หนังสือค้างส่ง ณ วันที่ 23/11/2561 เวลา 16:05 น. หนังสือเล่ม ถ้าหาย โปรดติดต่อที่ห้องสมุด ด่วนที่สุดนะคะ

วันที่ คือ วันกำหนดส่งค่ะ

ค่าปรับวันละ 1 บาท ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์

ถ้าหาย โปรดติดต่อห้องสมุด ด่วนที่สุดค่ะ

ครูอยากแนะนำให้นักเรียนยืมหนังสือเพื่อไปเขียนลงสมุดบันทึกรักการอ่าน และมาคืนพร้อมเล่มรักการอ่าน เมื่อเวลามีปัญหาในการคืนหนังสือ จะได้มีหลักฐานการคืนค่ะ

42 20/11/2561 21982 เด็กหญิงศศิธร ท่าลาด ม.1/1 0040672 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 1 ภูมิอากาศน่าฉงน (189฿)
43 20/11/2561 21986 เด็กหญิงฮุยติง ลีออง ม.1/1 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
9 27/7/2561 22337 เด็กหญิงภาวิกานต์ (ออก) นาคสัมฤทธิ์ ม.1/10 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
23 12/11/2561 22306 เด็กชายธรรมธร ฮั่วเฮง ม.1/10 0041219 ดอกไม้ดินญี่ปุ่นประจำชาติในประชาคมอาเซียน (190฿)
57 23/11/2561 22451 เด็กชายธนกฤต ขวัญงอน ม.1/14 0026612 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
58 23/11/2561 22540 เด็กชายกลยุทธ บุญประสพ ม.1/15 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
59 23/11/2561 22541 เด็กชายชวนากร สุริยศ ม.1/15 0041222 ศิลปะการตัดกระดาษตกแต่งป้ายนิเทศ (180฿)
60 23/11/2561 22542 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีพิชัย ม.1/15 0041578 เซียนโกะ เล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ (175฿)
61 23/11/2561 22546 เด็กชายมงคล บุญฉลอง ม.1/15 0037588 พายุสุริยะ สัญญาณเตือนภัยแห่งจักรวาล (150฿)
62 23/11/2561 22547 เด็กชายวรภัทร ทองใบ ม.1/15 0041065 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
63 23/11/2561 22549 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอกจันทร์ ม.1/15 0005634 ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
64 23/11/2561 22550 เด็กชายอัครภณ บุญประกอบ ม.1/15 0019280 ชีววิทยา 3
65 23/11/2561 22551 เด็กหญิงกนกพร เจริญกิจรุ่งเรือง ม.1/15 0041282 ท็อดฮันเตอร์ มูน เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน (265฿)
66 23/11/2561 22552 เด็กหญิงจิรัชญา สุมัง ม.1/15 0041007 สตาร์เชพ กุ๊กสาวข้ามเวลา 1 : คลีนฟู้ดปะทะฟาสต์ฟู้ด (158฿)
67 23/11/2561 22553 เด็กหญิงชลลดา จูวัฒน์ ม.1/15 0041444 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
68 23/11/2561 22554 เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ป้อม ม.1/15 0014729 หลักเศรษฐศาสตร์
69 23/11/2561 22557 เด็กหญิงนนท์ธิดา สีดา ม.1/15 0041442 ทดสอบความรู้อาเซียน เล่ม 1 (100฿)
70 23/11/2561 22559 เด็กหญิงอัญชลี พรมตา ม.1/15 0041248 โรงเรียนสร้างคนดี ฉันอยากได้รับความอบอุ่น (185฿)
71 23/11/2561 22561 เด็กหญิงอาริษา สีลานาค ม.1/15 0025061 ชีวิตจะดีขึ้น ตลอดไป
72 23/11/2561 22565 เด็กหญิงชนิภรณ์ ฟักแฝง ม.1/15 0038028 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
73 23/11/2561 22566 เด็กชายปารวีย์ ศานต์วีระศักดิ์ ม.1/15 0037597 อาเซียน 360 องศา (185฿)
74 23/11/2561 22567 เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มมอย ม.1/15 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
75 23/11/2561 22568 เด็กหญิงปริณสิริ ชูวงศ์ ม.1/15 0015403 สายลมหัวใจในความทรงจำ 2 (179฿)
76 23/11/2561 22569 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์ศรีกรม ม.1/15 0036899 โรงเรียนริมทะเล (135฿)
46 21/11/2561 22019 เด็กหญฺิงเยาวลักษณ์ กรตุ้ม ม.1/2 0041518 Concept Art of Sevena World ประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อกำเนิดโลกเซวีน่า (250฿)
54 23/11/2561 22007 เด็กหญฺิงขวัญนภา เพียรกล้า ม.1/2 0039145 จับศัพท์มายำ สนทนาพาแซบ (250฿)
55 23/11/2561 22013 เด็กหญฺิงน้ำทิพย์ แก้วเรือง ม.1/2 0040469 เซี้ยวนัก รักซะให้เข็ด 1 (179฿)
27 14/11/2561 22091 เด็กหญิงนภัสสร เศษกุลชร ม.1/4 0022120 สาวใสตัวดีกับหนุ่มเกาหลีสุดฮอต เล่ม 2 (209฿)
35 19/11/2561 22093 เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์สง่า ม.1/4 0037122 กบนอกกะลา : ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ เล่ม 31 (180฿)
14 12/11/2561 22109 เด็กชายชัยกฤต โกฏิรักษ์ ม.1/5 0041707 ก๊วนไดโนเสาร์สุดป่วนท่องยุคจูแรสซิก ตอน ตะลุยเพลิงลาวา (105฿)
15 12/11/2561 22110 เด็กชายณภัทร เตมิยานนท์ ม.1/5 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
16 12/11/2561 22112 เด็กชายณัฐพงษ์ มีสุข ม.1/5 0037290 หุบเขาแสนงาม (40฿)
17 12/11/2561 22117 เด็กชายนิธิศ เหมาะดีหวัง ม.1/5 0009173 อะไรเอ่ย? 108คำถามอาเซียน (100฿)
18 12/11/2561 22123 เด็กชายศิรศักดิ์ นิ่มประภา ม.1/5 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
19 12/11/2561 22124 เด็กชายอัศวิน ละคำลือ ม.1/5 0038499 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
20 12/11/2561 22142 เด็กหญิงสุรีพร คำวิเศษณ์ ม.1/5 0040630 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
47 21/11/2561 22145 เด็กหญิงอภิชญา โทไข่สอน ม.1/5 0041237 เรื่องผีๆรอบโลก ผีโรงเรียนญี่ปุ่น (175฿)
49 22/11/2561 22130 เด็กหญิงธนัญชนก กล่ำใจบุญ ม.1/5 0041084 LOST First Sign : กลิ่นอายของทองแดง (250฿)
50 22/11/2561 22133 เด็กหญิงนารากร ธรรมจักร ม.1/5 0041598 สามก๊กการ์ตูน ฉบับพิเศษ เล่ม 9 ตอน ซุนกวนประกาศสงคราม (185฿)
51 22/11/2561 22139 เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์ ม.1/5 0001116 ภูเก็ต
21 12/11/2561 22220 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เปรม ม.1/7 0041591 เซียนโกะ เล่ม 4 ยอดกุนซือนักวางแผน (175฿)
22 12/11/2561 22225 เด็กหญิงรุจรวี โพนโคกกรวด ม.1/7 0041567 มัมมี่ขี้สงสัย เล่ม 4 ตอน ความลับร่างกายมนุษย์ (148฿)
44 20/11/2561 22207 เด็กหญิงธิดารัตน์ มัชฌิมา ม.1/7 0041312 คำให้การจากศพ (295฿)
45 20/11/2561 22215 เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูรัตน์ ม.1/7 0026698 หนุ่มเท่สาวเซ่อรักเธอสุดใจ 2 (199฿)
48 21/11/2561 22209 เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะพันธ์ ม.1/7 0010929 ขอเธอเป็นคนสุดท้ายจะได้ไหม (109฿)
52 22/11/2561 22200 เด็กชายศุภสิทธิ์ ปานพิมพ์ ม.1/7 0040410 The Prince อลวน…เจ้าชายปีศาจ เล่ม 1 (170฿)
56 23/11/2561 22224 เด็กหญิงอังคณา ชมมะลิ ม.1/7 0040054 หนุ่มสุดเซี้ยว ขอเอี่ยวหัวใจ 1 (189฿)
7 14/6/2561 22280 เด็กชายรัฐภูมิ ไชยมาศ ม.1/9 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
5 22/12/2560 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา (ออก) รอดเขียน ม.2/10 0038521 กบนอกกะลา เล่ม 107 ตอนตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ (180฿)
8 5/7/2561 21671 เด็กหญิงยศวดี (ออก) บอกประโคน ม.2/10 0041217 ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจำชาติในประชาคมอาเซียน (170฿)
12 12/11/2561 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี ม.2/10 0006221 ชีวประวัติสุนทรภู่
25 13/11/2561 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล ม.2/10 0040892 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน หนทางสู่ความรวย (175฿)
34 19/11/2561 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง ม.2/10 0041560 ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : เมียนมาร์ (165฿)
37 20/11/2561 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก ม.2/10 0009228 ยา และการใช้ยาในทางที่ถูก
38 20/11/2561 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ ม.2/10 0041239 คุกกี้รัน เล่ม 10 ผจญภัยในมาดริด (148฿)
39 20/11/2561 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา ม.2/10 0041408 คุกกี้รัน เล่ม 6 ผจญภัยในเอเธนส์ (148฿)
40 20/11/2561 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ ม.2/10 0038928 หัวใจแบ่งไม่ได้ (180฿)
41 20/11/2561 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา ม.2/10 0041249 สุสานสยอง (175฿)
3 13/11/2560 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน ม.2/11 0016966 ผีน้อยโลกมายากล
10 15/8/2561 22365 เด็กหญิงกุลยานันท์ ฐานชูศรีพงศ์ ม.2/11 0021633 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
4 29/11/2560 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ ม.2/2 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
33 19/11/2561 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น ม.2/4 0041540 นักรบมังกรท่องแดนมหัศจรรย์ 2:7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ (148฿)
36 20/11/2561 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม ม.2/4 0025606 คำพ่อสอน : ประมวลพระนามพระบรมราโชวาทและพระดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
53 23/11/2561 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร ม.2/4 0041542 เอาชีวิตรอดจากหิมาลัย เล่ม 2 (148฿)
6 13/6/2561 22588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ (ออก) ร่างฮก ม.2/5 0040633 ลาฟรอล่า โปเม่ สารพันเจ้าหญิงกุ๊กเวทมนตร์ (189฿)
13 12/11/2561 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี ม.2/5 0041297 สตาร์เชฟ กุ๊กสาวข้ามเวลา 1 : คลีนฟู้ดปะทะฟาสต์ฟู้ด (158฿)
26 14/11/2561 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต ม.2/5 0037125 กบนอกกะลา : น้ำผึ้ง น้ำหวานแห่งชีวิต เล่ม 40 (180฿)
24 13/11/2561 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ ม.2/8 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
1 12/6/2560 21629 เด็กหญิงสวรรยา (ออก) ทองแพง ม.2/9 0039322 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 1 เรย์โนอาร์ เรียกข้าว่าผู้กล้า (200฿)
28 19/11/2561 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.3/10 0040546 หมีน้อยแพนด้า (95฿)
29 19/11/2561 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ ม.3/10 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
30 19/11/2561 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.3/10 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
31 19/11/2561 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.3/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
32 19/11/2561 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ ม.3/10 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
11 12/11/2561 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.3/3 0041588 โรงเรียนสร้างคนดี : ฉัยอยากบอกอารมณ์ (185฿)
18 22/11/2561 20212 นายนพนันท์ นพศรี ม.4/3 0041407 why? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เก่งพูด (195฿)
6 5/7/2561 20088 นายไทธชา (ออก) พวงทับทิม ม.4/5 0040219 คู่มือ ก้าวเดิน…เพื่อสุขภาพ (50฿)
8 23/7/2561 20219 นายมินทดา สร้อยวัน ม.4/5 0037711 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
2 29/8/2560 20052 ด.ญ.ชนัดดา (ออก) วงค์ทอง ม.4/5 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
3 5/7/2560 21894 นางสาวดวงหทัย (ออก) ลำพองชาติ ม.5/3 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
16 21/11/2561 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม ม.5/3 0005955 พันธุศาสตร์
7 10/7/2561 19261 นางสาวศศิกานต์ (ออก) แตงพันธ์ ม.5/5 0040601 สองพี่น้อง กรรมดีกรรมชั่ว : จุลลนันทิยชาดก (35฿)
9 25/7/2561 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ ม.5/5 0013773 รู้อย่างนี้ทำดีตั้งนานแล้ว (100฿)
10 20/11/2561 19478 นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม ม.5/5 0039797 พญาสีดอ (100฿)
11 20/11/2561 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.5/5 0041492 ตำนานภาคกลาง (100฿)
15 21/11/2561 19252 นางสาวเนตรดาว  จันทร์อ่อน ม.5/5 0041576 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน พี่เลี้ยงซูเปอร์ตืด (158฿)
12 20/11/2561 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม ม.6/2 0041380 ความลับในเงามืด (ชุด คู่แฝดไขปริศนา) (235฿)
13 20/11/2561 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.6/2 0039283 Why? ปลา (148฿)
17 22/11/2561 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ ม.6/2 0036456 คู่มือ – เตรียมสอบ เคมี เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1
1 26/1/2560 18163 นายพิศฐศักดิ์ (ออก) หิงสาลี ม.6/5 0005293 อยู่อย่างรักธรรมชาติ
4 20/7/2560 18669 นางสาวเพชรพราว (ออก) นพรัตน์ ม.6/5 0039562 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
5 10/8/2560 17897 นายณัชพล (ออก) พูลจนะกิจ ม.6/5 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
14 20/11/2561 21159 นายเจษฎากร ชาลี ม.6/7 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
2 4/7/2560 18254 นางสาววรรณทิญา (ออก) ขอบบัวคลี่ ม.7/4 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No

เก็บไฟล์ส่งท้ายของ 1-2561

เจออัพเดทแล้ว ของวันนี้ 1/11/2561

 

ไฟล์สถิติรวมจากเว็บ

https://drive.google.com/drive/folders/1OdSMiovTVTWAr0f-EQk3zaN0ro19fcjP?usp=sharing

ไฟล์นับสถิติ

m1m2m3m4m5m6

 

ต่อไปจะมีแก้ไขตรงนี้ด้วย ฟอร์ม ว่าอัพเดทตัวนับหรือยัง มีใครมาเพิ่มเอง เพิ่มทางไหน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YBxiGRTCchj4Fynt4Y45vdGP1LZcrFo_zg4LLpkRqA/edit?usp=sharing

 

ฟอร์ม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8nL6fv2tJydjDiTIMNi7_SA5FCIFu6lOroWXWckfFlVpkw/viewform?fbclid=IwAR1ZmPu_W4M9YPc97eABJ1hZAM3nJaIj5mX3sbYxDh-Vo5uEITAe44mpDxY