ช่วยเช็คทีค่ะ ใครแขวนลอย ลาออก หายตัวไปไม่เรียนแล้ว โดนพักการเรียน บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

การเรียงลำดับชื่อ เรียงตามการค้างนานมากไปนานน้อย ถ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค่าปรับ เกิน 70 แล้วค่ะ มิถุนายนประมาณ60บาท กรกฎาคม40บาท สิงหาคม20บาท กันยายนประมาณ10บาท
ม.ปลาย ก่อน ม.ต้น
แจ้งมาทาง แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 18/09/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
2 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
3 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
4 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
5 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
6 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
7 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
8 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
9 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
10 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
11 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
12 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
13 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
14 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
15 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
16 24/08/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
17 24/08/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
18 25/08/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
19 25/08/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
20 27/08/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
21 27/08/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
22 27/08/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
23 31/08/2558 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา ม.4/7 0013142 การออกกำลังกาย
24 31/08/2558 20493 นายศตายุ กุลมณี ม.4/7 0013730 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
25 01/09/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0020317 เลน่า มาเรีย
26 01/09/2558 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา ม.6/7 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
27 03/09/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
28 07/09/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.6/7 0018456 ดินแดนแห่งความสูญเสีย ตอนที่ 2
29 07/09/2558 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.4/6 0021030 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
30 09/09/2558 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ ม.6/5 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
31 10/09/2558 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา ม.5/6 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
32 10/09/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0000783 หัวใจนักรบ
33 11/09/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0039945 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 4 (120฿)
34 18/09/2558 20527 นายธนเดช แสงทับสอน ม.5/6 0013864 แฮนด์บอล
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
3 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
4 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
5 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
6 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
7 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
8 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
9 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
10 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
11 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
12 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
13 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
14 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
15 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
16 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
17 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
18 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
19 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
20 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
21 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
22 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
23 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
24 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
25 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
26 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
27 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินทร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
28 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
29 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
30 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
31 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
32 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
33 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
34 10/08/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
35 17/08/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
36 20/08/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
37 31/08/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0017299 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
38 01/09/2558 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง ม.3/12 0025233 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
39 04/09/2558 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.2/8 0040019 ผีจีน (175฿)
40 07/09/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023980 ฉันไม่ยอม : Problems
41 08/09/2558 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ ม.3/6 0040481 สวยเสกได้ สไตล์เกาหลี (159฿)
42 09/09/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022520 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
43 11/09/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.3/9 0023209 The Black Horse of Camp Cawinga
44 11/09/2558 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม ม.3/9 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)