรมชาติ
20/7/2560 18669 นางสาวเพชรพราว (ออก) นพรัตน์ ม.6/5 0039562 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
10/8/2560 17897 นายณัชพล (ออก) พูลจนะกิจ ม.6/5 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
11/12/2561 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร ม.6/7 0041106 ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ (195฿)
11/12/2561 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ ม.6/7 0041412 ไม่อยากถ้าอยากทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด (158฿)
11/12/2561 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ ม.6/7 0041004 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในจียโบราณ (165฿)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s