code สถิติหน้า gg.gg/pwlib1-2561

 

มันชอบแอเร่อเวลาไปแก้ไขหน้า https://sites.google.com/s/1fPwWtoT7dtIS67hlfqEulWacW2oF_5-9/p/1sUckiGe7bQz7r7S5oRgZ3FaG8tpPdrVj/edit

<!– Statcounter code for pwlib1-2561
https://sites.google.com/pwschool.ac.th/1-2561/home on
Google Sites (new) –>

var sc_project=11775199;
var sc_invisible=0;
var sc_security=”127a8862″;
var scJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ?
https://secure.&#8221; : “http://www.&#8221;);
document.write(“”);

<noscript>

Web
Analytics Made Easy - StatCounter

</noscript>
<!– End of Statcounter Code –>
<a href=”http://statcounter.com/p11775199/?guest=1″>View My
Stats</a>

 

 

<

div class=”statcounter”><a title=”Web Analytics
Made Easy – StatCounter” href=”http://statcounter.com/&#8221;
target=”_blank”><img class=”statcounter”
src=”//c.statcounter.com/11775199/0/127a8862/0/” alt=”Web
Analytics Made Easy – StatCounter”></a>

ถึงปิดtag div ทำให้ตัวนับขึ้น

 

 

 

ผลสะกดคำไทย

ผลสะกดคำไทย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQ57A-lEonOjOzZWayjtsP0JsgpeiEXZUg4s-QoyMNY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQ57A-lEonOjOzZWayjtsP0JsgpeiEXZUg4s-QoyMNY/edit?usp=sharing

ครูออกข้อสอบแล้วสะกดผิด 1 ข้อ ซึ่งจริง ๆ จะเป็นข้อถูก จึงขอไม่คิดคะแนนค่ะ
ฉะนั้น คนที่ตอบ บิณฆบาต จะถูกลบคะแนน 1 คะแนน ดูได้ใน ชีตที่ 2 ของไฟล์ด้านบนค่ะ

 

ตอนขึ้นรับเกียรติบัตร ให้ ม.ละ 1 คน คนที่คะแนนมากที่สุด เวลาน้อยที่สุด

แต่เกียรติบัตรที่ออกให้ จะออกให้ตามนี้จ้า

 

ม.1 มา 12  คน ให้ 3 รางวัล

21981 วิรชา จรรยาพูน 1 1
21961 ด.ญ.จันทกานต์ บุญอุ่น 1 1
22471 ด.ญ.ญาณิศา รัตนะงาม 1 14

…….

ม.2 มา  20 คน ให้ 3 รางวัล

21325 อัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 2 2
21396 จรรยพร ประดิษฐดวง 2 4
21786 ด.ญ.ศิรรินทร์ เชิดฉาย 2 13

 

….

ม.3 มา  คน ให้ 3  รางวัล

22606 จิรประภา จันทิมี 3 2
20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 3 10
20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 3 8

…….

ม.4 มา 16  คน ให้ 3 รางวัล

19959 นาย อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 4 7
19945 นาย คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 4 7
20114 สาธิมา พิศโสระ 4 7

..…….

ม.5 มา 5 คน ให้ 1 รางวัล

19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 5 4

…….

ม.6  มา 6 คน ให้ 2 รางวัล

18521 ปภัสรา จันทร์ปัญญา 6 8
22627 วิภาดา งามขำ 6 8

————————————

หมายเหตุ จำไว้หนหน้า  ……………

ตัดสิทธิ์คนส่ง 2 ครั้ง

ตัดสิทธิ์คนกรอก ม.ผิด

ไม่ตัดสิทธิ์คนกรอกห้องผิด แต่ … (ขอครูคิดก่อน)

 

ประกาศผลการแข่งขัน

ผลพจนานุกรม

ผลพจนานุกรม

 

เกิน 10 นาที หักนาทีละ 1 คะแนนนะคะ

ขอครูสรุปสักครู่ค่ะ

คะแนนดิบดูได้ที่นี่ค่ะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVbDavFpeseOdZZ83mW29AA05d3VAbZNGgTpQeoohJg/edit?usp=sharing

 

ตอนขึ้นรับเกียรติบัตร ให้ ม.ละ 1 คน คนที่คะแนนมากที่สุด เวลาน้อยที่สุด

แต่เกียรติบัตรที่ออกให้ จะออกให้ตามนี้จ้า

 

ม.1 มา 6 คน ให้ 2 คน หมายเหตุตามจำนวนด้านล่าง

22081 ด.ญ.กฤติยา มั่นน้อย 1 4
22100 ด.ญ.รุ่งนภา จุนมุสิก 1 4

 

…….

ม.2 มา 15 คน ให้ 3 คน

21248 ด.ญ.กมลวรรณ พิกุลณี 2 1
21309 ด.ญ.ฐานิดา ยอดอินทร์ 2 2
21647 กัลยรัตน์ วิมานะ 2 13

…….

ม.3 มา 11 คน ให้ 3 คน

20628 นันทิชา ธรรมวงค์ 3 2
21907 ยศกร สินแท้ 3 9
20620 ชาลิสา เค้ายา 3 2

…….

ม.4 มา 9 คน ให้ 2 คน

19886 นางสาววณัชพร ดวงใจ 4 1
22488 นางสาวจุฑารัตน์ แผลงนอก 4 2

..…….

ม.5 มา 6 คน ให้ 2 คน

19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 5 4
19205 ปวริศา เสือทุ่ง 5 4

…….

ม.6

ไม่มาแข่งขัน

————————————

 

ประกาศผลการแข่งขัน

ผลสารานุกรม

หมายเหตุมีการเปลี่ยนกติกา เนื่องจากมีนักเรียนมาแข่งน้อย จึงให้นั่งทำจนกว่าจะหมดเวลาค่ะ

จึงตัดเรื่องเวลาไป

*****แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน คนใช้เวลาน้อยกว่า มาช้ากว่า โดยดูจากลำดับสำเนาที่รับไป จะเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า

ผลสารานุกรม (ถึงแค่แถวที่ 29 เท่านั้น)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLDiajv7c950HUUqzWH9Fjy7SQ_3ksgh2shHWe1AfiI/edit?usp=sharing

 

ม.ละ 1 คน  (ตอนขึ้นรับเกียรติบัตร ให้ ม.ละ 1 คน คนที่คะแนนมากที่สุด เวลาน้อยที่สุด)

แต่เกียรติบัตรที่ออกให้ออกให้ตามนี้จ้า

 

ม.1 มา 7 คน ให้ 2 คน หมายเหตุตามจำนวนด้านล่าง

21966 ดวงกมล ช้อยโทน 1 1
21984 สุกัญญา จิตรเทิดศักดิ์ 1 1

……….

ม.2 มา 4 คน ให้ 1 คน

21305 จิรารัตน์ ทองสุข 2 2

……….

ม.3 มา 12 คน ให้ 3 คน

20677 ปริตา ทับวิเศษ 3 3
20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 3 1
20689 อังคณา อนันต์เจริญยศ 3 3

……….

ม.4 มา 2 คน ให้ 1 คน

20022 สิตานัน พรหมรักษ์ 4 1

……….

ม.5 มา 2 คน ให้ 1 คน

19209 พัชรพร จันทร์ยาม 5 1

……….

ม.6

ไม่มาแข่งขัน

————————————

หมายเหตุ ไว้รอบหน้า

*ไอแพดมีปัญหา 4 เครื่อง ของธนพร กับ ของ ม.1 3เครื่อง ที่ส่งช้า เครื่องค้าง กรอกใหม่

แข่งกี่คนขึ้น… ให้กี่รางวัล

เช่นต้องแข่ง 1-5 คนให้ 1 รางวัล

แข่ง 6-10 คนขึ้น ให้ 2 รางวัล

แข่ง 11-มากมาย ให้ 3 รางวัล

 

ผลการโหวตรายการแข่งขัน 3 รายการช่วงเย็น

ผลการโหวตรายการแข่งขัน 3 รายการช่วงเย็น

ใบบันทึกรักการอ่านแสนสวย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9YUk9pq_yZFDpO5b2_P6YB7D5sDbjbXjMsaEoa_J6Y/edit?usp=sharing

………………………….
สมุดเล่มเล็ก “หนังสือดี ที่ฉันชอบ”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QdtrjiBedR-fO3SGX8ZZsl3SIltNnLHa7HM1AFfz18/edit?usp=sharing

………………………….

วาดภาพระบายสี “ห้องสมุดในฝัน”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16M8TzLosFBJhgGm1a_A6o7Zaei_4JoeBNEwjdXq_3AM/edit?usp=sharing

 

 

ต้นฉบับ 1 และ ฟอร์ม 1

ต้นฉบับ 2 และ ฟอร์ม 2

ต้นฉบับ 3 และ ฟอร์ม 3