ค้างส่ง 29112559

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 29/11/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
2 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
3 09/11/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0012725 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
4 09/11/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0019479 ปริศนานานาสัตว์
5 10/11/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0012896 หญิงดี
6 10/11/2559 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา ม.6/2 0037903 เฉลยแนวข้อสอบเข้า ร.ร นายสิบทหารบก (130฿)
7 14/11/2559 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.6/2 0025741 เคล็ดลับ 77 วิธี เปลี่ยนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย
8 14/11/2559 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด ม.5/1 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
9 14/11/2559 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.4/8 0019480 คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง
10 14/11/2559 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.4/2 0006649 โลกนิติคำโคลง
11 14/11/2559 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข ม.4/2 0023889 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
12 14/11/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0023874 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
13 15/11/2559 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ ม.6/3 0040107 ฟิสิกส์ฟิตสมอง (49฿)
14 15/11/2559 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.5/3 0012497 นิทานโบราณคดี
15 15/11/2559 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง ม.5/3 0021868 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
16 15/11/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
17 15/11/2559 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา ม.4/1 0040649 นิทานเวตาล เล่ม 5 (189฿)
18 15/11/2559 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม ม.4/8 0023867 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
19 16/11/2559 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา ม.6/1 0040875 เจ้าฟ้ามหิดลของหนู (100฿)
20 16/11/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0023974 ฉันไม่ยอม : Problems
21 16/11/2559 17433 นายสมพร จันทร์เปรม ม.6/6 0040758 คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (185฿)
22 16/11/2559 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.6/4 0039747 เนื้อหนังมังสะ
23 16/11/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0012564 การ์ตูนวิทยาศาสตร์
24 16/11/2559 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ ม.5/8 0037994 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
25 16/11/2559 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ ม.5/8 0039282 Why? เคมี (148฿)
26 16/11/2559 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.5/3 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
27 16/11/2559 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.5/7 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
28 16/11/2559 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ ม.5/8 0040604 ถาดทองคำ ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก (35฿)
29 16/11/2559 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.5/6 0025246 การทำดอกไม้จากต้นโสน
30 16/11/2559 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.6/4 0009214 ตามรอยพระยุคลบาท
31 16/11/2559 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา ม.4/8 0034607 สรรค์คำ สร้างประโยค
32 16/11/2559 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม ม.4/6 0040679 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 110กุ้งมังกร The Lobster (145฿)
33 16/11/2559 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.4/5 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
34 16/11/2559 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ ม.4/2 0017008 โคลงโลกนิติ สำหรับเด็กและเยาวชน
35 16/11/2559 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา ม.6/6 0039783 ใบเอียง (100฿)
36 16/11/2559 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ ม.6/3 0009334 พบหมอศิริราช เล่ม6
37 16/11/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
38 16/11/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
39 16/11/2559 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง ม.5/8 0022745 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
40 16/11/2559 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี ม.6/4 0039765 ลมหายใจในเมืองใหญ่…กีต้าร์ของปุ้ม (129฿)
41 17/11/2559 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.6/1 0023249 Sea Life
42 17/11/2559 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น ม.6/1 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
43 17/11/2559 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา ม.4/3 0007246 ความเป็นมาพระมหาชนก
44 17/11/2559 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท ม.4/2 0040697 ปริศนาแห่งมัมมี่ = The Mystery of the Mummy (195฿)
45 17/11/2559 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ ม.4/3 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
46 17/11/2559 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.4/3 0014985 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
47 17/11/2559 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.4/2 0015918 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
48 17/11/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0011074 สังข์ศิลป์ชัย
49 18/11/2559 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.6/5 0015274 คลองและเส้นทางเดินเรือในอดีต
50 18/11/2559 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ ม.6/4 0040927 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ (100฿)
51 18/11/2559 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว ม.5/8 0008809 แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค 421
52 18/11/2559 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน ม.5/3 0038611 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ (139฿)
53 18/11/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0040176 สมาธิเบื้องต้น เสกมนต์ใส่ใจ (50฿)
54 18/11/2559 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ ม.5/8 0038507 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
55 18/11/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0022075 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
56 18/11/2559 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ ม.4/2 0019481 คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง
57 18/11/2559 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก ม.4/5 0001867 รำพึงวันฝนตก
58 18/11/2559 20544 นายกวิน เรืองศิริ ม.5/8 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
59 18/11/2559 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ ม.5/3 0039789 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
60 18/11/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
61 21/11/2559 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร ม.6/1 0040586 VACCINE สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ (270฿)
62 21/11/2559 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.6/4 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
63 21/11/2559 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม ม.5/1 0039797 พญาสีดอ (100฿)
64 21/11/2559 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.5/1 0022182 30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ (145฿)
65 21/11/2559 17948 นางสาวลักขณา สุทธี ม.5/1 0038127 The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ (139฿)
66 21/11/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
67 21/11/2559 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.5/3 0037135 กบนอกกะลา : ก๊าซชีวภาพจากปฏิกูลสู่พลังงานไทย เล่ม 65 (180฿)
68 21/11/2559 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.5/3 0039175 50เทคนิคเจ๋ง พูดเก่งทุกสถานการณ์ (175฿)
69 21/11/2559 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.4/8 0025414 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
70 21/11/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0022272 จักรวาลและอวกาศ
71 21/11/2559 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา ม.4/3 0000784 หัวใจนักรบ
72 21/11/2559 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย ม.4/3 0017717 กาพย์เห่เรือ
73 21/11/2559 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.4/8 0038106 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
74 21/11/2559 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.5/2 0037360 samurai ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย (99฿)
75 21/11/2559 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.5/6 0020582 เกร็ดประวัติพระพุทธรูป
76 21/11/2559 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ ม.4/8 0035850 เชกสเปียร์
77 21/11/2559 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด ม.4/5 0016348 ปัญหาข้อกระดูก
78 21/11/2559 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.4/7 0035048 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด
79 21/11/2559 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต ม.4/8 0034989 3ds Max 2009 10 ชม.
80 22/11/2559 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ ม.6/1 0038584 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 4 (189฿)
81 22/11/2559 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง ม.6/1 0040670 เรียนไม่เก่งก็ Admission ติด (139฿)
82 22/11/2559 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.6/2 0020683 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม1
83 22/11/2559 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง ม.6/2 0025247 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลงพ่าย
84 22/11/2559 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.5/4 0023849 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
85 22/11/2559 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง ม.5/3 0040020 Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์ (155฿)
86 22/11/2559 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.5/3 0039924 นิทานอินเดีย (150฿)
87 22/11/2559 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.5/2 0038076 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 3 (139฿)
88 22/11/2559 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.5/4 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
89 22/11/2559 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว ม.5/3 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
90 22/11/2559 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี ม.5/3 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
91 22/11/2559 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร ม.5/3 0026692 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
92 22/11/2559 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ ม.5/2 0038091 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
93 22/11/2559 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น ม.5/3 0024771 100 คำถามเรื่องน่ารู้
94 22/11/2559 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง ม.4/1 0040906 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
95 22/11/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0012989 เสด็จประพาสต้น
96 22/11/2559 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง ม.4/1 0036762 แก็งซ่าท้าทดลอง 3 ปริศนาแห่งแสง (165฿)
97 22/11/2559 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ ม.4/2 0040430 Drawing Comic 6 5000 Super comics Encyclopedia (265฿)
98 22/11/2559 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ ม.4/1 0040674 30 วิธี เรียนเก่ง รวมสุดยอดเคล็ดลับเรียนเก่ง เร่งเกรด ด้วยตนเอง (170฿)
99 22/11/2559 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ ม.6/2 0021362 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
100 22/11/2559 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว ม.6/4 0022186 งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ
101 22/11/2559 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย ม.5/3 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
102 22/11/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0039203 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ผ่าสมองสยองเกล้า (135฿)
103 22/11/2559 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร ม.5/3 0036277 ต้นไม้ลึกลับของลิลี่ : Lily’s Pesky Plant
104 22/11/2559 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ ม.5/3 0040420 Giffy and me กิฟฟี่และฉัน (175฿)
105 22/11/2559 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.6/2 0022579 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
106 22/11/2559 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด ม.5/3 0040596 อัศจรรย์ สัตว์เปลี่ยนโลก (120฿)
107 22/11/2559 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ ม.4/4 0038102 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคาวบอยและอินเดียนแดง (139฿)
108 22/11/2559 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน ม.4/2 0038446 ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้… ไม่ได้ (129฿)
109 22/11/2559 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ ม.6/4 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
110 23/11/2559 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา ม.6/7 0000764 สิทธิธนู
111 23/11/2559 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร ม.6/1 0038114 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (139฿)
112 23/11/2559 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ ม.6/1 0038175 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 1 (139฿)
113 23/11/2559 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.6/2 0037959 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา (199฿)
114 23/11/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0023568 กระบี่เหนือกระบี่ เล่ม 3
115 23/11/2559 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ ม.6/8 0031073 คณิตกล คณิตกวน Happy Math
116 23/11/2559 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร ม.6/2 0012728 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
117 23/11/2559 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ ม.6/3 0018252 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์โลก
118 23/11/2559 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.6/1 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
119 23/11/2559 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ ม.6/3 0035740 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพุธ
120 23/11/2559 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี ม.6/5 0002030 เวิ้งฟ้ากับความทรงจำ
121 23/11/2559 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี ม.6/5 0040598 หนูตัวเดียว คนฉลาดตั้งตนได้ : จุลลกเศรษฐีชาดก (35฿)
122 23/11/2559 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.6/4 0012636 แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียน
123 23/11/2559 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.6/4 0021420 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
124 23/11/2559 17556 นางสาวพรประภา จันดี ม.6/4 0040462 การ์ดป๊อปอัพ (180฿)
125 23/11/2559 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ ม.6/7 0010215 ศกุนตลา
126 23/11/2559 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ ม.6/5 0040534 สิ่งประดิษฐ์ความคิดไม่ธรรมดา (85฿)
127 23/11/2559 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว ม.6/2 0011337 ศกุนตลา
128 23/11/2559 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง ม.6/5 0018261 บ้านเรา
129 23/11/2559 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ ม.6/5 0035675 ตะลุยโลกธรรมชาติ
130 23/11/2559 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ ม.6/2 0040881 รับมือภัยแล้ง (100฿)
131 23/11/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
132 23/11/2559 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี ม.5/7 0017336 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
133 23/11/2559 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี ม.4/5 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
134 23/11/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0037667 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก (159฿)
135 23/11/2559 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี ม.4/5 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
136 23/11/2559 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.4/5 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
137 23/11/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0020913 อิเหนา, ลักษณวงศ์, สมุทรโฆษ
138 23/11/2559 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.4/5 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
139 23/11/2559 18594 นายปริญญา การะเกษ ม.4/4 0038401 กบนอกกะลา เล่ม 100 ตอน กบกลางธรณีพิบัติ (145฿)
140 23/11/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0014876 ศกุนตลา
141 23/11/2559 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.4/5 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
142 23/11/2559 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.4/5 0018110 โคลงนิราศนริทร์
143 23/11/2559 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ ม.4/5 0012724 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
144 23/11/2559 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล ม.4/7 0022916 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
145 23/11/2559 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.4/5 0012975 ชาวนาในเมืองไทย
146 23/11/2559 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ ม.4/3 0040053 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
147 23/11/2559 18824 นายธรรศ นิ่มนุช ม.4/8 0038905 Admission ขั้นเทพ! อัพเดท 2557 (185฿)
148 23/11/2559 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.4/7 0021166 แมวไทย
149 23/11/2559 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน ม.4/4 0020554 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
150 23/11/2559 18945 นายชโยดม เจริญผล ม.4/3 0039138 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 3 (225฿)
151 23/11/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0039697 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
152 23/11/2559 19001 นายอนุชา ชื่นชม ม.4/6 0019001 หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวพังงา
153 23/11/2559 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.4/5 0038121 Peter Pan ปีเตอร์แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ (130฿)
154 23/11/2559 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ ม.6/2 0005658 คณิตศาสตร์แผนใหม่สำหรับเอ็นทรานซ์
155 23/11/2559 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน ม.6/5 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
156 23/11/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0040609 กาจอมตะกละ ความละโมบ : กโปตกชาดก (35฿)
157 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.5/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
158 23/11/2559 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ ม.5/4 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
159 23/11/2559 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.5/7 0020822 สื่อกฏหมายวัยรุ่น (ลุ้น) นัมเบอร์ 3
160 23/11/2559 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ ม.5/4 0040769 สอนลูกหลานด้วยนิทานชาดก (100฿)
161 23/11/2559 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี ม.4/4 0038384 สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ (139฿)
162 23/11/2559 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด ม.4/5 0014917 คนอยู่วัด
163 23/11/2559 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร ม.4/8 0015721 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
164 24/11/2559 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.6/8 0040655 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3พ่อขุนรามคำแหง 1 : ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย (159฿)
165 24/11/2559 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต ม.4/6 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
166 24/11/2559 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง ม.4/6 0008961 สภาพและแนวโน้มของเด็ก
167 24/11/2559 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ ม.4/6 0034167 การทดลองสนุกๆ แสงและเสียง
168 24/11/2559 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง ม.4/6 0005841 กฐินพระราชทาน กรมสามัญศึกษา
169 24/11/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0002917 ชู้รักของไอเซนฮาวร์
170 24/11/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0003491 คู่มือโรคภูมิแพ้
171 28/11/2559 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง ม.6/1 0038082 A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก (130฿)
172 28/11/2559 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ ม.6/5 0040646 รับมือภัยพิบัติ ตอน แผ่นดินไหว (179฿)
173 28/11/2559 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.5/7 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
174 28/11/2559 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.5/5 0021274 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 2 ต่อ 1
175 28/11/2559 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.5/7 0034161 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 2 ไทย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (100฿)
176 28/11/2559 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.5/7 0040647 รับมือภัยพิบัติ “สึนามิ” (169฿)
177 28/11/2559 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.5/4 0025438 มันนีย์มอนสเตอร์ สอนหนูให้รวย
178 28/11/2559 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี ม.4/1 0004076 การเลี้ยงกบ
179 28/11/2559 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.4/1 0006851 สำนวนไทย 1
180 28/11/2559 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ ม.4/1 0018168 กาพย์เห่เรือ
181 28/11/2559 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต ม.4/1 0034576 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
182 28/11/2559 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม ม.4/1 0034162 คำผวน (150฿)
183 28/11/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
184 28/11/2559 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ ม.4/4 0039161 เจ้าหัวหอมชวนพูดอังกฤษ (225฿)
185 28/11/2559 18657 นางสาวกนกพร ยังดี ม.4/3 0001535 ประชุมโวหารสุนทรภู่
186 28/11/2559 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.4/7 0022576 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
187 28/11/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0038108 โลกของเรา (115฿)
188 28/11/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0016363 ซาลาเปาสารพัดไส้
189 28/11/2559 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ ม.4/7 0025810 รวมสารพัดโปรแกรมแปลงไฟล์
190 28/11/2559 18729 นางสาวสุทินา ถาวร ม.4/4 0015126 การทำสมุดไทยและการเตรียมใบลาน
191 28/11/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0017054 บริษัทกำจัดขโมย
192 28/11/2559 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.4/7 0036060 เทคนิคการเป่าแก้ว
193 28/11/2559 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ ม.4/1 0034599 คำราชาศัพท์น่ารู้
194 28/11/2559 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู ม.4/1 0037808 อ่านใจคนได้ใน 1 นาที (159฿)
195 28/11/2559 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ ม.4/1 0040485 เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับซีรีส์ Love Song ทำนองรัก ตอน เดบิวต์หัวใจนายซุุปตาร์ (219฿)
196 28/11/2559 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ ม.4/2 0025428 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่อง เงาะป่า
197 28/11/2559 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง ม.4/1 0037668 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
198 28/11/2559 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน ม.4/6 0040683 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 112 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (145฿)
199 28/11/2559 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.5/7 0019796 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
200 28/11/2559 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ม.6/1 0005203 โรบินสัน ครูโฃ
201 28/11/2559 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง ม.4/3 0010808 กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น
202 28/11/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0025137 ความสุขในทุกอิริยาบถ
203 28/11/2559 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.5/3 0038565 6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง (169฿)
204 28/11/2559 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง ม.6/6 0020059 หลักไวยากรณ์อังกฤษ ม.1-2-3
205 28/11/2559 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.5/2 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
206 28/11/2559 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน ม.5/5 0038122 Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู (130฿)
207 28/11/2559 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม ม.5/6 0039115 100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษจำง่ายใช้ได้จริง (155฿)
208 28/11/2559 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน ม.5/7 0024970 จับโจรล่องหน
209 28/11/2559 20456 นายอดิศร แสงครุฑ ม.5/3 0040681 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 125คอบร้าโกลด์(145฿)
210 28/11/2559 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.5/5 0018574 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
211 28/11/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0017332 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
212 28/11/2559 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ ม.4/4 0040661 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม 2 แผนดินพระเจ้าอู่ทอง : ผู้สถาปนากรุงอยุธยา (159฿)
213 28/11/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
214 28/11/2559 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ ม.4/7 0037696 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 เล่มที่ 3 ตอนมหาราชกลางใจชน (139฿)
215 28/11/2559 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ ม.4/7 0039773 38 เมนูชีวจิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ (235฿)
216 28/11/2559 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม ม.5/5 0014332 พระจันทร์เสี้ยว
217 28/11/2559 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ ม.5/5 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
218 29/11/2559 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล ม.6/1 0037204 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา 2 (165฿)
219 29/11/2559 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว ม.6/4 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
220 29/11/2559 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง ม.5/6 0022507 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและริ้บบิ้นพร้อมไอเดีย
221 29/11/2559 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร ม.4/7 0009598 มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 11/07/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
2 11/07/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
3 13/07/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
4 21/07/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
5 28/07/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
6 30/08/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
7 08/11/2559 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ ม.2/5 0017933 ความลับหน้าร้อน
8 08/11/2559 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง ม.2/5 0024990 เอาชีวิตรอดในอาณาจักรแมลง เล่ม 2
9 08/11/2559 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก ม.1/4 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
10 08/11/2559 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี ม.1/4 0037631 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
11 08/11/2559 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข ม.1/4 0015722 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
12 08/11/2559 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง ม.1/5 0022107 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ขนุน
13 08/11/2559 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.1/7 0039247 Why?นก (148฿)
14 08/11/2559 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร ม.1/11 0040622 นิทานลำน้ำ (135฿)
15 09/11/2559 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา ม.3/4 0008878 วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ฉบับกิจกรรมมุมเด็กและเยาวชน
16 09/11/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0017528 ดาวเคราะห์น้อย + ดาวหางถล่มโลก
17 09/11/2559 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี ม.3/4 0039796 พญาสีดอ (100฿)
18 09/11/2559 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี ม.3/6 0040465 Card design (200฿)
19 09/11/2559 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ ม.2/2 0001757 การวัดผลทางจิตวิทยา
20 10/11/2559 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.3/4 0002907 ย่อยวรรณ กรรมโลก
21 10/11/2559 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.1/6 0038893 100 เมืองสวยในยุโรป (379฿)
22 10/11/2559 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.1/6 0038888 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
23 10/11/2559 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ ม.1/7 0040093 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 (175฿)
24 11/11/2559 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.3/3 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
25 11/11/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0038376 คำตัน (49฿)
26 11/11/2559 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา ม.3/6 0040041 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
27 11/11/2559 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.2/6 0014149 แชร์บอล
28 11/11/2559 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ ม.1/4 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
29 11/11/2559 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา ม.1/7 0040355 กบนอกกะลา เล่ม 120 บรรเลงเพลงเตะ เจ้าชายชินลง (145฿)
30 14/11/2559 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.3/4 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
31 14/11/2559 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น ม.3/8 0037511 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน อัศจรรย์วันแรกนาขวัญ (135฿)
32 14/11/2559 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว ม.3/3 0000697 กรรมเก่า
33 14/11/2559 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช ม.3/9 0040664 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
34 14/11/2559 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน ม.3/9 0024057 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
35 14/11/2559 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.3/10 0024079 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
36 14/11/2559 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
37 14/11/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0017474 นิทานเอกนานาชาติ
38 14/11/2559 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน ม.1/1 0013685 กวีนิพนธ์กาพย์กานท์แห่งวารวัน
39 15/11/2559 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง ม.3/4 0010858 สารานุกรมปลาน้ำจืด
40 15/11/2559 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.3/10 0040012 Who? การ์ตูน หลุยส์ ปาสเตอร์ (155฿)
41 15/11/2559 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.3/10 0036811 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ (189฿)
42 15/11/2559 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ ม.2/5 0039768 เจ้าหนูยามเฝ้าหน้าต่าง (100฿)
43 15/11/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0040417 ญี่ปุ่นโอ๊ะโยะโหยว (189฿)
44 15/11/2559 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด ม.2/5 0038309 นิทานเกาหลีอีสป (195฿)
45 15/11/2559 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี ม.2/5 0021015 การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
46 15/11/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
47 15/11/2559 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ ม.2/12 0021364 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
48 15/11/2559 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.1/4 0035699 วิทยาศาสตร์สุดอี๋
49 15/11/2559 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ ม.1/6 0040908 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
50 15/11/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0040900 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
51 15/11/2559 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด ม.1/9 0005095 กินและสุขภาพ
52 15/11/2559 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก ม.1/9 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
53 15/11/2559 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน ม.1/9 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
54 15/11/2559 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ ม.1/9 0036913 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด (125฿)
55 15/11/2559 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม ม.1/11 0023946 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
56 15/11/2559 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ ม.1/11 0037353 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Spell for Flora ฟลอร่า นางฟ้าแห่งพฤกษา ตอนคลายคาถาสาปรัก (99฿)
57 15/11/2559 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร ม.2/5 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
58 16/11/2559 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.3/3 0035634 พระในบ้าน
59 16/11/2559 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ ม.3/3 0024025 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
60 16/11/2559 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.3/8 0022613 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาของใช้จิปาถะหลากไสตล์ (95฿)
61 16/11/2559 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา ม.3/8 0035771 TOP อังกฤษ ม.3
62 16/11/2559 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง ม.3/8 0020611 ผักสวนครัว
63 16/11/2559 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.3/8 0023219 The House on Strangewood Drive
64 16/11/2559 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน ม.3/9 0024883 เงินทองของมีค่า คู่มือครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
65 16/11/2559 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.3/12 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
66 16/11/2559 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข ม.3/12 0037706 ขบวนการเด็กวัด 2 เมตตาอลเวง (100฿)
67 16/11/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0021391 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
68 16/11/2559 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ ม.2/3 0036798 โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาธิเซีย 1 ภาค กระจกแห่งสัจธรรม (220฿)
69 16/11/2559 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า ม.2/3 0022712 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
70 16/11/2559 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย ม.2/3 0036827 การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร (140฿)
71 16/11/2559 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ ม.2/3 0037760 กบนอกกะลา เล่ม 12 ELECTRO วิทยา (180฿)
72 16/11/2559 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.2/8 0040903 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
73 16/11/2559 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.2/8 0039348 ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลาชีพ (165฿)
74 16/11/2559 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค ม.2/12 0040407 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 รังาีอัลตราไวโอเลต (199฿)
75 16/11/2559 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ ม.1/2 0019249 ไม่ยากถ้าอยากเป็นเด็กดี
76 16/11/2559 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ ม.1/5 0020660 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
77 16/11/2559 21043 ด.ช.วายุ บุดดา ม.2/3 0019600 สาระน่ารู้นในศิลปะไทย
78 16/11/2559 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล ม.1/12 0026464 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
79 17/11/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
80 17/11/2559 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.3/10 0037018 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
81 17/11/2559 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี ม.3/10 0025495 นักสืบชายหาด คู่มือดำเนินกิจกรรม
82 17/11/2559 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.3/12 0037634 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
83 17/11/2559 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง ม.3/12 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
84 17/11/2559 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง ม.2/1 0036943 ทวีปอเมริกา 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
85 17/11/2559 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.2/6 0024178 นอนเถิดหนาดวงใจ
86 17/11/2559 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.2/7 0019497 ดาววีไก่น้อย
87 17/11/2559 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.2/7 0017014 ศัพท์อังกฤษจำง่าย 2000 คำ
88 17/11/2559 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น ม.2/7 0021846 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
89 17/11/2559 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.2/7 0040667 วีรสตรีเมืองถลาง (169฿)
90 17/11/2559 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ ม.2/7 0025487 ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก (จริงอ่ะ)
91 17/11/2559 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.2/11 0005308 สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี
92 17/11/2559 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.2/11 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
93 17/11/2559 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.2/11 0037590 อัจฉริยะมายากล (150฿)
94 17/11/2559 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ ม.3/12 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
95 17/11/2559 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ ม.1/1 0026361 เห็ด
96 17/11/2559 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน ม.1/1 0016674 เสน่ห์คลองรังสิต
97 17/11/2559 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.1/8 0040030 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 12 (158฿)
98 17/11/2559 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ ม.1/2 0017530 อนามัยวัยรุ่น
99 17/11/2559 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.1/6 0018277 เครื่องสำอางจากสมุนไพร
100 17/11/2559 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค ม.1/6 0039570 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
101 17/11/2559 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข ม.1/8 0031085 พ่อสอนอ่าน
102 17/11/2559 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ ม.1/7 0020655 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
103 17/11/2559 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม ม.1/8 0040582 ความลับของโลก (85฿)
104 17/11/2559 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล ม.1/8 0022372 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
105 17/11/2559 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน ม.1/8 0040113 ไก่ไข่ (195฿)
106 17/11/2559 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน ม.1/8 0038924 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การค้นพบสุดเพี้ยน (199฿)
107 17/11/2559 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง ม.1/8 0024176 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
108 18/11/2559 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.3/3 0037664 ผจญภัยในสายน้ำ (150฿)
109 18/11/2559 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว ม.3/3 0039872 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
110 18/11/2559 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.3/4 0005243 ตำราอาชีพ
111 18/11/2559 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.3/8 0023196 Spirit of the North
112 18/11/2559 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด ม.3/5 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
113 18/11/2559 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.3/10 0037987 รู้ทัน น้ำท่วม น้ำมาขนของหลบ น้ำลดซ่อมแซมบ้าน (169฿)
114 18/11/2559 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.3/10 0034154 พระยาพิชัยดาบหัก
115 18/11/2559 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.3/11 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
116 18/11/2559 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.3/11 0024106 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
117 18/11/2559 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.3/12 0034800 ผู้ใหญ่โรจน์ แกะรอย ๑๑๑๑
118 18/11/2559 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ ม.2/1 0039847 เรื่องลับๆสัตว์น่ารู้ (39฿)
119 18/11/2559 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน ม.2/1 0038058 เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โคตร) สนุก (200฿)
120 18/11/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0038158 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
121 18/11/2559 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ ม.2/1 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
122 18/11/2559 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา ม.2/1 0004572 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
123 18/11/2559 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.2/12 0023952 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
124 18/11/2559 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.2/12 0040372 พันท้ายนรสิงห์ (135฿)
125 18/11/2559 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.2/12 0040666 พ่อขุนรามคำแหง (169฿)
126 18/11/2559 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด ม.2/12 0022073 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
127 18/11/2559 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.2/9 0004679 ขนมไทย 2
128 18/11/2559 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป ม.1/2 0024088 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
129 18/11/2559 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ ม.1/3 0039076 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 118 แพนด้า ( 180฿)
130 18/11/2559 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น ม.1/4 0025799 ตำนานที่ราบสูง (ภาคอีสาน)
131 18/11/2559 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ ม.1/5 0022692 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม2
132 18/11/2559 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ ม.1/9 0040714 โลกก่อนกำเนิดไดโนเสาร์ (99฿)
133 21/11/2559 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา ม.3/1 0039244 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
134 21/11/2559 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.3/3 0038496 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
135 21/11/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
136 21/11/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0008247 สุภาษิตจากพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน
137 21/11/2559 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.3/5 0037182 มาเลเซีย (170฿)
138 21/11/2559 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.3/5 0005052 ย่อหลักกฏหมายแพ่งและพานิชย์
139 21/11/2559 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด ม.3/8 0040665 พระสุริโยทัย (169฿)
140 21/11/2559 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.3/12 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
141 21/11/2559 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.2/1 0039990 นิทานพื้นบ้านฟิลิปปินส์ (150฿)
142 21/11/2559 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล ม.2/1 0020442 ศิลปการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
143 21/11/2559 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง ม.2/1 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
144 21/11/2559 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ ม.2/1 0018607 ใจดี มีสุข (139฿)
145 21/11/2559 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ ม.2/2 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
146 21/11/2559 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.2/3 0019591 อาณาจักรพืช
147 21/11/2559 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู ม.2/3 0040208 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (2) (100฿)
148 21/11/2559 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล ม.2/4 0038392 อ่านสนุก ปลุกสำนึก (90฿)
149 21/11/2559 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.2/5 0011211 20 ความคิดทางการเมือง
150 21/11/2559 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง ม.2/5 0006982 คนไทยสมัยก่อน
151 21/11/2559 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ ม.2/6 0037052 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
152 21/11/2559 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.2/7 0039760 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
153 21/11/2559 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.2/8 0038501 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
154 21/11/2559 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา ม.2/8 0039567 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
155 21/11/2559 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด ม.2/8 0037189 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
156 21/11/2559 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ ม.2/8 0038929 ลาฟลอร่า รัสเซีย สุดยอด (169฿)
157 21/11/2559 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.2/8 0037718 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
158 21/11/2559 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.2/9 0026174 ปลาทอง
159 21/11/2559 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง ม.2/9 0037500 เปิดร้านออนไลน์ค้าขายง่ายทำได้จริง (175฿)
160 21/11/2559 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.2/11 0024056 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
161 21/11/2559 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.2/12 0018685 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
162 21/11/2559 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.2/12 0006226 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
163 21/11/2559 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ ม.2/9 0004990 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
164 21/11/2559 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.2/12 0026400 ฟุตบอล (80฿)
165 21/11/2559 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.2/7 0040672 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 1 ภูมิอากาศน่าฉงน (189฿)
166 21/11/2559 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี ม.1/1 0026351 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
167 21/11/2559 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ ม.1/1 0040677 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 111 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 1 (145฿)
168 21/11/2559 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ ม.1/2 0000786 สอนลูกให้เป็นยอดคน
169 21/11/2559 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ ม.1/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
170 21/11/2559 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ ม.1/7 0022070 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
171 21/11/2559 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ ม.1/8 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
172 21/11/2559 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ ม.1/8 0038018 เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 (159฿)
173 21/11/2559 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ม.1/10 0026249 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
174 21/11/2559 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ ม.1/10 0022099 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
175 21/11/2559 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
176 21/11/2559 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง ม.1/11 0021531 อาหารว่างและขนมหวานไทย
177 21/11/2559 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.1/12 0040715 ไดโนเสาร์แห่งยุคไทรแอสซิก (99฿)
178 21/11/2559 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ ม.1/12 0036116 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2
179 21/11/2559 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ ม.1/12 0037773 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ความลับของโคเด็กซ์ที่ถูกเปิดเผย (199฿)
180 22/11/2559 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ ม.3/5 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
181 22/11/2559 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.3/8 0036812 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับปริศนาเขาวงกรต (229฿)
182 22/11/2559 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน ม.3/8 0039759 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
183 22/11/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0038531 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
184 22/11/2559 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง ม.3/8 0038136 Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง (139฿)
185 22/11/2559 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ ม.3/8 0040045 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเปรู (165฿)
186 22/11/2559 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.3/12 0037850 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท (139฿)
187 22/11/2559 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.3/12 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
188 22/11/2559 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ ม.2/1 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
189 22/11/2559 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ม.2/2 0040035 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
190 22/11/2559 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา ม.2/3 0025716 สร้างเสริมจินตนาการ
191 22/11/2559 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ ม.2/4 0002545 ออกแบบมัณฑนศิลป์
192 22/11/2559 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี ม.2/5 0037027 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ (145฿)
193 22/11/2559 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา ม.2/5 0040602 สองนกแขกเต้า การคบคน : สัตติคุมพชาดก (35฿)
194 22/11/2559 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.2/5 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
195 22/11/2559 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.2/6 0022295 ปลามังกรราชันย์แห่งตู้เพื่อสิริมงคล
196 22/11/2559 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.2/6 0037178 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
197 22/11/2559 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.2/6 0007226 ศัพท์ (สับ) การเมือง
198 22/11/2559 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.2/6 0021674 ศิลปะการเรียงร้อยลูกปัด (190฿)
199 22/11/2559 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ ม.2/7 0017970 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
200 22/11/2559 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร ม.2/7 0017961 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
201 22/11/2559 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.2/7 0024146 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
202 22/11/2559 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ ม.2/7 0005025 วิธีเขียนรายงาน
203 22/11/2559 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร ม.2/7 0005751 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
204 22/11/2559 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.2/7 0024147 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
205 22/11/2559 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.2/8 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
206 22/11/2559 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง ม.2/8 0040709 อัจฉริยะ 100 หน้า สงคราม (165฿)
207 22/11/2559 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.2/8 0035065 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่อง ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็ก
208 22/11/2559 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน ม.2/10 0039911 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 5 คราวน์ หมาป่านักสืบ (160฿)
209 22/11/2559 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ ม.2/10 0038572 รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (149฿)
210 22/11/2559 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.2/11 0017067 พล นิกร กิมหงวน : ตรวจค่ายเสือดาว
211 22/11/2559 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.2/11 0016278 สงครามมืดวันญี่ปุ่นบุกไทย
212 22/11/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0010514 กระบี่ กระบอง
213 22/11/2559 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.2/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
214 22/11/2559 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.2/12 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
215 22/11/2559 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส ม.2/12 0040408 โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ชั่วโมงที่ 6 นานาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็ก (179฿)
216 22/11/2559 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา ม.2/12 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
217 22/11/2559 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.2/12 0038280 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
218 22/11/2559 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ ม.2/7 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
219 22/11/2559 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ ม.2/5 0040653 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท : ผู้ทรงนิพนธ์ไตร๓ูมิพระร่วง (159฿)
220 22/11/2559 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน ม.1/3 0026623 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ดอกไม้
221 22/11/2559 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี ม.1/3 0025467 พระเวสสันดร
222 22/11/2559 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร ม.1/3 0026662 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
223 22/11/2559 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง ม.1/4 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
224 22/11/2559 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข ม.1/4 0038411 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนาปลาสลิด (145฿)
225 22/11/2559 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ ม.1/4 0037766 กบนอกกะลา เล่ม 87 เพื่อนซี้ลิงกับคน บนความซนที่ไม่ธรรมดา (180฿)
226 22/11/2559 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี ม.1/4 0014042 สุภาษิต คำพังเพยฝรั่งเศส
227 22/11/2559 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน ม.1/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
228 22/11/2559 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร ม.1/6 0026527 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
229 22/11/2559 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ ม.1/11 0040512 งานประดิษฐ์กระทงลอยอย่างง่าย (200฿)
230 22/11/2559 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน ม.1/11 0037815 ทวีปยุโรป 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
231 22/11/2559 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล ม.1/11 0037140 กบนอกกะลา : กว่างสองเขาหกขาล้านนา Fighter เล่ม 85 (180฿)
232 22/11/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0040114 กระเทียม (195฿)
233 22/11/2559 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ ม.2/2 0039333 เทคนิคปั้นดินน้ำมันหรรษา (170฿)
234 22/11/2559 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน ม.2/3 0018930 ลดความอ้วนเฉพาะส่วน
235 23/11/2559 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม ม.3/1 0040904 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
236 23/11/2559 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.3/2 0018543 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
237 23/11/2559 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ ม.3/2 0038551 เจ้าสัวฝึกหัด 5 ตอนมือใหม่หัดลงทุน (99฿)
238 23/11/2559 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง ม.3/3 0019123 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
239 23/11/2559 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น ม.3/3 0038616 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม (139฿)
240 23/11/2559 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส ม.3/3 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
241 23/11/2559 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา ม.3/3 0040480 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
242 23/11/2559 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา ม.3/3 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
243 23/11/2559 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง ม.3/3 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
244 23/11/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
245 23/11/2559 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.3/3 0039204 วิทยาศาตร์โหด มัน ฮา โลกร้อนตอนอวสาน (115฿)
246 23/11/2559 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.3/3 0008235 มลพิษทางทัศนียภาพ
247 23/11/2559 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ ม.3/4 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
248 23/11/2559 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ ม.3/4 0038400 กบนอกกะลา เล่ม 94 ตอน ปลาบึกพญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (145฿)
249 23/11/2559 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี ม.3/4 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
250 23/11/2559 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา ม.3/4 0037568 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ เล่ม 1 (165฿)
251 23/11/2559 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.3/5 0020509 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
252 23/11/2559 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.3/5 0034851 ศึกรามเกียรติ์ เล่ม 5
253 23/11/2559 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก ม.3/4 0025551 ป้องกันและเข้าใจ โรคไข้หวัดนก สิ่งที่ประชาชนควรรู้
254 23/11/2559 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ ม.3/11 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
255 23/11/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0020901 ลิเกไทย
256 23/11/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0019711 เรือนเครื่องผูก
257 23/11/2559 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.3/11 0024186 นอนเถิดหนาดวงใจ
258 23/11/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0018344 วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียว
259 23/11/2559 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม ม.2/1 0019391 พระสุริโยทัย
260 23/11/2559 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล ม.2/1 0018364 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ (215฿)
261 23/11/2559 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง ม.2/1 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
262 23/11/2559 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย ม.2/1 0037176 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
263 23/11/2559 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง ม.2/1 0025772 สอนวิทย์คิดสนุก 1
264 23/11/2559 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง ม.2/1 0017489 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
265 23/11/2559 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล ม.2/1 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
266 23/11/2559 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ ม.2/1 0004829 ธรณี วิทยา
267 23/11/2559 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล ม.2/1 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
268 23/11/2559 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา ม.2/1 0038415 สนุกกับภาษามลายู (200฿)
269 23/11/2559 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม ม.2/3 0019860 บำบัดโรคปวดข้อชะลอกระดูกพรุน
270 23/11/2559 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข ม.2/4 0037019 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
271 23/11/2559 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง ม.2/4 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
272 23/11/2559 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง ม.2/4 0039174 นักเรียนไทยในเมืองเวียด (125฿)
273 23/11/2559 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร ม.2/6 0038335 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
274 23/11/2559 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.2/6 0035716 ทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009!
275 23/11/2559 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม ม.2/6 0018031 เกษตรเพื่อการบริโภค และสิ่งแวดล้อม
276 23/11/2559 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.2/6 0021830 43 รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากและการจัดโต๊ะอาหารสุดหรู
277 23/11/2559 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.2/7 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
278 23/11/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0024456 ภาพภาษิต
279 23/11/2559 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร ม.2/9 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
280 23/11/2559 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ ม.2/9 0022135 การปลูกและขยายพันธุ์ลองกอง
281 23/11/2559 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.2/9 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
282 23/11/2559 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง ม.2/9 0039881 คุณครูที่รัก (100฿)
283 23/11/2559 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.2/9 0010929 ปฏิบัติการพอเพียง
284 23/11/2559 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก ม.2/9 0018595 ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
285 23/11/2559 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา ม.2/9 0017936 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
286 23/11/2559 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ ม.2/9 0003721 ชีวิตต้องสู้ เล่มที่ 14
287 23/11/2559 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน ม.2/9 0006451 เปิดประตูสู่ชีววิทยา
288 23/11/2559 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ ม.2/9 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
289 23/11/2559 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น ม.2/10 0038013 ยาใจคนทน (145฿)
290 23/11/2559 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ ม.3/1 0009943 วิปัสสนาสาธิต อธิบายวิธีปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเองตามแผนภาพ
291 23/11/2559 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง ม.1/1 0007757 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว (1)
292 23/11/2559 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ ม.1/1 0022816 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
293 23/11/2559 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร ม.1/2 0022680 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม1
294 23/11/2559 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.1/3 0037764 กบนอกกะลา เล่ม 9 ไหมไทย (180฿)
295 23/11/2559 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.1/4 0040100 เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก (88฿)
296 23/11/2559 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.1/4 0037136 กบนอกกะลา : อควาเรียม ดำดิ่งชีวิตทะเลบนดอย เล่ม 64 (180฿)
297 23/11/2559 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0022072 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
298 23/11/2559 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข ม.1/5 0022765 ซุปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
299 23/11/2559 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข ม.1/5 0026507 ปลาดุก
300 23/11/2559 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี ม.1/5 0022102 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
301 23/11/2559 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย ม.1/5 0007026 อาหารทำขาย
302 23/11/2559 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข ม.1/5 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
303 23/11/2559 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล ม.1/5 0017980 เรื่องเล่าจากดาวพิลึอ
304 23/11/2559 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม ม.1/5 0016388 สลัดเมนูเพื่อสุขภาพ
305 23/11/2559 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง ม.1/5 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
306 23/11/2559 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี ม.1/5 0014991 โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ
307 23/11/2559 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ ม.1/5 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
308 23/11/2559 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ ม.1/6 0038141 คู่มือเที่ยวตามใจชอบสิงคโปร์ (2011-2012) (225฿)
309 23/11/2559 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ ม.1/6 0011245 เมี่ยง – ยำ
310 23/11/2559 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ ม.1/6 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
311 23/11/2559 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย ม.1/6 0039170 วิทย์ในอาเซียน (245฿)
312 23/11/2559 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี ม.1/6 0036829 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน (295฿)
313 23/11/2559 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม ม.1/6 0018340 การดูดาวขั้นต้น
314 23/11/2559 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม ม.1/6 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
315 23/11/2559 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน ม.1/6 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
316 23/11/2559 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา ม.1/6 0021167 แมวไทย
317 23/11/2559 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส ม.1/6 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
318 23/11/2559 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ ม.1/6 0040905 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
319 23/11/2559 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา ม.1/9 0024029 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
320 23/11/2559 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน ม.1/9 0034428 มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเหมือนหมา
321 23/11/2559 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง ม.1/9 0040682 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 122 บิ๊กอุย เส้นทางสายปลาดุก (145฿)
322 23/11/2559 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง ม.1/10 0039728 การปลูกและบำรุงรักษายางพารา (200฿)
323 23/11/2559 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม ม.1/10 0026426 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
324 23/11/2559 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก ม.1/10 0022800 27 เมนูเด็ดการทำขนมวัฟเฟิล
325 23/11/2559 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.1/10 0036816 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 2 ตอน บุกเขาคุนหลุน (159฿)
326 23/11/2559 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.1/10 0018927 พระอภัยมณี ตอนสุดสาครผจญทัพผีดิบ
327 23/11/2559 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา ม.1/11 0025356 คู่มือคอเลสเตอรอล
328 23/11/2559 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ ม.1/12 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
329 24/11/2559 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ ม.3/4 0024031 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
330 24/11/2559 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.3/4 0023940 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
331 24/11/2559 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.3/10 0039251 Why? รักษ์น้ำ (148฿)
332 24/11/2559 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง ม.3/10 0039223 Action English (135฿)
333 24/11/2559 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน ม.3/10 0039193 นักสำรวจจอมระห่ำ (145฿)
334 24/11/2559 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน ม.3/10 0018244 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (1)
335 24/11/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0024391 วิทยาศาสตร์จินตนาการ
336 24/11/2559 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.3/10 0038809 Polar Bears โลกหน้ารู้ของเจ้าหมีขั้วโลก (75฿)
337 24/11/2559 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.3/10 0017097 ก้าวทันการค้าโลก
338 24/11/2559 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย ม.3/10 0037702 มารยาทไทย (105฿)
339 24/11/2559 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ ม.3/10 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
340 24/11/2559 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ ม.3/10 0039566 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
341 24/11/2559 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ ม.3/10 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
342 24/11/2559 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ ม.3/10 0017965 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
343 24/11/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0038149 เราคืออาเซียนบรูไนดารุสซาลาม (75฿)
344 24/11/2559 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ ม.3/3 0040636 Ghost world แก๊งผีเฮี้ยน 2 (185)
345 24/11/2559 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว ม.3/10 0026910 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
346 24/11/2559 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี ม.3/10 0039877 คุณครูที่รัก (100฿)
347 24/11/2559 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร ม.2/1 0039136 อัจฉริยะ 100 หน้า ศิลปะ (165฿)
348 24/11/2559 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.2/2 0024094 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
349 24/11/2559 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช ม.2/5 0008572 พัฒนาคน-พัฒนาชาติ
350 24/11/2559 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน ม.2/6 0016946 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ ผจญภัยในร่างกาย
351 24/11/2559 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.2/6 0024206 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
352 24/11/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
353 24/11/2559 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ ม.2/6 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
354 24/11/2559 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.2/11 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
355 24/11/2559 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา ม.1/1 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
356 24/11/2559 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน ม.1/2 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
357 24/11/2559 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ ม.1/2 0038566 100 เรื่องน่ารู้… มะเร็งในผู้หญิง (139฿)
358 24/11/2559 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง ม.1/2 0021508 ซูซิ – ข้าวปั้นมังสวิรัติ
359 24/11/2559 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม ม.1/2 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
360 24/11/2559 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ ม.1/3 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
361 24/11/2559 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.1/4 0038520 กบนอกกะลา เล่ม 98 ตอนซูเปอร์สตาร์ดาราสัตว์ (180฿)
362 24/11/2559 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย ม.1/6 0040929 เราคืออาเซียนมาเลเซีย (100฿)
363 24/11/2559 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง ม.1/9 0040284 กบนอกกะลา : จักรยานพาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต (135฿)
364 24/11/2559 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา ม.1/11 0034395 ทศชาติชาดก เล่มที่ ๙ วิธูรชาดก
365 24/11/2559 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี ม.1/12 0021427 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
366 24/11/2559 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย ม.1/12 0040050 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
367 24/11/2559 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน ม.1/12 0037080 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
368 24/11/2559 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า ม.2/11 0025364 แผนที่โลกสำหรับเยาวชน
369 24/11/2559 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง ม.2/8 0036843 ความลับดาวตก (135฿)
370 24/11/2559 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ ม.2/6 0024076 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
371 28/11/2559 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น ม.3/4 0010528 เที่ยวเมืองไทยภาคอีสาน
372 28/11/2559 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.3/1 0010426 เรื่องของน้ำพุ
373 28/11/2559 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ ม.3/1 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
374 28/11/2559 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด ม.3/1 0018258 สารวัตรยอดนักสืบ : คดีปริศนาถุงเท้าแดง
375 28/11/2559 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ ม.3/1 0037152 เปิดโลกสิ่งประดิษฐ์ร่างกายและวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (185฿)
376 28/11/2559 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.3/1 0023915 โยโยหนูผู้มีความฝัน
377 28/11/2559 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว ม.3/1 0038131 Tolstoy’s Short Stories รวมสุดยอดเรื่องสั้นของเลโอ ตอลสตอย (139฿)
378 28/11/2559 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย ม.3/1 0002093 พล นิกร กิมหงวน : ท้ามฤตยู
379 28/11/2559 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม ม.3/1 0040092 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 4 (185฿)
380 28/11/2559 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง ม.3/1 0040099 สืบ นาคะเสถียร (ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า) (175฿)
381 28/11/2559 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ ม.3/1 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
382 28/11/2559 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง ม.3/1 0040475 เมนู ปิ้ง ย่าง อบ (239฿)
383 28/11/2559 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.3/2 0021752 การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง
384 28/11/2559 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.3/2 0012324 โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast)
385 28/11/2559 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ ม.3/2 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
386 28/11/2559 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/3 0025135 ธรรมะ 4 เกลอ
387 28/11/2559 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.3/8 0018758 นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ
388 28/11/2559 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ ม.3/3 0039868 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
389 28/11/2559 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.3/3 0040680 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 131 ข้าวโพดไทยบันลือโลก (145฿)
390 28/11/2559 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ ม.3/3 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
391 28/11/2559 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง ม.3/4 0022110 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
392 28/11/2559 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน ม.3/4 0016378 อร่อยกับยำไทย
393 28/11/2559 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ ม.3/4 0018361 มหาสมุทร
394 28/11/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0021202 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
395 28/11/2559 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า ม.3/5 0026627 เทคนิคการตัดเย็บกระเป๋าผ้า
396 28/11/2559 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม ม.3/6 0039880 คุณครูที่รัก (100฿)
397 28/11/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0040477 สำรับกับข้าวชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (285฿)
398 28/11/2559 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน ม.3/6 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
399 28/11/2559 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม ม.3/6 0039165 ศัพท์อังกฤษ แค่ Read ก็ Get ตอน คำใกล้ตัวที่น่ารู้ (225฿)
400 28/11/2559 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร ม.3/6 0040843 โลกสวยด้วยเรื่องเล่า (100฿)
401 28/11/2559 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม ม.3/7 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
402 28/11/2559 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.3/8 0037046 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน ผจญภัยไปกับเศษส่วน (125฿)
403 28/11/2559 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.3/8 0040644 คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ (200฿)
404 28/11/2559 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช ม.3/9 0001386 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
405 28/11/2559 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง ม.3/9 0012626 เงาะป่า
406 28/11/2559 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง ม.3/9 0040611 หมูสู้เสือ ความสามัคคี : ตัจฉกสุกรชาดก (35฿)
407 28/11/2559 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.3/9 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
408 28/11/2559 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด ม.3/11 0021861 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
409 28/11/2559 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.3/12 0038560 เก่งภาษาอาเซียน พม่า (55฿)
410 28/11/2559 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี ม.3/9 0013939 สุภาษิต คำพังเพยฝรั่งเศส
411 28/11/2559 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข ม.3/7 0017201 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
412 28/11/2559 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.2/1 0037180 มาเลเซีย (170฿)
413 28/11/2559 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ ม.2/1 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
414 28/11/2559 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ ม.2/2 0039110 How To ดูแลสมอง (119฿)
415 28/11/2559 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา ม.2/2 0023947 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
416 28/11/2559 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ ม.2/2 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
417 28/11/2559 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.2/2 0040027 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 9 (158฿)
418 28/11/2559 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.2/2 0038786 แปลกปนฮาประสาอาเซียน (49฿)
419 28/11/2559 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล ม.2/2 0004887 Main Ideans Book1
420 28/11/2559 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ ม.2/2 0031042 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
421 28/11/2559 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.2/3 0019955 เรือไทยสมัยโบราณ
422 28/11/2559 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า ม.2/3 0037153 ความลับของอาหารและเคล็ดลับสุขภาพ (185฿)
423 28/11/2559 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ ม.2/3 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
424 28/11/2559 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.2/3 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
425 28/11/2559 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด ม.2/4 0038151 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
426 28/11/2559 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.2/4 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
427 28/11/2559 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส ม.2/4 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
428 28/11/2559 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา ม.2/5 0039220 Verb Synonyms คำกริยาพ้องความหมาย ขยายคำเหมือน (345฿)
429 28/11/2559 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น ม.2/7 0038407 กบนอกกะลา เล่ม 98 ตอนดาราสัตว์ (180฿)
430 28/11/2559 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน ม.2/7 0019692 เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
431 28/11/2559 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.2/7 0039275 พจนานุกรมเคมี (165฿)
432 28/11/2559 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.2/7 0040209 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (1) (100฿)
433 28/11/2559 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม ม.2/8 0038518 กบนอกกะลา เล่ม 103 ตอนมายากล มนตราบันลือโลก (145฿)
434 28/11/2559 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.2/8 0037969 ไม่ยากถ้าอยากฉลาด (198฿)
435 28/11/2559 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.2/8 0024194 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
436 28/11/2559 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี ม.2/8 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
437 28/11/2559 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.2/8 0024080 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
438 28/11/2559 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.2/8 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
439 28/11/2559 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ ม.2/8 0038932 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 1 ตอน สนุกกับประโยคภาษาอังกฤษ (195฿)
440 28/11/2559 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.2/8 0040893 บุกป่าช้าท้าผีไทย (49฿)
441 28/11/2559 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล ม.2/8 0038541 100 เรื่องน่ารู้ในลาว (139฿)
442 28/11/2559 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ ม.2/9 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
443 28/11/2559 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช ม.2/9 0002599 อาหาร
444 28/11/2559 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี ม.2/9 0035427 พระคุณพ่อแม่
445 28/11/2559 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.2/9 0037427 รู้จักออม (60฿)
446 28/11/2559 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ ม.2/9 0038164 กาลิเลโอ ผู้ต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ (159฿)
447 28/11/2559 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท ม.2/9 0038469 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
448 28/11/2559 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.2/10 0020162 เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ
449 28/11/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0038733 เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (175฿)
450 28/11/2559 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด ม.2/11 0009933 เบญจศีล เบญจธรรม
451 28/11/2559 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง ม.2/11 0020551 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
452 28/11/2559 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ ม.2/11 0022608 วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ
453 28/11/2559 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ ม.2/11 0007405 เทเบิลเทนนิส
454 28/11/2559 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง ม.2/11 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
455 28/11/2559 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.2/12 0021735 เทคนิคสร้างสรรค์การย้อมสี
456 28/11/2559 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.2/11 0019908 ฟุตบอล (65฿)
457 28/11/2559 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต ม.3/7 0023886 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
458 28/11/2559 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ ม.1/1 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
459 28/11/2559 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ ม.1/1 0039925 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
460 28/11/2559 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต ม.1/1 0040545 จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง (75฿)
461 28/11/2559 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ ม.1/1 0024672 เก็นเจ้าหนูสู้ชีวิต เล่ม 3 Hadashi no Gen
462 28/11/2559 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด ม.1/1 0040036 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
463 28/11/2559 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง ม.1/2 0008057 งานสร้างสรรค์ของฉัน
464 28/11/2559 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย ม.1/2 0039269 Why? ยานพาหนะ (148฿)
465 28/11/2559 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา ม.1/2 0038912 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
466 28/11/2559 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ ม.1/2 0038594 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
467 28/11/2559 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ ม.1/2 0040044 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
468 28/11/2559 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล ม.1/2 0021022 โรค ภัย ไข้ เจ็บ
469 28/11/2559 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว ม.1/2 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3
470 28/11/2559 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง ม.1/2 0013645 อนามัยวัยรุ่น
471 28/11/2559 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา ม.1/2 0036160 ตำนานเมฆ
472 28/11/2559 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี ม.1/2 0020537 สายพันธ์และการเพราะเลี้ยงจระเข้เชิงธุรกิจ (375฿)
473 28/11/2559 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ ม.1/2 0037200 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
474 28/11/2559 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา ม.1/2 0004276 มนุษย์ล่องหน
475 28/11/2559 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา ม.1/2 0040494 การประดิษฐ์พานไหว้ครู (160฿)
476 28/11/2559 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู ม.1/2 0024006 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
477 28/11/2559 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.1/2 0040467 การพับดอกไม้จากกระดาษ (160฿)
478 28/11/2559 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ ม.1/2 0036122 ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ The Last Tree
479 28/11/2559 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี ม.1/2 0037365 83 ปัญหากวนใจนักวิทยาศาสตร์น้อย ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า (145฿)
480 28/11/2559 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ ม.1/2 0015042 ยาเสพติดหายนะของคนรุ่นใหม่
481 28/11/2559 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ ม.1/3 0012775 บินสุดขอบฟ้า
482 28/11/2559 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ ม.1/3 0039224 เชอร์ล็อก โฮมส์ สกัดแผนปล้นดีเอ็นเอ (175฿)
483 28/11/2559 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข ม.1/3 0013650 ครอบครัวอลเวงสัตว์เลี้ยงอลวน
484 28/11/2559 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล ม.1/3 0021255 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
485 28/11/2559 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน ม.1/3 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
486 28/11/2559 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง ม.1/4 0018365 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
487 28/11/2559 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว ม.1/4 0038458 พระพุทธเจ้า (240฿) (สนามบิน)
488 28/11/2559 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย ม.1/4 0035086 พระทีปังกร และสุเมธดาบส ฉบับการ์ตูนสี่สี
489 28/11/2559 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล ม.1/5 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
490 28/11/2559 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา ม.1/5 0022881 50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ (160฿)
491 28/11/2559 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ ม.1/8 0025486 ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก (จริงอ่ะ)
492 28/11/2559 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ ม.1/8 0038542 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม (139฿)
493 28/11/2559 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ ม.1/8 0038099 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (139฿)
494 28/11/2559 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล ม.1/8 0037116 เที่ยวเมียนมาร์ (160฿)
495 28/11/2559 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ ม.1/9 0040453 พระสุริโยทัย (143฿)
496 28/11/2559 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ ม.1/10 0040705 Why? ไขปริศนารอบโลก : เงินและเศรษฐศาสตร์ (199฿)
497 28/11/2559 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.1/10 0037971 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเวียดนาม (165฿)
498 28/11/2559 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน ม.1/10 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
499 28/11/2559 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง ม.1/11 0040042 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
500 28/11/2559 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น ม.1/11 0024364 กีฬาไทย
501 28/11/2559 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย ม.1/11 0021840 สร้างสรรค์ลูกโป่งเพื่อการตกแต่ง
502 28/11/2559 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี ม.1/11 0020993 อาชีพการทำอิฐ
503 28/11/2559 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ ม.1/11 0040595 ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ (110฿)
504 28/11/2559 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน ม.1/11 0006921 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์
505 28/11/2559 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ ม.1/11 0018711 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
506 28/11/2559 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก ม.1/11 0038155 เซอลามัต อินโดนีเซีย (119฿)
507 28/11/2559 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง ม.1/11 0017398 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
508 28/11/2559 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย ม.1/12 0024734 ประวัติศาสตร์ : สงครามโลกครั้งที่2 สยองขวัญ
509 28/11/2559 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม ม.1/12 0037992 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
510 28/11/2559 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง ม.1/12 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
511 28/11/2559 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง ม.1/12 0040047 Why? ถ้ำ (155฿)
512 28/11/2559 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง ม.1/12 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
513 28/11/2559 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ ม.1/12 0026600 25 สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต
514 28/11/2559 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย ม.1/12 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
515 28/11/2559 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง ม.1/12 0020541 สายพันธ์และการเพราะเลี้ยงจระเข้เชิงธุรกิจ (375฿)
516 28/11/2559 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ ม.1/12 0037635 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
517 28/11/2559 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย ม.1/12 0022473 อาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ
518 28/11/2559 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา ม.1/12 0021702 เมนูนานาชาติรวมสูตรการปรุงอาหารจากกุ้ง
519 28/11/2559 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ ม.1/12 0037024 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
520 28/11/2559 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง ม.1/12 0026342 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
521 28/11/2559 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา ม.3/5 0038815 Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราผู้เลอโฉม (79฿)
522 28/11/2559 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.1/6 0039283 Why? ปลา (148฿)
523 28/11/2559 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ ม.2/2 0023199 The Case of the Disappearing Ds
524 28/11/2559 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง ม.2/3 0004490 ลูกชาวนา
525 28/11/2559 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ ม.2/12 0026683 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
526 29/11/2559 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา ม.3/1 0037636 ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย (119฿)
527 29/11/2559 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน ม.3/1 0037368 The Adventures of Sherlock Holmes : พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ (149฿)
528 29/11/2559 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก ม.3/2 0036804 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 5 (140฿)
529 29/11/2559 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ ม.3/4 0027030 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
530 29/11/2559 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา ม.3/4 0004549 โรคใต้เข็มขัด
531 29/11/2559 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ ม.3/4 0015718 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2)
532 29/11/2559 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน ม.3/4 0008757 แบดมินตันสมบูรณ์แบบ
533 29/11/2559 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก ม.3/5 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
534 29/11/2559 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ ม.3/5 0026601 25 สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต
535 29/11/2559 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง ม.3/5 0024113 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
536 29/11/2559 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข ม.3/5 0005890 คู่มือก่อนเข้าครัว
537 29/11/2559 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.3/7 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
538 29/11/2559 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.3/9 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
539 29/11/2559 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม ม.3/11 0040684 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 121 กิมจิ (145฿)
540 29/11/2559 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น ม.3/12 0012355 ตุ๊ดตู่ผู้ชนะ
541 29/11/2559 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.3/12 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
542 29/11/2559 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ ม.2/1 0039785 ใบเอียง (100฿)
543 29/11/2559 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก ม.2/2 0038404 กบนอกกะลา เล่ม 95 ตอนนักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (145฿)
544 29/11/2559 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร ม.2/3 0040423 ครุฑ (99฿)
545 29/11/2559 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร ม.2/3 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
546 29/11/2559 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร ม.2/4 0040652 นิทานเวตาล เล่ม 2 (189฿)
547 29/11/2559 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง ม.2/4 0017488 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
548 29/11/2559 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก ม.2/7 0015458 กีฬาไทย
549 29/11/2559 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ ม.2/10 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
550 29/11/2559 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร ม.2/11 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
551 29/11/2559 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง ม.2/10 0036521 Kartrider : นักซิ่งสายฟ้าตามล่าการ์ดวิทยาศาสตร์ 5
552 29/11/2559 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล ม.1/1 0020705 งานศิลปะประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ
553 29/11/2559 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม ม.1/1 0026624 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ดอกไม้
554 29/11/2559 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ ม.1/2 0040371 ลาฟลอร่า คลับเฟสต้า เล่ม 9 ฟองดูอัน เปล่งประกาย หลอมละลายสวิชชีส (143฿)
555 29/11/2559 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง ม.1/2 0026345 แมวไทย
556 29/11/2559 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ ม.1/5 0037162 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 8 (155฿)
557 29/11/2559 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ ม.1/8 0040280 กบนอกกะลา : พรมถักเส้นใยลวดลายแห่งจินตนาการ (135฿)
558 29/11/2559 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล ม.1/8 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
559 29/11/2559 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ ม.1/12 0010845 มะเขือเทศ ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ
560 29/11/2559 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ ม.1/12 0037645 เงินตราในอาเซียน (350฿)
561 29/11/2559 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย ม.1/12 0021605 การแปรรูปผลไม้ แช่อิ่ม เชื่อม อบแห้ง ฉาบ
562 29/11/2559 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ ม.1/12 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
563 29/11/2559 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ ม.1/3 0012772 บินสุดขอบฟ้า
564 29/11/2559 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว ม.1/3 0040538 นิทานกล่อมเด็กแสนสนุก (165๕)

สถิติ 29112559 16:47

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 31/10/2559   ถึง 29/11/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 1
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 1
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 5
4 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 6
6 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 3
7 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 1
8 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 4
9 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0
10 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 3
11 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 3
12 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 5
13 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 4
14 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 1
15 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 1
16 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 1
17 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 3
18 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 4
19 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 2
20 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0
21 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 8
22 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 2
23 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 7
24 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 3
25 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 4
26 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 3
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 2
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 3
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 2
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 10
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 2
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 2
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 1
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 3
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 2
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 2
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 7
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 2
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 6
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 2
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 4
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 3
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 2
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 6
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 5
รวม: 146
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 4
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 4
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 2
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 1
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 3
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 1
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 1
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 0
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 3
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 1
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 4
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
18 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
19 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
20 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
21 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 4
22 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 0
23 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
24 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 2
25 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
26 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 0
27 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 0
28 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
29 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
30 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 3
31 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 1
32 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
33 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
34 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 4
35 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 1
36 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 3
37 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 0
38 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 0
39 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 5
40 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
41 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 3
42 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 4
43 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 5
44 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
45 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
46 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 2
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 2
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 1
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 1
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 2
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 1
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 3
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 2
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 1
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 6
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 2
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 1
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 2
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 3
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 1
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 2
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 4
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 3
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 1
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 2
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 2
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 2
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 3
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 2
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 5
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 4
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 2
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 8
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 1
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 1
32 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 8
33 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 2
34 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 6
35 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 5
36 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 5
37 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 6
38 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 5
39 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 7
40 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 0
41 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 7
42 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ 2
43 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 7
44 21057 ด.ญ.อาริสา ถาระไพ 2
45 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 0
46 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 1
รวม: 133
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 2
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 5
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 9
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 5
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 5
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 4
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 2
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 6
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 6
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 3
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 10
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 4
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 3
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 8
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 9
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 4
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 5
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 3
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 10
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 16
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 5
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 11
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 5
24 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 4
25 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 7
26 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 5
27 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 0
28 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 5
29 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 5
30 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 7
31 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 6
32 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 7
33 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 7
34 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 5
35 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 3
36 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 6
37 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 5
38 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 6
39 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 6
40 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 6
41 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 6
42 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 2
43 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 7
44 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 5
45 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 4
46 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 7
47 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 4
รวม: 265
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 5
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 4
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 5
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 6
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 2
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 5
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 11
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 5
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 8
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 6
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 4
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 6
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 8
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 7
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 6
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 7
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 15
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 5
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 5
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 7
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 2
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 7
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 3
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 3
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 2
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 4
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 8
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 5
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 3
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 5
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 2
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 7
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 4
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 8
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 5
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 3
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 2
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 5
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 7
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 5
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 10
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 6
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 4
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 3
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 8
รวม: 248
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูกฤษฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 1
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 8
8 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
9 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
10 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 43
11 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 9
12 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 1
13 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 1
14 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 12
15 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 1
16 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 4
17 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
18 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 0
19 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 0
20 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
21 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 0
22 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 0
23 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
24 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 1
25 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 0
26 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
27 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 1
28 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 0
29 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 34
30 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
31 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 2
32 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 3
33 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 16
34 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 2
35 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 96
36 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 76
37 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 15
38 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 1
39 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 0
40 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 7
41 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 2
42 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 14
43 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 14
44 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0
รวม: 367
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 20
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 1
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 1
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 4
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 1
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 6
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 2
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 3
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 5
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 2
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 1
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 1
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 5
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 4
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 1
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 0
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 2
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 1
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 1
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 1
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 3
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 2
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 38
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 3
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 2
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 3
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 1
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 1
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 3
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 5
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
รวม: 129
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 2
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 6
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 2
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 8
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 4
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 4
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 8
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 1
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 2
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 1
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 3
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 4
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 1
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 0
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 3
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 11
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 1
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 0
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 12
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 7
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 11
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 6
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 14
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 1
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 17
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 5
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 2
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 2
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 34
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 18
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 5
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 13
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 2
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 10
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 2
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 6
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 4
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 7
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 2
รวม: 244
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 2
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 2
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 5
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 19
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 1
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 1
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 3
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
13 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 5
14 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
15 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 5
16 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
17 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 7
18 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
19 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 4
20 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
21 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
22 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 1
23 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
24 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
25 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
26 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 5
27 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
28 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 2
29 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 4
30 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
31 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 4
32 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 2
33 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
34 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 3
35 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 2
36 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 5
37 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 2
38 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 3
39 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 2
40 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
41 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
42 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 2
43 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 2
44 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
45 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
46 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 5
47 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 1
48 21220 ด.ช.อภิวัฒน์ สุติยะวัน 0
รวม: 102
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 0
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 0
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 0
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 0
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 0
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 0
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 0
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 0
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 0
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 0
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 1
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 0
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 0
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 0
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 1
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
37 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
38 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
39 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 1
40 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
41 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 0
42 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
43 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
44 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 2
45 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
46 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
47 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 0
48 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 0
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 1
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 5
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 2
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 1
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 3
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 10
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 10
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 1
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 4
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 8
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 1
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 2
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 1
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 3
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 9
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 0
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 11
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 6
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 3
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 7
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 3
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 6
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 2
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 2
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 2
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 0
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 2
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 3
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 7
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 5
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 1
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 5
รวม: 129
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 1
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 1
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 1
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 1
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 2
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 0
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 1
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 4
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 1
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 7
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 0
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 0
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 1
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 1
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 1
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 1
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 1
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 1
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 2
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 1
รวม: 31
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 5
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 5
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 6
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 8
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 5
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 3
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 5
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 4
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 3
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 2
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 5
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 3
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 3
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 3
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 4
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 8
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 4
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 6
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 2
20 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 1
21 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 8
22 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 6
23 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 6
24 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 7
25 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 6
26 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 3
27 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 2
28 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 6
29 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 9
30 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 4
31 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 7
32 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 0
33 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 2
34 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 0
35 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 1
36 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 3
37 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 2
38 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 5
39 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 3
40 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 9
41 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 5
42 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 4
43 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 3
44 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 6
รวม: 192
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 8
2 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
3 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 8
4 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 6
5 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 10
6 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 9
7 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 21
8 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 7
9 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 7
10 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 12
11 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
12 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 8
13 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 8
14 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 10
15 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 8
16 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 15
17 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 2
18 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 4
19 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 8
20 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 8
21 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 7
22 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 5
23 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 6
24 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 12
25 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 10
26 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 5
27 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 7
28 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 5
29 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 5
30 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 10
31 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 13
32 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 9
33 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 13
34 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 4
35 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 6
36 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 7
37 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 4
38 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 9
39 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 8
40 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 9
41 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 6
42 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 3
รวม: 322
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 2
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 4
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 6
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 1
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 5
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 3
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 8
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 3
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 5
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 3
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 5
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 1
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 6
16 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 3
17 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
18 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 1
19 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 1
20 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 4
21 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 2
22 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 9
23 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 3
24 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 2
25 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 1
26 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 3
27 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 9
28 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 7
29 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 5
30 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
31 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 5
32 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 5
33 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 7
34 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 4
35 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 6
36 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 6
37 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 6
38 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 10
39 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 5
40 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 6
41 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 11
42 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 4
43 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 6
44 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 2
รวม: 189
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 5
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 2
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 5
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 5
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 1
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 2
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 0
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 1
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 6
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 2
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 1
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 0
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 1
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 4
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 2
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 5
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 5
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 1
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 5
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 7
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 2
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 4
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 4
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 2
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 1
32 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 5
33 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 8
34 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 3
35 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 1
36 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 2
37 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 2
38 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
39 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 1
40 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 1
41 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 3
42 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 3
43 21195 ด.ญ.ทิพย์กฤตา โฮ้ไทย 4
44 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 4
รวม: 116
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 10
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 13
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 4
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 1
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 12
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 0
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 13
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 2
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 2
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 15
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 6
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 5
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 3
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 14
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 1
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 5
18 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 3
19 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 4
20 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 1
21 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 4
22 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 3
23 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 1
24 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 4
25 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 5
26 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 5
27 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 1
28 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 4
29 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 6
30 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 2
31 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 2
32 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 4
33 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 10
34 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 4
35 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 1
36 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
37 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 10
38 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
39 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 8
40 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 1
41 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 1
42 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 6
43 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 4
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 10
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 1
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 3
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 8
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 4
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 2
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 1
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 2
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 2
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 3
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 3
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 8
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 5
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 10
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 11
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 4
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 0
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 1
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 2
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 7
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 1
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 1
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 1
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 3
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 1
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 1
30 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 1
31 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 1
32 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 7
33 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
34 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
35 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 29
36 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 1
37 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 4
38 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
39 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 6
40 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 1
41 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 2
42 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 6
43 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 1
44 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 1
45 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 8
รวม: 168
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 6
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 5
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 7
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 1
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 3
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 2
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 3
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 11
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 1
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 9
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 11
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 0
15 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 1
16 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 1
17 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 2
18 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
19 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 2
20 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 3
21 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 5
22 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
23 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 0
24 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 1
25 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 1
26 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 7
27 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 1
28 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 0
29 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 7
30 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 4
31 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 21
32 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 17
33 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 6
34 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 39
35 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 9
36 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 16
37 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 14
38 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 8
39 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 6
40 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
41 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 4
42 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 23
43 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 5
44 21189 ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ 11
รวม: 285
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 6
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 0
3 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 5
4 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 2
5 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 2
6 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 10
7 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 1
8 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 6
9 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
10 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 1
11 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 9
12 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 5
13 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 17
14 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 5
15 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 3
16 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 1
17 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 10
18 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 1
19 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 3
20 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 3
21 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 10
22 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 1
23 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 1
24 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 1
25 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 22
26 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 7
27 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 1
28 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 3
29 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 8
30 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 2
31 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 6
32 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 2
33 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 8
34 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 3
35 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 1
36 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 8
37 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 9
38 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 6
39 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 6
40 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 7
41 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 2
42 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 3
43 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 3
44 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 3
45 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 2
46 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 0
47 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 1
รวม: 225
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 8
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 1
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 3
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 2
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 1
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 3
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 0
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 2
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 5
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 0
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 5
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 11
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 5
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 0
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 1
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 2
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 1
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 1
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 10
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 6
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 1
24 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 0
25 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 2
26 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 3
27 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 3
28 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
29 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 3
30 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 2
31 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 1
32 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 5
33 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 0
34 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 7
35 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 7
36 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 2
37 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 0
38 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 3
39 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 2
40 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 1
41 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
42 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 1
43 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 1
44 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 2
45 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 0
46 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 3
47 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 6
รวม: 122
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 0
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 10
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 2
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 2
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 3
9 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 1
10 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
11 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 0
12 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
13 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 1
14 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
15 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 1
16 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 2
17 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
18 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 2
19 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 3
20 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 2
21 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 6
22 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 2
23 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 5
24 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 0
25 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 5
26 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 5
27 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 6
28 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 1
29 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
30 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 5
31 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 4
32 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 3
33 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 3
34 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 2
35 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 1
36 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 5
37 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 5
38 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
39 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 2
40 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 4
41 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 6
42 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 0
รวม: 102
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 4
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 3
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 0
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 7
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 4
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 1
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 4
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 6
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 1
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 3
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 15
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 0
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 1
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 2
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 1
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 2
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 2
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 15
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 2
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 2
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 6
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 2
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 2
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 2
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 10
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 3
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 2
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 9
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 2
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 3
รวม: 116
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 6
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 5
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 7
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 3
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 8
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 8
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 0
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 8
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 10
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 9
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 5
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 6
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 7
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 6
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 5
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 5
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 9
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 7
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 5
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 6
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 5
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 8
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 5
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 7
26 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 4
27 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 7
28 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 5
29 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 7
30 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 6
31 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 7
32 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 6
33 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 8
34 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 8
35 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 5
36 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 7
37 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 8
38 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
39 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 6
40 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 2
41 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 4
42 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 8
รวม: 250
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 2
2 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 10
3 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 71
4 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 6
5 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 6
6 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 4
7 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 13
8 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 2
9 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 3
10 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 7
11 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 4
12 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 2
13 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 6
14 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 2
15 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
16 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 1
17 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 5
18 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 2
19 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 2
20 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 2
21 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 3
22 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 7
23 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 10
24 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 3
25 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 5
26 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 3
27 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 18
28 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 1
29 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 3
30 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 1
31 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 4
32 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 3
33 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 4
34 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 6
35 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 0
36 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 4
37 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 3
38 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 2
39 21198 ด.ญ.วรดา สีสืบมา 21
40 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 1
รวม: 264
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 0
2 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
3 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 1
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 1
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 1
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 1
8 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 1
9 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 1
10 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 1
11 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 1
12 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 1
13 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 3
14 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 0
15 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 4
16 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 7
17 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 1
18 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 2
19 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
20 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 1
21 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 4
22 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 0
23 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 1
24 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 1
25 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
26 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 4
27 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 1
28 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 2
29 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 0
30 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 5
31 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 0
32 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 1
33 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 0
34 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
35 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 0
36 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 1
37 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 4
รวม: 56
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 0
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 3
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 0
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 2
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 4
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 0
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 0
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 2
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 1
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 2
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 0
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 0
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 3
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 0
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 4
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 1
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 0
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 2
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 2
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 2
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 4
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 1
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 4
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 0
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 1
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 1
35 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 0
36 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
37 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 2
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 0
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 1
5 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 0
6 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 1
7 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 0
8 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 0
9 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 1
10 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 0
11 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 0
12 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 2
13 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 1
14 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 7
15 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 0
16 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 3
17 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 4
18 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 10
19 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 3
20 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 4
21 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 3
22 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 4
23 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 7
24 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 1
25 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 4
26 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 1
27 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 2
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 5
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 5
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 1
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 7
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 7
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 1
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 1
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 2
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 2
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 0
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 0
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 7
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 4
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 0
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 4
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 4
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 6
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 0
19 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 0
20 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 1
21 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 1
22 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 1
23 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 1
24 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 5
25 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 1
26 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 8
27 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 3
28 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 4
29 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 5
30 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 4
31 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 7
32 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 7
33 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 5
34 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 5
35 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 3
36 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 8
37 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 6
38 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 4
39 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 4
40 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 8
41 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 5
42 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 4
43 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 7
รวม: 163
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 3
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 2
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 4
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 3
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 3
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 4
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 5
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 2
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 4
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 1
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 4
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 2
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 5
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 2
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 2
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 5
18 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 7
19 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 5
20 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
21 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
22 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 5
23 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 7
24 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 8
25 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 4
26 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 3
27 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 5
28 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 4
29 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 9
30 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 2
31 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 3
32 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 2
33 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 10
34 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 2
35 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 16
36 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 4
37 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 5
38 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 9
39 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 0
40 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 1
41 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 8
42 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 7
43 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 180
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 3
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 2
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 3
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 7
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 1
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 3
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 1
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 0
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 1
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 8
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 7
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 2
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 0
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 6
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 3
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 5
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 0
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 4
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 2
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 4
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 4
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 5
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 1
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 1
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 1
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 1
29 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 1
30 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 1
31 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 1
32 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 2
33 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 5
34 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 0
35 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 2
36 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 3
37 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 2
38 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 2
39 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 3
40 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 5
41 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 2
42 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 2
43 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 1
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 5
2 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 1
3 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 5
4 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 4
5 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 1
6 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 6
7 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 4
8 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 4
9 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 5
10 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 4
11 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 1
12 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 5
13 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 4
14 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 2
15 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 4
16 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 5
17 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 3
18 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 2
19 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 5
20 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 11
21 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 3
22 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 4
23 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 2
24 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 6
25 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 5
26 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 3
27 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 4
28 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 2
29 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 5
30 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 5
31 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 1
32 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 3
33 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 3
34 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 4
35 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 4
36 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 6
37 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 5
38 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 5
39 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 4
40 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 7
41 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 4
42 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 5
43 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 5
44 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 4
45 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 7
46 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา 4
รวม: 191
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 0
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 0
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 0
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 0
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 0
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 1
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 5
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 0
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 0
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 0
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 0
22 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 2
23 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 2
24 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 0
25 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
26 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 1
27 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
28 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 0
29 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 4
30 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 2
31 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 2
32 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 1
33 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 1
34 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 2
35 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 1
36 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 2
37 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 5
38 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 1
39 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
40 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 0
41 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
42 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 3
43 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 1
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 4
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 0
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 0
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 0
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 0
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
9 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
10 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 1
11 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 0
12 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 0
13 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 0
14 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 0
15 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 4
16 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 4
17 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 7
18 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 6
19 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 0
20 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 0
21 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 4
22 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 1
23 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 3
24 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 1
25 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 0
26 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 0
27 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 0
28 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 4
29 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 0
30 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 1
31 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 7
32 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 5
33 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 3
34 21213 ด.ช.ธนพล สีดาเขียว 5
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 2
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 15
3 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 2
4 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 6
5 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 3
6 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 0
7 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 12
8 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 1
9 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 1
10 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 0
11 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 3
12 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 3
13 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 3
14 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 2
15 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 6
16 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 4
17 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 1
18 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 4
19 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 1
20 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 4
21 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 0
22 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 12
23 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
24 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 6
25 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 3
26 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 1
27 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 5
28 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 2
29 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
30 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง 0
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 4
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 4
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 4
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 1
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 3
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 0
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 1
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 0
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 1
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 0
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 0
14 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 1
15 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 0
16 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 0
17 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 0
18 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 0
19 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 6
20 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 6
21 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 5
22 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 0
23 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 6
24 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 0
25 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 0
26 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 0
27 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 0
28 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 0
29 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 4
30 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 6
31 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 0
32 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 4
33 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 5
34 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 0
รวม: 61
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 3
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 3
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 3
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 2
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 10
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 3
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 5
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 3
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 1
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 4
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 1
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 3
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 3
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 1
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 2
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 3
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 1
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 8
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 9
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 5
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 2
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 2
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 1
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 1
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 3
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 4
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 3
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 1
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 3
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 5
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 5
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 3
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 9
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 1
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 4
รวม: 124
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 0
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 0
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 1
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 2
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 2
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 1
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 3
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 1
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 1
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 9
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 1
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 1
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 0
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 3
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 3
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 6
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 2
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 1
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 9
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 9
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 4
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 2
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 5
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 1
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 0
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 4
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 3
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 6
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 2
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 1
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 9
33 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 6
34 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 1
35 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
36 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 3
37 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 2
38 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 2
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 4
2 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 4
3 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 1
4 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 5
5 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
6 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 4
7 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 4
8 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 2
9 18651 นายสหชาติ จันทศร 0
10 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 2
11 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 1
12 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 3
13 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 1
14 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 1
15 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 4
16 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 2
17 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 2
18 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 7
19 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 0
20 18943 นายจุลเขต อุปละ 1
21 18945 นายชโยดม เจริญผล 2
22 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 1
23 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 2
24 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 4
25 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 0
26 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 1
27 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 1
28 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 1
29 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 5
30 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
31 21112 นายธนาทร เรืองอารี 2
32 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 1
33 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 4
34 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
35 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 2
36 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 1
รวม: 75
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 5
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 2
3 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 4
4 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 5
5 18554 นายเอกชัย สุขดี 5
6 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 6
7 18594 นายปริญญา การะเกษ 2
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 2
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 4
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 5
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 1
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 3
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 3
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 7
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 2
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 4
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 2
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 1
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 4
20 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 2
21 18849 นายธนกร สายเทพ 1
22 18865 นายศรุติ รักคิด 3
23 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 1
24 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 3
25 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 2
26 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 2
27 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
28 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 5
29 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย 5
30 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 0
31 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 2
32 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 8
33 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 8
34 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 1
35 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 2
36 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 2
37 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 3
38 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 1
39 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 4
40 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 3
41 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 4
42 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 2
43 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 3
44 21137 นางสาวอรญา มังโส 3
45 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 2
46 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 2
47 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 2
รวม: 145
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 2
2 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
3 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 0
4 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 7
5 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
6 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 1
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 1
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 6
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 1
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 2
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 1
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 4
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 0
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 4
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 1
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 0
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 0
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 2
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 1
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 3
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 4
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 5
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 0
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 4
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 10
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 2
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 1
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 5
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 2
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 2
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 0
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 2
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 0
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 1
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 1
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 0
41 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 3
42 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 1
43 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 1
44 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 2
45 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 5
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 2
2 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 1
3 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 2
4 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 1
5 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
6 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
7 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
8 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 1
9 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 1
10 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
11 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
12 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 0
13 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 1
15 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
16 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
17 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
18 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
19 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 2
20 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
21 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 1
22 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 2
23 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
24 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
25 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
26 19000 นายอดิศร สุขท่า 0
27 19001 นายอนุชา ชื่นชม 1
28 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
29 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 5
30 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
31 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
32 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
33 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
34 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
35 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 0
36 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
37 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 2
38 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
39 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
40 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
41 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
42 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 23
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 1
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 8
4 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
5 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
6 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 5
7 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 2
8 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 1
9 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 2
10 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 2
11 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 1
13 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
14 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 6
15 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 1
16 18738 นายคุณากร แสงนาค 1
17 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
18 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
19 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 2
20 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 13
21 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
22 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
23 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 2
24 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 1
25 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
26 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 5
27 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
28 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
29 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
30 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
31 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 2
32 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 2
33 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 1
34 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 0
35 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
36 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
37 21159 นายเจษฎากร ชาลี 6
38 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
39 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
40 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 1
41 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 2
42 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 3
43 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 4
44 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 3
45 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 0
46 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 1
47 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 1
รวม: 84
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 3
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 3
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 3
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 2
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 3
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 3
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 1
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 2
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 1
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 3
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 1
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 6
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 32
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 3
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 4
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 2
รวม: 72
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 1
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 0
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 1
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 1
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 5
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 2
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 2
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 1
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 1
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 3
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 2
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 5
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 3
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 2
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 2
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 5
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 6
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 3
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 2
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 4
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 4
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 1
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 1
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 9
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 9
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 4
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 2
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 1
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 1
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 9
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 1
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 4
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 5
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 5
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 1
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 1
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 1
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 1
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 2
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 1
รวม: 114
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 1
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 2
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 3
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 7
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 2
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 2
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 2
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 6
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 9
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 1
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 1
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 0
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 0
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 1
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 1
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 2
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 0
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 0
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 3
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 3
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 3
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 1
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 6
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 9
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 7
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 3
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 0
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 0
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 2
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 1
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 1
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 1
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 2
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 0
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 0
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 1
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 0
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 3
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 0
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 2
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 3
รวม: 91
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 2
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 3
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 1
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 2
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 1
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 1
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 1
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 3
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 0
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 5
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 4
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 4
13 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 1
14 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 1
15 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 2
16 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 4
17 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 7
18 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 1
19 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 3
20 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 1
21 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 4
22 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 4
23 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 7
24 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 1
25 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 1
26 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 4
27 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 0
28 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 3
29 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 5
30 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 4
31 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 2
32 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 1
33 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 1
34 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 2
35 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 4
36 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 3
37 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 2
38 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 5
39 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 4
40 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 3
41 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 2
42 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 1
43 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 2
44 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 3
45 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 3
รวม: 118
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 1
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 1
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 1
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 1
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 3
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 1
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 2
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 0
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 2
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 1
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 2
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 2
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 0
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 0
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 3
21 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 2
22 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 1
23 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
24 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
25 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 3
26 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 6
27 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 2
28 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 2
29 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 0
30 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 1
31 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 3
32 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 6
33 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 0
34 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 3
35 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 1
36 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 1
37 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
38 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 4
39 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 1
40 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
41 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 0
42 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 5
43 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 0
44 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 0
45 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 0
รวม: 61
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 3
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 0
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 2
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 3
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 4
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 1
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 3
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 3
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 3
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 2
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 2
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 4
15 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
16 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 1
17 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
18 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 0
19 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 4
20 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 3
21 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
22 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 0
23 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 3
24 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 2
25 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 0
26 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 5
27 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 5
28 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 2
29 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 3
30 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 3
31 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 3
32 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 2
33 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 2
34 20452 นายธนกร บ้านด่าน 0
35 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 5
36 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 3
37 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 1
38 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 3
39 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 3
40 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 3
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 8
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 1
3 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 4
4 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 1
5 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 3
6 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 8
7 18059 นายสนั่น นิลโต 3
8 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 3
9 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 6
10 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 3
11 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 0
12 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 4
13 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 5
14 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 8
15 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 7
16 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 8
17 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 11
18 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 9
19 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 6
20 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 10
21 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 14
22 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 4
23 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 5
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 6
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 2
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 7
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 6
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 6
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 7
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 5
31 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 8
32 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 7
33 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 8
34 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 6
35 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 5
36 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 7
37 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 6
38 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 8
39 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 0
40 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 8
41 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 6
42 20422 นางสาววรัญญา คำภู 7
43 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 10
รวม: 256
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 2
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 4
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 1
7 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 4
8 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 3
9 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 6
10 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 0
11 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
12 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 2
13 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 0
14 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
15 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
16 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 1
17 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
18 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
19 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 4
20 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
21 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 1
22 18367 นายชวิศ มาภา 0
23 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 2
24 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 1
25 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
26 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 0
27 20426 นายสันทัด ชาน้อย 1
28 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 0
29 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 0
30 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 2
31 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 1
32 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 1
33 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
34 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
35 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 0
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 3
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 1
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 2
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 3
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 0
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 7
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 2
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 1
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 7
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 3
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 18
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 1
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 0
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 5
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 1
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 1
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 2
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 1
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 1
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 3
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 2
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 1
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 0
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 2
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 2
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 1
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 1
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 4
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 2
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 3
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 3
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 1
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 4
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 4
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 1
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 4
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 3
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 1
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 3
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 1
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 1
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 6
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 0
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 2
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 3
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 1
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 0
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 0
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 1
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 3
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 7
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 2
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 1
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 1
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 0
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 3
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 0
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 3
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 0
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 2
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 3
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 0
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 1
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 1
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 3
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 0
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 1
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 3
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 0
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 2
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 1
รวม: 92
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 2
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 2
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 1
4 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 1
5 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 1
6 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 1
7 17343 นายณัฐชัย นาคสุข 1
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 2
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 1
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 1
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 1
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 1
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 1
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 1
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 1
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 0
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 1
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 4
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 1
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 1
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 1
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 2
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 2
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 1
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 1
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 3
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 2
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 1
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 0
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 4
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 2
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 0
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 0
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 2
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 1
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 1
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 1
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 2
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 1
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 1
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 1
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 1
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 0
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 3
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 1
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 3
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 3
48 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 1
49 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 1
50 20548 นางสาวณัฐฐยา คำหริ่ม 1
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูอรรถสิทธิ์ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 1
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 2
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 0
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 0
5 17354 นายไรวินท์ บัวดี 0
6 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 0
7 17359 นางสาวกนกอร สามสี 2
8 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 1
9 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 4
10 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 2
11 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 1
12 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 3
13 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 1
14 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 1
15 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 3
16 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 2
17 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 2
18 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 0
19 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 1
20 17426 นายปริญญา สรวลเส 0
21 17431 นายศุภชัย ขันลุน 0
22 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 1
23 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 0
24 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 7
25 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 1
26 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 2
27 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 2
28 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 0
29 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 0
30 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 0
31 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 5
32 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 0
33 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 5
34 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 2
35 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 3
36 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 1
37 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 2
38 19702 นายผดุงพล มูลจันที 0
39 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 2
40 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 2
41 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 3
42 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 1
43 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 1
44 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 2
45 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 1
46 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 2
47 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 0
รวม: 71
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 0
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 1
3 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 12
4 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 4
5 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 4
6 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
7 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 1
8 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 11
9 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
10 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 4
11 17500 นายภาสกร นาสมใจ 5
12 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 11
13 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 0
14 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 7
15 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 4
16 17531 นายปัญญา สมาธิ 1
17 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 1
18 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 0
19 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 3
20 17556 นางสาวพรประภา จันดี 1
21 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 1
22 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 1
23 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 0
24 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 6
25 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 2
26 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 4
27 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 11
28 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 11
29 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 3
30 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 1
31 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 1
32 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 0
33 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 1
34 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 1
35 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 4
36 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 1
37 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 11
38 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 6
39 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 0
40 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 0
41 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 4
42 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 1
43 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 1
44 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 2
45 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ 1
46 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 1
รวม: 146
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 0
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 0
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 6
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 4
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 0
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 0
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 0
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 4
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 0
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 3
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 0
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 3
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 0
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 0
15 17623 นางสาววิภา สุรศร 1
16 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 1
17 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 0
18 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 0
19 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 0
20 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 0
21 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 1
22 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 0
23 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 0
24 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 1
25 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 5
26 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 0
27 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 0
28 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 3
29 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 0
30 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 0
31 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 1
32 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 0
33 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 1
34 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 0
35 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 4
36 19727 นายวโรดม แทนไทย 0
37 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 0
38 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 0
39 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 0
40 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 0
41 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 4
42 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 1
43 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 0
44 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 2
45 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 1
46 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 0
47 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 0
รวม: 46
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 0
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 0
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 0
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 1
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 3
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 4
7 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 4
8 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 4
9 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 4
10 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 1
11 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 0
12 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 0
13 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 0
14 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
15 17496 นายพงศธร มุลทา 2
16 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 0
17 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 0
18 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 3
19 17663 นายสุริยา มีลา 0
20 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 0
21 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
22 17709 นายภากร มูลทองหลวง 0
23 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
24 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 0
25 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 0
26 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
27 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 1
28 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 0
29 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 0
30 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 0
31 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 0
32 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 0
33 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 0
34 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 0
35 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 0
36 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 0
37 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 3
38 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 3
39 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 0
40 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 2
41 21214 นางสาวมินตรา พัชรวงษา 3
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 0
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 0
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 4
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 0
5 17342 นายชุติชัย บรรจง 0
6 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 1
7 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 1
8 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 0
9 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 0
10 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 0
11 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 0
12 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 0
13 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
14 17527 นายธงชัย แซ่อือ 0
15 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 1
16 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 0
17 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 1
18 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 4
19 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 4
20 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 0
21 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 4
22 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 0
23 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 1
24 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
25 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 0
26 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 0
27 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 4
28 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 2
29 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 0
30 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 3
31 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 4
32 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 0
33 19759 นายธีรพล พรมบุตร 0
34 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 0
35 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 0
36 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 0
37 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 0
38 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 0
39 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 4
40 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 0
41 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 0
42 19848 นางสาวจิราภรณ์ ขันดี 3
43 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 0
44 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 6
2 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 3
3 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 1
4 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 1
5 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 6
6 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 0
7 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 6
8 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 0
9 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 0
10 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 0
11 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 1
12 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 3
13 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 1
14 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 3
15 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 3
16 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 1
17 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 3
18 19776 นายรัชพล ดวงใจ 0
19 19779 นายธนกร วิริยะกัน 5
20 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 1
21 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 1
รวม: 45
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,494 คน

สถิติ 28112559 1655

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 200 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 31/10/2559   ถึง 28/11/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 1
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 1
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 5
4 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 5
6 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 3
7 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 1
8 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 4
9 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0
10 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 3
11 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 3
12 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 5
13 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 3
14 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 1
15 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 1
16 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 1
17 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 2
18 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 4
19 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 1
20 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0
21 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 7
22 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 2
23 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 6
24 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 3
25 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 3
26 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 3
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 1
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 3
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 2
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 10
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 2
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 2
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 1
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 3
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 2
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 2
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 6
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 2
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 6
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 2
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 3
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 3
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 1
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 6
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 5
รวม: 135
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 4
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 4
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 2
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 1
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 3
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 1
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 1
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 0
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 3
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 1
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 4
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
18 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
19 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
20 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
21 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 4
22 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 0
23 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
24 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 2
25 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
26 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 0
27 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 0
28 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
29 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
30 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 3
31 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 1
32 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
33 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
34 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 4
35 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 1
36 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 3
37 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 0
38 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 0
39 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 5
40 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
41 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 3
42 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 4
43 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 5
44 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
45 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
46 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 2
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 2
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 1
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 2
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 3
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 2
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 1
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 5
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 1
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 2
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 3
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 1
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 1
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 3
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 3
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 1
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 2
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 2
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 2
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 2
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 1
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 4
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 4
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 2
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 8
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 1
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 1
32 21042 ด.ญ.ญาณิศา พิกุลทอง 0
33 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 6
34 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 2
35 21046 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 0
36 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 4
37 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 3
38 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 5
39 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 2
40 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 3
41 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 5
42 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 0
43 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 7
44 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ 2
45 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 2
46 21057 ด.ญ.อาริสา ถาระไพ 2
47 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 0
48 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 1
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 2
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 5
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 9
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 5
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 5
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 4
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 2
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 6
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 6
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 3
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 10
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 4
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 2
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 7
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 8
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 4
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 5
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 3
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 10
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 11
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 5
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 11
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 5
24 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 4
25 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 6
26 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 5
27 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 0
28 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 5
29 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 5
30 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 7
31 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 6
32 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 7
33 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 7
34 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 5
35 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 3
36 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 6
37 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 5
38 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 6
39 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 6
40 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 6
41 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 6
42 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 2
43 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 7
44 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 5
45 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 4
46 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 108
47 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 7
48 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 4
รวม: 364
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 5
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 4
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 5
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 6
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 2
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 5
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 11
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 5
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 8
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 5
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 4
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 5
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 8
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 7
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 5
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 7
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 14
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 5
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 5
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 6
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 2
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 7
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 3
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 3
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 2
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 3
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 8
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 5
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 3
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 4
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 2
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 7
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 4
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 8
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 4
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 3
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 2
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 4
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 7
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 3
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 10
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 5
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 4
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 2
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 7
รวม: 234
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูกฤษฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 1
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 7
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 109
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 41
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 9
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 1
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 1
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 11
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 1
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 4
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 0
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 0
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 0
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 0
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 1
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 0
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
28 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
29 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 0
30 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 31
31 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
32 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 0
33 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 3
34 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 16
35 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 2
36 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 92
37 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 74
38 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 15
39 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 1
40 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 0
41 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 7
42 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 2
43 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 14
44 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 14
45 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0
รวม: 460
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 19
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 1
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 1
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 4
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 1
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 6
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 2
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 2
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 5
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 2
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 1
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 1
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 5
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 3
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 1
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 0
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 1
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 1
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 1
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 1
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 3
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 1
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 35
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 3
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 2
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 3
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 1
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 1
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 3
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 5
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
รวม: 121
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 2
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 6
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 1
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 8
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 4
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 4
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 7
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 1
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 1
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 1
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 3
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 4
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 1
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 0
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 3
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 11
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 1
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 0
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 12
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 7
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 11
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 6
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 13
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 1
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 17
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 5
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 2
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 2
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 33
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 17
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 5
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 12
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 2
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 9
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 2
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 5
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 4
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 7
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 1
รวม: 234
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 2
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 2
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 5
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 19
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 1
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 1
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 3
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
13 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 5
14 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
15 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 4
16 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
17 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 7
18 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
19 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 3
20 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
21 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
22 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 1
23 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
24 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
25 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
26 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 4
27 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
28 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 2
29 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 4
30 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
31 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 4
32 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 2
33 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
34 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 3
35 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 2
36 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 5
37 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 2
38 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 3
39 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 2
40 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
41 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
42 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 2
43 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 2
44 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
45 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
46 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 5
47 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 1
48 21220 ด.ช.อภิวัฒน์ สุติยะวัน 0
รวม: 99
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 0
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 0
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 0
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 0
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 0
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 0
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 0
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 0
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 0
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 0
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 1
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 0
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 0
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 0
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 1
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
37 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
38 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
39 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 1
40 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
41 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 0
42 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
43 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
44 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 2
45 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
46 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
47 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 0
48 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 0
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 1
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 5
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 2
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 1
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 2
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 9
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 9
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 1
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 4
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 7
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 1
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 2
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 1
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 3
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 8
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 0
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 11
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 5
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 3
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 7
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 3
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 5
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 2
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 2
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 2
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 0
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 2
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 2
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 7
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 5
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 1
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 4
รวม: 120
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 1
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 1
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 1
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 1
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 2
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 0
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 1
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 4
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 1
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 7
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 0
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 0
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 1
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 1
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 1
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 1
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 2
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 1
รวม: 29
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 5
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 5
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 6
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 8
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 5
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 3
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 5
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 4
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 3
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 2
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 5
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 3
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 3
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 2
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 4
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 8
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 4
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 6
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 2
20 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 1
21 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 8
22 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 6
23 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 6
24 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 7
25 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 5
26 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 3
27 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 2
28 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 5
29 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 9
30 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 4
31 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 7
32 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 0
33 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 2
34 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 0
35 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 1
36 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 3
37 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 2
38 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 5
39 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 3
40 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 9
41 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 5
42 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 4
43 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 3
44 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 5
รวม: 188
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 7
2 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
3 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 8
4 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 4
5 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 9
6 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 5
7 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 20
8 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 6
9 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 5
10 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 9
11 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
12 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 5
13 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 7
14 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 9
15 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 7
16 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 13
17 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 2
18 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 4
19 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 6
20 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 7
21 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 7
22 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 5
23 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 6
24 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 7
25 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 9
26 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 1
27 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 7
28 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 5
29 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 5
30 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 7
31 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 12
32 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 8
33 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 9
34 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 3
35 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 5
36 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 2
37 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 4
38 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 8
39 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 6
40 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 9
41 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 6
42 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 2
รวม: 266
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 2
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 3
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 6
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 1
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 5
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 3
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 7
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 2
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 5
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 2
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 5
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 1
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 6
16 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 3
17 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
18 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 1
19 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 1
20 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 4
21 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 2
22 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 9
23 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 3
24 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 1
25 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 1
26 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 3
27 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 8
28 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 6
29 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 4
30 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
31 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 4
32 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 4
33 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 6
34 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 4
35 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 6
36 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 5
37 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 6
38 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 9
39 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 5
40 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 6
41 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 10
42 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 4
43 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 6
44 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 2
รวม: 175
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 4
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 2
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 4
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 4
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 1
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 1
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 0
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 6
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 2
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 1
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 0
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 0
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 3
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 2
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 5
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 4
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 1
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 4
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 6
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 2
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 4
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 3
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 2
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 1
32 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 4
33 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 7
34 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 2
35 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 1
36 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 2
37 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 1
38 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
39 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 1
40 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 1
41 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 3
42 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 3
43 21195 ด.ญ.ทิพย์กฤตา โฮ้ไทย 3
44 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 4
รวม: 100
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 9
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 13
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 3
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 0
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 12
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 0
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 13
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 2
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 2
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 15
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 6
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 4
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 3
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 14
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 1
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 5
18 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 3
19 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 3
20 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 1
21 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 3
22 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 3
23 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 1
24 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 3
25 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 5
26 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 5
27 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 1
28 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 3
29 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 6
30 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 2
31 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 2
32 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 3
33 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 10
34 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 3
35 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 1
36 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
37 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 9
38 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
39 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 7
40 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 1
41 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 1
42 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 6
43 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 4
รวม: 201
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 10
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 1
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 3
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 7
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 3
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 2
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 1
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 2
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 1
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 2
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 2
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 7
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 4
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 9
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 10
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 4
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 0
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 1
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 1
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 6
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 1
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 1
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 1
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 3
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 1
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 0
30 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 0
31 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 1
32 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 6
33 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
34 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 2
35 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 23
36 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 1
37 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 4
38 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
39 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 5
40 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 0
41 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 2
42 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 5
43 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 1
44 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 1
45 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 8
รวม: 144
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 6
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 4
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 6
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 1
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 2
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 3
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 11
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 1
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 9
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 11
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 0
15 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
16 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 1
17 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 2
18 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
19 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 2
20 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 2
21 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 5
22 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
23 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 0
24 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 1
25 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 1
26 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 6
27 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 1
28 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 0
29 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 7
30 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 4
31 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 20
32 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 16
33 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 5
34 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 39
35 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 8
36 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 16
37 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 13
38 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 7
39 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 6
40 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
41 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 3
42 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 22
43 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 5
44 21189 ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ 11
รวม: 270
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 5
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 0
3 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 5
4 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 2
5 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 2
6 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 10
7 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 1
8 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 6
9 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
10 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 1
11 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 9
12 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 5
13 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 17
14 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 5
15 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 3
16 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 0
17 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 9
18 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 1
19 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 3
20 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 3
21 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 9
22 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 1
23 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 1
24 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 1
25 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 18
26 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 7
27 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 1
28 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 3
29 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 8
30 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 2
31 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 5
32 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 2
33 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 8
34 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 3
35 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 1
36 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 8
37 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 9
38 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 5
39 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 6
40 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 7
41 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 2
42 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 3
43 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 2
44 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 3
45 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 2
46 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 0
47 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 1
รวม: 214
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 7
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 1
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 2
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 2
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 1
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 3
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 0
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 2
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 4
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 0
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 5
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 6
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 3
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 0
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 1
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 2
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 1
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 1
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 9
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 6
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 1
24 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 0
25 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 2
26 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 3
27 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 3
28 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
29 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 3
30 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 2
31 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 1
32 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 5
33 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 0
34 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 7
35 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 7
36 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 2
37 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 0
38 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 3
39 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 1
40 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 1
41 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
42 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 1
43 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 1
44 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 2
45 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 0
46 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 3
47 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 6
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 0
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 10
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 2
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 2
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 3
9 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 1
10 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
11 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 0
12 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
13 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 1
14 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
15 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 1
16 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 2
17 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
18 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 2
19 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 3
20 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 2
21 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 6
22 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 2
23 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 5
24 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 0
25 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 5
26 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 5
27 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 6
28 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
29 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
30 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 4
31 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 4
32 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 3
33 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 3
34 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 2
35 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 1
36 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 5
37 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 5
38 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
39 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 2
40 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 4
41 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 6
42 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 0
รวม: 100
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 4
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 3
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 0
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 6
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 4
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 1
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 4
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 6
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 1
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 3
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 14
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 0
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 1
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 2
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 1
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 2
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 2
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 15
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 2
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 2
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 5
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 2
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 2
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 2
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 10
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 3
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 2
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 9
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 2
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 3
รวม: 113
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 6
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 5
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 7
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 3
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 8
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 7
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 0
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 8
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 10
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 8
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 5
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 6
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 7
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 5
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 5
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 5
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 8
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 7
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 5
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 6
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 5
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 7
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 5
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 7
26 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 4
27 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 7
28 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 5
29 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 7
30 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 6
31 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 7
32 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 6
33 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 7
34 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 8
35 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 5
36 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 7
37 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 8
38 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
39 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 6
40 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 2
41 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 4
42 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 7
รวม: 243
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 2
2 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 10
3 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 71
4 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 5
5 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 6
6 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 4
7 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 12
8 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 2
9 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 3
10 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 6
11 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 4
12 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 2
13 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 6
14 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 2
15 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
16 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 1
17 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 5
18 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 2
19 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 2
20 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 2
21 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 2
22 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 6
23 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 9
24 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 3
25 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 5
26 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 3
27 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 18
28 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 0
29 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 3
30 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 0
31 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 4
32 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 2
33 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 4
34 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 6
35 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 0
36 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 3
37 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 3
38 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 2
39 21198 ด.ญ.วรดา สีสืบมา 19
40 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 0
รวม: 251
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 0
2 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
3 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 1
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 1
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 1
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 1
8 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 1
9 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 1
10 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 0
11 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 1
12 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 1
13 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 3
14 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 0
15 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 4
16 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 6
17 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 1
18 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 2
19 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
20 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 1
21 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 4
22 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 0
23 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 1
24 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 1
25 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
26 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 4
27 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 1
28 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 2
29 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 0
30 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 4
31 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 0
32 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 1
33 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 0
34 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
35 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 0
36 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 1
37 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 4
รวม: 53
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 0
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 3
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 0
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 2
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 4
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 0
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 0
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 2
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 1
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 2
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 0
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 0
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 2
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 0
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 3
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 1
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 0
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 2
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 2
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 2
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 3
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 1
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 3
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 0
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 1
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 1
35 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 0
36 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
37 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 2
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 0
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 1
5 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 0
6 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 1
7 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 0
8 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 0
9 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 1
10 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 0
11 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 0
12 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 2
13 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 1
14 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 7
15 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 0
16 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 3
17 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 4
18 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 10
19 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 3
20 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 4
21 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 3
22 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 4
23 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 7
24 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 1
25 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 4
26 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 1
27 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 2
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 5
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 5
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 1
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 7
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 7
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 1
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 1
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 2
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 1
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 0
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 0
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 7
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 3
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 0
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 3
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 4
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 6
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 0
19 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 0
20 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 1
21 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 1
22 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 1
23 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 1
24 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 5
25 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 1
26 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 8
27 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 3
28 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 4
29 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 5
30 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 4
31 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 6
32 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 6
33 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 4
34 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 4
35 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 3
36 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 8
37 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 5
38 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 4
39 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 4
40 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 8
41 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 3
42 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 3
43 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 7
รวม: 152
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 3
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 2
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 4
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 3
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 3
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 4
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 4
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 2
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 4
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 1
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 4
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 2
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 5
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 2
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 2
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 4
18 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 7
19 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 5
20 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
21 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
22 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 5
23 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 7
24 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 8
25 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 3
26 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 3
27 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 5
28 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 4
29 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 8
30 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 2
31 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 3
32 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 2
33 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 9
34 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 2
35 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 15
36 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 4
37 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 5
38 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 8
39 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 0
40 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 1
41 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 8
42 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 6
43 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 172
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 3
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 2
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 3
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 7
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 1
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 3
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 1
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 0
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 1
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 8
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 7
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 2
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 0
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 6
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 3
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 5
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 0
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 4
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 2
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 4
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 4
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 5
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 0
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 1
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 1
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 1
29 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 1
30 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 1
31 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 1
32 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 1
33 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 5
34 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 0
35 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 2
36 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 3
37 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 2
38 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 2
39 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 3
40 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 4
41 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 2
42 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 2
43 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 1
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 4
2 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 0
3 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 5
4 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 4
5 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 1
6 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 6
7 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 3
8 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 3
9 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 5
10 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 4
11 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 1
12 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 5
13 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 3
14 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 1
15 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 3
16 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 5
17 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 3
18 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 2
19 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 5
20 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 10
21 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 3
22 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 4
23 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 2
24 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 5
25 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 5
26 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 3
27 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 3
28 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 1
29 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 5
30 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 5
31 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 1
32 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 3
33 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 3
34 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 2
35 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 4
36 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 5
37 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 5
38 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 5
39 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 3
40 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 7
41 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 4
42 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 5
43 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 5
44 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 3
45 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 6
46 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา 4
รวม: 174
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 0
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 0
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 0
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 0
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 0
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 1
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 5
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 0
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 0
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 0
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 0
22 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 2
23 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 2
24 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 0
25 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
26 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 1
27 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
28 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 0
29 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 3
30 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 2
31 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 2
32 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 1
33 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 1
34 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 2
35 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 1
36 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 2
37 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 5
38 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 1
39 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
40 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 0
41 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
42 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 2
43 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 1
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 4
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 0
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 0
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 0
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 0
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
9 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
10 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 1
11 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 0
12 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 0
13 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ (กลับมาเรียน 2/2558) 0
14 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 0
15 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 0
16 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 4
17 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 4
18 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 0
19 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 6
20 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 6
21 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 0
22 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 0
23 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 3
24 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 0
25 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 3
26 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 0
27 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 0
28 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 0
29 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 0
30 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 4
31 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 0
32 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 1
33 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 6
34 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 5
35 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 3
36 21213 ด.ช.ธนพล สีดาเขียว 4
รวม: 56
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 2
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 15
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 99
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 2
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 6
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 3
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 0
8 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 12
9 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 98
10 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 1
11 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 1
12 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 0
13 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 3
14 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 3
15 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 3
16 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 2
17 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 6
18 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 4
19 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 1
20 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 4
21 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 1
22 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 4
23 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 0
24 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 12
25 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
26 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 6
27 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 3
28 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 1
29 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 5
30 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 2
31 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
32 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง 0
รวม: 300
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 4
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 4
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 4
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 1
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 3
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 0
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 1
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 0
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 1
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 0
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 0
14 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 1
15 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 0
16 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 0
17 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 0
18 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 0
19 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 6
20 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 6
21 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 5
22 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 0
23 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 6
24 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 0
25 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 0
26 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 0
27 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 0
28 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 0
29 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 4
30 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 6
31 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 0
32 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 4
33 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 5
34 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 0
รวม: 61
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 3
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 3
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 3
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 2
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 10
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 2
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 4
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 3
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 1
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 4
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 1
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 3
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 3
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 1
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 1
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 3
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 1
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 8
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 9
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 5
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 1
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 1
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 0
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 1
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 3
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 4
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 3
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 1
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 3
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 4
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 4
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 3
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 9
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 1
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 4
รวม: 116
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 0
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 0
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 1
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 1
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 1
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 1
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 2
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 0
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 0
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 8
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 1
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 0
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 3
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 2
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 5
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 1
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 0
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 9
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 9
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 4
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 1
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 5
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 1
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 0
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 4
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 2
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 5
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 2
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 1
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 8
33 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 5
34 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 0
35 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
36 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 3
37 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 1
38 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 2
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 3
2 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 3
3 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 1
4 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 5
5 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
6 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 4
7 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 3
8 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 2
9 18651 นายสหชาติ จันทศร 0
10 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 2
11 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 1
12 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 3
13 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 1
14 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 1
15 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 3
16 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 2
17 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 1
18 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 6
19 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 0
20 18943 นายจุลเขต อุปละ 0
21 18945 นายชโยดม เจริญผล 2
22 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 0
23 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 1
24 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 3
25 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 0
26 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 1
27 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 1
28 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 1
29 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 5
30 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
31 21112 นายธนาทร เรืองอารี 1
32 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 0
33 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 4
34 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
35 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 1
36 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 1
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 5
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 2
3 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 4
4 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 5
5 18554 นายเอกชัย สุขดี 5
6 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 6
7 18594 นายปริญญา การะเกษ 2
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 2
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 4
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 5
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 1
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 3
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 2
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 6
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 2
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 3
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 2
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 0
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 4
20 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 1
21 18849 นายธนกร สายเทพ 1
22 18865 นายศรุติ รักคิด 3
23 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 1
24 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 2
25 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 1
26 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 2
27 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
28 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 4
29 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย 4
30 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 0
31 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 1
32 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 8
33 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 8
34 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 1
35 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 2
36 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 1
37 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 2
38 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 1
39 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 4
40 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 3
41 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 3
42 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 1
43 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 2
44 21137 นางสาวอรญา มังโส 2
45 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 2
46 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 2
47 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 1
รวม: 128
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 2
2 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
3 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 0
4 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 7
5 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
6 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 0
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 1
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 6
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 1
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 1
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 4
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 0
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 4
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 1
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 0
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 0
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 2
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 1
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 3
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 4
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 5
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 0
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 4
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 10
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 1
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 1
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 5
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 2
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 2
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 0
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 2
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 0
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 1
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 1
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 0
41 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 3
42 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 1
43 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 1
44 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 2
45 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 5
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 1
2 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 1
3 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 2
4 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 1
5 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
6 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
7 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
8 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 1
9 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 1
10 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
11 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
12 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 0
13 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
14 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
15 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
16 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
17 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
18 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 1
19 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
20 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 1
21 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 2
22 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
23 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
24 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
25 19000 นายอดิศร สุขท่า 0
26 19001 นายอนุชา ชื่นชม 1
27 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
28 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 5
29 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
30 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
31 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
32 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
33 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
34 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 0
35 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
36 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 1
37 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
38 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
39 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
40 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
41 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 8
4 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
5 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
6 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 5
7 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 2
8 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 1
9 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 0
10 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 2
11 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 1
13 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
14 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 6
15 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 1
16 18738 นายคุณากร แสงนาค 1
17 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
18 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
19 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 2
20 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 13
21 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
22 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
23 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 2
24 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 1
25 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
26 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 5
27 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
28 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
29 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
30 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
31 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 2
32 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 2
33 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 1
34 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 0
35 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
36 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
37 21159 นายเจษฎากร ชาลี 6
38 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
39 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
40 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 1
41 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 2
42 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 3
43 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 4
44 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 3
45 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 0
46 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 1
47 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 1
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 3
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 3
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 3
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 2
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 3
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 3
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 1
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 2
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 1
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 3
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 1
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 6
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 32
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 3
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 4
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 2
รวม: 72
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 1
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 0
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 1
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 1
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 5