ช่วยเช็คทีค่ะ ใครแขวนลอย ลาออก หายตัวไปไม่เรียนแล้ว โดนพักการเรียน บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

การเรียงลำดับชื่อ เรียงตามการค้างนานมากไปนานน้อย ถ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค่าปรับ เกิน 70 แล้วค่ะ มิถุนายนประมาณ60บาท กรกฎาคม40บาท สิงหาคม20บาท กันยายนประมาณ10บาท
ม.ปลาย ก่อน ม.ต้น
แจ้งมาทาง แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 18/09/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
2 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
3 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
4 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
5 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
6 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
7 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
8 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
9 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
10 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
11 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
12 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
13 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
14 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
15 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
16 24/08/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
17 24/08/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
18 25/08/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
19 25/08/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
20 27/08/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
21 27/08/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
22 27/08/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
23 31/08/2558 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา ม.4/7 0013142 การออกกำลังกาย
24 31/08/2558 20493 นายศตายุ กุลมณี ม.4/7 0013730 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
25 01/09/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0020317 เลน่า มาเรีย
26 01/09/2558 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา ม.6/7 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
27 03/09/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
28 07/09/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.6/7 0018456 ดินแดนแห่งความสูญเสีย ตอนที่ 2
29 07/09/2558 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.4/6 0021030 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
30 09/09/2558 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ ม.6/5 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
31 10/09/2558 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา ม.5/6 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
32 10/09/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0000783 หัวใจนักรบ
33 11/09/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0039945 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 4 (120฿)
34 18/09/2558 20527 นายธนเดช แสงทับสอน ม.5/6 0013864 แฮนด์บอล
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
3 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
4 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
5 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
6 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
7 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
8 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
9 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
10 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
11 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
12 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
13 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
14 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
15 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
16 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
17 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
18 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
19 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
20 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
21 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
22 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
23 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
24 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
25 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
26 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
27 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินทร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
28 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
29 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
30 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
31 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
32 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
33 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
34 10/08/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
35 17/08/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
36 20/08/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
37 31/08/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0017299 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
38 01/09/2558 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง ม.3/12 0025233 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
39 04/09/2558 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.2/8 0040019 ผีจีน (175฿)
40 07/09/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023980 ฉันไม่ยอม : Problems
41 08/09/2558 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ ม.3/6 0040481 สวยเสกได้ สไตล์เกาหลี (159฿)
42 09/09/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022520 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
43 11/09/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.3/9 0023209 The Black Horse of Camp Cawinga
44 11/09/2558 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม ม.3/9 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่คืนหนังสือทั้งหมด 427 รายการ ถ้ายังไม่คืนพรุ่งนี้ จันทร์หน้าจะเริ่มประกาศชื่อหน้าแถว และจะคิดค่าปรับเกินเวลา 2 เท่าค่ะ ค่าปรับเกินเวลา ดูจากวันที่ คิดวันละ 1 บาท ไม่นับเสาร์อาทิตย์ ส่วนเลขข้างหลังชื่อเรื่องคือราคาหนังสือค่ะ ถ้าทำหาย ให้เอาเลขนี้ คูณด้วย 1.5 จะเท่ากับค่าปรับหนังสือหายค่ะ

7/9/2558 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ ม.1/1 0016786 2+2 เขากับหนูและคู่ของพ่อ
5/6/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
24/7/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
4/8/2558 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
28/8/2558 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.1/10 0040017 ผีอังกฤษ (175฿)
8/9/2558 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน ม.1/10 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
10/9/2558 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.1/10 0039217 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 3 Advanced (225฿)
11/9/2558 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.1/10 0039779 ครอบครัวที่รัก (100฿)
5/6/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
5/6/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
10/6/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
11/6/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
29/6/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
3/7/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
6/7/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
10/7/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
23/7/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
24/7/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
2/9/2558 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.1/11 0019786 ฟุตบอล (65฿)
2/9/2558 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.1/11 0024215 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
4/9/2558 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ ม.1/11 0039930 เล่าเรื่องมังกร ฉบับปรับปรุง (140฿)
7/9/2558 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง ม.1/11 0024048 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
9/9/2558 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.1/11 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
9/9/2558 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก ม.1/11 0023996 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
10/9/2558 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี ม.1/11 0036013 ภาษาอังกฤษแสนสนุกกับอมตะนิทานอีสป
10/9/2558 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.1/11 0021809 ร่างกายของมนุษย์ : การรับรู้
10/9/2558 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.1/11 0024170 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
10/9/2558 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.1/11 0036749 มหาสงครามสามก๊ก 1 สามพี่น้องตะลุยยุทธภพ (190฿)
1/7/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
3/7/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
10/7/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
27/7/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
3/8/2558 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ ม.1/12 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
10/8/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
1/9/2558 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด ม.1/12 0039283 Why? ปลา (148฿)
2/9/2558 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.1/12 0022531 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 3
7/9/2558 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช ม.1/12 0022113 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
7/9/2558 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.1/12 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
7/9/2558 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ ม.1/12 0021315 ศิลปะการประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยดอกไม้แห้ง
8/9/2558 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.1/12 0037112 สองเกลอตะลุยญี่ปุ่น (200฿)
8/9/2558 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.1/12 0023951 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
9/9/2558 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.1/12 0024101 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
9/9/2558 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.1/12 0039724 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
9/9/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022520 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
10/9/2558 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.1/12 0024125 อาหารอร่อย : Food (100฿)
11/9/2558 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.1/12 0024075 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
11/9/2558 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.1/12 0007404 เทเบิลเทนนิส
11/9/2558 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.1/12 0039722 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
23/7/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
28/7/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food (100฿)
28/8/2558 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร ม.1/2 0024218 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
7/9/2558 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง ม.1/2 0015396 ประวัติวัดสำคัญในอยุธยา
28/7/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
9/9/2558 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก ม.1/3 0021752 การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง
9/9/2558 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.1/3 0036892 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ (165฿)
10/9/2558 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง ม.1/4 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
10/9/2558 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.1/4 0038927 ลาฟลอร่า บราซิล สุดยอด (169฿)
10/9/2558 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ ม.1/4 0038803 The Princess and the Pea สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว (79฿)
11/9/2558 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน ม.1/4 0025164 นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม
10/7/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
30/7/2558 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน ม.1/6 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
1/9/2558 20123 ด.ช.ธนัท แอธน ม.1/6 0036774 ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน ตอน ฟางเส้นสุดท้าย : Diary of a Wimpy Kid The Last Straw (255฿)
5/6/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
27/7/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
9/9/2558 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก ม.1/7 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
24/8/2558 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.1/8 0004490 ลูกชาวนา
4/9/2558 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.1/8 0037162 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 8 (155฿)
7/9/2558 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง ม.1/8 0037715 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
7/9/2558 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา ม.1/8 0017423 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : แสงสยอง
9/9/2558 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.1/8 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
9/9/2558 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล ม.1/8 0039155 ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน (145฿)
10/9/2558 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.1/8 0040280 กบนอกกะลา : พรมถักเส้นใยลวดลายแห่งจินตนาการ (135฿)
10/9/2558 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.1/8 0040408 โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ชั่วโมงที่ 6 นานาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็ก (179฿)
11/9/2558 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.1/8 0024193 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
11/9/2558 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.1/8 0038459 ภูตน้อยพาท่องจักรวาล เล่ม 8 (145฿) (สนามบิน)
11/9/2558 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.1/8 0037626 HELLO อาเซียน (180฿)
26/8/2558 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.1/9 0040008 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 2 (145฿)
7/7/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
7/7/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
4/8/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.2/1 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
10/8/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.2/1 0024111 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
29/6/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
7/7/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
3/8/2558 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ ม.2/10 0039757 ครอบครัวที่รัก (100฿)
12/8/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
20/8/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039320 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
4/9/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.2/10 0024060 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
4/9/2558 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช ม.2/10 0037858 อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน (200฿)
7/9/2558 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.2/10 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
8/9/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.2/10 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
9/9/2558 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม ม.2/10 0040592 ตำนานภาษิตไทย (120฿)
11/9/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.2/10 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
11/9/2558 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ ม.2/10 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
1/6/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
10/6/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
17/6/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
25/6/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
29/6/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
30/6/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
6/7/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
8/7/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
21/7/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
29/7/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
11/8/2558 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.2/11 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
17/8/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
4/9/2558 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.2/11 0024226 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
10/9/2558 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.2/11 0024209 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
3/6/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
11/6/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
22/7/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
7/9/2558 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ ม.2/12 0038034 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ (75฿)
7/9/2558 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ ม.2/12 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
11/9/2558 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.2/12 0023993 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
10/7/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
7/9/2558 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.2/3 0039243 ทำไงดี!อยากจัดห้องให้เนี้ยบๆ (115฿)
9/9/2558 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว ม.2/3 0012610 เรื่องสั้นชนบท
26/6/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
17/8/2558 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.2/4 0035410 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
10/9/2558 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง ม.2/4 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
27/7/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
27/7/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
3/8/2558 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.2/5 0039777 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
3/8/2558 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.2/5 0023285 Birds
4/9/2558 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ ม.2/5 0023986 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
9/9/2558 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว ม.2/5 0023995 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
9/9/2558 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.2/5 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
11/9/2558 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า ม.2/5 0037713 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
11/9/2558 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.2/5 0038505 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
4/6/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
5/6/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
15/6/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
26/6/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
24/7/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
27/7/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
21/8/2558 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.2/6 0020350 สนทนาภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวด้วยการ์ตูน
4/9/2558 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี ม.2/6 0035419 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
7/9/2558 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี ม.2/6 0038789 ประเพณีสุดทึ่งอาเซียน (49฿)
7/9/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023980 ฉันไม่ยอม : Problems
7/9/2558 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี ม.2/6 0025184 สารคดี
11/9/2558 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.2/6 0023985 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
11/9/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.2/6 0038414 สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
11/9/2558 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.2/6 0040279 กบนอกกะลา : ผีเสื้ออัญมณีบินได้ (135฿)
11/9/2558 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.2/6 0039157 50 วิธี มารยาทดีเราทำได้ (178฿)
15/6/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
27/7/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
3/8/2558 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.2/7 0037065 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
2/9/2558 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง ม.2/7 0002299 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : พืชวายร้ายต้นไม้น่ารัก
7/9/2558 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.2/7 0021532 อาหารว่างและขนมหวานไทย
10/9/2558 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง ม.2/7 0018645 ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชินี
10/9/2558 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ ม.2/7 0024182 นอนเถิดหนาดวงใจ
11/9/2558 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.2/7 0035397 พระมหากัสสปะ
12/8/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.2/8 0039753 ครอบครัวที่รัก (100฿)
18/8/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
24/8/2558 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู ม.2/8 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
1/9/2558 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก ม.2/8 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
4/9/2558 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.2/8 0040019 ผีจีน (175฿)
4/9/2558 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.2/8 0040535 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
7/9/2558 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ม.2/8 0037992 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
8/9/2558 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.2/8 0040384 เซอร์ไววัลเกม เล่ม 2 (169฿)
9/9/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.2/8 0038498 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาลาว (180฿)
10/9/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.2/8 0040104 คำถามเด็ดสุดทึ่ง (49฿)
10/9/2558 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ ม.2/8 0008187 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ความลับในเอกภพ
10/9/2558 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง ม.2/8 0037127 กบนอกกะลา : อร่อยไม่เม้มไข่เค็มไชยา เล่ม 52 (180฿)
10/7/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
21/7/2558 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
10/9/2558 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.2/9 0039721 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
11/9/2558 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.2/9 0022653 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
2/6/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
2/6/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
5/6/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
22/6/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
23/6/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
23/6/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
8/7/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
23/7/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
24/7/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
4/9/2558 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข ม.3/10 0017090 เด็ดแชร์ยอดนักสืบ
9/9/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.3/10 0024617 ม้าขาวแห่งเซนเนอร์
11/9/2558 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.3/10 0010398 ขอบฟ้าแห่งความรู้
11/9/2558 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช ม.3/10 0038812 The Monkey King เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร (79฿)
11/9/2558 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย ม.3/10 0040539 พ่อแม่ฉันที่หนึ่งเลย (85฿)
5/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
4/6/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
30/6/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
1/7/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
2/7/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
3/7/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
6/7/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
8/7/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
9/7/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
10/7/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
27/8/2558 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว ม.3/11 0040486 แกะสลัผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ (160฿)
31/8/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0017299 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
31/8/2558 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น ม.3/11 0019134 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 2
1/9/2558 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก ม.3/11 0039259 รู้กฎหมาย ไม่เสียเหลี่ยม (125฿)
2/9/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.3/11 0021863 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
4/9/2558 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา ม.3/11 0040534 สิ่งประดิษฐ์ความคิดไม่ธรรมดา (85฿)
11/9/2558 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล ม.3/11 0038889 ชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ตอน ไขปริศนาปฏิกิริยาเคมี (185฿)
11/9/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.3/11 0038786 แปลกปนฮาประสาอาเซียน (49฿)
11/9/2558 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร ม.3/11 0040046 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเปรู (165฿)
11/9/2558 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช ม.3/11 0016270 เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
9/6/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
10/7/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
10/7/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
10/7/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
4/8/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.3/12 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
1/9/2558 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง ม.3/12 0025233 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
1/9/2558 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง ม.3/12 0004678 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
10/9/2558 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก ม.3/12 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
27/5/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
27/5/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
17/6/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
3/7/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
23/7/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
8/9/2558 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ ม.3/2 0023870 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
10/9/2558 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน ม.3/2 0012815 ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี
10/9/2558 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.3/2 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
10/9/2558 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.3/2 0040069 โลกสวยที่น้ำใส (145฿)
11/9/2558 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ ม.3/2 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
11/9/2558 18566 ด.ญ.ป่านเงิน จารุจินดา ม.3/2 0038589 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาขนหัวลุก (199฿)
3/8/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.3/3 0006122 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
20/8/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
10/9/2558 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร ม.3/3 0012814 ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี
11/9/2558 18623 นางสาววรรณิษา อุดรเขตร ม.3/3 0040373 ลาฟลอร่า คลับเฟสต้า เล่ม 2 ตอน กิจกรรมวัดผลบนเส้นทางฝันช็อกโกลาทีเย่ร์ (143฿)
11/9/2558 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา ม.3/3 0037123 กบนอกกะลา : ความลับคับกระดอง เล่ม 34 (180฿)
11/9/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.3/3 0040016 ผีเกาหลี (175฿)
11/9/2558 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล ม.3/3 0040407 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 รังาีอัลตราไวโอเลต (199฿)
11/9/2558 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น ม.3/3 0011962 บันทึกการติดต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1/7/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
8/7/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
16/7/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
20/7/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
22/7/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
28/7/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
3/8/2558 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ ม.3/4 0040402 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่า (89฿)
31/8/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.3/4 0015549 ออกแบบและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver 8 (299฿)
3/9/2558 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล ม.3/4 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
8/9/2558 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ ม.3/4 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
20/7/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
17/8/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.3/5 0039708 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
1/9/2558 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย ม.3/5 0011339 ศกุนตลา
28/5/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
4/6/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
16/6/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
18/6/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
7/7/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
9/7/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
9/7/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
10/7/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
10/7/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
3/8/2558 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง ม.3/6 0036601 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับจากเชือกด้ายถักและลูกปัดหลายสไตล์
14/8/2558 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา ม.3/6 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
20/8/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
8/9/2558 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ ม.3/6 0040481 สวยเสกได้ สไตล์เกาหลี (159฿)
29/5/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
18/6/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
22/6/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
22/6/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
30/6/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
2/7/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
28/7/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
18/8/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0026586 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
27/8/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0014903 คนอยู่วัด
11/8/2558 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา ม.3/8 0038092 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
13/8/2558 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ ม.3/8 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
2/9/2558 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน ม.3/8 0018106 โคลงนิราศนริทร์
10/9/2558 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ ม.3/8 0038091 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
10/9/2558 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง ม.3/8 0038130 The Castle that Jack Built ปราสาทอลเวง (75฿)
11/9/2558 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.3/8 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
1/6/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
10/6/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
11/6/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
15/6/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
8/7/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
9/7/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
29/7/2558 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.3/9 0034089 พันท้ายนรสิงห์
24/8/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0034107 พระอานนท์ ฉบับการ์ตูน
24/8/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
10/9/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.3/9 0003281 หัวใจนักรบ (45฿)
10/9/2558 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด ม.3/9 0039795 พญาสีดอ (100฿)
10/9/2558 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย ม.3/9 0011341 ศกุนตลา
10/9/2558 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.3/9 0011264 แสงโสม
10/9/2558 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง ม.3/9 0017079 ลูกแม่น้ำโขง
11/9/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.3/9 0023209 The Black Horse of Camp Cawinga
11/9/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.3/9 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
11/9/2558 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม ม.3/9 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
10/9/2558 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.4/1 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
29/5/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
3/9/2558 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.4/2 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
4/9/2558 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม ม.4/2 0040399 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว (89฿)
11/9/2558 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.4/2 0039227 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
21/7/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
29/7/2558 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.4/3 0015704 สุขภาพจิตกับวัยรุ่น
4/8/2558 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง ม.4/3 0039087 ไซเรน : เจ้าหญิงเงือกน้อยผู้ขับขานบทเพลง (195฿)
17/8/2558 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.4/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
10/9/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0013678 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
5/6/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
24/6/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
3/7/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
3/8/2558 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.4/4 0012795 หัวใจทอง
25/8/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
2/9/2558 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.4/4 0038078 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 1 (149฿)
10/9/2558 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.4/4 0023046 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
10/9/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0039062 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
10/9/2558 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ ม.4/4 0024032 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
11/9/2558 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.4/4 0035728 ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจังนะ
11/9/2558 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.4/4 0039226 พจนานุกรมฟิสิกส์ (165฿)
11/9/2558 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช ม.4/4 0012254 ทำไมไม่มีแมว
6/7/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
2/9/2558 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง ม.4/5 0015374 ช่างสิบหมู่;ศิลปกรรมไทยโบราณ
2/9/2558 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า ม.4/5 0018536 การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ เล่ม5
9/9/2558 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล ม.4/5 0040537 นิทานก่อนนอนแสนสนุก (165฿)
9/9/2558 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน ม.4/5 0018441 เลีองลูกด้วยหนังสือ
11/9/2558 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.4/5 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
11/9/2558 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.4/5 0037677 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
30/6/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
30/6/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
9/7/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
22/7/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
2/9/2558 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.4/6 0035077 Flash CS3 สนุกกับงานแอนิเมชั่น
7/9/2558 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.4/6 0021030 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
8/9/2558 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.4/6 0037675 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
9/9/2558 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา ม.4/6 0040357 กบนอกกะลา เล่ม 19 เรื่องหมูๆที่ไม่หมู (135฿)
9/9/2558 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง ม.4/6 0026591 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
10/9/2558 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.4/6 0017133 รอบรู้ไอที เล่ม1
10/9/2558 18153 นายแทนไท สุกแก้ว ม.4/6 0018165 กาพย์เห่เรือ
11/9/2558 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว ม.4/6 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
11/9/2558 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ ม.4/6 0025733 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2
29/5/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
12/6/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
12/6/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
16/6/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
16/6/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16/6/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
3/7/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
10/8/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0021715 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
21/8/2558 18345 นายสัญญา จุทาผาด ม.4/7 0005650 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
25/8/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
25/8/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0040087 เทลส์รันเนอร์ป่วนซาฟารี (158฿)
25/8/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0040409 ลาฟลอร่าคลับเฟสต้า เล่ม 7 ตอน ดนตรีเยอรมนีกับเสียงสวรรค์ไวโอลีน (169฿)
31/8/2558 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.4/7 0016300 เศรษฐีแท้กับชาดก
31/8/2558 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา ม.4/7 0013142 การออกกำลังกาย
31/8/2558 20493 นายศตายุ กุลมณี ม.4/7 0013730 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
3/9/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
7/9/2558 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล ม.4/7 0039943 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 14 (120฿)
7/9/2558 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม ม.4/7 0018232 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Picture Dictionary
9/9/2558 20451 นายณัฐพล ศรีนาม ม.4/7 0040599 ช้างเกเร คติของผู้มีเวร : ลฏุกิกชาดก (35฿)
14/8/2558 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.4/8 0002310 ฉีกหน้ากากคนดัง
11/9/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0040562 อโรคยา คาถารักษาโรค (28฿)
8/9/2558 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.5/2 0019987 มนุษย์ต่างดาวกับสัตว์ยักษ์
11/9/2558 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.5/2 0040519 สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์ (95฿)
11/9/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
6/7/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
7/7/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
21/7/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
27/7/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
27/7/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
20/8/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0015343 ยักษ์ในรามเกรียรติ์
20/8/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.5/3 0005297 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
26/8/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0020296 บริหารเวลา
7/9/2558 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.5/3 0021340 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
27/5/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
4/6/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
27/7/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
7/9/2558 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.5/4 0037035 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
7/9/2558 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.5/4 0021699 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
7/9/2558 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ ม.5/4 0038912 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
10/9/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.5/4 0040554 มดกับตั๊กแตน The Ants adn the Grasshopper (35฿)
29/6/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
8/7/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
28/8/2558 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.5/5 0010535 กรีฑา
28/8/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0018713 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
31/8/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.5/5 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
3/9/2558 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.5/5 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
20/7/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
10/8/2558 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.5/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
25/8/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
4/9/2558 20527 นายธนเดช แสงทับสอน ม.5/6 0013864 แฮนด์บอล
10/9/2558 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา ม.5/6 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
29/6/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
1/7/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
20/7/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
24/7/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
24/8/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
10/9/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0000783 หัวใจนักรบ
11/9/2558 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง ม.5/7 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
10/7/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
3/8/2558 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.5/8 0039310 Mermaid Rhapsody เพลงสุดท้ายของนางเงือก 2 (200฿)
3/8/2558 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี ม.6/2 0039104 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของสภาพอากาศ (79฿)
21/8/2558 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ ม.6/2 0039938 พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย (180฿)
26/8/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
1/9/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0020317 เลน่า มาเรีย
6/7/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
4/8/2558 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ ม.6/3 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
10/8/2558 19016 นายกรรชัย เรืองศรี ม.6/3 0040457 Samsung man คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ (195฿)
10/8/2558 19020 นายมนูญ จันทินมาธร ม.6/3 0020233 เก็งข้อสอบและเฉลยสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน พลตำรวจ รวมชุด 8 พ.ศ.
24/8/2558 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี ม.6/3 0039276 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
10/9/2558 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด ม.6/3 0018814 พืชผักรักษาโรค
11/9/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0039945 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 4 (120฿)
29/5/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
12/6/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
30/6/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
17/8/2558 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ ม.6/5 0040394 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ (127฿)
26/8/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
9/9/2558 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ ม.6/5 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
23/7/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
23/7/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
9/9/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.6/6 0013846 ฟุตบอล (58฿)
11/9/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
11/9/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0026393 ไก่เลิศรส
11/9/2558 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด ม.6/6 0039809 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
9/7/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
21/7/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
24/7/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
24/7/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
29/7/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
24/8/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
27/8/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
27/8/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
27/8/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
28/8/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0035456 คู่มือสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
1/9/2558 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา ม.6/7 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
2/9/2558 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ ม.6/7 0020896 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
4/9/2558 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน ม.6/7 0020837 มาร์โค โปโล
7/9/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.6/7 0018456 ดินแดนแห่งความสูญเสีย ตอนที่ 2
9/9/2558 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง ม.6/7 0021484 เทคนิคและวิธีการห่อของขวัญสไตล์ญี่ปุ่น
22/6/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)

ตัวอย่างการกรอกระบบดูแล 5 เล่ม (สำหรับนักเรียนดูเป็นแนวทางการกรอก)

โปรดเขียนด้วยตัวบรรจง

ใครทำใบหาย ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/folderview?id=0B2hO9G0xAp0Welh6OGd2cG9aTms&usp=sharing

ex1-1 ex1-2 ex2-1 ex2-2 ex2-3 ex2-4 ex3-1 ex3-2 ex4-1 ex4-2 ex5-1 ex5-2

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะฯ การยืมหนังสือ 10 เล่ม

การที่คุณครูหลายท่านใช้เกณฑ์ 12 เล่ม ก็เพื่อไม่ให้เจอกรณีที่นักเรียนนับผิด นักเรียนหลายคนยืมได้แค่ 9 เล่ม เพราะเข้าใจว่าคืนแล้วจะนับเพิ่มกลายเป็น 10 ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด สถิติจะเข้าเฉพาะตอนยืมเท่านั้นค่ะ

ใครที่บอกว่าครบแล้ว แต่สถิติกลายเป็นไม่ครบ ก็กดย้อนไปดู ในบล็อก https://pwschoollibrary.wordpress.com/ ดูตรง Recent Posts เลยค่ะ ว่าสถิติมีที่มายังไงค่ะ อ้างไม่ได้นะคะว่าครบ ต้องดูกันที่หลักฐานค่ะ 😀

ขอแสดงความยินดีกับห้อง 1/9 2/2 3/8 4/1 4/3 5/8 และ 6/1 ที่ยืมผ่านทุกคน
ส่วนคนที่ไม่ผ่าน ติดต่อคุณครูที่ปรึกษาค่ะ

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

Info  PR: ?  I: ?  L: ?  LD: ?  I: ?  Rank: ?  Age: ?  Tw: ?  l: ?  +1: ? whois Robo: ? Sitemap: ?  Rank: ?  Price: ? Density
?
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 04/09/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 5
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 3
2 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 2
3 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 7
4 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 8
5 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 5
6 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 1
7 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี 3
8 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 4
รวม: 33
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 4
2 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
3 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 7
4 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 4
5 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 5
6 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 4
7 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
8 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 9
9 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 7
10 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 7
11 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 9
12 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 6
13 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 4
14 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 1
15 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
16 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 9
17 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 6
18 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูธนัญชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20343 ด.ช.ชนกานต์ จันทร์คำ 0
2 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 8
3 20348 ด.ช.ธนกร สุรวัฒนเดชา 0
4 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 2
5 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน 7
6 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 8
7 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
8 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 5
9 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 8
10 20359 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
11 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 8
12 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 8
13 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 9
14 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 8
15 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 6
16 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 7
17 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 7
18 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 1
19 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 9
รวม: 104
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง 9
2 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 8
3 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 8
2 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 8
3 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 3
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 9
2 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูศรจิตตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 5
2 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา 2
3 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 8
4 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 8
5 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 9
6 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ 3
7 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 8
8 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 7
รวม: 50
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 8
2 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 7
3 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 3
4 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 6
5 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 4
6 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 7
7 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
8 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 8
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 8
2 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 9
3 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 3
4 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 6
5 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 2
6 20138 ด.ช.ศรายุทธ สีอาสา 0
7 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 6
8 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 5
9 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 9
10 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 8
11 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
12 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 8
13 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 2
14 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
15 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
รวม: 71
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 7
2 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 7
3 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 9
4 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 7
5 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 9
6 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 9
รวม: 48
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 1
2 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 0
3 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 5
4 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 4
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา(พิ) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 6
2 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 6
3 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
4 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 4
5 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 2
6 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
7 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 8
8 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 7
9 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 5
10 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 2
11 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 5
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 1
3 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 4
4 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
5 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 1
6 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
7 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 8
8 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 1
9 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 6
10 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
11 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 9
12 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 1
13 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 2
14 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 5
15 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 8
16 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
17 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
18 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 5
19 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 2
20 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 2
21 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 9
22 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 0
รวม: 72
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 4
2 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 8
3 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 1
4 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 3
5 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 8
6 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 7
7 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 9
8 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 2
9 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 7
10 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 6
11 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 5
12 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
13 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 7
รวม: 76
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 6
2 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 9
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
2 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 9
3 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 5
4 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 8
5 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 7
6 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 6
7 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 8
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
2 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 7
3 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
4 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 7
5 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 0
6 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 9
7 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 8
8 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 8
9 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 9
รวม: 48
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูนงค์นุช คุณครูปิยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 2
2 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม 6
3 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
4 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 7
5 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 9
6 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 6
7 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
8 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 9
9 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 1
10 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 8
11 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
12 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 3
13 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 4
14 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
15 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 4
16 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 3
17 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 8
รวม: 76
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 1
2 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 1
3 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 4
4 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 8
5 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 4
6 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 4
7 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 6
8 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 2
9 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ *เคยตัดชื่อแล้วแต่มีในใบรายชื่ออีก 0
10 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
11 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 0
12 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 0
13 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
14 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 0
15 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 0
รวม: 30
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 9
2 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 6
3 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 6
4 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 3
5 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 8
6 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 4
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 3
2 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 5
3 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
4 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 7
5 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 5
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูฐิติวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูอุมากร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 0
2 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 0
3 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
4 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
5 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 6
6 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 0
7 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
8 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 9
9 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 0
10 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 4
11 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
12 18769 ด.ช.อนุวัฒน์ พันธุ์โสลี 1
13 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 0
14 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
15 18796 ด.ช.ยุทธนา บุตรชน 0
16 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 4
17 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 2
18 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 0
19 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 3
20 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 5
21 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 2
22 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค 8
23 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 0
24 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 0
25 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 2
26 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 8
27 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 2
28 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 2
29 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 1
30 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 3
31 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย 5
32 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 0
33 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 1
34 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 5
35 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 3
รวม: 77
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูชุมพล คุณครูเดี่ยว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 4
2 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ 6
3 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 4
4 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 1
5 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 3
6 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
7 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 1
8 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 5
9 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 2
10 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 5
11 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค 7
12 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 0
13 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 0
14 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 2
15 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 1
16 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 7
17 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 0
18 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 1
19 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 2
20 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
21 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 7
22 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 9
23 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 4
24 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 2
25 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 3
26 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 5
27 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
28 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 3
29 20509 ด.ช.ธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
รวม: 93
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูสุพรรณษา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 4
2 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 7
3 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 6
4 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 0
5 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
6 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 2
7 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 0
8 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
9 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 0
10 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
11 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 8
12 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 0
13 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 9
14 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 3
15 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 1
16 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 4
17 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
18 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 1
19 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
20 20511 ด.ญ.อภิชญา ใจเมตตา 7
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุชัญญา คุณครูวาสนา(พึ่ง) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 4
2 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 9
3 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
4 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 3
5 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 1
6 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 9
7 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 8
8 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 2
9 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 2
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูอารีรัตน์ คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 9
2 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 7
3 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 6
4 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 7
5 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
6 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 9
7 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น 9
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูคเณศน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา 7
3 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม 6
4 19844 ด.ญ.กัลยา ทองยศ 0
5 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18873 ด.ญ.ปวีณา พลสา 0
2 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 7
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18546 ด.ช.วิทวัส อิสริยศไกร 9
2 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 5
3 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
4 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 4
5 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 5
6 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
7 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 2
8 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
9 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
10 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 3
11 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 2
12 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 3
13 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง 9
14 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 4
15 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
16 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 2
17 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
18 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 1
19 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 2
20 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 7
21 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
22 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 1
23 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 4
24 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
25 19108 ด.ช.ยุทธศักดิ์ โลจรัส 0
26 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 6
27 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 6
28 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 9
29 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
30 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 2
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูวิริยะ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 6
2 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 1
3 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 3
4 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 6
5 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช 6
6 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
7 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 3
8 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 3
9 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 6
10 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 5
รวม: 46
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูศิวรานนท์ คุณครูฐิตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 3
2 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 5
3 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 5
4 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 8
5 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 4
6 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 6
7 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง 9
8 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
9 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
10 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 1
11 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 3
12 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 9
13 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 7
14 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 1
15 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
16 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี 5
17 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที 8
18 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 2
19 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 3
20 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 6
21 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 5
22 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน 5
23 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 5
24 18879 ด.ญ.พรสินี ปลัดธานี 0
25 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 2
26 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 4
27 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 7
28 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม 9
29 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
30 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 2
รวม: 138
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
2 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
รวม: 6
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 8
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 5
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
6 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 5
7 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 9
8 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 9
9 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 9
10 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 9
11 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
12 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
13 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 8
14 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
15 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
16 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
17 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 8
18 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 8
19 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
2 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 8
3 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 9
4 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 5
5 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 9
6 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 9
7 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 6
8 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 8
9 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 8
10 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 6
11 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 6
12 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 9
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
2 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
3 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 4
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
7 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 9
8 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
9 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
10 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 6
11 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
12 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 1
13 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
14 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 4
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 7
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 6
18 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
19 18345 นายสัญญา จุทาผาด 1
20 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
21 18367 นายชวิศ มาภา 4
22 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
23 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
24 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
25 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
26 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
27 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
28 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
29 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 4
30 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
31 20493 นายศตายุ กุลมณี 1
รวม: 99
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
2 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
3 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 4
รวม: 4
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17384 นายธนายุต คณะรูป 8
2 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 7
3 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
4 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
5 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 8
รวม: 30
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 9
2 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 9
3 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
4 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 27
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 9
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 6
3 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
4 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 9
5 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
6 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 9
7 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
8 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
9 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
10 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 7
11 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
12 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
13 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 8
14 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
15 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 8
16 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 8
17 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
18 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
รวม: 93
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
2 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 9
3 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
4 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
5 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 9
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 4
2 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
3 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
4 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 6
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 9
2 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 2
3 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 8
4 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 8
5 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 6
6 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
7 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
8 17527 นายธงชัย แซ่อือ 4
9 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 9
10 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 6
11 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
12 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 8
13 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
14 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 8
15 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
16 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 4
17 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา ครูจิตราวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16756 นายวรรณกร นิลโต 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
2 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 9
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 4
2 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
3 16724 นางสาววรดา บุญมะ 8
4 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
5 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
6 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
7 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 9
2 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 9
3 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 9
2 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 8
3 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 6
4 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 5
5 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 9
6 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 6
7 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 5
รวม: 48
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 6
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 3
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 7
4 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 3
5 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 1
6 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 5
7 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
8 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 2
9 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
10 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 6
11 19045 นายจิรภัทร คำภา 5
12 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 1
13 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 4
14 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 9
15 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
16 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
17 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 5
18 19104 นางสาวยุพา ใจดี 1
รวม: 71
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
รวม: 2
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 543 คน

สถิติ ม.ปลาย วันปิดการยืม ศ04/09/2558 16:46

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

Info  PR: ?  I: ?  L: ?  LD: ?  I: ?  Rank: ?  Age: ?  Tw: ?  l: ?  +1: ? whois Robo: ? Sitemap: ?  Rank: ?  Price: ? Density
?
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 04/09/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 10
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 10
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 10
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 10
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 11
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 10
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 10
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 14
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 10
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 10
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 13
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 11
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 13
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 15
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 11
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 15
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 12
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 11
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 10
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 11
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 11
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 10
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 11
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 12
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 10
รวม: 495
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 11
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 11
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 10
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 10
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 17
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 10
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 10
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 10
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 10
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 11
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 11
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 10
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 11
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 12
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 13
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 11
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 11
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 12
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 14
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 10
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 11
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 11
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 10
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 13
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 11
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 11
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 16
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 11
รวม: 473
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 10
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 11
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 12
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 11
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 10
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 15
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 12
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 11
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 14
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 10
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 12
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 15
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 11
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 13
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 14
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 11
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 10
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 11
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 11
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 11
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 10
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 10
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 11
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 10
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 12
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 14
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 10
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 11
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 10
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 12
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 11
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 11
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 10
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 14
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 13
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 17
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
46 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 12
รวม: 526
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 8
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 5
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 10
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 5
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 9
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 9
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 9
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 10
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 10
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 10
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 10
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 9
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 10
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 10
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 10
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 10
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 11
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 11
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 11
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 10
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 8
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 13
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 11
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 10
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 11
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 10
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 10
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 11
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 10
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 11
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 10
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 10
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 11
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 8
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 8
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 388
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 10
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 10
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 8
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 9
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 11
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 10
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 5
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 9
12 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 10
13 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
14 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 9
15 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 11
16 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 15
17 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 11
18 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 11
19 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 10
20 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 10
21 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 10
22 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 17
23 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 10
24 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 11
25 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 12
26 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 11
27 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 6
28 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 11
29 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 8
30 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 15
31 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 12
32 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 11
33 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 11
34 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 11
35 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 8
36 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 20
37 20452 นายธนกร บ้านด่าน 10
38 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 6
39 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 6
40 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 9
41 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 11
42 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 14
รวม: 437
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 12
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 11
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 11
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 11
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 12
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 12
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 14
8 18059 นายสนั่น นิลโต 10
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 13
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 12
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 11
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 13
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 12
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 12
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 13
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 12
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 12
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 13
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 12
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 14
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 12
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 14
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 12
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 15
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 12
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 15
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 12
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 12
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 12
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 12
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 10
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 11
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 12
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 11
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 12
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 11
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 14
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 15
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 11
47 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 544
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 4
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 10
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 11
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 10
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 12
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 9
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 6
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 1
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 4
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 7
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 6
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 12
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 10
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 1
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 4
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 10
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 10
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 10
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 11
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 12
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 4
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 1
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 12
รวม: 261
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 11
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 10
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 11
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 11
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 10
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 10
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 12
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 12
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 10
รวม: 184
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 14
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 10
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 11
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 11
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 10
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 10
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 10
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 10
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 10
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 11
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 10
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 10
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 11
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 10
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 10
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 11
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 10
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 25
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 10
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 10
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 11
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 4
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 11
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 10
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 26
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 10
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 11
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 12
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 10
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 10
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 10
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 19
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 15
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 15
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 11
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 10
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 10
รวม: 564
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 10
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 12
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 10
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 11
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 11
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 11
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 10
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 11
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 8
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 11
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 10
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 7
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 12
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 10
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 13
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 10
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 11
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 11
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 10
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 11
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 12
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 11
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 11
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 10
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 10
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 10
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 10
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 30
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 25
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 22
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 12
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 10
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 8
รวม: 574
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 10
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 9
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 9
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 13
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 10
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 10
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 13
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 10
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 10
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 11
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 10
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 10
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 13
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 11
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 13
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 11
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 11
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 11
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 11
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 10
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 13
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 10
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 550
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 9
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 6
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 10
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 15
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 10
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 10
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 9
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 12
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 10
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 9
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 10
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 11
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 10
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 17
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 11
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 12
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 17
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 11
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 27
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 10
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 17
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 7
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 11
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 10
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 11
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 12
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 14
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 10
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 8
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 10
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 8
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 8
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 10
รวม: 473
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 13
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 10
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 25
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 11
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 10
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 10
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 11
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 10
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 10
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 11
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 11
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 10
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 10
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 11
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 10
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 10
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 9
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 12
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 11
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 13
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 12
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 11
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 10
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 10
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 13
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 11
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 12
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 10
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 12
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 11
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 9
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 12
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 12
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 11
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 12
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 11
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 12
รวม: 536
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 10
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 10
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 11
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 12
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 10
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 10
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 13
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 10
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 10
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 10
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 10
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 10
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 10
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 10
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 4
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 10
17 17496 นายพงศธร มุลทา 10
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 10
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 10
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 12
21 17663 นายสุริยา มีลา 10
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 11
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 10
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 10
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 10
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 10
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 11
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 11
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 10
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 12
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 10
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 10
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 11
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 6
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 10
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 11
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 11
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 10
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 10
รวม: 398
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 13
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 9
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 11
4 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 2
5 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 11
6 17342 นายชุติชัย บรรจง 11
7 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 10
8 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 8
9 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 8
10 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 13
11 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 11
12 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 12
13 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 6
14 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 12
15 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
16 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
17 17527 นายธงชัย แซ่อือ 4
18 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 12
19 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 10
20 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 12
21 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 10
22 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 9
23 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 12
24 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 11
25 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 11
26 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 10
27 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 6
28 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
29 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 8
30 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 11
31 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 11
32 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 12
33 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
34 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 12
35 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 11
36 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 10
37 19759 นายธีรพล พรมบุตร 10
38 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 10
39 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 8
40 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
41 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 10
42 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 10
43 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 10
44 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 10
45 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 10
46 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 4
47 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 10
48 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 11
49 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 10
50 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 447
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 10
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 12
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 11
4 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 10
5 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 10
6 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 11
7 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 10
8 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 10
9 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 10
10 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 11
11 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
12 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 11
13 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
14 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
15 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 11
16 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
17 19776 นายรัชพล ดวงใจ 10
18 19779 นายธนกร วิริยะกัน 10
19 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 11
20 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 11
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช คุณครูวันดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 10
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 10
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 10
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 10
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 10
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 10
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 10
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 10
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 28
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 10
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 10
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 10
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 10
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 10
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 12
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 11
26 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
27 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
28 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
29 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 12
30 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 17
31 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 12
32 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 23
33 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 16
34 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 15
35 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
36 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
37 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 17
38 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 11
39 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 11
40 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 10
41 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 17
42 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
43 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
44 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 12
45 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
46 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
47 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 10
48 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
49 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
50 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 594
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา ครูจิตราวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 13
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 11
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 12
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 11
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 11
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 10
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 10
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 12
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 10
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 10
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 13
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 14
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 10
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 10
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 12
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 10
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 19
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 10
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 11
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 3
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 11
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 10
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 13
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 11
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 10
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 11
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 13
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 10
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 10
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 12
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 10
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 17
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 10
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 12
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 12
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 10
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 10
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 11
รวม: 535
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 11
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 10
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 10
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 11
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 12
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 10
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 12
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 10
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 13
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 10
15 16868 นายทัศนะ คำคง 12
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 11
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 11
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 13
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 14
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 13
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 10
22 16958 นายอภิ วิลาศ 10
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 10
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 10
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 12
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 10
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 10
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 10
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 12
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 10
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 10
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 10
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 13
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 12
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 13
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 12
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 12
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 12
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 10
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 10
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 9
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 15
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 10
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 12
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 15
รวม: 535
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 4
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 10
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 12
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 11
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 11
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 8
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 10
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 10
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 10
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 10
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 10
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 11
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 12
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 11
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 11
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 10
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 10
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 10
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 10
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 10
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 12
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 10
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 11
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 10
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 10
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 10
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 10
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 11
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 11
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 11
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 13
รวม: 410
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 10
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 12
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 11
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 14
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 12
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 10
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 14
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 11
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 10
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 10
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 11
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 10
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 11
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 11
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 11
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 13
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 11
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 12
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 11
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 10
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 12
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 9
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 12
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 11
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 12
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 12
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 10
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 9
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 10
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 11
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 10
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 11
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 11
รวม: 518
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 12
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 12
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 11
4 16741 นายชาคร ทองสี 11
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 10
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 9
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 10
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 8
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 6
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 11
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 17
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 11
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 11
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 10
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 10
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 10
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 10
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 11
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 12
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 12
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 5
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 9
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 10
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 11
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 11
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 6
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 5
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 10
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 15
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 10
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 10
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 14
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 10
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 10
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 10
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 12
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 471
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 6
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 3
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 7
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 10
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 10
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 10
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 10
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 10
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 10
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 3
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 1
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 5
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 10
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 10
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 11
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 10
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 16
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 12
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 2
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 6
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 10
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 5
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 1
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 20
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 4
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 9
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 10
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 10
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 5
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 10
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 10
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 16
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 10
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 10
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 1
รวม: 306
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 10
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 13
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 10
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 13
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 11
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 11
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 10
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 10
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 10
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 12
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 10
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ๋วใจ 10
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 10
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 12
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 11
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 11
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 11
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 10
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 11
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 10
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 10
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 10
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 14
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 10
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 12
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 10
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 11
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 10
รวม: 315
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,049 คน

สถิติ ม.ต้น วันปิดการยืม ศ04/09/2558 16:40

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

Info  PR: ?  I: ?  L: ?  LD: ?  I: ?  Rank: ?  Age: ?  Tw: ?  l: ?  +1: ? whois Robo: ? Sitemap: ?  Rank: ?  Price: ? Density
?
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 04/09/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 17
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 14
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 22
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 21
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 10
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 14
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 13
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 14
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 21
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 14
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 17
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 15
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 10
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 11
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 10
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 13
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 27
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 14
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 22
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 5
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 11
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 11
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 23
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 40
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 36
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 33
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 26
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 20
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 11
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 16
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 14
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 13
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 42
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 38
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 20
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 13
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 19
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 11
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 15
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 13
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 16
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 12
43 19897 ด.ช.วีระวุฒิ ทองมา 12
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 10
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 17
รวม: 796
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 11
2 20251 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปัทมชัย 15
3 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 3
4 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 15
5 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 10
6 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 16
7 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 31
8 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 15
9 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 12
10 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 16
11 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 30
12 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 2
13 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 7
14 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 12
15 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 8
16 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 23
17 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 12
18 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 15
19 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 14
20 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 5
21 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 10
22 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 12
23 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 12
24 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 14
25 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 10
26 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง 13
27 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 10
28 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 10
29 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 13
30 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 22
31 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 1
32 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี 3
33 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 12
34 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 13
35 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 14
36 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 12
37 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 35
38 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 24
39 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 12
40 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 14
41 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 19
42 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 4
43 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 12
44 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 19
45 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 19
46 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 21
47 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 16
รวม: 648
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 4
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 10
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 14
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 7
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 4
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 13
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 11
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 13
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 10
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 10
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 12
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 12
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 5
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 14
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 4
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 12
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 9
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 7
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 7
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 16
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 9
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 12
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 10
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 6
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 4
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 1
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 16
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 17
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 19
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 15
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 13
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 12
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 12
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 12
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 9
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 18
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 24
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 20
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 12
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 21
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 14
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 6
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 12
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 12
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 10
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 515
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูธนัญชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 14
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 11
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 11
4 20343 ด.ช.ชนกานต์ จันทร์คำ 0
5 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 13
6 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 12
7 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 8
8 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 10
9 20348 ด.ช.ธนกร สุรวัฒนเดชา 0
10 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 12
11 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 2
12 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน 7
13 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 12
14 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 8
15 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
16 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 5
17 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 12
18 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 10
19 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 8
20 20359 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
21 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 14
22 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 10
23 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 8
24 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 11
25 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 23
26 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 21
27 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 8
28 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 24
29 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 26
30 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 9
31 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 19
32 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 17
33 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 8
34 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 6
35 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 15
36 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 14
37 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 15
38 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 17
39 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 24
40 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 10
41 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 11
42 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 11
43 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 7
44 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 7
45 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 11
46 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 1
47 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 9
48 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 16
รวม: 530
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19899 ด.ญ.สุนิสา ทดดอน 10
2 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 12
3 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 11
4 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง 9
5 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 12
6 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 10
7 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 8
8 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
9 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 11
10 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 10
11 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 10
12 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 10
13 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 12
14 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 12
15 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 12
16 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 10
17 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 10
18 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 10
19 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 13
20 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 14
21 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 13
22 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 10
23 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 10
24 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 10
25 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 11
26 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 11
27 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 11
28 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ 10
29 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 12
30 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 21
31 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 10
32 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 15
33 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 11
34 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร 10
35 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 18
36 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 10
37 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 25
38 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 10
39 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 13
40 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 16
41 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 12
42 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
43 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 11
44 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
45 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 13
รวม: 533
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 12
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 8
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 10
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 27
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 12
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 14
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 11
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 11
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 16
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 11
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 13
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 10
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 13
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 11
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 35
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 13
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 26
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 13
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 11
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 12
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 12
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 16
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 25
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 12
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 10
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 10
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 25
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 10
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 8
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 10
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 10
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 10
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 17
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 10
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 15
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 12
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 14
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 13
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 10
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 24
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 11
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 13
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 12
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 3
รวม: 601
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 11
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 10
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 10
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 22
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 14
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 14
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 17
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 13
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 10
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 17
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 10
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 12
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 10
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 10
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 10
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 21
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 11
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 11
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 19
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 19
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 13
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 9
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 10
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 14
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 13
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 34
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 13
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 12
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 19
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 11
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 34
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 34
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 17
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 26
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 34
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 20
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 16
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 21
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 14
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 10
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 22
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 30
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 10
45 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 9
รวม: 728
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูศรจิตตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 5
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 11
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 10
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 11
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 10
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 10
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 13
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 11
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 11
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 14
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 13
14 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา 2
15 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 12
16 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 8
17 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 10
18 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 8
19 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 36
20 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 13
21 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 11
22 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 11
23 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 16
24 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 17
25 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 14
26 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 19
27 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 9
28 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 35
29 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 23
30 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 10
31 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 26
32 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 20
33 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 28
34 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 10
35 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 15
36 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ 3
37 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 20
38 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 8
39 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 17
40 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 15
41 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 31
42 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 16
43 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 7
44 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 25
45 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 19
46 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 11
47 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 20
รวม: 686
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 15
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 11
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 10
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 25
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 19
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 8
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 14
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 10
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 17
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 10
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 14
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 11
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 10
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 14
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 10
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 11
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 10
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 11
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 14
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 7
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 13
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 11
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 10
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 10
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 11
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 18
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 25
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 11
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 3
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 12
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 16
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 15
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 21
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 10
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 16
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 19
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 6
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 4
39 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน 15
40 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 18
41 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 11
42 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 11
43 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 7
44 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 18
45 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 13
46 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 10
47 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
48 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 8
รวม: 593
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 8
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 16
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 10
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 9
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 11
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 10
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 10
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 11
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 16
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 10
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 3
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 6
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 2
14 20138 ด.ช.ศรายุทธ สีอาสา 0
15 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 10
16 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 6
17 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 11
18 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 5
19 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 16
20 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 16
21 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 9
22 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 21
23 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 11
24 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 25
25 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 23
26 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 8
27 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 37
28 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 10
29 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 38
30 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 11
31 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 30
32 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 18
33 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 29
34 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
35 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 8
36 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 11
37 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 12
38 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 16
39 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 15
40 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 2
41 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 10
42 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
43 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 30
44 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
45 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 12
46 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 25
47 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 16
รวม: 618
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 7
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 10
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 16
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 10
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 11
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 17
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 10
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 7
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 16
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 10
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 11
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 10
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 10
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 14
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 19
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 10
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 10
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 12
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 9
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 10
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 7
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 9
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 12
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 22
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 9
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 11
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 23
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 11
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 11
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 12
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 12
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 12
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 11
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 15
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 10
รวม: 416
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 23
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 25
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 25
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 27
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 14
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 26
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 39
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 25
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 33
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 25
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 25
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 25
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 21
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 26
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 27
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 26
17 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ 14
18 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 26
19 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 25
20 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 27
21 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 25
22 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 25
23 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 25
24 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 25
25 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 21
26 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 25
27 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 21
28 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 24
29 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 25
30 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 20
31 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 24
32 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 15
33 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 25
34 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 25
35 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์ 25
36 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 25
37 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 25
38 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 25
39 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 25
40 20245 ด.ช.จารุกิตต์ ล่ามละคร 25
41 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 25
42 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 26
43 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 25
44 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง 17
45 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 25
46 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 15
47 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 12
48 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 24
รวม: 1,148
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 1
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 10
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 12
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 12
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 17
6 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 0
7 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 12
8 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 11
9 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 12
10 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 12
11 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 12
12 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 12
13 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 12
14 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 12
15 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 10
16 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 14
17 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 12
18 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
19 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 17
20 19200 ด.ญ.นราพร จุลเพ็ชร 12
21 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 23
22 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 12
23 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 12
24 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 12
25 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 13
26 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 12
27 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 16
28 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 12
29 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 13
30 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 12
31 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 21
32 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 5
33 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 12
34 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 4
35 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 13
36 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 12
37 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 12
38 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 12
39 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 12
40 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 12
41 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 12
42 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 12
รวม: 500
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา(พิ) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 10
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 6
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 11
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 12
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 6
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 4
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 2
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 18
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 10
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 10
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 11
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 10
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 14
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 11
16 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช 11
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 20
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 11
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 14
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 11
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 8
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 10
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 7
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 15
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 11
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 5
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 12
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 2
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 15
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 12
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 12
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 5
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 14
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 10
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 11
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 11
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 11
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 11
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 12
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 14
รวม: 414
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 11
3 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 1
4 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 11
5 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 4
6 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 10
7 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 12
8 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
9 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 1
10 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 11
11 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
12 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 8
13 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 12
14 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 1
15 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 6
16 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 12
17 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
18 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 9
19 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 1
20 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 10
21 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 12
22 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 2
23 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 12
24 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 5
25 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 13
26 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 8
27 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
28 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 10
29 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 12
30 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
31 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 15
32 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 12
33 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 10
34 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 10
35 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 12
36 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 5
37 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 2
38 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 2
39 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 9
40 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 0
รวม: 279
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 4
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 12
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 8
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 1
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 10
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 10
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 12
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 3
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 8
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 7
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 12
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 12
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 12
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 9
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 2
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 12
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 7
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 12
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 32
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 6
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 14
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 5
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 7
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 14
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 11
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 18
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 11
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 11
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 10
รวม: 301
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 12
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 12
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 12
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรื่อง 16
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 12
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 12
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 13
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 12
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีเทน 12
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 11
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 13
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 15
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 12
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 12
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 13
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 12
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 19
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 14
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 13
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 11
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 12
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 12
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 12
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 12
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 12
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 12
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 10
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 12
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 12
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 14
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 13
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 12
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 13
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 14
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 12
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 12
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 12
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 12
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 12
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 11
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 12
42 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 12
43 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 12
44 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 13
รวม: 550
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 10
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 6
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 11
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 12
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 12
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 12
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 10
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 9
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 11
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 12
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 13
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 12
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 12
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 12
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 12
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 13
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 12
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 12
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 12
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 12
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 12
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 12
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 12
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 15
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 30
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 13
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 10
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 12
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 12
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 12
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 12
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 12
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 12
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 12
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 13
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 31
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 13
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 40
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 22
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว 15
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 12
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 14
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 11
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 12
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 13
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 24
รวม: 635
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 10
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 12
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 14
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 12
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 13
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 12
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 12
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 12
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 13
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 12
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 13
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 10
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 11
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 13
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 9
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 12
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 10
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 12
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 12
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 10
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 12
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 5
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 14
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 16
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 10
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 12
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 8
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 13
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 12
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 7
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 13
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 12
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 12
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 12
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 12
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 12
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 12
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 12
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 13
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 24
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 21
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 11
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 6
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 8
รวม: 524
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 12
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 10
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 12
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 12
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 13
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 12
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 10
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 11
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 11
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 12
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 7
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 12
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 15
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 11
16 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
17 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 10
18 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 13
19 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 12
20 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 12
21 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 12
22 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
23 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 13
24 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 12
25 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 7
26 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 12
27 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 12
28 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า 13
29 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
30 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 0
31 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 10
32 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 12
33 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 13
34 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 9
35 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 8
36 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 12
37 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 12
38 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 8
39 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 12
40 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 9
41 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 12
42 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 12
43 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 13
44 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 12
45 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 12
46 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 12
47 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 11
รวม: 504
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูนงค์นุช คุณครูปิยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 2
2 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม 6
3 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 15
4 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 10
5 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 12
6 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
7 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 7
8 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 9
9 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 14
10 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 13
11 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 10
12 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 18
13 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 6
14 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
15 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 10
16 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 11
17 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 9
18 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 1
19 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 8
20 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
21 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 3
22 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 4
23 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
24 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 32
25 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 12
26 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 13
27 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 10
28 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 12
29 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 10
30 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 11
31 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 10
32 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 12
33 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 13
34 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 13
35 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 10
36 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 11
37 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 15
38 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 13
39 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 12
40 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 34
41 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 17
42 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 4
43 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 3
44 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 11
45 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 10
46 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 8
รวม: 470
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 15
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 13
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 1
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 11
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 1
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 12
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 4
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 13
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 8
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 4
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 4
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 6
13 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 2
14 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 10
15 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 10
16 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 11
17 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ *เคยตัดชื่อแล้วแต่มีในใบรายชื่ออีก 0
18 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 13
19 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
20 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 18
21 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 0
22 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 0
23 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
24 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 13
25 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 12
26 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 12
27 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 12
28 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 14
29 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 11
30 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 13
31 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 11
32 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 12
33 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 22
34 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 13
35 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 11
36 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 0
37 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 11
38 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 12
39 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 11
40 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 14
41 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 13
42 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 0
43 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 12
44 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 11
รวม: 396
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 9
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 11
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 12
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 6
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 16
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 13
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 10
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 6
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 10
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 35
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 10
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 11
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 11
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 11
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 16
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 10
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 3
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 11
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 10
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 14
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 18
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 11
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 12
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 8
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 13
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 13
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 10
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 4
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 12
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 13
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 18
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 13
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 10
34 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 33
รวม: 423
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 12
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 12
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 12
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 3
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 10
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 5
7 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
8 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 12
9 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 12
10 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 12
11 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 11
12 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 13
13 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 7
14 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 12
15 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 11
16 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 5
17 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 12
18 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 12
19 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 11
20 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 12
21 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 12
22 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 12
23 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 13
24 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 12
25 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 12
26 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 13
27 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 14
28 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 12
29 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 13
30 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 12
31 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 11
32 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 13
33 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 11
34 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ ดวงขาว 13
35 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 12
36 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 12
37 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 12
38 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 10
39 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 12
40 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 12
รวม: 439
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูฐิติวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า 10
2 18486 ด.ช.เจนธีรจรัส อาภาจรัส 13
3 18487 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 22
4 18489 ด.ช.ธนกฤต จีระบุตร 10
5 18490 ด.ช.ธนกฤต กลิ่นเจริญ 10
6 18493 ด.ช.ธัญญะ สุขีพันธ์ 12
7 18494 ด.ช.ธีรพัฒน์ บัวรี 11
8 18497 ด.ช.ภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 11
9 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี 12
10 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว 10
11 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร 10
12 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ 11
13 18510 ด.ญ.จุฑาธิป พรชัยกุล 10
14 18511 ด.ญ.ชนากานต์ สุขอยู่ 10
15 18512 ด.ญ.ชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 10
16 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 10
17 18514 ด.ญ.ฐานิตา แซ่เหลี่ยง 10
18 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 9
19 18517 ด.ญ.ติณณา สัมปัชชลิต 11
20 18518 ด.ญ.ทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน 10
21 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง 10
22 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง 11
23 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง 25
24 18524 ด.ญ.วณิชยา ศาลาน้อย 10
25 18528 ด.ญ.สมาพร เพชรราช 15
26 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 11
27 18530 ด.ญ.สุภาพร เหมือนศาสตร์ 13
28 18531 ด.ญ.อนัญญา สุขคุ้ม 10
29 18649 ด.ช.ศุภกิตติ์ อนุสรประชา 10
30 18693 ด.ช.พีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 10
31 18732 ด.ช.กฤษฏา ปรือปรัง 11
32 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต 11
33 18801 ด.ญ.ขจรพร แซ่เแต้ 17
34 18807 ด.ญ.ณัฐวรรณ ศรีชารู 11
35 18814 ด.ญ.นภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
36 18921 ด.ญ.จารุวรรณ พิทักษ์ 11
37 18958 ด.ช.ปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 12
38 18978 ด.ญ.สุดารัตน์ อัปหัง 11
39 18982 ด.ญ.ธนธรณ์ ปลูกกลาง 15
40 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง 11
41 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 10
รวม: 478
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูอุมากร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 ด.ช.กฤษณะ สงวนสิน 11
2 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 0
3 18610 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 12
4 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 0
5 18644 ด.ช.ปภาวิชญ์ รอยแสวง 10
6 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
7 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
8 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 6
9 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 0
10 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม 10
11 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
12 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 9
13 18751 ด.ช.นนทิวากร วันเทวิญ 11
14 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 0
15 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 4
16 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
17 18769 ด.ช.อนุวัฒน์ พันธุ์โสลี 1
18 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 0
19 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
20 18796 ด.ช.ยุทธนา บุตรชน 0
21 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 4
22 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 2
23 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 0
24 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 3
25 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 5
26 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช 10
27 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 2
28 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค 8
29 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 0
30 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 0
31 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 2
32 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 8
33 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 2
34 18932 ด.ญ.พาทินธิดา ภัยแคล้ว 11
35 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 2
36 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 1
37 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 3
38 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย 5
39 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 0
40 18972 ด.ญ.ศิริรัตน์ ชูชัย 10
41 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 1
42 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 5
43 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 3
44 19810 ด.ญ.เมธาวี อู่ตะเภา 12
รวม: 174
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูชุมพล คุณครูเดี่ยว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร 11
2 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 4
3 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ 6
4 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 4
5 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 1
6 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 3
7 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
8 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 12
9 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 11
10 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล 10
11 18689 ด.ช.ธนกาญจน์ บัวรอด 12
12 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 1
13 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 5
14 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 2
15 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 10
16 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 5
17 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค 7
18 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 0
19 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 0
20 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 2
21 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล 10
22 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 1
23 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 7
24 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 12
25 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 0
26 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 13
27 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 1
28 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 2
29 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
30 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง 11
31 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 7
32 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 12
33 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 9
34 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน 10
35 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 4
36 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 10
37 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 11
38 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 2
39 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 3
40 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 10
41 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 5
42 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 11
43 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 10
44 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
45 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 3
46 20509 ด.ช.ธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
47 20510 ด.ช.ธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 10
รวม: 289
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูสุพรรณษา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น 10
2 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 4
3 18609 ด.ญ.จตุพร อินทรปาลิต 10
4 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 7
5 18633 ด.ช.ชาคริต ขาวเป็นใย 12
6 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 6
7 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 0
8 18680 ด.ญ.สุชาดา ชัยมงคล 10
9 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
10 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 10
11 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 2
12 18747 ด.ช.ธนภูมิ พินสุวรรณ์ 10
13 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 0
14 18817 ด.ญ.นารีรัตน์ วงษ์อินทร์ 10
15 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
16 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 0
17 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
18 18866 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 11
19 18888 ด.ญ.ศิวาทิพย์ พวงโต 10
20 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 8
21 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี 10
22 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 0
23 18929 ด.ญ.บัณฑิตา เจริญทัศน์ 10
24 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 9
25 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ 10
26 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 3
27 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 1
28 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 4
29 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
30 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 1
31 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
32 20511 ด.ญ.อภิชญา ใจเมตตา 7
รวม: 185
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุชัญญา คุณครูวาสนา(พึ่ง) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 4
2 18492 ด.ช.ธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 18
3 18496 ด.ช.นันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 14
4 18499 ด.ช.วันเฉลิม แสงตามี 10
5 18507 ด.ญ.กัลยาณี ขอบบัวคลี่ 10
6 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 26
7 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 9
8 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
9 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ 10
10 18562 ด.ญ.เบญญาภา คงทอง 14
11 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 3
12 18566 ด.ญ.ป่านเงิน จารุจินดา 10
13 18573 ด.ญ.วัลลภา นางวงค์ 11
14 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน 11
15 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 1
16 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง 10
17 18654 ด.ช.อติวิชญ์ พึ่งสนิท 11
18 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 12
19 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย 12
20 18668 ด.ญ.พิวมล เกล้าผม 11
21 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ 10
22 18694 ด.ช.ภาสกร ศรีพนม 11
23 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 14
24 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 10
25 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ 10
26 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง 11
27 18778 ด.ช.กิตติพงษ์ ตั้นภูมี 12
28 18815 ด.ญ.นฤมล เอี่ยมอาจ 19
29 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 10
30 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร 11
31 18943 ด.ช.จุลเขต อุปละ 14
32 18952 ด.ช.ธนวัฒน์ จารัตน์ 10
33 18963 ด.ญ.รัชนีกร ศรีสะอาด 10
34 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ 12
35 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 10
36 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 9
37 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 8
38 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 2
39 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 2
40 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 10
41 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 11
รวม: 424
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูอารีรัตน์ คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 11
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 11
3 18498 ด.ช.ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 10
4 18501 ด.ช.ศักรินทร์ บุญนิ่ม 10
5 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา 10
6 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 12
7 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 17
8 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 12
9 18555 นางสาวกนกวรรณ หาญรักษ์ 14
10 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ 10
11 18560 ด.ญ.ธิดารัตน์ ม่วงไหม 10
12 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 11
13 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 10
14 18596 ด.ช.พิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 10
15 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ 12
16 18623 นางสาววรรณิษา อุดรเขตร 12
17 18624 ด.ญ.วริศรา ทองแสน 12
18 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 12
19 18630 ด.ญ.อาธิตยา เทียมทนง 10
20 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร 10
21 18657 ด.ญ.กนกพร ยังดี 12
22 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู 10
23 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 12
24 18681 ด.ญ.อมรา ศรีคำ 14
25 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 11
26 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น 11
27 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
28 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 9
29 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา 13
30 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 7
31 18776 ด.ญ.ศตรัศมี น้อยอิน 10
32 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 6
33 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 7
34 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 10
35 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 11
36 18854 ด.ช.นฤเบศ ลอยมั่นคง 10
37 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
38 18890 ด.ญ.สุพัตรา สังแคนพรม 11
39 18934 ด.ช.เอกรัตน์ ตันสิงห์ 10
40 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี 10
41 18954 ด.ช.ธีรพล กาญจนวันโน 11
42 18964 ด.ญ.รุจิกาญจน์ ส่งศรี 10
43 18970 ด.ญ.ศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 14
44 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 9
45 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ 10
46 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น 9
รวม: 487
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูคเณศน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม 11
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 12
4 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี 10
5 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 12
6 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 13
7 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 12
8 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา 7
9 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม 6
10 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า 10
11 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 12
12 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 11
13 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 12
14 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 12
15 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 10
16 18604 ด.ช.ุศุภชัย เย็นภิญโญ 13
17 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 10
18 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 12
19 18619 ด.ญ.มินตรา โพธิสอาด 12
20 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 12
21 18626 ด.ญ.ศิริญากรณ์ ตันเต็ก 12
22 18631 ด.ญ.อายทิพย์ ทะโคดา 12
23 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 10
24 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 12
25 18669 ด.ญ.เพชรพราว นพรัตน์ 12
26 18676 ด.ญ.ศศมล หุยนันท์ 12
27 18695 ด.ช.ภูภัฎ จันทร์ชนะ 15
28 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล 13
29 18714 ด.ญ.นราภรณ์ หวานฉ่ำ 12
30 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 10
31 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง 10
32 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง 12
33 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 12
34 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 12
35 18871 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พุ่มขจร 12
36 18874 ด.ญ.ปาริชาติ พรหมภักดี 14
37 18887 ด.ญ.วิภวานี แสงจันทร์ 12
38 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 14
39 18891 ด.ญ.สุภัคนันท์ เชิดชู 13
40 18905 ด.ช.ศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 10
41 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 14
42 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล 11
43 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 11
44 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 13
45 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 12
46 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 12
47 19844 ด.ญ.กัลยา ทองยศ 0
48 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 526
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 14
2 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน 10
3 18509 ด.ญ.จารุวรรณ ใจยั่งยืน 11
4 18535 ด.ช.ณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 11
5 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 11
6 18550 ด.ช.สหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 12
7 18554 ด.ช.เอกชัย สุขดี 12
8 18568 ด.ญ.พันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 11
9 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 10
10 18578 ด.ญ.สิรินทรา จารัตน์ 14
11 18589 ด.ช.ณัฐวุฒิ พิมแพ 14
12 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 10
13 18605 ด.ช.สรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 10
14 18606 ด.ช.อนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 11
15 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ 14
16 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 10
17 18615 ด.ญ.พัชรี สิงห์คำ 12
18 18620 ด.ญ.ยุพารัตน์ นิลโต 17
19 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 10
20 18661 ด.ญ.ชนิดา ชื่นขจร 13
21 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 11
22 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 14
23 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา 11
24 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 12
25 18707 ด.ญ.กฤษณา รุ่งเรือง 17
26 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ 13
27 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ 10
28 18865 ด.ช.ศรุติ รักคิด 17
29 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 11
30 18873 ด.ญ.ปวีณา พลสา 0
31 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 11
32 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 19
33 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ 11
34 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 7
35 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 10
36 18981 ด.ญ.เหมือนฝัน อันสุข 10
37 18984 ด.ช.พีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 10
38 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 10
39 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 12
40 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 10
41 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 13
42 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย 13
43 19796 ด.ญ.ฐิตารีย์ พลสงคราม 11
44 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 14
45 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 10
46 20506 ด.ญ.มาเรีย อุดมทรัพย์ 10
47 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 11
รวม: 545
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18546 ด.ช.วิทวัส อิสริยศไกร 9
2 18558 ด.ญ.แก้วฟ้า ดวนขันธ์ 10
3 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 13
4 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 5
5 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
6 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 4
7 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 5
8 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
9 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 10
10 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 2
11 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
12 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
13 18716 ด.ญ.นิดานุช ทองแพ 10
14 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 3
15 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 2
16 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 3
17 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง 9
18 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 4
19 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 14
20 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 10
21 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
22 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 2
23 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
24 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 1
25 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 11
26 18914 ด.ช.อภิชาติ เพิ่มฉลาด 10
27 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 2
28 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 7
29 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
30 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 1
31 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 4
32 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 11
33 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 11
34 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
35 19108 ด.ช.ยุทธศักดิ์ โลจรัส 0
36 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 6
37 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 13
38 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 6
39 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 9
40 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
41 20508 ด.ญ.กัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
42 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 2
รวม: 222
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูวิริยะ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล 12
2 18553 ด.ช.อาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 11
3 18581 ด.ญ.อริสา สุนทรโรจน์ 12
4 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 6
5 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 1
6 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 12
7 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 10
8 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล 11
9 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 3
10 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 12
11 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ 10
12 18701 ด.ช.วิศรุต มีหว่าง 10
13 18702 นายศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 12
14 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 6
15 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช 6
16 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 10
17 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 12
18 18713 ด.ญ.ฐามณี พูลเจริญ 28
19 18722 ด.ญ.ภรัณยา เนตรทิพย์ 11
20 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 11
21 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 10
22 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 11
23 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 10
24 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
25 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 10
26 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 12
27 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 11
28 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 10
29 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 3
30 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 12
31 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 3
32 18950 ด.ช.ทองประเสริฐ สุดใจ 11
33 18968 ด.ญ.วิรวรรณ วรรณศรีสุข 10
34 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 10
35 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 6
36 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี 10
37 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 5
38 19099 ด.ช.อัมรินทร์ แฮะประโคน 15
รวม: 372
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช ครูนิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 10
2 18592 ด.ช.นนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 10
3 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 12
4 18823 ด.ช.ชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
5 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช 10
6 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 10
7 18827 ด.ช.ปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 11
8 18828 ด.ช.วัฒนชัย เนียมสอน 10
9 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา 10
10 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 10
11 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 10
12 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 10
13 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 11
14 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 10
15 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 11
16 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 10
17 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา 10
18 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี 10
19 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน 10
20 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 11
21 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 10
22 18848 ด.ญ.อัญชิสา ศิริพานิช 10
23 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 11
24 19798 ด.ญ.ลักษมี ใจวงค์ 12
25 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 10
รวม: 259
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูศิวรานนท์ คุณครูฐิตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18584 ด.ช.ชนินทร์ ชวนชม 14
2 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 3
3 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ 10
4 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 5
5 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 5
6 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 8
7 18629 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุวรรณผา 11
8 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 4
9 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 6
10 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง 9
11 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
13 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 1
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 3
15 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค 10
16 18729 ด.ญ.สุทินา ถาวร 10
17 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 9
18 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง 10
19 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 7
20 18749 ด.ช.ธีระศักดิ์ ด้วงสำรวย 12
21 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 1
22 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
23 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี 5
24 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที 8
25 18774 ด.ญ.ปรียานุช ศรีวรสาร 13
26 18779 ด.ช.กิตติพันธ์ บุญบรรจง 11
27 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 2
28 18793 ด.ช.ทิวากร เกิดผล 10
29 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 3
30 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 6
31 18806 ด.ญ.ณัฎฐกันย์ สุวรรณเพ็ชร 10
32 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 5
33 18863 ด.ช.พัฒนเวศ เพ็ชรแสง 12
34 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน 5
35 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 5
36 18879 ด.ญ.พรสินี ปลัดธานี 0
37 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 2
38 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 4
39 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 7
40 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม 9
41 18924 ด.ญ.ฐิติวรดา ศรพลทัน 10
42 18936 ด.ญ.อารยา คำงาม 11
43 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
44 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 2
45 19799 ด.ญ.ศศิธร ศุภศร 10
46 20530 นายวรพล บุญศรี 13
รวม: 315
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,544 คน

ค้างส่ง ศ04/09/58 19:28

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

มาคืนในสัปดาห์หน้าทุกคนนะคะ สัปดาห์หน้าจะให้ใบยืนยันการคืน เอาไปเก็บไว้จนสอบปลายภาคเสร็จ แบบที่แจกเทอมที่แล้วนั่นแหละค่ะ

Info  PR: ?  I: ?  L: ?  LD: ?  I: ?  Rank: ?  Age: ?  Tw: ?  l: ?  +1: ? whois Robo: ? Sitemap: ?  Rank: ?  Price: ? Density Diagnosis
?
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 30/09/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 27/05/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
2 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
3 29/05/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
4 29/05/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
5 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
6 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
7 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
8 12/06/2558 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.4/7 0014250 เอมิลยอดนักสืบ
9 12/06/2558 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.4/7 0026670 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
10 12/06/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
11 12/06/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
12 12/06/2558 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.4/7 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
13 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
14 16/06/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
15 16/06/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
16 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
17 24/06/2558 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.4/7 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
18 24/06/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
19 29/06/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
20 29/06/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
21 30/06/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.6/5 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
22 30/06/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
23 30/06/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
24 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
25 01/07/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
26 03/07/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
27 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
28 06/07/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.6/7 0039929 เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองพระเครื่องเลื่องชื่อ (160฿)
29 06/07/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
30 06/07/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
31 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
32 06/07/2558 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ ม.6/7 0031038 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
33 07/07/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
34 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
35 08/07/2558 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.4/7 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
36 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
37 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
38 09/07/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.6/6 0039640 อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ๒
39 10/07/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
40 16/07/2558 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ ม.5/2 0016799 เอนไซม์บำบัด
41 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
42 20/07/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
43 21/07/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
44 21/07/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
45 21/07/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
46 22/07/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
47 22/07/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.5/4 0019190 อาหารเสริมพฤติกรรมที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
48 23/07/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
49 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
50 24/07/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
51 24/07/2558 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.4/6 0040224 ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอดและหัวใจ (50฿)
52 24/07/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
53 24/07/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
54 27/07/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
55 27/07/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
56 27/07/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
57 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
58 29/07/2558 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.4/3 0015704 สุขภาพจิตกับวัยรุ่น
59 03/08/2558 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี ม.6/2 0039104 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของสภาพอากาศ (79฿)
60 03/08/2558 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร ม.5/3 0035936 NEW สรุปเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
61 03/08/2558 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.5/8 0039310 Mermaid Rhapsody เพลงสุดท้ายของนางเงือก 2 (200฿)
62 03/08/2558 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.4/7 0026548 งานถักโครเชต์หลากแบบหลายสไตล์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
63 03/08/2558 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี ม.6/3 0040437 วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (300฿)
64 03/08/2558 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ ม.6/6 0040439 เกมล่าปริศนา ตอน ไข้มรณะ (219฿)
65 03/08/2558 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.4/4 0012795 หัวใจทอง
66 04/08/2558 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ ม.6/3 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
67 04/08/2558 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา ม.4/5 0012799 เทศนาเสือป่า
68 04/08/2558 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง ม.4/3 0039087 ไซเรน : เจ้าหญิงเงือกน้อยผู้ขับขานบทเพลง (195฿)
69 10/08/2558 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.5/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
70 10/08/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0021715 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
71 10/08/2558 19016 นายกรรชัย เรืองศรี ม.6/3 0040457 Samsung man คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ (195฿)
72 10/08/2558 19020 นายมนูญ จันทินมาธร ม.6/3 0020233 เก็งข้อสอบและเฉลยสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน พลตำรวจ รวมชุด 8 พ.ศ.
73 12/08/2558 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย ม.4/4 0019630 เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เล่ม 5
74 13/08/2558 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว ม.4/8 0039247 Why?นก (148฿)
75 13/08/2558 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.4/6 0015348 ครัวไทย
76 13/08/2558 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.5/5 0035690 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
77 14/08/2558 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.4/8 0002310 ฉีกหน้ากากคนดัง
78 17/08/2558 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ ม.6/5 0040394 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ (127฿)
79 17/08/2558 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.5/4 0038814 How elephant Lost their Wings ช้างบินจอมป่วน (65฿)
80 17/08/2558 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.4/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
81 18/08/2558 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.4/5 0023282 Coral Reefe
82 20/08/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0015343 ยักษ์ในรามเกรียรติ์
83 20/08/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.5/3 0018254 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
84 20/08/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.5/3 0005297 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
85 20/08/2558 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ ม.5/4 0037694 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน (139฿)
86 21/08/2558 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ ม.6/2 0039938 พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย (180฿)
87 21/08/2558 18345 นายสัญญา จุทาผาด ม.4/7 0005650 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
88 24/08/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
89 24/08/2558 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ ม.4/5 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
90 24/08/2558 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี ม.6/3 0039276 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
91 24/08/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
92 25/08/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
93 25/08/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
94 25/08/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
95 25/08/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0040087 เทลส์รันเนอร์ป่วนซาฟารี (158฿)
96 25/08/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0040409 ลาฟลอร่าคลับเฟสต้า เล่ม 7 ตอน ดนตรีเยอรมนีกับเสียงสวรรค์ไวโอลีน (169฿)
97 26/08/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
98 26/08/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
99 26/08/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0020296 บริหารเวลา
100 27/08/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
101 27/08/2558 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง ม.6/7 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
102 27/08/2558 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ ม.6/2 0040339 ชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม3 (179฿)
103 27/08/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
104 27/08/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.5/4 0018919 แผนไดเอตลับฉบับฮอลลีวูด
105 27/08/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
106 27/08/2558 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ ม.4/2 0040096 มะเร็ง ไม่สิ้นหวัง 2: มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ (225฿)
107 27/08/2558 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ ม.4/5 0039790 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
108 27/08/2558 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี ม.4/5 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
109 28/08/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0035456 คู่มือสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
110 28/08/2558 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.5/5 0010535 กรีฑา
111 28/08/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0018713 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
112 28/08/2558 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.5/5 0038036 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
113 31/08/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.5/5 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
114 31/08/2558 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.4/7 0016300 เศรษฐีแท้กับชาดก
115 31/08/2558 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา ม.4/7 0013142 การออกกำลังกาย
116 31/08/2558 20493 นายศตายุ กุลมณี ม.4/7 0013730 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
117 01/09/2558 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.5/7 0012124 แบดมินตัน
118 01/09/2558 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร ม.6/2 0014454 ความเป็นคนไทย
119 01/09/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0020317 เลน่า มาเรีย
120 01/09/2558 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา ม.6/7 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
121 01/09/2558 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น ม.6/2 0006025 ทฤษฎีสี เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ
122 01/09/2558 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.5/4 0013751 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
123 01/09/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.5/4 0035499 ดูจิตปีแรก
124 01/09/2558 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค ม.5/7 0036408 ครบเครื่องเรื่องแก้หนี้ครู
125 01/09/2558 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง ม.5/1 0038919 Born to be ทันตะ (259฿)
126 01/09/2558 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.4/3 0040026 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 8 (158฿)
127 01/09/2558 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.4/3 0038126 Alice’s Adventures in Wonderland อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ (139฿)
128 01/09/2558 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.4/3 0039925 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
129 01/09/2558 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.5/3 0021129 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
130 02/09/2558 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด ม.6/7 0040362 ประโยชน์มหัศจรรย์ : เห็ด (89฿)
131 02/09/2558 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ ม.6/7 0020896 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
132 02/09/2558 17761 นายวทัญญู มีเมฆ ม.5/7 0022820 รวมสูตรอาหารและขนมแสนอร่อยรูปตุ๊กตาคิตตี้เพื่อวัยเติฐโตของลูกรัก
133 02/09/2558 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.4/6 0035077 Flash CS3 สนุกกับงานแอนิเมชั่น
134 02/09/2558 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.4/4 0037674 เราคืออาเซียน ลาว (75฿)
135 02/09/2558 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ ม.4/6 0014514 ปลูกบัว
136 02/09/2558 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.4/4 0038078 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 1 (149฿)
137 02/09/2558 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง ม.4/5 0015374 ช่างสิบหมู่;ศิลปกรรมไทยโบราณ
138 02/09/2558 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.4/7 0004387 อาหารต่ออายุ
139 02/09/2558 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า ม.4/5 0018536 การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ เล่ม5
140 03/09/2558 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ ม.6/8 0040316 ภาษาอังกฤษพิชิต ADMISSIONS (159฿)
141 03/09/2558 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.4/2 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
142 03/09/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
143 03/09/2558 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.5/5 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
144 04/09/2558 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร ม.6/3 0034584 อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก
145 04/09/2558 16840 นางสาวภาวดี อักขี ม.6/4 0021961 ปั้นกระดาษให้เป็นเงิน (อัศจรรย์งานกระดาษ เล่ม 2)
146 04/09/2558 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด ม.6/1 0038055 ประวัติบุคคลไม่สำคัญ (210฿)
147 04/09/2558 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม ม.4/2 0040399 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว (89฿)
148 04/09/2558 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน ม.6/7 0020837 มาร์โค โปโล
149 04/09/2558 20527 นายธนเดช แสงทับสอน ม.5/6 0013864 แฮนด์บอล
150 07/09/2558 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล ม.6/1 0004369 ของดีมีในศาสนาพุทธ
151 07/09/2558 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ ม.6/1 0034681 ประโยชน์ของความกตัญญู
152 07/09/2558 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี ม.6/1 0006980 ประวัติภิกษุณี
153 07/09/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.6/7 0018456 ดินแดนแห่งความสูญเสีย ตอนที่ 2
154 07/09/2558 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ ม.6/6 0038560 เก่งภาษาอาเซียน พม่า (55฿)
155 07/09/2558 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.5/3 0021340 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
156 07/09/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.5/4 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
157 07/09/2558 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.5/4 0037035 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
158 07/09/2558 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.5/4 0021699 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
159 07/09/2558 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ ม.5/4 0039290 เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา 4 (295฿)
160 07/09/2558 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ ม.5/4 0040200 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกราะป้องกันชีวิต (1) (100฿)
161 07/09/2558 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล ม.4/7 0039943 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 14 (120฿)
162 07/09/2558 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว ม.4/3 0038799 จับเส้นเป็นเมนู (39฿)
163 07/09/2558 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม ม.4/7 0018232 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Picture Dictionary
164 07/09/2558 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.5/4 0018115 โคลงนิราศนริทร์
165 07/09/2558 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ ม.5/4 0038912 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
166 07/09/2558 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.5/4 0038512 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
167 07/09/2558 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.5/4 0004752 สุขภาพอนามัย
168 07/09/2558 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ ม.5/7 0038795 เมนู มะเขือเทศ ผิวสวย รวยวิตามิน (39฿)
169 07/09/2558 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.4/6 0021030 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
170 07/09/2558 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง ม.4/4 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
171 07/09/2558 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด ม.4/3 0037802 สู่เส้นทางรวย : 10 อาชีพทำเงินในอเมริกา (129฿)
172 08/09/2558 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม ม.6/1 0035998 เก็งข้อสอบ PAT 3
173 08/09/2558 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า ม.6/5 0040286 กบนอกกะลา : ชามหัศจรรย์สุดปลายยอด (135฿)
174 08/09/2558 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.5/2 0019987 มนุษย์ต่างดาวกับสัตว์ยักษ์
175 08/09/2558 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.4/6 0037675 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
176 09/09/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.6/4 0038802 The fox and the Stork จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับนกกระสาใจดี (65฿)
177 09/09/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.6/4 0039241 ถอดรหัสนิติวิทยาศาสตร์ (135฿)
178 09/09/2558 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน ม.6/8 0025165 นักสืบชายหาด : คู่มือสัตว์และพืชชายหาด
179 09/09/2558 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง ม.6/6 0021366 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
180 09/09/2558 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ ม.6/5 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
181 09/09/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.6/6 0013846 ฟุตบอล (58฿)
182 09/09/2558 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.5/7 0012798 เทศนาเสือป่า
183 09/09/2558 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.5/6 0026587 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
184 09/09/2558 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.5/5 0013862 แฮนด์บอล
185 09/09/2558 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว ม.5/2 0039734 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
186 09/09/2558 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.5/5 0039700 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
187 09/09/2558 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล ม.4/5 0040537 นิทานก่อนนอนแสนสนุก (165฿)
188 09/09/2558 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง ม.4/2 0038167 มีเกลันเจโล ศิลปินหนุ่มผู้ฝันถึงความสมบูรณ์แบบ (159฿)
189 09/09/2558 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา ม.4/6 0040357 กบนอกกะลา เล่ม 19 เรื่องหมูๆที่ไม่หมู (135฿)
190 09/09/2558 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน ม.4/5 0018441 เลีองลูกด้วยหนังสือ
191 09/09/2558 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก ม.4/6 0023039 สบู่ดำเพื่อไบโอดีเซล
192 09/09/2558 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ ม.4/6 0013564 ชมสวน
193 09/09/2558 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง ม.4/6 0026591 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
194 09/09/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.6/5 0015026 ตำนานช้างไทย
195 09/09/2558 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง ม.6/7 0021484 เทคนิคและวิธีการห่อของขวัญสไตล์ญี่ปุ่น
196 09/09/2558 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน ม.6/7 0026994 ครอบครัวอบอุ่น (40฿)
197 09/09/2558 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม ม.6/6 0038344 เล่นสนุกกับแสง (115฿)
198 09/09/2558 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ ม.5/2 0040582 ความลับของโลก (85฿)
199 09/09/2558 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ ม.5/4 0040559 อำนาจกรรม (28฿)
200 09/09/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.5/7 0021225 งานแกะสลัก
201 09/09/2558 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร ม.4/4 0034859 รู้จักแบงค์ชาติ
202 09/09/2558 20451 นายณัฐพล ศรีนาม ม.4/7 0040599 ช้างเกเร คติของผู้มีเวร : ลฏุกิกชาดก (35฿)
203 09/09/2558 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.4/5 0017288 เทศกาลสำคัญของคนจีน
204 09/09/2558 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ ม.4/4 0012679 ทุ่งดอกไม้
205 10/09/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.6/4 0008840 คณิตคิดสนุก
206 10/09/2558 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ ม.6/1 0039972 คิวบิก CUBIC#2 (270฿)
207 10/09/2558 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล ม.6/2 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
208 10/09/2558 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน ม.6/5 0026597 เทคนิคสร้างสรรค์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงิน
209 10/09/2558 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช ม.5/1 0003599 ทำไม, อย่างไร เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
210 10/09/2558 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี ม.5/1 0004119 สนุกกับปัญญาธรรมจี้กง
211 10/09/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.5/4 0040554 มดกับตั๊กแตน The Ants adn the Grasshopper (35฿)
212 10/09/2558 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา ม.5/6 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
213 10/09/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0000783 หัวใจนักรบ
214 10/09/2558 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.4/4 0023046 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
215 10/09/2558 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.4/1 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
216 10/09/2558 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.4/6 0017133 รอบรู้ไอที เล่ม1
217 10/09/2558 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.4/1 0040198 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สัตว์น้ำ (100฿)
218 10/09/2558 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ ม.4/5 0038434 100เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา (139฿)
219 10/09/2558 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.4/7 0040421 พระนารายณ์ (89฿)
220 10/09/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0039062 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
221 10/09/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0013678 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
222 10/09/2558 18153 นายแทนไท สุกแก้ว ม.4/6 0018165 กาพย์เห่เรือ
223 10/09/2558 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ ม.4/4 0024032 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
224 10/09/2558 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา ม.4/4 0024027 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
225 10/09/2558 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ ม.6/2 0040337 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 6 ม.4-6 (159฿)
226 10/09/2558 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด ม.6/3 0018814 พืชผักรักษาโรค
227 10/09/2558 19047 นายภัคธร ช้างขำ ม.6/7 0036488 GAT PAT 1 PAT 2
228 10/09/2558 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ม.5/1 0036887 DEATHMASTER : เกมมรณะ (178฿)
229 10/09/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.5/6 0000795 สิทธิธนู
230 10/09/2558 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.5/7 0021053 งานปั้นดินเหนียวสำเร็จรูป หลากแบบหลายสไตล์ด้วยมือคุณเอง
231 10/09/2558 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.5/7 0018817 เฮฮาปาตี้เกม
232 10/09/2558 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ ม.5/7 0013519 แมงมุมเพื่อนรัก
233 10/09/2558 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.4/5 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
234 11/09/2558 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ ม.6/4 0001955 A Graded Seccondary School English Course Book 1
235 11/09/2558 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว ม.6/1 0040342 แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GAT-เชื่อมโยง ฉบับปรับปรุงใหม่ มั่นใจเต็ม 100 (225฿)
236 11/09/2558 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ ม.6/1 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
237 11/09/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
238 11/09/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0039945 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 4 (120฿)
239 11/09/2558 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด ม.6/8 0025776 ย่านเก่าในกรุงเทพฯ เล่ม 2
240 11/09/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0026393 ไก่เลิศรส
241 11/09/2558 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ม.6/5 0038468 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
242 11/09/2558 17102 นายศรัณยู ขันชารี ม.6/5 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
243 11/09/2558 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.5/2 0040519 สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์ (95฿)
244 11/09/2558 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ ม.5/1 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
245 11/09/2558 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.5/2 0022175 UNIVERSE จักรวาล
246 11/09/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0040562 อโรคยา คาถารักษาโรค (28฿)
247 11/09/2558 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร ม.5/7 0014147 แชร์บอล
248 11/09/2558 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.5/4 0011371 เกิดเป็นหมอ
249 11/09/2558 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.5/1 0039287 เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา 1 (195฿)
250 11/09/2558 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว ม.4/5 0040057 เจาะเวลาหาเมโสโปเตเมีย ชุด แก๊งซ่าล่าประวัติศาสตร์ (168฿)
251 11/09/2558 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน ม.5/6 0038787 ดูแลตนเองตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
252 11/09/2558 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง ม.5/7 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
253 11/09/2558 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.4/5 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
254 11/09/2558 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด ม.4/5 0039792 พญาสีดอ (100฿)
255 11/09/2558 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.4/2 0039227 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
256 11/09/2558 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.4/4 0035728 ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจังนะ
257 11/09/2558 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.4/4 0039226 พจนานุกรมฟิสิกส์ (165฿)
258 11/09/2558 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.4/7 0040602 สองนกแขกเต้า การคบคน : สัตติคุมพชาดก (35฿)
259 11/09/2558 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว ม.4/6 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
260 11/09/2558 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น ม.4/3 0039354 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (240฿)
261 11/09/2558 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.4/5 0037677 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
262 11/09/2558 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด ม.6/6 0039809 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
263 11/09/2558 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ ม.4/6 0025733 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2
264 11/09/2558 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.5/5 0019591 อาณาจักรพืช
265 11/09/2558 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.5/7 0016297 อายุ 100 ปี ยังสดใส
266 11/09/2558 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.5/7 0040055 แก้วจอมแก่น (165฿)
267 11/09/2558 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.5/7 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
268 11/09/2558 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม ม.4/5 0034223 วิธีช่วยให้เด็กรักการอ่าน
269 11/09/2558 20452 นายธนกร บ้านด่าน ม.4/5 0035042 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ
270 11/09/2558 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช ม.4/4 0012254 ทำไมไม่มีแมว
271 11/09/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
272 11/09/2558 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.5/2 0022186 งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 27/05/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
3 27/05/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
4 28/05/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
5 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
6 01/06/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
7 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
8 02/06/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
9 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
10 03/06/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
11 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
12 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
13 04/06/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
14 05/06/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
15 05/06/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
16 05/06/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
17 05/06/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
18 05/06/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
19 05/06/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
20 09/06/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
21 09/06/2558 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา ม.1/5 0014299 ดาวเคราะห์ชุมนุม
22 10/06/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
23 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
24 10/06/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
25 11/06/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
26 11/06/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
27 11/06/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
28 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
29 15/06/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
30 15/06/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
31 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
32 17/06/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
33 17/06/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.3/2 0037043 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
34 17/06/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
35 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
36 18/06/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
37 22/06/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
38 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
39 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
40 23/06/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
41 23/06/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
42 25/06/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.3/9 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
43 25/06/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.3/9 0013848 ฟุตบอล (58฿)
44 25/06/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
45 26/06/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
46 26/06/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
47 29/06/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
48 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
49 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
50 30/06/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
51 30/06/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
52 30/06/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
53 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
54 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
55 01/07/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
56 02/07/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
57 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
58 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
59 03/07/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
60 03/07/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
61 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
62 06/07/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.3/4 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
63 06/07/2558 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา ม.3/9 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
64 06/07/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
65 06/07/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
66 06/07/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
67 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
68 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
69 07/07/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
70 07/07/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.2/11 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
71 07/07/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
72 08/07/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
73 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
74 08/07/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
75 08/07/2558 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.3/11 0022511 อาหารว่างนานาชาติ
76 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
77 08/07/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
78 08/07/2558 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.1/6 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
79 09/07/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
80 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
81 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
82 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
83 10/07/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
84 10/07/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
85 10/07/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
86 10/07/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
87 10/07/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
88 10/07/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.3/12 0022929 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
89 10/07/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
90 10/07/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
91 10/07/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
92 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
93 10/07/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
94 10/07/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
95 16/07/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
96 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
97 20/07/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
98 20/07/2558 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก ม.1/11 0037107 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น (120฿)
99 21/07/2558 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
100 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
101 22/07/2558 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.3/9 0021145 เทียนขนมหวาน
102 22/07/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
103 22/07/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
104 23/07/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
105 23/07/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
106 23/07/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
107 23/07/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
108 24/07/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
109 24/07/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.3/12 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
110 24/07/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.2/3 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
111 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
112 24/07/2558 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.1/6 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
113 24/07/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
114 24/07/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
115 27/07/2558 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.3/3 0014915 คนอยู่วัด
116 27/07/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
117 27/07/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
118 27/07/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
119 27/07/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
120 27/07/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.2/7 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
121 27/07/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
122 27/07/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
123 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
124 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
125 28/07/2558 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.2/10 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
126 28/07/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food (100฿)
127 28/07/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
128 29/07/2558 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร ม.3/3 0014912 คนอยู่วัด
129 29/07/2558 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.3/9 0034089 พันท้ายนรสิงห์
130 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
131 30/07/2558 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน ม.1/6 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
132 03/08/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.3/1 0026590 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
133 03/08/2558 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด ม.3/3 0038801 ขนมจีนไมาไร้น้ำยา หลากลีลา รสร้อนแรง (39฿)
134 03/08/2558 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ ม.3/4 0040402 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่า (89฿)
135 03/08/2558 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ ม.3/5 0037131 กบนอกกะลา : SEAL 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์สู่สุดยอดนักรบ เล่ม 58 (180฿)
136 03/08/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.3/3 0006122 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
137 03/08/2558 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง ม.3/6 0036601 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับจากเชือกด้ายถักและลูกปัดหลายสไตล์
138 03/08/2558 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย ม.2/1 0038716 เบญจศีล เบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์ (135฿)
139 03/08/2558 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ ม.2/2 0013966 การออกแบบสัญลักษณ์
140 03/08/2558 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.2/3 0011148 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
141 03/08/2558 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.2/5 0039777 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
142 03/08/2558 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.2/5 0023285 Birds
143 03/08/2558 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.2/7 0037065 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
144 03/08/2558 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ ม.2/10 0039757 ครอบครัวที่รัก (100฿)
145 03/08/2558 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ ม.1/9 0017796 ชีวิตประหยัด
146 03/08/2558 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา ม.1/10 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
147 03/08/2558 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ ม.1/12 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
148 04/08/2558 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ ม.3/7 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
149 04/08/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.3/12 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
150 04/08/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.2/1 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
151 04/08/2558 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
152 04/08/2558 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค ม.1/6 0004796 เที่ยวป่า
153 05/08/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.2/12 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
154 05/08/2558 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.1/5 0020789 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปอมปาดัวร์
155 10/08/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.2/1 0024111 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
156 10/08/2558 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.2/8 0006974 ความรู้เรื่องชาดก
157 10/08/2558 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น ม.2/12 0020899 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
158 10/08/2558 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม ม.1/8 0024197 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
159 10/08/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
160 11/08/2558 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา ม.3/8 0038092 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
161 11/08/2558 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ ม.3/5 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
162 11/08/2558 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.2/11 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
163 11/08/2558 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ ม.1/6 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
164 12/08/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.2/8 0039753 ครอบครัวที่รัก (100฿)
165 12/08/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
166 12/08/2558 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ ม.1/10 0039797 พญาสีดอ (100฿)
167 13/08/2558 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ ม.3/8 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
168 14/08/2558 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา ม.3/6 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
169 17/08/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.3/5 0039708 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
170 17/08/2558 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.2/4 0035410 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
171 17/08/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
172 17/08/2558 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.1/5 0036132 มหาสมุทรของโกดี
173 17/08/2558 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ ม.1/6 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
174 17/08/2558 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ ม.1/6 0035703 ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์
175 17/08/2558 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.1/11 0039415 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก (120฿)
176 17/08/2558 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม ม.1/11 0014387 นักวิทยาศาสตร์ไทย
177 17/08/2558 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.2/4 0019818 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
178 18/08/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0026586 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
179 18/08/2558 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.2/2 0038804 The Old Woman Who Lived in a shoe บ้านรองเท้ายักษ์มหัศจรรย์ (65฿)
180 18/08/2558 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.2/7 0038736 ปลุกหัวใจหมอด้วยวรรณกรรม เรื่องเล่ากับก้าวใหม่ในหลักสูตรแพทย์ (150฿)
181 18/08/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
182 18/08/2558 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย ม.1/3 0012605 เรื่องสั้นชนบท
183 18/08/2558 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง ม.1/10 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
184 20/08/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
185 20/08/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
186 20/08/2558 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง ม.2/8 0038884 พลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข (135฿)
187 20/08/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039320 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
188 20/08/2558 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.1/6 0008059 งานสร้างสรรค์ของฉัน
189 20/08/2558 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.1/7 0036518 สนุกคิด วิทย์นอกห้องเรียน
190 20/08/2558 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ ม.1/9 0024122 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
191 20/08/2558 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.1/9 0024094 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
192 20/08/2558 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา ม.1/9 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
193 21/08/2558 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.2/6 0020350 สนทนาภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวด้วยการ์ตูน
194 21/08/2558 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย ม.1/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
195 24/08/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0034107 พระอานนท์ ฉบับการ์ตูน
196 24/08/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
197 24/08/2558 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.2/4 0024225 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
198 24/08/2558 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู ม.2/8 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
199 24/08/2558 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ ม.1/5 0007389 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5
200 24/08/2558 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.1/8 0004490 ลูกชาวนา
201 24/08/2558 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.1/11 0037237 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
202 24/08/2558 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า ม.1/10 0023524 ยอดบุรุษเหล็ก เล่ม 12
203 25/08/2558 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ ม.2/8 0040386 พระสุพรรณกัลยา (169฿)
204 25/08/2558 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.1/6 0024949 สนุกกันสำนวนจีน
205 25/08/2558 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.1/6 0036116 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2
206 26/08/2558 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.1/9 0040008 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 2 (145฿)
207 27/08/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0014903 คนอยู่วัด
208 27/08/2558 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว ม.3/11 0040486 แกะสลัผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ (160฿)
209 27/08/2558 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ ม.3/2 0012522 สามัคคีเภทคำฉันท์
210 27/08/2558 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.2/12 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
211 27/08/2558 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.2/12 0038586 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 3 (189฿)
212 27/08/2558 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.1/6 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน