นักเรียนที่ไม่ยอมคืนหนังสือ ค้างส่งถึงวันที่29/07/58

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 29/07/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 27/05/2558 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.4/4 0036156 ระบบสุริยะจักรวาล ฉบับการ์ตูน
2 27/05/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
3 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
4 29/05/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
5 29/05/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
6 02/06/2558 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล ม.4/7 0013773 หนุ่มชาวนา
7 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
8 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
9 10/06/2558 17102 นายศรัณยู ขันชารี ม.6/5 0007394 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
10 10/06/2558 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง ม.6/7 0018572 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
11 12/06/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.6/4 0035747 วิทยาศาสตร์เร้นลับ 30 เรื่อง
12 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
13 12/06/2558 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.4/7 0014250 เอมิลยอดนักสืบ
14 12/06/2558 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.4/7 0026670 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
15 12/06/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
16 12/06/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
17 12/06/2558 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.4/7 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
18 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
19 16/06/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
20 16/06/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
21 18/06/2558 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด ม.6/7 0037315 ธรรมภิบาล (50฿)
22 22/06/2558 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ ม.6/4 0017108 สนุกกับภาษาอังกฤษ 945 คำกริยาในชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูน
23 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
24 23/06/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.5/4 0022535 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 3
25 23/06/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0025433 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา
26 24/06/2558 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.4/7 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
27 24/06/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
28 24/06/2558 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.5/7 0021758 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
29 25/06/2558 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล ม.6/5 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
30 25/06/2558 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ ม.4/4 0014857 ประชุมโวหารสุนทรภู่
31 25/06/2558 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด ม.4/4 0039786 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
32 29/06/2558 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.5/7 0022539 การจัดดอกไม้
33 29/06/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
34 29/06/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
35 30/06/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0011348 ศกุนตลา
36 30/06/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.6/5 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
37 30/06/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
38 30/06/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
39 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
40 01/07/2558 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ ม.6/2 0038510 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
41 01/07/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
42 02/07/2558 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด ม.6/6 0037851 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมัมมี่ (139฿)
43 03/07/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
44 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
45 06/07/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.6/4 0002039 เหลือเพียงชื่อ
46 06/07/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.6/7 0039929 เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองพระเครื่องเลื่องชื่อ (160฿)
47 06/07/2558 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง ม.5/6 0010535 กรีฑา
48 06/07/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
49 06/07/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
50 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
51 06/07/2558 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ ม.6/7 0031038 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
52 06/07/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.5/6 0016833 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
53 06/07/2558 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.5/6 0015931 เเบดมินตัน กฎ ติกา พื้นฐานการเล่น
54 07/07/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0039943 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 14 (120฿)
55 07/07/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0039898 ประณีตศิลป์ถิ่นสยาม อลังการงานใบตอง ชุดการห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (195฿)
56 07/07/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
57 07/07/2558 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.5/3 0003371 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายทองใบ พลูเจริญ
58 07/07/2558 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.4/5 0003463 นักสืบรุ่นจิ๋ว
59 07/07/2558 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.4/1 0025733 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2
60 07/07/2558 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ ม.4/2 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
61 07/07/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
62 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
63 08/07/2558 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด ม.4/5 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
64 08/07/2558 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.4/7 0038803 The Princess and the Pea สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว (79฿)
65 08/07/2558 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.4/7 0038127 The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ (139฿)
66 08/07/2558 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.4/7 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
67 08/07/2558 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด ม.6/3 0026114 ผู้หญิงแต่งสวยด้วยตัวคุณเอง
68 08/07/2558 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.5/5 0004646 การอนุรักษ์ดินในประเทศที่กำลังพัฒนา
69 08/07/2558 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ ม.5/7 0013639 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
70 08/07/2558 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ ม.4/7 0006983 คณิตคิดสนุก
71 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
72 09/07/2558 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร ม.6/5 0038791 ธรรมชาติสุดลี้ลับฉบับอาเซียน (49฿)
73 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
74 09/07/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.6/6 0039640 อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ๒
75 10/07/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
76 10/07/2558 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.5/2 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
77 10/07/2558 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.5/7 0004094 ชาวน้ำ(ชาวทะเล)ในเมืองไทย (40฿)
78 16/07/2558 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ ม.5/2 0016799 เอนไซม์บำบัด
79 20/07/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.6/6 0018701 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
80 20/07/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0018991 ผลไม้ แปลงร่าง
81 20/07/2558 17458 นางสาวอริสรา บิดา ม.5/2 0038105 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ (139฿)
82 20/07/2558 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.5/7 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
83 20/07/2558 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช ม.5/2 0038099 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (139฿)
84 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
85 20/07/2558 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.4/4 0018455 ตามหาเซนน่า ตอนที่ 1
86 20/07/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
87 20/07/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
88 21/07/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
89 21/07/2558 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน ม.6/5 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
90 21/07/2558 17103 นายสมประสงค์ สันพลี ม.6/5 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
91 21/07/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
92 21/07/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0012503 สาวิตรี
93 21/07/2558 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ ม.5/3 0011336 นิราศเกาหลี
94 21/07/2558 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.4/3 0039251 Why? รักษ์น้ำ (148฿)
95 21/07/2558 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.4/3 0010217 ศกุนตลา
96 21/07/2558 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.4/2 0038239 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น (175฿)
97 21/07/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0038389 เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี Vol.2 (175฿)
98 21/07/2558 18149 นายชินกร สิมลีย์ ม.4/5 0017437 คู่มือปลูกผักสวนครัวเล่ม1
99 21/07/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.6/5 0035008 ในเวลา
100 21/07/2558 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.5/3 0011374 เกิดเป็นหมอ
101 21/07/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
102 21/07/2558 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.4/5 0016951 ผู้ใหญ่มาตามล่าคนมีสี
103 22/07/2558 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง ม.6/1 0037290 หุบเขาแสนงาม (40฿)
104 22/07/2558 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว ม.6/1 0040344 มหัศจรรย์มันสมอง : 100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก (195฿)
105 22/07/2558 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ ม.6/1 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
106 22/07/2558 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด ม.6/2 0040342 แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GAT-เชื่อมโยง ฉบับปรับปรุงใหม่ มั่นใจเต็ม 100 (225฿)
107 22/07/2558 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล ม.6/2 0024711 ลาร์รี่ คิง นักพูดบันลือโลก
108 22/07/2558 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค ม.6/1 0040389 เรื่องเล่าจากพระธุดงค์ (85฿)
109 22/07/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
110 22/07/2558 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ ม.6/4 0010425 ของขวัญเป็นเหตุ
111 22/07/2558 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง ม.6/4 0036643 เส้นทางสู่การเรียนรู้ : Story Line
112 22/07/2558 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น ม.6/2 0038068 ฉลาดพูด กด Like! (175฿)
113 22/07/2558 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข ม.5/4 0038422 We Are ASEAN Indonesia (75฿)
114 22/07/2558 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.5/4 0037022 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
115 22/07/2558 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.5/4 0012350 ลูกเอย…ลูกรัก
116 22/07/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0020859 นิทานพื้นบ้าน ชายแดนภาคใต้
117 22/07/2558 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา ม.5/2 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
118 22/07/2558 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น ม.5/1 0040392 หลวงปู่แหวน (126฿)
119 22/07/2558 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ ม.5/2 0038169 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว (139฿)
120 22/07/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
121 22/07/2558 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว ม.4/6 0035391 พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูนสี่สี
122 22/07/2558 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน ม.6/7 0016888 แม่
123 22/07/2558 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน ม.6/7 0017198 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
124 22/07/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.5/4 0019190 อาหารเสริมพฤติกรรมที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
125 22/07/2558 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.5/4 0036150 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฉบับการ์ตูน
126 22/07/2558 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.5/4 0040107 ฟิสิกส์ฟิตสมอง (49฿)
127 23/07/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
128 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
129 23/07/2558 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ ม.5/5 0040048 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
130 23/07/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0010785 สวนผักรักษ์ไทย
131 23/07/2558 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.5/2 0035731 ธรรมชาติมหัศจรรย์
132 23/07/2558 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง ม.5/7 0022994 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 23
133 23/07/2558 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ ม.4/1 0040307 อาเซียนศึกษา ม.4-6 (130฿)
134 23/07/2558 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.4/3 0039982 Lincorn Diary ลินคอร์น ไดอะรี่ เล่ม 1 (250฿)
135 23/07/2558 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.5/7 0038053 ผู้ชายดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในนิยาม (155฿)
136 23/07/2558 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.5/7 0036272 ผลงานชิ้นเอกของเบสส์ : A Masterpiece for Bess
137 23/07/2558 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.5/7 0039960 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 2 (190฿)
138 23/07/2558 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ ม.5/7 0040240 ราโมนารักพี่… คนดีที่หนึ่งเลย!! (50฿)
139 23/07/2558 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ ม.4/2 0004062 ความรู้คู่บ้าน
140 24/07/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.6/4 0037848 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ (139฿)
141 24/07/2558 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง ม.6/4 0010093 อยู่อย่างไรให้ได้บุญ
142 24/07/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.5/4 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
143 24/07/2558 17663 นายสุริยา มีลา ม.5/6 0019814 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
144 24/07/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
145 24/07/2558 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ ม.4/6 0019591 อาณาจักรพืช
146 24/07/2558 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.4/2 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
147 24/07/2558 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.4/6 0040224 ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอดและหัวใจ (50฿)
148 24/07/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
149 24/07/2558 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน ม.4/6 0025513 60 Manaagement Tips
150 24/07/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0025388 สารพัดวิธีการผูกเงื่อนเชือก
151 24/07/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0038931 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน (185฿)
152 24/07/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0026406 คู่มือประชาชนป้องกันโรคไข้หวัดนก
153 24/07/2558 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา ม.4/6 0007404 เทเบิลเทนนิส
154 24/07/2558 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.4/6 0006666 ประชุมโวหารสุนทรภู่
155 24/07/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
156 24/07/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
157 24/07/2558 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.4/2 0036395 มาเป็นนักวิจัยทรัพยากรน้ำชุมชนกันเถอะ
158 24/07/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.5/7 0018165 กาพย์เห่เรือ
159 24/07/2558 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ ม.4/3 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
160 24/07/2558 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา ม.5/4 0021861 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
161 27/07/2558 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล ม.6/2 0040207 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ (1) (100฿)
162 27/07/2558 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี ม.6/3 0035275 คู่มือเตรียมสอบชีววิทยา เล่ม 4 ม.5
163 27/07/2558 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ ม.5/2 0039270 Why? เทคโนโลยีอวกาศ (148฿)
164 27/07/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0004076 การเลี้ยงกบ
165 27/07/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.5/3 0006359 สำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวัน
166 27/07/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.5/4 0040104 คำถามเด็ดสุดทึ่ง (49฿)
167 27/07/2558 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา ม.5/6 0018819 สมุนไพรใรครัว
168 27/07/2558 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร ม.5/6 0012824 หัวใจนักรบ
169 27/07/2558 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง ม.5/6 0012808 หลวงจำเนียรเดินทาง
170 27/07/2558 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ ม.5/6 0017438 คู่มือปลูกผักสวนครัวเล่ม1
171 27/07/2558 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.5/4 0039930 เล่าเรื่องมังกร ฉบับปรับปรุง (140฿)
172 27/07/2558 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง ม.5/2 0020304 กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
173 27/07/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
174 27/07/2558 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.5/8 0037382 The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต (130฿)
175 27/07/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
176 27/07/2558 17682 นางสาวศศิธร มีชัย ม.5/4 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
177 27/07/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
178 27/07/2558 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.5/2 0007392 มนุษย์กับจักรวาล
179 27/07/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0022934 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
180 27/07/2558 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.4/6 0034979 Photoshop CS3 สนุก ง่าย สไตล์ผู้เริ่มต้น
181 27/07/2558 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.4/3 0040023 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 1 (145฿)
182 27/07/2558 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง ม.4/6 0018252 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์โลก
183 27/07/2558 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน ม.4/2 0007559 ซุปเปอร์โนวากับความลับจักรวาล
184 27/07/2558 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.4/7 0039864 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
185 27/07/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0037747 กบนอกกะลา เล่ม 95 นักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (180฿)
186 27/07/2558 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.4/3 0024468 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
187 27/07/2558 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.4/7 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
188 27/07/2558 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ ม.4/1 0040213 การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ลำดับที่ 3 ตอน หลากหลายสรรพสัตว์ (50฿)
189 27/07/2558 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.4/2 0037197 นิทานลาว (150฿)
190 27/07/2558 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.4/5 0035848 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
191 27/07/2558 18299 นางสาวจิราพร วิชัย ม.4/5 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
192 27/07/2558 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม ม.4/5 0020595 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
193 27/07/2558 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.4/5 0011223 เหยี่ยวขาด้วน
194 27/07/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
195 27/07/2558 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา ม.6/3 0018114 โคลงนิราศนริทร์
196 27/07/2558 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา ม.4/5 0015457 กีฬาไทย
197 27/07/2558 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว ม.5/4 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
198 27/07/2558 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.5/5 0040354 รู้ใจแมว (189฿)
199 27/07/2558 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง ม.4/5 0015374 ช่างสิบหมู่;ศิลปกรรมไทยโบราณ
200 27/07/2558 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร ม.6/5 0023000 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 24
201 27/07/2558 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง ม.5/6 0014236 เอมิลยอดนักสืบ
202 27/07/2558 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม ม.4/5 0026271 วิชาศิลปนิยม
203 27/07/2558 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก ม.4/4 0037390 Asteroid ดาวมฤตยูล้างโลก (95฿)
204 27/07/2558 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.4/5 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
205 27/07/2558 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ ม.4/3 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
206 27/07/2558 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.5/2 0036051 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ
207 28/07/2558 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน ม.6/1 0040403 ประโยชน์มหัศจรรย์ : กระเทียม
208 28/07/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0007526 กีฬาไทย
209 28/07/2558 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง ม.6/5 0036884 เกิดเป็นเด็กตลาด (160฿)
210 28/07/2558 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน ม.6/5 0037664 ผจญภัยในสายน้ำ (150฿)
211 28/07/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0021533 อาหารว่างและขนมหวานไทย
212 28/07/2558 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา ม.6/5 0040281 กบนอกกะลา : หมึกบด หมึกหมด (90฿)
213 28/07/2558 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร ม.5/1 0001132 โรคกระเพาะ
214 28/07/2558 17426 นายปริญญา สรวลเส ม.5/3 0036916 โฮ่ง โฮ่ง เจ้าตูบเพื่อนซี้ (75฿)
215 28/07/2558 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง ม.5/4 0038922 ลาฟลอร่า อเมริกาสุดยอด (169฿)
216 28/07/2558 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา ม.5/5 0026308 การปลูกและขยายพันธุ์ชมพู่
217 28/07/2558 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี ม.5/2 0005880 สำนวนไทย
218 28/07/2558 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.5/4 0020412 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
219 28/07/2558 17556 นางสาวพรประภา จันดี ม.5/4 0019206 ตามรอยโหมโรง
220 28/07/2558 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง ม.5/5 0037405 รู้รอบตัวแสนสนุก โลกของสุนัข (200฿)
221 28/07/2558 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี ม.6/5 0023213 Sanjay’s Intergalactic Adventure
222 28/07/2558 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ ม.4/5 0034858 รู้จักแบงค์ชาติ
223 28/07/2558 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ ม.4/2 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
224 28/07/2558 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.5/5 0038809 Polar Bears โลกหน้ารู้ของเจ้าหมีขั้วโลก (75฿)
225 28/07/2558 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ ม.5/7 0035658 ปลาพื้นบ้านของไทย
226 28/07/2558 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ ม.5/7 0002334 ฝึกวินัยให้ลูก
227 28/07/2558 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.5/7 0040018 Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
228 28/07/2558 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี ม.5/7 0026569 สบู่แฟนซี
229 28/07/2558 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.4/2 0025901 เก็งข้อสอบ Admissions A-Net
230 28/07/2558 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย ม.4/3 0039791 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
231 29/07/2558 16609 นายนวพรรษ มาสา ม.6/5 0019785 ฟุตบอล (65฿)
232 29/07/2558 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี ม.6/2 0018464 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ : เจาะโลกมหัศจรรย์
233 29/07/2558 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน ม.6/2 0038097 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
234 29/07/2558 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค ม.6/2 0019425 สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
235 29/07/2558 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ ม.6/2 0039063 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (169฿)
236 29/07/2558 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น ม.6/7 0009375 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น 1
237 29/07/2558 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร ม.6/2 0012703 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
238 29/07/2558 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา ม.6/1 0012716 บทละครเรื่องระเด่นลันได
239 29/07/2558 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ ม.6/8 0025165 นักสืบชายหาด : คู่มือสัตว์และพืชชายหาด
240 29/07/2558 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน ม.6/8 0004306 เคมี 2500 ข้อ
241 29/07/2558 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน ม.6/8 0035600 สมองวัยทีน
242 29/07/2558 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ ม.6/8 0019958 ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
243 29/07/2558 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง ม.6/6 0021364 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
244 29/07/2558 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ ม.6/7 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
245 29/07/2558 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง ม.6/8 0040032 คุมความดันโลหิตให้อยู่หมัด (195฿)
246 29/07/2558 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ ม.6/8 0013854 ล่าปลาวาฬ
247 29/07/2558 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ ม.5/1 0040106 เรื่องอึ้ง ตะลึงงัน (19฿)
248 29/07/2558 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ ม.5/7 0020993 อาชีพการทำอิฐ
249 29/07/2558 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข ม.5/3 0038078 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 1 (149฿)
250 29/07/2558 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง ม.5/2 0014393 วิทยาศาสตร์บันทึก
251 29/07/2558 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.5/1 0023301 Mammals
252 29/07/2558 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ ม.5/3 0039880 คุณครูที่รัก (100฿)
253 29/07/2558 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.5/2 0024172 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
254 29/07/2558 17392 นายเมฑา จันทรเสนา ม.5/6 0023201 The Baker Street Project
255 29/07/2558 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.5/2 0016306 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
256 29/07/2558 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต ม.5/6 0018698 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
257 29/07/2558 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.5/6 0021596 งานถักโครเชต์หลากแบบหลายสไตล์ง่ายๆ ด้วยตนเอง
258 29/07/2558 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ ม.5/6 0018713 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
259 29/07/2558 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ ม.5/7 0004490 ลูกชาวนา
260 29/07/2558 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม ม.5/4 0019630 เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เล่ม 5
261 29/07/2558 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง ม.5/7 0038183 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (200฿)
262 29/07/2558 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน ม.5/6 0039780 ใบเอียง (100฿)
263 29/07/2558 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.4/4 0019188 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
264 29/07/2558 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง ม.4/2 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
265 29/07/2558 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม ม.4/1 0016211 แพะเจ้าปัญญา
266 29/07/2558 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม ม.4/2 0009395 อาหารจานเดียว
267 29/07/2558 17948 นางสาวลักขณา สุทธี ม.4/1 0040077 สอนให้คิดด้วยการเข้าใจจิตใจ (195฿)
268 29/07/2558 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.4/1 0038899 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ท่องโลกจุลินทรีย์ (185฿)
269 29/07/2558 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร ม.4/1 0040388 กบนอกกะลา : ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก เล่ม 16 (180฿)
270 29/07/2558 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.4/4 0005594 งานร้อยดอกไม้
271 29/07/2558 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.4/4 0019910 วิทยาศาสตร์แสนหรรษา
272 29/07/2558 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร ม.4/1 0012212 100 สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
273 29/07/2558 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.4/4 0038251 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ (185฿)
274 29/07/2558 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย ม.4/4 0021518 เทคนิคการเพ้นท์เครื่องแก้วด้วยเตาอบ
275 29/07/2558 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ ม.4/4 0026460 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
276 29/07/2558 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.4/3 0015704 สุขภาพจิตกับวัยรุ่น
277 29/07/2558 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ ม.4/8 0038117 The Jungle Book การผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่า (125฿)
278 29/07/2558 18210 นางสาวจิราพร สีแดง ม.4/4 0021322 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
279 29/07/2558 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม ม.4/2 0022739 ติ่มซำ อาหารว่างทำง่ายๆ สไตล์เอเซีย
280 29/07/2558 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน ม.4/2 0022143 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
281 29/07/2558 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู ม.4/7 0025742 51 คำถามเพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ
282 29/07/2558 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ ม.4/4 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
283 29/07/2558 18333 นายพีรพล พิมพ์แก ม.4/2 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
284 29/07/2558 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ ม.6/3 0040341 แพะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GAT-English มั่นใจเต็ม 100 (240฿)
285 29/07/2558 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน ม.6/3 0040310 ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นิเทศศิลป์ (139฿)
286 29/07/2558 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง ม.6/5 0019805 แฮนด์บอล
287 29/07/2558 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ ม.6/4 0018298 มิติใหม่ของการกำจัดปลวก
288 29/07/2558 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ ม.6/8 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
289 29/07/2558 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ ม.5/3 0038139 ความปลอดภัยของลูกหลาน (90฿)
290 29/07/2558 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน ม.6/2 0012730 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
291 29/07/2558 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ ม.5/1 0036514 สรุปกฏ สูตร ฟิสิกส์ ม.4-6
292 29/07/2558 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา ม.5/2 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
293 29/07/2558 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า ม.5/6 0019793 แบดมินตัน (58฿)
294 29/07/2558 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง ม.5/6 0004469 การอนุรักษ์ดินในประเทศที่กำลังพัฒนา
295 29/07/2558 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย ม.5/7 0026333 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
296 29/07/2558 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา ม.4/1 0012729 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
297 29/07/2558 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ ม.4/2 0035692 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
298 29/07/2558 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน ม.4/2 0016395 ไอศกรีมเชอร์เบ็ท
299 29/07/2558 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป ม.4/2 0018307 เรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการ์ตูน
300 29/07/2558 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว ม.4/4 0036824 ศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี (190฿)
301 29/07/2558 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช ม.4/5 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
302 29/07/2558 20422 นางสาววรัญญา คำภู ม.4/6 0034576 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
303 29/07/2558 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม ม.4/7 0021022 โรค ภัย ไข้ เจ็บ
304 29/07/2558 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี ม.4/4 0038608 Sew Sweet หวาน – หวาน งานผ้า (225฿)
305 29/07/2558 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง ม.4/2 0040101 พ่อจนสอนลูกเรียนเก่ง (195฿)
306 29/07/2558 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา ม.4/3 0039792 พญาสีดอ (100฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 27/05/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
3 27/05/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
4 27/05/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039064 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 1 ตอน ภูตพญานาคแม่น้ำโขงโยงสัมพันธ์ไทยลาว (169฿)
5 28/05/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
6 28/05/2558 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.2/10 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
7 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
8 01/06/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
9 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
10 01/06/2558 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.2/12 0019967 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
11 02/06/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0039670 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
12 02/06/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
13 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
14 02/06/2558 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.2/6 0039152 Why? เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
15 02/06/2558 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.2/6 0037791 พระทีปังกรและสุเมธดาบสฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
16 02/06/2558 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.2/6 0024141 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
17 03/06/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
18 03/06/2558 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ ม.2/12 0004550 สวนถาด-สวนแก้ว
19 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
20 04/06/2558 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง ม.3/6 0034206 สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
21 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
22 04/06/2558 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.2/12 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
23 04/06/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
24 05/06/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
25 05/06/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
26 05/06/2558 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.2/6 0024309 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
27 05/06/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
28 05/06/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
29 05/06/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
30 05/06/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
31 09/06/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
32 09/06/2558 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.2/4 0005911 พืชพรรณไม้มงคล
33 09/06/2558 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา ม.1/5 0014299 ดาวเคราะห์ชุมนุม
34 10/06/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
35 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
36 10/06/2558 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.1/4 0019186 นักสู้เต็มร้อย
37 10/06/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
38 11/06/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
39 11/06/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
40 11/06/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
41 12/06/2558 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ ม.1/5 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
42 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
43 15/06/2558 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข ม.3/10 0016758 สารพันปัญหาการเลือกตั้ง เล่ม 2 (60฿)
44 15/06/2558 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ ม.2/6 0016266 ภาษาสยามสำนวนไทย
45 15/06/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
46 15/06/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.2/10 0021638 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
47 15/06/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
48 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
49 16/06/2558 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง ม.3/5 0017186 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
50 17/06/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
51 17/06/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.3/2 0037043 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
52 17/06/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
53 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
54 18/06/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
55 18/06/2558 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.2/12 0023996 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
56 18/06/2558 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง ม.2/12 0039723 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
57 18/06/2558 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน ม.1/5 0038318 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ (150฿)
58 18/06/2558 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม ม.2/12 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
59 22/06/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
60 22/06/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.3/3 0035427 พระคุณพ่อแม่
61 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
62 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
63 23/06/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
64 23/06/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
65 25/06/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.3/9 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
66 25/06/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.3/9 0013848 ฟุตบอล (58฿)
67 25/06/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023991 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
68 25/06/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
69 25/06/2558 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.2/12 0025439 แบลส์ ปาสกาล / เซอร์ไอแซก นิวตัน
70 26/06/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.3/6 0020778 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
71 26/06/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
72 26/06/2558 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.2/4 0024087 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
73 26/06/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
74 26/06/2558 20289 ด.ช.ธิติภัทร์ (24/07/58แขวนลอย 1/10) ธนวิจิตรานันท์ แขวนลอย 0014919 คนอยู่วัด
75 29/06/2558 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว ม.3/11 0020298 เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
76 29/06/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0036159 ไดโนเสาร์ ฉบับการ์ตูน
77 29/06/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.3/9 0021699 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
78 29/06/2558 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี ม.3/11 0018916 หมอปากหมา เล่ม 2
79 29/06/2558 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.3/3 0018159 กาพย์เห่เรือ
80 29/06/2558 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม ม.2/3 0039089 ปอมเปอี อารยธรรมที่ล่มสลาย (195฿)
81 29/06/2558 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.2/7 0025359 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่องอิเหนา
82 29/06/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
83 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
84 29/06/2558 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.2/12 0040033 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
85 29/06/2558 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร ม.1/10 0017331 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
86 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
87 30/06/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
88 30/06/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.3/11 0025841 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เล่ม4
89 30/06/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0010838 ลายศิลปไทย
90 30/06/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
91 30/06/2558 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล ม.3/10 0039235 พจนานุกรมเคมี (165฿)
92 30/06/2558 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย ม.3/10 0036599 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 4
93 30/06/2558 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ ม.2/8 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
94 30/06/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
95 30/06/2558 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.2/12 0025214 มหัศจรรย์พืชสวนครัว
96 30/06/2558 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง ม.1/2 0022640 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
97 01/07/2558 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง ม.3/1 0039912 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 6 คริสทีน่า กับมงกุฎแห่งลาติม่า (150฿)
98 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
99 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
100 01/07/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.2/8 0034087 ค่ายบางระจัน
101 01/07/2558 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น ม.2/8 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
102 01/07/2558 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.2/11 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
103 01/07/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
104 02/07/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
105 02/07/2558 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.3/3 0022938 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 15
106 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
107 02/07/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.2/10 0021423 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
108 02/07/2558 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ ม.1/2 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
109 02/07/2558 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ ม.1/3 0034491 ชีวิตพิศวงของแมลง
110 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
111 03/07/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
112 03/07/2558 20034 ด.ช.มกรธวัช (24/07/58แขวนลอย 1/4) บัวเนี่ยว แขวนลอย 0012460 เหยี่ยวขาด้วน
113 03/07/2558 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.1/6 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
114 03/07/2558 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง ม.1/11 0005920 ในบ้าน ในเรือน
115 03/07/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
116 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
117 06/07/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.3/4 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
118 06/07/2558 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา ม.3/9 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
119 06/07/2558 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต ม.3/1 0020301 เจ้าหนูขลุ่ยผิว
120 06/07/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
121 06/07/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
122 06/07/2558 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ ม.1/2 0024060 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
123 06/07/2558 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก ม.1/2 0024139 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
124 06/07/2558 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น ม.1/4 0023947 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
125 06/07/2558 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.1/10 0024136 อาหารอร่อย : Food
126 06/07/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
127 06/07/2558 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.1/11 0012605 เรื่องสั้นชนบท
128 06/07/2558 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.1/12 0036529 ทดลองวิทย์รอบรู้ธรรมชาติ เล่ม 1
129 07/07/2558 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง ม.3/6 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
130 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
131 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
132 07/07/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.2/8 0004548 หานเฟยจื่อ
133 07/07/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
134 07/07/2558 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ ม.2/11 0021860 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
135 07/07/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.2/11 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
136 07/07/2558 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.1/6 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
137 07/07/2558 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.1/6 0011340 ศกุนตลา
138 07/07/2558 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.1/6 0035723 พระนางมารี อองตัวแนตต์
139 07/07/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
140 08/07/2558 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี ม.3/4 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
141 08/07/2558 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ ม.3/4 0039783 ใบเอียง (100฿)
142 08/07/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
143 08/07/2558 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง ม.3/9 0039977 ALARMERY เล่ม 3 : ทะเลทรายมรณะ (180฿)
144 08/07/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0015494 เรือ
145 08/07/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.3/7 0021418 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
146 08/07/2558 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล ม.3/4 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
147 08/07/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.3/9 0003700 คนอยู่วัด
148 08/07/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.3/7 0013564 ชมสวน
149 08/07/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.3/7 0020439 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมี
150 08/07/2558 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด ม.3/9 0001535 ประชุมโวหารสุนทรภู่
151 08/07/2558 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที ม.3/9 0025473 กาลิเลโอ กาลิเลอี/วิลเลียม ฮาร์วีย์
152 08/07/2558 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน ม.3/7 0012724 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
153 08/07/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.3/7 0021227 งานแกะสลัก
154 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
155 08/07/2558 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.3/9 0014894 คนอยู่วัด
156 08/07/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
157 08/07/2558 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.3/11 0022511 อาหารว่างนานาชาติ
158 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
159 08/07/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.2/1 0037759 กบนอกกะลา เล่ม 15 เปิดไหปลาร้า (180฿)
160 08/07/2558 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด ม.2/3 0036161 ฟุตบอล ฉบับการ์ตูน
161 08/07/2558 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.2/4 0021532 อาหารว่างและขนมหวานไทย
162 08/07/2558 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย ม.2/6 0040093 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 (175฿)
163 08/07/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
164 08/07/2558 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.1/6 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
165 08/07/2558 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.1/7 0022433 เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับผู้เริ่มต้น เล่ม 1
166 08/07/2558 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ ม.1/7 0037849 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
167 08/07/2558 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน ม.1/10 0023951 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
168 09/07/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
169 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
170 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
171 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
172 09/07/2558 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย ม.3/6 0037069 พลังหัวใจแห่งอนาคต…ณปลายเส้นขอบฟ้า
173 09/07/2558 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.3/10 0012501 สาวิตรี
174 09/07/2558 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช ม.3/10 0037081 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เจ้าสำนักคนใหม่
175 09/07/2558 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม ม.3/9 0006116 The Boss บริหารคนอย่างเหนือชั้น
176 09/07/2558 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค ม.3/10 0038103 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก (139฿)
177 09/07/2558 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย ม.3/10 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
178 09/07/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.3/10 0017725 กาพย์เห่เรือ
179 09/07/2558 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย ม.1/2 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
180 09/07/2558 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย ม.1/2 0037042 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
181 09/07/2558 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.1/2 0024214 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
182 09/07/2558 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.1/7 0010907 ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1
183 09/07/2558 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ ม.1/7 0004396 ขายให้ได้ขายให้เป็น
184 09/07/2558 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.1/7 0024120 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
185 09/07/2558 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.1/10 0024168 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
186 09/07/2558 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.1/11 0016767 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 1 หมวดเครื่องเรียน
187 10/07/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
188 10/07/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
189 10/07/2558 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ม.3/3 0037510 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน กำเนิดมหาบุรุษของโลก (135฿)
190 10/07/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
191 10/07/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
192 10/07/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
193 10/07/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.3/12 0022929 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
194 10/07/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
195 10/07/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
196 10/07/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.2/6 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
197 10/07/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
198 10/07/2558 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.2/11 0024089 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
199 10/07/2558 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.1/1 0003158 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
200 10/07/2558 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.1/2 0039236 5Q ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ (195฿)
201 10/07/2558 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.1/3 0022371 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
202 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
203 10/07/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
204 10/07/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
205 10/07/2558 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.1/11 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
206 14/07/2558 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.1/7 0040218 วิถีชีวิต 5 ศาสนิก ในประเทศไทย พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ (250฿)
207 16/07/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
208 16/07/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.3/11 0040011 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 3 (145฿)
209 16/07/2558 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี ม.1/11 0002609 ฮาสามัคคี
210 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
211 20/07/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
212 20/07/2558 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล ม.3/11 0014188 ชีวิตบ้านป่า
213 20/07/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0038401 กบนอกกะลา เล่ม 100 ตอน กบกลางธรณีพิบัติ (145฿)
214 20/07/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.3/9 0038513 รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน (80฿)
215 20/07/2558 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.3/8 0038135 The Merchant of Venice เวนิสวาณิช (139฿)
216 20/07/2558 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน ม.3/8 0038138 Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว (75฿)
217 20/07/2558 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน ม.3/9 0023332 รู้ทันเงินเฟ้อ
218 20/07/2558 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก ม.2/8 0015983 พล นิกร กิมหงวน : ดาวหมัด
219 20/07/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0003652 ฟ้าจ๋าอย่าร้อง
220 20/07/2558 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก ม.1/5 0038313 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
221 20/07/2558 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ ม.1/5 0017398 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
222 20/07/2558 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก ม.1/11 0037107 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น (120฿)
223 20/07/2558 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม ม.1/11 0039564 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
224 20/07/2558 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย ม.1/11 0024145 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
225 20/07/2558 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.1/11 0026527 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
226 21/07/2558 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล ม.3/11 0010756 องคุลีมาล
227 21/07/2558 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ ม.3/2 0036103 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี (199฿)
228 21/07/2558 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด ม.3/7 0017530 อนามัยวัยรุ่น
229 21/07/2558 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง ม.3/9 0010796 เครื่องถ้วยในประเทศไทย
230 21/07/2558 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร ม.3/2 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
231 21/07/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.3/4 0038917 ลา ฟลอร่า มาเลเซีย สุดยอด (169฿)
232 21/07/2558 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช ม.3/11 0004480 การปลูกมะนาว
233 21/07/2558 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
234 21/07/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.2/10 0039999 ยายกะตา (140฿)
235 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food
236 21/07/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023943 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
237 21/07/2558 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.1/1 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
238 21/07/2558 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.1/5 0021331 มะเขื่องแห่งเมือโหวกเหวก
239 21/07/2558 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ ม.1/6 0021028 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
240 21/07/2558 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.1/7 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
241 21/07/2558 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง ม.1/10 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
242 21/07/2558 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.1/12 0020306 เมื่อวานนี้
243 22/07/2558 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.3/1 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
244 22/07/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0039241 ถอดรหัสนิติวิทยาศาสตร์ (135฿)
245 22/07/2558 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น ม.3/4 0020816 การดูแลผิวหน้าในวัยสาว
246 22/07/2558 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.3/9 0021145 เทียนขนมหวาน
247 22/07/2558 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง ม.3/4 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
248 22/07/2558 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ ม.3/2 0040385 Handmade & Heartmade sock dolls (215฿)
249 22/07/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
250 22/07/2558 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.2/11 0023941 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
251 22/07/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
252 22/07/2558 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.2/11 0024130 อาหารอร่อย : Food
253 22/07/2558 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี ม.1/2 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
254 22/07/2558 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค ม.1/2 0031060 สารพันปัญหาคดีปกครอง (69฿)
255 22/07/2558 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ ม.2/6 0038889 ชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ตอน ไขปริศนาปฏิกิริยาเคมี (185฿)
256 22/07/2558 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ ม.2/2 0039278 พจนานุกรมฟิสิกส์ (165฿)
257 23/07/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
258 23/07/2558 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร ม.3/11 0022379 สายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปลากัด
259 23/07/2558 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.3/10 0006999 ตำราอาหารเจ เล่ม 1
260 23/07/2558 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ ม.3/2 0003161 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
261 23/07/2558 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง ม.3/11 0002743 มะม่วง
262 23/07/2558 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี ม.3/12 0035145 มหันตภัยโลกร้อน 2
263 23/07/2558 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน ม.3/11 0024934 ห่วงโซ่อาหาร
264 23/07/2558 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด ม.3/2 0011347 ศกุนตลา
265 23/07/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
266 23/07/2558 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.2/2 0040363 ข้าว ใกล้ตัว ใกล้ใจ สถิตในสายเลือด ชีวิต จิตวิญญาณ (230฿)
267 23/07/2558 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.2/5 0024143 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
268 23/07/2558 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด ม.2/9 0024205 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
269 23/07/2558 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.2/5 0040390 หลวงปู่ขาว (118฿)
270 23/07/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
271 23/07/2558 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ ม.1/3 0040066 ริมฝั่ง…ชานชรา (165฿)
272 23/07/2558 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.1/3 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
273 23/07/2558 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.1/3 0025343 คู่มือกำจัดความเครียด
274 23/07/2558 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ ม.1/3 0040105 ชีวะฮาเฮ (49฿)
275 23/07/2558 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.1/3 0017079 ลูกแม่น้ำโขง
276 23/07/2558 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต ม.1/10 0040069 โลกสวยที่น้ำใส (145฿)
277 23/07/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
278 23/07/2558 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี ม.1/12 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
279 23/07/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0039084 เรียนไม่เก่งก็พิชิตPAT1ได้สบาย (139฿)
280 23/07/2558 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.1/12 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
281 23/07/2558 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม ม.1/12 0038622 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน 2 (79฿)
282 24/07/2558 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ ม.3/2 0038504 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
283 24/07/2558 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม ม.3/2 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
284 24/07/2558 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ ม.3/9 0014283 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
285 24/07/2558 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู ม.3/3 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
286 24/07/2558 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง ม.3/8 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
287 24/07/2558 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ ม.3/8 0038034 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ (75฿)
288 24/07/2558 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง ม.3/8 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
289 24/07/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
290 24/07/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.3/12 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
291 24/07/2558 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ ม.2/2 0038416 สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
292 24/07/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.2/3 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
293 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
294 24/07/2558 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.2/10 0019133 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 2
295 24/07/2558 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ ม.2/11 0038413 สนุกกับภาษาลาว (180฿)
296 24/07/2558 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ ม.2/11 0037376 An Invention for Tecna เทคน่า นางฟ้าแห่งเทคโนโลยีมหัศจรรย์ ตอนเจาะเวลาหารัก (99฿)
297 24/07/2558 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี ม.2/11 0014853 ประชุมโวหารสุนทรภู่
298 24/07/2558 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง ม.3/2 0010788 สวนผักรักษ์ไทย
299 24/07/2558 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.2/5 0008040 งานสร้างสรรค์ของฉัน
300 24/07/2558 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.1/6 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
301 24/07/2558 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.1/8 0037632 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
302 24/07/2558 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง ม.1/10 0040383 พระราหู (79฿)
303 24/07/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
304 24/07/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
305 24/07/2558 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม ม.1/11 0039939 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 12 (100฿)
306 24/07/2558 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.1/12 0014225 เอมิลยอดนักสืบ
307 24/07/2558 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน ม.1/12 0024056 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
308 24/07/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022069 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
309 27/07/2558 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน ม.3/5 0039071 กบนอกกะลา เล่ม 109 ตอน ตะลุยแดนโสม สมุนไพรก้องโลก (180฿)
310 27/07/2558 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.3/3 0014915 คนอยู่วัด
311 27/07/2558 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ ม.3/7 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
312 27/07/2558 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค ม.3/9 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
313 27/07/2558 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง ม.3/4 0037179 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
314 27/07/2558 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี ม.3/8 0037366 อากาศเพี้ยน เอเลี่ยนเอ๋อ (158฿)
315 27/07/2558 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย ม.3/5 0026412 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
316 27/07/2558 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว ม.2/2 0037230 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
317 27/07/2558 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล ม.2/2 0037681 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
318 27/07/2558 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.2/3 0038814 How elephant Lost their Wings ช้างบินจอมป่วน (65฿)
319 27/07/2558 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ ม.2/3 0035682 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
320 27/07/2558 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.2/3 0038812 The Monkey King เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร (79฿)
321 27/07/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
322 27/07/2558 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.2/5 0038506 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
323 27/07/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
324 27/07/2558 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี ม.2/5 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
325 27/07/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
326 27/07/2558 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี ม.2/6 0039066 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 2 ตอน ห้ามศึกภูตยักษ์แห่งมหาปราสาทหินกัมพูชา (169฿)
327 27/07/2558 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร ม.2/6 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
328 27/07/2558 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา ม.2/6 0037748 กบนอกกะลา เล่ม 94 ปลาบึก พญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (180฿)
329 27/07/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
330 27/07/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.2/7 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
331 27/07/2558 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง ม.3/5 0036107 ธรรมะต้มยำเมนูที่ 2 สูตรลับดับความร้อน
332 27/07/2558 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล ม.1/2 0024317 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
333 27/07/2558 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก ม.1/3 0022656 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
334 27/07/2558 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร ม.1/4 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
335 27/07/2558 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม ม.1/4 0024095 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
336 27/07/2558 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม ม.1/6 0026661 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
337 27/07/2558 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.1/6 0025538 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
338 27/07/2558 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.1/6 0025726 สี่สหายผจญภัยเกาะมหาสมบัติ
339 27/07/2558 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ ม.1/7 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
340 27/07/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
341 27/07/2558 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.1/10 0039092 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 108ดาวเรือง ดอกไม้ดอยอร่ามเมือง ( 180฿)
342 27/07/2558 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.1/10 0040029 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 11 (158฿)
343 27/07/2558 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.1/12 0026611 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
344 27/07/2558 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช ม.1/12 0040423 ครุฑ (99฿)
345 27/07/2558 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.1/12 0026268 นกกระจอกเทศเชิงธุรกิจ
346 27/07/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
347 27/07/2558 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.1/12 0022425 ทอฟฟี่ผลไม้หลากรสหลายชนิด
348 27/07/2558 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.1/12 0003598 การจัดปาร์ตี้และเกมส์สำหรับเด็ก
349 27/07/2558 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.1/12 0024226 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
350 27/07/2558 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.1/12 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
351 27/07/2558 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.1/12 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
352 28/07/2558 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ ม.3/1 0014318 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
353 28/07/2558 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง ม.3/1 0012843 การเมืองเรื่องรัก
354 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
355 28/07/2558 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน ม.3/11 0034154 พระยาพิชัยดาบหัก
356 28/07/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.3/11 0021646 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
357 28/07/2558 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ ม.3/7 0001544 นิราศเกาหลี
358 28/07/2558 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ ม.3/5 0022744 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
359 28/07/2558 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด ม.3/9 0038457 ตำนานหรรษา นิทานอาเซียน (250฿) (สนามบิน)
360 28/07/2558 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ ม.3/5 0021651 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
361 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
362 28/07/2558 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ ม.3/5 0021756 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
363 28/07/2558 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี ม.3/7 0037677 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
364 28/07/2558 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง ม.3/1 0006668 ประชุมโวหารสุนทรภู่
365 28/07/2558 19274 ด.ช.ทยา แคนดา ม.2/3 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
366 28/07/2558 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.2/3 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
367 28/07/2558 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.2/4 0037404 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ (155฿)
368 28/07/2558 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา ม.2/4 0039217 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 3 Advanced (225฿)
369 28/07/2558 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล ม.2/6 0024178 นอนเถิดหนาดวงใจ
370 28/07/2558 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง ม.2/7 0025470 เซอร์เฮนรี เบสเซเมอร์/ฟริตซ์ ฮาเบอร์/ทอมัส แอลวา เอดิสัน
371 28/07/2558 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง ม.2/9 0022549 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
372 28/07/2558 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค ม.2/9 0022914 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
373 28/07/2558 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ รมย์ ม.2/9 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
374 28/07/2558 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส ม.2/10 0039690 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
375 28/07/2558 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน ม.2/10 0037200 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
376 28/07/2558 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.2/10 0019370 สังข์ทอง ฉบับการ์ตูน
377 28/07/2558 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.2/10 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
378 28/07/2558 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ ม.2/11 0022679 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
379 28/07/2558 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.2/12 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
380 28/07/2558 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี ม.2/9 0039778 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
381 28/07/2558 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี ม.2/10 0022301 ปลามังกรราชันย์แห่งตู้เพื่อสิริมงคล
382 28/07/2558 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี ม.1/1 0039395 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180฿)
383 28/07/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food
384 28/07/2558 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา ม.1/3 0039797 พญาสีดอ (100฿)
385 28/07/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
386 28/07/2558 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด ม.1/4 0026547 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
387 28/07/2558 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว ม.1/4 0039910 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
388 28/07/2558 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม ม.1/5 0016897 วิทยาศาสตร์ โหด มัย ฮา : แมลงพิลึก
389 28/07/2558 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ ม.1/6 0039944 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 7 (140฿)
390 28/07/2558 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.1/6 0038447 กฎการใช้กริยา 3 ช่อง และ Advanced Regular & Irregular Verbs (270฿)
391 28/07/2558 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา ม.1/7 0034104 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
392 28/07/2558 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ ม.1/8 0024965 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
393 28/07/2558 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช ม.1/11 0024074 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
394 29/07/2558 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ ม.3/3 0006641 สาวิตรี
395 29/07/2558 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร ม.3/3 0014912 คนอยู่วัด
396 29/07/2558 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.3/9 0034089 พันท้ายนรสิงห์
397 29/07/2558 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง ม.3/11 0024166 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
398 29/07/2558 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม ม.3/11 0021367 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
399 29/07/2558 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม ม.2/1 0022818 รวมสูตรอาหารและขนมแสนอร่อยรูปตุ๊กตาคิตตี้เพื่อวัยเติฐโตของลูกรัก
400 29/07/2558 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.2/2 0009478 ญี่ปุ่น 100 ปี : ภาพแห่งความทรงจำ เล่ม 2
401 29/07/2558 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร ม.2/2 0036935 พลร่มกล้าตาย (60฿)
402 29/07/2558 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ ม.2/2 0023330 รู้ทันเงินเฟ้อ
403 29/07/2558 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร ม.2/3 0024124 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
404 29/07/2558 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.2/3 0021090 ธรรมะพอเพียง
405 29/07/2558 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง ม.2/3 0036871 ผจญภัยข้ามมิติในโลกคณิตศาสตร์ ตอน ตะลุยดินแดนไดโนเสาร์ 1 (135฿)
406 29/07/2558 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ ม.2/4 0024046 โรงเรียนของเรา : Our School
407 29/07/2558 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง ม.2/4 0020504 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
408 29/07/2558 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.2/4 0006168 มารู้ มาลอง มาเล่นกีฬา
409 29/07/2558 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว ม.2/5 0034836 การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย
410 29/07/2558 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ ม.2/6 0040076 สอนให้คิดด้วยพฤติกรรมและจริยธรรม (195฿)
411 29/07/2558 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา ม.2/6 0040037 ไม่ยากถ้าอยากน่ารัก (155฿)
412 29/07/2558 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ ม.2/7 0010421 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ ; เจาะโลกมหัศจรรย์
413 29/07/2558 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.2/8 0034527 พี่น้องตระกูลไรท์ ต้นแบบแห่งการบิน
414 29/07/2558 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.2/8 0017017 ศัพท์อังกฤษแสนสนุก
415 29/07/2558 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ ม.2/8 0036118 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 4
416 29/07/2558 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน ม.2/8 0024169 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
417 29/07/2558 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ ม.2/11 0021386 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับจากหินนำโชค
418 29/07/2558 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.2/11 0024182 นอนเถิดหนาดวงใจ
419 29/07/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.2/11 0024071 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
420 29/07/2558 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.2/11 0023939 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
421 29/07/2558 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว ม.2/2 0036835 D+PLUS Guide – japan ญี่ปุ่นคนเดียวก็เที่ยวได้ (279฿)
422 29/07/2558 19799 ด.ญ.ศศิธร ศุภศร ม.3/9 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
423 29/07/2558 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล ม.1/1 0022953 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 17
424 29/07/2558 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ ม.1/3 0036277 ต้นไม้ลึกลับของลิลี่ : Lily’s Pesky Plant
425 29/07/2558 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ ม.1/3 0037054 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
426 29/07/2558 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง ม.1/5 0034516 กว่าจะเป็นหมอ เล่ม 7
427 29/07/2558 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง ม.1/5 0040368 พิษสวาท
428 29/07/2558 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว ม.1/5 0037705 ขบวนการเด็กวัด 1 ตอน เผด็จศึกอุเบกขา (100฿)
429 29/07/2558 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด ม.1/5 0040010 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 5 (145฿)
430 29/07/2558 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ ม.1/7 0015456 กีฬาไทย
431 29/07/2558 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ ม.1/7 0024208 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
432 29/07/2558 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.1/7 0024167 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
433 29/07/2558 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง ม.1/7 0024228 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
434 29/07/2558 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม ม.1/8 0024055 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
435 29/07/2558 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.1/11 0021009 การเลี้ยงโคเนื้อ
436 29/07/2558 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี ม.1/12 0034998 ครอบครัวกลางถนน
437 29/07/2558 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ ม.1/12 0021771 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 2
438 29/07/2558 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.1/7 0024209 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
439 29/07/2558 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.3/2 0013632 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

สถิติ ม.ปลาย พุธ28/07/2558 15:59

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 29/07/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 9
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 7
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 9
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 9
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 9
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 8
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 8
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 14
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 10
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 6
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 12
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 10
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 13
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 11
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 10
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 14
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 11
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 9
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 7
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 10
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 10
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 10
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 11
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 9
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 9
รวม: 459
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 11
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 11
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 9
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 7
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 17
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 9
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 8
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 9
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 9
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 11
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 11
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 5
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 8
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 12
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 12
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 11
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 11
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 8
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 13
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 9
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 8
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 9
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 8
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 13
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 11
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 11
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 13
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 11
รวม: 439
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 8
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 11
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 9
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 9
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 8
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 14
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 12
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 10
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 13
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 9
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 12
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 11
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 11
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 11
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 13
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 9
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 9
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 11
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 11
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 10
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 7
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 9
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 7
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 7
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 9
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 10
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 9
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 7
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 10
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 10
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 10
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 8
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 8
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 10
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 11
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 14
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
46 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 5
รวม: 455
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 6
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 1
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 8
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 4
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 4
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 8
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 6
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 5
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 8
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 7
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 8
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 1
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 8
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 1
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 1
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 11
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 8
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 5
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 7
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 3
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 13
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 9
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 7
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 4
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 7
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 8
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 5
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 4
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 10
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 2
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 4
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 3
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 4
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 248
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 8
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 6
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 4
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 4
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 5
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 5
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 4
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 6
12 18149 นายชินกร สิมลีย์ 5
13 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 9
14 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
15 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 8
16 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 10
17 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 14
18 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 9
19 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 9
20 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 6
21 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 8
22 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 6
23 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 13
24 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 6
25 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 7
26 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 12
27 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 10
28 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 5
29 20400 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ชัยยา 0
30 20401 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
31 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช 3
32 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 11
33 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
34 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 12
35 20406 นายสหรัฐ ทองคำ 0
36 20407 นายอาทิตย์ นุชละม้าย 0
37 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 9
38 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 9
39 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 7
40 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 9
41 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 7
42 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 15
43 20452 นายธนกร บ้านด่าน 3
44 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 2
45 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 4
46 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 8
47 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 7
48 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 334
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 12
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 5
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 10
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 8
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 8
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 7
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 13
8 18059 นายสนั่น นิลโต 10
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 13
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 12
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 7
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 10
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 6
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 11
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 13
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 6
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 11
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 12
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 11
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 14
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 11
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 14
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 11
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 15
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 10
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 15
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 7
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 9
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 7
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 7
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 5
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 7
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 5
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 9
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 10
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 10
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 9
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 14
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 13
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 8
47 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 450
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 1
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 10
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 11
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 2
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 5
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 11
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 5
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 5
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 3
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 6
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 5
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 12
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 5
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 3
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 5
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 6
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 6
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 9
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 12
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 2
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 9
รวม: 214
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 9
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 8
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 11
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 11
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 10
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 9
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 11
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 11
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 7
รวม: 174
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 11
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 9
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 11
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 9
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 10
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 10
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 9
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 10
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 10
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 11
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 10
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 9
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 11
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 9
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 4
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 9
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 9
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 17
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 8
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 10
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 11
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 11
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 6
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 19
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 8
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 10
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 11
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 7
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 10
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 10
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 13
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 13
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 12
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 9
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 10
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 9
รวม: 503
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 10
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 8
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 7
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 10
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 11
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 11
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 10
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 11
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 7
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 11
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 10
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 5
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 12
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 10
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 13
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 10
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 11
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 6
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 9
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 11
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 12
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 11
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 10
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 8
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 10
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 10
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 10
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 22
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 18
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 17
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 11
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 8
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 4
รวม: 527
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 8
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 8
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 8
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 12
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 10
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 9
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 10
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 9
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 9
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 11
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 9
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 9
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 13
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 11
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 13
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 11
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 11
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 11
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 10
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 9
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 13
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 9
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 534
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 5
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 5
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 8
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 15
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 8
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 6
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 8
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 11
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 10
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 7
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 8
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 9
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 8
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 15
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 9
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 10
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 15
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 7
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 20
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 7
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 14
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 5
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 6
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 11
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 8
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 10
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 12
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 14
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 3
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 3
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 9
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 5
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 5
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 5
รวม: 388
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 11
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 8
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 21
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 11
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 7
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 8
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 8
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 5
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 10
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 11
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 11
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 10
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 6
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 11
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 10
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 9
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 4
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 11
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 7
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 13
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 12
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 11
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 5
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 10
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 13
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 7
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 11
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 6
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 9
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 11
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 7
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 12
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 12
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 7
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 12
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 11
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 12
รวม: 477
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 10
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 9
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 5
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 12
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 9
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 9
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 12
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 9
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 8
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 9
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 9
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 9
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 10
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 6
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 3
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 7
17 17496 นายพงศธร มุลทา 10
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 10
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 10
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 12
21 17663 นายสุริยา มีลา 6
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 9
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 7
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 10
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 10
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 10
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 11
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 11
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 4
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 12
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 7
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 7
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 8
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 3
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 10
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 5
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 11
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 9
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 5
รวม: 335
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 11
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 6
3 16628 นางสาวธนิดา บัวทอง 11
4 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 1
5 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 11
6 17342 นายชุติชัย บรรจง 8
7 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 8
8 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 7
9 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 3
10 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 13
11 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 11
12 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 12
13 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 5
14 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 12
15 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
16 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
17 17527 นายธงชัย แซ่อือ 4
18 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 12
19 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 8
20 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 12
21 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 3
22 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 7
23 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 9
24 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 10
25 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 9
26 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 10
27 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 6
28 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
29 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 5
30 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 11
31 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 8
32 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 12
33 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
34 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 7
35 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 11
36 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 8
37 19759 นายธีรพล พรมบุตร 8
38 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 4
39 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 1
40 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
41 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 9
42 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 8
43 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 7
44 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 4
45 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 9
46 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 4
47 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 8
48 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 6
49 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 4
50 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 358
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 10
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 12
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 11
4 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 10
5 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 10
6 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 11
7 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 10
8 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 10
9 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 10
10 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 11
11 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
12 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 11
13 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
14 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
15 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 11
16 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
17 19776 นายรัชพล ดวงใจ 10
18 19779 นายธนกร วิริยะกัน 10
19 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 11
20 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 11
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 10
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 10
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 10
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 10
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 9
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 10
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 9
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 9
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 16
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 9
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 10
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 9
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 10
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 9
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 12
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 11
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 11
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 11
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 9
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 14
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 16
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 15
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 13
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 11
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 11
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 9
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 14
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 11
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 10
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 548
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 13
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 11
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 11
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 10
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 10
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 10
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 9
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 12
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 10
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 10
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 13
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 14
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 10
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 7
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 10
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 7
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 16
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 10
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 10
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 2
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 10
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 9
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 12
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 11
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 10
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 10
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 12
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 10
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 10
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 12
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 7
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 14
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 10
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 11
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 11
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 10
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 10
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 11
รวม: 505
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 9
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 10
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 10
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 11
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 12
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 8
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 12
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 8
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 13
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 9
15 16868 นายทัศนะ คำคง 12
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 11
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 11
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 13
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 14
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 13
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 9
22 16958 นายอภิ วิลาศ 10
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 10
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 9
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 12
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 7
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 10
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 10
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 11
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 10
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 10
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 10
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 12
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 12
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 13
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 12
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 12
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 7
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 9
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 8
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 5
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 14
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 9
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 12
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 15
รวม: 507
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 2
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 7
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 3
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 10
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 11
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 6
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 10
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 9
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 10
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 9
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 10
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 11
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 12
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 8
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 11
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 10
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 10
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 10
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 10
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 9
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 12
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 10
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 11
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 8
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 10
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 10
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 10
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 11
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 9
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 11
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 12
รวม: 382
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 8
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 11
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 11
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 13
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 11
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 10
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 12
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 11
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 7
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 9
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 10
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 10
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 11
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 11
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 9
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 7
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 4
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 4
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 2
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 10
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 12
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 8
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 11
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 9
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 7
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 11
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 10
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 8
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 9
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 11
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 10
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 11
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 8
รวม: 459
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 12
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 12
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 11
4 16741 นายชาคร ทองสี 11
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 10
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 7
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 6
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 8
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 6
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 11
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 16
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 11
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 10
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 3
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 8
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 8
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 8
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 5
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 12
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 12
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 4
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 6
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 10
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 11
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 11
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 2
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 5
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 10
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 15
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 4
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 10
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 10
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 10
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 10
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 10
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 12
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 426
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 3
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 3
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 7
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 5
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 8
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 10
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 7
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 8
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 10
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 0
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 1
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 2
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 8
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 10
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 11
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 10
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 11
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 7
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 0
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 5
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 10
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 3
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 1
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 15
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 2
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 3
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 10
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 6
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 3
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 8
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 8
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 15
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 10
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 10
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 1
รวม: 244
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 10
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 9
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 10
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 12
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 11
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 10
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 9
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 9
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 9
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 11
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 9
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ่วใจ 10
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 9
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 12
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 9
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 9
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 9
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 9
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 10
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 7
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 9
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 9
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 13
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 10
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 11
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 9
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 11
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 10
รวม: 287
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,056 คน

สถิติ ม.ต้น พุธ29/07/2558 15:35

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 29/07/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 14
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 14
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 17
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 14
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 9
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 13
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 13
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 11
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 19
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 13
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 13
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 14
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 7
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 10
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 8
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 13
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 19
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 13
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 21
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 2
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 11
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 11
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 21
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 26
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 23
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 21
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 19
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 19
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 11
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 14
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 12
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 13
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 28
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 25
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 11
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 12
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 16
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 10
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 13
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 13
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 15
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 10
43 19897 ด.ช.วีระวุฒิ ทองมา 12
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 5
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 13
รวม: 641
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 9
2 20251 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปัทมชัย 13
3 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 2
4 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 14
5 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 9
6 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 15
7 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 24
8 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 15
9 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 12
10 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 13
11 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 24
12 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 2
13 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร 5
14 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 7
15 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 11
16 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 8
17 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 21
18 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 8
19 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 12
20 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 14
21 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 3
22 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 5
23 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 6
24 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 9
25 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 8
26 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 7
27 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง 13
28 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 5
29 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 8
30 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 11
31 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 14
32 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 1
33 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี 1
34 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 8
35 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 12
36 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 10
37 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 10
38 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 25
39 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 15
40 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 12
41 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 10
42 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 15
43 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 4
44 20294 ด.ช.อนุวัตร์ สร้างไร่ 12
45 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 15
46 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 16
47 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 17
48 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 12
รวม: 522
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 4
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 6
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 13
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 5
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 4
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 9
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 9
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 8
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 6
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 7
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 11
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 9
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 5
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 12
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 4
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 6
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 7
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 7
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 6
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 14
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 7
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 11
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 7
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 3
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 3
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 1
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 11
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 15
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 17
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 10
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 12
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม 11
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 9
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 10
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 4
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 16
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 19
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 16
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 10
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 17
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 13
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 6
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 10
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 11
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 8
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 414
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูธนัญชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 14
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 9
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 6
4 20343 ด.ช.ชนกานต์ จันทร์คำ 0
5 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 8
6 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 11
7 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 8
8 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 7
9 20348 ด.ช.ธนกร สุรวัฒนเดชา 0
10 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 8
11 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 2
12 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน 6
13 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 9
14 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 4
15 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
16 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 4
17 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 10
18 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 9
19 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 4
20 20359 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
21 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 11
22 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 5
23 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 4
24 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 4
25 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 18
26 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 20
27 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 3
28 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 20
29 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 19
30 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 5
31 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 11
32 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 13
33 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 8
34 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 2
35 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 10
36 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 10
37 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 15
38 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 14
39 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 20
40 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 10
41 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 9
42 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 11
43 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 7
44 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 4
45 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 7
46 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 1
47 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 8
48 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 14
รวม: 405
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19899 ด.ญ.สุนิสา ทดดอน 5
2 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 12
3 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 11
4 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง 7
5 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 12
6 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 10
7 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 6
8 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
9 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 7
10 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 10
11 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 10
12 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 5
13 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 12
14 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 12
15 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 12
16 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 7
17 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 10
18 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 7
19 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 12
20 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 14
21 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 10
22 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 6
23 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 4
24 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 9
25 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 4
26 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 9
27 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 11
28 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ 10
29 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 12
30 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 17
31 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 6
32 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 15
33 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 11
34 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร 9
35 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 14
36 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 7
37 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 22
38 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 10
39 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 13
40 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 14
41 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 9
42 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
43 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 11
44 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
45 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 13
รวม: 461
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 7
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 2
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 4
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 16
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 3
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 5
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 4
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 10
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 13
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 9
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 5
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 7
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 6
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 9
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 22
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 6
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 16
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 9
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 7
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 8
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 10
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 11
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 22
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 7
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 5
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 7
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 14
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 7
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 6
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 9
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 5
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 7
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 16
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 5
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 14
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 12
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 8
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 11
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 3
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 20
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 8
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 7
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 11
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 1
รวม: 394
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 6
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 9
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 5
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 12
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 11
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 11
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 9
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 6
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 10
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 7
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 12
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 2
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 11
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 5
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 10
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 8
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 11
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 8
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 8
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 11
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 13
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 8
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 5
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 6
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 8
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 5
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 22
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 8
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 8
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 18
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 7
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 23
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 22
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 15
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 15
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 24
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 13
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 14
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 19
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 14
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 8
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 12
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 18
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 7
45 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 5
รวม: 489
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูศรจิตตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 2
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 8
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 6
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 11
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 7
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 5
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 12
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 9
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 3
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 14
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 13
14 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา 2
15 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 11
16 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 7
17 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 6
18 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 5
19 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 22
20 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 10
21 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 9
22 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 7
23 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 11
24 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 14
25 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 7
26 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 17
27 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 7
28 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 21
29 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 19
30 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 7
31 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 19
32 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 14
33 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 20
34 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 1
35 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 14
36 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ 3
37 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 18
38 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 3
39 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 13
40 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 10
41 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 20
42 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 13
43 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 2
44 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 18
45 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 16
46 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 9
47 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 14
รวม: 499
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 15
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 10
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 6
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 20
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 13
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 4
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 11
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 4
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 14
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 10
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 10
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 10
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 8
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 13
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 8
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 9
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 5
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 9
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 14
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 4
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 13
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 11
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 7
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 7
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 9
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 14
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 17
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 6
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 2
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 8
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 14
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 11
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 18
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 7
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 14
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 16
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 3
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 4
39 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน 15
40 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 18
41 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 11
42 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 8
43 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 7
44 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 15
45 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 11
46 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 8
47 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
48 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 8
รวม: 479
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 4
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 8
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 5
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 3
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 10
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 9
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 2
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 16
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 8
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 2
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 2
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 0
14 20138 ด.ช.ศรายุทธ สีอาสา 0
15 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 4
16 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 5
17 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 4
18 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 3
19 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 6
20 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 13
21 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 4
22 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 13
23 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 7
24 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 15
25 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 14
26 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 3
27 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 25
28 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 6
29 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 27
30 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 4
31 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 19
32 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 12
33 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 25
34 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
35 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
36 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 5
37 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 6
38 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 13
39 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 11
40 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 2
41 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 7
42 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
43 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 20
44 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
45 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 7
46 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 16
47 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 9
รวม: 381
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 4
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 9
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 10
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 4
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 11
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 12
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 8
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 3
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 13
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 9
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 8
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 5
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 8
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 14
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 12
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 7
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 8
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 10
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 7
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 7
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 4
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 7
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 9
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 15
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 5
26 20195 ด.ญ.ถัลชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 17
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 9
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 9
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 9
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 10
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 9
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 8
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 11
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 9
รวม: 310
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 20
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 23
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 22
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 25
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 12
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 22
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 27
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 22
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 26
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 23
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 23
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 23
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 19
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 23
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 21
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 23
17 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ 14
18 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 23
19 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 24
20 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 23
21 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 21
22 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 21
23 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 19
24 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 22
25 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 18
26 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 21
27 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 20
28 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 21
29 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 23
30 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 18
31 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 20
32 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 15
33 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 24
34 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 22
35 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์ 22
36 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 25
37 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 25
38 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 24
39 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 21
40 20245 ด.ช.จารุกิตต์ ล่ามละคร 23
41 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 25
42 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 25
43 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 21
44 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง 16
45 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 23
46 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 14
47 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 10
48 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 22
รวม: 1,019
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 1
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 10
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 11
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 12
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 13
6 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 0
7 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 11
8 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 8
9 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 12
10 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 5
11 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 12
12 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 12
13 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 10
14 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 10
15 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 9
16 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 14
17 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 12
18 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
19 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 14
20 19200 ด.ญ.นราพร จุลเพ็ชร 11
21 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 16
22 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 12
23 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 12
24 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 12
25 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 13
26 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 12
27 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 15
28 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 12
29 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 12
30 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 12
31 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 18
32 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 5
33 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 12
34 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 4
35 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 13
36 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 11
37 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 12
38 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 12
39 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 10
40 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 9
41 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 12
42 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 10
รวม: 455
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา(พิ) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 6
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 5
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 7
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 9
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 6
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 3
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 1
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 13
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 8
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 9
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 8
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 8
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 14
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 9
16 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช 8
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 12
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 8
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 14
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 10
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 1
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 8
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 7
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 6
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 12
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 9
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 1
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 9
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 15
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 7
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 12
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 3
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 12
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 7
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 11
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 7
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 11
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 10
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 12
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 12
รวม: 333
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 7
3 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 1
4 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 5
5 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 4
6 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 6
7 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 12
8 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
9 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 1
10 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 11
11 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
12 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 2
13 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 11
14 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 1
15 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 4
16 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 12
17 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
18 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 2
19 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 1
20 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 7
21 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 9
22 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 1
23 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 9
24 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 5
25 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 11
26 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 5
27 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
28 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 6
29 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 9
30 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
31 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 13
32 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 9
33 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 9
34 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 6
35 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 9
36 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 4
37 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 2
38 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 2
39 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 2
40 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 0
รวม: 206
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 12
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 3
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 1
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 6
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู 10
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 11
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 1
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 1
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 1
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 12
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 12
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 12
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 6
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 2
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 11
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 6
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 12
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 21
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 3
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 7
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 1
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 4
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 8
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 10
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 16
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 2
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 1
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 3
รวม: 205
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กิตติพศ ประเสริฐ 12
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 12
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 11
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรื่อง 16
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 12
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 11
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 8
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 12
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีเทน 12
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 11
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 9
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 15
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 10
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 9
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 11
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 12
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 13
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 10
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 10
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 6
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 12
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 9
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 12
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 7
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 9
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 12
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 9
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 12
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 10
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 13
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 13
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 10
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 13
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 14
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 12
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 12
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 11
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 12
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 12
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 9
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 10
42 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 10
43 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 3
44 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 10
รวม: 478
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 9
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 6
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 8
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 12
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 12
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 12
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 9
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 6
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 9
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 12
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 13
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 12
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 12
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 12
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 12
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 6
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 12
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 11
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 12
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 12
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 11
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 4
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 10
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 15
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 20
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 11
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 7
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 12
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 10
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 7
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 5
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 11
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 9
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 12
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 9
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 21
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 13
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 27
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 20
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว 15
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 12
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 13
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 6
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 11
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 13
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 17
รวม: 530
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 5
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 8
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 10
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 12
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 13
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 11
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 9
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 10
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 12
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 12
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 13
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 8
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 9
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 12
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 5
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 11
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 10
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 11
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 12
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 10
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 12
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 5
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 14
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 14
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 8
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 9
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 4
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 13
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 11
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 4
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 13
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 12
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 12
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 6
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 10
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 9
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 10
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 12
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 9
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 16
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 19
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 2
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 1
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 5
รวม: 434
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 10
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 4
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 12
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 7
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 9
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 11
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 9
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 6
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 6
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 12
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 6
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 12
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 10
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 10
16 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
17 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 7
18 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 6
19 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 7
20 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 9
21 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 12
22 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
23 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 8
24 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 7
25 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 7
26 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 12
27 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 11
28 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า 7
29 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
30 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 0
31 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 10
32 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 12
33 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 12
34 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 6
35 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 8
36 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 12
37 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 10
38 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 8
39 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 12
40 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 9
41 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 8
42 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 9
43 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 12
44 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 10
45 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 8
46 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 12
47 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 5
รวม: 407
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูนงค์นุช คุณครูปิยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 1
2 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม 6
3 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 7
4 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 5
5 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 9
6 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
7 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 4
8 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 7
9 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 13
10 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 7
11 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 6
12 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 18
13 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 4
14 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
15 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 9
16 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 6
17 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 8
18 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 1
19 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 4
20 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
21 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 0
22 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 4
23 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
24 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 25
25 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 7
26 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 10
27 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 1
28 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
29 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 6
30 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 7
31 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 6
32 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 10
33 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 9
34 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 11
35 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 6
36 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 7
37 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 15
38 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 6
39 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 8
40 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 24
41 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 17
42 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 3
43 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 3
44 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 4
45 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 4
46 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 8
รวม: 323
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 7
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 5
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 1
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 8
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 1
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 12
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 3
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 7
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 0
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 4
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 4
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 5
13 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 2
14 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 10
15 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 3
16 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 5
17 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ *เคยตัดชื่อแล้วแต่มีในใบรายชื่ออีก 0
18 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 5
19 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
20 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 11
21 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 0
22 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 0
23 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
24 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 11
25 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 8
26 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 11
27 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 8
28 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 7
29 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 6
30 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 12
31 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 8
32 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 11
33 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 14
34 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 11
35 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 9
36 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 0
37 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 8
38 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 5
39 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 8
40 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 14
41 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 11
42 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 0
43 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 10
44 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 6
รวม: 271
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 7
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 10
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 12
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 2
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 13
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 11
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 7
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 4
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 10
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 25
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 10
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 7
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 9
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 10
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 16
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 7
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 1
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 9
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 7
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 14
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 14
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 10
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 7
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 3
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 13
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 7
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 3
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 3
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 10
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 9
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 17
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 12
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 8
34 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 21
รวม: 328
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 10
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 9
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 9
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 2
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 8
6 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง 5
7 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
8 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 6
9 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 5
10 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 9
11 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองแสน 6
12 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 7
13 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 4
14 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 9
15 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 6
16 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 5
17 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 10
18 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 7
19 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 3
20 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 8
21 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 8
22 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 7
23 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันติ 8
24 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 12
25 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 12
26 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 9
27 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ รมย์ 12
28 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 12
29 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 10
30 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 7
31 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 5
32 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 5
33 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยทอง 5
34 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ วรวิเวศ 6
35 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 12
36 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 12
37 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 12
38 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 2
39 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 12
40 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 6
รวม: 302
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูฐิติวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า 8
2 18486 ด.ช.เจนธีรจรัส อาภาจรัส 13
3 18487 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 21
4 18489 ด.ช.ธนกฤต จีระบุตร 9
5 18490 ด.ช.ธนกฤต กลิ่นเจริญ 9
6 18493 ด.ช.ธัญญะ สุขีพันธ์ 10
7 18494 ด.ช.ธีรพัฒน์ บัวรี 11
8 18497 ด.ช.ภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 11
9 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี 10
10 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว 9
11 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร 10
12 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ 7
13 18510 ด.ญ.จุฑาธิป พรชัยกุล 10
14 18511 ด.ญ.ชนากานต์ สุขอยู่ 10
15 18512 ด.ญ.ชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 10
16 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 10
17 18514 ด.ญ.ฐานิตา แซ่เหลี่ยง 9
18 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 4
19 18517 ด.ญ.ติณณา สัมปัชชลิต 11
20 18518 ด.ญ.ทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน 10
21 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง 8
22 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง 7
23 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง 21
24 18524 ด.ญ.วณิชยา ศาลาน้อย 10
25 18528 ด.ญ.สมาพร เพชรราช 12
26 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 7
27 18530 ด.ญ.สุภาพร เหมือนศาสตร์ 12
28 18531 ด.ญ.อนัญญา สุขคุ้ม 10
29 18649 ด.ช.ศุภกิตติ์ อนุสรประชา 10
30 18693 ด.ช.พีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 10
31 18732 ด.ช.กฤษฏา ปรือปรัง 11
32 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต 7
33 18801 ด.ญ.ขจรพร แซ่เแต้ 12
34 18807 ด.ญ.ณัฐวรรณ ศรีชารู 11
35 18814 ด.ญ.นภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
36 18921 ด.ญ.จารุวรรณ พิทักษ์ 11
37 18958 ด.ช.ปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 12
38 18978 ด.ญ.สุดารัตน์ อัปหัง 10
39 18979 ด.ญ.ภัทราพร ด่านวัฒนสกุล 0
40 18982 ด.ญ.ธนธรณ์ ปลูกกลาง 11
41 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง 7
42 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 7
รวม: 419
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูอุมากร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 ด.ช.กฤษณะ สงวนสิน 9
2 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 0
3 18610 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 10
4 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 0
5 18644 ด.ช.ปภาวิชญ์ รอยแสวง 6
6 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
7 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
8 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 6
9 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 0
10 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม 6
11 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
12 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 9
13 18751 ด.ช.นนทิวากร วันเทวิญ 11
14 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 0
15 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 1
16 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
17 18769 ด.ช.อนุวัฒน์ พันธุ์โสลี 0
18 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 0
19 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
20 18796 ด.ช.ยุทธนา บุตรชน 0
21 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 2
22 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 2
23 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 0
24 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 3
25 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 5
26 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช 4
27 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 2
28 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค 6
29 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 0
30 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 0
31 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 2
32 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 5
33 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 2
34 18932 ด.ญ.พาทินธิดา ภัยแคล้ว 11
35 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 2
36 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 1
37 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 3
38 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย 5
39 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 0
40 18972 ด.ญ.ศิริรัตน์ ชูชัย 10
41 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 1
42 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 4
43 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 3
44 19810 ด.ญ.เมธาวี อู่ตะเภา 10
รวม: 142
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูชุมพล คุณครูเดี่ยว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร 8
2 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 4
3 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
4 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 2
5 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 1
6 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 1
7 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
8 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 11
9 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 2
10 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล 7
11 18689 ด.ช.ธนกาญจน์ บัวรอด 12
12 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 1
13 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 1
14 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 2
15 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 9
16 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 0
17 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค 0
18 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 0
19 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 0
20 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 1
21 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล 7
22 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 1
23 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 0
24 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 12
25 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 0
26 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 11
27 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 0
28 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 0
29 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
30 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง 8
31 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 7
32 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 8
33 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 1
34 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน 8
35 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 1
36 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 2
37 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 8
38 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 2
39 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 3
40 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 10
41 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 1
42 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 7
43 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 3
44 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
45 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 3
46 20509 ด.ช.ธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 1
47 20510 ด.ช.ธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 1
รวม: 168
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูสุพรรณษา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น 10
2 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 4
3 18609 ด.ญ.จตุพร อินทรปาลิต 6
4 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 7
5 18633 ด.ช.ชาคริต ขาวเป็นใย 12
6 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 3
7 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 0
8 18680 ด.ญ.สุชาดา ชัยมงคล 8
9 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
10 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 5
11 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 0
12 18747 ด.ช.ธนภูมิ พินสุวรรณ์ 10
13 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 0
14 18817 ด.ญ.นารีรัตน์ วงษ์อินทร์ 8
15 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
16 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 0
17 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
18 18866 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 11
19 18888 ด.ญ.ศิวาทิพย์ พวงโต 7
20 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 8
21 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี 7
22 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 0
23 18929 ด.ญ.บัณฑิตา เจริญทัศน์ 6
24 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 6
25 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ 10
26 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 3
27 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 1
28 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 4
29 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
30 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 1
31 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
32 20511 ด.ญ.อภิชญา ใจเมตตา 2
รวม: 149
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุชัญญา คุณครูวาสนา(พึ่ง) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 4
2 18492 ด.ช.ธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 18
3 18496 ด.ช.นันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 14
4 18499 ด.ช.วันเฉลิม แสงตามี 10
5 18507 ด.ญ.กัลยาณี ขอบบัวคลี่ 10
6 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 17
7 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 5
8 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
9 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ 5
10 18562 ด.ญ.เบญญาภา คงทอง 14
11 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 3
12 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม 6
13 18573 ด.ญ.วัลลภา นางวงค์ 8
14 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน 6
15 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 1
16 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง 10
17 18654 ด.ช.อติวิชญ์ พึ่งสนิท 10
18 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 12
19 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย 8
20 18668 ด.ญ.พิวมล เกล้าผม 8
21 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ 8
22 18694 ด.ช.ภาสกร ศรีพนม 10
23 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 14
24 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 7
25 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ 8
26 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง 8
27 18778 ด.ช.กิตติพงษ์ ตั้นภูมี 12
28 18815 ด.ญ.นฤมล เอี่ยมอาจ 15
29 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 8
30 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร 11
31 18943 ด.ช.จุลเขต อุปละ 13
32 18952 ด.ช.ธนวัฒน์ จารัตน์ 10
33 18963 ด.ญ.รัชนีกร ศรีสะอาด 10
34 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ 12
35 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 7
36 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 5
37 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 6
38 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 2
39 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 2
40 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 6
41 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 5
รวม: 349
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูอารีรัตน์ คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 8
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 8
3 18498 ด.ช.ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 8
4 18501 ด.ช.ศักรินทร์ บุญนิ่ม 9
5 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา 10
6 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 12
7 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 17
8 18548 ด.ช.ศาโนช หมั่นมาก 11
9 18555 ด.ญ.กนกวรรณ หาญรักษ์ 14
10 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ 10
11 18560 ด.ญ.ธิดารัตน์ ม่วงไหม 8
12 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 9
13 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 10
14 18596 ด.ช.พิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 10
15 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ 12
16 18623 ด.ญ.วรรณิษา อุดรเขตร 10
17 18624 ด.ญ.วริศรา ทองแสน 12
18 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 12
19 18630 ด.ญ.อาธิตยา เทียมทนง 10
20 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร 6
21 18657 ด.ญ.กนกพร ยังดี 12
22 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู 6
23 18677 ด.ญ.ศิริลักษณ์ สำเร็จผล 12
24 18681 ด.ญ.อมรา ศรีคำ 14
25 18690 ด.ช.ธนากรณ์ ม่วงดี 7
26 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น 5
27 18730 ด.ญ.เสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
28 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 3
29 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา 11
30 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 4
31 18776 ด.ญ.ศตรัศมี น้อยอิน 9
32 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 2
33 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 5
34 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 5
35 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 4
36 18854 ด.ช.นฤเบศ ลอยมั่นคง 7
37 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
38 18890 ด.ญ.สุพัตรา สังแคนพรม 11
39 18934 ด.ช.เอกรัตน์ ตันสิงห์ 9
40 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี 7
41 18954 ด.ช.ธีรพล กาญจนวันโน 11
42 18964 ด.ญ.รุจิกาญจน์ ส่งศรี 10
43 18970 ด.ญ.ศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 14
44 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 6
45 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ 10
46 20505 ด.ช.ศุภกรณ์ โม้อุ่น 6
รวม: 410
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูคเณศน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม 11
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 12
4 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี 10
5 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 11
6 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 13
7 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 12
8 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา 7
9 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม 6
10 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า 10
11 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 11
12 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 11
13 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 11
14 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 10
15 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 10
16 18604 ด.ช.ุศุภชัย เย็นภิญโญ 13
17 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 10
18 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 11
19 18619 ด.ญ.มินตรา โพธิสอาด 11
20 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 11
21 18626 ด.ญ.ศิริญากรณ์ ตันเต็ก 10
22 18631 ด.ญ.อายทิพย์ ทะโคดา 10
23 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 10
24 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 11
25 18669 ด.ญ.เพชรพราว นพรัตน์ 12
26 18676 ด.ญ.ศศมล หุยนันท์ 11
27 18695 ด.ช.ภูภัฎ จันทร์ชนะ 15
28 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล 12
29 18714 ด.ญ.นราภรณ์ หวานฉ่ำ 12
30 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 10
31 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง 10
32 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง 10
33 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 10
34 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 12
35 18871 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พุ่มขจร 12
36 18874 ด.ญ.ปาริชาติ พรหมภักดี 14
37 18887 ด.ญ.วิภวานี แสงจันทร์ 12
38 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 14
39 18891 ด.ญ.สุภัคนันท์ เชิดชู 13
40 18905 ด.ช.ศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 10
41 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 14
42 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล 10
43 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 11
44 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 12
45 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 11
46 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 11
47 19844 ด.ญ.กัลยา ทองยศ 0
48 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 503
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 13
2 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน 8
3 18509 ด.ญ.จารุวรรณ ใจยั่งยืน 7
4 18535 ด.ช.ณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 11
5 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 10
6 18550 ด.ช.สหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 11
7 18554 ด.ช.เอกชัย สุขดี 11
8 18568 ด.ญ.พันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 11
9 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 10
10 18578 ด.ญ.สิรินทรา จารัตน์ 14
11 18589 ด.ช.ณัฐวุฒิ พิมแพ 13
12 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 8
13 18605 ด.ช.สรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 9
14 18606 ด.ช.อนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 11
15 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ 14
16 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 5
17 18615 ด.ญ.พัชรี สิงห์คำ 12
18 18620 ด.ญ.ยุพารัตน์ นิลโต 14
19 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 5
20 18661 ด.ญ.ชนิดา ชื่นขจร 10
21 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 10
22 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 14
23 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา 9
24 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 12
25 18707 ด.ญ.กฤษณา รุ่งเรือง 17
26 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ 12
27 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ 10
28 18865 ด.ช.ศรุติ รักคิด 14
29 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 10
30 18873 ด.ญ.ปวีณา พลสา 0
31 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 5
32 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 19
33 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ 10
34 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 6
35 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 7
36 18981 ด.ญ.เหมือนฝัน อันสุข 8
37 18984 ด.ช.พีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 8
38 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 9
39 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 12
40 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 9
41 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 9
42 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย 13
43 19796 ด.ญ.ฐิตารีย์ พลสงคราม 11
44 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 14
45 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 9
46 20506 ด.ญ.มาเรีย อุดมทรัพย์ 10
47 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 11
รวม: 485
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18546 ด.ช.วิทวัส อิสริยศไกร 7
2 18558 ด.ญ.แก้วฟ้า ดวนขันธ์ 7
3 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 12
4 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 4
5 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
6 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 4
7 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 4
8 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
9 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 10
10 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 2
11 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
12 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
13 18716 ด.ญ.นิดานุช ทองแพ 10
14 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 3
15 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 2
16 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 2
17 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง 5
18 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 4
19 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 14
20 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 8
21 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
22 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 2
23 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
24 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 0
25 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 11
26 18914 ด.ช.อภิชาติ เพิ่มฉลาด 10
27 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 2
28 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 2
29 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
30 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 0
31 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 2
32 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 11
33 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 11
34 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
35 19108 ด.ช.ยุทธศักดิ์ โลจรัส 0
36 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 5
37 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 12
38 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 3
39 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 4
40 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
41 20508 ด.ญ.กัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
42 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 0
รวม: 186
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูวิริยะ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล 8
2 18553 ด.ช.อาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 9
3 18581 ด.ญ.อริสา สุนทรโรจน์ 12
4 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 6
5 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 1
6 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 12
7 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 7
8 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล 9
9 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 3
10 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 10
11 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ 9
12 18701 ด.ช.วิศรุต มีหว่าง 9
13 18702 ด.ช.ศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 11
14 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 2
15 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช 5
16 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 6
17 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 12
18 18713 ด.ญ.ฐามณี พูลเจริญ 18
19 18722 ด.ญ.ภรัณยา เนตรทิพย์ 11
20 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 6
21 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 6
22 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 11
23 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 6
24 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
25 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 8
26 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 12
27 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 11
28 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 6
29 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 3
30 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 12
31 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 3
32 18950 ด.ช.ทองประเสริฐ สุดใจ 11
33 18968 ด.ญ.วิรวรรณ วรรณศรีสุข 10
34 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 9
35 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 6
36 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี 8
37 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 5
38 19099 ด.ช.อัมรินทร์ แฮะประโคน 14
รวม: 314
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 9
2 18592 ด.ช.นนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 9
3 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 12
4 18823 ด.ช.ชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
5 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช 10
6 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 10
7 18827 ด.ช.ปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 11
8 18828 ด.ช.วัฒนชัย เนียมสอน 10
9 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา 9
10 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 10
11 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 9
12 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 9
13 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 10
14 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 8
15 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 9
16 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 7
17 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา 9
18 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี 10
19 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน 9
20 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 11
21 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 10
22 18848 ด.ญ.อัญชิสา ศิริพานิช 10
23 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 9
24 19798 ด.ญ.ลักษมี ใจวงค์ 12
25 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 9
รวม: 241
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูศิวรานนท์ คุณครูฐิตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18584 ด.ช.ชนินทร์ ชวนชม 14
2 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 2
3 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ 6
4 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 5
5 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 2
6 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 6
7 18629 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุวรรณผา 11
8 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 4
9 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 6
10 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง 5
11 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
13 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 1
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 1
15 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค 4
16 18729 ด.ญ.สุทินา ถาวร 10
17 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 5
18 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง 9
19 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 7
20 18749 ด.ช.ธีระศักดิ์ ด้วงสำรวย 12
21 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 1
22 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
23 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี 4
24 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที 2
25 18774 ด.ญ.ปรียานุช ศรีวรสาร 11
26 18779 ด.ช.กิตติพันธ์ บุญบรรจง 11
27 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 2
28 18793 ด.ช.ทิวากร เกิดผล 10
29 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 3
30 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 3
31 18806 ด.ญ.ณัฎฐกันย์ สุวรรณเพ็ชร 10
32 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 4
33 18863 ด.ช.พัฒนเวศ เพ็ชรแสง 12
34 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน 2
35 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 0
36 18879 ด.ญ.พรสินี ปลัดธานี 0
37 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 2
38 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 1
39 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 6
40 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม 5
41 18924 ด.ญ.ฐิติวรดา ศรพลทัน 9
42 18936 ด.ญ.อารยา คำงาม 11
43 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
44 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 2
45 19799 ด.ญ.ศศิธร ศุภศร 6
46 20530 นายวรพล บุญศรี 12
รวม: 253
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 1,546 คน

นักเรียนที่ไม่ยอมคืนหนังสือ ค้างส่งถึงวันที่28/07/58

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 28/07/2558
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 27/05/2558 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.4/4 0036156 ระบบสุริยะจักรวาล ฉบับการ์ตูน
2 27/05/2558 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา ม.5/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
3 29/05/2558 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ ม.4/2 0026394 ไก่เลิศรส
4 29/05/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.6/4 0037225 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
5 29/05/2558 20450 นายนพพล แย้มเดช ม.4/7 0035004 ก่อกองทราย
6 02/06/2558 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล ม.4/7 0013773 หนุ่มชาวนา
7 04/06/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.5/4 0005906 การละเล่นของเด็กไทย
8 05/06/2558 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร ม.4/4 0020579 เก็บตกกรุงสยาม
9 10/06/2558 17102 นายศรัณยู ขันชารี ม.6/5 0007394 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
10 10/06/2558 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง ม.6/7 0018572 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
11 12/06/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.6/4 0035747 วิทยาศาสตร์เร้นลับ 30 เรื่อง
12 12/06/2558 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.6/4 0013941 กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ
13 12/06/2558 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.4/7 0014250 เอมิลยอดนักสืบ
14 12/06/2558 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.4/7 0026670 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
15 12/06/2558 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น ม.4/7 0015378 มวยไทย
16 12/06/2558 20433 นางสาวอรสา นาอุดม ม.4/7 0026473 แต้มสีให้เล็บสวย รวมสุดยอดเทคนิคการแต่งเล็บสไตล์ญี่ปุ่น
17 12/06/2558 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.4/7 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
18 16/06/2558 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต ม.4/7 0023044 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่30
19 16/06/2558 18225 นายปฐมพร ทองเนตร ม.4/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
20 16/06/2558 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.4/7 0022960 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 18
21 18/06/2558 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด ม.6/7 0037315 ธรรมภิบาล (50฿)
22 22/06/2558 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ ม.6/4 0017108 สนุกกับภาษาอังกฤษ 945 คำกริยาในชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูน
23 22/06/2558 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร ม.6/8 0040098 รับมือกับโรคตับให้อยู่หมัด (225฿)
24 23/06/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.5/4 0022535 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 3
25 23/06/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.6/7 0025433 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา
26 24/06/2558 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.4/7 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
27 24/06/2558 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.4/4 0012524 สามัคคีเภทคำฉันท์
28 24/06/2558 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.5/7 0021758 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
29 25/06/2558 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล ม.6/5 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
30 25/06/2558 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ ม.4/4 0014857 ประชุมโวหารสุนทรภู่
31 25/06/2558 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด ม.4/4 0039786 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
32 29/06/2558 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.5/7 0022539 การจัดดอกไม้
33 29/06/2558 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร ม.5/5 0015293 สมบัติของผู้ดี
34 29/06/2558 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ ม.5/7 0006048 เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน
35 30/06/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.5/1 0011348 ศกุนตลา
36 30/06/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.6/5 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
37 30/06/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.6/4 0007285 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
38 30/06/2558 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.4/6 0035398 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
39 30/06/2558 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ ม.4/6 0039803 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
40 01/07/2558 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ ม.6/2 0038510 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
41 01/07/2558 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.5/7 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
42 02/07/2558 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด ม.6/6 0037851 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมัมมี่ (139฿)
43 03/07/2558 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส ม.4/7 0012458 เหยี่ยวขาด้วน
44 03/07/2558 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.4/4 0021112 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
45 06/07/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.6/4 0002039 เหลือเพียงชื่อ
46 06/07/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.6/7 0039929 เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองพระเครื่องเลื่องชื่อ (160฿)
47 06/07/2558 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง ม.5/6 0010535 กรีฑา
48 06/07/2558 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ ม.5/3 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
49 06/07/2558 17594 นายนวพล เรืองเลิศ ม.4/5 0023049 รู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพตนเอง
50 06/07/2558 17598 นายพิษณุ อำนวย ม.5/1 0040249 ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น (175฿)
51 06/07/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.6/3 0036258 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
52 06/07/2558 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ ม.6/7 0031038 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
53 06/07/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.5/6 0016833 พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
54 06/07/2558 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.5/6 0015931 เเบดมินตัน กฎ ติกา พื้นฐานการเล่น
55 07/07/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.6/2 0039943 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 14 (120฿)
56 07/07/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.6/2 0039898 ประณีตศิลป์ถิ่นสยาม อลังการงานใบตอง ชุดการห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (195฿)
57 07/07/2558 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน ม.6/6 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
58 07/07/2558 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.5/3 0003371 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายทองใบ พลูเจริญ
59 07/07/2558 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.4/5 0003463 นักสืบรุ่นจิ๋ว
60 07/07/2558 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.4/1 0025733 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2
61 07/07/2558 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ ม.4/2 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
62 07/07/2558 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.5/3 0026427 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
63 08/07/2558 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.5/5 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
64 08/07/2558 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด ม.4/5 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
65 08/07/2558 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.4/7 0038803 The Princess and the Pea สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว (79฿)
66 08/07/2558 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ ม.4/7 0038127 The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ (139฿)
67 08/07/2558 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.4/7 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
68 08/07/2558 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด ม.6/3 0026114 ผู้หญิงแต่งสวยด้วยตัวคุณเอง
69 08/07/2558 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.5/5 0004646 การอนุรักษ์ดินในประเทศที่กำลังพัฒนา
70 08/07/2558 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ ม.5/7 0013639 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
71 08/07/2558 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ ม.4/7 0006983 คณิตคิดสนุก
72 09/07/2558 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง ม.6/7 0019807 แฮนด์บอล
73 09/07/2558 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร ม.6/5 0038791 ธรรมชาติสุดลี้ลับฉบับอาเซียน (49฿)
74 09/07/2558 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.4/6 0012651 เที่ยวเมืองจีน
75 09/07/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.6/6 0039640 อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ๒
76 10/07/2558 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.5/8 0038926 เรียนยังไงให้เก่งสุดๆ (169฿)
77 10/07/2558 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.5/2 0039070 กบนอกกะลา เล่ม 113 ตอน แมลงทับ อัญมณีติดปีก (180฿)
78 10/07/2558 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.5/7 0004094 ชาวน้ำ(ชาวทะเล)ในเมืองไทย (40฿)
79 16/07/2558 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ ม.5/2 0016799 เอนไซม์บำบัด
80 20/07/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.6/6 0018701 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
81 20/07/2558 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ ม.6/7 0018991 ผลไม้ แปลงร่าง
82 20/07/2558 17458 นางสาวอริสรา บิดา ม.5/2 0038105 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ (139฿)
83 20/07/2558 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.5/7 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
84 20/07/2558 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช ม.5/2 0038099 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (139฿)
85 20/07/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.5/7 0026629 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
86 20/07/2558 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.4/1 0039200 วิทยาศาตร์ โหด มัน ฮา : พลังงานเพชรฆาต (125฿)
87 20/07/2558 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.4/4 0018455 ตามหาเซนน่า ตอนที่ 1
88 20/07/2558 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.5/6 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
89 20/07/2558 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.5/2 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
90 21/07/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.6/7 0021745 การปักแผ่นเฟรมด้วยไหมเมทัลลิค
91 21/07/2558 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน ม.6/5 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
92 21/07/2558 17103 นายสมประสงค์ สันพลี ม.6/5 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
93 21/07/2558 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.5/3 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
94 21/07/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.5/3 0012503 สาวิตรี
95 21/07/2558 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ ม.5/3 0011336 นิราศเกาหลี
96 21/07/2558 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.4/3 0039251 Why? รักษ์น้ำ (148฿)
97 21/07/2558 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.4/3 0010217 ศกุนตลา
98 21/07/2558 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.4/2 0038239 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น (175฿)
99 21/07/2558 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.4/4 0038389 เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี Vol.2 (175฿)
100 21/07/2558 18149 นายชินกร สิมลีย์ ม.4/5 0017437 คู่มือปลูกผักสวนครัวเล่ม1
101 21/07/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.6/5 0035008 ในเวลา
102 21/07/2558 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.5/3 0011374 เกิดเป็นหมอ
103 21/07/2558 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.4/3 0038604 Food Therapy กินสยบโรค (175฿)
104 21/07/2558 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.4/5 0016951 ผู้ใหญ่มาตามล่าคนมีสี
105 22/07/2558 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง ม.6/1 0037290 หุบเขาแสนงาม (40฿)
106 22/07/2558 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว ม.6/1 0040344 มหัศจรรย์มันสมอง : 100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก (195฿)
107 22/07/2558 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ ม.6/1 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
108 22/07/2558 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด ม.6/2 0040342 แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GAT-เชื่อมโยง ฉบับปรับปรุงใหม่ มั่นใจเต็ม 100 (225฿)
109 22/07/2558 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล ม.6/2 0024711 ลาร์รี่ คิง นักพูดบันลือโลก
110 22/07/2558 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค ม.6/1 0040389 เรื่องเล่าจากพระธุดงค์ (85฿)
111 22/07/2558 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย ม.6/7 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
112 22/07/2558 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ ม.6/4 0010425 ของขวัญเป็นเหตุ
113 22/07/2558 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง ม.6/4 0036643 เส้นทางสู่การเรียนรู้ : Story Line
114 22/07/2558 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น ม.6/2 0038068 ฉลาดพูด กด Like! (175฿)
115 22/07/2558 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข ม.5/4 0038422 We Are ASEAN Indonesia (75฿)
116 22/07/2558 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.5/4 0037022 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
117 22/07/2558 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.5/4 0012350 ลูกเอย…ลูกรัก
118 22/07/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.5/5 0020859 นิทานพื้นบ้าน ชายแดนภาคใต้
119 22/07/2558 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา ม.5/2 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
120 22/07/2558 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น ม.5/1 0040392 หลวงปู่แหวน (126฿)
121 22/07/2558 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ ม.5/2 0038169 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว (139฿)
122 22/07/2558 18059 นายสนั่น นิลโต ม.4/6 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
123 22/07/2558 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว ม.4/6 0035391 พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูนสี่สี
124 22/07/2558 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน ม.6/7 0016888 แม่
125 22/07/2558 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน ม.6/7 0017198 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
126 22/07/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.5/4 0019190 อาหารเสริมพฤติกรรมที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
127 22/07/2558 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.5/4 0036150 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฉบับการ์ตูน
128 22/07/2558 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.5/4 0040107 ฟิสิกส์ฟิตสมอง (49฿)
129 23/07/2558 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว ม.6/6 0023122 WINZIP 8
130 23/07/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.6/6 0015421 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
131 23/07/2558 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ ม.5/5 0040048 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
132 23/07/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.5/7 0010785 สวนผักรักษ์ไทย
133 23/07/2558 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.5/2 0035731 ธรรมชาติมหัศจรรย์
134 23/07/2558 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง ม.5/7 0022994 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 23
135 23/07/2558 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ ม.4/1 0040307 อาเซียนศึกษา ม.4-6 (130฿)
136 23/07/2558 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.4/3 0039982 Lincorn Diary ลินคอร์น ไดอะรี่ เล่ม 1 (250฿)
137 23/07/2558 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.5/7 0038053 ผู้ชายดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในนิยาม (155฿)
138 23/07/2558 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.5/7 0036272 ผลงานชิ้นเอกของเบสส์ : A Masterpiece for Bess
139 23/07/2558 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.5/7 0039960 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 2 (190฿)
140 23/07/2558 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ ม.5/7 0040240 ราโมนารักพี่… คนดีที่หนึ่งเลย!! (50฿)
141 23/07/2558 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ ม.4/2 0004062 ความรู้คู่บ้าน
142 24/07/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.6/4 0037848 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ (139฿)
143 24/07/2558 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง ม.6/4 0010093 อยู่อย่างไรให้ได้บุญ
144 24/07/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.5/4 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
145 24/07/2558 17663 นายสุริยา มีลา ม.5/6 0019814 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
146 24/07/2558 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.5/7 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
147 24/07/2558 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ ม.4/6 0019591 อาณาจักรพืช
148 24/07/2558 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.4/2 0002048 ชุดเสริมปัญญา แมลง
149 24/07/2558 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.4/6 0040224 ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอดและหัวใจ (50฿)
150 24/07/2558 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.4/7 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
151 24/07/2558 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน ม.4/6 0025513 60 Manaagement Tips
152 24/07/2558 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.4/7 0025388 สารพัดวิธีการผูกเงื่อนเชือก
153 24/07/2558 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.4/7 0038931 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน (185฿)
154 24/07/2558 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ ม.4/7 0026406 คู่มือประชาชนป้องกันโรคไข้หวัดนก
155 24/07/2558 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน ม.4/6 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
156 24/07/2558 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา ม.4/6 0007404 เทเบิลเทนนิส
157 24/07/2558 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.4/6 0006666 ประชุมโวหารสุนทรภู่
158 24/07/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.6/7 0011303 สาวิตรี
159 24/07/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.6/7 0018099 โคลงนิราศนริทร์
160 24/07/2558 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.4/2 0036395 มาเป็นนักวิจัยทรัพยากรน้ำชุมชนกันเถอะ
161 24/07/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.5/7 0018165 กาพย์เห่เรือ
162 24/07/2558 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ ม.4/3 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
163 24/07/2558 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา ม.5/4 0021861 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
164 27/07/2558 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ ม.6/2 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
165 27/07/2558 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล ม.6/2 0040207 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ (1) (100฿)
166 27/07/2558 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี ม.6/3 0035275 คู่มือเตรียมสอบชีววิทยา เล่ม 4 ม.5
167 27/07/2558 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ ม.5/2 0039270 Why? เทคโนโลยีอวกาศ (148฿)
168 27/07/2558 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.5/3 0004076 การเลี้ยงกบ
169 27/07/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.5/3 0006359 สำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวัน
170 27/07/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.5/4 0040104 คำถามเด็ดสุดทึ่ง (49฿)
171 27/07/2558 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา ม.5/6 0018819 สมุนไพรใรครัว
172 27/07/2558 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร ม.5/6 0012824 หัวใจนักรบ
173 27/07/2558 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง ม.5/6 0012808 หลวงจำเนียรเดินทาง
174 27/07/2558 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ ม.5/6 0017438 คู่มือปลูกผักสวนครัวเล่ม1
175 27/07/2558 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.5/4 0039930 เล่าเรื่องมังกร ฉบับปรับปรุง (140฿)
176 27/07/2558 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง ม.5/2 0020304 กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
177 27/07/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.5/4 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
178 27/07/2558 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.5/8 0037382 The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต (130฿)
179 27/07/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.5/3 0008549 ดร. ป๋วย อึ๊งดากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
180 27/07/2558 17682 นางสาวศศิธร มีชัย ม.5/4 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
181 27/07/2558 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.5/3 0038923 คู่มือ สุขใจวัยทีน (195฿)
182 27/07/2558 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.5/2 0007392 มนุษย์กับจักรวาล
183 27/07/2558 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ ม.4/4 0022934 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
184 27/07/2558 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.4/6 0034979 Photoshop CS3 สนุก ง่าย สไตล์ผู้เริ่มต้น
185 27/07/2558 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.4/3 0040023 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 1 (145฿)
186 27/07/2558 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง ม.4/6 0018252 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์โลก
187 27/07/2558 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน ม.4/2 0007559 ซุปเปอร์โนวากับความลับจักรวาล
188 27/07/2558 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.4/7 0039864 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
189 27/07/2558 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.4/3 0037747 กบนอกกะลา เล่ม 95 นักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (180฿)
190 27/07/2558 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.4/3 0024468 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
191 27/07/2558 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.4/7 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
192 27/07/2558 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ ม.4/1 0040213 การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ลำดับที่ 3 ตอน หลากหลายสรรพสัตว์ (50฿)
193 27/07/2558 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.4/2 0037197 นิทานลาว (150฿)
194 27/07/2558 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.4/5 0035848 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
195 27/07/2558 18299 นางสาวจิราพร วิชัย ม.4/5 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
196 27/07/2558 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม ม.4/5 0020595 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
197 27/07/2558 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.4/5 0011223 เหยี่ยวขาด้วน
198 27/07/2558 18367 นายชวิศ มาภา ม.4/7 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
199 27/07/2558 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา ม.6/3 0018114 โคลงนิราศนริทร์
200 27/07/2558 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา ม.4/5 0015457 กีฬาไทย
201 27/07/2558 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว ม.5/4 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
202 27/07/2558 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.5/5 0040354 รู้ใจแมว (189฿)
203 27/07/2558 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง ม.4/5 0015374 ช่างสิบหมู่;ศิลปกรรมไทยโบราณ
204 27/07/2558 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร ม.6/5 0023000 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 24
205 27/07/2558 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง ม.5/6 0014236 เอมิลยอดนักสืบ
206 27/07/2558 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม ม.4/5 0026271 วิชาศิลปนิยม
207 27/07/2558 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก ม.4/4 0037390 Asteroid ดาวมฤตยูล้างโลก (95฿)
208 27/07/2558 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.4/5 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
209 27/07/2558 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ ม.4/3 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
210 27/07/2558 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.5/2 0036051 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ
211 28/07/2558 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน ม.6/1 0040403 ประโยชน์มหัศจรรย์ : กระเทียม
212 28/07/2558 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว ม.6/5 0007526 กีฬาไทย
213 28/07/2558 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง ม.6/5 0036884 เกิดเป็นเด็กตลาด (160฿)
214 28/07/2558 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน ม.6/5 0037664 ผจญภัยในสายน้ำ (150฿)
215 28/07/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.6/6 0021533 อาหารว่างและขนมหวานไทย
216 28/07/2558 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา ม.6/5 0040281 กบนอกกะลา : หมึกบด หมึกหมด (90฿)
217 28/07/2558 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร ม.5/1 0001132 โรคกระเพาะ
218 28/07/2558 17426 นายปริญญา สรวลเส ม.5/3 0036916 โฮ่ง โฮ่ง เจ้าตูบเพื่อนซี้ (75฿)
219 28/07/2558 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง ม.5/4 0038922 ลาฟลอร่า อเมริกาสุดยอด (169฿)
220 28/07/2558 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา ม.5/5 0026308 การปลูกและขยายพันธุ์ชมพู่
221 28/07/2558 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี ม.5/2 0005880 สำนวนไทย
222 28/07/2558 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.5/4 0020412 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
223 28/07/2558 17556 นางสาวพรประภา จันดี ม.5/4 0019206 ตามรอยโหมโรง
224 28/07/2558 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง ม.5/5 0037405 รู้รอบตัวแสนสนุก โลกของสุนัข (200฿)
225 28/07/2558 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี ม.6/5 0023213 Sanjay’s Intergalactic Adventure
226 28/07/2558 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ ม.4/5 0034858 รู้จักแบงค์ชาติ
227 28/07/2558 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ ม.4/2 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
228 28/07/2558 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.5/5 0038809 Polar Bears โลกหน้ารู้ของเจ้าหมีขั้วโลก (75฿)
229 28/07/2558 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ ม.5/7 0035658 ปลาพื้นบ้านของไทย
230 28/07/2558 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ ม.5/7 0002334 ฝึกวินัยให้ลูก
231 28/07/2558 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.5/7 0040018 Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
232 28/07/2558 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี ม.5/7 0026569 สบู่แฟนซี
233 28/07/2558 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.4/2 0025901 เก็งข้อสอบ Admissions A-Net
234 28/07/2558 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย ม.4/3 0039791 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 05/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.3/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
2 27/05/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.3/2 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
3 27/05/2558 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ ม.3/2 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
4 27/05/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.2/10 0039064 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 1 ตอน ภูตพญานาคแม่น้ำโขงโยงสัมพันธ์ไทยลาว (169฿)
5 28/05/2558 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง ม.3/6 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
6 28/05/2558 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.2/10 0022594 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
7 29/05/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.3/7 0002173 การประดิษฐ์ผ้าเช็ดหน้า
8 01/06/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.3/9 0009344 หยุดอ้วนเสียที
9 01/06/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.2/11 0024150 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
10 01/06/2558 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.2/12 0019967 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
11 02/06/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.3/7 0039670 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
12 02/06/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
13 02/06/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.3/10 0014892 คนอยู่วัด
14 02/06/2558 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.2/6 0039152 Why? เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
15 02/06/2558 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.2/6 0037791 พระทีปังกรและสุเมธดาบสฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
16 02/06/2558 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.2/6 0024141 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
17 03/06/2558 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี ม.2/12 0035431 พระคุณพ่อแม่
18 03/06/2558 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ ม.2/12 0004550 สวนถาด-สวนแก้ว
19 04/06/2558 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.3/6 0037298 เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ (129฿)
20 04/06/2558 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง ม.3/6 0034206 สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
21 04/06/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.2/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
22 04/06/2558 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.2/12 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
23 04/06/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.3/11 0004269 ความรู้เรื่องกิน
24 05/06/2558 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา ม.3/10 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
25 05/06/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.2/6 0040049 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยป่วนก๊วนทหาร (158฿)
26 05/06/2558 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.2/6 0024309 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
27 05/06/2558 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.1/7 0024744 เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
28 05/06/2558 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน ม.1/10 0025706 โภชนาการกับเบาหวาน
29 05/06/2558 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.1/11 0039210 ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์ (155฿)
30 05/06/2558 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.1/11 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
31 09/06/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.3/12 0009206 สมุนไพรใกล้ตัว
32 09/06/2558 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.2/4 0005911 พืชพรรณไม้มงคล
33 09/06/2558 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา ม.1/5 0014299 ดาวเคราะห์ชุมนุม
34 10/06/2558 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.3/9 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
35 10/06/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.2/11 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
36 10/06/2558 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.1/4 0019186 นักสู้เต็มร้อย
37 10/06/2558 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.1/11 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
38 11/06/2558 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ ม.3/9 0004989 บาสเกตบอล
39 11/06/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.2/12 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
40 11/06/2558 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.2/12 0020899 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
41 11/06/2558 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี ม.1/11 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
42 12/06/2558 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ ม.1/5 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
43 15/06/2558 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน ม.3/9 0018286 เด็กชายลิ้นชัก
44 15/06/2558 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข ม.3/10 0016758 สารพันปัญหาการเลือกตั้ง เล่ม 2 (60฿)
45 15/06/2558 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ ม.2/6 0016266 ภาษาสยามสำนวนไทย
46 15/06/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.2/7 0013893 รอบรู้โรคผิวหนัง
47 15/06/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.2/10 0021638 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
48 15/06/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.2/6 0039755 ครอบครัวที่รัก (100฿)
49 16/06/2558 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.3/6 0037541 Android Smartphone (219฿)
50 16/06/2558 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง ม.3/5 0017186 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
51 17/06/2558 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.2/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
52 17/06/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.3/2 0037043 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
53 17/06/2558 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา ม.3/2 0039069 กบนอกกะลา เล่ม 112 ตอน ตะลุยซาฟารีเคนย่า 2 (180฿)
54 18/06/2558 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล ม.3/7 0037182 มาเลเซีย (170฿)
55 18/06/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.3/6 0021419 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
56 18/06/2558 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.2/12 0023996 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
57 18/06/2558 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง ม.2/12 0039723 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
58 18/06/2558 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน ม.1/5 0038318 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ (150฿)
59 18/06/2558 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม ม.2/12 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
60 22/06/2558 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี ม.3/7 0036781 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ (185฿)
61 22/06/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.3/3 0035427 พระคุณพ่อแม่
62 22/06/2558 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ ม.3/10 0024634 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
63 22/06/2558 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก ม.3/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
64 23/06/2558 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ ม.3/10 0038375 คำตัน (49฿)
65 23/06/2558 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ ม.3/10 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
66 25/06/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.3/9 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
67 25/06/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.3/9 0013848 ฟุตบอล (58฿)
68 25/06/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.2/10 0023991 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
69 25/06/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.2/11 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
70 25/06/2558 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.2/12 0025439 แบลส์ ปาสกาล / เซอร์ไอแซก นิวตัน
71 26/06/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.3/6 0020778 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
72 26/06/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.2/4 0024183 นอนเถิดหนาดวงใจ
73 26/06/2558 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.2/4 0024087 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
74 26/06/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.2/6 0040244 น้ำพลิกชีวิต (99฿)
75 26/06/2558 20289 ด.ช.ธิติภัทร์ (24/07/58แขวนลอย 1/10) ธนวิจิตรานันท์ แขวนลอย 0014919 คนอยู่วัด
76 29/06/2558 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว ม.3/11 0020298 เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
77 29/06/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.3/9 0036159 ไดโนเสาร์ ฉบับการ์ตูน
78 29/06/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.3/9 0021699 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
79 29/06/2558 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี ม.3/11 0018916 หมอปากหมา เล่ม 2
80 29/06/2558 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.3/3 0018159 กาพย์เห่เรือ
81 29/06/2558 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม ม.2/3 0039089 ปอมเปอี อารยธรรมที่ล่มสลาย (195฿)
82 29/06/2558 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.2/7 0025359 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่องอิเหนา
83 29/06/2558 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.2/10 0024042 โรงเรียนของเรา : Our School
84 29/06/2558 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.2/11 0026465 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
85 29/06/2558 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.2/12 0040033 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
86 29/06/2558 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร ม.1/10 0017331 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
87 29/06/2558 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.1/11 0038265 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี (165฿)
88 30/06/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.3/11 0020563 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
89 30/06/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.3/11 0025841 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เล่ม4
90 30/06/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.3/11 0010838 ลายศิลปไทย
91 30/06/2558 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ ม.3/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
92 30/06/2558 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล ม.3/10 0039235 พจนานุกรมเคมี (165฿)
93 30/06/2558 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย ม.3/10 0036599 เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 4
94 30/06/2558 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ ม.2/8 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
95 30/06/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.2/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
96 30/06/2558 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.2/12 0025214 มหัศจรรย์พืชสวนครัว
97 30/06/2558 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง ม.1/2 0022640 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
98 01/07/2558 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง ม.3/1 0039912 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 6 คริสทีน่า กับมงกุฎแห่งลาติม่า (150฿)
99 01/07/2558 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม ม.3/4 0039793 พญาสีดอ (100฿)
100 01/07/2558 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี ม.3/11 0039916 ครุฑยุดนาค (160฿)
101 01/07/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.2/8 0034087 ค่ายบางระจัน
102 01/07/2558 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น ม.2/8 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
103 01/07/2558 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.2/11 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
104 01/07/2558 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.1/12 0025472 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
105 02/07/2558 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.3/11 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
106 02/07/2558 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.3/3 0022938 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 15
107 02/07/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.3/7 0038143 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
108 02/07/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.2/10 0021423 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
109 02/07/2558 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ ม.1/2 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
110 02/07/2558 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ ม.1/3 0034491 ชีวิตพิศวงของแมลง
111 03/07/2558 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา ม.3/2 0036922 คิวด้าผู้กล้าหาญ (98฿)
112 03/07/2558 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส ม.3/11 0017491 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
113 03/07/2558 20034 ด.ช.มกรธวัช (24/07/58แขวนลอย 1/4) บัวเนี่ยว แขวนลอย 0012460 เหยี่ยวขาด้วน
114 03/07/2558 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.1/6 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
115 03/07/2558 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง ม.1/11 0005920 ในบ้าน ในเรือน
116 03/07/2558 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.1/11 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
117 03/07/2558 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง ม.1/12 0039539 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง (195฿)
118 06/07/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.3/4 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
119 06/07/2558 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา ม.3/9 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
120 06/07/2558 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต ม.3/1 0020301 เจ้าหนูขลุ่ยผิว
121 06/07/2558 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.2/11 0038312 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
122 06/07/2558 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.3/11 0019555 เกาะเวลาที่หายไป
123 06/07/2558 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ ม.1/2 0024060 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
124 06/07/2558 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก ม.1/2 0024139 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
125 06/07/2558 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น ม.1/4 0023947 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
126 06/07/2558 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.1/10 0024136 อาหารอร่อย : Food
127 06/07/2558 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว ม.1/11 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
128 06/07/2558 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.1/11 0012605 เรื่องสั้นชนบท
129 06/07/2558 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.1/12 0036529 ทดลองวิทย์รอบรู้ธรรมชาติ เล่ม 1
130 07/07/2558 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง ม.3/6 0039105 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของพืช (79฿)
131 07/07/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.2/1 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
132 07/07/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.2/1 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
133 07/07/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.2/8 0004548 หานเฟยจื่อ
134 07/07/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.2/10 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
135 07/07/2558 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ ม.2/11 0021860 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
136 07/07/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.2/11 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
137 07/07/2558 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.1/6 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
138 07/07/2558 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.1/6 0011340 ศกุนตลา
139 07/07/2558 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.1/6 0035723 พระนางมารี อองตัวแนตต์
140 07/07/2558 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย ม.3/6 0034108 เงินทองต้องใส่ใจ
141 08/07/2558 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี ม.3/4 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
142 08/07/2558 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ ม.3/4 0039783 ใบเอียง (100฿)
143 08/07/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.3/4 0005791 เกมส์การทดลองทางวิทยาศาสตร์
144 08/07/2558 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง ม.3/9 0039977 ALARMERY เล่ม 3 : ทะเลทรายมรณะ (180฿)
145 08/07/2558 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช ม.3/7 0015494 เรือ
146 08/07/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.3/7 0021418 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
147 08/07/2558 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล ม.3/4 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
148 08/07/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.3/9 0003700 คนอยู่วัด
149 08/07/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.3/7 0013564 ชมสวน
150 08/07/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.3/7 0020439 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมี
151 08/07/2558 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด ม.3/9 0001535 ประชุมโวหารสุนทรภู่
152 08/07/2558 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที ม.3/9 0025473 กาลิเลโอ กาลิเลอี/วิลเลียม ฮาร์วีย์
153 08/07/2558 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน ม.3/7 0012724 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
154 08/07/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.3/7 0021227 งานแกะสลัก
155 08/07/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.3/10 0040109 ยุทธการผอมสั่งได้ 2 (265฿)
156 08/07/2558 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.3/9 0014894 คนอยู่วัด
157 08/07/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.3/11 0039940 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 10 (120฿)
158 08/07/2558 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.3/11 0022511 อาหารว่างนานาชาติ
159 08/07/2558 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ ม.3/9 0008259 ออนซอนน้ำพองพัฒน์
160 08/07/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.2/1 0037759 กบนอกกะลา เล่ม 15 เปิดไหปลาร้า (180฿)
161 08/07/2558 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด ม.2/3 0036161 ฟุตบอล ฉบับการ์ตูน
162 08/07/2558 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.2/4 0021532 อาหารว่างและขนมหวานไทย
163 08/07/2558 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย ม.2/6 0040093 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 (175฿)
164 08/07/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.2/11 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
165 08/07/2558 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.1/6 0038184 สงครามยุทธหัตถี (200฿)
166 08/07/2558 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.1/7 0022433 เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับผู้เริ่มต้น เล่ม 1
167 08/07/2558 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ ม.1/7 0037849 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
168 08/07/2558 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน ม.1/10 0023951 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
169 09/07/2558 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล ม.3/11 0006039 โลกแห่งอิเลกทรอนิกส์
170 09/07/2558 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง ม.3/9 0017356 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
171 09/07/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.3/6 0021817 สร้างสรรค์ผ้าสวยเทคนิคการย้อมสี
172 09/07/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.3/6 0021869 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
173 09/07/2558 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย ม.3/6 0037069 พลังหัวใจแห่งอนาคต…ณปลายเส้นขอบฟ้า
174 09/07/2558 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.3/10 0012501 สาวิตรี
175 09/07/2558 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช ม.3/10 0037081 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เจ้าสำนักคนใหม่
176 09/07/2558 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม ม.3/9 0006116 The Boss บริหารคนอย่างเหนือชั้น
177 09/07/2558 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค ม.3/10 0038103 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก (139฿)
178 09/07/2558 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย ม.3/10 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
179 09/07/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.3/10 0017725 กาพย์เห่เรือ
180 09/07/2558 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น ม.2/12 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
181 09/07/2558 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย ม.1/2 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
182 09/07/2558 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย ม.1/2 0037042 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
183 09/07/2558 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.1/2 0024214 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
184 09/07/2558 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.1/7 0010907 ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1
185 09/07/2558 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ ม.1/7 0004396 ขายให้ได้ขายให้เป็น
186 09/07/2558 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.1/7 0024120 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
187 09/07/2558 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.1/10 0024168 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
188 09/07/2558 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.1/11 0016767 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 1 หมวดเครื่องเรียน
189 10/07/2558 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ ม.3/12 0022933 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
190 10/07/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.3/6 0014860 ประชุมโวหารสุนทรภู่
191 10/07/2558 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ม.3/3 0037510 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน กำเนิดมหาบุรุษของโลก (135฿)
192 10/07/2558 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ ม.3/6 0004237 โรคจากงานอุตสาหกรรม
193 10/07/2558 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม ม.3/12 0019374 พระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูน
194 10/07/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.3/11 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
195 10/07/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.3/12 0022929 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 14
196 10/07/2558 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว ม.3/12 0021587 งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษทิชชูซาติน เล่ม 2 (95฿)
197 10/07/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.2/3 0016958 พันธุกรรม ฉบับการ์ตูน
198 10/07/2558 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.2/3 0002090 เรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเยาวชนไทย (85฿)
199 10/07/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.2/6 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
200 10/07/2558 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว ม.2/3 0024426 ไขภาษาไทย
201 10/07/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.2/9 0039743 เนื้อหนังมังสะ
202 10/07/2558 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.2/11 0024089 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
203 10/07/2558 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.1/1 0003158 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
204 10/07/2558 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.1/2 0039236 5Q ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ (195฿)
205 10/07/2558 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.1/3 0022371 การเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัด 5 ทวีป
206 10/07/2558 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ ม.1/5 0039268 โอ๊ะ! อะไรกันนี่ ชุด Fun English สนทนาอังกฤษเริ่มต้น (135฿)
207 10/07/2558 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.1/11 0005718 ขอขวด คอคน หายไปไหน
208 10/07/2558 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.1/12 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
209 10/07/2558 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.1/11 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
210 14/07/2558 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.1/7 0040218 วิถีชีวิต 5 ศาสนิก ในประเทศไทย พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ (250฿)
211 16/07/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.3/4 0035744 นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
212 16/07/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.3/11 0040011 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 3 (145฿)
213 16/07/2558 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี ม.1/11 0002609 ฮาสามัคคี
214 20/07/2558 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า ม.3/4 0021355 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
215 20/07/2558 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ ม.3/5 0017717 กาพย์เห่เรือ
216 20/07/2558 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล ม.3/11 0014188 ชีวิตบ้านป่า
217 20/07/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.3/9 0038401 กบนอกกะลา เล่ม 100 ตอน กบกลางธรณีพิบัติ (145฿)
218 20/07/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.3/9 0038513 รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน (80฿)
219 20/07/2558 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.3/8 0038135 The Merchant of Venice เวนิสวาณิช (139฿)
220 20/07/2558 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน ม.3/8 0038138 Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว (75฿)
221 20/07/2558 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน ม.3/9 0023332 รู้ทันเงินเฟ้อ
222 20/07/2558 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี ม.2/2 0034853 รู้จักแบงค์ชาติ
223 20/07/2558 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก ม.2/8 0015983 พล นิกร กิมหงวน : ดาวหมัด
224 20/07/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.2/8 0003652 ฟ้าจ๋าอย่าร้อง
225 20/07/2558 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก ม.1/5 0038313 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม (95฿)
226 20/07/2558 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ ม.1/5 0017398 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
227 20/07/2558 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก ม.1/11 0037107 คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น (120฿)
228 20/07/2558 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม ม.1/11 0039564 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
229 20/07/2558 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย ม.1/11 0024145 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
230 20/07/2558 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด ม.1/12 0025430 ร้อยความสุขในวันทำงาน ( 115฿ )
231 20/07/2558 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.1/11 0026527 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
232 21/07/2558 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล ม.3/11 0010756 องคุลีมาล
233 21/07/2558 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ ม.3/2 0036103 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี (199฿)
234 21/07/2558 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด ม.3/7 0017530 อนามัยวัยรุ่น
235 21/07/2558 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง ม.3/9 0010796 เครื่องถ้วยในประเทศไทย
236 21/07/2558 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร ม.3/2 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
237 21/07/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.3/4 0038917 ลา ฟลอร่า มาเลเซีย สุดยอด (169฿)
238 21/07/2558 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช ม.3/11 0004480 การปลูกมะนาว
239 21/07/2558 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง ม.2/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
240 21/07/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.2/10 0039999 ยายกะตา (140฿)
241 21/07/2558 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม ม.2/11 0024127 อาหารอร่อย : Food
242 21/07/2558 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.2/6 0023943 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
243 21/07/2558 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.1/1 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
244 21/07/2558 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.1/5 0021331 มะเขื่องแห่งเมือโหวกเหวก
245 21/07/2558 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ ม.1/6 0021028 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ : ดร.วิชัย ตันศิริ (75฿)
246 21/07/2558 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.1/7 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
247 21/07/2558 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง ม.1/10 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
248 21/07/2558 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.1/12 0020306 เมื่อวานนี้
249 22/07/2558 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.3/1 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
250 22/07/2558 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร ม.3/3 0039241 ถอดรหัสนิติวิทยาศาสตร์ (135฿)
251 22/07/2558 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น ม.3/4 0020816 การดูแลผิวหน้าในวัยสาว
252 22/07/2558 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.3/9 0021145 เทียนขนมหวาน
253 22/07/2558 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง ม.3/4 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
254 22/07/2558 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ ม.3/2 0040385 Handmade & Heartmade sock dolls (215฿)
255 22/07/2558 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน ม.3/4 0011350 ศกุนตลา
256 22/07/2558 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.2/11 0023941 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
257 22/07/2558 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.2/12 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
258 22/07/2558 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.2/11 0024130 อาหารอร่อย : Food
259 22/07/2558 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี ม.1/2 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
260 22/07/2558 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค ม.1/2 0031060 สารพันปัญหาคดีปกครอง (69฿)
261 22/07/2558 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน ม.1/10 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
262 22/07/2558 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ ม.2/6 0038889 ชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ตอน ไขปริศนาปฏิกิริยาเคมี (185฿)
263 22/07/2558 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ ม.2/2 0039278 พจนานุกรมฟิสิกส์ (165฿)
264 23/07/2558 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ ม.3/2 0040239 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
265 23/07/2558 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร ม.3/11 0022379 สายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปลากัด
266 23/07/2558 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.3/10 0006999 ตำราอาหารเจ เล่ม 1
267 23/07/2558 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ ม.3/2 0003161 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
268 23/07/2558 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง ม.3/11 0002743 มะม่วง
269 23/07/2558 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี ม.3/12 0035145 มหันตภัยโลกร้อน 2
270 23/07/2558 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน ม.3/11 0024934 ห่วงโซ่อาหาร
271 23/07/2558 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด ม.3/2 0011347 ศกุนตลา
272 23/07/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.3/10 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
273 23/07/2558 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.2/2 0040363 ข้าว ใกล้ตัว ใกล้ใจ สถิตในสายเลือด ชีวิต จิตวิญญาณ (230฿)
274 23/07/2558 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.2/5 0024143 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
275 23/07/2558 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด ม.2/9 0024205 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
276 23/07/2558 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.2/5 0040390 หลวงปู่ขาว (118฿)
277 23/07/2558 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.1/2 0021554 เครื่องประดับและของตกแต่งลวดกำมะหยี่
278 23/07/2558 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ ม.1/3 0040066 ริมฝั่ง…ชานชรา (165฿)
279 23/07/2558 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.1/3 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
280 23/07/2558 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.1/3 0025343 คู่มือกำจัดความเครียด
281 23/07/2558 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ ม.1/3 0040105 ชีวะฮาเฮ (49฿)
282 23/07/2558 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.1/3 0017079 ลูกแม่น้ำโขง
283 23/07/2558 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร ม.1/7 0024106 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
284 23/07/2558 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต ม.1/10 0040069 โลกสวยที่น้ำใส (145฿)
285 23/07/2558 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี ม.1/11 0021597 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
286 23/07/2558 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี ม.1/12 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
287 23/07/2558 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน ม.1/12 0039084 เรียนไม่เก่งก็พิชิตPAT1ได้สบาย (139฿)
288 23/07/2558 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.1/12 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
289 23/07/2558 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม ม.1/12 0038622 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน 2 (79฿)
290 24/07/2558 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ ม.3/2 0038504 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
291 24/07/2558 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม ม.3/2 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
292 24/07/2558 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ ม.3/9 0014283 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
293 24/07/2558 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู ม.3/3 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
294 24/07/2558 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง ม.3/8 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
295 24/07/2558 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ ม.3/8 0038034 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ (75฿)
296 24/07/2558 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง ม.3/8 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
297 24/07/2558 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา ม.3/10 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
298 24/07/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.3/12 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
299 24/07/2558 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ ม.2/2 0038416 สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
300 24/07/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.2/3 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
301 24/07/2558 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม ม.2/6 0036713 วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก (50฿)
302 24/07/2558 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.2/10 0019133 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 2
303 24/07/2558 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ ม.2/11 0038413 สนุกกับภาษาลาว (180฿)
304 24/07/2558 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ ม.2/11 0037376 An Invention for Tecna เทคน่า นางฟ้าแห่งเทคโนโลยีมหัศจรรย์ ตอนเจาะเวลาหารัก (99฿)
305 24/07/2558 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี ม.2/11 0014853 ประชุมโวหารสุนทรภู่
306 24/07/2558 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง ม.3/2 0010788 สวนผักรักษ์ไทย
307 24/07/2558 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.2/5 0008040 งานสร้างสรรค์ของฉัน
308 24/07/2558 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.1/6 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
309 24/07/2558 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี ม.1/8 0023990 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
310 24/07/2558 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.1/8 0037632 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
311 24/07/2558 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง ม.1/10 0040383 พระราหู (79฿)
312 24/07/2558 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.1/10 0026377 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
313 24/07/2558 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
314 24/07/2558 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก ม.1/11 0038541 100 เรื่องน่ารู้ในลาว (139฿)
315 24/07/2558 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม ม.1/11 0039939 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 12 (100฿)
316 24/07/2558 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.1/12 0014225 เอมิลยอดนักสืบ
317 24/07/2558 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน ม.1/12 0024056 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
318 24/07/2558 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.1/12 0022069 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะม่วง
319 27/07/2558 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน ม.3/5 0039071 กบนอกกะลา เล่ม 109 ตอน ตะลุยแดนโสม สมุนไพรก้องโลก (180฿)
320 27/07/2558 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.3/3 0014915 คนอยู่วัด
321 27/07/2558 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ ม.3/7 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
322 27/07/2558 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค ม.3/9 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
323 27/07/2558 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง ม.3/4 0037179 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
324 27/07/2558 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี ม.3/8 0037366 อากาศเพี้ยน เอเลี่ยนเอ๋อ (158฿)
325 27/07/2558 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย ม.3/5 0026412 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
326 27/07/2558 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว ม.2/2 0037230 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
327 27/07/2558 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล ม.2/2 0037681 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
328 27/07/2558 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.2/3 0038814 How elephant Lost their Wings ช้างบินจอมป่วน (65฿)
329 27/07/2558 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ ม.2/3 0035682 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
330 27/07/2558 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.2/3 0038812 The Monkey King เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร (79฿)
331 27/07/2558 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.2/5 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
332 27/07/2558 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.2/5 0038506 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
333 27/07/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.2/5 0010773 คู่มือปลูกผักสวนครัว
334 27/07/2558 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี ม.2/5 0020669 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์สมุดจิ๋ว
335 27/07/2558 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ ม.2/6 0004139 คนอยู่วัด
336 27/07/2558 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี ม.2/6 0039066 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 2 ตอน ห้ามศึกภูตยักษ์แห่งมหาปราสาทหินกัมพูชา (169฿)
337 27/07/2558 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร ม.2/6 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
338 27/07/2558 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา ม.2/6 0037748 กบนอกกะลา เล่ม 94 ปลาบึก พญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (180฿)
339 27/07/2558 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.2/7 0024034 3-30-300 เล่ม 2 กินดื่มเที่ยวกับ 30 ถนนทั่วไทย
340 27/07/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.2/7 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
341 27/07/2558 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง ม.3/5 0036107 ธรรมะต้มยำเมนูที่ 2 สูตรลับดับความร้อน
342 27/07/2558 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล ม.1/2 0024317 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
343 27/07/2558 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก ม.1/3 0022656 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
344 27/07/2558 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร ม.1/4 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
345 27/07/2558 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม ม.1/4 0024095 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
346 27/07/2558 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.1/5 0039274 พจนานุกรมเคมี (165฿)
347 27/07/2558 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม ม.1/6 0026661 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
348 27/07/2558 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.1/6 0025538 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
349 27/07/2558 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.1/6 0025726 สี่สหายผจญภัยเกาะมหาสมบัติ
350 27/07/2558 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ ม.1/7 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
351 27/07/2558 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.1/7 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
352 27/07/2558 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา ม.1/8 0040283 กบนอกกะลา : เปิดกะลาหากบ (90฿)
353 27/07/2558 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด ม.1/8 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
354 27/07/2558 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ ม.1/8 0038337 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
355 27/07/2558 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.1/10 0039092 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 108ดาวเรือง ดอกไม้ดอยอร่ามเมือง ( 180฿)
356 27/07/2558 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.1/10 0040029 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 11 (158฿)
357 27/07/2558 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.1/12 0026611 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
358 27/07/2558 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช ม.1/12 0040423 ครุฑ (99฿)
359 27/07/2558 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.1/12 0026268 นกกระจอกเทศเชิงธุรกิจ
360 27/07/2558 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.1/12 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
361 27/07/2558 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.1/12 0022425 ทอฟฟี่ผลไม้หลากรสหลายชนิด
362 27/07/2558 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.1/12 0003598 การจัดปาร์ตี้และเกมส์สำหรับเด็ก
363 27/07/2558 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.1/12 0024226 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
364 27/07/2558 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.1/12 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
365 27/07/2558 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.1/12 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
366 28/07/2558 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ ม.3/1 0014318 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
367 28/07/2558 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง ม.3/1 0012843 การเมืองเรื่องรัก
368 28/07/2558 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา ม.3/4 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
369 28/07/2558 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน ม.3/11 0034154 พระยาพิชัยดาบหัก
370 28/07/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.3/3 0013862 แฮนด์บอล
371 28/07/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.3/11 0021646 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
372 28/07/2558 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ ม.3/7 0001544 นิราศเกาหลี
373 28/07/2558 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ ม.3/5 0022744 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
374 28/07/2558 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด ม.3/9 0038457 ตำนานหรรษา นิทานอาเซียน (250฿) (สนามบิน)
375 28/07/2558 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ ม.3/5 0021651 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
376 28/07/2558 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง ม.3/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
377 28/07/2558 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ ม.3/5 0021756 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
378 28/07/2558 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี ม.3/7 0037677 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
379 28/07/2558 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง ม.3/1 0006668 ประชุมโวหารสุนทรภู่
380 28/07/2558 19274 ด.ช.ทยา แคนดา ม.2/3 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
381 28/07/2558 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี ม.2/3 0010918 การ์ตูนความรู้ ชุดคนของโลก : กาลิเลโอ กาลิเลอิ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
382 28/07/2558 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.2/3 0023268 Plants
383 28/07/2558 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.2/3 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
384 28/07/2558 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.2/4 0037404 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ (155฿)
385 28/07/2558 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา ม.2/4 0039217 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 3 Advanced (225฿)
386 28/07/2558 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล ม.2/6 0024178 นอนเถิดหนาดวงใจ
387 28/07/2558 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง ม.2/7 0025470 เซอร์เฮนรี เบสเซเมอร์/ฟริตซ์ ฮาเบอร์/ทอมัส แอลวา เอดิสัน
388 28/07/2558 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง ม.2/9 0022549 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
389 28/07/2558 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค ม.2/9 0022914 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
390 28/07/2558 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ รมย์ ม.2/9 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
391 28/07/2558 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส ม.2/10 0039690 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
392 28/07/2558 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน ม.2/10 0037200 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
393 28/07/2558 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.2/10 0019370 สังข์ทอง ฉบับการ์ตูน
394 28/07/2558 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.2/10 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
395 28/07/2558 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ ม.2/11 0022679 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
396 28/07/2558 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.2/12 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
397 28/07/2558 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี ม.2/9 0039778 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
398 28/07/2558 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี ม.2/10 0022301 ปลามังกรราชันย์แห่งตู้เพื่อสิริมงคล
399 28/07/2558 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี ม.1/1 0039395 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180฿)
400 28/07/2558 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ ม.1/2 0024133 อาหารอร่อย : Food
401 28/07/2558 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา ม.1/3 0039797 พญาสีดอ (100฿)
402 28/07/2558 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.1/3 0040425 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ (195฿)
403 28/07/2558 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด ม.1/4 0026547 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
404 28/07/2558 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว ม.1/4 0039910 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 4 ไรเซล กับพัสดุหมายเลข 117 (180฿)
405 28/07/2558 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม ม.1/5 0016897 วิทยาศาสตร์ โหด มัย ฮา : แมลงพิลึก
406 28/07/2558 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ ม.1/6 0039944 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 7 (140฿)
407 28/07/2558 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.1/6 0038447 กฎการใช้กริยา 3 ช่อง และ Advanced Regular & Irregular Verbs (270฿)
408 28/07/2558 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา ม.1/7 0034104 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูน (125฿)
409 28/07/2558 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ ม.1/8 0024965 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
410 28/07/2558 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด ม.1/11 0023976 ฉันไม่ยอม : Problems
411 28/07/2558 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.1/11 0040026 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 8 (158฿)
412 28/07/2558 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช ม.1/11 0024074 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners

สถิติ ม.ปลาย จ27/07/2558 16:27

มีอะไรแจ้งได้ที่แฟนเพจค่ะ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 28/07/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 9
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 6
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 9
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 9
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 9
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 8
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 8
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 14
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 10
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 6
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 11
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 9
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 13
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 10
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 10
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 14
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 11
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 9
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 7
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 10
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 10
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 10
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 11
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 9
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 9
รวม: 455
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 11
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 11
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 9
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 7
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 17
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 9
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 8
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 9
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 9
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 11
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 11
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 5
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 8
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 12
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 12
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 11
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 11
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 8
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 13
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 9
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 8
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 9
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 8
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 13
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 11
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 11
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 5
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 12
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 11
รวม: 438
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 8
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 11
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 9
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 9
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 8
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 14
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 12
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 10
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 13
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 9
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 12
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 10
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 11
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 11
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 13
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 9
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 9
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 11
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 11
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 10
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 7
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 9
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 7
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 6
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 9
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 10
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 9
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 7
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 10
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 10
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 10
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 8
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 8
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 10
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 11
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 14
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
46 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 4
รวม: 452
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 6
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 1
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 8
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 4
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 4
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 8
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 6
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 5
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 8
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 7
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 8
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 1
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 8
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 1
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 1
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 11
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 8
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 5
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 6
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 3
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 13
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 9
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 7
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 4
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 7
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 8
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 5
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 4
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 10
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 2
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 4
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 3
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 4
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 247
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 7
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 6
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 4
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 4
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 5
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 5
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 4
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 6
12 18149 นายชินกร สิมลีย์ 5
13 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 9
14 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
15 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 8
16 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 10
17 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 14
18 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 9
19 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 9
20 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 6
21 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 8
22 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 6
23 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 13
24 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 6
25 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 7
26 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 12
27 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 10
28 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 5
29 20400 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ชัยยา 0
30 20401 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
31 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช 3
32 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 11
33 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
34 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 12
35 20406 นายสหรัฐ ทองคำ 0
36 20407 นายอาทิตย์ นุชละม้าย 0
37 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 9
38 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 9
39 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 7
40 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 9
41 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 7
42 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 14
43 20452 นายธนกร บ้านด่าน 3
44 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 2
45 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 4
46 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 8
47 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 7
48 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 10
รวม: 332
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 12
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 5
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 10
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 8
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 8
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 7
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 13
8 18059 นายสนั่น นิลโต 10
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 13
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 12
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 7
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 3
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 10
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 6
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 11
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 13
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 6
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 11
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 12
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 11
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 14
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 11
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 14
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 11
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 15
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 10
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 15
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 7
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 9
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 7
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 7
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 5
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 7
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 5
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 9
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 10
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 10
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 9
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 14
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 13
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 8
47 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 450
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 1
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 10
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 11
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 2
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 5
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 11
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 5
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 6
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 5
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 2
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 3
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 6
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 5
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 12
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 5
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 3
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 5
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 6
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 6
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 9
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 12
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 2
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 6
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 9
รวม: 214
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 9
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 8
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 11
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 11
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 10
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 9
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 11
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 11
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 7
รวม: 174
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 11
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 9
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 11
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 9
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 10
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 10
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 9
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 10
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 10
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 11
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 10
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 9
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 11
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 9
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 4
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 9
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 9
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 17
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 8
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 10
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 11
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 11
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 6
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 19
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 7
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 9
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 11
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 7
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 10
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 10
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 12
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 12
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 12
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 9
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 10
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 9
รวม: 499
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 10
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 8
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 7
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 10
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 11
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 11
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 10
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 11
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 7
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 11
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 10
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 5
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 12
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 10
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 13
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 10
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 11
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 6
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 9
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 11
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 12
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 11
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 10
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 8
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 10
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 10
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 10
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 22
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 17
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 17
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 11
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 7
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 8
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 4
รวม: 526
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 8
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 8
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 8
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 12
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 10
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 9
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 10
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 9
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 9
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 11
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 9
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 9
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 13
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 11
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 13
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 11
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 11
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 11
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 10
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 9
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 13
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 9
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 534
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 5
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 5
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 8
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 15
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 8
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 4
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 6
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 8
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 11
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 10
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 7
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 8
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 9
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 8
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 15
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 9
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 10
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 15
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 7
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 19
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 7
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 14
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 5
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 6
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 5
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 11
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 8
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 10
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 12
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 14
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 3
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 3
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 9
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 5
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 5
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 5
รวม: 387
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 11
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 8
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 21
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 11
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 7
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 8
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 8
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 5
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 10
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 11
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 11
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 10
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 6
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 11
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 10
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 9
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 4
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 11
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 7
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 13
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 12
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 11
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 5
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 10
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 6
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 13
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 7
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 11
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 6
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 9
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 11
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 7
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 12
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 12
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 7
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 12
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 11
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 12
รวม: 477
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 10
2