ค้างส่ง 29112559

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 29/11/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
2 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
3 09/11/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0012725 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
4 09/11/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0019479 ปริศนานานาสัตว์
5 10/11/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0012896 หญิงดี
6 10/11/2559 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา ม.6/2 0037903 เฉลยแนวข้อสอบเข้า ร.ร นายสิบทหารบก (130฿)
7 14/11/2559 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.6/2 0025741 เคล็ดลับ 77 วิธี เปลี่ยนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย
8 14/11/2559 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด ม.5/1 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
9 14/11/2559 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.4/8 0019480 คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง
10 14/11/2559 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.4/2 0006649 โลกนิติคำโคลง
11 14/11/2559 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข ม.4/2 0023889 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
12 14/11/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0023874 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
13 15/11/2559 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ ม.6/3 0040107 ฟิสิกส์ฟิตสมอง (49฿)
14 15/11/2559 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.5/3 0012497 นิทานโบราณคดี
15 15/11/2559 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง ม.5/3 0021868 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
16 15/11/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
17 15/11/2559 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา ม.4/1 0040649 นิทานเวตาล เล่ม 5 (189฿)
18 15/11/2559 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม ม.4/8 0023867 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
19 16/11/2559 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา ม.6/1 0040875 เจ้าฟ้ามหิดลของหนู (100฿)
20 16/11/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0023974 ฉันไม่ยอม : Problems
21 16/11/2559 17433 นายสมพร จันทร์เปรม ม.6/6 0040758 คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (185฿)
22 16/11/2559 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.6/4 0039747 เนื้อหนังมังสะ
23 16/11/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0012564 การ์ตูนวิทยาศาสตร์
24 16/11/2559 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ ม.5/8 0037994 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
25 16/11/2559 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ ม.5/8 0039282 Why? เคมี (148฿)
26 16/11/2559 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.5/3 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
27 16/11/2559 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.5/7 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
28 16/11/2559 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ ม.5/8 0040604 ถาดทองคำ ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก (35฿)
29 16/11/2559 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.5/6 0025246 การทำดอกไม้จากต้นโสน
30 16/11/2559 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.6/4 0009214 ตามรอยพระยุคลบาท
31 16/11/2559 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา ม.4/8 0034607 สรรค์คำ สร้างประโยค
32 16/11/2559 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม ม.4/6 0040679 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 110กุ้งมังกร The Lobster (145฿)
33 16/11/2559 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.4/5 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
34 16/11/2559 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ ม.4/2 0017008 โคลงโลกนิติ สำหรับเด็กและเยาวชน
35 16/11/2559 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา ม.6/6 0039783 ใบเอียง (100฿)
36 16/11/2559 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ ม.6/3 0009334 พบหมอศิริราช เล่ม6
37 16/11/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
38 16/11/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
39 16/11/2559 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง ม.5/8 0022745 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
40 16/11/2559 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี ม.6/4 0039765 ลมหายใจในเมืองใหญ่…กีต้าร์ของปุ้ม (129฿)
41 17/11/2559 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.6/1 0023249 Sea Life
42 17/11/2559 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น ม.6/1 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
43 17/11/2559 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา ม.4/3 0007246 ความเป็นมาพระมหาชนก
44 17/11/2559 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท ม.4/2 0040697 ปริศนาแห่งมัมมี่ = The Mystery of the Mummy (195฿)
45 17/11/2559 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ ม.4/3 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
46 17/11/2559 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.4/3 0014985 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
47 17/11/2559 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.4/2 0015918 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
48 17/11/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0011074 สังข์ศิลป์ชัย
49 18/11/2559 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.6/5 0015274 คลองและเส้นทางเดินเรือในอดีต
50 18/11/2559 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ ม.6/4 0040927 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ (100฿)
51 18/11/2559 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว ม.5/8 0008809 แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค 421
52 18/11/2559 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน ม.5/3 0038611 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ (139฿)
53 18/11/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0040176 สมาธิเบื้องต้น เสกมนต์ใส่ใจ (50฿)
54 18/11/2559 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ ม.5/8 0038507 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
55 18/11/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0022075 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
56 18/11/2559 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ ม.4/2 0019481 คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง
57 18/11/2559 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก ม.4/5 0001867 รำพึงวันฝนตก
58 18/11/2559 20544 นายกวิน เรืองศิริ ม.5/8 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
59 18/11/2559 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ ม.5/3 0039789 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
60 18/11/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
61 21/11/2559 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร ม.6/1 0040586 VACCINE สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ (270฿)
62 21/11/2559 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.6/4 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
63 21/11/2559 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม ม.5/1 0039797 พญาสีดอ (100฿)
64 21/11/2559 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.5/1 0022182 30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ (145฿)
65 21/11/2559 17948 นางสาวลักขณา สุทธี ม.5/1 0038127 The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ (139฿)
66 21/11/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
67 21/11/2559 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.5/3 0037135 กบนอกกะลา : ก๊าซชีวภาพจากปฏิกูลสู่พลังงานไทย เล่ม 65 (180฿)
68 21/11/2559 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.5/3 0039175 50เทคนิคเจ๋ง พูดเก่งทุกสถานการณ์ (175฿)
69 21/11/2559 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.4/8 0025414 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
70 21/11/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0022272 จักรวาลและอวกาศ
71 21/11/2559 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา ม.4/3 0000784 หัวใจนักรบ
72 21/11/2559 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย ม.4/3 0017717 กาพย์เห่เรือ
73 21/11/2559 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.4/8 0038106 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
74 21/11/2559 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.5/2 0037360 samurai ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย (99฿)
75 21/11/2559 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.5/6 0020582 เกร็ดประวัติพระพุทธรูป
76 21/11/2559 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ ม.4/8 0035850 เชกสเปียร์
77 21/11/2559 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด ม.4/5 0016348 ปัญหาข้อกระดูก
78 21/11/2559 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.4/7 0035048 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด
79 21/11/2559 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต ม.4/8 0034989 3ds Max 2009 10 ชม.
80 22/11/2559 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ ม.6/1 0038584 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 4 (189฿)
81 22/11/2559 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง ม.6/1 0040670 เรียนไม่เก่งก็ Admission ติด (139฿)
82 22/11/2559 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.6/2 0020683 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม1
83 22/11/2559 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง ม.6/2 0025247 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลงพ่าย
84 22/11/2559 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.5/4 0023849 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
85 22/11/2559 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง ม.5/3 0040020 Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์ (155฿)
86 22/11/2559 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.5/3 0039924 นิทานอินเดีย (150฿)
87 22/11/2559 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.5/2 0038076 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 3 (139฿)
88 22/11/2559 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.5/4 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
89 22/11/2559 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว ม.5/3 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
90 22/11/2559 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี ม.5/3 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
91 22/11/2559 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร ม.5/3 0026692 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
92 22/11/2559 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ ม.5/2 0038091 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
93 22/11/2559 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น ม.5/3 0024771 100 คำถามเรื่องน่ารู้
94 22/11/2559 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง ม.4/1 0040906 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
95 22/11/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0012989 เสด็จประพาสต้น
96 22/11/2559 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง ม.4/1 0036762 แก็งซ่าท้าทดลอง 3 ปริศนาแห่งแสง (165฿)
97 22/11/2559 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ ม.4/2 0040430 Drawing Comic 6 5000 Super comics Encyclopedia (265฿)
98 22/11/2559 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ ม.4/1 0040674 30 วิธี เรียนเก่ง รวมสุดยอดเคล็ดลับเรียนเก่ง เร่งเกรด ด้วยตนเอง (170฿)
99 22/11/2559 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ ม.6/2 0021362 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
100 22/11/2559 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว ม.6/4 0022186 งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ
101 22/11/2559 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย ม.5/3 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
102 22/11/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0039203 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ผ่าสมองสยองเกล้า (135฿)
103 22/11/2559 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร ม.5/3 0036277 ต้นไม้ลึกลับของลิลี่ : Lily’s Pesky Plant
104 22/11/2559 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ ม.5/3 0040420 Giffy and me กิฟฟี่และฉัน (175฿)
105 22/11/2559 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.6/2 0022579 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
106 22/11/2559 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด ม.5/3 0040596 อัศจรรย์ สัตว์เปลี่ยนโลก (120฿)
107 22/11/2559 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ ม.4/4 0038102 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคาวบอยและอินเดียนแดง (139฿)
108 22/11/2559 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน ม.4/2 0038446 ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้… ไม่ได้ (129฿)
109 22/11/2559 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ ม.6/4 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
110 23/11/2559 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา ม.6/7 0000764 สิทธิธนู
111 23/11/2559 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร ม.6/1 0038114 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (139฿)
112 23/11/2559 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ ม.6/1 0038175 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 1 (139฿)
113 23/11/2559 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.6/2 0037959 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา (199฿)
114 23/11/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0023568 กระบี่เหนือกระบี่ เล่ม 3
115 23/11/2559 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ ม.6/8 0031073 คณิตกล คณิตกวน Happy Math
116 23/11/2559 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร ม.6/2 0012728 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
117 23/11/2559 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ ม.6/3 0018252 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์โลก
118 23/11/2559 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.6/1 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
119 23/11/2559 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ ม.6/3 0035740 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพุธ
120 23/11/2559 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี ม.6/5 0002030 เวิ้งฟ้ากับความทรงจำ
121 23/11/2559 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี ม.6/5 0040598 หนูตัวเดียว คนฉลาดตั้งตนได้ : จุลลกเศรษฐีชาดก (35฿)
122 23/11/2559 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.6/4 0012636 แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียน
123 23/11/2559 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.6/4 0021420 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
124 23/11/2559 17556 นางสาวพรประภา จันดี ม.6/4 0040462 การ์ดป๊อปอัพ (180฿)
125 23/11/2559 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ ม.6/7 0010215 ศกุนตลา
126 23/11/2559 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ ม.6/5 0040534 สิ่งประดิษฐ์ความคิดไม่ธรรมดา (85฿)
127 23/11/2559 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว ม.6/2 0011337 ศกุนตลา
128 23/11/2559 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง ม.6/5 0018261 บ้านเรา
129 23/11/2559 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ ม.6/5 0035675 ตะลุยโลกธรรมชาติ
130 23/11/2559 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ ม.6/2 0040881 รับมือภัยแล้ง (100฿)
131 23/11/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
132 23/11/2559 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี ม.5/7 0017336 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
133 23/11/2559 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี ม.4/5 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
134 23/11/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0037667 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก (159฿)
135 23/11/2559 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี ม.4/5 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
136 23/11/2559 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.4/5 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
137 23/11/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0020913 อิเหนา, ลักษณวงศ์, สมุทรโฆษ
138 23/11/2559 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.4/5 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
139 23/11/2559 18594 นายปริญญา การะเกษ ม.4/4 0038401 กบนอกกะลา เล่ม 100 ตอน กบกลางธรณีพิบัติ (145฿)
140 23/11/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0014876 ศกุนตลา
141 23/11/2559 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.4/5 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
142 23/11/2559 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.4/5 0018110 โคลงนิราศนริทร์
143 23/11/2559 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ ม.4/5 0012724 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
144 23/11/2559 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล ม.4/7 0022916 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
145 23/11/2559 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.4/5 0012975 ชาวนาในเมืองไทย
146 23/11/2559 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ ม.4/3 0040053 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
147 23/11/2559 18824 นายธรรศ นิ่มนุช ม.4/8 0038905 Admission ขั้นเทพ! อัพเดท 2557 (185฿)
148 23/11/2559 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.4/7 0021166 แมวไทย
149 23/11/2559 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน ม.4/4 0020554 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
150 23/11/2559 18945 นายชโยดม เจริญผล ม.4/3 0039138 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 3 (225฿)
151 23/11/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0039697 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
152 23/11/2559 19001 นายอนุชา ชื่นชม ม.4/6 0019001 หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวพังงา
153 23/11/2559 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.4/5 0038121 Peter Pan ปีเตอร์แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ (130฿)
154 23/11/2559 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ ม.6/2 0005658 คณิตศาสตร์แผนใหม่สำหรับเอ็นทรานซ์
155 23/11/2559 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน ม.6/5 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
156 23/11/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0040609 กาจอมตะกละ ความละโมบ : กโปตกชาดก (35฿)
157 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.5/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
158 23/11/2559 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ ม.5/4 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
159 23/11/2559 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.5/7 0020822 สื่อกฏหมายวัยรุ่น (ลุ้น) นัมเบอร์ 3
160 23/11/2559 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ ม.5/4 0040769 สอนลูกหลานด้วยนิทานชาดก (100฿)
161 23/11/2559 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี ม.4/4 0038384 สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ (139฿)
162 23/11/2559 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด ม.4/5 0014917 คนอยู่วัด
163 23/11/2559 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร ม.4/8 0015721 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
164 24/11/2559 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.6/8 0040655 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3พ่อขุนรามคำแหง 1 : ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย (159฿)
165 24/11/2559 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต ม.4/6 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
166 24/11/2559 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง ม.4/6 0008961 สภาพและแนวโน้มของเด็ก
167 24/11/2559 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ ม.4/6 0034167 การทดลองสนุกๆ แสงและเสียง
168 24/11/2559 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง ม.4/6 0005841 กฐินพระราชทาน กรมสามัญศึกษา
169 24/11/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0002917 ชู้รักของไอเซนฮาวร์
170 24/11/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0003491 คู่มือโรคภูมิแพ้
171 28/11/2559 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง ม.6/1 0038082 A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก (130฿)
172 28/11/2559 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ ม.6/5 0040646 รับมือภัยพิบัติ ตอน แผ่นดินไหว (179฿)
173 28/11/2559 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.5/7 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
174 28/11/2559 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.5/5 0021274 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 2 ต่อ 1
175 28/11/2559 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.5/7 0034161 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 2 ไทย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (100฿)
176 28/11/2559 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.5/7 0040647 รับมือภัยพิบัติ “สึนามิ” (169฿)
177 28/11/2559 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.5/4 0025438 มันนีย์มอนสเตอร์ สอนหนูให้รวย
178 28/11/2559 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี ม.4/1 0004076 การเลี้ยงกบ
179 28/11/2559 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.4/1 0006851 สำนวนไทย 1
180 28/11/2559 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ ม.4/1 0018168 กาพย์เห่เรือ
181 28/11/2559 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต ม.4/1 0034576 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
182 28/11/2559 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม ม.4/1 0034162 คำผวน (150฿)
183 28/11/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
184 28/11/2559 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ ม.4/4 0039161 เจ้าหัวหอมชวนพูดอังกฤษ (225฿)
185 28/11/2559 18657 นางสาวกนกพร ยังดี ม.4/3 0001535 ประชุมโวหารสุนทรภู่
186 28/11/2559 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.4/7 0022576 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
187 28/11/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0038108 โลกของเรา (115฿)
188 28/11/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0016363 ซาลาเปาสารพัดไส้
189 28/11/2559 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ ม.4/7 0025810 รวมสารพัดโปรแกรมแปลงไฟล์
190 28/11/2559 18729 นางสาวสุทินา ถาวร ม.4/4 0015126 การทำสมุดไทยและการเตรียมใบลาน
191 28/11/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0017054 บริษัทกำจัดขโมย
192 28/11/2559 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.4/7 0036060 เทคนิคการเป่าแก้ว
193 28/11/2559 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ ม.4/1 0034599 คำราชาศัพท์น่ารู้
194 28/11/2559 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู ม.4/1 0037808 อ่านใจคนได้ใน 1 นาที (159฿)
195 28/11/2559 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ ม.4/1 0040485 เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับซีรีส์ Love Song ทำนองรัก ตอน เดบิวต์หัวใจนายซุุปตาร์ (219฿)
196 28/11/2559 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ ม.4/2 0025428 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่อง เงาะป่า
197 28/11/2559 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง ม.4/1 0037668 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
198 28/11/2559 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน ม.4/6 0040683 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 112 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (145฿)
199 28/11/2559 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.5/7 0019796 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
200 28/11/2559 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ม.6/1 0005203 โรบินสัน ครูโฃ
201 28/11/2559 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง ม.4/3 0010808 กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น
202 28/11/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0025137 ความสุขในทุกอิริยาบถ
203 28/11/2559 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.5/3 0038565 6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง (169฿)
204 28/11/2559 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง ม.6/6 0020059 หลักไวยากรณ์อังกฤษ ม.1-2-3
205 28/11/2559 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.5/2 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
206 28/11/2559 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน ม.5/5 0038122 Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู (130฿)
207 28/11/2559 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม ม.5/6 0039115 100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษจำง่ายใช้ได้จริง (155฿)
208 28/11/2559 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน ม.5/7 0024970 จับโจรล่องหน
209 28/11/2559 20456 นายอดิศร แสงครุฑ ม.5/3 0040681 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 125คอบร้าโกลด์(145฿)
210 28/11/2559 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.5/5 0018574 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
211 28/11/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0017332 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
212 28/11/2559 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ ม.4/4 0040661 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม 2 แผนดินพระเจ้าอู่ทอง : ผู้สถาปนากรุงอยุธยา (159฿)
213 28/11/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
214 28/11/2559 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ ม.4/7 0037696 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 เล่มที่ 3 ตอนมหาราชกลางใจชน (139฿)
215 28/11/2559 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ ม.4/7 0039773 38 เมนูชีวจิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ (235฿)
216 28/11/2559 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม ม.5/5 0014332 พระจันทร์เสี้ยว
217 28/11/2559 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ ม.5/5 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
218 29/11/2559 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล ม.6/1 0037204 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา 2 (165฿)
219 29/11/2559 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว ม.6/4 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
220 29/11/2559 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง ม.5/6 0022507 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและริ้บบิ้นพร้อมไอเดีย
221 29/11/2559 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร ม.4/7 0009598 มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 11/07/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
2 11/07/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
3 13/07/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
4 21/07/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
5 28/07/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
6 30/08/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
7 08/11/2559 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ ม.2/5 0017933 ความลับหน้าร้อน
8 08/11/2559 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง ม.2/5 0024990 เอาชีวิตรอดในอาณาจักรแมลง เล่ม 2
9 08/11/2559 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก ม.1/4 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
10 08/11/2559 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี ม.1/4 0037631 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
11 08/11/2559 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข ม.1/4 0015722 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
12 08/11/2559 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง ม.1/5 0022107 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ขนุน
13 08/11/2559 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.1/7 0039247 Why?นก (148฿)
14 08/11/2559 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร ม.1/11 0040622 นิทานลำน้ำ (135฿)
15 09/11/2559 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา ม.3/4 0008878 วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ฉบับกิจกรรมมุมเด็กและเยาวชน
16 09/11/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0017528 ดาวเคราะห์น้อย + ดาวหางถล่มโลก
17 09/11/2559 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี ม.3/4 0039796 พญาสีดอ (100฿)
18 09/11/2559 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี ม.3/6 0040465 Card design (200฿)
19 09/11/2559 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ ม.2/2 0001757 การวัดผลทางจิตวิทยา
20 10/11/2559 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.3/4 0002907 ย่อยวรรณ กรรมโลก
21 10/11/2559 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.1/6 0038893 100 เมืองสวยในยุโรป (379฿)
22 10/11/2559 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.1/6 0038888 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
23 10/11/2559 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ ม.1/7 0040093 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 (175฿)
24 11/11/2559 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.3/3 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
25 11/11/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0038376 คำตัน (49฿)
26 11/11/2559 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา ม.3/6 0040041 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
27 11/11/2559 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.2/6 0014149 แชร์บอล
28 11/11/2559 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ ม.1/4 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
29 11/11/2559 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา ม.1/7 0040355 กบนอกกะลา เล่ม 120 บรรเลงเพลงเตะ เจ้าชายชินลง (145฿)
30 14/11/2559 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.3/4 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
31 14/11/2559 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น ม.3/8 0037511 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน อัศจรรย์วันแรกนาขวัญ (135฿)
32 14/11/2559 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว ม.3/3 0000697 กรรมเก่า
33 14/11/2559 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช ม.3/9 0040664 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
34 14/11/2559 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน ม.3/9 0024057 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
35 14/11/2559 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.3/10 0024079 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
36 14/11/2559 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
37 14/11/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0017474 นิทานเอกนานาชาติ
38 14/11/2559 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน ม.1/1 0013685 กวีนิพนธ์กาพย์กานท์แห่งวารวัน
39 15/11/2559 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง ม.3/4 0010858 สารานุกรมปลาน้ำจืด
40 15/11/2559 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.3/10 0040012 Who? การ์ตูน หลุยส์ ปาสเตอร์ (155฿)
41 15/11/2559 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.3/10 0036811 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ (189฿)
42 15/11/2559 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ ม.2/5 0039768 เจ้าหนูยามเฝ้าหน้าต่าง (100฿)
43 15/11/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0040417 ญี่ปุ่นโอ๊ะโยะโหยว (189฿)
44 15/11/2559 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด ม.2/5 0038309 นิทานเกาหลีอีสป (195฿)
45 15/11/2559 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี ม.2/5 0021015 การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
46 15/11/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
47 15/11/2559 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ ม.2/12 0021364 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
48 15/11/2559 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.1/4 0035699 วิทยาศาสตร์สุดอี๋
49 15/11/2559 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ ม.1/6 0040908 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
50 15/11/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0040900 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
51 15/11/2559 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด ม.1/9 0005095 กินและสุขภาพ
52 15/11/2559 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก ม.1/9 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
53 15/11/2559 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน ม.1/9 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
54 15/11/2559 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ ม.1/9 0036913 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด (125฿)
55 15/11/2559 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม ม.1/11 0023946 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
56 15/11/2559 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ ม.1/11 0037353 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Spell for Flora ฟลอร่า นางฟ้าแห่งพฤกษา ตอนคลายคาถาสาปรัก (99฿)
57 15/11/2559 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร ม.2/5 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
58 16/11/2559 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.3/3 0035634 พระในบ้าน
59 16/11/2559 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ ม.3/3 0024025 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
60 16/11/2559 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.3/8 0022613 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาของใช้จิปาถะหลากไสตล์ (95฿)
61 16/11/2559 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา ม.3/8 0035771 TOP อังกฤษ ม.3
62 16/11/2559 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง ม.3/8 0020611 ผักสวนครัว
63 16/11/2559 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.3/8 0023219 The House on Strangewood Drive
64 16/11/2559 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน ม.3/9 0024883 เงินทองของมีค่า คู่มือครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
65 16/11/2559 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.3/12 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
66 16/11/2559 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข ม.3/12 0037706 ขบวนการเด็กวัด 2 เมตตาอลเวง (100฿)
67 16/11/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0021391 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
68 16/11/2559 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ ม.2/3 0036798 โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาธิเซีย 1 ภาค กระจกแห่งสัจธรรม (220฿)
69 16/11/2559 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า ม.2/3 0022712 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
70 16/11/2559 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย ม.2/3 0036827 การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร (140฿)
71 16/11/2559 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ ม.2/3 0037760 กบนอกกะลา เล่ม 12 ELECTRO วิทยา (180฿)
72 16/11/2559 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.2/8 0040903 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
73 16/11/2559 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.2/8 0039348 ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลาชีพ (165฿)
74 16/11/2559 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค ม.2/12 0040407 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 รังาีอัลตราไวโอเลต (199฿)
75 16/11/2559 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ ม.1/2 0019249 ไม่ยากถ้าอยากเป็นเด็กดี
76 16/11/2559 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ ม.1/5 0020660 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
77 16/11/2559 21043 ด.ช.วายุ บุดดา ม.2/3 0019600 สาระน่ารู้นในศิลปะไทย
78 16/11/2559 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล ม.1/12 0026464 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
79 17/11/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
80 17/11/2559 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.3/10 0037018 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
81 17/11/2559 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี ม.3/10 0025495 นักสืบชายหาด คู่มือดำเนินกิจกรรม
82 17/11/2559 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.3/12 0037634 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
83 17/11/2559 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง ม.3/12 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
84 17/11/2559 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง ม.2/1 0036943 ทวีปอเมริกา 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
85 17/11/2559 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.2/6 0024178 นอนเถิดหนาดวงใจ
86 17/11/2559 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.2/7 0019497 ดาววีไก่น้อย
87 17/11/2559 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.2/7 0017014 ศัพท์อังกฤษจำง่าย 2000 คำ
88 17/11/2559 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น ม.2/7 0021846 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
89 17/11/2559 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.2/7 0040667 วีรสตรีเมืองถลาง (169฿)
90 17/11/2559 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ ม.2/7 0025487 ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก (จริงอ่ะ)
91 17/11/2559 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.2/11 0005308 สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี
92 17/11/2559 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.2/11 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
93 17/11/2559 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.2/11 0037590 อัจฉริยะมายากล (150฿)
94 17/11/2559 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ ม.3/12 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
95 17/11/2559 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ ม.1/1 0026361 เห็ด
96 17/11/2559 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน ม.1/1 0016674 เสน่ห์คลองรังสิต
97 17/11/2559 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.1/8 0040030 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 12 (158฿)
98 17/11/2559 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ ม.1/2 0017530 อนามัยวัยรุ่น
99 17/11/2559 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.1/6 0018277 เครื่องสำอางจากสมุนไพร
100 17/11/2559 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค ม.1/6 0039570 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
101 17/11/2559 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข ม.1/8 0031085 พ่อสอนอ่าน
102 17/11/2559 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ ม.1/7 0020655 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
103 17/11/2559 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม ม.1/8 0040582 ความลับของโลก (85฿)
104 17/11/2559 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล ม.1/8 0022372 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
105 17/11/2559 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน ม.1/8 0040113 ไก่ไข่ (195฿)
106 17/11/2559 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน ม.1/8 0038924 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การค้นพบสุดเพี้ยน (199฿)
107 17/11/2559 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง ม.1/8 0024176 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
108 18/11/2559 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.3/3 0037664 ผจญภัยในสายน้ำ (150฿)
109 18/11/2559 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว ม.3/3 0039872 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
110 18/11/2559 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.3/4 0005243 ตำราอาชีพ
111 18/11/2559 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.3/8 0023196 Spirit of the North
112 18/11/2559 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด ม.3/5 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
113 18/11/2559 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.3/10 0037987 รู้ทัน น้ำท่วม น้ำมาขนของหลบ น้ำลดซ่อมแซมบ้าน (169฿)
114 18/11/2559 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.3/10 0034154 พระยาพิชัยดาบหัก
115 18/11/2559 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.3/11 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
116 18/11/2559 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.3/11 0024106 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
117 18/11/2559 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.3/12 0034800 ผู้ใหญ่โรจน์ แกะรอย ๑๑๑๑
118 18/11/2559 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ ม.2/1 0039847 เรื่องลับๆสัตว์น่ารู้ (39฿)
119 18/11/2559 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน ม.2/1 0038058 เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โคตร) สนุก (200฿)
120 18/11/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0038158 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
121 18/11/2559 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ ม.2/1 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
122 18/11/2559 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา ม.2/1 0004572 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
123 18/11/2559 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.2/12 0023952 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
124 18/11/2559 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.2/12 0040372 พันท้ายนรสิงห์ (135฿)
125 18/11/2559 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.2/12 0040666 พ่อขุนรามคำแหง (169฿)
126 18/11/2559 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด ม.2/12 0022073 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
127 18/11/2559 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.2/9 0004679 ขนมไทย 2
128 18/11/2559 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป ม.1/2 0024088 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
129 18/11/2559 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ ม.1/3 0039076 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 118 แพนด้า ( 180฿)
130 18/11/2559 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น ม.1/4 0025799 ตำนานที่ราบสูง (ภาคอีสาน)
131 18/11/2559 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ ม.1/5 0022692 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม2
132 18/11/2559 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ ม.1/9 0040714 โลกก่อนกำเนิดไดโนเสาร์ (99฿)
133 21/11/2559 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา ม.3/1 0039244 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
134 21/11/2559 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.3/3 0038496 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
135 21/11/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
136 21/11/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0008247 สุภาษิตจากพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน
137 21/11/2559 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.3/5 0037182 มาเลเซีย (170฿)
138 21/11/2559 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.3/5 0005052 ย่อหลักกฏหมายแพ่งและพานิชย์
139 21/11/2559 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด ม.3/8 0040665 พระสุริโยทัย (169฿)
140 21/11/2559 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.3/12 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
141 21/11/2559 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.2/1 0039990 นิทานพื้นบ้านฟิลิปปินส์ (150฿)
142 21/11/2559 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล ม.2/1 0020442 ศิลปการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
143 21/11/2559 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง ม.2/1 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
144 21/11/2559 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ ม.2/1 0018607 ใจดี มีสุข (139฿)
145 21/11/2559 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ ม.2/2 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
146 21/11/2559 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.2/3 0019591 อาณาจักรพืช
147 21/11/2559 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู ม.2/3 0040208 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (2) (100฿)
148 21/11/2559 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล ม.2/4 0038392 อ่านสนุก ปลุกสำนึก (90฿)
149 21/11/2559 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.2/5 0011211 20 ความคิดทางการเมือง
150 21/11/2559 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง ม.2/5 0006982 คนไทยสมัยก่อน
151 21/11/2559 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ ม.2/6 0037052 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
152 21/11/2559 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.2/7 0039760 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
153 21/11/2559 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.2/8 0038501 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
154 21/11/2559 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา ม.2/8 0039567 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
155 21/11/2559 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด ม.2/8 0037189 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
156 21/11/2559 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ ม.2/8 0038929 ลาฟลอร่า รัสเซีย สุดยอด (169฿)
157 21/11/2559 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.2/8 0037718 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
158 21/11/2559 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.2/9 0026174 ปลาทอง
159 21/11/2559 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง ม.2/9 0037500 เปิดร้านออนไลน์ค้าขายง่ายทำได้จริง (175฿)
160 21/11/2559 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.2/11 0024056 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
161 21/11/2559 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.2/12 0018685 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
162 21/11/2559 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.2/12 0006226 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
163 21/11/2559 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ ม.2/9 0004990 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
164 21/11/2559 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.2/12 0026400 ฟุตบอล (80฿)
165 21/11/2559 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.2/7 0040672 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 1 ภูมิอากาศน่าฉงน (189฿)
166 21/11/2559 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี ม.1/1 0026351 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
167 21/11/2559 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ ม.1/1 0040677 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 111 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 1 (145฿)
168 21/11/2559 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ ม.1/2 0000786 สอนลูกให้เป็นยอดคน
169 21/11/2559 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ ม.1/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
170 21/11/2559 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ ม.1/7 0022070 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
171 21/11/2559 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ ม.1/8 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
172 21/11/2559 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ ม.1/8 0038018 เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 (159฿)
173 21/11/2559 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ม.1/10 0026249 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
174 21/11/2559 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ ม.1/10 0022099 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
175 21/11/2559 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
176 21/11/2559 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง ม.1/11 0021531 อาหารว่างและขนมหวานไทย
177 21/11/2559 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.1/12 0040715 ไดโนเสาร์แห่งยุคไทรแอสซิก (99฿)
178 21/11/2559 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ ม.1/12 0036116 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2
179 21/11/2559 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ ม.1/12 0037773 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ความลับของโคเด็กซ์ที่ถูกเปิดเผย (199฿)
180 22/11/2559 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ ม.3/5 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
181 22/11/2559 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.3/8 0036812 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับปริศนาเขาวงกรต (229฿)
182 22/11/2559 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน ม.3/8 0039759 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
183 22/11/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0038531 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
184 22/11/2559 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง ม.3/8 0038136 Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง (139฿)
185 22/11/2559 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ ม.3/8 0040045 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเปรู (165฿)
186 22/11/2559 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.3/12 0037850 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท (139฿)
187 22/11/2559 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.3/12 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
188 22/11/2559 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ ม.2/1 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
189 22/11/2559 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ม.2/2 0040035 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
190 22/11/2559 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา ม.2/3 0025716 สร้างเสริมจินตนาการ
191 22/11/2559 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ ม.2/4 0002545 ออกแบบมัณฑนศิลป์
192 22/11/2559 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี ม.2/5 0037027 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ (145฿)
193 22/11/2559 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา ม.2/5 0040602 สองนกแขกเต้า การคบคน : สัตติคุมพชาดก (35฿)
194 22/11/2559 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.2/5 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
195 22/11/2559 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.2/6 0022295 ปลามังกรราชันย์แห่งตู้เพื่อสิริมงคล
196 22/11/2559 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.2/6 0037178 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
197 22/11/2559 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.2/6 0007226 ศัพท์ (สับ) การเมือง
198 22/11/2559 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.2/6 0021674 ศิลปะการเรียงร้อยลูกปัด (190฿)
199 22/11/2559 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ ม.2/7 0017970 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
200 22/11/2559 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร ม.2/7 0017961 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
201 22/11/2559 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.2/7 0024146 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
202 22/11/2559 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ ม.2/7 0005025 วิธีเขียนรายงาน
203 22/11/2559 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร ม.2/7 0005751 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
204 22/11/2559 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.2/7 0024147 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
205 22/11/2559 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.2/8 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
206 22/11/2559 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง ม.2/8 0040709 อัจฉริยะ 100 หน้า สงคราม (165฿)
207 22/11/2559 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.2/8 0035065 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่อง ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็ก
208 22/11/2559 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน ม.2/10 0039911 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 5 คราวน์ หมาป่านักสืบ (160฿)
209 22/11/2559 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ ม.2/10 0038572 รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (149฿)
210 22/11/2559 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.2/11 0017067 พล นิกร กิมหงวน : ตรวจค่ายเสือดาว
211 22/11/2559 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.2/11 0016278 สงครามมืดวันญี่ปุ่นบุกไทย
212 22/11/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0010514 กระบี่ กระบอง
213 22/11/2559 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.2/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
214 22/11/2559 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.2/12 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
215 22/11/2559 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส ม.2/12 0040408 โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ชั่วโมงที่ 6 นานาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็ก (179฿)
216 22/11/2559 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา ม.2/12 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
217 22/11/2559 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.2/12 0038280 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
218 22/11/2559 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ ม.2/7 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
219 22/11/2559 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ ม.2/5 0040653 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท : ผู้ทรงนิพนธ์ไตร๓ูมิพระร่วง (159฿)
220 22/11/2559 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน ม.1/3 0026623 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ดอกไม้
221 22/11/2559 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี ม.1/3 0025467 พระเวสสันดร
222 22/11/2559 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร ม.1/3 0026662 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
223 22/11/2559 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง ม.1/4 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
224 22/11/2559 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข ม.1/4 0038411 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนาปลาสลิด (145฿)
225 22/11/2559 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ ม.1/4 0037766 กบนอกกะลา เล่ม 87 เพื่อนซี้ลิงกับคน บนความซนที่ไม่ธรรมดา (180฿)
226 22/11/2559 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี ม.1/4 0014042 สุภาษิต คำพังเพยฝรั่งเศส
227 22/11/2559 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน ม.1/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
228 22/11/2559 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร ม.1/6 0026527 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
229 22/11/2559 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ ม.1/11 0040512 งานประดิษฐ์กระทงลอยอย่างง่าย (200฿)
230 22/11/2559 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน ม.1/11 0037815 ทวีปยุโรป 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
231 22/11/2559 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล ม.1/11 0037140 กบนอกกะลา : กว่างสองเขาหกขาล้านนา Fighter เล่ม 85 (180฿)
232 22/11/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0040114 กระเทียม (195฿)
233 22/11/2559 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ ม.2/2 0039333 เทคนิคปั้นดินน้ำมันหรรษา (170฿)
234 22/11/2559 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน ม.2/3 0018930 ลดความอ้วนเฉพาะส่วน
235 23/11/2559 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม ม.3/1 0040904 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
236 23/11/2559 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.3/2 0018543 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
237 23/11/2559 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ ม.3/2 0038551 เจ้าสัวฝึกหัด 5 ตอนมือใหม่หัดลงทุน (99฿)
238 23/11/2559 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง ม.3/3 0019123 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
239 23/11/2559 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น ม.3/3 0038616 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม (139฿)
240 23/11/2559 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส ม.3/3 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
241 23/11/2559 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา ม.3/3 0040480 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
242 23/11/2559 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา ม.3/3 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
243 23/11/2559 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง ม.3/3 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
244 23/11/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
245 23/11/2559 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.3/3 0039204 วิทยาศาตร์โหด มัน ฮา โลกร้อนตอนอวสาน (115฿)
246 23/11/2559 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.3/3 0008235 มลพิษทางทัศนียภาพ
247 23/11/2559 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ ม.3/4 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
248 23/11/2559 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ ม.3/4 0038400 กบนอกกะลา เล่ม 94 ตอน ปลาบึกพญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (145฿)
249 23/11/2559 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี ม.3/4 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
250 23/11/2559 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา ม.3/4 0037568 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ เล่ม 1 (165฿)
251 23/11/2559 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.3/5 0020509 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
252 23/11/2559 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.3/5 0034851 ศึกรามเกียรติ์ เล่ม 5
253 23/11/2559 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก ม.3/4 0025551 ป้องกันและเข้าใจ โรคไข้หวัดนก สิ่งที่ประชาชนควรรู้
254 23/11/2559 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ ม.3/11 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
255 23/11/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0020901 ลิเกไทย
256 23/11/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0019711 เรือนเครื่องผูก
257 23/11/2559 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.3/11 0024186 นอนเถิดหนาดวงใจ
258 23/11/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0018344 วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียว
259 23/11/2559 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม ม.2/1 0019391 พระสุริโยทัย
260 23/11/2559 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล ม.2/1 0018364 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ (215฿)
261 23/11/2559 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง ม.2/1 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
262 23/11/2559 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย ม.2/1 0037176 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
263 23/11/2559 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง ม.2/1 0025772 สอนวิทย์คิดสนุก 1
264 23/11/2559 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง ม.2/1 0017489 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
265 23/11/2559 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล ม.2/1 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
266 23/11/2559 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ ม.2/1 0004829 ธรณี วิทยา
267 23/11/2559 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล ม.2/1 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
268 23/11/2559 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา ม.2/1 0038415 สนุกกับภาษามลายู (200฿)
269 23/11/2559 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม ม.2/3 0019860 บำบัดโรคปวดข้อชะลอกระดูกพรุน
270 23/11/2559 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข ม.2/4 0037019 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
271 23/11/2559 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง ม.2/4 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
272 23/11/2559 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง ม.2/4 0039174 นักเรียนไทยในเมืองเวียด (125฿)
273 23/11/2559 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร ม.2/6 0038335 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
274 23/11/2559 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.2/6 0035716 ทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009!
275 23/11/2559 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม ม.2/6 0018031 เกษตรเพื่อการบริโภค และสิ่งแวดล้อม
276 23/11/2559 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.2/6 0021830 43 รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากและการจัดโต๊ะอาหารสุดหรู
277 23/11/2559 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.2/7 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
278 23/11/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0024456 ภาพภาษิต
279 23/11/2559 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร ม.2/9 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
280 23/11/2559 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ ม.2/9 0022135 การปลูกและขยายพันธุ์ลองกอง
281 23/11/2559 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.2/9 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
282 23/11/2559 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง ม.2/9 0039881 คุณครูที่รัก (100฿)
283 23/11/2559 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.2/9 0010929 ปฏิบัติการพอเพียง
284 23/11/2559 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก ม.2/9 0018595 ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
285 23/11/2559 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา ม.2/9 0017936 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
286 23/11/2559 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ ม.2/9 0003721 ชีวิตต้องสู้ เล่มที่ 14
287 23/11/2559 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน ม.2/9 0006451 เปิดประตูสู่ชีววิทยา
288 23/11/2559 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ ม.2/9 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
289 23/11/2559 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น ม.2/10 0038013 ยาใจคนทน (145฿)
290 23/11/2559 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ ม.3/1 0009943 วิปัสสนาสาธิต อธิบายวิธีปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเองตามแผนภาพ
291 23/11/2559 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง ม.1/1 0007757 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว (1)
292 23/11/2559 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ ม.1/1 0022816 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
293 23/11/2559 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร ม.1/2 0022680 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม1
294 23/11/2559 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.1/3 0037764 กบนอกกะลา เล่ม 9 ไหมไทย (180฿)
295 23/11/2559 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.1/4 0040100 เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก (88฿)
296 23/11/2559 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.1/4 0037136 กบนอกกะลา : อควาเรียม ดำดิ่งชีวิตทะเลบนดอย เล่ม 64 (180฿)
297 23/11/2559 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0022072 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
298 23/11/2559 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข ม.1/5 0022765 ซุปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
299 23/11/2559 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข ม.1/5 0026507 ปลาดุก
300 23/11/2559 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี ม.1/5 0022102 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
301 23/11/2559 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย ม.1/5 0007026 อาหารทำขาย
302 23/11/2559 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข ม.1/5 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
303 23/11/2559 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล ม.1/5 0017980 เรื่องเล่าจากดาวพิลึอ
304 23/11/2559 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม ม.1/5 0016388 สลัดเมนูเพื่อสุขภาพ
305 23/11/2559 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง ม.1/5 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
306 23/11/2559 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี ม.1/5 0014991 โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ
307 23/11/2559 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ ม.1/5 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
308 23/11/2559 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ ม.1/6 0038141 คู่มือเที่ยวตามใจชอบสิงคโปร์ (2011-2012) (225฿)
309 23/11/2559 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ ม.1/6 0011245 เมี่ยง – ยำ
310 23/11/2559 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ ม.1/6 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
311 23/11/2559 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย ม.1/6 0039170 วิทย์ในอาเซียน (245฿)
312 23/11/2559 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี ม.1/6 0036829 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน (295฿)
313 23/11/2559 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม ม.1/6 0018340 การดูดาวขั้นต้น
314 23/11/2559 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม ม.1/6 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
315 23/11/2559 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน ม.1/6 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
316 23/11/2559 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา ม.1/6 0021167 แมวไทย
317 23/11/2559 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส ม.1/6 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
318 23/11/2559 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ ม.1/6 0040905 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
319 23/11/2559 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา ม.1/9 0024029 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
320 23/11/2559 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน ม.1/9 0034428 มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเหมือนหมา
321 23/11/2559 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง ม.1/9 0040682 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 122 บิ๊กอุย เส้นทางสายปลาดุก (145฿)
322 23/11/2559 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง ม.1/10 0039728 การปลูกและบำรุงรักษายางพารา (200฿)
323 23/11/2559 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม ม.1/10 0026426 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
324 23/11/2559 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก ม.1/10 0022800 27 เมนูเด็ดการทำขนมวัฟเฟิล
325 23/11/2559 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.1/10 0036816 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 2 ตอน บุกเขาคุนหลุน (159฿)
326 23/11/2559 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.1/10 0018927 พระอภัยมณี ตอนสุดสาครผจญทัพผีดิบ
327 23/11/2559 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา ม.1/11 0025356 คู่มือคอเลสเตอรอล
328 23/11/2559 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ ม.1/12 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
329 24/11/2559 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ ม.3/4 0024031 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
330 24/11/2559 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.3/4 0023940 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
331 24/11/2559 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.3/10 0039251 Why? รักษ์น้ำ (148฿)
332 24/11/2559 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง ม.3/10 0039223 Action English (135฿)
333 24/11/2559 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน ม.3/10 0039193 นักสำรวจจอมระห่ำ (145฿)
334 24/11/2559 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน ม.3/10 0018244 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (1)
335 24/11/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0024391 วิทยาศาสตร์จินตนาการ
336 24/11/2559 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.3/10 0038809 Polar Bears โลกหน้ารู้ของเจ้าหมีขั้วโลก (75฿)
337 24/11/2559 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.3/10 0017097 ก้าวทันการค้าโลก
338 24/11/2559 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย ม.3/10 0037702 มารยาทไทย (105฿)
339 24/11/2559 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ ม.3/10 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
340 24/11/2559 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ ม.3/10 0039566 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
341 24/11/2559 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ ม.3/10 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
342 24/11/2559 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ ม.3/10 0017965 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
343 24/11/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0038149 เราคืออาเซียนบรูไนดารุสซาลาม (75฿)
344 24/11/2559 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ ม.3/3 0040636 Ghost world แก๊งผีเฮี้ยน 2 (185)
345 24/11/2559 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว ม.3/10 0026910 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
346 24/11/2559 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี ม.3/10 0039877 คุณครูที่รัก (100฿)
347 24/11/2559 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร ม.2/1 0039136 อัจฉริยะ 100 หน้า ศิลปะ (165฿)
348 24/11/2559 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.2/2 0024094 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
349 24/11/2559 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช ม.2/5 0008572 พัฒนาคน-พัฒนาชาติ
350 24/11/2559 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน ม.2/6 0016946 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ ผจญภัยในร่างกาย
351 24/11/2559 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.2/6 0024206 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
352 24/11/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
353 24/11/2559 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ ม.2/6 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
354 24/11/2559 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.2/11 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
355 24/11/2559 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา ม.1/1 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
356 24/11/2559 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน ม.1/2 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
357 24/11/2559 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ ม.1/2 0038566 100 เรื่องน่ารู้… มะเร็งในผู้หญิง (139฿)
358 24/11/2559 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง ม.1/2 0021508 ซูซิ – ข้าวปั้นมังสวิรัติ
359 24/11/2559 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม ม.1/2 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
360 24/11/2559 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ ม.1/3 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
361 24/11/2559 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.1/4 0038520 กบนอกกะลา เล่ม 98 ตอนซูเปอร์สตาร์ดาราสัตว์ (180฿)
362 24/11/2559 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย ม.1/6 0040929 เราคืออาเซียนมาเลเซีย (100฿)
363 24/11/2559 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง ม.1/9 0040284 กบนอกกะลา : จักรยานพาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต (135฿)
364 24/11/2559 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา ม.1/11 0034395 ทศชาติชาดก เล่มที่ ๙ วิธูรชาดก
365 24/11/2559 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี ม.1/12 0021427 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
366 24/11/2559 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย ม.1/12 0040050 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
367 24/11/2559 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน ม.1/12 0037080 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
368 24/11/2559 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า ม.2/11 0025364 แผนที่โลกสำหรับเยาวชน
369 24/11/2559 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง ม.2/8 0036843 ความลับดาวตก (135฿)
370 24/11/2559 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ ม.2/6 0024076 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
371 28/11/2559 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น ม.3/4 0010528 เที่ยวเมืองไทยภาคอีสาน
372 28/11/2559 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.3/1 0010426 เรื่องของน้ำพุ
373 28/11/2559 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ ม.3/1 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
374 28/11/2559 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด ม.3/1 0018258 สารวัตรยอดนักสืบ : คดีปริศนาถุงเท้าแดง
375 28/11/2559 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ ม.3/1 0037152 เปิดโลกสิ่งประดิษฐ์ร่างกายและวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (185฿)
376 28/11/2559 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.3/1 0023915 โยโยหนูผู้มีความฝัน
377 28/11/2559 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว ม.3/1 0038131 Tolstoy’s Short Stories รวมสุดยอดเรื่องสั้นของเลโอ ตอลสตอย (139฿)
378 28/11/2559 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย ม.3/1 0002093 พล นิกร กิมหงวน : ท้ามฤตยู
379 28/11/2559 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม ม.3/1 0040092 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 4 (185฿)
380 28/11/2559 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง ม.3/1 0040099 สืบ นาคะเสถียร (ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า) (175฿)
381 28/11/2559 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ ม.3/1 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
382 28/11/2559 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง ม.3/1 0040475 เมนู ปิ้ง ย่าง อบ (239฿)
383 28/11/2559 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.3/2 0021752 การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง
384 28/11/2559 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.3/2 0012324 โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast)
385 28/11/2559 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ ม.3/2 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
386 28/11/2559 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/3 0025135 ธรรมะ 4 เกลอ
387 28/11/2559 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.3/8 0018758 นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ
388 28/11/2559 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ ม.3/3 0039868 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
389 28/11/2559 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.3/3 0040680 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 131 ข้าวโพดไทยบันลือโลก (145฿)
390 28/11/2559 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ ม.3/3 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
391 28/11/2559 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง ม.3/4 0022110 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
392 28/11/2559 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน ม.3/4 0016378 อร่อยกับยำไทย
393 28/11/2559 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ ม.3/4 0018361 มหาสมุทร
394 28/11/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0021202 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
395 28/11/2559 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า ม.3/5 0026627 เทคนิคการตัดเย็บกระเป๋าผ้า
396 28/11/2559 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม ม.3/6 0039880 คุณครูที่รัก (100฿)
397 28/11/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0040477 สำรับกับข้าวชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (285฿)
398 28/11/2559 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน ม.3/6 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
399 28/11/2559 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม ม.3/6 0039165 ศัพท์อังกฤษ แค่ Read ก็ Get ตอน คำใกล้ตัวที่น่ารู้ (225฿)
400 28/11/2559 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร ม.3/6 0040843 โลกสวยด้วยเรื่องเล่า (100฿)
401 28/11/2559 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม ม.3/7 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
402 28/11/2559 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.3/8 0037046 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน ผจญภัยไปกับเศษส่วน (125฿)
403 28/11/2559 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.3/8 0040644 คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ (200฿)
404 28/11/2559 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช ม.3/9 0001386 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
405 28/11/2559 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง ม.3/9 0012626 เงาะป่า
406 28/11/2559 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง ม.3/9 0040611 หมูสู้เสือ ความสามัคคี : ตัจฉกสุกรชาดก (35฿)
407 28/11/2559 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.3/9 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
408 28/11/2559 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด ม.3/11 0021861 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
409 28/11/2559 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.3/12 0038560 เก่งภาษาอาเซียน พม่า (55฿)
410 28/11/2559 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี ม.3/9 0013939 สุภาษิต คำพังเพยฝรั่งเศส
411 28/11/2559 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข ม.3/7 0017201 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
412 28/11/2559 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.2/1 0037180 มาเลเซีย (170฿)
413 28/11/2559 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ ม.2/1 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
414 28/11/2559 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ ม.2/2 0039110 How To ดูแลสมอง (119฿)
415 28/11/2559 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา ม.2/2 0023947 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
416 28/11/2559 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ ม.2/2 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
417 28/11/2559 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.2/2 0040027 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 9 (158฿)
418 28/11/2559 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.2/2 0038786 แปลกปนฮาประสาอาเซียน (49฿)
419 28/11/2559 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล ม.2/2 0004887 Main Ideans Book1
420 28/11/2559 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ ม.2/2 0031042 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
421 28/11/2559 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.2/3 0019955 เรือไทยสมัยโบราณ
422 28/11/2559 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า ม.2/3 0037153 ความลับของอาหารและเคล็ดลับสุขภาพ (185฿)
423 28/11/2559 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ ม.2/3 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
424 28/11/2559 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.2/3 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
425 28/11/2559 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด ม.2/4 0038151 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
426 28/11/2559 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.2/4 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
427 28/11/2559 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส ม.2/4 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
428 28/11/2559 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา ม.2/5 0039220 Verb Synonyms คำกริยาพ้องความหมาย ขยายคำเหมือน (345฿)
429 28/11/2559 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น ม.2/7 0038407 กบนอกกะลา เล่ม 98 ตอนดาราสัตว์ (180฿)
430 28/11/2559 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน ม.2/7 0019692 เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
431 28/11/2559 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.2/7 0039275 พจนานุกรมเคมี (165฿)
432 28/11/2559 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.2/7 0040209 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (1) (100฿)
433 28/11/2559 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม ม.2/8 0038518 กบนอกกะลา เล่ม 103 ตอนมายากล มนตราบันลือโลก (145฿)
434 28/11/2559 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.2/8 0037969 ไม่ยากถ้าอยากฉลาด (198฿)
435 28/11/2559 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.2/8 0024194 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
436 28/11/2559 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี ม.2/8 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
437 28/11/2559 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.2/8 0024080 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
438 28/11/2559 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.2/8 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
439 28/11/2559 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ ม.2/8 0038932 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 1 ตอน สนุกกับประโยคภาษาอังกฤษ (195฿)
440 28/11/2559 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.2/8 0040893 บุกป่าช้าท้าผีไทย (49฿)
441 28/11/2559 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล ม.2/8 0038541 100 เรื่องน่ารู้ในลาว (139฿)
442 28/11/2559 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ ม.2/9 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
443 28/11/2559 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช ม.2/9 0002599 อาหาร
444 28/11/2559 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี ม.2/9 0035427 พระคุณพ่อแม่
445 28/11/2559 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.2/9 0037427 รู้จักออม (60฿)
446 28/11/2559 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ ม.2/9 0038164 กาลิเลโอ ผู้ต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ (159฿)
447 28/11/2559 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท ม.2/9 0038469 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
448 28/11/2559 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.2/10 0020162 เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ
449 28/11/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0038733 เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (175฿)
450 28/11/2559 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด ม.2/11 0009933 เบญจศีล เบญจธรรม
451 28/11/2559 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง ม.2/11 0020551 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
452 28/11/2559 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ ม.2/11 0022608 วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ
453 28/11/2559 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ ม.2/11 0007405 เทเบิลเทนนิส
454 28/11/2559 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง ม.2/11 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
455 28/11/2559 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.2/12 0021735 เทคนิคสร้างสรรค์การย้อมสี
456 28/11/2559 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.2/11 0019908 ฟุตบอล (65฿)
457 28/11/2559 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต ม.3/7 0023886 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
458 28/11/2559 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ ม.1/1 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
459 28/11/2559 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ ม.1/1 0039925 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
460 28/11/2559 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต ม.1/1 0040545 จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง (75฿)
461 28/11/2559 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ ม.1/1 0024672 เก็นเจ้าหนูสู้ชีวิต เล่ม 3 Hadashi no Gen
462 28/11/2559 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด ม.1/1 0040036 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
463 28/11/2559 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง ม.1/2 0008057 งานสร้างสรรค์ของฉัน
464 28/11/2559 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย ม.1/2 0039269 Why? ยานพาหนะ (148฿)
465 28/11/2559 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา ม.1/2 0038912 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
466 28/11/2559 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ ม.1/2 0038594 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
467 28/11/2559 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ ม.1/2 0040044 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
468 28/11/2559 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล ม.1/2 0021022 โรค ภัย ไข้ เจ็บ
469 28/11/2559 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว ม.1/2 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3
470 28/11/2559 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง ม.1/2 0013645 อนามัยวัยรุ่น
471 28/11/2559 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา ม.1/2 0036160 ตำนานเมฆ
472 28/11/2559 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี ม.1/2 0020537 สายพันธ์และการเพราะเลี้ยงจระเข้เชิงธุรกิจ (375฿)
473 28/11/2559 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ ม.1/2 0037200 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
474 28/11/2559 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา ม.1/2 0004276 มนุษย์ล่องหน
475 28/11/2559 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา ม.1/2 0040494 การประดิษฐ์พานไหว้ครู (160฿)
476 28/11/2559 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู ม.1/2 0024006 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
477 28/11/2559 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.1/2 0040467 การพับดอกไม้จากกระดาษ (160฿)
478 28/11/2559 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ ม.1/2 0036122 ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ The Last Tree
479 28/11/2559 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี ม.1/2 0037365 83 ปัญหากวนใจนักวิทยาศาสตร์น้อย ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า (145฿)
480 28/11/2559 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ ม.1/2 0015042 ยาเสพติดหายนะของคนรุ่นใหม่
481 28/11/2559 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ ม.1/3 0012775 บินสุดขอบฟ้า
482 28/11/2559 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ ม.1/3 0039224 เชอร์ล็อก โฮมส์ สกัดแผนปล้นดีเอ็นเอ (175฿)
483 28/11/2559 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข ม.1/3 0013650 ครอบครัวอลเวงสัตว์เลี้ยงอลวน
484 28/11/2559 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล ม.1/3 0021255 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
485 28/11/2559 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน ม.1/3 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
486 28/11/2559 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง ม.1/4 0018365 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
487 28/11/2559 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว ม.1/4 0038458 พระพุทธเจ้า (240฿) (สนามบิน)
488 28/11/2559 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย ม.1/4 0035086 พระทีปังกร และสุเมธดาบส ฉบับการ์ตูนสี่สี
489 28/11/2559 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล ม.1/5 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
490 28/11/2559 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา ม.1/5 0022881 50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ (160฿)
491 28/11/2559 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ ม.1/8 0025486 ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก (จริงอ่ะ)
492 28/11/2559 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ ม.1/8 0038542 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม (139฿)
493 28/11/2559 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ ม.1/8 0038099 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (139฿)
494 28/11/2559 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล ม.1/8 0037116 เที่ยวเมียนมาร์ (160฿)
495 28/11/2559 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ ม.1/9 0040453 พระสุริโยทัย (143฿)
496 28/11/2559 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ ม.1/10 0040705 Why? ไขปริศนารอบโลก : เงินและเศรษฐศาสตร์ (199฿)
497 28/11/2559 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.1/10 0037971 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเวียดนาม (165฿)
498 28/11/2559 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน ม.1/10 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
499 28/11/2559 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง ม.1/11 0040042 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
500 28/11/2559 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น ม.1/11 0024364 กีฬาไทย
501 28/11/2559 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย ม.1/11 0021840 สร้างสรรค์ลูกโป่งเพื่อการตกแต่ง
502 28/11/2559 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี ม.1/11 0020993 อาชีพการทำอิฐ
503 28/11/2559 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ ม.1/11 0040595 ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ (110฿)
504 28/11/2559 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน ม.1/11 0006921 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์
505 28/11/2559 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ ม.1/11 0018711 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
506 28/11/2559 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก ม.1/11 0038155 เซอลามัต อินโดนีเซีย (119฿)
507 28/11/2559 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง ม.1/11 0017398 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
508 28/11/2559 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย ม.1/12 0024734 ประวัติศาสตร์ : สงครามโลกครั้งที่2 สยองขวัญ
509 28/11/2559 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม ม.1/12 0037992 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
510 28/11/2559 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง ม.1/12 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
511 28/11/2559 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง ม.1/12 0040047 Why? ถ้ำ (155฿)
512 28/11/2559 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง ม.1/12 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
513 28/11/2559 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ ม.1/12 0026600 25 สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต
514 28/11/2559 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย ม.1/12 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
515 28/11/2559 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง ม.1/12 0020541 สายพันธ์และการเพราะเลี้ยงจระเข้เชิงธุรกิจ (375฿)
516 28/11/2559 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ ม.1/12 0037635 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
517 28/11/2559 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย ม.1/12 0022473 อาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ
518 28/11/2559 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา ม.1/12 0021702 เมนูนานาชาติรวมสูตรการปรุงอาหารจากกุ้ง
519 28/11/2559 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ ม.1/12 0037024 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
520 28/11/2559 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง ม.1/12 0026342 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
521 28/11/2559 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา ม.3/5 0038815 Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราผู้เลอโฉม (79฿)
522 28/11/2559 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.1/6 0039283 Why? ปลา (148฿)
523 28/11/2559 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ ม.2/2 0023199 The Case of the Disappearing Ds
524 28/11/2559 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง ม.2/3 0004490 ลูกชาวนา
525 28/11/2559 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ ม.2/12 0026683 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
526 29/11/2559 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา ม.3/1 0037636 ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย (119฿)
527 29/11/2559 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน ม.3/1 0037368 The Adventures of Sherlock Holmes : พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ (149฿)
528 29/11/2559 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก ม.3/2 0036804 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 5 (140฿)
529 29/11/2559 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ ม.3/4 0027030 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
530 29/11/2559 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา ม.3/4 0004549 โรคใต้เข็มขัด
531 29/11/2559 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ ม.3/4 0015718 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2)
532 29/11/2559 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน ม.3/4 0008757 แบดมินตันสมบูรณ์แบบ
533 29/11/2559 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก ม.3/5 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
534 29/11/2559 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ ม.3/5 0026601 25 สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต
535 29/11/2559 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง ม.3/5 0024113 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
536 29/11/2559 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข ม.3/5 0005890 คู่มือก่อนเข้าครัว
537 29/11/2559 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.3/7 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
538 29/11/2559 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.3/9 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
539 29/11/2559 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม ม.3/11 0040684 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 121 กิมจิ (145฿)
540 29/11/2559 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น ม.3/12 0012355 ตุ๊ดตู่ผู้ชนะ
541 29/11/2559 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.3/12 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
542 29/11/2559 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ ม.2/1 0039785 ใบเอียง (100฿)
543 29/11/2559 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก ม.2/2 0038404 กบนอกกะลา เล่ม 95 ตอนนักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (145฿)
544 29/11/2559 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร ม.2/3 0040423 ครุฑ (99฿)
545 29/11/2559 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร ม.2/3 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
546 29/11/2559 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร ม.2/4 0040652 นิทานเวตาล เล่ม 2 (189฿)
547 29/11/2559 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง ม.2/4 0017488 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
548 29/11/2559 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก ม.2/7 0015458 กีฬาไทย
549 29/11/2559 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ ม.2/10 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
550 29/11/2559 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร ม.2/11 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
551 29/11/2559 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง ม.2/10 0036521 Kartrider : นักซิ่งสายฟ้าตามล่าการ์ดวิทยาศาสตร์ 5
552 29/11/2559 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล ม.1/1 0020705 งานศิลปะประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ
553 29/11/2559 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม ม.1/1 0026624 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ดอกไม้
554 29/11/2559 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ ม.1/2 0040371 ลาฟลอร่า คลับเฟสต้า เล่ม 9 ฟองดูอัน เปล่งประกาย หลอมละลายสวิชชีส (143฿)
555 29/11/2559 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง ม.1/2 0026345 แมวไทย
556 29/11/2559 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ ม.1/5 0037162 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 8 (155฿)
557 29/11/2559 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ ม.1/8 0040280 กบนอกกะลา : พรมถักเส้นใยลวดลายแห่งจินตนาการ (135฿)
558 29/11/2559 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล ม.1/8 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
559 29/11/2559 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ ม.1/12 0010845 มะเขือเทศ ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ
560 29/11/2559 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ ม.1/12 0037645 เงินตราในอาเซียน (350฿)
561 29/11/2559 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย ม.1/12 0021605 การแปรรูปผลไม้ แช่อิ่ม เชื่อม อบแห้ง ฉาบ
562 29/11/2559 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ ม.1/12 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
563 29/11/2559 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ ม.1/3 0012772 บินสุดขอบฟ้า
564 29/11/2559 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว ม.1/3 0040538 นิทานกล่อมเด็กแสนสนุก (165๕)