ค้างส่ง จ31/08/58

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 31/08/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 27/05/2558 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.4/4 0036156 ระบบสุริยะจักรวาล ฉบับการ์ตูน
2 27/05/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
3 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
4 29/05/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
5 29/05/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
6 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
7 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
8 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
9 12/06/2558 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.4/7 0014250 เอมิลยอดนักสืบ
10 12/06/2558 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.4/7 0026670 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
11 12/06/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
12 12/06/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
13 12/06/2558 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.4/7 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
14 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
15 16/06/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 16/06/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
17 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
18 24/06/2558 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.4/7 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
19 24/06/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
20 29/06/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
21 29/06/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
22 30/06/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0011348 ศกุนตลา
23 30/06/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.6/5 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
24 30/06/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
25 30/06/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
26 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
27 01/07/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
28 03/07/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
29 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
30 06/07/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.6/7 0039929 เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองพระเครื่องเลื่องชื่อ (160฿)
31 06/07/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
32 06/07/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
33 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
34 06/07/2558 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ ม.6/7 0031038 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
35 07/07/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
36 07/07/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
37 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
38 08/07/2558 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.4/7 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
39 08/07/2558 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.5/5 0004646 การอนุรักษ์ดินในประเทศที่กำลังพัฒนา
40 08/07/2558 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ ม.4/7 0006983 คณิตคิดสนุก
41 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
42 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
43 09/07/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.6/6 0039640 อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ๒
44 10/07/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
45 10/07/2558 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.5/7 0004094 ชาวน้ำ(ชาวทะเล)ในเมืองไทย (40฿)
46 16/07/2558 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ ม.5/2 0016799 เอนไซม์บำบัด
47 20/07/2558 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.5/7 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
48 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
49 20/07/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
50 20/07/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
51 21/07/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
52 21/07/2558 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน ม.6/5 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
53 21/07/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
54 21/07/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0038389 เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี Vol.2 (175฿)
55 21/07/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.6/5 0035008 ในเวลา
56 21/07/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
57 22/07/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
58 22/07/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.5/4 0019190 อาหารเสริมพฤติกรรมที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
59 23/07/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
60 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
61 23/07/2558 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.5/7 0038053 ผู้ชายดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในนิยาม (155฿)
62 24/07/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
63 24/07/2558 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.4/6 0040224 ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอดและหัวใจ (50฿)
64 24/07/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
65 24/07/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
66 27/07/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
67 27/07/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
68 27/07/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
69 27/07/2558 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.4/7 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
70 27/07/2558 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.4/5 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
71 28/07/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0021533 อาหารว่างและขนมหวานไทย
72 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
73 29/07/2558 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน ม.6/8 0035600 สมองวัยทีน
74 29/07/2558 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.5/2 0024172 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
75 29/07/2558 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.4/3 0015704 สุขภาพจิตกับวัยรุ่น
76 29/07/2558 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช ม.4/5 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
77 03/08/2558 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี ม.6/2 0039104 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของสภาพอากาศ (79฿)
78 03/08/2558 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย ม.6/6 0040094 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 5 (195฿)
79 03/08/2558 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร ม.5/3 0035936 NEW สรุปเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
80 03/08/2558 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.5/8 0039310 Mermaid Rhapsody เพลงสุดท้ายของนางเงือก 2 (200฿)
81 03/08/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.5/4 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
82 03/08/2558 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.4/7 0026548 งานถักโครเชต์หลากแบบหลายสไตล์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
83 03/08/2558 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี ม.6/3 0040437 วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (300฿)
84 03/08/2558 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล ม.6/3 0005574 วารีดุริยางค์
85 03/08/2558 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ ม.6/6 0040439 เกมล่าปริศนา ตอน ไข้มรณะ (219฿)
86 03/08/2558 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.4/4 0012795 หัวใจทอง
87 04/08/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0038751 บาปนักบุญ (255฿)
88 04/08/2558 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า ม.6/5 0038802 The fox and the Stork จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับนกกระสาใจดี (65฿)
89 04/08/2558 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ ม.6/3 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
90 04/08/2558 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา ม.4/5 0012799 เทศนาเสือป่า
91 04/08/2558 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง ม.4/3 0039087 ไซเรน : เจ้าหญิงเงือกน้อยผู้ขับขานบทเพลง (195฿)
92 10/08/2558 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.5/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
93 10/08/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0021715 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
94 10/08/2558 19016 นายกรรชัย เรืองศรี ม.6/3 0040457 Samsung man คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ (195฿)
95 10/08/2558 19020 นายมนูญ จันทินมาธร ม.6/3 0020233 เก็งข้อสอบและเฉลยสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน พลตำรวจ รวมชุด 8 พ.ศ.
96 10/08/2558 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ ม.6/3 0038610 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข (139฿)
97 10/08/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.5/7 0018253 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
98 12/08/2558 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.5/1 0023299 Flowers
99 12/08/2558 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.5/2 0022175 UNIVERSE จักรวาล
100 12/08/2558 17598 นายพิษณุ อำนวย ม.5/1 0040251 ปริศนาลี้ลับ ที่อัจฉริยะตอบไม่ได้ (135฿)
101 12/08/2558 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.4/1 0000958 โดเรมอนสอนเรื่องร่างกาย สมอง
102 12/08/2558 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย ม.4/4 0019630 เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เล่ม 5
103 12/08/2558 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม ม.6/3 0021118 ซูชิ – ข้าวปั้น
104 12/08/2558 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ ม.5/1 0012371 เกร็ดวิทยาศาสตร์
105 13/08/2558 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว ม.4/8 0039247 Why?นก (148฿)
106 13/08/2558 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.4/6 0015348 ครัวไทย
107 13/08/2558 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.5/5 0035690 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
108 13/08/2558 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ ม.6/8 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
109 14/08/2558 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.4/8 0002310 ฉีกหน้ากากคนดัง
110 17/08/2558 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ ม.6/5 0040394 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ (127฿)
111 17/08/2558 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.5/4 0038814 How elephant Lost their Wings ช้างบินจอมป่วน (65฿)
112 17/08/2558 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ ม.4/3 0036819 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 5 ตอน ความลับของพระยูไล (159฿)
113 17/08/2558 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.4/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
114 18/08/2558 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.4/5 0023282 Coral Reefe
115 18/08/2558 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.4/3 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
116 20/08/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0015343 ยักษ์ในรามเกรียรติ์
117 20/08/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.5/3 0018254 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
118 20/08/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.5/3 0005297 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
119 20/08/2558 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ ม.5/4 0037694 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน (139฿)
120 20/08/2558 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ ม.4/8 0040062 โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง (168฿)
121 21/08/2558 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ ม.6/2 0039938 พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย (180฿)
122 21/08/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
123 21/08/2558 18345 นายสัญญา จุทาผาด ม.4/7 0005650 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
124 24/08/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
125 24/08/2558 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.5/1 0021077 การตกแต่งการแกะสลักผักและผลไม้
126 24/08/2558 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.5/7 0040477 สำรับกับข้าวชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (285฿)
127 24/08/2558 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ ม.4/5 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
128 24/08/2558 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ ม.6/3 0015721 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
129 24/08/2558 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี ม.6/3 0039276 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
130 24/08/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
131 24/08/2558 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ ม.5/7 0039065 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
132 24/08/2558 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.5/7 0039849 ตำนานไทยขนหัวโกร๋น (49฿)
133 24/08/2558 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.5/7 0040198 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สัตว์น้ำ (100฿)
134 25/08/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
135 25/08/2558 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว ม.4/5 0040038 เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 3 (165฿)
136 25/08/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
137 25/08/2558 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น ม.4/3 0040028 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 10 (158฿)
138 25/08/2558 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.4/4 0018482 สนุกกับวิทยาศาสตร์ : เล่ม4
139 25/08/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
140 25/08/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0040087 เทลส์รันเนอร์ป่วนซาฟารี (158฿)
141 25/08/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0040409 ลาฟลอร่าคลับเฟสต้า เล่ม 7 ตอน ดนตรีเยอรมนีกับเสียงสวรรค์ไวโอลีน (169฿)
142 26/08/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.6/4 0039715 Science วิทยาศาสตร์น่ารู้ (90฿)
143 26/08/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
144 26/08/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
145 26/08/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0020296 บริหารเวลา
146 27/08/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
147 27/08/2558 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง ม.6/7 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
148 27/08/2558 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ ม.6/2 0040339 ชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม3 (179฿)
149 27/08/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
150 27/08/2558 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา ม.6/5 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
151 27/08/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.5/4 0018919 แผนไดเอตลับฉบับฮอลลีวูด
152 27/08/2558 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง ม.4/1 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
153 27/08/2558 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.4/1 0040485 เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับซีรีส์ Love Song ทำนองรัก ตอน เดบิวต์หัวใจนายซุุปตาร์ (219฿)
154 27/08/2558 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี ม.4/5 0039136 อัจฉริยะ 100 หน้า ศิลปะ (165฿)
155 27/08/2558 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น ม.4/5 0034849 รู้จักแบงค์ชาติ
156 27/08/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
157 27/08/2558 19076 นางสาวศศิธร ประสาร ม.6/4 0039064 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 1 ตอน ภูตพญานาคแม่น้ำโขงโยงสัมพันธ์ไทยลาว (169฿)
158 27/08/2558 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม ม.4/2 0038611 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ (139฿)
159 27/08/2558 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ ม.4/2 0040096 มะเร็ง ไม่สิ้นหวัง 2: มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ (225฿)
160 27/08/2558 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ ม.4/5 0039790 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
161 27/08/2558 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี ม.4/5 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
162 27/08/2558 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ ม.4/5 0038812 The Monkey King เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร (79฿)
163 28/08/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.6/4 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
164 28/08/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0035456 คู่มือสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
165 28/08/2558 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.5/5 0010535 กรีฑา
166 28/08/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0018713 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
167 28/08/2558 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.5/5 0038036 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
168 31/08/2558 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง ม.6/4 0037797 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
169 31/08/2558 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ ม.6/3 0040182 มงคล 38 (99฿)
170 31/08/2558 17342 นายชุติชัย บรรจง ม.5/7 0019211 โศลกธรรมท่านพุทธทาส
171 31/08/2558 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ ม.5/1 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
172 31/08/2558 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.5/4 0013775 หนุ่มชาวนา
173 31/08/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.5/5 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
174 31/08/2558 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.5/2 0015712 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (1)
175 31/08/2558 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.4/7 0016300 เศรษฐีแท้กับชาดก
176 31/08/2558 18149 นายชินกร สิมลีย์ ม.4/5 0022213 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
177 31/08/2558 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา ม.4/7 0013142 การออกกำลังกาย
178 31/08/2558 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.4/5 0038105 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ (139฿)
179 31/08/2558 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา ม.4/6 0036060 เทคนิคการเป่าแก้ว
180 31/08/2558 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา ม.4/6 0022539 การจัดดอกไม้
181 31/08/2558 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง ม.5/7 0040280 กบนอกกะลา : พรมถักเส้นใยลวดลายแห่งจินตนาการ (135฿)
182 31/08/2558 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง ม.6/7 0016212 พญาช้างเผือกกับพรานป่า
183 31/08/2558 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร ม.5/3 0038621 12 แบบบันไดและราวกันตก (79฿)
184 31/08/2558 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี ม.5/7 0039156 ไม่ยากถ้าอยากมีวินัย (145฿)
185 31/08/2558 20451 นายณัฐพล ศรีนาม ม.4/7 0013743 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
186 31/08/2558 20493 นายศตายุ กุลมณี ม.4/7 0013730 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 27/05/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
3 27/05/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
4 28/05/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
5 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
6 01/06/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
7 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
8 02/06/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
9 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
10 02/06/2558 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.2/6 0039152 Why? เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
11 03/06/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
12 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
13 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
14 04/06/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
15 05/06/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
16 05/06/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
17 05/06/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
18 05/06/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
19 05/06/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
20 05/06/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
21 09/06/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
22 09/06/2558 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา ม.1/5 0014299 ดาวเคราะห์ชุมนุม
23 10/06/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
24 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
25 10/06/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
26 11/06/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
27 11/06/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
28 11/06/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
29 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
30 15/06/2558 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ ม.2/6 0016266 ภาษาสยามสำนวนไทย
31 15/06/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
32 15/06/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
33 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
34 16/06/2558 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง ม.3/5 0017186 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
35 17/06/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
36 17/06/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.3/2 0037043 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
37 17/06/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
38 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
39 18/06/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
40 22/06/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
41 22/06/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.3/3 0035427 พระคุณพ่อแม่
42 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
43 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
44 23/06/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
45 23/06/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
46 25/06/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.3/9 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
47 25/06/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.3/9 0013848 ฟุตบอล (58฿)
48 25/06/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
49 26/06/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.3/6 0020778 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
50 26/06/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
51 26/06/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
52 26/06/2558 20289 ด.ช.ธิติภัทร์ (24/07/58แขวนลอย 1/10) ธนวิจิตรานันท์ แขวนลอย 0014919 คนอยู่วัด
53 29/06/2558 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.2/7 0025359 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่องอิเหนา
54 29/06/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
55 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
56 29/06/2558 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร ม.1/10 0017331 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
57 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
58 30/06/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
59 30/06/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
60 30/06/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
61 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
62 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
63 01/07/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.2/8 0034087 ค่ายบางระจัน
64 01/07/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
65 02/07/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
66 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
67 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
68 03/07/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
69 03/07/2558 20034 ด.ช.มกรธวัช (24/07/58แขวนลอย 1/4) บัวเนี่ยว แขวนลอย 0012460 เหยี่ยวขาด้วน
70 03/07/2558 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.1/6 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
71 03/07/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
72 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
73 06/07/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.3/4 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
74 06/07/2558 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา ม.3/9 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
75 06/07/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
76 06/07/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
77 06/07/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
78 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
79 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
80 07/07/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
81 07/07/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.2/11 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
82 07/07/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
83 08/07/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
84 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
85 08/07/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
86 08/07/2558 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.3/11 0022511 อาหารว่างนานาชาติ
87 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
88 08/07/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.2/1 0037759 กบนอกกะลา เล่ม 15 เปิดไหปลาร้า (180฿)
89 08/07/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
90 08/07/2558 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.1/6 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
91 09/07/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
92 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
93 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
94 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
95 09/07/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.3/10 0017725 กาพย์เห่เรือ
96 09/07/2558 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.1/7 0010907 ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1
97 09/07/2558 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.1/10 0024168 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
98 10/07/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
99 10/07/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
100 10/07/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
101 10/07/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
102 10/07/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
103 10/07/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.3/12 0022929 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
104 10/07/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
105 10/07/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
106 10/07/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
107 10/07/2558 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.1/3 0022371 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
108 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
109 10/07/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
110 10/07/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
111 16/07/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
112 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
113 20/07/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
114 20/07/2558 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก ม.1/5 0038313 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
115 20/07/2558 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก ม.1/11 0037107 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น (120฿)
116 21/07/2558 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง ม.3/9 0010796 เครื่องถ้วยในประเทศไทย
117 21/07/2558 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
118 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
119 21/07/2558 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.1/1 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
120 21/07/2558 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง ม.1/10 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
121 21/07/2558 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.1/12 0020306 เมื่อวานนี้
122 22/07/2558 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.3/9 0021145 เทียนขนมหวาน
123 22/07/2558 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ ม.3/2 0040385 Handmade & Heartmade sock dolls (215฿)
124 22/07/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
125 22/07/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
126 23/07/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
127 23/07/2558 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.3/10 0006999 ตำราอาหารเจ เล่ม 1
128 23/07/2558 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน ม.3/11 0024934 ห่วงโซ่อาหาร
129 23/07/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
130 23/07/2558 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.2/5 0040390 หลวงปู่ขาว (118฿)
131 23/07/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
132 23/07/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
133 23/07/2558 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม ม.1/12 0038622 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน 2 (79฿)
134 24/07/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
135 24/07/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.3/12 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
136 24/07/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.2/3 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
137 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
138 24/07/2558 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.1/6 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
139 24/07/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
140 24/07/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
141 24/07/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022069 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
142 27/07/2558 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.3/3 0014915 คนอยู่วัด
143 27/07/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
144 27/07/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
145 27/07/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
146 27/07/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
147 27/07/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.2/7 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
148 27/07/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
149 27/07/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
150 27/07/2558 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.1/12 0003598 การจัดปาร์ตี้และเกมส์สำหรับเด็ก
151 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
152 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
153 28/07/2558 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.2/10 0019370 สังข์ทอง ฉบับการ์ตูน
154 28/07/2558 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.2/10 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
155 28/07/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food (100฿)
156 28/07/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
157 29/07/2558 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ ม.3/3 0006641 สาวิตรี
158 29/07/2558 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร ม.3/3 0014912 คนอยู่วัด
159 29/07/2558 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.3/9 0034089 พันท้ายนรสิงห์
160 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
161 30/07/2558 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.2/5 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
162 30/07/2558 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน ม.1/6 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
163 03/08/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.3/1 0026590 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
164 03/08/2558 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด ม.3/3 0038801 ขนมจีนไมาไร้น้ำยา หลากลีลา รสร้อนแรง (39฿)
165 03/08/2558 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ ม.3/8 0037361 Witness พยานปากเอก (85฿)
166 03/08/2558 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ ม.3/4 0040402 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่า (89฿)
167 03/08/2558 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.3/8 0037362 ติวให้เก่ง คณิตศาสตร์ (98฿)
168 03/08/2558 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง ม.3/8 0037355 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Song for Musa มิวซ่า นางฟ้าแห่งเสียงดนตรี ตอนผจญภัยพิทักษ์รักในภูผาสายหมอก (99฿)
169 03/08/2558 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ ม.3/5 0037131 กบนอกกะลา : SEAL 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์สู่สุดยอดนักรบ เล่ม 58 (180฿)
170 03/08/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.3/3 0006122 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
171 03/08/2558 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง ม.3/6 0036601 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับจากเชือกด้ายถักและลูกปัดหลายสไตล์
172 03/08/2558 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ ม.3/3 0037077 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
173 03/08/2558 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย ม.2/1 0038716 เบญจศีล เบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์ (135฿)
174 03/08/2558 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ ม.2/2 0013966 การออกแบบสัญลักษณ์
175 03/08/2558 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.2/3 0023896 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
176 03/08/2558 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.2/3 0011148 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
177 03/08/2558 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว ม.2/3 0040020 Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์ (155฿)
178 03/08/2558 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.2/5 0039777 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
179 03/08/2558 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.2/5 0023285 Birds
180 03/08/2558 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด ม.2/6 0024125 อาหารอร่อย : Food (100฿)
181 03/08/2558 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.2/7 0037065 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
182 03/08/2558 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ ม.2/10 0039757 ครอบครัวที่รัก (100฿)
183 03/08/2558 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ ม.1/4 0037808 อ่านใจคนได้ใน 1 นาที (159฿)
184 03/08/2558 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ ม.1/7 0037134 กบนอกกะลา : เครื่องบินป้ายแดง เล่มที่ 62 (180฿)
185 03/08/2558 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ ม.1/9 0017796 ชีวิตประหยัด
186 03/08/2558 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา ม.1/10 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
187 03/08/2558 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ ม.1/12 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
188 04/08/2558 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี ม.3/1 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
189 04/08/2558 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร ม.3/1 0040352 กบนอกกะลา เล่ม125 คอนร้าโกลด์ (145฿)
190 04/08/2558 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี ม.3/6 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
191 04/08/2558 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ ม.3/7 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
192 04/08/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.3/12 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
193 04/08/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.2/1 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
194 04/08/2558 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
195 04/08/2558 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.1/11 0037671 เราคืออาเซียน บรูไนดารุสราม (75฿)
196 04/08/2558 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค ม.1/6 0004796 เที่ยวป่า
197 05/08/2558 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.3/8 0036241 MacBook Mac Pro & MacBook Air
198 05/08/2558 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา ม.2/3 0038374 คำตัน (49฿)
199 05/08/2558 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.2/3 0012775 บินสุดขอบฟ้า
200 05/08/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.2/12 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
201 05/08/2558 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.1/5 0020789 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปอมปาดัวร์
202 05/08/2558 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.1/8 0039927 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
203 05/08/2558 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง ม.1/9 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
204 05/08/2558 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.1/12 0025327 ทรัพยากรดิน
205 10/08/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.2/1 0024111 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
206 10/08/2558 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.2/8 0006974 ความรู้เรื่องชาดก
207 10/08/2558 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น ม.2/12 0020899 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
208 10/08/2558 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม ม.1/8 0024197 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
209 10/08/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
210 11/08/2558 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา ม.3/5 0021300 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษย่นเคลือบพาราฟิน เล่ม 2
211 11/08/2558 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา ม.3/8 0038092 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
212 11/08/2558 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ ม.3/5 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
213 11/08/2558 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.2/10 0020313 80 วันรอบโลก
214 11/08/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.2/10 0022814 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
215 11/08/2558 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.2/11 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
216 11/08/2558 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี ม.2/10 0040052 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
217 11/08/2558 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ ม.1/6 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
218 12/08/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.2/8 0039753 ครอบครัวที่รัก (100฿)
219 12/08/2558 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.2/8 0038510 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
220 12/08/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
221 12/08/2558 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ ม.1/5 0036157 เรขาคณิต ฉบับการ์ตูน
222 12/08/2558 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ ม.1/6 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
223 12/08/2558 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ ม.1/10 0039797 พญาสีดอ (100฿)
224 13/08/2558 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ ม.3/8 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
225 13/08/2558 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล ม.3/3 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
226 13/08/2558 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี ม.1/8 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
227 13/08/2558 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.1/8 0038393 เจ้าบุญหลง (150฿)
228 14/08/2558 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา ม.3/6 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
229 14/08/2558 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.2/5 0039961 The Guardian 1 Begin ผู้พิทักษ์อลเวง ภาคกำเนิด (300฿)
230 14/08/2558 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา ม.1/5 0038589 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาขนหัวลุก (199฿)
231 17/08/2558 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น ม.2/4 0002312 เทนนิสสำหรับคนเก่งหรืออยากเก่ง
232 17/08/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.3/5 0039708 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
233 17/08/2558 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.2/4 0035410 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
234 17/08/2558 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.2/4 0036913 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด (125฿)
235 17/08/2558 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง ม.2/5 0016907 เรื่องน่ารู้ โหด มัน ฮา : พิลึกพิลั่นมหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง
236 17/08/2558 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ ม.2/8 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
237 17/08/2558 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ ม.2/8 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
238 17/08/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
239 17/08/2558 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย ม.1/5 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
240 17/08/2558 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.1/5 0036132 มหาสมุทรของโกดี
241 17/08/2558 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด ม.1/5 0036527 ฝึกพูดภาษาไทยไว้ใช้งาน : Thai for Daily Use
242 17/08/2558 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.1/6 0005999 การเลี้ยงปลาน้ำจืด
243 17/08/2558 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ ม.1/6 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
244 17/08/2558 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ ม.1/6 0035703 ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์
245 17/08/2558 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.1/6 0038468 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
246 17/08/2558 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.1/6 0020367 อะไรอยู่ในห้องใต้ดิน
247 17/08/2558 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง ม.1/8 0038173 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง (139฿)
248 17/08/2558 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.1/8 0012272 ท่องโลกล้านปี
249 17/08/2558 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.1/9 0040059 ฟิสิกส์สุดจ๊าก (175฿)
250 17/08/2558 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.1/11 0039415 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก (120฿)
251 17/08/2558 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.1/11 0008187 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ความลับในเอกภพ
252 17/08/2558 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม ม.1/11 0014387 นักวิทยาศาสตร์ไทย
253 17/08/2558 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.1/11 0024190 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
254 17/08/2558 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.2/4 0019818 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
255 18/08/2558 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล ม.3/7 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
256 18/08/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0026586 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
257 18/08/2558 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.2/2 0038804 The Old Woman Who Lived in a shoe บ้านรองเท้ายักษ์มหัศจรรย์ (65฿)
258 18/08/2558 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า ม.2/7 0034652 สมบัติของผู้ดี
259 18/08/2558 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.2/7 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
260 18/08/2558 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.2/7 0038736 ปลุกหัวใจหมอด้วยวรรณกรรม เรื่องเล่ากับก้าวใหม่ในหลักสูตรแพทย์ (150฿)
261 18/08/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
262 18/08/2558 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย ม.1/3 0012605 เรื่องสั้นชนบท
263 18/08/2558 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด ม.1/10 0039564 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
264 18/08/2558 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง ม.1/10 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
265 20/08/2558 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง ม.3/4 0038167 มีเกลันเจโล ศิลปินหนุ่มผู้ฝันถึงความสมบูรณ์แบบ (159฿)
266 20/08/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
267 20/08/2558 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ ม.3/4 0039739 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
268 20/08/2558 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ ม.3/4 0038077 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 2 (129฿)
269 20/08/2558 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย ม.3/6 0025495 นักสืบชายหาด คู่มือดำเนินกิจกรรม
270 20/08/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
271 20/08/2558 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.2/4 0017284 ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
272 20/08/2558 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง ม.2/8 0038884 พลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข (135฿)
273 20/08/2558 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.2/8 0040430 Drawing Comic 6 5000 Super comics Encyclopedia (265฿)
274 20/08/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039320 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
275 20/08/2558 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.2/5 0040035 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
276 20/08/2558 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง ม.1/5 0038064 เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ (159฿)
277 20/08/2558 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.1/6 0008059 งานสร้างสรรค์ของฉัน
278 20/08/2558 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.1/7 0036518 สนุกคิด วิทย์นอกห้องเรียน
279 20/08/2558 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา ม.1/8 0035687 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา (159฿)
280 20/08/2558 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.1/8 0039747 เนื้อหนังมังสะ
281 20/08/2558 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน ม.1/9 0024169 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
282 20/08/2558 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง ม.1/9 0024117 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
283 20/08/2558 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ ม.1/9 0024122 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
284 20/08/2558 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.1/9 0024094 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
285 20/08/2558 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา ม.1/9 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
286 20/08/2558 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน ม.1/10 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
287 20/08/2558 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.1/9 0024088 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
288 21/08/2558 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ ม.3/2 0040405 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ตอน ฝุ่นทรายสีเหลือง (199฿)
289 21/08/2558 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี ม.3/7 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
290 21/08/2558 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.2/6 0020350 สนทนาภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวด้วยการ์ตูน
291 21/08/2558 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ ม.2/7 0018451 โดเรมอนสอนวิทยาศาสตร์ เสียง แสง แรง ไฟฟ้า
292 21/08/2558 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง ม.3/2 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
293 21/08/2558 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.1/5 0024126 อาหารอร่อย : Food (100฿)
294 21/08/2558 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย ม.1/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
295 21/08/2558 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต ม.2/7 0016758 สารพันปัญหาการเลือกตั้ง เล่ม 2 (60฿)
296 24/08/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0034107 พระอานนท์ ฉบับการ์ตูน
297 24/08/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.3/3 0013521 ล่าปลาวาฬ
298 24/08/2558 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง ม.3/9 0035741 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัสบดี
299 24/08/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
300 24/08/2558 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี ม.3/3 0006771 ศรีศรัทธา ขุนทัพกรุงสุโขทัย ผู้ทิ้งอาวุธมุ่งพุทธภูมิ
301 24/08/2558 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.2/3 0040040 แก๊งซ่าท้าทดลอง 23 ท่องแดนแห่งดวงจันทร์ (158฿)
302 24/08/2558 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.2/3 0038803 The Princess and the Pea สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว (79฿)
303 24/08/2558 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.2/4 0024225 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
304 24/08/2558 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.2/4 0026909 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
305 24/08/2558 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู ม.2/8 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
306 24/08/2558 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี ม.3/6 0008422 ชีวิตต้องสู้ เล่ม 10
307 24/08/2558 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.1/2 0024149 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
308 24/08/2558 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม ม.1/5 0040454 มนุษย์ชิ้นส่วน เล่ม 2 (150฿)
309 24/08/2558 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ ม.1/5 0007389 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5
310 24/08/2558 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ ม.1/5 0037626 HELLO อาเซียน (180฿)
311 24/08/2558 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.1/8 0004490 ลูกชาวนา
312 24/08/2558 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ ม.1/8 0038160 ซินจ่าว เวียดนาม (119฿)
313 24/08/2558 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท ม.1/9 0023936 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
314 24/08/2558 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี ม.1/9 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
315 24/08/2558 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.1/9 0024228 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
316 24/08/2558 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.1/10 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
317 24/08/2558 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.1/11 0037237 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
318 24/08/2558 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม ม.1/11 0037179 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
319 24/08/2558 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.1/11 0040472 กล้วยทำอะไรก็อร่อย (239฿)
320 24/08/2558 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า ม.1/10 0023524 ยอดบุรุษเหล็ก เล่ม 12
321 25/08/2558 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล ม.3/2 0020416 คู่มือสุขภาพสุนัข
322 25/08/2558 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม ม.3/5 0011344 ศกุนตลา
323 25/08/2558 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ ม.2/8 0040386 พระสุพรรณกัลยา (169฿)
324 25/08/2558 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ ม.2/10 0024070 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
325 25/08/2558 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.2/10 0024038 โรงเรียนของเรา : Our School
326 25/08/2558 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว ม.2/10 0024052 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
327 25/08/2558 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา ม.2/11 0024098 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
328 25/08/2558 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.1/6 0038546 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (139฿)
329 25/08/2558 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.1/6 0024949 สนุกกันสำนวนจีน
330 25/08/2558 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.1/6 0036116 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2
331 25/08/2558 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.1/7 0024167 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
332 25/08/2558 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ ม.1/9 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
333 25/08/2558 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.1/11 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
334 26/08/2558 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล ม.2/3 0038916 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง เมนูพิศดาร (199฿)
335 26/08/2558 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา ม.1/3 0038806 Jack and the Beanstalk แจ็กผู้ฆ่ายักษ์ (79฿)
336 26/08/2558 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.1/10 0024138 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
337 26/08/2558 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.1/9 0040008 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 2 (145฿)
338 27/08/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0014903 คนอยู่วัด
339 27/08/2558 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว ม.3/11 0040486 แกะสลัผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ (160฿)
340 27/08/2558 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ ม.3/2 0012522 สามัคคีเภทคำฉันท์
341 27/08/2558 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.2/12 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
342 27/08/2558 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.2/12 0038586 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 3 (189฿)
343 27/08/2558 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.1/2 0039092 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 108ดาวเรือง ดอกไม้ดอยอร่ามเมือง ( 180฿)
344 27/08/2558 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ ม.1/4 0021661 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
345 27/08/2558 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.1/6 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
346 27/08/2558 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง ม.1/8 0021919 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
347 27/08/2558 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.1/8 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
348 27/08/2558 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง ม.1/10 0040056 แก้วจอมซน (165฿)
349 28/08/2558 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.2/2 0040480 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
350 28/08/2558 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.2/9 0024026 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
351 28/08/2558 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.2/12 0039745 เนื้อหนังมังสะ
352 28/08/2558 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม ม.1/1 0039924 นิทานอินเดีย (150฿)
353 28/08/2558 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร ม.1/2 0024218 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
354 28/08/2558 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ ม.1/3 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
355 28/08/2558 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.1/5 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
356 28/08/2558 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง ม.1/5 0026684 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
357 28/08/2558 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี ม.1/10 0034857 รู้จักแบงค์ชาติ
358 28/08/2558 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.1/10 0040017 ผีอังกฤษ (175฿)
359 28/08/2558 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.1/12 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
360 28/08/2558 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.1/12 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
361 31/08/2558 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ ม.3/3 0014150 แชร์บอล
362 31/08/2558 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.3/1 0017923 จูดี้ มูดี้ เล่ม 3 ตอน จูดี้อยากช่วยโลก
363 31/08/2558 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ ม.3/11 0022585 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
364 31/08/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.3/11 0013756 หนุ่มชาวนา
365 31/08/2558 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง ม.3/11 0018707 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
366 31/08/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0017299 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
367 31/08/2558 18776 ด.ญ.ศตรัศมี น้อยอิน ม.3/3 0011332 นิราศเกาหลี
368 31/08/2558 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร ม.3/3 0039850 ยอดอาวุธในตำนาน (49฿)
369 31/08/2558 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ ม.3/4 0022920 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
370 31/08/2558 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน ม.3/9 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
371 31/08/2558 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น ม.3/11 0019134 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 2
372 31/08/2558 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง ม.3/11 0005907 ระเด่นลันได (80฿)
373 31/08/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.3/4 0015549 ออกแบบและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver 8 (299฿)
374 31/08/2558 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม ม.3/11 0039760 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
375 31/08/2558 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล ม.2/2 0037713 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
376 31/08/2558 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย ม.2/6 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
377 31/08/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.2/6 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
378 31/08/2558 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.2/9 0024120 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
379 31/08/2558 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.2/11 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
380 31/08/2558 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ ม.2/11 0023931 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
381 31/08/2558 19899 ด.ญ.สุนิสา ทดดอน ม.1/2 0024079 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
382 31/08/2558 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.1/2 0024119 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
383 31/08/2558 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ ม.1/5 0039699 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
384 31/08/2558 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด ม.1/5 0037396 ตีแตก…กลยุทธ์การเล่นหุ้น (170฿)
385 31/08/2558 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ ม.1/5 0039995 นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย (150฿)
386 31/08/2558 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.1/8 0038335 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
387 31/08/2558 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.1/8 0040016 ผีเกาหลี (175฿)
388 31/08/2558 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.1/8 0040373 ลาฟลอร่า คลับเฟสต้า เล่ม 2 ตอน กิจกรรมวัดผลบนเส้นทางฝันช็อกโกลาทีเย่ร์ (143฿)
389 31/08/2558 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล ม.1/8 0040388 กบนอกกะลา : ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก เล่ม 16 (180฿)
390 31/08/2558 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ ม.1/9 0024141 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
391 31/08/2558 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.1/11 0039759 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
392 31/08/2558 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ ม.1/12 0038372 คำตัน (49฿)

สถิติ ม.ปลาย จ31/08/2558 16:35

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 31/08/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 10
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 10
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 10
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 10
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 11
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 10
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 10
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 14
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 10
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 9
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 13
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 11
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 13
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 15
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 11
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 15
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 12
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 10
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 10
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 11
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 11
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 10
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 11
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 12
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 10
รวม: 493
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 11
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 11
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 9
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 10
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 17
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 10
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 10
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 10
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 10
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 11
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 11
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 6
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 11
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 12
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 13
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 11
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 11
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 12
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 13
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 10
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 11
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 11
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 10
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 13
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 11
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 11
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 16
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 11
รวม: 467
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 10
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 11
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 12
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 11
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 10
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 15
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 12
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 11
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 14
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 10
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 12
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 15
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 11
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 13
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 14
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 11
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 10
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 11
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 11
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 11
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 9
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 10
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 11
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 8
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 12
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 14
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 10
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 11
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 10
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 12
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 11
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 11
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 10
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 14
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 13
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 17
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
46 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 12
รวม: 523
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 7
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 5
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 10
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 5
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 7
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 7
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 9
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 9
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 10
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 10
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 10
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 8
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 10
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 10
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 10
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 10
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 11
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 11
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 11
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 9
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 7
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 13
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 11
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 10
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 11
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 8
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 10
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 11
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 10
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 11
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 10
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 9
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 11
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 8
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 7
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 375
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 9
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 9
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 6
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 7
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 11
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 10
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 5
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 8
12 18149 นายชินกร สิมลีย์ 8
13 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 10
14 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
15 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 9
16 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 11
17 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 15
18 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 11
19 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 11
20 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 10
21 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 10
22 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 8
23 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 17
24 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 9
25 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 11
26 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 12
27 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 11
28 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 6
29 20400 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ชัยยา 0
30 20401 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
31 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช 3
32 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 11
33 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 6
34 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 15
35 20406 นายสหรัฐ ทองคำ 0
36 20407 นายอาทิตย์ นุชละม้าย 0
37 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 12
38 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 11
39 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 11
40 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 11
41 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 8
42 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 20
43 20452 นายธนกร บ้านด่าน 8
44 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 6
45 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 5
46 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 8
47 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 11
48 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 14
รวม: 432
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 12
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 11
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 11
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 10
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 11
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 12
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 14
8 18059 นายสนั่น นิลโต 10
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 13
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 12
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 10
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 12
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 12
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 11
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 13
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 11
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 12
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 13
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 12
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 14
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 12
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 14
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 12
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 15
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 12
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 15
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 12
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 11
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 12
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 12
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 9
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 10
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 11
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 11
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 12
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 11
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 14
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 15
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 11
47 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 534
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 4
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 10
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 11
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 8
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 12
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 8
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 6
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 1
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 4
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 7
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 6
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 12
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 10
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 1
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 4
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 10
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 10
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 10
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 11
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 12
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 3
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 1
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 12
รวม: 257
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 11
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 10
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 11
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 11
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 10
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 10
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 12
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 12
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 10
รวม: 184
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 13
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 10
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 11
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 10
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 10
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 10
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 10
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 10
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 10
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 11
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 10
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 10
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 11
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 10
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 10
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 11
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 10
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 23
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 9
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 10
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 11
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 11
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 9
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 26
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 10
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 11
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 12
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 9
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 10
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 10
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 18
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 15
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 15
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 11
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 10
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 10
รวม: 555
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 10
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 12
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 10
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 11
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 11
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 11
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 10
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 11
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 7
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 11
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 10
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 6
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 12
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 10
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 13
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 10
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 11
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 10
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 10
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 11
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 12
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 11
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 11
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 9
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 10
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 10
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 10
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 29
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 25
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 22
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 12
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 8
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 6
รวม: 565
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 10
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 9
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 9
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 13
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 10
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 10
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 13
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 10
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 10
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 11
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 10
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 10
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 13
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 11
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 13
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 11
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 11
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 11
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 11
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 10
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 13
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 9
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 549
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 9
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 6
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 10
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 15
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 10
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 8
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 8
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 12
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 10
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 9
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 10
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 11
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 10
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 17
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 11
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 12
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 17
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 11
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 27
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 10
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 17
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 7
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 11
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 10
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 11
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 12
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 14
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 9
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 8
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 10
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 8
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 8
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 10
รวม: 469
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 13
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 10
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 25
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 11
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 10
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 10
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 11
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 9
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 10
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 11
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 11
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 10
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 10
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 11
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 10
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 10
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 8
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 12
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 11
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 13
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 12
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 11
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 10
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 10
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 13
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 11
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 12
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 6
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 12
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 11
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 9
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 12
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 12
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 11
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 12
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 11
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 12
รวม: 530
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 10
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 10
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 11
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 12
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 10
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 10
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 13
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 10
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 10
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 10
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 9
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 10
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 10
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 10
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 4
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 9
17 17496 นายพงศธร มุลทา 10
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 10
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 10
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 12
21 17663 นายสุริยา มีลา 10
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 11
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 8
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 10
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 10
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 10
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 11
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 11
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 9
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 12
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 9
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 10
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 11
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 6
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 10
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 11
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 11
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 10
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 10
รวม: 392
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 13
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 9
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 11
4 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 2
5 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 11
6 17342 นายชุติชัย บรรจง 11
7 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 10
8 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 7
9 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 6
10 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 13
11 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 11
12 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 12
13 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 6
14 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 12
15 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
16 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
17 17527 นายธงชัย แซ่อือ 4
18 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 12
19 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 10
20 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 12
21 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 8
22 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 9
23 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 12
24 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 11
25 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 11
26 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 10
27 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 6
28 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
29 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 6
30 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 11
31 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 11
32 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 12
33 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
34 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 12
35 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 11
36 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 10
37 19759 นายธีรพล พรมบุตร 9
38 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 10
39 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 7
40 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
41 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 10
42 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 8
43 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 8
44 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 8
45 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 10
46 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 4
47 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 9
48 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 11
49 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 9
50 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 430
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 10
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 12
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 11
4 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 10
5 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 10
6 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 11
7 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 10
8 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 10
9 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 10
10 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 11
11 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
12 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 11
13 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
14 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
15 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 11
16 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
17 19776 นายรัชพล ดวงใจ 10
18 19779 นายธนกร วิริยะกัน 10
19 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 11
20 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 11
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช คุณครูวันดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 10
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 10
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 10
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 10
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 10
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 10
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 10
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 10
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 27
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 10
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 10
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 10
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 10
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 10
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 12
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 11
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 11
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 16
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 12
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 21
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 16
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 15
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 17
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 11
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 11
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 10
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 17
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 12
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 10
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 589
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา ครูจิตราวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 13
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 11
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 12
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 11
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 11
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 10
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 10
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 12
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 10
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 10
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 13
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 14
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 10
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 10
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 12
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 10
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 19
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 10
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 11
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 3
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 11
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 9
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 13
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 11
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 10
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 11
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 13
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 10
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 10
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 12
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 10
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 16
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 10
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 12
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 12
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 10
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 10
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 11
รวม: 533
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 11
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 10
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 10
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 11
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 12
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 10
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 12
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 9
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 13
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 10
15 16868 นายทัศนะ คำคง 12
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 11
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 11
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 13
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 14
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 13
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 9
22 16958 นายอภิ วิลาศ 10
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 10
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 10
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 12
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 10
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 10
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 10
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 12
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 10
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 10
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 10
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 13
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 12
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 13
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 12
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 12
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 12
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 10
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 10
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 8
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 15
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 10
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 12
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 15
รวม: 532
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 3
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 10
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 9
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 11
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 11
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 7
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 10
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 9
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 10
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 10
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 10
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 11
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 12
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 11
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 11
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 10
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 10
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 10
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 10
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 10
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 12
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 10
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 11
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 10
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 10
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 10
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 10
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 11
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 11
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 11
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 13
รวม: 404
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 10
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 12
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 11
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 14
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 12
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 10
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 14
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 11
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 10
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 9
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 11
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 10
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 11
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 11
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 11
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 12
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 10
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 10
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 8
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 10
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 12
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 8
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 12
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 11
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 12
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 12
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 10
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 8
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 10
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 11
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 10
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 11
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 11
รวม: 508
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 12
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 12
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 11
4 16741 นายชาคร ทองสี 11
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 10
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 7
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 10
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 8
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 6
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 11
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 17
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 11
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 11
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 10
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 10
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 10
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 10
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 10
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 12
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 12
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 4
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 8
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 10
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 11
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 11
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 5
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 5
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 10
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 15
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 8
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 10
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 14
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 10
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 10
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 10
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 12
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 463
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 6
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 3
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 7
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 10
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 10
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 10
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 10
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 10
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 10
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 3
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 1
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 5
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 10
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 10
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 11
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 10
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 16
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 12
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 2
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 6
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 10
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 5
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 1
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 19
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 3
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 8
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 10
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 10
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 5
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 10
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 10
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 16
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 10
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 10
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 1
รวม: 303
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 10
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 11
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 10
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 13
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 11
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 11
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 10
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 10
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 10
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 12
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 9
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ๋วใจ 10
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 10
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 12
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 11
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 11
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 11
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 10
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 11
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 10
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 10
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 10
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 14
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 10
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 12
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 10
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 11
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 10
รวม: 312
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,056 คน

สถิติ ม.ต้น จ31/08/2558 16:32

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 31/08/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 17
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 14
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 21
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 20
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 10
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 14
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 13
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 14
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 21
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 14
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 17
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 15
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 9
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 11
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 10
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 13
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 25
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 14
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 22
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 5
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 11
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 11
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 23
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 38
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 35
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 31
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 26
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 20
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 11
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 16
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 14
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 13
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 40
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 36
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 19
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 13
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 19
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 11
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 15
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 13
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 16
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 12
43 19897 ด.ช.วีระวุฒิ ทองมา 12
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 10
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 17
รวม: 781
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 10
2 20251 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปัทมชัย 15
3 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 3
4 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 15
5 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 10
6 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 16
7 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 31
8 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 15
9 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 12
10 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 16
11 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 30
12 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 2
13 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร 5
14 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 7
15 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 12
16 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 8
17 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 23
18 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 12
19 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 15
20 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 14
21 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 4
22 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 8
23 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 10
24 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 12
25 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 14
26 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 10
27 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง 13
28 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 8
29 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 8
30 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 13
31 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 21
32 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 1
33 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี 2
34 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 12
35 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 13
36 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 13
37 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 12
38 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 33
39 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 23
40 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 12
41 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 14
42 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 19
43 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 4
44 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 12
45 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 19
46 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 19
47 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 20
48 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 15
รวม: 635
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 4
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 10
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 14
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 7
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 4
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 13
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 11
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 13
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 9
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 10
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 11
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 12
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 5
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 14
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 4
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 11
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 9
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 7
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 6
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 16
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 9
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 12
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 8
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 6
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 4
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 1
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 15
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 17
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 19
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 15
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 13
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม 12
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 11
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 11
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 8
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 18
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 24
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 20
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 12
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 21
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 14
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 6
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 11
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 12
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 9
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 503
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูธนัญชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 14
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 11
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 11
4 20343 ด.ช.ชนกานต์ จันทร์คำ 0
5 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 13
6 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 12
7 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 8
8 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 9
9 20348 ด.ช.ธนกร สุรวัฒนเดชา 0
10 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 11
11 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 2
12 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน 7
13 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 12
14 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 8
15 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
16 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 4
17 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 11
18 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 9
19 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 6
20 20359 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
21 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 13
22 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 9
23 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 7
24 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 9
25 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 23
26 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 21
27 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 6
28 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 24
29 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 26
30 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 8
31 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 18
32 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 17
33 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 8
34 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 5
35 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 13
36 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 13
37 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 15
38 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 17
39 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 24
40 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 10
41 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 11
42 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 11
43 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 7
44 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 7
45 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 11
46 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 1
47 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 8
48 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 16
รวม: 509
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19899 ด.ญ.สุนิสา ทดดอน 10
2 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 12
3 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 11
4 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง 9
5 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 12
6 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 10
7 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 8
8 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
9 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 11
10 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 10
11 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 10
12 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 10
13 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 12
14 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 12
15 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 12
16 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 10
17 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 10
18 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 10
19 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 13
20 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 14
21 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 13
22 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 10
23 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 10
24 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 10
25 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 11
26 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 11
27 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 11
28 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ 10
29 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 12
30 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 21
31 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 10
32 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 15
33 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 11
34 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร 10
35 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 18
36 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 10
37 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 25
38 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 10
39 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 13
40 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 16
41 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 12
42 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
43 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 11
44 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
45 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 13
รวม: 533
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 12
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 6
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 10
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 25
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 11
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 13
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 10
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 11
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 16
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 11
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 12
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 9
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 12
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 11
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 33
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 12
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 24
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 13
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 10
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 12
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 12
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 15
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 25
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 12
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 8
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 8
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 23
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 8
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 7
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 10
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 10
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 9
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 17
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 10
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 15
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 12
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 12
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 12
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 7
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 24
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 11
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 12
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 12
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 1
รวม: 565
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 9
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 10
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 9
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 20
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 14
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 14
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 15
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 13
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 10
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 17
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 10
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 12
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 9
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 10
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 10
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 19
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 11
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 10
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 16
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 19
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 12
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 8
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 10
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 13
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 12
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 31
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 12
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 12
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 19
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 11
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 33
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 33
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 17
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 24
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 33
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 19
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 16
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 21
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 14
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 10
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 22
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 29
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 10
45 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 7
รวม: 697
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูศรจิตตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 4
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 11
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 8
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 11
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 10
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 9
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 13
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 11
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 11
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 14
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 13
14 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา 2
15 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 12
16 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 7
17 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 8
18 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 8
19 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 34
20 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 13
21 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 11
22 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 11
23 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 16
24 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 17
25 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 13
26 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 19
27 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 8
28 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 33
29 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 23
30 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 10
31 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 25
32 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 20
33 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 27
34 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 8
35 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 15
36 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ 3
37 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 20
38 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 7
39 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 17
40 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 15
41 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 30
42 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 16
43 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 5
44 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 24
45 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 19
46 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 11
47 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 20
รวม: 664
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 15
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 11
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 10
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 23
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 19
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 5
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 14
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 9
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 17
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 10
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 14
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 11
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 10
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 14
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 10
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 11
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 10
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 11
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 14
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 6
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 13
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 11
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 9
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 10
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 11
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 18
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 25
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 11
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 3
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 12
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 16
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 15
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 21
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 10
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 16
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 19
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 5
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 4
39 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน 15
40 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 18
41 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 11
42 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 11
43 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 7
44 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 18
45 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 13
46 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 8
47 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
48 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 8
รวม: 582
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 6
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 15
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 9
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 8
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 11
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 10
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 10
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 10
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 16
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 10
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 2
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 5
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 1
14 20138 ด.ช.ศรายุทธ สีอาสา 0
15 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 10
16 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 5
17 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 11
18 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 4
19 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 16
20 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 16
21 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 7
22 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 20
23 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 11
24 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 24
25 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 22
26 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 7
27 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 37
28 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 10
29 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 38
30 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 10
31 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 30
32 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 17
33 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 29
34 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
35 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 6
36 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 10
37 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 11
38 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 16
39 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 13
40 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 2
41 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 9
42 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
43 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 30
44 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
45 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 11
46 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 25
47 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 15
รวม: 590
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 5
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 10
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 14
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 10
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 11
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 17
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 9
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 5
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 16
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 10
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 10
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 10
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 10
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 14
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 19
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 10
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 10
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 11
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 8
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 9
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 6
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 7
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 11
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 22
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 7
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 11
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 20
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 10
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 10
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 11
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 12
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 11
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 10
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 14
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 10
รวม: 390
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 23
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 25
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 25
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 27
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 14
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 26
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 38
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 25
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 33
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 25
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 25
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 25
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 20
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 26
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 27
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 26
17 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ 14
18 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 26
19 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 25
20 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 27
21 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 25
22 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 25
23 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 25
24 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 25
25 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 20
26 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 25
27 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 21
28 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 24
29 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 25
30 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 20
31 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 23
32 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 15
33 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 25
34 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 25
35 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์ 25
36 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 25
37 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 25
38 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 25
39 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 25
40 20245 ด.ช.จารุกิตต์ ล่ามละคร 25
41 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 25
42 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 26
43 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 25
44 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง 16
45 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 25
46 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 15
47 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 12
48 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 24
รวม: 1,143
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 1
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 10
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 12
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 12
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 17
6 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 0
7 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 12
8 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 11
9 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 12
10 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 12
11 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 12
12 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 12
13 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 12
14 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 10
15 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 9
16 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 14
17 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 12
18 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
19 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 17
20 19200 ด.ญ.นราพร จุลเพ็ชร 12
21 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 23
22 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 12
23 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 12
24 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 12
25 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 13
26 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 12
27 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 16
28 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 12
29 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 13
30 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 12
31 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 21
32 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 5
33 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 12
34 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 4
35 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 13
36 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 12
37 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 12
38 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 12
39 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 11
40 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 12
41 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 12
42 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 12
รวม: 496
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา(พิ) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 10
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 6
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 11
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 12
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 6
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 4
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 2
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 18
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 10
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 10
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 10
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 9
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 14
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 11
16 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช 11
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 19
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 10
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 14
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 11
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 1
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 8
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 9
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 7
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 15
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 11
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 3
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 12
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 2
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 15
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 11
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 12
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 4
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 14
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 9
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 11
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 10
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 11
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 11
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 12
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 14
รวม: 402
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 11
3 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 1
4 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 11
5 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 4
6 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 10
7 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 12
8 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
9 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 1
10 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 11
11 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
12 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 7
13 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 12
14 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 1
15 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 6
16 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 12
17 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
18 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 8
19 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 1
20 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 10
21 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 12
22 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 2
23 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 12
24 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 5
25 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 13
26 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 7
27 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
28 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 9
29 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 12
30 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
31 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 15
32 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 12
33 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 10
34 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 9
35 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 12
36 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 5
37 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 2
38 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 2
39 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 8
40 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 0
รวม: 273
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 2
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 12
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 7
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 1
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 10
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 10
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 12
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 3
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 6
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 6
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 12
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 12
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 12
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 8
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 2
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 12
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 7
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 12
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 31
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 6
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 13
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 5
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 7
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 14
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 11
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 18
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 9
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 9
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 10
รวม: 288
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 12
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 12
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 12
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรื่อง 16
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 12
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 12
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 13
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 12
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีเทน 12
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 11
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 13
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 15
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 12
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 12
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 13
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 12
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 19
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 14
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 13
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 10
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 12
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 12
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 12
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 11
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 12
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 12
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 10
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 12
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 12
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 14
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 13
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 12
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 13
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 14
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 12
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 12
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 12
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 12
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 12
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 11
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 12
42 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 12
43 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 10
44 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 13
รวม: 546
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 9
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 6
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 10
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 12
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 12
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 12
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 9
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 8
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 11
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 12
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 13
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 12
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 12
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 12
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 12
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 12
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 12
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 12
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 12
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 12
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 11
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 11
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 12
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 15
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 28
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 13
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 8
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 12
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 12
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 12
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 11
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 12
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 12
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 12
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 13
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 30
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 13
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 39
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 22
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว 15
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 12
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 14
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 10
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 12
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 13
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 24
รวม: 620
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 8
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 12
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 14
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 12
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 13
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 12
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 12
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 12
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 13
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 12
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 13
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 10
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 11
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 13
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 7
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 12
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 10
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 12
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 12
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 10
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 12
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 5
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 14
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 16
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 10
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 12
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 6
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 13
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 12
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 6
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 13
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 12
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 12
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 10
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 12
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 12
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 12
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 12
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 13
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 23
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 21
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 9
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 5
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 8
รวม: 511
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 12
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 9
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 12
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 12
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 13
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 12
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 10
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 11
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 11
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 12
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 6
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 12
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 14
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 11
16 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
17 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 10
18 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 12
19 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 12
20 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 11
21 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 12
22 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
23 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 13
24 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 12
25 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 7
26 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 12
27 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 12
28 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า 10
29 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
30 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 0
31 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 10
32 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 12
33 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 13
34 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 7
35 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 8
36 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 12
37 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 12
38 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 8
39 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 12
40 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 9
41 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 11
42 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 10
43 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 13
44 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 10
45 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 10
46 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 12
47 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 11
รวม: 487
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูนงค์นุช คุณครูปิยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 1
2 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม 6
3 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 14
4 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 9
5 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 11
6 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
7 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 6
8 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 7
9 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 14
10 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 13
11 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 10
12 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 18
13 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 5
14 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
15 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 9
16 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 10
17 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 9
18 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 1
19 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 7
20 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
21 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 1
22 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 4
23 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
24 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 31
25 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 12
26 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 13
27 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 8
28 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 10
29 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 10
30 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 11
31 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 10
32 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 12
33 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 13
34 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 13
35 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 10
36 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 11
37 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 15
38 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 13
39 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 12
40 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 32
41 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 17
42 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 4
43 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 3
44 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 11
45 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 9
46 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 8
รวม: 449
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 15
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 11
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 1
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 9
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 1
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 12
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 4
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 13
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 6
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 4
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 4
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 6
13 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 2
14 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 10
15 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 8
16 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 9
17 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ *เคยตัดชื่อแล้วแต่มีในใบรายชื่ออีก 0
18 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 11
19 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
20 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 18
21 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 0
22 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 0
23 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
24 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 12
25 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 10
26 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 12
27 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 12
28 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 14
29 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 9
30 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 13
31 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 11
32 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 12
33 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 22
34 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 13
35 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 11
36 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 0
37 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 11
38 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 12
39 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 11
40 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 14
41 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 13
42 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 0
43 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 12
44 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 10
รวม: 378
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 9
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 11
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 12
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 4
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 16
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 13
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 9
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 6
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 10
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 34
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 10
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 11
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 11
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 11
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 16
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 10
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 1
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 11
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 8
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 14
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 17
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 11
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 12
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 7
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 13
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 13
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 9
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 4
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 12
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 13
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 18
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 13
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 10
34 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 32
รวม: 411
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 12
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 12
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 12
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 3
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 8
6 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง 5
7 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
8 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 11
9 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 10
10 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 11
11 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองแสน 10
12 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 12
13 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 7
14 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 11
15 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 10
16 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 5
17 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 12
18 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 11
19 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 9
20 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 12
21 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 12
22 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 11
23 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันติ 13
24 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 12
25 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 12
26 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 13
27 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ รมย์ 14
28 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 12
29 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 13
30 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 12
31 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 10
32 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 13
33 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยทอง 11
34 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ วรวิเวศ 13
35 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 12
36 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 12
37 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 12
38 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 10
39 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 12
40 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 11
รวม: 423
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูฐิติวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า 10
2 18486 ด.ช.เจนธีรจรัส อาภาจรัส 13
3 18487 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 22
4 18489 ด.ช.ธนกฤต จีระบุตร 9
5 18490 ด.ช.ธนกฤต กลิ่นเจริญ 10
6 18493 ด.ช.ธัญญะ สุขีพันธ์ 12
7 18494 ด.ช.ธีรพัฒน์ บัวรี 11
8 18497 ด.ช.ภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 11
9 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี 10
10 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว 10
11 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร 10
12 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ 11
13 18510 ด.ญ.จุฑาธิป พรชัยกุล 10
14 18511 ด.ญ.ชนากานต์ สุขอยู่ 10
15 18512 ด.ญ.ชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 10
16 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 10
17 18514 ด.ญ.ฐานิตา แซ่เหลี่ยง 10
18 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 7
19 18517 ด.ญ.ติณณา สัมปัชชลิต 11
20 18518 ด.ญ.ทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน 10
21 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง 10
22 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง 11
23 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง 25
24 18524 ด.ญ.วณิชยา ศาลาน้อย 10
25 18528 ด.ญ.สมาพร เพชรราช 14
26 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 11
27 18530 ด.ญ.สุภาพร เหมือนศาสตร์ 13
28 18531 ด.ญ.อนัญญา สุขคุ้ม 10
29 18649 ด.ช.ศุภกิตติ์ อนุสรประชา 10
30 18693 ด.ช.พีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 10
31 18732 ด.ช.กฤษฏา ปรือปรัง 11
32 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต 11
33 18801 ด.ญ.ขจรพร แซ่เแต้ 16
34 18807 ด.ญ.ณัฐวรรณ ศรีชารู 11
35 18814 ด.ญ.นภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
36 18921 ด.ญ.จารุวรรณ พิทักษ์ 11
37 18958 ด.ช.ปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 12
38 18978 ด.ญ.สุดารัตน์ อัปหัง 10
39 18979 ด.ญ.ภัทราพร ด่านวัฒนสกุล 0
40 18982 ด.ญ.ธนธรณ์ ปลูกกลาง 15
41 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง 11
42 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 10
รวม: 470
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูอุมากร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 ด.ช.กฤษณะ สงวนสิน 11
2 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 0
3 18610 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 12
4 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 0
5 18644 ด.ช.ปภาวิชญ์ รอยแสวง 9
6 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
7 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
8 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 6
9 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 0
10 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม 9
11 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
12 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 9
13 18751 ด.ช.นนทิวากร วันเทวิญ 11
14 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 0
15 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 4
16 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
17 18769 ด.ช.อนุวัฒน์ พันธุ์โสลี 1
18 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 0
19 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
20 18796 ด.ช.ยุทธนา บุตรชน 0
21 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 3
22 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 2
23 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 0
24 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 3
25 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 5
26 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช 8
27 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 2
28 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค 6
29 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 0
30 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 0
31 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 2
32 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 6
33 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 2
34 18932 ด.ญ.พาทินธิดา ภัยแคล้ว 11
35 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 2
36 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 1
37 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 3
38 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย 5
39 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 0
40 18972 ด.ญ.ศิริรัตน์ ชูชัย 10
41 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 1
42 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 4
43 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 3
44 19810 ด.ญ.เมธาวี อู่ตะเภา 12
รวม: 164
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูชุมพล คุณครูเดี่ยว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร 10
2 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 4
3 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ 4
4 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 4
5 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 1
6 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 3
7 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
8 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 12
9 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 9
10 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล 10
11 18689 ด.ช.ธนกาญจน์ บัวรอด 12
12 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 1
13 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 3
14 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 2
15 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 10
16 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 4
17 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค 7
18 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 0
19 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 0
20 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 2
21 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล 10
22 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 1
23 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 6
24 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 12
25 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 0
26 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 13
27 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 1
28 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 2
29 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
30 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง 11
31 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 7
32 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 12
33 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 7
34 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน 8
35 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 4
36 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 8
37 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 11
38 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 2
39 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 3
40 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 10
41 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 4
42 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 10
43 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 8
44 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
45 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 3
46 20509 ด.ช.ธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
47 20510 ด.ช.ธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 9
รวม: 269
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูสุพรรณษา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น 10
2 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 4
3 18609 ด.ญ.จตุพร อินทรปาลิต 10
4 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 7
5 18633 ด.ช.ชาคริต ขาวเป็นใย 12
6 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 5
7 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 0
8 18680 ด.ญ.สุชาดา ชัยมงคล 10
9 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
10 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 9
11 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 2
12 18747 ด.ช.ธนภูมิ พินสุวรรณ์ 10
13 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 0
14 18817 ด.ญ.นารีรัตน์ วงษ์อินทร์ 10
15 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
16 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 0
17 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
18 18866 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 11
19 18888 ด.ญ.ศิวาทิพย์ พวงโต 10
20 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 8
21 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี 10
22 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 0
23 18929 ด.ญ.บัณฑิตา เจริญทัศน์ 10
24 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 9
25 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ 10
26 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 3
27 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 1
28 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 4
29 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
30 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 1
31 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
32 20511 ด.ญ.อภิชญา ใจเมตตา 6
รวม: 182
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุชัญญา คุณครูวาสนา(พึ่ง) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 4
2 18492 ด.ช.ธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 18
3 18496 ด.ช.นันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 14
4 18499 ด.ช.วันเฉลิม แสงตามี 10
5 18507 ด.ญ.กัลยาณี ขอบบัวคลี่ 10
6 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 23
7 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 7
8 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
9 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ 9
10 18562 ด.ญ.เบญญาภา คงทอง 14
11 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 3
12 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม 8
13 18573 ด.ญ.วัลลภา นางวงค์ 11
14 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน 10
15 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 1
16 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง 10
17 18654 ด.ช.อติวิชญ์ พึ่งสนิท 11
18 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 12
19 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย 12
20 18668 ด.ญ.พิวมล เกล้าผม 11
21 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ 8
22 18694 ด.ช.ภาสกร ศรีพนม 11
23 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 14
24 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 8
25 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ 9
26 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง 11
27 18778 ด.ช.กิตติพงษ์ ตั้นภูมี 12
28 18815 ด.ญ.นฤมล เอี่ยมอาจ 19
29 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 10
30 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร 11
31 18943 ด.ช.จุลเขต อุปละ 14
32 18952 ด.ช.ธนวัฒน์ จารัตน์ 10
33 18963 ด.ญ.รัชนีกร ศรีสะอาด 10
34 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ 12
35 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 8
36 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 9
37 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 7
38 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 2
39 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 2
40 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 10
41 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 9
รวม: 405
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูอารีรัตน์ คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 11
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 11
3 18498 ด.ช.ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 10
4 18501 ด.ช.ศักรินทร์ บุญนิ่ม 10
5 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา 10
6 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 12
7 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 17
8 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 12
9 18555 นางสาวกนกวรรณ หาญรักษ์ 14
10 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ 10
11 18560 ด.ญ.ธิดารัตน์ ม่วงไหม 9
12 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 11
13 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 10
14 18596 ด.ช.พิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 10
15 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ 12
16 18623 นางสาววรรณิษา อุดรเขตร 10
17 18624 ด.ญ.วริศรา ทองแสน 12
18 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 12
19 18630 ด.ญ.อาธิตยา เทียมทนง 10
20 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร 9
21 18657 ด.ญ.กนกพร ยังดี 12
22 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู 10
23 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 12
24 18681 ด.ญ.อมรา ศรีคำ 14
25 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 11
26 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น 11
27 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
28 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 7
29 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา 11
30 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 7
31 18776 ด.ญ.ศตรัศมี น้อยอิน 10
32 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 5
33 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 5
34 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 9
35 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 9
36 18854 ด.ช.นฤเบศ ลอยมั่นคง 10
37 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
38 18890 ด.ญ.สุพัตรา สังแคนพรม 11
39 18934 ด.ช.เอกรัตน์ ตันสิงห์ 10
40 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี 10
41 18954 ด.ช.ธีรพล กาญจนวันโน 11
42 18964 ด.ญ.รุจิกาญจน์ ส่งศรี 10
43 18970 ด.ญ.ศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 14
44 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 7
45 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ 10
46 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น 7
รวม: 469
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูคเณศน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม 11
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 12
4 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี 10
5 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 12
6 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 13
7 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 12
8 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา 7
9 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม 6
10 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า 10
11 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 12
12 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 11
13 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 12
14 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 11
15 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 10
16 18604 ด.ช.ุศุภชัย เย็นภิญโญ 13
17 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 10
18 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 12
19 18619 ด.ญ.มินตรา โพธิสอาด 12
20 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 12
21 18626 ด.ญ.ศิริญากรณ์ ตันเต็ก 12
22 18631 ด.ญ.อายทิพย์ ทะโคดา 12
23 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 10
24 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 12
25 18669 ด.ญ.เพชรพราว นพรัตน์ 12
26 18676 ด.ญ.ศศมล หุยนันท์ 12
27 18695 ด.ช.ภูภัฎ จันทร์ชนะ 15
28 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล 13
29 18714 ด.ญ.นราภรณ์ หวานฉ่ำ 12
30 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 10
31 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง 10
32 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง 12
33 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 12
34 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 12
35 18871 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พุ่มขจร 12
36 18874 ด.ญ.ปาริชาติ พรหมภักดี 14
37 18887 ด.ญ.วิภวานี แสงจันทร์ 12
38 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 14
39 18891 ด.ญ.สุภัคนันท์ เชิดชู 13
40 18905 ด.ช.ศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 10
41 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 14
42 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล 11
43 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 11
44 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 13
45 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 12
46 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 12
47 19844 ด.ญ.กัลยา ทองยศ 0
48 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 525
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 14
2 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน 10
3 18509 ด.ญ.จารุวรรณ ใจยั่งยืน 11
4 18535 ด.ช.ณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 11
5 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 11
6 18550 ด.ช.สหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 11
7 18554 ด.ช.เอกชัย สุขดี 12
8 18568 ด.ญ.พันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 11
9 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 10
10 18578 ด.ญ.สิรินทรา จารัตน์ 14
11 18589 ด.ช.ณัฐวุฒิ พิมแพ 14
12 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 9
13 18605 ด.ช.สรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 10
14 18606 ด.ช.อนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 11
15 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ 14
16 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 10
17 18615 ด.ญ.พัชรี สิงห์คำ 12
18 18620 ด.ญ.ยุพารัตน์ นิลโต 17
19 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 10
20 18661 ด.ญ.ชนิดา ชื่นขจร 13
21 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 11
22 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 14
23 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา 11
24 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 12
25 18707 ด.ญ.กฤษณา รุ่งเรือง 17
26 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ 13
27 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ 10
28 18865 ด.ช.ศรุติ รักคิด 17
29 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 11
30 18873 ด.ญ.ปวีณา พลสา 0
31 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 11
32 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 19
33 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ 11
34 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 6
35 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 10
36 18981 ด.ญ.เหมือนฝัน อันสุข 10
37 18984 ด.ช.พีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 10
38 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 10
39 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 12
40 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 10
41 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 13
42 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย 13
43 19796 ด.ญ.ฐิตารีย์ พลสงคราม 11
44 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 14
45 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 10
46 20506 ด.ญ.มาเรีย อุดมทรัพย์ 10
47 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 11
รวม: 542
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18546 ด.ช.วิทวัส อิสริยศไกร 9
2 18558 ด.ญ.แก้วฟ้า ดวนขันธ์ 9
3 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 13
4 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 4
5 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
6 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 4
7 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 4
8 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
9 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 10
10 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 2
11 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
12 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
13 18716 ด.ญ.นิดานุช ทองแพ 10
14 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 3
15 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 2
16 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 3
17 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง 7
18 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 4
19 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 14
20 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 10
21 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
22 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 2
23 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
24 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 1
25 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 11
26 18914 ด.ช.อภิชาติ เพิ่มฉลาด 10
27 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 2
28 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 5
29 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
30 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 1
31 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 4
32 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 11
33 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 11
34 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
35 19108 ด.ช.ยุทธศักดิ์ โลจรัส 0
36 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 6
37 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 13
38 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 5
39 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 7
40 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
41 20508 ด.ญ.กัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
42 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 1
รวม: 211
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูวิริยะ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล 12
2 18553 ด.ช.อาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 11
3 18581 ด.ญ.อริสา สุนทรโรจน์ 12
4 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 6
5 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 1
6 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 12
7 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 10
8 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล 11
9 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 3
10 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 12
11 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ 10
12 18701 ด.ช.วิศรุต มีหว่าง 10
13 18702 นายศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 12
14 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 6
15 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช 6
16 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 8
17 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 12
18 18713 ด.ญ.ฐามณี พูลเจริญ 26
19 18722 ด.ญ.ภรัณยา เนตรทิพย์ 11
20 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 8
21 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 9
22 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 11
23 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 10
24 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
25 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 10
26 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 12
27 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 11
28 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 9
29 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 3
30 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 12
31 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 3
32 18950 ด.ช.ทองประเสริฐ สุดใจ 11
33 18968 ด.ญ.วิรวรรณ วรรณศรีสุข 10
34 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 9
35 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 6
36 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี 10
37 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 5
38 19099 ด.ช.อัมรินทร์ แฮะประโคน 15
รวม: 362
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช ครูนิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 9
2 18592 ด.ช.นนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 10
3 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 12
4 18823 ด.ช.ชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
5 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช 10
6 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 10
7 18827 ด.ช.ปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 11
8 18828 ด.ช.วัฒนชัย เนียมสอน 10
9 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา 10
10 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 10
11 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 9
12 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 9
13 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 11
14 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 10
15 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 11
16 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 10
17 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา 10
18 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี 10
19 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน 10
20 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 11
21 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 10
22 18848 ด.ญ.อัญชิสา ศิริพานิช 10
23 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 11
24 19798 ด.ญ.ลักษมี ใจวงค์ 12
25 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 10
รวม: 256
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูศิวรานนท์ คุณครูฐิตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18584 ด.ช.ชนินทร์ ชวนชม 14
2 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 3
3 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ 8
4 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 5
5 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 4
6 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 7
7 18629 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุวรรณผา 11
8 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 4
9 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 6
10 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง 9
11 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
13 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 1
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 2
15 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค 9
16 18729 ด.ญ.สุทินา ถาวร 10
17 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 8
18 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง 10
19 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 7
20 18749 ด.ช.ธีระศักดิ์ ด้วงสำรวย 12
21 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 1
22 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
23 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี 5
24 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที 7
25 18774 ด.ญ.ปรียานุช ศรีวรสาร 13
26 18779 ด.ช.กิตติพันธ์ บุญบรรจง 11
27 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 2
28 18793 ด.ช.ทิวากร เกิดผล 10
29 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 3
30 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 5
31 18806 ด.ญ.ณัฎฐกันย์ สุวรรณเพ็ชร 10
32 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 5
33 18863 ด.ช.พัฒนเวศ เพ็ชรแสง 12
34 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน 5
35 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 4
36 18879 ด.ญ.พรสินี ปลัดธานี 0
37 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 2
38 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 3
39 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 6
40 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม 8
41 18924 ด.ญ.ฐิติวรดา ศรพลทัน 10
42 18936 ด.ญ.อารยา คำงาม 11
43 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
44 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 2
45 19799 ด.ญ.ศศิธร ศุภศร 10
46 20530 นายวรพล บุญศรี 13
รวม: 302
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,546 คน

ค้างส่ง ศ28/08/58

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 28/08/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 27/05/2558 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.4/4 0036156 ระบบสุริยะจักรวาล ฉบับการ์ตูน
2 27/05/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
3 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
4 29/05/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
5 29/05/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
6 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
7 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
8 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
9 12/06/2558 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.4/7 0014250 เอมิลยอดนักสืบ
10 12/06/2558 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.4/7 0026670 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
11 12/06/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
12 12/06/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
13 12/06/2558 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.4/7 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
14 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
15 16/06/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 16/06/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
17 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
18 24/06/2558 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.4/7 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
19 24/06/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
20 29/06/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
21 29/06/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
22 30/06/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0011348 ศกุนตลา
23 30/06/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.6/5 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
24 30/06/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
25 30/06/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
26 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
27 01/07/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
28 03/07/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
29 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
30 06/07/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.6/7 0039929 เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองพระเครื่องเลื่องชื่อ (160฿)
31 06/07/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
32 06/07/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
33 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
34 06/07/2558 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ ม.6/7 0031038 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
35 07/07/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
36 07/07/2558 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.5/3 0003371 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายทองใบ พลูเจริญ
37 07/07/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
38 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
39 08/07/2558 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.4/7 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
40 08/07/2558 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.5/5 0004646 การอนุรักษ์ดินในประเทศที่กำลังพัฒนา
41 08/07/2558 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ ม.4/7 0006983 คณิตคิดสนุก
42 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
43 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
44 09/07/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.6/6 0039640 อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ๒
45 10/07/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
46 10/07/2558 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.5/7 0004094 ชาวน้ำ(ชาวทะเล)ในเมืองไทย (40฿)
47 16/07/2558 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ ม.5/2 0016799 เอนไซม์บำบัด
48 20/07/2558 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.5/7 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
49 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
50 20/07/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
51 20/07/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
52 21/07/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
53 21/07/2558 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน ม.6/5 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
54 21/07/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
55 21/07/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0038389 เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี Vol.2 (175฿)
56 21/07/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.6/5 0035008 ในเวลา
57 21/07/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
58 21/07/2558 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.4/5 0016951 ผู้ใหญ่มาตามล่าคนมีสี
59 22/07/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
60 22/07/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.5/4 0019190 อาหารเสริมพฤติกรรมที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
61 23/07/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
62 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
63 23/07/2558 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.5/7 0038053 ผู้ชายดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในนิยาม (155฿)
64 24/07/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
65 24/07/2558 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.4/6 0040224 ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอดและหัวใจ (50฿)
66 24/07/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
67 24/07/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
68 27/07/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
69 27/07/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
70 27/07/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
71 27/07/2558 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.4/7 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
72 27/07/2558 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.4/5 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
73 28/07/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0021533 อาหารว่างและขนมหวานไทย
74 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
75 29/07/2558 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน ม.6/8 0035600 สมองวัยทีน
76 29/07/2558 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.5/2 0024172 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
77 29/07/2558 17392 นายเมฑา จันทรเสนา ม.5/6 0023201 The Baker Street Project
78 29/07/2558 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน ม.5/6 0039780 ใบเอียง (100฿)
79 29/07/2558 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.4/3 0015704 สุขภาพจิตกับวัยรุ่น
80 29/07/2558 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช ม.4/5 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
81 03/08/2558 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี ม.6/2 0039104 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของสภาพอากาศ (79฿)
82 03/08/2558 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย ม.6/6 0040094 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 5 (195฿)
83 03/08/2558 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร ม.5/3 0035936 NEW สรุปเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
84 03/08/2558 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.5/8 0039310 Mermaid Rhapsody เพลงสุดท้ายของนางเงือก 2 (200฿)
85 03/08/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.5/4 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
86 03/08/2558 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.4/7 0026548 งานถักโครเชต์หลากแบบหลายสไตล์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
87 03/08/2558 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว ม.4/3 0038799 จับเส้นเป็นเมนู (39฿)
88 03/08/2558 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี ม.6/3 0040437 วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (300฿)
89 03/08/2558 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล ม.6/3 0005574 วารีดุริยางค์
90 03/08/2558 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ ม.6/6 0040439 เกมล่าปริศนา ตอน ไข้มรณะ (219฿)
91 03/08/2558 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก ม.6/6 0022710 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
92 03/08/2558 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.4/3 0040453 พระสุริโยทัย (143฿)
93 03/08/2558 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.4/4 0012795 หัวใจทอง
94 04/08/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.6/3 0038751 บาปนักบุญ (255฿)
95 04/08/2558 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า ม.6/5 0038802 The fox and the Stork จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับนกกระสาใจดี (65฿)
96 04/08/2558 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ ม.6/3 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
97 04/08/2558 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา ม.4/5 0012799 เทศนาเสือป่า
98 04/08/2558 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม ม.4/7 0019081 เล่าเรื่องพระจอมเกล้า
99 04/08/2558 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง ม.4/3 0039087 ไซเรน : เจ้าหญิงเงือกน้อยผู้ขับขานบทเพลง (195฿)
100 10/08/2558 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.5/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
101 10/08/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0021715 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
102 10/08/2558 19016 นายกรรชัย เรืองศรี ม.6/3 0040457 Samsung man คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ (195฿)
103 10/08/2558 19020 นายมนูญ จันทินมาธร ม.6/3 0020233 เก็งข้อสอบและเฉลยสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน พลตำรวจ รวมชุด 8 พ.ศ.
104 10/08/2558 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ ม.6/3 0038610 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข (139฿)
105 10/08/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.5/7 0018253 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
106 10/08/2558 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.4/6 0039827 ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) (55฿)
107 12/08/2558 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.5/1 0023299 Flowers
108 12/08/2558 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.5/2 0022175 UNIVERSE จักรวาล
109 12/08/2558 17598 นายพิษณุ อำนวย ม.5/1 0040251 ปริศนาลี้ลับ ที่อัจฉริยะตอบไม่ได้ (135฿)
110 12/08/2558 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.4/1 0000958 โดเรมอนสอนเรื่องร่างกาย สมอง
111 12/08/2558 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย ม.4/4 0019630 เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เล่ม 5
112 12/08/2558 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม ม.6/3 0021118 ซูชิ – ข้าวปั้น
113 12/08/2558 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ ม.5/1 0012371 เกร็ดวิทยาศาสตร์
114 13/08/2558 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ ม.5/7 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
115 13/08/2558 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว ม.4/8 0039247 Why?นก (148฿)
116 13/08/2558 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.4/6 0015348 ครัวไทย
117 13/08/2558 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.5/5 0035690 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
118 13/08/2558 19012 นางสาวพรนภา กระจาย ม.6/2 0038634 ตะลุยโจทย์ข้อสอบชีววิทยาและ PAT 2 (199฿)
119 13/08/2558 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ ม.6/8 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
120 14/08/2558 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.4/8 0002310 ฉีกหน้ากากคนดัง
121 17/08/2558 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ ม.6/5 0040394 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ (127฿)
122 17/08/2558 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.5/4 0038814 How elephant Lost their Wings ช้างบินจอมป่วน (65฿)
123 17/08/2558 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ ม.4/3 0036819 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 5 ตอน ความลับของพระยูไล (159฿)
124 17/08/2558 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.4/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
125 18/08/2558 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.4/5 0023282 Coral Reefe
126 18/08/2558 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.4/3 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
127 20/08/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0015343 ยักษ์ในรามเกรียรติ์
128 20/08/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.5/3 0018254 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
129 20/08/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.5/3 0005297 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
130 20/08/2558 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.5/4 0011371 เกิดเป็นหมอ
131 20/08/2558 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ ม.5/4 0037694 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน (139฿)
132 20/08/2558 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ ม.4/8 0040062 โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง (168฿)
133 21/08/2558 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ ม.6/2 0039938 พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย (180฿)
134 21/08/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
135 21/08/2558 18345 นายสัญญา จุทาผาด ม.4/7 0005650 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
136 24/08/2558 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.5/7 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
137 24/08/2558 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.5/1 0021077 การตกแต่งการแกะสลักผักและผลไม้
138 24/08/2558 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต ม.5/6 0013873 เทเบิลเทนนิส
139 24/08/2558 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.5/7 0040477 สำรับกับข้าวชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (285฿)
140 24/08/2558 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.4/3 0021040 ตามรอย…อะลาดิน
141 24/08/2558 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ ม.4/5 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
142 24/08/2558 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ ม.6/3 0015721 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
143 24/08/2558 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี ม.6/3 0039276 พจนานุกรมชีววิทยา (165฿)
144 24/08/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.6/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
145 24/08/2558 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ ม.5/7 0039065 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
146 24/08/2558 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.5/7 0039849 ตำนานไทยขนหัวโกร๋น (49฿)
147 24/08/2558 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.5/7 0040198 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สัตว์น้ำ (100฿)
148 24/08/2558 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก ม.4/4 0039740 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
149 24/08/2558 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.5/2 0007411 โรคไตและปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
150 25/08/2558 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล ม.5/6 0019827 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
151 25/08/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
152 25/08/2558 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา ม.5/6 0007526 กีฬาไทย
153 25/08/2558 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว ม.4/5 0040038 เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 3 (165฿)
154 25/08/2558 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ ม.5/4 0034859 รู้จักแบงค์ชาติ
155 25/08/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
156 25/08/2558 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น ม.4/3 0040028 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 10 (158฿)
157 25/08/2558 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.4/4 0018482 สนุกกับวิทยาศาสตร์ : เล่ม4
158 25/08/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
159 25/08/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0040087 เทลส์รันเนอร์ป่วนซาฟารี (158฿)
160 25/08/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0040409 ลาฟลอร่าคลับเฟสต้า เล่ม 7 ตอน ดนตรีเยอรมนีกับเสียงสวรรค์ไวโอลีน (169฿)
161 25/08/2558 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า ม.5/6 0001132 โรคกระเพาะ
162 26/08/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.6/4 0039715 Science วิทยาศาสตร์น่ารู้ (90฿)
163 26/08/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
164 26/08/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
165 26/08/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0020296 บริหารเวลา
166 27/08/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.6/7 0017718 กาพย์เห่เรือ
167 27/08/2558 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง ม.6/7 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
168 27/08/2558 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ ม.6/2 0040339 ชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม3 (179฿)
169 27/08/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0017918 ไม้เลื้อยไม้ประดับ
170 27/08/2558 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา ม.6/5 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
171 27/08/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.5/4 0018919 แผนไดเอตลับฉบับฮอลลีวูด
172 27/08/2558 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง ม.4/1 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
173 27/08/2558 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.4/1 0040485 เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับซีรีส์ Love Song ทำนองรัก ตอน เดบิวต์หัวใจนายซุุปตาร์ (219฿)
174 27/08/2558 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี ม.4/5 0039136 อัจฉริยะ 100 หน้า ศิลปะ (165฿)
175 27/08/2558 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น ม.4/5 0034849 รู้จักแบงค์ชาติ
176 27/08/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0031039 การติดตามประเมินผล
177 27/08/2558 19076 นางสาวศศิธร ประสาร ม.6/4 0039064 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 1 ตอน ภูตพญานาคแม่น้ำโขงโยงสัมพันธ์ไทยลาว (169฿)
178 27/08/2558 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.5/4 0010338 อาหารมีพิษ ชีวิตมีภัย
179 27/08/2558 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.5/4 0010093 อยู่อย่างไรให้ได้บุญ
180 27/08/2558 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม ม.4/2 0038611 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ (139฿)
181 27/08/2558 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ ม.4/2 0040096 มะเร็ง ไม่สิ้นหวัง 2: มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ (225฿)
182 27/08/2558 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ ม.4/5 0039790 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
183 27/08/2558 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี ม.4/5 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
184 27/08/2558 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ ม.4/5 0038812 The Monkey King เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร (79฿)
185 28/08/2558 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล ม.6/2 0040069 โลกสวยที่น้ำใส (145฿)
186 28/08/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.6/4 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
187 28/08/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0035456 คู่มือสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
188 28/08/2558 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง ม.6/3 0040021 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 6 (145฿)
189 28/08/2558 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.5/5 0010535 กรีฑา
190 28/08/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.5/4 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
191 28/08/2558 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม ม.5/4 0025164 นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม
192 28/08/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0018713 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
193 28/08/2558 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ ม.4/8 0039943 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 14 (120฿)
194 28/08/2558 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.4/7 0040374 โปเม่เทสตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 2 คาถาพาสต้ากับมายากลแห่งอาหารอิตาเลียน (143฿)
195 28/08/2558 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.5/5 0038036 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 27/05/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
3 27/05/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
4 28/05/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
5 28/05/2558 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.2/10 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
6 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
7 01/06/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
8 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
9 02/06/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
10 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
11 02/06/2558 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.2/6 0039152 Why? เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
12 03/06/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
13 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
14 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
15 04/06/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
16 05/06/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
17 05/06/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
18 05/06/2558 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.2/6 0024309 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
19 05/06/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
20 05/06/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
21 05/06/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
22 05/06/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
23 09/06/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
24 09/06/2558 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา ม.1/5 0014299 ดาวเคราะห์ชุมนุม
25 10/06/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
26 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
27 10/06/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
28 11/06/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
29 11/06/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
30 11/06/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
31 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
32 15/06/2558 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ ม.2/6 0016266 ภาษาสยามสำนวนไทย
33 15/06/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
34 15/06/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
35 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
36 16/06/2558 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง ม.3/5 0017186 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
37 17/06/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
38 17/06/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.3/2 0037043 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
39 17/06/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
40 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
41 18/06/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
42 22/06/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
43 22/06/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.3/3 0035427 พระคุณพ่อแม่
44 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
45 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
46 23/06/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
47 23/06/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
48 25/06/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.3/9 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
49 25/06/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.3/9 0013848 ฟุตบอล (58฿)
50 25/06/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
51 26/06/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.3/6 0020778 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
52 26/06/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
53 26/06/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
54 26/06/2558 20289 ด.ช.ธิติภัทร์ (24/07/58แขวนลอย 1/10) ธนวิจิตรานันท์ แขวนลอย 0014919 คนอยู่วัด
55 29/06/2558 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.2/7 0025359 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่องอิเหนา
56 29/06/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
57 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
58 29/06/2558 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร ม.1/10 0017331 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
59 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
60 30/06/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
61 30/06/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
62 30/06/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
63 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
64 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
65 01/07/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.2/8 0034087 ค่ายบางระจัน
66 01/07/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
67 02/07/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
68 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
69 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
70 03/07/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
71 03/07/2558 20034 ด.ช.มกรธวัช (24/07/58แขวนลอย 1/4) บัวเนี่ยว แขวนลอย 0012460 เหยี่ยวขาด้วน
72 03/07/2558 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.1/6 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
73 03/07/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
74 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
75 06/07/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.3/4 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
76 06/07/2558 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา ม.3/9 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
77 06/07/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
78 06/07/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
79 06/07/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
80 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
81 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
82 07/07/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
83 07/07/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.2/11 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
84 07/07/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
85 08/07/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
86 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
87 08/07/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
88 08/07/2558 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.3/11 0022511 อาหารว่างนานาชาติ
89 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
90 08/07/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.2/1 0037759 กบนอกกะลา เล่ม 15 เปิดไหปลาร้า (180฿)
91 08/07/2558 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด ม.2/3 0036161 ฟุตบอล ฉบับการ์ตูน
92 08/07/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
93 08/07/2558 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.1/6 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
94 09/07/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
95 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
96 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
97 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
98 09/07/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.3/10 0017725 กาพย์เห่เรือ
99 09/07/2558 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.1/7 0010907 ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1
100 09/07/2558 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.1/10 0024168 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
101 10/07/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
102 10/07/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
103 10/07/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
104 10/07/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
105 10/07/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
106 10/07/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.3/12 0022929 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
107 10/07/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
108 10/07/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
109 10/07/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
110 10/07/2558 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.1/3 0022371 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
111 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
112 10/07/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
113 10/07/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
114 16/07/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
115 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
116 20/07/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
117 20/07/2558 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล ม.3/11 0014188 ชีวิตบ้านป่า
118 20/07/2558 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก ม.1/5 0038313 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
119 20/07/2558 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก ม.1/11 0037107 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น (120฿)
120 21/07/2558 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง ม.3/9 0010796 เครื่องถ้วยในประเทศไทย
121 21/07/2558 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
122 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food (100฿)
123 21/07/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023943 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
124 21/07/2558 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.1/1 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
125 21/07/2558 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง ม.1/10 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
126 21/07/2558 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.1/12 0020306 เมื่อวานนี้
127 22/07/2558 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.3/9 0021145 เทียนขนมหวาน
128 22/07/2558 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ ม.3/2 0040385 Handmade & Heartmade sock dolls (215฿)
129 22/07/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
130 22/07/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
131 23/07/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
132 23/07/2558 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.3/10 0006999 ตำราอาหารเจ เล่ม 1
133 23/07/2558 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน ม.3/11 0024934 ห่วงโซ่อาหาร
134 23/07/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
135 23/07/2558 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.2/5 0040390 หลวงปู่ขาว (118฿)
136 23/07/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
137 23/07/2558 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.1/3 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
138 23/07/2558 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.1/3 0025343 คู่มือกำจัดความเครียด
139 23/07/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
140 23/07/2558 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม ม.1/12 0038622 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน 2 (79฿)
141 24/07/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
142 24/07/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.3/12 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
143 24/07/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.2/3 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
144 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
145 24/07/2558 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.1/6 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
146 24/07/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
147 24/07/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
148 24/07/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022069 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
149 27/07/2558 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.3/3 0014915 คนอยู่วัด
150 27/07/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
151 27/07/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
152 27/07/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
153 27/07/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
154 27/07/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.2/7 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
155 27/07/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
156 27/07/2558 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.1/12 0026268 นกกระจอกเทศเชิงธุรกิจ
157 27/07/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
158 27/07/2558 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.1/12 0003598 การจัดปาร์ตี้และเกมส์สำหรับเด็ก
159 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
160 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
161 28/07/2558 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.2/10 0019370 สังข์ทอง ฉบับการ์ตูน
162 28/07/2558 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.2/10 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
163 28/07/2558 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.2/12 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
164 28/07/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food (100฿)
165 28/07/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
166 29/07/2558 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ ม.3/3 0006641 สาวิตรี
167 29/07/2558 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร ม.3/3 0014912 คนอยู่วัด
168 29/07/2558 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.3/9 0034089 พันท้ายนรสิงห์
169 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
170 30/07/2558 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.2/5 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
171 30/07/2558 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ ม.2/7 0039752 ครอบครัวที่รัก (100฿)
172 30/07/2558 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน ม.1/6 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
173 03/08/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.3/1 0026590 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
174 03/08/2558 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด ม.3/3 0038801 ขนมจีนไมาไร้น้ำยา หลากลีลา รสร้อนแรง (39฿)
175 03/08/2558 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ ม.3/3 0038616 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม (139฿)
176 03/08/2558 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ ม.3/8 0037361 Witness พยานปากเอก (85฿)
177 03/08/2558 18596 ด.ช.พิพัฒน์ สิงห์สัตย์ ม.3/3 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3
178 03/08/2558 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ ม.3/4 0040402 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่า (89฿)
179 03/08/2558 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.3/8 0037362 ติวให้เก่ง คณิตศาสตร์ (98฿)
180 03/08/2558 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง ม.3/8 0037355 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Song for Musa มิวซ่า นางฟ้าแห่งเสียงดนตรี ตอนผจญภัยพิทักษ์รักในภูผาสายหมอก (99฿)
181 03/08/2558 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ ม.3/5 0037131 กบนอกกะลา : SEAL 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์สู่สุดยอดนักรบ เล่ม 58 (180฿)
182 03/08/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.3/3 0006122 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
183 03/08/2558 18890 ด.ญ.สุพัตรา สังแคนพรม ม.3/3 0020702 ร้อยเรียงเครื่องแขวนไทยจากลูกปัด
184 03/08/2558 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง ม.3/6 0036601 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับจากเชือกด้ายถักและลูกปัดหลายสไตล์
185 03/08/2558 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ ม.3/3 0037077 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
186 03/08/2558 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.2/1 0039700 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
187 03/08/2558 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย ม.2/1 0038716 เบญจศีล เบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์ (135฿)
188 03/08/2558 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ ม.2/2 0013966 การออกแบบสัญลักษณ์
189 03/08/2558 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.2/3 0023896 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
190 03/08/2558 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.2/3 0011148 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
191 03/08/2558 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว ม.2/3 0040020 Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์ (155฿)
192 03/08/2558 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.2/5 0039777 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
193 03/08/2558 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.2/5 0023285 Birds
194 03/08/2558 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด ม.2/6 0024125 อาหารอร่อย : Food (100฿)
195 03/08/2558 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.2/7 0037065 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
196 03/08/2558 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ ม.2/10 0039757 ครอบครัวที่รัก (100฿)
197 03/08/2558 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร ม.1/3 0040407 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 รังาีอัลตราไวโอเลต (199฿)
198 03/08/2558 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ ม.1/4 0037808 อ่านใจคนได้ใน 1 นาที (159฿)
199 03/08/2558 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ ม.1/7 0037134 กบนอกกะลา : เครื่องบินป้ายแดง เล่มที่ 62 (180฿)
200 03/08/2558 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ ม.1/9 0017796 ชีวิตประหยัด
201 03/08/2558 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.1/10 0024311 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
202 03/08/2558 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา ม.1/10 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
203 03/08/2558 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ ม.1/12 0037809 เปลี่ยนใจใครก็ได้ ตามใจคุณ (159฿)
204 03/08/2558 20505 ด.ช.ศุภกรณ์ โม้อุ่น ม.3/3 0010817 ชีวประวัติสุนทรภู่
205 04/08/2558 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี ม.3/1 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
206 04/08/2558 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร ม.3/1 0040352 กบนอกกะลา เล่ม125 คอนร้าโกลด์ (145฿)
207 04/08/2558 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี ม.3/6 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
208 04/08/2558 18623 ด.ญ.วรรณิษา อุดรเขตร ม.3/3 0038792 รู้จักตัวตนคนตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
209 04/08/2558 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ ม.3/7 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
210 04/08/2558 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา ม.3/3 0037047 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน ผจญภัยไปกับเศษส่วน (125฿)
211 04/08/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.3/12 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
212 04/08/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.2/1 0039863 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
213 04/08/2558 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
214 04/08/2558 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.1/11 0037671 เราคืออาเซียน บรูไนดารุสราม (75฿)
215 04/08/2558 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค ม.1/6 0004796 เที่ยวป่า
216 05/08/2558 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.3/8 0036241 MacBook Mac Pro & MacBook Air
217 05/08/2558 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา ม.2/3 0038374 คำตัน (49฿)
218 05/08/2558 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.2/3 0012775 บินสุดขอบฟ้า
219 05/08/2558 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง ม.2/7 0021481 เทคนิคและวิธีการห่อของขวัญสไตล์ญี่ปุ่น
220 05/08/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.2/12 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
221 05/08/2558 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.1/5 0020789 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปอมปาดัวร์
222 05/08/2558 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.1/8 0039927 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
223 05/08/2558 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง ม.1/9 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
224 05/08/2558 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.1/12 0025327 ทรัพยากรดิน
225 10/08/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.2/1 0024111 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
226 10/08/2558 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.2/8 0006974 ความรู้เรื่องชาดก
227 10/08/2558 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น ม.2/12 0020899 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
228 10/08/2558 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม ม.1/8 0024197 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
229 10/08/2558 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ ม.1/10 0038028 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
230 10/08/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0034170 การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่ (225฿)
231 11/08/2558 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา ม.3/5 0021300 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษย่นเคลือบพาราฟิน เล่ม 2
232 11/08/2558 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา ม.3/8 0038092 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
233 11/08/2558 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ ม.3/5 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
234 11/08/2558 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.2/10 0020313 80 วันรอบโลก
235 11/08/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.2/10 0022814 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
236 11/08/2558 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.2/11 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
237 11/08/2558 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี ม.2/10 0040052 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
238 11/08/2558 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ ม.1/6 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
239 11/08/2558 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.1/7 0017024 โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ ตอน พิชิตโจทย์แสนสนุก
240 11/08/2558 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง ม.1/12 0014883 คนอยู่วัด
241 11/08/2558 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.1/12 0014198 ชีวิตบ้านป่า
242 12/08/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.2/8 0039753 ครอบครัวที่รัก (100฿)
243 12/08/2558 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี ม.2/3 0038934 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : สำรวจอาณาจักรพืช (185฿)
244 12/08/2558 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.2/8 0038510 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
245 12/08/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
246 12/08/2558 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ ม.1/5 0036157 เรขาคณิต ฉบับการ์ตูน
247 12/08/2558 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ ม.1/6 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
248 12/08/2558 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ ม.1/10 0039797 พญาสีดอ (100฿)
249 13/08/2558 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ ม.3/8 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
250 13/08/2558 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล ม.3/3 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
251 13/08/2558 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก ม.2/11 0023940 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
252 13/08/2558 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี ม.1/8 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
253 13/08/2558 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.1/8 0038393 เจ้าบุญหลง (150฿)
254 14/08/2558 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา ม.3/6 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
255 14/08/2558 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.2/5 0039961 The Guardian 1 Begin ผู้พิทักษ์อลเวง ภาคกำเนิด (300฿)
256 14/08/2558 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา ม.1/5 0038589 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาขนหัวลุก (199฿)
257 17/08/2558 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า ม.3/1 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
258 17/08/2558 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น ม.2/4 0002312 เทนนิสสำหรับคนเก่งหรืออยากเก่ง
259 17/08/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.3/5 0039708 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
260 17/08/2558 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง ม.2/4 0021423 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
261 17/08/2558 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.2/4 0035410 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
262 17/08/2558 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.2/4 0036913 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด (125฿)
263 17/08/2558 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง ม.2/5 0016907 เรื่องน่ารู้ โหด มัน ฮา : พิลึกพิลั่นมหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง
264 17/08/2558 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ ม.2/8 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
265 17/08/2558 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ ม.2/8 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
266 17/08/2558 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม ม.2/10 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
267 17/08/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
268 17/08/2558 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง ม.2/12 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
269 17/08/2558 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ ม.1/2 0039928 เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น (250฿)
270 17/08/2558 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย ม.1/5 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
271 17/08/2558 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.1/5 0036132 มหาสมุทรของโกดี
272 17/08/2558 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด ม.1/5 0036527 ฝึกพูดภาษาไทยไว้ใช้งาน : Thai for Daily Use
273 17/08/2558 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.1/6 0005999 การเลี้ยงปลาน้ำจืด
274 17/08/2558 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม ม.1/6 0020573 ครูบ้านนอก
275 17/08/2558 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ ม.1/6 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
276 17/08/2558 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ ม.1/6 0035703 ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์
277 17/08/2558 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.1/6 0038468 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
278 17/08/2558 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.1/6 0020367 อะไรอยู่ในห้องใต้ดิน
279 17/08/2558 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง ม.1/8 0038173 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง (139฿)
280 17/08/2558 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.1/8 0012272 ท่องโลกล้านปี
281 17/08/2558 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.1/9 0040059 ฟิสิกส์สุดจ๊าก (175฿)
282 17/08/2558 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ ม.1/10 0008189 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
283 17/08/2558 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.1/11 0039415 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก (120฿)
284 17/08/2558 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.1/11 0008187 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ความลับในเอกภพ
285 17/08/2558 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม ม.1/11 0014387 นักวิทยาศาสตร์ไทย
286 17/08/2558 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.1/11 0024190 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
287 17/08/2558 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.2/4 0019818 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
288 18/08/2558 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล ม.3/7 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
289 18/08/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0026586 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
290 18/08/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.3/7 0021322 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
291 18/08/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.3/7 0015494 เรือ
292 18/08/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.3/7 0021732 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ดอกไม้ไหมพรม (89฿)
293 18/08/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.3/7 0026456 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เล่ม 1 (95฿)
294 18/08/2558 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.2/2 0038804 The Old Woman Who Lived in a shoe บ้านรองเท้ายักษ์มหัศจรรย์ (65฿)
295 18/08/2558 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า ม.2/7 0034652 สมบัติของผู้ดี
296 18/08/2558 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.2/7 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
297 18/08/2558 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.2/7 0038736 ปลุกหัวใจหมอด้วยวรรณกรรม เรื่องเล่ากับก้าวใหม่ในหลักสูตรแพทย์ (150฿)
298 18/08/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
299 18/08/2558 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย ม.1/3 0012605 เรื่องสั้นชนบท
300 18/08/2558 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด ม.1/10 0039564 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
301 18/08/2558 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง ม.1/10 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
302 20/08/2558 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง ม.3/4 0038167 มีเกลันเจโล ศิลปินหนุ่มผู้ฝันถึงความสมบูรณ์แบบ (159฿)
303 20/08/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
304 20/08/2558 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ ม.3/4 0039739 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
305 20/08/2558 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ ม.3/4 0038077 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 2 (129฿)
306 20/08/2558 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย ม.3/6 0025495 นักสืบชายหาด คู่มือดำเนินกิจกรรม
307 20/08/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.3/6 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
308 20/08/2558 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.2/4 0017284 ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
309 20/08/2558 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง ม.2/8 0038884 พลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข (135฿)
310 20/08/2558 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.2/8 0040430 Drawing Comic 6 5000 Super comics Encyclopedia (265฿)
311 20/08/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039320 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
312 20/08/2558 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.2/5 0040035 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
313 20/08/2558 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง ม.1/5 0038064 เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ (159฿)
314 20/08/2558 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.1/6 0008059 งานสร้างสรรค์ของฉัน
315 20/08/2558 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.1/7 0036518 สนุกคิด วิทย์นอกห้องเรียน
316 20/08/2558 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา ม.1/8 0035687 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา (159฿)
317 20/08/2558 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.1/8 0039747 เนื้อหนังมังสะ
318 20/08/2558 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน ม.1/9 0024169 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
319 20/08/2558 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง ม.1/9 0024117 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
320 20/08/2558 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ ม.1/9 0024122 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
321 20/08/2558 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.1/9 0024094 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
322 20/08/2558 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา ม.1/9 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
323 20/08/2558 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน ม.1/10 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
324 20/08/2558 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง ม.1/11 0024207 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
325 20/08/2558 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.1/9 0024088 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
326 21/08/2558 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม ม.3/2 0035665 จักรวรรดิโรมันและซีซาร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 5
327 21/08/2558 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ ม.3/2 0040405 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ตอน ฝุ่นทรายสีเหลือง (199฿)
328 21/08/2558 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี ม.3/7 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
329 21/08/2558 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว ม.2/2 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
330 21/08/2558 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.2/6 0020350 สนทนาภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวด้วยการ์ตูน
331 21/08/2558 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ ม.2/7 0018451 โดเรมอนสอนวิทยาศาสตร์ เสียง แสง แรง ไฟฟ้า
332 21/08/2558 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง ม.3/2 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
333 21/08/2558 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว ม.1/4 0039964 The Guardian 4 Heart of Angel ผู้พิทักษ์อลเวง ภาคดวงใจเทวทูต (300฿)
334 21/08/2558 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.1/5 0024126 อาหารอร่อย : Food (100฿)
335 21/08/2558 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย ม.1/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
336 21/08/2558 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น ม.1/10 0038253 เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู่ (185฿)
337 21/08/2558 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต ม.2/7 0016758 สารพันปัญหาการเลือกตั้ง เล่ม 2 (60฿)
338 24/08/2558 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว ม.3/11 0018940 ตะลุยปริศนาโลกไฮเทค
339 24/08/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0034107 พระอานนท์ ฉบับการ์ตูน
340 24/08/2558 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ ม.3/9 0038272 สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะและ IQ ดี (165฿)
341 24/08/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.3/3 0013521 ล่าปลาวาฬ
342 24/08/2558 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง ม.3/9 0035741 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัสบดี
343 24/08/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
344 24/08/2558 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี ม.3/3 0006771 ศรีศรัทธา ขุนทัพกรุงสุโขทัย ผู้ทิ้งอาวุธมุ่งพุทธภูมิ
345 24/08/2558 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.2/3 0040040 แก๊งซ่าท้าทดลอง 23 ท่องแดนแห่งดวงจันทร์ (158฿)
346 24/08/2558 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.2/3 0038803 The Princess and the Pea สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว (79฿)
347 24/08/2558 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.2/4 0024225 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
348 24/08/2558 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.2/4 0026909 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
349 24/08/2558 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู ม.2/8 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
350 24/08/2558 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี ม.3/6 0008422 ชีวิตต้องสู้ เล่ม 10
351 24/08/2558 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.1/2 0024149 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
352 24/08/2558 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม ม.1/5 0040454 มนุษย์ชิ้นส่วน เล่ม 2 (150฿)
353 24/08/2558 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ ม.1/5 0007389 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5
354 24/08/2558 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ ม.1/5 0037626 HELLO อาเซียน (180฿)
355 24/08/2558 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ ม.1/7 0023949 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
356 24/08/2558 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.1/7 0039236 5Q ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ (195฿)
357 24/08/2558 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา ม.1/8 0036840 นิทานกริมม์หฤโหด (160฿)
358 24/08/2558 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.1/8 0004490 ลูกชาวนา
359 24/08/2558 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ ม.1/8 0038160 ซินจ่าว เวียดนาม (119฿)
360 24/08/2558 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท ม.1/9 0023936 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
361 24/08/2558 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี ม.1/9 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
362 24/08/2558 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.1/9 0024228 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
363 24/08/2558 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.1/10 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
364 24/08/2558 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.1/11 0037237 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
365 24/08/2558 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม ม.1/11 0037179 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
366 24/08/2558 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.1/11 0040472 กล้วยทำอะไรก็อร่อย (239฿)
367 24/08/2558 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า ม.1/10 0023524 ยอดบุรุษเหล็ก เล่ม 12
368 25/08/2558 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย ม.3/7 0025656 วัคซีนป้องกันอาชญากรเด็ก
369 25/08/2558 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล ม.3/2 0020416 คู่มือสุขภาพสุนัข
370 25/08/2558 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม ม.3/5 0011344 ศกุนตลา
371 25/08/2558 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง ม.2/8 0008195 ธรรมชาติมหัศจรรย์ : ลมฟ้าอากาศ 83 ข้อ
372 25/08/2558 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ ม.2/8 0040386 พระสุพรรณกัลยา (169฿)
373 25/08/2558 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ ม.2/10 0024070 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
374 25/08/2558 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.2/10 0024038 โรงเรียนของเรา : Our School
375 25/08/2558 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว ม.2/10 0024052 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
376 25/08/2558 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา ม.2/11 0024098 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
377 25/08/2558 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.1/3 0021601 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
378 25/08/2558 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.1/6 0038546 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (139฿)
379 25/08/2558 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.1/6 0024949 สนุกกันสำนวนจีน
380 25/08/2558 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.1/6 0036116 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2
381 25/08/2558 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.1/7 0024167 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
382 25/08/2558 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ ม.1/9 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
383 25/08/2558 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ ม.1/11 0024057 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
384 25/08/2558 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.1/11 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
385 26/08/2558 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง ม.3/1 0039851 อาถรรพ์ตำนานเอชีย (49฿)
386 26/08/2558 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล ม.2/3 0038916 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง เมนูพิศดาร (199฿)
387 26/08/2558 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.2/7 0024113 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
388 26/08/2558 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.2/9 0024182 นอนเถิดหนาดวงใจ
389 26/08/2558 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ ม.1/1 0039948 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 1 (220฿)
390 26/08/2558 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา ม.1/3 0038806 Jack and the Beanstalk แจ็กผู้ฆ่ายักษ์ (79฿)
391 26/08/2558 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.1/10 0024138 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
392 26/08/2558 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.1/9 0040008 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 2 (145฿)
393 27/08/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0014903 คนอยู่วัด
394 27/08/2558 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว ม.3/11 0040486 แกะสลัผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ (160฿)
395 27/08/2558 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ ม.3/2 0012522 สามัคคีเภทคำฉันท์
396 27/08/2558 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.2/12 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
397 27/08/2558 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ ม.2/12 0038034 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ (75฿)
398 27/08/2558 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.2/12 0038586 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 3 (189฿)
399 27/08/2558 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ ม.1/2 0038587 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 2 (179฿)
400 27/08/2558 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.1/2 0039092 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 108ดาวเรือง ดอกไม้ดอยอร่ามเมือง ( 180฿)
401 27/08/2558 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ ม.1/4 0021661 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
402 27/08/2558 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.1/6 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
403 27/08/2558 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง ม.1/8 0021919 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
404 27/08/2558 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.1/8 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
405 27/08/2558 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย ม.1/10 0024146 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
406 27/08/2558 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง ม.1/10 0040056 แก้วจอมซน (165฿)
407 27/08/2558 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี ม.1/10 0024021 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
408 27/08/2558 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.1/11 0014468 ไม้วัคจักรวาล
409 28/08/2558 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข ม.2/1 0040481 สวยเสกได้ สไตล์เกาหลี (159฿)
410 28/08/2558 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด ม.2/1 0020603 ยียวน ก๊วนสี่ขา
411 28/08/2558 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.2/2 0040480 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
412 28/08/2558 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.2/4 0023995 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
413 28/08/2558 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน ม.2/6 0034603 เสียงในภาษาไทย
414 28/08/2558 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.2/9 0024026 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
415 28/08/2558 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล ม.2/10 0039108 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 3 ตอน ห้ามทัพภูตเรือยักษ์ พิทักษ์เมืองท่ามาเลเซีย (169฿)
416 28/08/2558 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.2/12 0039745 เนื้อหนังมังสะ
417 28/08/2558 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.2/12 0035408 นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี
418 28/08/2558 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม ม.1/1 0039924 นิทานอินเดีย (150฿)
419 28/08/2558 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร ม.1/2 0024218 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
420 28/08/2558 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.1/3 0040213 การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ลำดับที่ 3 ตอน หลากหลายสรรพสัตว์ (50฿)
421 28/08/2558 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ ม.1/3 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
422 28/08/2558 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.1/5 0040089 เจาะเวลาหาอิยิปต์ (168฿)
423 28/08/2558 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง ม.1/5 0026684 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
424 28/08/2558 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.1/7 0008960 หนังสือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
425 28/08/2558 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี ม.1/10 0034857 รู้จักแบงค์ชาติ
426 28/08/2558 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.1/10 0040017 ผีอังกฤษ (175฿)
427 28/08/2558 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.1/12 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
428 28/08/2558 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.1/12 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)

สถิติ ม.ปลาย ศ28/08/2558 16:53

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 28/08/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 10
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 10
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 10
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 10
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 11
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 10
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 10
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 14
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 10
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 9
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 13
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 11
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 13
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 15
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 11
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 15
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 12
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 10
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 10
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 11
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 11
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 10
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 11
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 12
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 10
รวม: 493
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 11
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 11
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 9
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 10
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 17
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 10
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 10
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 10
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 10
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 11
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 11
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 6
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 11
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 12
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 13
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 11
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 11
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 12
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 13
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 10
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 11
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 11
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 10
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 13
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 11
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 11
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 16
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 11
รวม: 467
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 10
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 11
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 12
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 11
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 10
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 15
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 12
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 11
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 14
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 10
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 12
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 15
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 11
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 13
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 14
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 11
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 9
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 11
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 11
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 11
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 9
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 10
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 10
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 8
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 12
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 14
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 9
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 10
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 10
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 12
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 11
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 11
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 10
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 14
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 13
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 14
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
46 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 11
รวม: 515
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 7
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 5
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 10
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 5
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 7
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 7
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 9
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 9
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 9
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 10
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 10
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 8
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 10
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 10
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 10
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 10
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 11
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 11
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 11
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 8
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 6
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 13
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 11
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 10
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 11
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 8
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 9
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 11
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 9
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 11
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 10
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 9
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 11
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 7
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 7
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 369
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 9
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 9
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 5
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 6
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 10
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 10
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 5
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 8
12 18149 นายชินกร สิมลีย์ 8
13 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 10
14 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
15 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 9
16 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 11
17 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 15
18 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 11
19 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 11
20 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 10
21 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 10
22 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 8
23 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 17
24 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 9
25 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 11
26 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 12
27 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 11
28 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 6
29 20400 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ชัยยา 0
30 20401 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
31 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช 3
32 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 11
33 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 5
34 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 14
35 20406 นายสหรัฐ ทองคำ 0
36 20407 นายอาทิตย์ นุชละม้าย 0
37 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 12
38 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 11
39 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 11
40 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 11
41 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 8
42 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 20
43 20452 นายธนกร บ้านด่าน 7
44 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 6
45 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 4
46 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 8
47 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 11
48 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 14
รวม: 425
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 12
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 11
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 11
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 10
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 11
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 12
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 14
8 18059 นายสนั่น นิลโต 10
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 13
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 12
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 10
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 11
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 11
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 11
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 13
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 10
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 12
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 13
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 12
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 14
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 12
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 14
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 12
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 15
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 12
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 15
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 12
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 10
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 12
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 12
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 9
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 9
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 11
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 11
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 12
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 10
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 14
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 15
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 11
47 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 528
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 3
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 10
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 11
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 7
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 12
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 7
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 6
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 1
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 3
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 7
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 6
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 12
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 10
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 1
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 4
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 10
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 10
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 10
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 11
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 12
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 3
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 1
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 12
รวม: 253
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 11
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 10
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 11
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 11
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 10
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 10
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 12
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 12
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 10
รวม: 184
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 13
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 10
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 11
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 10
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 10
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 10
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 10
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 10
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 10
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 11
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 10
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 10
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 11
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 10
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 10
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 11
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 10
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 23
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 9
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 10
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 11
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 11
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 9
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 26
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 10
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 11
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 12
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 9
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 10
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 10
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 18
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 15
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 15
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 11
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 10
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 10
รวม: 555
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 10
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 11
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 10
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 11
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 11
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 11
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 10
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 11
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 7
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 11
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 10
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 6
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 12
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 10
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 13
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 10
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 11
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 9
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 10
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 11
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 12
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 11
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 11
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 9
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 10
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 10
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 10
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 29
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 25
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 22
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 12
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 8
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 5
รวม: 562
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 10
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 8
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 9
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 13
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 10
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 10
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 13
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 10
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 10
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 11
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 10
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 10
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 13
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 11
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 13
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 11
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 11
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 11
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 11
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 10
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 13
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 9
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 548
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 8
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 6
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 10
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 15
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 10
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 8
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 8
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 12
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 10
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 8
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 9
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 11
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 10
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 17
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 11
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 12
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 17
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 11
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 26
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 9
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 17
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 6
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 11
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 10
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 11
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 12
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 14
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 8
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 7
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 10
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 7
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 7
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 10
รวม: 459
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 13
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 10
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 25
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 11
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 10
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 10
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 11
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 9
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 10
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 11
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 11
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 10
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 10
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 11
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 10
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 10
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 7
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 12
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 11
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 13
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 12
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 11
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 10
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 10
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 13
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 11
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 12
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 6
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 12
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 11
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 9
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 12
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 12
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 11
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 12
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 11
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 12
รวม: 529
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 10
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 9
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 10
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 12
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 10
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 10
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 13
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 10
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 10
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 10
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 9
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 10
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 10
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 9
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 4
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 9
17 17496 นายพงศธร มุลทา 10
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 10
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 10
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 12
21 17663 นายสุริยา มีลา 9
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 11
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 7
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 10
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 10
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 10
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 11
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 11
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 8
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 12
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 8
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 10
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 11
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 6
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 10
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 11
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 11
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 10
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 10
รวม: 385
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 13
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 9
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 11
4 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 2
5 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 11
6 17342 นายชุติชัย บรรจง 11
7 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 10
8 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 7
9 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 5
10 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 13
11 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 11
12 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 12
13 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 6
14 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 12
15 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
16 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
17 17527 นายธงชัย แซ่อือ 4
18 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 12
19 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 10
20 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 12
21 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 8
22 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 9
23 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 12
24 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 11
25 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 11
26 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 10
27 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 6
28 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
29 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 6
30 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 11
31 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 11
32 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 12
33 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
34 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 12
35 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 11
36 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 10
37 19759 นายธีรพล พรมบุตร 9
38 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 9
39 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 6
40 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
41 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 10
42 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 8
43 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 8
44 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 8
45 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 10
46 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 4
47 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 9
48 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 11
49 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 9
50 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 427
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 10
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 12
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 11
4 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 10
5 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 10
6 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 11
7 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 10
8 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 10
9 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 10
10 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 11
11 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
12 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 11
13 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
14 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
15 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 11
16 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
17 19776 นายรัชพล ดวงใจ 10
18 19779 นายธนกร วิริยะกัน 10
19 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 11
20 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 11
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช คุณครูวันดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 10
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 10
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 10
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 10
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 10
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 10
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 10
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 9
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 26
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 10
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 10
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 9
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 10
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 9
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 12
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 11
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 11
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 15
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 12
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 21
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 16
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 15
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 17
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 11
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 11
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 10
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 17
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 12
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 10
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 584
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา ครูจิตราวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 13
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 11
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 12
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 11
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 11
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 10
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 10
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 12
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 10
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 10
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 13
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 14
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 10
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 9
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 11
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 10
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 19
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 10
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 11
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 3
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 11
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 9
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 13
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 11
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 10
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 11
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 13
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 10
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 10
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 12
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 10
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 16
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 10
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 12
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 12
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 10
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 10
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 11
รวม: 531
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 11
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 10
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 10
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 11
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 12
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 10
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 12
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 8
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 13
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 10
15 16868 นายทัศนะ คำคง 12
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 11
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 11
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 13
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 14
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 13
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 9
22 16958 นายอภิ วิลาศ 10
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 10
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 10
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 12
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 10
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 10
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 10
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 12
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 10
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 10
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 10
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 13
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 12
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 13
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 12
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 12
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 12
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 10
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 10
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 7
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 15
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 10
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 12
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 15
รวม: 530
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 3
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 10
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 8
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 11
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 11
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 7
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 10
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 9
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 10
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 10
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 10
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 11
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 12
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 11
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 11
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 10
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 10
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 10
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 10
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 10
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 12
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 10
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 11
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 10
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 10
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 10
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 10
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 11
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 11
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 11
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 13
รวม: 403
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 10
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 12
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 11
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 14
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 12
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 10
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 14
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 11
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 10
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 9
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 11
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 10
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 11
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 11
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 11
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 11
25<