สถิติ 30/06/61 22:00 นักเรียนโหลดไปเปิดให้ชีตตรงกับห้องตัวเองดูนะลูก ครูยังไม่สะดวกทำแบบเดิมลูก ขอบคุณมากค่ะ

ม.6 m6

ม.5 m5

ม.4 m4

ม.3 m3

ม,2 m2

ม.1 m1

240661 ม.6

6/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/1 no. 6/1 หนังสือเล่ม 6/1 อีบุ๊ค 6/1 รวม m6/1
18487 0 0 0 18487
18492 0 0 0 18492
18493 0 0 0 18493
18494 1 12 13 18494
18496 0 0 0 18496
18497 5 0 5 18497
18498 0 13 13 18498
18500 0 0 0 18500
18502 0 8 8 18502
18649 0 10 10 18649
18732 0 0 0 18732
18744 1 0 1 18744
18830 0 0 0 18830
18954 0 0 0 18954
18510 0 0 0 18510
18511 6 0 6 18511
18512 0 3 3 18512
18517 6 0 6 18517
18523 0 10 10 18523
18524 0 4 4 18524
18528 1 0 1 18528
18531 4 0 4 18531
18556 0 0 0 18556
18562 0 9 9 18562
18677 0 3 3 18677
18681 0 3 3 18681
18714 0 0 0 18714
18807 3 0 3 18807
18814 5 0 5 18814
18874 0 2 2 18874
18891 0 3 3 18891
18921 5 0 5 18921
18936 1 0 1 18936
18964 0 9 9 18964
18967 0 11 11 18967
18970 0 4 4 18970
18978 5 0 5 18978
20508 0 7 7 20508
22632 0 0 0 22632

6/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/2 no. 6/2 หนังสือเล่ม 6/2 อีบุ๊ค 6/2 รวม m6/2
18501 0 0 0 18501
18543 0 0 0 18543
18634 1 0 1 18634
18654 0 0 0 18654
18693 1 0 1 18693
18695 2 0 2 18695
18761 0 0 0 18761
18914 1 2 3 18914
18934 1 0 1 18934
18958 0 0 0 18958
20510 1 0 1 20510
20644 0 0 0 20644
21147 0 0 0 21147
18560 0 0 0 18560
18568 0 1 1 18568
18581 0 0 0 18581
18607 0 0 0 18607
18610 0 0 0 18610
18612 0 0 0 18612
18624 0 0 0 18624
18673 0 0 0 18673
18716 0 5 5 18716
18730 0 0 0 18730
18776 0 0 0 18776
18890 0 0 0 18890
18962 1 0 1 18962
19006 0 0 0 19006
19796 0 0 0 19796
20691 0 0 0 20691
20700 1 7 8 20700
20709 0 0 0 20709
21106 0 0 0 21106
21179 0 2 2 21179
21228 0 13 13 21228
21271 0 0 0 21271
21848 0 0 0 21848
21919 0 0 0 21919
21926 0 0 0 21926
21931 0 0 0 21931
22625 0 0 0 22625

 

6/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/3 no. 6/3 หนังสือเล่ม 6/3 อีบุ๊ค 6/3 รวม m6/3
18548 0 0 0 18548
18651 0 0 0 18651
18758 0 0 0 18758
18778 0 0 0 18778
18885 0 0 0 18885
18909 0 0 0 18909
18942 0 0 0 18942
18945 0 2 2 18945
18950 0 0 0 18950
18987 0 0 0 18987
18988 0 0 0 18988
21111 0 0 0 21111
21112 0 0 0 21112
21113 0 0 0 21113
18507 3 0 3 18507
18566 0 1 1 18566
18575 2 0 2 18575
18580 0 0 0 18580
18619 0 0 0 18619
18630 1 3 4 18630
18631 1 0 1 18631
18657 3 0 3 18657
18660 0 0 0 18660
18668 0 0 0 18668
18679 0 0 0 18679
18815 2 3 5 18815
18963 2 0 2 18963
18969 0 0 0 18969
19792 0 0 0 19792
19805 0 0 0 19805
21114 3 0 3 21114
21115 0 0 0 21115
21119 0 0 0 21119
21120 0 0 0 21120
20906 3 0 3 20906
18495 0 0 0 18495
21849 0 0 0 21849
21851 0 0 0 21851
21928 2 0 2 21928
22626 3 0 3 22626

6/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/4 no. 6/4 หนังสือเล่ม 6/4 อีบุ๊ค 6/4 รวม m6/4
18535 0 26 26 18535
18596 0 0 0 18596
21121 0 10 10 21121
21124 0 0 0 21124
21178 0 0 0 21178
18529 0 2 2 18529
18559 0 10 10 18559
18621 0 1 1 18621
18629 0 0 0 18629
18712 0 1 1 18712
18881 0 0 0 18881
18882 0 5 5 18882
18924 0 0 0 18924
18932 0 0 0 18932
18972 4 0 4 18972
21125 0 0 0 21125
21129 0 0 0 21129
21131 0 18 18 21131
21136 0 4 4 21136
21137 0 2 2 21137
18554 0 0 0 18554
18605 0 0 0 18605
18606 0 0 0 18606
18648 0 18 18 18648
18780 0 1 1 18780
18849 0 0 0 18849
18865 0 0 0 18865
20739 0 0 0 20739
21156 0 11 11 21156
18252 4 0 4 18252
20507 0 0 0 20507
21126 0 0 0 21126
21134 0 0 0 21134
21135 0 3 3 21135
18490 0 0 0 18490
18782 8 0 8 18782
21122 8 0 8 21122
18617 0 2 2 18617
18721 0 3 3 18721
18729 0 0 0 18729
18876 0 0 0 18876
21133 0 0 0 21133
18513 0 0 0 18513
21913 0 0 0 21913

6/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/5 no. 6/5 หนังสือเล่ม 6/5 อีบุ๊ค 6/5 รวม m6/5
18489 0 0 0 18489
18491 1 0 1 18491
18499 8 0 8 18499
18504 0 10 10 18504
18538 0 0 0 18538
18546 1 0 1 18546
18552 1 0 1 18552
18584 5 0 5 18584
18585 1 0 1 18585
18595 0 0 0 18595
18635 0 0 0 18635
18683 0 0 0 18683
18751 3 0 3 18751
18766 5 0 5 18766
18779 0 0 0 18779
18781 0 0 0 18781
18799 0 0 0 18799
18894 5 0 5 18894
18959 5 0 5 18959
18993 0 0 0 18993
20509 1 0 1 20509
21139 2 0 2 21139
18558 0 0 0 18558
18573 0 0 0 18573
18578 0 0 0 18578
18615 0 0 0 18615
18620 0 0 0 18620
18626 0 0 0 18626
18676 0 0 0 18676
18707 0 0 0 18707
18718 0 0 0 18718
18804 0 0 0 18804
18887 0 1 1 18887
18920 0 0 0 18920
18926 0 0 0 18926
18968 0 0 0 18968
18981 0 0 0 18981
19112 0 0 0 19112
21141 0 0 0 21141
21899 0 2 2 21899
21900 0 0 0 21900

6/6

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/6 no. 6/6 หนังสือเล่ม 6/6 อีบุ๊ค 6/6 รวม m6/6
18532 3 16 19 18532
18534 0 3 3 18534
18536 0 0 0 18536
18537 0 0 0 18537
18539 0 0 0 18539
18550 0 0 0 18550
18589 0 0 0 18589
18642 0 0 0 18642
18646 0 0 0 18646
18652 0 0 0 18652
18687 0 0 0 18687
18755 0 0 0 18755
18785 0 0 0 18785
18791 0 18 18 18791
18854 0 0 0 18854
18866 0 0 0 18866
18916 0 0 0 18916
18927 0 0 0 18927
19000 0 0 0 19000
19001 0 0 0 19001
19002 0 0 0 19002
19099 0 0 0 19099
21142 0 6 6 21142
21143 0 0 0 21143
21144 0 0 0 21144
21145 0 0 0 21145
21146 0 0 0 21146
21148 0 0 0 21148
21149 0 0 0 21149
21150 3 0 3 21150
21151 0 0 0 21151
21118 0 0 0 21118
21154 0 0 0 21154
21155 0 0 0 21155
18723 0 0 0 18723
18838 0 0 0 18838
21916 0 0 0 21916
21930 0 0 0 21930

6/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/7 no. 6/7 หนังสือเล่ม 6/7 อีบุ๊ค 6/7 รวม m6/7
18483 0 0 0 18483
18505 3 0 3 18505
18690 0 0 0 18690
18691 0 0 0 18691
18701 0 0 0 18701
18738 0 0 0 18738
18742 0 3 3 18742
18759 0 0 0 18759
18770 0 12 12 18770
18784 0 0 0 18784
18794 0 0 0 18794
18867 0 0 0 18867
18905 0 0 0 18905
18910 0 0 0 18910
18946 0 0 0 18946
18957 0 0 0 18957
18984 0 0 0 18984
20713 0 10 10 20713
21157 0 0 0 21157
21158 0 0 0 21158
21159 2 0 2 21159
21161 0 13 13 21161
21162 0 0 0 21162
21163 0 1 1 21163
18670 0 0 0 18670
18680 0 0 0 18680
18710 0 0 0 18710
18713 3 0 3 18713
18722 0 0 0 18722
18774 0 11 11 18774
18883 0 0 0 18883
18888 0 0 0 18888
19115 0 5 5 19115
21164 0 3 3 21164
21165 1 0 1 21165
21166 0 0 0 21166
21167 0 0 0 21167
21168 0 0 0 21168
21169 0 0 0 21169
21901 0 0 0 21901
21946 0 0 0 21946

6/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

6/8 no. 6/8 หนังสือเล่ม 6/8 อีบุ๊ค 6/8 รวม m6/8
18592 0 0 0 18592
18823 0 11 11 18823
18824 0 4 4 18824
18827 0 1 1 18827
18828 0 0 0 18828
18829 0 0 0 18829
18831 0 1 1 18831
18841 0 2 2 18841
21171 0 1 1 21171
18833 2 9 11 18833
18848 2 0 2 18848
19798 0 15 15 19798
20506 2 0 2 20506
21170 1 5 6 21170
18521 2 0 2 18521
22627 2 0 2 22627

240661 ม.5

5/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/1 no. 5/1 หนังสือเล่ม 5/1 อีบุ๊ค 5/1 รวม m5/1
19182 0 0 0 19182
19183 0 21 21 19183
19187 0 0 0 19187
19189 2 0 2 19189
19190 0 0 0 19190
19223 0 2 2 19223
19239 0 3 3 19239
19290 0 0 0 19290
19482 0 3 3 19482
18527 0 12 12 18527
19191 0 0 0 19191
19192 1 0 1 19192
19193 2 0 2 19193
19198 0 0 0 19198
19199 2 0 2 19199
19201 5 0 5 19201
19206 2 0 2 19206
19207 8 0 8 19207
19208 0 2 2 19208
19209 4 0 4 19209
19218 7 0 7 19218
19222 0 5 5 19222
19251 0 0 0 19251
19253 0 4 4 19253
19254 0 1 1 19254
19259 0 6 6 19259
19262 0 5 5 19262
19263 0 11 11 19263
19265 0 10 10 19265
19305 0 19 19 19305
19307 2 0 2 19307
19346 8 0 8 19346
19352 2 0 2 19352
19386 3 8 11 19386
19392 3 3 6 19392
19485 0 9 9 19485
19489 3 7 10 19489
19490 2 14 16 19490
19495 0 0 0 19495
19853 2 1 3 19853
20496 0 0 0 20496
22616 0 0 0 22616

5/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/2 no. 5/2 หนังสือเล่ม 5/2 อีบุ๊ค 5/2 รวม m5/2
19227 0 7 7 19227
19276 0 0 0 19276
19285 0 0 0 19285
19286 0 0 0 19286
19315 0 1 1 19315
19322 1 0 1 19322
19325 1 0 1 19325
19366 0 0 0 19366
19410 0 0 0 19410
21789 0 0 0 21789
21791 0 21 21 21791
21792 0 0 0 21792
21898 0 0 0 21898
19210 7 0 7 19210
19255 2 0 2 19255
19256 0 2 2 19256
19291 0 0 0 19291
19301 0 0 0 19301
19336 0 3 3 19336
19341 0 0 0 19341
19345 0 6 6 19345
19347 0 0 0 19347
19348 0 17 17 19348
19379 0 0 0 19379
19380 0 0 0 19380
19466 0 0 0 19466
19479 0 9 9 19479
19481 6 0 6 19481
19488 3 0 3 19488
19548 0 0 0 19548
19550 0 13 13 19550
19560 0 1 1 19560
19561 0 0 0 19561
19785 0 0 0 19785
19839 0 4 4 19839
21793 0 8 8 21793
21794 0 11 11 21794
21795 0 0 0 21795
21796 0 11 11 21796
21797 0 0 0 21797
21798 0 11 11 21798
21799 0 0 0 21799
21929 0 3 3 21929
19503 0 14 14 19503
22617 0 0 0 22617

 

5/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/3 no. 5/3 หนังสือเล่ม 5/3 อีบุ๊ค 5/3 รวม m5/3
19230 0 0 0 19230
19238 0 4 4 19238
19278 0 17 17 19278
19279 0 0 0 19279
19316 0 15 15 19316
19321 0 16 16 19321
19323 0 12 12 19323
19329 0 18 18 19329
19330 0 14 14 19330
19331 0 16 16 19331
19361 0 23 23 19361
19609 0 7 7 19609
19618 3 0 3 19618
20497 0 5 5 20497
21803 0 10 10 21803
19293 2 0 2 19293
19299 0 0 0 19299
19303 2 0 2 19303
19308 2 0 2 19308
19335 3 0 3 19335
19338 0 15 15 19338
19342 0 8 8 19342
19344 0 9 9 19344
19350 0 0 0 19350
19393 0 12 12 19393
19395 0 11 11 19395
19432 0 17 17 19432
19514 0 14 14 19514
21132 0 5 5 21132
21198 0 11 11 21198
21805 0 35 35 21805
21806 0 5 5 21806
21807 1 0 1 21807
21808 0 6 6 21808
21809 0 7 7 21809
21810 0 3 3 21810
21811 0 12 12 21811
21812 0 5 5 21812
21813 0 10 10 21813
21814 2 0 2 21814
21816 0 0 0 21816
21817 0 18 18 21817
21895 0 3 3 21895
21920 0 11 11 21920
19506 0 12 12 19506
19469 0 9 9 19469
22618 1 0 1 22618

5/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/4 no. 5/4 หนังสือเล่ม 5/4 อีบุ๊ค 5/4 รวม m5/4
19357 0 0 0 19357
19363 0 5 5 19363
19365 0 0 0 19365
19374 0 0 0 19374
19617 0 0 0 19617
19196 0 9 9 19196
19203 0 0 0 19203
19205 0 0 0 19205
19384 0 1 1 19384
19385 0 6 6 19385
19499 0 0 0 19499
19634 3 0 3 19634
20542 1 9 10 20542
21821 0 0 0 21821
21822 2 0 2 21822
21823 0 2 2 21823
21824 0 0 0 21824
19235 0 0 0 19235
19359 2 0 2 19359
19583 3 5 8 19583
19194 0 0 0 19194
19197 0 0 0 19197
19257 0 0 0 19257
19349 1 10 11 19349
19382 0 2 2 19382
19423 0 0 0 19423
19431 0 8 8 19431
19517 3 0 3 19517
19601 2 0 2 19601
19834 0 8 8 19834
21826 3 0 3 21826
21827 0 5 5 21827
21834 0 0 0 21834
19353 0 1 1 19353
19418 0 0 0 19418
19678 0 0 0 19678
21828 0 0 0 21828
21829 1 6 7 21829
21830 0 0 0 21830
21831 0 0 0 21831
19591 0 0 0 19591
19599 0 0 0 19599
21832 0 0 0 21832
21833 0 0 0 21833
21856 0 0 0 21856
21939 0 11 11 21939
22619 1 0 1 22619

5/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/5 no. 5/5 หนังสือเล่ม 5/5 อีบุ๊ค 5/5 รวม m5/5
18549 0 0 0 18549
19271 0 7 7 19271
19274 0 10 10 19274
19275 0 0 0 19275
19283 0 8 8 19283
19289 0 9 9 19289
19356 0 0 0 19356
19358 0 0 0 19358
19402 0 13 13 19402
19441 0 0 0 19441
19442 2 19 21 19442
19448 1 0 1 19448
19544 0 5 5 19544
19570 0 0 0 19570
19587 0 6 6 19587
19612 0 5 5 19612
19614 0 5 5 19614
18929 0 0 0 18929
19261 0 2 2 19261
19516 0 0 0 19516
19252 1 2 3 19252
19297 0 0 0 19297
19378 0 9 9 19378
19381 0 1 1 19381
19435 1 14 15 19435
19436 0 0 0 19436
19474 0 15 15 19474
19475 0 14 14 19475
19478 1 0 1 19478
19604 1 15 16 19604
19635 0 0 0 19635
19637 0 0 0 19637
19639 0 0 0 19639
19675 0 0 0 19675
19680 0 8 8 19680
19687 0 5 5 19687
20521 0 0 0 20521
21836 0 8 8 21836
21837 0 4 4 21837
21838 0 8 8 21838
21840 0 5 5 21840
21216 0 0 0 21216
19455 0 0 0 19455
21937 0 0 0 21937
22620 0 0 0 22620
22621 0 0 0 22621
22629 0 0 0 22629

5/6

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/6 no. 5/6 หนังสือเล่ม 5/6 อีบุ๊ค 5/6 รวม m5/6
19225 0 0 0 19225
19228 0 0 0 19228
19233 0 0 0 19233
19234 0 0 0 19234
19237 2 0 2 19237
19242 0 0 0 19242
19244 0 0 0 19244
19277 0 0 0 19277
19327 0 0 0 19327
19364 0 0 0 19364
19373 0 0 0 19373
19399 0 0 0 19399
19412 0 0 0 19412
19444 0 14 14 19444
19486 0 0 0 19486
19509 0 22 22 19509
19569 1 0 1 19569
19586 0 0 0 19586
19665 0 0 0 19665
21213 0 0 0 21213
21843 0 0 0 21843
21844 0 0 0 21844
21845 0 0 0 21845
21846 0 0 0 21846
21847 0 0 0 21847
21850 0 0 0 21850
19216 0 0 0 19216
19264 0 0 0 19264
19424 0 0 0 19424
19426 0 3 3 19426
19434 0 13 13 19434
19437 0 0 0 19437
19492 0 0 0 19492
19592 0 0 0 19592
19597 0 0 0 19597
19603 0 0 0 19603
19645 0 6 6 19645
19683 1 4 5 19683
19788 0 13 13 19788
20532 0 2 2 20532
21852 0 0 0 21852
21855 0 23 23 21855
21857 0 6 6 21857
21923 0 0 0 21923
21945 0 0 0 21945
22622 0 0 0 22622
22623 0 0 0 22623
22636 0 0 0 22636

5/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/7 no. 5/7 หนังสือเล่ม 5/7 อีบุ๊ค 5/7 รวม m5/7
19184 5 0 5 19184
19226 6 0 6 19226
19231 0 0 0 19231
19232 4 0 4 19232
19270 5 0 5 19270
19328 7 0 7 19328
19375 11 0 11 19375
19377 4 0 4 19377
19521 4 0 4 19521
19522 4 11 15 19522
19664 3 0 3 19664
19842 3 3 6 19842
21858 0 0 0 21858
21861 3 0 3 21861
19211 7 0 7 19211
19213 2 0 2 19213
19215 0 0 0 19215
19220 0 0 0 19220
19249 2 0 2 19249
19295 2 0 2 19295
19300 4 0 4 19300
19302 3 0 3 19302
19304 3 0 3 19304
19429 6 0 6 19429
19438 2 0 2 19438
19477 5 0 5 19477
19491 3 0 3 19491
19546 3 0 3 19546
19547 5 0 5 19547
19549 5 0 5 19549
19552 5 0 5 19552
19553 3 0 3 19553
19562 7 0 7 19562
19632 7 0 7 19632
21867 5 0 5 21867
19269 2 0 2 19269
19370 1 0 1 19370
19446 5 0 5 19446
19456 0 0 0 19456
19470 4 0 4 19470
19480 4 0 4 19480
21863 1 0 1 21863
21864 3 0 3 21864
19390 1 0 1 19390
19260 1 0 1 19260
19372 4 0 4 19372
19376 4 0 4 19376
22624 3 0 3 22624

5/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

5/8 no. 5/8 หนังสือเล่ม 5/8 อีบุ๊ค 5/8 รวม m5/8
19312 0 10 10 19312
19483 0 12 12 19483
19496 0 0 0 19496
19512 0 14 14 19512
20537 0 12 12 20537
21868 0 11 11 21868
21869 0 0 0 21869
21875 0 13 13 21875
18720 0 0 0 18720
19484 0 0 0 19484
19494 0 12 12 19494
19498 0 1 1 19498
19508 0 10 10 19508
19510 0 10 10 19510
19515 1 10 11 19515
19841 0 0 0 19841
21872 0 0 0 21872
21874 0 16 16 21874

 

240661 ม.4

4/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/1 no. 4/1 หนังสือเล่ม 4/1 อีบุ๊ค 4/1 รวม m4/1
19855 0 18 18 19855
19856 0 0 0 19856
19858 0 6 6 19858
19859 0 0 0 19859
19862 0 0 0 19862
19906 0 0 0 19906
19915 0 0 0 19915
19993 0 0 0 19993
20174 0 12 12 20174
22485 0 0 0 22485
19784 1 0 1 19784
19864 0 20 20 19864
19867 0 0 0 19867
19868 0 5 5 19868
19869 0 3 3 19869
19870 0 0 0 19870
19871 0 0 0 19871
19872 0 20 20 19872
19875 0 0 0 19875
19877 0 8 8 19877
19882 0 0 0 19882
19883 0 0 0 19883
19884 0 18 18 19884
19886 0 27 27 19886
19887 0 0 0 19887
19888 0 2 2 19888
19891 0 0 0 19891
19893 0 0 0 19893
19894 0 1 1 19894
19896 0 15 15 19896
19922 0 5 5 19922
19931 0 0 0 19931
20007 0 0 0 20007
20022 0 12 12 20022
20023 1 0 1 20023
20025 0 1 1 20025
20028 0 13 13 20028
20029 1 0 1 20029
22576 0 0 0 22576
22577 1 0 1 22577

4/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/2 no. 4/2 หนังสือเล่ม 4/2 อีบุ๊ค 4/2 รวม m4/2
19901 0 0 0 19901
19911 0 4 4 19911
19957 0 1 1 19957
19994 0 0 0 19994
20260 0 1 1 20260
22490 0 0 0 22490
22491 0 0 0 22491
22492 0 0 0 22492
22630 0 0 0 22630
19873 0 0 0 19873
19917 0 11 11 19917
19920 0 0 0 19920
19925 0 10 10 19925
19927 0 0 0 19927
19928 0 0 0 19928
19930 0 2 2 19930
19932 0 0 0 19932
19937 0 0 0 19937
19938 0 0 0 19938
19962 0 0 0 19962
19963 1 0 1 19963
19968 0 0 0 19968
19969 0 3 3 19969
19975 0 0 0 19975
19982 0 0 0 19982
20019 0 0 0 20019
20027 0 0 0 20027
20049 3 0 3 20049
20151 40 0 40 20151
20155 11 0 11 20155
20156 20 0 20 20156
20238 0 0 0 20238
20363 0 0 0 20363
20364 3 0 3 20364
21222 0 0 0 21222
21224 0 0 0 21224
21871 0 0 0 21871
22486 5 0 5 22486
22487 7 0 7 22487
22488 3 0 3 22488
22527 0 0 0 22527

 

4/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/3 no. 4/3 หนังสือเล่ม 4/3 อีบุ๊ค 4/3 รวม m4/3
19900 0 30 30 19900
19903 0 0 0 19903
19912 0 0 0 19912
19913 0 0 0 19913
19942 0 10 10 19942
19944 0 0 0 19944
19998 0 0 0 19998
20182 0 0 0 20182
20212 1 0 1 20212
20214 6 0 6 20214
20257 5 0 5 20257
20340 0 6 6 20340
22493 0 0 0 22493
19866 0 0 0 19866
19892 0 0 0 19892
19923 0 1 1 19923
19939 0 18 18 19939
19964 0 0 0 19964
19966 0 0 0 19966
19967 0 0 0 19967
19971 0 0 0 19971
19977 0 18 18 19977
19979 2 0 2 19979
19981 0 0 0 19981
19984 0 1 1 19984
19985 0 0 0 19985
19987 0 0 0 19987
20006 0 0 0 20006
20009 0 0 0 20009
20015 0 0 0 20015
20031 0 6 6 20031
20065 0 0 0 20065
20157 0 6 6 20157
20226 1 0 1 20226
20286 0 0 0 20286
20332 0 0 0 20332
20336 0 0 0 20336
20546 0 0 0 20546
21935 0 1 1 21935
22494 0 0 0 22494
22495 0 0 0 22495

4/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/4 no. 4/4 หนังสือเล่ม 4/4 อีบุ๊ค 4/4 รวม m4/4
19953 0 12 12 19953
19996 0 0 0 19996
20208 1 0 1 20208
20255 0 0 0 20255
19885 0 2 2 19885
19895 0 5 5 19895
19970 0 15 15 19970
20063 1 3 4 20063
20067 3 0 3 20067
20074 3 0 3 20074
20078 3 0 3 20078
20144 2 3 5 20144
20146 7 1 8 20146
20148 2 3 5 20148
20153 13 0 13 20153
20154 0 0 0 20154
20160 3 0 3 20160
20167 7 4 11 20167
20198 3 26 29 20198
20199 0 27 27 20199
20365 3 0 3 20365
20371 3 0 3 20371
21192 1 0 1 21192
21208 5 1 6 21208
22496 2 0 2 22496
22497 3 0 3 22497
22498 1 0 1 22498
19860 0 0 0 19860
19898 0 0 0 19898
20035 0 0 0 20035
20186 0 0 0 20186
20247 1 0 1 20247
19976 0 0 0 19976
20012 0 0 0 20012
20051 1 0 1 20051
20056 1 8 9 20056
20064 1 0 1 20064
20480 1 0 1 20480
20543 1 0 1 20543
21197 0 0 0 21197
22489 1 0 1 22489
22499 0 0 0 22499
22500 1 0 1 22500
20055 0 1 1 20055

4/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/5 no. 4/5 หนังสือเล่ม 4/5 อีบุ๊ค 4/5 รวม m4/5
19902 0 0 0 19902
20040 2 0 2 20040
20072 1 0 1 20072
20088 0 0 0 20088
20169 0 0 0 20169
20219 0 0 0 20219
20248 3 0 3 20248
20253 1 0 1 20253
20254 2 0 2 20254
20256 3 0 3 20256
20258 2 0 2 20258
20264 2 0 2 20264
20292 2 0 2 20292
20294 0 0 0 20294
20297 3 0 3 20297
20316 2 0 2 20316
20344 0 0 0 20344
20349 0 0 0 20349
20354 1 0 1 20354
20376 1 0 1 20376
20384 0 0 0 20384
20468 1 0 1 20468
21128 1 0 1 21128
21233 1 0 1 21233
22523 1 0 1 22523
22579 2 1 3 22579
22579 2 1 3 20112
20162 3 0 3 20162
20370 3 0 3 20370
20372 1 0 1 20372
20374 1 0 1 20374
20377 4 0 4 20377
20383 1 0 1 20383
20382 4 0 4 20382
20481 1 0 1 20481
21911 3 0 3 21911
21912 2 0 2 21912
21925 0 0 0 21925
22503 1 0 1 22503
21986 3 0 3 21986

4/6

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/6 no. 4/6 หนังสือเล่ม 4/6 อีบุ๊ค 4/6 รวม m4/6
19411 0 19 19 19411
19861 0 11 11 19861
19897 0 11 11 19897
19909 0 13 13 19909
19946 0 12 12 19946
19955 0 11 11 19955
19960 0 12 12 19960
19988 0 11 11 19988
19992 0 12 12 19992
20000 0 27 27 20000
20005 0 12 12 20005
20032 3 16 19 20032
20080 0 10 10 20080
20087 0 12 12 20087
20091 0 12 12 20091
20092 0 12 12 20092
20093 0 10 10 20093
20095 0 11 11 20095
20097 0 11 11 20097
20098 0 12 12 20098
20099 0 43 43 20099
20100 0 11 11 20100
20104 0 12 12 20104
20119 0 10 10 20119
20120 0 23 23 20120
20123 0 10 10 20123
20128 0 11 11 20128
20132 0 10 10 20132
20188 0 11 11 20188
20217 0 13 13 20217
20295 0 17 17 20295
20352 0 11 11 20352
22505 0 11 11 22505
22506 0 10 10 22506
22507 0 7 7 22507
22509 0 12 12 22509
22628 3 0 3 22628
19921 0 29 29 19921
20111 0 30 30 20111
20152 0 18 18 20152
20218 0 12 12 20218
22510 0 0 0 22510
22511 0 13 13 22511
22512 0 12 12 22512

4/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/7 no. 4/7 หนังสือเล่ม 4/7 อีบุ๊ค 4/7 รวม m4/7
19910 0 20 20 19910
19945 0 17 17 19945
19948 0 23 23 19948
19952 0 30 30 19952
19958 0 15 15 19958
19959 0 18 18 19959
19986 0 15 15 19986
20001 1 11 12 20001
20042 0 15 15 20042
20046 0 24 24 20046
20071 0 17 17 20071
20134 0 19 19 20134
20165 0 18 18 20165
20166 0 30 30 20166
20207 0 0 0 20207
20210 0 16 16 20210
20246 0 16 16 20246
20304 0 0 0 20304
20306 0 14 14 20306
20307 0 23 23 20307
20356 0 15 15 20356
20465 0 23 23 20465
20469 0 15 15 20469
22513 0 15 15 22513
22514 0 18 18 22514
22515 1 1 2 22515
22516 0 21 21 22516
22517 0 15 15 22517
19596 0 17 17 19596
19961 2 19 21 19961
19983 0 16 16 19983
20013 0 15 15 20013
20114 2 27 29 20114
20328 0 19 19 20328
20331 0 20 20 20331
20366 0 18 18 20366
22424 0 17 17 22424
22504 1 20 21 22504
22518 0 20 20 22518
22519 0 15 15 22519
22520 1 16 17 22520
22521 0 17 17 22521
22522 0 15 15 22522

4/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/8 no. 4/8 หนังสือเล่ม 4/8 อีบุ๊ค 4/8 รวม m4/8
20171 0 0 0 20171
20172 0 24 24 20172
20173 0 4 4 20173
20175 0 5 5 20175
20177 0 0 0 20177
20178 0 8 8 20178
20180 0 0 0 20180
20183 0 0 0 20183
20184 7 26 33 20184
20187 0 1 1 20187
22524 0 30 30 22524
22525 0 0 0 22525
22526 0 6 6 22526
19865 0 0 0 19865
20191 0 0 0 20191
20192 0 0 0 20192
20193 0 0 0 20193
20195 0 0 0 20195
20196 0 0 0 20196
20197 0 7 7 20197
22528 0 0 0 22528
22529 0 0 0 22529
22575 0 0 0 22575
22578 0 8 8 22578

4/9

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

4/9 no. 4/9 หนังสือเล่ม 4/9 อีบุ๊ค 4/9 รวม m4/9
19857 0 8 8 19857
19908 0 0 0 19908
20224 0 0 0 20224
20360 0 0 0 20360
20415 0 0 0 20415
22501 0 0 0 22501
22508 1 0 1 22508
19880 0 0 0 19880
19916 0 0 0 19916
20059 3 0 3 20059
20073 3 0 3 20073
20108 0 0 0 20108
20164 0 0 0 20164
20279 0 1 1 20279
20280 0 0 0 20280
20329 0 0 0 20329
20333 0 3 3 20333
20335 0 0 0 20335
20478 1 0 1 20478
22530 1 0 1 22530
22533 0 0 0 22533
22534 0 1 1 22534
22537 0 0 0 22537
20266 0 0 0 20266
20320 0 0 0 20320
21185 0 0 0 21185
22535 0 0 0 22535
22633 0 0 0 22633
19878 0 15 15 19878
19879 0 15 15 19879
19890 0 0 0 19890
20118 0 0 0 20118
20269 0 0 0 20269
20272 0 0 0 20272
20284 3 0 3 20284
20287 0 0 0 20287
20288 0 21 21 20288
20324 0 0 0 20324
20467 0 10 10 20467
21207 0 0 0 21207
21212 0 0 0 21212
22531 0 0 0 22531
22532 0 0 0 22532
22536 0 0 0 22536

240661 ม.3

3/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/1 no. 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
20550 0 9 9 20550
20552 0 8 8 20552
20554 0 6 6 20554
20555 0 4 4 20555
20557 0 0 0 20557
20558 0 9 9 20558
20580 0 0 0 20580
20581 0 0 0 20581
20594 0 0 0 20594
20556 0 0 0 20556
20559 0 5 5 20559
20560 0 2 2 20560
20561 0 9 9 20561
20562 0 5 5 20562
20563 0 0 0 20563
20564 0 10 10 20564
20565 0 1 1 20565
20566 0 4 4 20566
20567 0 0 0 20567
20568 0 16 16 20568
20569 0 3 3 20569
20570 0 2 2 20570
20571 0 12 12 20571
20572 0 3 3 20572
20573 0 14 14 20573
20574 0 8 8 20574
20575 0 5 5 20575
20576 0 23 23 20576
20577 0 8 8 20577
20578 0 17 17 20578
20579 0 0 0 20579
20582 0 3 3 20582
20583 0 15 15 20583
20584 0 21 21 20584
20585 0 0 0 20585
20586 0 0 0 20586
20587 0 1 1 20587
20588 0 41 41 20588
20589 0 15 15 20589
20590 0 29 29 20590
20591 0 0 0 20591
20592 0 14 14 20592
20593 0 0 0 20593
20595 0 2 2 20595
20596 0 4 4 20596
21175 0 17 17 21175
21860 0 5 5 21860
22605 0 1 1 22605

3/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/2 no. 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
20597 0 7 7 20597
20598 0 16 16 20598
20599 0 10 10 20599
20600 0 15 15 20600
20601 0 0 0 20601
20602 0 1 1 20602
20603 0 16 16 20603
20604 0 7 7 20604
20605 0 9 9 20605
21956 0 6 6 21956
20607 0 0 0 20607
20610 0 19 19 20610
20612 0 10 10 20612
20613 0 0 0 20613
20614 0 17 17 20614
20615 0 0 0 20615
20616 0 18 18 20616
20617 0 6 6 20617
20618 2 30 32 20618
20619 0 15 15 20619
20620 0 12 12 20620
20621 0 15 15 20621
20622 0 13 13 20622
20623 2 0 2 20623
20624 0 0 0 20624
20625 2 2 4 20625
20626 0 15 15 20626
20627 0 22 22 20627
20628 0 1 1 20628
20629 0 4 4 20629
20630 0 0 0 20630
20631 0 13 13 20631
20632 3 4 7 20632
20633 3 0 3 20633
20634 0 16 16 20634
20635 0 5 5 20635
20636 0 15 15 20636
20637 1 19 20 20637
20639 3 0 3 20639
20640 0 18 18 20640
20641 0 0 0 20641
20643 0 16 16 20643
21229 1 24 25 21229
21265 2 17 19 21265
21862 0 6 6 21862
21903 6 0 6 21903
22606 2 3 5 22606

 

3/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/3 no. 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
20645 0 0 0 20645
20646 0 0 0 20646
20647 0 0 0 20647
20648 0 0 0 20648
20649 1 0 1 20649
20650 0 0 0 20650
20651 0 9 9 20651
20652 4 18 22 20652
20653 0 0 0 20653
20654 0 0 0 20654
20656 0 0 0 20656
20657 0 0 0 20657
20658 0 0 0 20658
20660 0 0 0 20660
20661 0 0 0 20661
20662 0 0 0 20662
20663 0 0 0 20663
20664 0 4 4 20664
20665 0 9 9 20665
20666 0 3 3 20666
20667 0 0 0 20667
20668 0 11 11 20668
20669 0 0 0 20669
20670 0 0 0 20670
20671 0 0 0 20671
20672 0 6 6 20672
20674 0 0 0 20674
20675 0 7 7 20675
20676 0 0 0 20676
20677 0 0 0 20677
20678 0 4 4 20678
20679 0 3 3 20679
20680 0 23 23 20680
20681 0 8 8 20681
20683 5 24 29 20683
20685 0 17 17 20685
20686 0 14 14 20686
20687 0 7 7 20687
20688 0 15 15 20688
20689 0 0 0 20689
21181 0 12 12 21181
21219 0 8 8 21219
21225 0 0 0 21225
21231 0 0 0 21231
21865 0 7 7 21865
21942 0 0 0 21942

3/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/4 no. 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
20692 0 30 30 20692
20693 0 0 0 20693
20695 0 0 0 20695
20696 0 0 0 20696
20697 0 2 2 20697
20698 0 0 0 20698
20699 0 1 1 20699
20701 0 0 0 20701
20702 0 0 0 20702
20703 0 0 0 20703
20704 0 0 0 20704
20705 0 0 0 20705
20706 0 0 0 20706
20707 0 0 0 20707
20708 0 0 0 20708
21177 0 0 0 21177
21183 0 0 0 21183
20710 0 0 0 20710
20711 0 7 7 20711
20712 0 17 17 20712
20714 0 8 8 20714
20716 0 4 4 20716
20717 0 0 0 20717
20718 0 0 0 20718
20719 0 5 5 20719
20720 1 0 1 20720
20721 0 0 0 20721
20722 0 0 0 20722
20723 0 27 27 20723
20724 0 35 35 20724
20725 0 0 0 20725
20726 0 12 12 20726
20727 0 21 21 20727
20728 0 0 0 20728
20729 0 6 6 20729
20730 0 0 0 20730
20731 0 0 0 20731
20732 0 20 20 20732
20733 0 0 0 20733
20734 0 1 1 20734
20735 0 0 0 20735
20736 0 0 0 20736
21800 0 15 15 21800
21904 0 0 0 21904
22607 0 10 10 22607

3/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/5 no. 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
20738 0 0 0 20738
20740 0 0 0 20740
20741 0 0 0 20741
20742 0 3 3 20742
20743 0 16 16 20743
20744 0 0 0 20744
20745 0 0 0 20745
20746 0 47 47 20746
20747 0 0 0 20747
20749 0 0 0 20749
20750 0 0 0 20750
20753 0 0 0 20753
20754 0 0 0 20754
20755 0 0 0 20755
20756 0 0 0 20756
20757 0 4 4 20757
20758 0 0 0 20758
20759 0 0 0 20759
20760 0 0 0 20760
20761 0 0 0 20761
20762 0 0 0 20762
20763 0 0 0 20763
20764 1 0 1 20764
20765 0 0 0 20765
20766 0 23 23 20766
20767 0 0 0 20767
20768 0 0 0 20768
20769 0 0 0 20769
20770 0 0 0 20770
21176 0 0 0 21176
20771 0 16 16 20771
20773 0 8 8 20773
20774 0 3 3 20774
20775 0 44 44 20775
20776 0 0 0 20776
20777 0 0 0 20777
20778 0 63 63 20778
20779 0 0 0 20779
20780 0 13 13 20780
20781 0 0 0 20781
20782 0 0 0 20782
20783 0 18 18 20783
20784 0 0 0 20784
21266 0 1 1 21266
21927 0 0 0 21927

3/6

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/6 no. 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
20786 0 16 16 20786
20787 0 0 0 20787
20788 0 0 0 20788
20789 0 2 2 20789
20790 0 0 0 20790
20791 0 0 0 20791
20792 0 0 0 20792
20793 0 0 0 20793
20794 0 0 0 20794
20795 0 19 19 20795
20797 0 0 0 20797
20798 0 0 0 20798
20799 0 0 0 20799
20800 0 0 0 20800
20801 1 0 1 20801
20802 0 0 0 20802
20803 0 0 0 20803
20804 0 5 5 20804
20805 0 0 0 20805
20806 0 0 0 20806
20807 0 4 4 20807
20809 0 0 0 20809
20811 0 0 0 20811
20812 0 0 0 20812
20813 0 1 1 20813
20814 0 0 0 20814
20815 0 0 0 20815
20816 0 7 7 20816
20817 0 0 0 20817
20818 0 2 2 20818
21174 0 0 0 21174
20819 0 6 6 20819
20820 0 1 1 20820
20821 0 0 0 20821
20822 0 1 1 20822
20823 0 0 0 20823
20824 0 1 1 20824
20825 0 0 0 20825
20826 0 0 0 20826
20827 0 0 0 20827
20828 0 0 0 20828
20829 0 0 0 20829
20830 0 0 0 20830
20831 0 14 14 20831
21905 0 0 0 21905
21906 0 19 19 21906
22631 0 0 0 22631

3/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/7 no. 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
20832 3 0 3 20832
20833 1 0 1 20833
20834 2 0 2 20834
20835 5 0 5 20835
20836 2 0 2 20836
20837 1 0 1 20837
20838 2 0 2 20838
20840 2 0 2 20840
20841 0 0 0 20841
20842 0 0 0 20842
20843 0 0 0 20843
20844 2 0 2 20844
20845 1 0 1 20845
20846 0 0 0 20846
20847 0 0 0 20847
20848 1 0 1 20848
20849 2 0 2 20849
20850 3 0 3 20850
20851 0 0 0 20851
20852 4 0 4 20852
20853 0 0 0 20853
20855 2 0 2 20855
20856 0 0 0 20856
20857 0 0 0 20857
20858 2 0 2 20858
20859 0 0 0 20859
20860 4 0 4 20860
20861 3 0 3 20861
20862 0 0 0 20862
20863 3 0 3 20863
21215 0 0 0 21215
20864 2 0 2 20864
20865 2 0 2 20865
20866 2 0 2 20866
20869 2 0 2 20869
20870 2 0 2 20870
20871 2 0 2 20871
20872 1 0 1 20872
20873 2 0 2 20873
20875 2 1 3 20875
20876 2 0 2 20876
20877 2 0 2 20877
20878 2 0 2 20878
20879 1 0 1 20879
21223 2 0 2 21223
21819 2 0 2 21819
22608 3 0 3 22608

3/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/8 no. 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
20609 0 18 18 20609
20880 0 0 0 20880
20881 0 19 19 20881
20882 0 0 0 20882
20883 0 22 22 20883
20884 0 19 19 20884
20885 0 15 15 20885
20886 0 0 0 20886
20887 0 23 23 20887
20888 0 0 0 20888
20889 1 2 3 20889
20890 0 13 13 20890
20891 0 17 17 20891
20893 0 21 21 20893
20894 4 7 11 20894
20682 0 0 0 20682
20868 0 0 0 20868
20895 0 6 6 20895
20896 0 15 15 20896
20897 0 14 14 20897
20898 0 16 16 20898
20900 0 19 19 20900
20901 0 6 6 20901
20902 0 16 16 20902
20903 0 5 5 20903
20904 0 0 0 20904
20905 0 0 0 20905
20907 0 0 0 20907
20908 0 17 17 20908
20909 0 6 6 20909
20910 0 18 18 20910
20911 0 12 12 20911
20912 0 22 22 20912
20913 0 0 0 20913
21917 0 19 19 21917

3/9

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/9 no. 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
20915 0 22 22 20915
20916 0 19 19 20916
20917 0 8 8 20917
20918 0 17 17 20918
20919 0 44 44 20919
20920 0 20 20 20920
20921 0 14 14 20921
20922 0 27 27 20922
20923 0 17 17 20923
20924 0 18 18 20924
20925 0 0 0 20925
20926 0 3 3 20926
20927 0 17 17 20927
20928 0 0 0 20928
20929 0 0 0 20929
20930 0 16 16 20930
20931 0 13 13 20931
20932 0 0 0 20932
20933 0 4 4 20933
20934 0 17 17 20934
20935 0 4 4 20935
20936 0 0 0 20936
20937 0 0 0 20937
20938 0 0 0 20938
20939 0 15 15 20939
20942 0 9 9 20942
20943 0 10 10 20943
20944 0 25 25 20944
20946 0 0 0 20946
21180 0 0 0 21180
20947 0 0 0 20947
20948 0 18 18 20948
20949 0 11 11 20949
20950 0 14 14 20950
20951 0 0 0 20951
20952 0 0 0 20952
20953 0 0 0 20953
20954 0 3 3 20954
20956 0 0 0 20956
20957 0 0 0 20957
20958 0 30 30 20958
20959 0 0 0 20959
20960 0 6 6 20960
20961 0 4 4 20961
20962 0 9 9 20962
21907 0 17 17 21907
21908 0 0 0 21908

3/10

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/10 no. 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
20963 0 4 4 20963
20965 0 7 7 20965
20966 0 35 35 20966
20967 0 41 41 20967
20967 0 41 41 20968
20970 0 16 16 20970
20972 0 9 9 20972
20973 0 23 23 20973
20974 0 31 31 20974
20975 0 8 8 20975
20976 0 0 0 20976
20977 0 14 14 20977
20978 0 6 6 20978
20979 0 11 11 20979
20980 0 0 0 20980
20982 0 28 28 20982
20983 0 14 14 20983
20984 0 11 11 20984
20985 0 16 16 20985
20986 0 10 10 20986
20987 0 9 9 20987
20988 0 12 12 20988
20989 0 15 15 20989
20990 0 27 27 20990
20991 0 10 10 20991
20992 0 16 16 20992
20993 0 17 17 20993
20994 0 2 2 20994
20995 0 7 7 20995
20996 0 11 11 20996
20997 0 18 18 20997
20998 0 5 5 20998
20999 0 21 21 20999
21000 0 8 8 21000
21002 0 6 6 21002
21003 0 5 5 21003
21004 0 9 9 21004
21005 0 19 19 21005
21006 0 14 14 21006
21008 0 0 0 21008
21009 0 0 0 21009
21010 0 9 9 21010
21936 0 11 11 21936
22609 0 0 0 22609
22610 0 2 2 22610

3/11

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/11 no. 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
21011 0 0 0 21011
21012 0 0 0 21012
21014 0 0 0 21014
21015 0 0 0 21015
21016 0 15 15 21016
21017 0 0 0 21017
21018 0 0 0 21018
21019 0 0 0 21019
21020 0 24 24 21020
21021 0 0 0 21021
21022 0 0 0 21022
21023 0 0 0 21023
21024 0 0 0 21024
21025 0 0 0 21025
21026 0 0 0 21026
21027 0 0 0 21027
21028 0 0 0 21028
21029 0 0 0 21029
21031 0 0 0 21031
21032 0 0 0 21032
21033 0 0 0 21033
21034 0 0 0 21034
21035 0 0 0 21035
21036 0 20 20 21036
21037 0 47 47 21037
21184 0 0 0 21184
21038 0 0 0 21038
21039 0 14 14 21039
21040 0 0 0 21040
21041 0 0 0 21041
21044 0 1 1 21044
21045 0 0 0 21045
21047 0 0 0 21047
21048 0 0 0 21048
21050 0 0 0 21050
21051 0 0 0 21051
21052 0 0 0 21052
21053 0 3 3 21053
21056 0 0 0 21056
21172 0 0 0 21172
21267 0 3 3 21267
21841 0 0 0 21841
21842 0 0 0 21842
22611 0 15 15 22611
22612 0 15 15 22612
22613 0 16 16 22613

3/12

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

3/12 no. 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
21058 0 0 0 21058
21059 0 0 0 21059
21060 0 0 0 21060
21061 0 4 4 21061
21062 0 0 0 21062
21063 0 0 0 21063
21064 0 0 0 21064
21065 0 0 0 21065
21067 0 3 3 21067
21068 0 0 0 21068
21069 0 0 0 21069
21070 0 0 0 21070
21071 0 0 0 21071
21072 0 15 15 21072
21073 0 0 0 21073
21075 0 0 0 21075
21076 0 6 6 21076
21077 0 0 0 21077
21079 0 0 0 21079
21081 0 0 0 21081
21967 0 0 0 21082
21091 0 0 0 21091
21092 0 0 0 21092
21084 0 0 0 21084
21085 0 0 0 21085
21086 0 0 0 21086
21088 0 0 0 21088
21089 0 3 3 21089
21090 0 1 1 21090
21093 0 0 0 21093
21095 0 0 0 21095
21096 0 0 0 21096
21097 0 1 1 21097
21098 0 1 1 21098
21099 0 0 0 21099
21100 0 0 0 21100
21101 0 15 15 21101
21102 0 0 0 21102
21103 0 0 0 21103
21173 0 0 0 21173
21007 0 0 0 21007
21815 0 0 0 21815
22614 0 0 0 22614
22615 0 0 0 22615
22635 0 0 0 22635

 

240661 ม.2

2/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/1 no. 2/1 หนังสือเล่ม 2/1 อีบุ๊ค 2/1 รวม m2/1
21235 0 3 3 21235
21236 0 0 0 21236
21237 0 4 4 21237
21238 3 10 13 21238
21239 0 0 0 21239
21240 0 0 0 21240
21241 0 0 0 21241
21242 0 12 12 21242
21243 3 0 3 21243
21244 3 0 3 21244
21245 0 0 0 21245
21246 2 0 2 21246
21247 0 2 2 21247
21248 0 3 3 21248
21249 0 0 0 21249
21251 0 0 0 21251
21252 0 1 1 21252
21255 0 0 0 21255
21256 0 0 0 21256
21257 0 7 7 21257
21258 0 1 1 21258
21259 0 0 0 21259
21260 0 0 0 21260
21262 0 8 8 21262
21263 0 0 0 21263
21264 0 0 0 21264
21973 1 0 1 21268
21270 0 0 0 21270
21272 0 0 0 21272
21273 3 0 3 21273
21274 0 3 3 21274
21275 0 2 2 21275
21276 0 0 0 21276
21277 0 12 12 21277
21278 0 0 0 21278
21279 0 0 0 21279
21280 0 0 0 21280

2/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/2 no. 2/2 หนังสือเล่ม 2/2 อีบุ๊ค 2/2 รวม m2/2
21250 0 0 0 21250
21281 0 0 0 21281
21282 0 12 12 21282
21283 5 0 5 21283
21284 0 0 0 21284
21285 0 0 0 21285
21286 0 0 0 21286
21287 0 3 3 21287
21288 0 14 14 21288
21289 0 13 13 21289
21290 2 14 16 21290
21291 5 0 5 21291
21292 0 10 10 21292
21294 0 0 0 21294
21295 0 0 0 21295
21296 0 0 0 21296
21297 0 0 0 21297
21298 0 0 0 21298
21299 0 0 0 21299
21300 0 5 5 21300
21301 0 0 0 21301
21302 0 8 8 21302
21303 0 0 0 21303
21305 0 14 14 21305
21306 0 2 2 21306
21307 0 10 10 21307
21308 0 9 9 21308
21309 3 15 18 21309
21310 0 8 8 21310
21311 0 12 12 21311
21312 0 19 19 21312
21313 0 12 12 21313
21314 0 17 17 21314
21315 0 9 9 21315
21316 4 13 17 21316
21317 3 7 10 21317
21318 1 28 29 21318
21319 0 0 0 21319
21320 0 14 14 21320
21321 3 9 12 21321
21322 0 14 14 21322
21323 10 18 28 21323
21324 1 8 9 21324
21325 1 13 14 21325
22581 0 0 0 22581
22582 0 0 0 22582
22583 0 0 0 22583

 

2/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/3 no. 2/3 หนังสือเล่ม 2/3 อีบุ๊ค 2/3 รวม m2/3
21326 0 41 41 21326
21327 0 17 17 21327
21328 0 16 16 21328
21329 0 12 12 21329
21330 0 21 21 21330
21331 3 1 4 21331
21332 2 14 16 21332
21333 0 9 9 21333
21334 0 23 23 21334
21335 0 3 3 21335
21336 1 32 33 21336
21337 1 15 16 21337
21338 0 9 9 21338
21339 0 11 11 21339
21340 0 11 11 21340
21341 0 11 11 21341
21342 0 10 10 21342
21344 0 13 13 21344
21346 0 61 61 21346
21347 0 17 17 21347
21348 0 11 11 21348
21343 1 16 17 21343
21349 0 7 7 21349
21350 2 13 15 21350
21351 0 15 15 21351
21352 1 16 17 21352
21353 0 9 9 21353
21354 0 12 12 21354
21355 0 15 15 21355
21356 0 17 17 21356
21357 0 10 10 21357
21358 0 12 12 21358
21359 0 15 15 21359
21360 0 12 12 21360
21361 0 23 23 21361
21363 1 0 1 21363
21364 0 12 12 21364
21365 0 0 0 21365
21366 0 12 12 21366
21367 0 10 10 21367
21368 4 15 19 21368
21369 0 7 7 21369
21370 0 9 9 21370
21854 0 0 0 21854
21933 0 11 11 21933
22584 0 11 11 22584
22585 0 0 0 22585

2/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/4 no. 2/4 หนังสือเล่ม 2/4 อีบุ๊ค 2/4 รวม m2/4
21371 0 0 0 21371
21372 1 0 1 21372
21373 0 0 0 21373
21374 0 0 0 21374
21375 0 0 0 21375
21377 0 19 19 21377
21378 0 0 0 21378
21379 0 0 0 21379
21380 0 0 0 21380
21381 2 42 44 21381
21382 0 0 0 21382
21383 0 0 0 21383
21384 2 7 9 21384
21385 0 0 0 21385
21386 0 0 0 21386
21387 0 0 0 21387
21388 3 0 3 21388
21389 0 0 0 21389
21390 0 0 0 21390
21391 0 0 0 21391
21392 0 0 0 21392
21393 0 1 1 21393
21880 0 0 0 21880
21394 0 1 1 21394
21395 0 0 0 21395
21396 0 11 11 21396
21397 0 2 2 21397
21398 0 6 6 21398
21399 0 0 0 21399
21400 0 0 0 21400
21401 0 1 1 21401
21402 0 0 0 21402
21403 0 0 0 21403
21404 0 0 0 21404
21405 0 0 0 21405
21406 0 0 0 21406
21407 0 0 0 21407
21408 0 0 0 21408
21409 1 0 1 21409
21410 0 0 0 21410
21411 0 1 1 21411
21412 0 0 0 21412
21413 0 4 4 21413
21414 0 0 0 21414
21415 0 0 0 21415
21932 0 0 0 21932
21938 0 2 2 21938
22586 0 0 0 22586

2/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/5 no. 2/5 หนังสือเล่ม 2/5 อีบุ๊ค 2/5 รวม m2/5
21416 5 0 5 21416
21417 0 0 0 21417
21418 0 0 0 21418
21419 0 0 0 21419
21420 0 0 0 21420
21421 7 0 7 21421
21422 0 0 0 21422
21423 0 0 0 21423
21424 0 0 0 21424
21425 0 0 0 21425
21426 0 0 0 21426
21427 6 0 6 21427
21428 0 0 0 21428
21429 0 0 0 21429
21430 0 0 0 21430
21431 0 0 0 21431
21432 0 0 0 21432
21433 0 0 0 21433
21434 0 10 10 21434
21435 0 0 0 21435
21436 0 0 0 21436
21892 0 4 4 21892
21437 0 0 0 21437
21439 0 0 0 21439
21440 0 0 0 21440
21441 0 7 7 21441
21442 6 0 6 21442
21443 0 0 0 21443
21444 0 6 6 21444
21445 0 6 6 21445
21446 0 0 0 21446
21447 0 0 0 21447
21448 0 0 0 21448
21449 0 0 0 21449
21451 0 0 0 21451
21452 0 0 0 21452
21453 0 3 3 21453
21454 5 0 5 21454
21455 0 0 0 21455
21456 0 0 0 21456
21457 5 0 5 21457
21458 0 0 0 21458
21459 2 0 2 21459
21460 6 2 8 21460
21461 5 0 5 21461
21462 0 0 0 21462
21893 5 0 5 21893
22587 0 0 0 22587
22588 1 0 1 22588
22589 1 0 1 22589

2/6

2ถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/6 no. 2/6 หนังสือเล่ม 2/6 อีบุ๊ค 2/6 รวม m2/6
21463 0 0 0 21463
21464 0 0 0 21464
21465 0 0 0 21465
21466 0 0 0 21466
21467 0 0 0 21467
21468 0 0 0 21468
21469 0 0 0 21469
21470 0 0 0 21470
21471 0 8 8 21471
21472 0 0 0 21472
21473 2 0 2 21473
21474 0 0 0 21474
21475 0 18 18 21475
21476 0 0 0 21476
21477 0 1 1 21477
21478 0 0 0 21478
21479 0 0 0 21479
21481 0 0 0 21481
21483 0 0 0 21483
21484 0 0 0 21484
21485 0 0 0 21485
21486 0 0 0 21486
21487 0 0 0 21487
21818 0 0 0 21818
21488 1 0 1 21488
21489 0 0 0 21489
21490 0 0 0 21490
21491 0 0 0 21491
21492 0 0 0 21492
21493 0 0 0 21493
21494 0 0 0 21494
21495 0 0 0 21495
21496 0 0 0 21496
21497 3 0 3 21497
21498 0 0 0 21498
21499 0 0 0 21499
21500 16 11 27 21500
21501 0 0 0 21501
21502 0 0 0 21502
21503 0 0 0 21503
21504 1 2 3 21504
21505 0 0 0 21505
21506 2 0 2 21506
21507 2 0 2 21507
21508 0 0 0 21508
21509 0 0 0 21509
22590 3 0 3 22590
22634 0 0 0 22634

2/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/7 no. 2/7 หนังสือเล่ม 2/7 อีบุ๊ค 2/7 รวม m2/7
21253 0 0 0 21253
21510 0 0 0 21510
21511 0 0 0 21511
21512 0 0 0 21512
21513 0 0 0 21513
21514 0 12 12 21514
21515 0 0 0 21515
21516 0 0 0 21516
21517 0 1 1 21517
21518 0 0 0 21518
21519 0 2 2 21519
21520 0 0 0 21520
21521 0 0 0 21521
21522 0 0 0 21522
21523 0 0 0 21523
21524 0 12 12 21524
21525 0 0 0 21525
21526 0 0 0 21526
21527 0 0 0 21527
21528 0 0 0 21528
21529 0 0 0 21529
21530 1 0 1 21530
21531 0 0 0 21531
21532 0 5 5 21532
21533 0 0 0 21533
21534 0 0 0 21534
21535 0 0 0 21535
21542 0 0 0 21542
21536 0 11 11 21536
21537 0 0 0 21537
21538 0 0 0 21538
21539 0 0 0 21539
21540 0 0 0 21540
21541 0 3 3 21541
21543 0 56 56 21543
21545 0 10 10 21545
21547 0 7 7 21547
21548 0 11 11 21548
21549 1 0 1 21549
21550 0 9 9 21550
21551 0 13 13 21551
21552 0 6 6 21552
21553 0 0 0 21553
21554 0 0 0 21554
21555 0 0 0 21555
21668 0 0 0 21668
21835 0 24 24 21835
22591 1 0 1 22591

2/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/8 no. 2/8 หนังสือเล่ม 2/8 อีบุ๊ค 2/8 รวม m2/8
21556 0 11 11 21556
21557 0 11 11 21557
21557 0 11 11 21558
21559 0 0 0 21559
21560 12 0 12 21560
21561 0 6 6 21561
21562 0 7 7 21562
21563 0 17 17 21563
21564 0 11 11 21564
21565 0 12 12 21565
21566 0 4 4 21566
21567 0 3 3 21567
21568 4 0 4 21568
21569 1 0 1 21569
21570 5 0 5 21570
21571 0 0 0 21571
21572 0 8 8 21572
21573 0 9 9 21573
21574 1 0 1 21574
21575 0 6 6 21575
21576 0 19 19 21576
21577 0 0 0 21577
21578 0 0 0 21578
21579 5 0 5 21579
21580 0 0 0 21580
21581 3 0 3 21581
21582 0 0 0 21582
21583 0 28 28 21583
21584 0 5 5 21584
21585 0 12 12 21585
21586 0 0 0 21586
21587 0 2 2 21587
22592 0 0 0 22592

2/9

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/9 no. 2/9 หนังสือเล่ม 2/9 อีบุ๊ค 2/9 รวม m2/9
21588 0 1 1 21588
21589 0 21 21 21589
21591 0 0 0 21591
21592 0 0 0 21592
21593 3 2 5 21593
21594 0 0 0 21594
21595 0 0 0 21595
21596 0 0 0 21596
21597 0 28 28 21597
21598 0 0 0 21598
21599 0 0 0 21599
21600 1 0 1 21600
21603 0 13 13 21603
21604 0 10 10 21604
21605 0 2 2 21605
21606 0 0 0 21606
21607 0 0 0 21607
21608 0 0 0 21608
21609 0 0 0 21609
21611 0 0 0 21611
21619 0 0 0 21619
21885 1 5 6 21885
21886 0 6 6 21886
21612 0 0 0 21612
21613 0 5 5 21613
21614 0 4 4 21614
21615 1 0 1 21615
21617 0 96 96 21617
21618 0 8 8 21618
21620 0 0 0 21620
21621 0 0 0 21621
21623 1 0 1 21623
21624 0 6 6 21624
21626 3 0 3 21626
21628 0 11 11 21628
21630 0 0 0 21630
21631 0 0 0 21631
21632 3 0 3 21632
21633 0 1 1 21633
21878 2 0 2 21878
22593 0 0 0 22593
22594 0 0 0 22594
22595 0 0 0 22595
22596 0 0 0 22596
22597 0 0 0 22597
22598 0 0 0 22598

2/10

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/10 no. 2/10 หนังสือเล่ม 2/10 อีบุ๊ค 2/10 รวม m2/10
21634 0 6 6 21634
21635 0 10 10 21635
21636 0 4 4 21636
21637 0 10 10 21637
21638 3 0 3 21638
21639 0 6 6 21639
21640 0 0 0 21640
21641 0 5 5 21641
21642 0 0 0 21642
21643 0 5 5 21643
21644 14 3 17 21644
21645 0 10 10 21645
21646 0 0 0 21646
21648 0 17 17 21648
21649 0 0 0 21649
21650 0 0 0 21650
21651 0 7 7 21651
21652 0 11 11 21652
21653 0 13 13 21653
21654 0 3 3 21654
21655 0 4 4 21655
21881 0 6 6 21881
21882 0 3 3 21882
21883 0 13 13 21883
21887 0 5 5 21887
21656 12 0 12 21656
21659 45 30 75 21659
21660 5 0 5 21660
21661 5 0 5 21661
21662 10 0 10 21662
21663 12 0 12 21663
21664 1 0 1 21664
21666 6 0 6 21666
21669 11 0 11 21669
21670 6 0 6 21670
21671 1 0 1 21671
21672 0 0 0 21672
21673 0 8 8 21673
21674 0 0 0 21674
21675 0 6 6 21675
21676 0 22 22 21676
21677 0 0 0 21677
21678 0 20 20 21678
21679 0 0 0 21679
21802 3 0 3 21802
21884 0 14 14 21884
22599 0 0 0 22599

2/11

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/11 no. 2/11 หนังสือเล่ม 2/11 อีบุ๊ค 2/11 รวม m2/11
21680 0 0 0 21680
21681 0 0 0 21681
21682 0 0 0 21682
21683 7 0 7 21683
21684 0 0 0 21684
21685 0 0 0 21685
21686 0 0 0 21686
21687 0 0 0 21687
21688 0 0 0 21688
21689 0 0 0 21689
21690 0 12 12 21690
21691 0 10 10 21691
21692 0 0 0 21692
21693 0 0 0 21693
21694 0 0 0 21694
21695 0 0 0 21695
21696 0 0 0 21696
21697 0 0 0 21697
21699 1 0 1 21699
21700 0 0 0 21700
21701 7 0 7 21701
21702 0 0 0 21702
21703 8 0 8 21703
21704 0 0 0 21704
21705 0 0 0 21705
21706 8 0 8 21706
21708 0 5 5 21708
21709 0 2 2 21709
21888 0 1 1 21888
21889 2 0 2 21889
21710 0 0 0 21710
21711 0 0 0 21711
21712 0 0 0 21712
21714 0 0 0 21714
21715 0 0 0 21715
21716 0 0 0 21716
21717 0 0 0 21717
21718 0 0 0 21718
21719 0 0 0 21719
21720 2 0 2 21720
21721 0 1 1 21721
21722 0 0 0 21722
21723 0 0 0 21723
21724 0 0 0 21724
21725 0 0 0 21725
21770 0 0 0 21770
21876 0 0 0 21876
22600 0 0 0 22600
22601 0 0 0 22601
22602 0 0 0 22602

2/12

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/12 no. 2/12 หนังสือเล่ม 2/12 อีบุ๊ค 2/12 รวม m2/12
21254 0 2 2 21254
21726 0 4 4 21726
21728 0 0 0 21728
21729 0 0 0 21729
21730 0 0 0 21730
21731 0 0 0 21731
21732 0 0 0 21732
21733 0 0 0 21733
21734 0 0 0 21734
21735 0 0 0 21735
21736 0 11 11 21736
21737 1 11 12 21737
21738 0 11 11 21738
21739 0 10 10 21739
21740 0 0 0 21740
21741 0 0 0 21741
21742 0 0 0 21742
21743 0 0 0 21743
21744 0 10 10 21744
21745 0 0 0 21745
21746 0 0 0 21746
21747 0 0 0 21747
21748 0 12 12 21748
21749 0 9 9 21749
21752 0 0 0 21752
21890 0 0 0 21890
21750 0 10 10 21750
21751 0 0 0 21751
21754 0 0 0 21754
21755 1 0 1 21755
21756 0 0 0 21756
21757 1 23 24 21757
21758 0 12 12 21758
21759 0 0 0 21759
21760 0 0 0 21760
21761 0 0 0 21761
21762 0 0 0 21762
21763 0 0 0 21763
21764 0 3 3 21764
21765 0 0 0 21765
21766 0 0 0 21766
21767 1 1 2 21767
21768 0 0 0 21768
21769 0 0 0 21769
21771 0 0 0 21771
21877 0 0 0 21877
21943 0 0 0 21943
21944 0 0 0 21944
22603 1 0 1 22603

2/13

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

2/13 no. 2/13 หนังสือเล่ม 2/13 อีบุ๊ค 2/13 รวม m2/13
21772 0 0 0 21772
21773 0 0 0 21773
21774 0 0 0 21774
21775 0 0 0 21775
21776 0 0 0 21776
21777 0 10 10 21777
21622 0 0 0 21622
21647 0 7 7 21647
21778 0 0 0 21778
21779 0 1 1 21779
21780 0 1 1 21780
21781 0 3 3 21781
21782 0 1 1 21782
21783 0 3 3 21783
21784 0 3 3 21784
21785 0 4 4 21785
21786 0 0 0 21786
21787 0 7 7 21787
21788 0 5 5 21788
21941 0 0 0 21941
21727 0 0 0 21727
22604 0 0 0 22604

 

240661 ม.1

1/1

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/1 no. 1/1 หนังสือเล่ม 1/1 อีบุ๊ค 1/1 รวม m1/1
21947 0 0 0 21947
21948 0 0 0 21948
21949 2 0 2 21949
21950 0 1 1 21950
21951 0 1 1 21951
21952 3 0 3 21952
21953 0 0 0 21953
21954 2 0 2 21954
21955 0 2 2 21955
21956 0 6 6 21956
21957 0 3 3 21957
21958 0 1 1 21958
21959 2 7 9 21959
21960 0 8 8 21960
21961 0 9 9 21961
21962 0 7 7 21962
21963 0 0 0 21963
21964 1 1 2 21964
21965 0 0 0 21965
21966 1 4 5 21966
21967 0 0 0 21967
21968 3 0 3 21968
21969 0 1 1 21969
21970 2 0 2 21970
21971 2 0 2 21971
21972 1 0 1 21972
21973 1 0 1 21973
21974 0 2 2 21974
21975 1 0 1 21975
21976 0 1 1 21976
21977 1 3 4 21977
21978 1 2 3 21978
21979 0 1 1 21979
21980 1 5 6 21980
21981 1 2 3 21981
21982 4 0 4 21982
21983 0 0 0 21983
21984 3 0 3 21984
21985 0 0 0 21985
21986 3 0 3 21986

1/2

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/2 no. 1/2 หนังสือเล่ม 1/2 อีบุ๊ค 1/2 รวม m1/2
21987 0 0 0 21987
21988 0 0 0 21988
21989 0 0 0 21989
21990 0 0 0 21990
21991 0 2 2 21991
21992 1 0 1 21992
21993 0 0 0 21993
21994 0 0 0 21994
21955 0 2 2 21995
21999 0 0 0 21999
21997 0 0 0 21997
21998 0 0 0 21998
21999 0 0 0 21999
22000 0 0 0 22000
22001 0 0 0 22001
22002 1 0 1 22002
22003 0 0 0 22003
22004 1 0 1 22004
22005 4 0 4 22005
22006 0 0 0 22006
22007 2 0 2 22007
22008 0 2 2 22008
22009 3 0 3 22009
22010 5 0 5 22010
22011 0 0 0 22011
22012 0 0 0 22012
22013 0 0 0 22013
22014 0 0 0 22014
22015 1 0 1 22015
22016 1 0 1 22016
22017 3 0 3 22017
22018 1 0 1 22018
22019 1 0 1 22019
22020 0 0 0 22020
22021 0 0 0 22021
22022 0 0 0 22022
22023 0 0 0 22023
22024 0 1 1 22024
22025 1 0 1 22025
22026 0 0 0 22026

 

1/3

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/3 no. 1/3 หนังสือเล่ม 1/3 อีบุ๊ค 1/3 รวม m1/3
22027 0 5 5 22027
22028 1 0 1 22028
22029 0 0 0 22029
22030 1 0 1 22030
22031 0 6 6 22031
22032 0 3 3 22032
22033 0 1 1 22033
22034 0 1 1 22034
22035 0 0 0 22035
22036 0 1 1 22036
22037 0 2 2 22037
22038 0 2 2 22038
22039 0 0 0 22039
22040 0 0 0 22040
22041 0 4 4 22041
22042 1 0 1 22042
22043 0 6 6 22043
22044 0 9 9 22044
22045 1 0 1 22045
22046 2 0 2 22046
22047 0 0 0 22047
22048 3 0 3 22048
22049 0 8 8 22049
22050 1 4 5 22050
22051 1 2 3 22051
22052 2 0 2 22052
22053 0 2 2 22053
22054 1 0 1 22054
22055 1 0 1 22055
22056 0 1 1 22056
22057 0 0 0 22057
22058 1 0 1 22058
22059 0 2 2 22059
22060 0 3 3 22060
22061 0 2 2 22061
22062 1 4 5 22062
22063 1 0 1 22063
22064 1 2 3 22064
22065 0 3 3 22065
22066 1 4 5 22066

1/4

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/4 no. 1/4 หนังสือเล่ม 1/4 อีบุ๊ค 1/4 รวม m1/4
22067 0 0 0 22067
22068 0 0 0 22068
22069 0 0 0 22069
22071 0 0 0 22071
22072 0 0 0 22072
22073 1 0 1 22073
22074 0 0 0 22074
22075 1 0 1 22075
22076 0 1 1 22076
22078 0 0 0 22078
22079 0 0 0 22079
22080 0 0 0 22080
22070 0 0 0 22070
22077 1 0 1 22077
22081 0 0 0 22081
22082 1 0 1 22082
22083 0 2 2 22083
22084 1 0 1 22084
22085 0 0 0 22085
22086 2 0 2 22086
22087 2 0 2 22087
22088 2 0 2 22088
22090 0 0 0 22090
22090 0 0 0 22090
22091 0 0 0 22091
22092 1 0 1 22092
22093 1 0 1 22093
22094 0 1 1 22094
22095 1 0 1 22095
22096 0 0 0 22096
22097 0 3 3 22097
22098 1 0 1 22098
22099 0 21 21 22099
22100 1 0 1 22100
22101 0 8 8 22101
22102 1 0 1 22102
22103 0 4 4 22103
22104 0 1 1 22104
22105 1 0 1 22105
22106 3 0 3 22106

1/5

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/5 no. 1/5 หนังสือเล่ม 1/5 อีบุ๊ค 1/5 รวม m1/5
22107 0 0 0 22107
22108 0 0 0 22108
22109 0 0 0 22109
22110 0 0 0 22110
22111 0 0 0 22111
22112 0 0 0 22112
22113 0 0 0 22113
22114 0 0 0 22114
22115 0 0 0 22115
22116 0 0 0 22116
22117 0 0 0 22117
22118 0 0 0 22118
22119 0 0 0 22119
22120 0 0 0 22120
22121 0 0 0 22121
22122 0 0 0 22122
22123 0 0 0 22123
22124 0 0 0 22124
22125 3 0 3 22125
22126 0 0 0 22126
22127 0 0 0 22127
22128 0 0 0 22128
21969 0 1 1 22129
22130 2 0 2 22130
22131 1 0 1 22131
22132 0 0 0 22132
22133 5 0 5 22133
22134 0 0 0 22134
22135 2 0 2 22135
22136 0 0 0 22136
22137 1 0 1 22137
22138 3 0 3 22138
22139 1 0 1 22139
22140 0 0 0 22140
22141 2 0 2 22141
22142 0 0 0 22142
22143 0 0 0 22143
22144 3 0 3 22144
22145 1 0 1 22145
22146 0 0 0 22146

1/6

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/6 no. 1/6 หนังสือเล่ม 1/6 อีบุ๊ค 1/6 รวม m1/6
22147 0 0 0 22147
22148 0 0 0 22148
22149 0 0 0 22149
22150 0 0 0 22150
22151 0 0 0 22151
22152 0 0 0 22152
22153 0 0 0 22153
22154 0 0 0 22154
22155 0 0 0 22155
22156 0 0 0 22156
22157 0 0 0 22157
22158 0 0 0 22158
22159 0 0 0 22159
22160 0 0 0 22160
22161 0 0 0 22161
22162 0 0 0 22162
22163 0 0 0 22163
22164 0 0 0 22164
22165 0 0 0 22165
22166 2 0 2 22166
22167 0 0 0 22167
22168 0 0 0 22168
22169 0 0 0 22169
22170 0 0 0 22170
22171 0 0 0 22171
22172 1 0 1 22172
22173 0 0 0 22173
22174 0 0 0 22174
22175 2 0 2 22175
22176 0 0 0 22176
22177 2 0 2 22177
22178 0 0 0 22178
22179 0 2 2 22179
22180 0 0 0 22180
22181 0 0 0 22181
22182 0 0 0 22182
22183 0 0 0 22183
22184 1 0 1 22184
22185 0 0 0 22185
22186 0 0 0 22186

1/7

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/7 no. 1/7 หนังสือเล่ม 1/7 อีบุ๊ค 1/7 รวม m1/7
22187 0 0 0 22187
22188 0 0 0 22188
22189 0 0 0 22189
22190 0 0 0 22190
22191 1 0 1 22191
22192 0 0 0 22192
22193 0 0 0 22193
22194 0 0 0 22194
22195 1 0 1 22195
22196 1 0 1 22196
22197 0 0 0 22197
22198 1 0 1 22198
22199 0 0 0 22199
22200 0 0 0 22200
22101 0 8 8 22201
22202 0 0 0 22202
22203 1 0 1 22203
22204 1 0 1 22204
22205 4 0 4 22205
22206 0 0 0 22206
22207 0 0 0 22207
22208 0 0 0 22208
22209 2 1 3 22209
22210 2 0 2 22210
22211 0 0 0 22211
22212 0 2 2 22212
22213 1 0 1 22213
22214 0 0 0 22214
22215 7 0 7 22215
22216 0 8 8 22216
22217 0 1 1 22217
22218 0 3 3 22218
22219 0 0 0 22219
22220 2 0 2 22220
22221 0 1 1 22221
22222 1 0 1 22222
22223 0 0 0 22223
22224 2 0 2 22224
22225 2 0 2 22225
22226 1 1 2 22226

1/8

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/8 no. 1/8 หนังสือเล่ม 1/8 อีบุ๊ค 1/8 รวม m1/8
22227 0 0 0 22227
22228 0 5 5 22228
22229 0 1 1 22229
22230 0 0 0 22230
22231 0 0 0 22231
22232 0 7 7 22232
22233 0 0 0 22233
22234 0 1 1 22234
22235 0 5 5 22235
22236 0 0 0 22236
22237 0 0 0 22237
22580 0 8 8 22580
22238 0 0 0 22238
22239 0 2 2 22239
22240 0 5 5 22240
22241 0 0 0 22241
22242 0 0 0 22242
22243 0 1 1 22243
22244 0 0 0 22244
22245 0 0 0 22245
22246 0 0 0 22246
22247 0 0 0 22247
22248 0 0 0 22248
22249 0 5 5 22249
22250 2 4 6 22250
22251 0 6 6 22251
22252 0 2 2 22252
22253 1 0 1 22253
22254 0 0 0 22254
22255 0 14 14 22255
22256 0 4 4 22256
22257 0 0 0 22257
22258 0 0 0 22258

1/9

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/9 no. 1/9 หนังสือเล่ม 1/9 อีบุ๊ค 1/9 รวม m1/9
22259 0 0 0 22259
22260 0 0 0 22260
22261 0 0 0 22261
22262 1 0 1 22262
22263 0 0 0 22263
22264 0 0 0 22264
22265 0 0 0 22265
22266 0 0 0 22266
22267 2 0 2 22267
22268 0 0 0 22268
22269 0 0 0 22269
22270 0 3 3 22270
22271 0 0 0 22271
22272 0 4 4 22272
22273 0 2 2 22273
22274 0 6 6 22274
22275 1 4 5 22275
22276 0 1 1 22276
22277 0 0 0 22277
22278 1 0 1 22278
22279 0 0 0 22279
22280 1 0 1 22280
22281 0 0 0 22281
22282 0 0 0 22282
22283 0 0 0 22283
22284 0 0 0 22284
22285 0 0 0 22285
22286 0 0 0 22286
22287 0 0 0 22287
22288 0 0 0 22288
22289 0 0 0 22289
22290 0 0 0 22290
22291 0 0 0 22291
22292 0 0 0 22292
22293 0 0 0 22293
22294 0 0 0 22294
22295 0 0 0 22295
22296 0 0 0 22296
22297 0 0 0 22297
22298 0 0 0 22298

1/10

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/10 no. 1/10 หนังสือเล่ม 1/10 อีบุ๊ค 1/10 รวม m1/10
22299 6 0 6 22299
22300 4 0 4 22300
22301 5 0 5 22301
22302 8 0 8 22302
22303 9 0 9 22303
22304 6 0 6 22304
22305 6 0 6 22305
22306 5 0 5 22306
22307 7 0 7 22307
22308 10 0 10 22308
22309 4 0 4 22309
22310 6 0 6 22310
22311 0 0 0 22311
22312 6 0 6 22312
22313 8 0 8 22313
22314 12 0 12 22314
22315 4 0 4 22315
22316 3 0 3 22316
22317 6 0 6 22317
22318 6 0 6 22318
22319 9 0 9 22319
22320 7 0 7 22320
22321 11 0 11 22321
22322 6 0 6 22322
22323 12 0 12 22323
22324 5 0 5 22324
22325 9 0 9 22325
22326 6 0 6 22326
22327 11 0 11 22327
22328 4 0 4 22328
22329 6 0 6 22329
22330 5 0 5 22330
22331 8 0 8 22331
22332 9 0 9 22332
22333 8 0 8 22333
22334 14 0 14 22334
22335 7 0 7 22335
22336 11 0 11 22336
22337 10 0 10 22337
22338 7 0 7 22338

1/11

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/11 no. 1/11 หนังสือเล่ม 1/11 อีบุ๊ค 1/11 รวม m1/11
22339 0 0 0 22339
22340 0 0 0 22340
22341 0 0 0 22341
22342 1 0 1 22342
22343 1 0 1 22343
22344 0 0 0 22344
22345 0 0 0 22345
22346 1 0 1 22346
22347 0 0 0 22347
22348 0 0 0 22348
22349 1 0 1 22349
22350 0 0 0 22350
22351 1 0 1 22351
22352 0 0 0 22352
22353 0 0 0 22353
22354 0 0 0 22354
22355 0 0 0 22355
22356 0 0 0 22356
22357 1 0 1 22357
22358 0 0 0 22358
22359 0 0 0 22359
22361 0 0 0 22361
22362 0 0 0 22362
22363 0 0 0 22363
22364 0 0 0 22364
22562 0 0 0 22562
22360 0 0 0 22360
22365 0 0 0 22365
22366 0 0 0 22366
21976 0 1 1 22367
22368 0 0 0 22368
22369 0 0 0 22369
22371 0 0 0 22371
22372 0 0 0 22372
22373 0 0 0 22373
22374 0 0 0 22374
22375 0 0 0 22375
22376 0 0 0 22376
22377 1 0 1 22377
22378 1 0 1 22378

1/12

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/12 no. 1/12 หนังสือเล่ม 1/12 อีบุ๊ค 1/12 รวม m1/12
22379 0 0 0 22379
22380 0 1 1 22380
22381 0 6 6 22381
22382 0 0 0 22382
22383 0 0 0 22383
22384 0 0 0 22384
22385 0 7 7 22385
22386 0 0 0 22386
22387 0 0 0 22387
22388 0 2 2 22388
22389 0 5 5 22389
22390 0 0 0 22390
22391 0 0 0 22391
22392 0 1 1 22392
22393 0 0 0 22393
22394 0 1 1 22394
22395 0 1 1 22395
22396 0 1 1 22396
22397 0 2 2 22397
22398 0 0 0 22398
22399 0 0 0 22399
22400 0 0 0 22400
22401 0 0 0 22401
22402 0 0 0 22402
22403 0 2 2 22403
22404 0 0 0 22404
22405 0 1 1 22405
22406 0 0 0 22406
22407 0 0 0 22407
22408 0 0 0 22408
22409 0 2 2 22409
22410 0 0 0 22410
22411 0 3 3 22411
22412 0 2 2 22412
22413 0 1 1 22413
22414 0 1 1 22414
22415 0 1 1 22415
22416 0 2 2 22416
22417 0 1 1 22417
22418 0 2 2 22418

1/13

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/13 no. 1/13 หนังสือเล่ม 1/13 อีบุ๊ค 1/13 รวม m1/13
22419 0 0 0 22419
22420 0 0 0 22420
22421 0 0 0 22421
22422 0 0 0 22422
22423 0 0 0 22423
22425 0 0 0 22425
22426 0 0 0 22426
22427 0 0 0 22427
22428 0 0 0 22428
22429 0 0 0 22429
22430 5 0 5 22430
22431 1 1 2 22431
22432 0 0 0 22432
22433 0 0 0 22433
22434 0 0 0 22434
22435 2 0 2 22435
22436 3 0 3 22436
22437 4 0 4 22437
22438 1 0 1 22438
22439 1 0 1 22439
22440 1 0 1 22440
22441 0 0 0 22441
22442 0 0 0 22442
22443 0 0 0 22443
22444 0 0 0 22444
22538 0 0 0 22538
22539 10 0 10 22539

1/14

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/14 no. 1/14 หนังสือเล่ม 1/14 อีบุ๊ค 1/14 รวม m1/14
22445 4 0 4 22445
22446 0 0 0 22446
22447 0 0 0 22447
22448 1 0 1 22448
22449 1 0 1 22449
22450 0 1 1 22450
22451 0 1 1 22451
22452 0 0 0 22452
22453 0 0 0 22453
22454 0 0 0 22454
22455 1 0 1 22455
22456 1 0 1 22456
22457 0 0 0 22457
22458 3 0 3 22458
22459 0 0 0 22459
22460 2 0 2 22460
22461 0 0 0 22461
22462 0 0 0 22462
22463 1 0 1 22463
22464 0 3 3 22464
22465 1 0 1 22465
22466 1 0 1 22466
22467 0 0 0 22467
22468 2 0 2 22468
22469 1 0 1 22469
22470 0 0 0 22470
22471 2 0 2 22471
22472 0 0 0 22472
22473 0 0 0 22473
22474 1 0 1 22474
22475 0 0 0 22475
22476 0 0 0 22476
22477 0 12 12 22477
22478 0 0 0 22478
22479 0 0 0 22479
22480 0 0 0 22480
22481 0 0 0 22481
22482 1 3 4 22482
22483 0 0 0 22483
22484 0 0 0 22484

1/15

สถิติจะนับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงต้นเดือนกันยายน 2561 ฉะนั้นถ้ายืมก่อนนั้น หรือหลังจากนั้นจะไม่นับค่ะ
หากสถิติมีปัญหา มาติดต่อที่ห้องสมุดเลยค่ะ ครูจะให้ล็อกอินที่เครื่องอื่นและนับค่ะ  บางคนยืมอีบุ๊คที่เครื่องเพื่อน แต่ลืมล็อกอินรหัสตัวเอง สถิติเลยเข้ารหัสเพื่อนค่ะ

ใครไม่มีเลขประจำตัวในรายงานนี้ แจ้งเองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ http://gg.gg/pwlibname

ใครยืมอีบุ๊ค ยืมหนังสือ ไม่เป็น อ่านนี่นะคะ ไม่ยากค่ะ มีสองทางเลือก นับรวมกัน http://gg.gg/pwlibrary

1/15 no. 1/15 หนังสือเล่ม 1/15 อีบุ๊ค 1/15 รวม m1/15
22540 2 0 2 22540
22541 2 0 2 22541
22542 1 0 1 22542
22543 1 0 1 22543
22544 2 0 2 22544
22545 3 0 3 22545
22546 1 0 1 22546
22547 2 0 2 22547
22548 1 0 1 22548
22549 1 0 1 22549
22550 1 0 1 22550
22564 1 0 1 22564
22566 1 0 1 22566
22567 6 0 6 22567
22569 2 0 2 22569
22570 1 0 1 22570
22370 2 0 2 22370
22551 1 0 1 22551
22552 2 0 2 22552
22553 2 0 2 22553
22554 1 0 1 22554
22555 2 0 2 22555
22556 1 0 1 22556
22557 1 0 1 22557
22558 1 0 1 22558
22559 2 0 2 22559
22560 2 0 2 22560
22561 3 0 3 22561
22563 2 0 2 22563
22565 1 0 1 22565
22568 2 0 2 22568
22571 1 0 1 22571
22572 1 0 1 22572
22573 2 0 2 22573
22574 1 0 1 22574