ค้างส่ง ล่าสุดค่ะ 12/2/57 9:53

1 29/1/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.1/1 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
2 29/1/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.1/1 0039317 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 7 แอล กับกำไลสลายเวท (160฿)
3 9/2/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.1/1 0039797 พญาสีดอ (100฿)
4 12/2/2558 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.1/1 0000785 หัวใจนักรบ
5 12/2/2558 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ ม.1/1 0021940 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 4
6 13/2/2558 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ ม.1/1 0018495 สื่อธรรมชาติ เล่ม1 ประถมศึกษา
7 4/7/2557 19600 ด.ญ.รัตนาภรณ์ สอนเถื่อน ม.1/10 0002142 แรงเงา
8 16/7/2557 19578 ด.ช.ภูมินทร์ เวียนนอก ม.1/10 0006491 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
9 29/7/2557 19576 ด.ช.ภานุพงษ์ เซ็นกลาง ม.1/10 0020648 สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
10 9/12/2557 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.1/10 0024125 อาหารอร่อย : Food
11 9/2/2558 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.1/10 0019591 อาณาจักรพืช
12 12/2/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.1/10 0024005 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
13 13/2/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.1/10 0035668 ตะลุยโลกใต้พิภพ
14 13/2/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.1/10 0036815 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 1 ตอน จุดเริ่มต้นของโชคชะตา (159฿)
15 16/12/2557 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง ม.1/11 0024116 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
16 16/12/2557 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.1/11 0024023 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
17 22/12/2557 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.1/11 0024313 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
18 25/12/2557 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ ม.1/11 0024026 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
19 30/12/2557 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.1/11 0037983 รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อน (180฿)
20 15/1/2558 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน ม.1/11 0024002 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
21 2/2/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.1/11 0024205 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
22 9/2/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.1/11 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
23 11/2/2558 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.1/11 0019617 เทคนิคการวาดเส้นดินสอสี
24 12/2/2558 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.1/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
25 12/2/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.1/11 0024133 อาหารอร่อย : Food
26 13/2/2558 19636 ด.ญ.นันทิดา ตระกูลวงษ์ ม.1/11 0038506 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
27 13/2/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.1/11 0039574 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
28 11/11/2557 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู ม.1/12 0024043 โรงเรียนของเรา : Our School
29 14/11/2557 19677 ด.ญ.จิดาภา เชี่ยวบัญชี ม.1/12 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
30 25/12/2557 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.1/12 0024314 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
31 10/2/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.1/12 0023978 ฉันไม่ยอม : Problems
32 11/2/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.1/12 0038807 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
33 12/2/2558 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ ม.1/12 0024058 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
34 10/2/2558 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.1/2 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
35 11/2/2558 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.1/2 0017974 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
36 13/2/2558 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ ม.1/2 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
37 6/1/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.1/3 0034143 มหันตภัยโลกร้อน
38 11/2/2558 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.1/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
39 12/2/2558 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.1/3 0039256 คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ (165฿)
40 12/2/2558 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.1/3 0019847 เกร็ดสนุกในอดีต
41 13/2/2558 19274 ด.ช.ทยา แคนดา ม.1/3 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
42 11/2/2558 19318 ด.ช.นรินทร์ แต่งทรง ม.1/4 0023936 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
43 4/2/2558 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.1/5 0036232 ดิโอแมน ภาค อันดราคาซัคค์
44 11/2/2558 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ ม.1/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
45 12/2/2558 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว ม.1/5 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
46 10/2/2558 19397 ด.ช.ีจีระศักดิ์ แก้วพรม ม.1/6 0023973 ฉันไม่ยอม : Problems
47 11/2/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.1/6 0038498 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาลาว (180฿)
48 12/2/2558 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี ม.1/6 0035035 น้ำผักผลไม้
49 17/11/2557 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.1/7 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
50 18/11/2557 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ ม.1/7 0036617 การทำดอกไม้จากต้นโสน
51 19/11/2557 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ ม.1/7 0024138 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
52 1/12/2557 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.1/7 0024135 อาหารอร่อย : Food
53 11/12/2557 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม ม.1/7 0021575 สบู่แฟนซี
54 23/12/2557 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.1/7 0003532 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
55 29/12/2557 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ ม.1/7 0018114 โคลงนิราศนริทร์
56 13/1/2558 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.1/7 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
57 9/2/2558 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ ม.1/7 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
58 12/2/2558 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.1/7 0037746 กบนอกกะลา เล่ม 90 นักบินเส้นทางท้าฝัน (180฿)
59 25/12/2557 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.1/8 0037722 ความสุขของกะทิ (235฿)
60 30/12/2557 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ ม.1/8 0011578 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
61 6/1/2558 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน ม.1/8 0018571 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
62 10/2/2558 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.1/8 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
63 10/2/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.1/8 0021725 ศิลปะการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานตกแต่งจากโครเชต์ด้ายถัก
64 12/2/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.1/8 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
65 12/2/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.1/8 0037852 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
66 13/2/2558 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.1/8 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
67 23/12/2557 19533 ด.ช.ประกิต สันทาสุนัย ม.1/9 0039249 Why? วิทย์ในชีวิตประจำวัน (148฿)
68 2/2/2558 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.1/9 0021149 เทียนขนมหวาน
69 3/2/2558 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.1/9 0001973 รู้ทันเงินเฟ้อ
70 3/2/2558 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย ม.1/9 0018798 เทวรูปพระกาฬ
71 11/2/2558 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.1/9 0023955 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
72 12/2/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.1/9 0024204 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
73 30/1/2558 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.2/1 0026556 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
74 4/2/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.2/1 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
75 4/2/2558 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ ม.2/1 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
76 11/11/2557 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.2/10 0038147 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
77 1/12/2557 18989 ด.ช.วราวัฒน์ จันต๊ะเทพ ม.2/10 0026161 ครอบครัวตึ๋งหนืดฉบับเหนียวหนึบ รวมตอนเด็ดจากเล่ม 1-3 (59฿)
78 18/12/2557 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู ม.2/10 0016888 แม่
79 24/12/2557 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี ม.2/10 0023060 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่32
80 25/12/2557 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.2/10 0003243 คนอยู่วัด
81 30/12/2557 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ ม.2/10 0000254 มหาบุรุษ
82 2/1/2558 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ ม.2/10 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
83 28/1/2558 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง ม.2/10 0038142 ธรรมะมหานคร (79฿)
84 4/2/2558 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ ม.2/10 0017765 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
85 7/7/2557 18777 ด.ช.ธนัชพล (ค้างส่ง21175 งดยืม) กาฬภักดี ม.2/11 0021175 คู่มือการเพาะเห็ด
86 5/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.2/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
87 5/12/2557 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น ม.2/11 0026319 ผักสวนครัว
88 15/12/2557 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.2/11 0022051 คู่มือการเลี้ยงแพะและแกะ
89 25/12/2557 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ ม.2/11 0026461 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
90 30/1/2558 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ ม.2/11 0022797 27 เมนูเด็ดการทำขนมวัฟเฟิล
91 11/2/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.2/11 0035615 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
92 11/2/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.2/11 0005886 เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์
93 11/2/2558 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง ม.2/11 0022630 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
94 12/2/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.2/11 0026340 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
95 12/2/2558 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.2/11 0017466 ทวีปอเมริกาอารยธรรมดึกดำบรรพ์
96 12/2/2558 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา ม.2/11 0022165 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : เลขคณิตคิดเร็ว
97 12/2/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.2/11 0037233 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
98 12/2/2558 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย ม.2/11 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
99 19/11/2557 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก ม.2/12 0038465 กระเป๋าหลากสไตล์ (240฿)
100 21/11/2557 18792 ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตรหาญ ม.2/12 0035701 แสงนั้นมิจางหาย
101 30/12/2557 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง ม.2/12 0020974 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
102 30/12/2557 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด ม.2/12 0039262 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
103 14/1/2558 18740 ด.ช.จิระพงศ์ จิรวิโรจน์เฟื่องฟู ม.2/12 0021922 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
104 14/1/2558 18869 ด.ช.รถเสน หอมรื่น ม.2/12 0016316 คำถามคาใจ เล่ม3
105 30/1/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.2/12 0004568 เจ้าจันทร์ผมหอม
106 10/2/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.2/12 0018099 โคลงนิราศนริทร์
107 12/2/2558 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ ม.2/12 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
108 12/2/2558 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก ม.2/12 0022641 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
109 12/2/2558 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ ม.2/12 0020509 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
110 12/2/2558 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ ม.2/12 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
111 12/2/2558 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง ม.2/2 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
112 6/1/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.2/3 0022539 การจัดดอกไม้
113 14/1/2558 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร ม.2/3 0025549 พระพุทธศาสนากับโลกของการเปลี่ยนแปลง
114 14/1/2558 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ม.2/3 0037206 สัจธรรมสะท้อน (50฿)
115 6/2/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.2/3 0019794 แบดมินตัน (58฿)
116 9/2/2558 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.2/3 0023071 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
117 10/2/2558 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ ม.2/3 0012495 นิทานโบราณคดี
118 29/1/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.2/4 0025164 นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม
119 30/1/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.2/4 0035123 ตัวเติมฝัน
120 6/2/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.2/4 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
121 13/2/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.2/4 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
122 30/1/2558 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน ม.2/5 0039197 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 3 โลกแห่งแสงสี (158฿)
123 12/2/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.2/5 0021626 งานปักผ้าแสนสวยด้วยด้ายและริบบิ้น
124 11/8/2557 19765 ด.ช.อนุรักษ์ กล่อมกำเนิด ม.2/6 0016930 ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย
125 18/11/2557 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.2/6 0023137 การสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF Animation
126 18/11/2557 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.2/6 0038471 ศิลปะการพับดอกบัว (170฿)
127 13/1/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.2/6 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
128 30/1/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.2/6 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
129 4/2/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.2/6 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
130 12/2/2558 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี ม.2/6 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
131 12/2/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.2/6 0039074 กบนอกกะลา เล่ม 114 ตอนเปิดต้นตำรับสูตรลับกว่าจะเป็นเชพ (180฿)
132 12/2/2558 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง ม.2/6 0021507 การประดิษฐ์กระเป๋าจากลูกปัด
133 12/2/2558 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า ม.2/6 0020786 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
134 12/2/2558 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม ม.2/6 0018689 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
135 12/2/2558 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา ม.2/6 0013713 รวมเรื่องสั้นขนหัวลุก บึงปีศาจ
136 13/1/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.2/7 0016943 ช่างสำราญ
137 11/2/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.2/7 0021712 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีเพื่อคนที่คุณรักและธุรกิจที่สดใส (89฿)
138 11/2/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.2/7 0011922 Chocolate Cookery
139 11/2/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.2/7 0020783 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
140 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
141 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
142 11/2/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.2/7 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
143 13/2/2558 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล ม.2/7 0038798 อร่อยสุดฤทธิ์ น้ำพริก 4 ภาค (39฿)
144 18/12/2557 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน ม.2/8 0021111 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
145 11/2/2558 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา ม.2/8 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
146 10/11/2557 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.2/9 0021325 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
147 12/11/2557 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.2/9 0022949 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 16
148 14/1/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.2/9 0039283 Why? ปลา (148฿)
149 14/1/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.2/9 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
150 11/2/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.2/9 0007705 ครอบครัวกลางถนน
151 11/2/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.2/9 0000260 ชาวน้ำ (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (40฿)
152 11/2/2558 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด ม.2/9 0035397 พระมหากัสสปะ
153 12/2/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.2/9 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
154 13/2/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.2/9 0037794 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
155 13/2/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.2/9 0039103 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของร่างกายมนุษย์ (79฿)
156 13/2/2558 17926 ด.ช.นฤเบศ รัตนางกูร ม.3/1 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
157 13/2/2558 17930 ด.ช.อรรถวุฒิ สีสด ม.3/1 0037023 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
158 13/2/2558 17940 ด.ญ.ชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.3/1 0012498 สาวิตรี
159 24/12/2557 18313 ด.ช.กิตติคุณ พันธ์จบสิงห์ ม.3/11 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
160 29/12/2557 18343 ด.ช.สรรพวุธ สุขสิงห์ ม.3/11 0023082 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่35
161 29/12/2557 19129 ด.ช.นพเก้า ปันแก้ว ม.3/11 0023066 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่33
162 26/1/2558 19130 ด.ช.สุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.3/11 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
163 10/2/2558 18344 ด.ช.สหรัฐ บุตรสอน ม.3/11 0023048 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 31
164 12/2/2558 18345 ด.ช.สัญญา จุทาผาด ม.3/11 0022309 มะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต
165 5/12/2557 18402 ด.ญ.สุภาวดี ภูมิอ่อน ม.3/12 0017489 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
166 6/2/2558 19758 ด.ช.กิตติชัย แดนนารัตน์ ม.3/12 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
167 11/2/2558 18373 ด.ช.พงศ์ดนัย ทองสุข ม.3/12 0038800 ปรุงแหนม ให้เป็นกับแกล้มและกับข้าว (39฿)
168 13/2/2558 18381 ด.ช.สุขพิเศษ ภูมิชัย ม.3/12 0007640 บริหารหุ่นสวย เทคนิกนักกีฬา
169 3/2/2558 18000 ด.ญ.สิริโสภา พรประสิทธิ์ ม.3/2 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
170 12/2/2558 17979 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่แทน ม.3/2 0034103 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
171 12/2/2558 17998 ด.ญ.วาสนา สกลนุกรกิจ ม.3/2 0022598 รวมสูตรการผสมค็อกเทลนานาชาติ
172 13/2/2558 17961 ด.ช.จิรวัฒน์ แย้มโสพิศ ม.3/2 0009428 ป่าไม้กับการพัฒนาที่ดิน
173 11/2/2558 18011 ด.ช.นาคินทร์ เขียวคำ ม.3/3 0004163 เรื่องของน้ำพุ
174 12/2/2558 18017 ด.ช.วิวัฒน์ ธรรมโส ม.3/3 0039844 ต่วยตูน ปีที่ 43 เล่มที่ 7 (100฿)
175 12/2/2558 18021 ด.ช.อลงกรณ์ สุขกะสวน ม.3/3 0039143 Plus!! วิทยาศาสตร์++ สำรวจร่างกายมนุษย์ (229฿)
176 13/2/2558 18004 ด.ช.จิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.3/3 0038180 แจ๊ค ณ ขอบฟ้า (128฿)
177 13/2/2558 18038 ด.ญ.สุกัญญา สนั่นเวียง ม.3/3 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
178 19/11/2557 18065 ด.ญ.กฤษติยาภรณ์ แจ่มคล้าย ม.3/4 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
179 24/12/2557 18079 ด.ญ.ปิยฉัตร ม่วงมี ม.3/4 0023875 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
180 29/12/2557 18067 ด.ญ.กัญญารัตน์ เกตุแก้ว ม.3/4 0038588 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
181 4/2/2558 18093 ด.ญ.อภิญญา บึงมุม ม.3/4 0018452 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : การบวก การลบ
182 11/2/2558 18075 ด.ญ.นวรัตน์ เหมษี ม.3/4 0039786 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
183 12/2/2558 18077 ด.ญ.นุชสรา รัศมี ม.3/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
184 29/12/2557 19818 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อ่อนท้าว ม.3/5 0038583 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 6 (189฿)
185 12/1/2558 18105 ด.ช.นิรมิต แต่งทรง ม.3/5 0017359 108 เมนูอาหารว่าง ขนมและไอสครีมสไตล์ญี่ปุ่น
186 3/2/2558 18101 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญมีบุตร ม.3/5 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
187 3/2/2558 18108 ด.ช.ภาณุ แซ่จง ม.3/5 0038112 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ (139฿)
188 4/2/2558 18134 ด.ญ.วัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.3/5 0015991 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
189 18/11/2557 18166 ด.ช.ระพีพัฒน์ นาคสุข ม.3/6 0039080 GAT มหาสนุก 4 (139฿)
190 29/1/2558 18162 ด.ช.ปิยะวัฒน์ หมื่นสีพรม ม.3/6 0012738 บอนไซ
191 4/2/2558 18169 ด.ช.รุจนโรจน์ เตมีรัสมี ม.3/6 0037191 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
192 4/2/2558 18170 ด.ช.วรนัน กิจบำรุง ม.3/6 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
193 4/2/2558 18177 ด.ช.อิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ ม.3/6 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
194 10/2/2558 18141 ด.ช.กรรณพจน์ ฤทธิ์รักษ์ ม.3/6 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
195 11/2/2558 18156 ด.ช.ธิติวุฒิ สุดชา ม.3/6 0025397 กินอยู่อย่างไร ไม่ให้ข้อเสื่อม
196 11/2/2558 18183 ด.ญ.วรัญชลี ประทุมรัตน์ ม.3/6 0014208 เอมิลยอดนักสืบ
197 12/2/2558 18149 ด.ช.ชินกร สิมลีย์ ม.3/6 0017490 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
198 12/2/2558 18153 ด.ช.แทนไท สุกแก้ว ม.3/6 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
199 12/2/2558 18172 ด.ช.สุวรรณชัย ยังฉิม ม.3/6 0038418 สนุกกับภาษาตากาล็อก รากภาษาของฟิลิปปินส์ (180฿)
200 13/2/2558 18158 ด.ช.ปฏิกานต์ ปัญญา ม.3/6 0019369 รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
201 19/11/2557 18064 ด.ช.อัมมาร์ อับดุลเลาะ ม.3/7 0018328 รวเว็บสุดยอดเทคโนโลยี
202 12/1/2558 18202 ด.ช.ศรัณยู สวนมะพลับ ม.3/7 0012494 นิทานโบราณคดี
203 14/1/2558 18186 ด.ช.เกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ ม.3/7 0038577 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 3 ตอน ห้ามทัพภูตเรือยักษ์ พิทักษ์เมืองท่ามาเลเซีย (169฿)
204 2/2/2558 18189 ด.ช.ฉัตรชัย แก้วโบราณ ม.3/7 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
205 13/2/2558 18193 ด.ช.ณัฐพงษ์ กระต่ายเล็ก ม.3/7 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
206 12/8/2557 17900 ด.ช.คณานนท์ พวงทอง ม.3/8 0021914 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 1
207 19/12/2557 17907 ด.ช.สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ ม.3/8 0002280 nero 7 เขียน CD/DVD และสร้างสรรค์งานบันเทิง
208 6/2/2558 17920 ด.ญ.วัลลภา วงศินา ม.3/8 0038136 Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง (139฿)
209 6/2/2558 17921 ด.ญ.วิรดา อินทรกำแหง ม.3/8 0038101 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ (139฿)
210 12/2/2558 18129 ด.ญ.นุรี แก้วเเกมจันทร์ ม.3/8 0034204 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดินแดนอาถรรพณ์
211 13/2/2558 17903 ด.ช.ปรัตถกร เลี่ยว ม.3/8 0024965 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
212 12/2/2558 19171 ด.ญ.สโรชา ปั้นพานิช ม.3/9 0018027 การประกวดหนังสือดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2515 – 2545
213 13/2/2558 18263 ด.ญ.อมรา สารภีทอง ม.3/9 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
214 12/2/2558 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.4/2 0026481 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
215 1/12/2557 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.4/3 0021563 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
216 11/2/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.4/3 0007772 การศึกษา ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต
217 2/2/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.4/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
218 11/2/2558 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.4/4 0005912 พืชพรรณไม้มงคล
219 11/2/2558 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.4/4 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
220 11/2/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.4/4 0023036 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่29
221 12/2/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.4/4 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
222 13/2/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.4/4 0022278 งานร้อยดอกไม้
223 22/12/2557 17525 นายทนงศักดิ์ วงษ์เกิด ม.4/5 0022583 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
224 13/2/2558 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.4/5 0019807 แฮนด์บอล
225 13/2/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.4/5 0038435 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร (139฿)
226 13/2/2558 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.4/5 0021126 การเลี้ยงสุกร
227 9/12/2557 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.4/6 0021107 วิทยาศาสตร์กับกีฬา
228 19/12/2557 17707 นายพิเชษฐ์ เหมือนศาสตร์ ม.4/6 0003830 ความรู้เรื่องกิน
229 29/12/2557 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.4/6 0021695 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
230 30/12/2557 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.4/6 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
231 12/1/2558 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.4/6 0019135 วันสำคัญของเรา
232 15/1/2558 19746 นายไกรวิชญ์ จันสมุทร ม.4/6 0005023 ประเพณีโบราณไทย พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีทำบุญวันเกิด พิธี 12 เดือน ฯลฯ
233 13/2/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.4/6 0036051 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ
234 13/2/2558 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล ม.4/6 0013871 เทเบิลเทนนิส
235 13/2/2558 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.4/6 0019831 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
236 20/11/2557 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ ม.4/7 0000590 แจ่มใสไปกับวิตามิน
237 5/12/2557 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.4/7 0016448 แต่งบ้านสวยด้วยงานโครเชต์
238 30/1/2558 17711 นายภานุวัฒน์ อิสเฮาะ ม.4/7 0035670 ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม
239 2/2/2558 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค ม.4/7 0038032 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
240 6/2/2558 17530 นายปริญญา อิ่มใจ ม.4/7 0005667 ความรู้คู่บ้าน
241 11/2/2558 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.4/7 0010786 108 เมนูเพื่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร
242 13/2/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.4/7 0038917 ลา ฟลอร่า มาเลเซีย สุดยอด (169฿)
243 21/11/2557 17634 นางสาวอนงค์ทิพย์ มั่นสุ่ม ม.4/8 0038514 รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน (80฿)
244 11/2/2558 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.4/8 0016210 คณิตคิดเร็วคิดลัด (60฿)
245 12/2/2558 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด ม.5/1 0024642 หมอบรัดเลย์
246 10/2/2558 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ ม.5/3 0011258 แสงโสม
247 24/12/2557 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.5/4 0023300 Flowers
248 11/2/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.5/4 0004368 ของดีมีในศาสนาพุทธ
249 11/2/2558 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน ม.5/4 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
250 12/2/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.5/4 0019649 72 ปี รัฐสภาไทย
251 12/2/2558 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง ม.5/4 0025136 การงานคือการปฏิบัติธรรม
252 13/2/2558 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา ม.5/4 0013632 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
253 24/12/2557 17085 นายไชยวัฒน์ แทวกระโทก ม.5/5 0024764 วัยรุ่น
254 9/2/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.5/5 0036272 ผลงานชิ้นเอกของเบสส์ : A Masterpiece for Bess
255 11/2/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.5/5 0026091 การออกแบบการพิมพ์
256 12/2/2558 16609 นายนวพรรษ มาสา ม.5/5 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
257 12/2/2558 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง ม.5/5 0009203 วิชาการขยายพันธุ์พืช
258 10/2/2558 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม ม.5/6 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
259 11/2/2558 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ ม.5/6 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
260 12/2/2558 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง ม.5/6 0004718 อะตอม ดวงดาว และมนุษย์
261 12/2/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.5/6 0026321 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
262 12/2/2558 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม ม.5/6 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
263 12/2/2558 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง ม.5/6 0021853 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
264 12/2/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.5/6 0022271 จักรวาลและอวกาศ
265 13/2/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.5/6 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
266 15/1/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.5/7 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
267 2/2/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.5/7 0039313 เสน่ห์ภาษาลาว (220฿)
268 4/2/2558 16829 นายวรายุทธ กุศล ม.5/7 0017358 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
269 12/2/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.5/7 0018455 ตามหาเซนน่า ตอนที่ 1
270 12/2/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.5/7 0001132 โรคกระเพาะ
271 12/2/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.5/7 0023845 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
272 12/2/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.5/7 0023894 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
273 13/2/2558 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน ม.5/8 0039652 บิดเล่น ๆ เป็นรูบิค Rubik’s Cube (99฿)
274 24/12/2557 16396 นายสมรักษ์ ศรีลากูล ม.6/3 0036846 ชวนมา “แปรรูป & ถนอมอาหาร” กัันเถอะ (125฿)
275 10/2/2558 16408 นางสาวปาริชาติ กลมพันธ์ ม.6/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
276 12/1/2558 16193 นายภวรรัชต์ รอดดี ม.6/6 0022483 รวมสูตรเบเกอรี่ เค้ก ทาร์ท พาย มูส พุดดิ้ง
277 26/1/2558 16303 นายสิทธิพร จิตตะบุตร ม.6/6 0036228 โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์ ตอน พายุร้ายทะเลลึก เล่ม 3

ค้างส่ง 754 รายการ

101 29/1/2558 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ ม.1/1 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
102 29/1/2558 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.1/1 0039317 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 7 แอล กับกำไลสลายเวท (160฿)
191 9/2/2558 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.1/1 0039797 พญาสีดอ (100฿)
285 11/2/2558 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ ม.1/1 0019620 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม1
286 11/2/2558 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม ม.1/1 0037634 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
375 12/2/2558 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.1/1 0000785 หัวใจนักรบ
376 12/2/2558 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ ม.1/1 0021940 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 4
377 12/2/2558 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.1/1 0039806 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
378 12/2/2558 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.1/1 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
475 13/2/2558 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ ม.1/1 0018495 สื่อธรรมชาติ เล่ม1 ประถมศึกษา
2 4/7/2557 19600 ด.ญ.รัตนาภรณ์ (เพื่อนบอกออก งดยืม) สอนเถื่อน ม.1/10 0002142 แรงเงา
4 16/7/2557 19578 ด.ช.ภูมินทร์ (ไม่มาสอบ ค้างส่ง งดยืม) เวียนนอก ม.1/10 0006491 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
6 29/7/2557 19576 ด.ช.ภานุพงษ์ (ไม่มาสอบ ค้างส่ง งดยืม) เซ็นกลาง ม.1/10 0020648 สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
35 9/12/2557 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.1/10 0024125 อาหารอร่อย : Food
57 25/12/2557 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.1/10 0038910 Dracular แดร็กคูลา ราชาผีดูดเลือด (149฿)
127 2/2/2558 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ ม.1/10 0024022 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
196 9/2/2558 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.1/10 0019591 อาณาจักรพืช
201 9/2/2558 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี ม.1/10 0024078 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
414 12/2/2558 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.1/10 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
415 12/2/2558 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร ม.1/10 0024005 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
416 12/2/2558 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ ม.1/10 0038899 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ท่องโลกจุลินทรีย์ (185฿)
417 12/2/2558 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม ม.1/10 0037379 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ 3 ตอนเจ้าหนูกิลบกผู้พิชิตโจทย์เรขาคณิตพิศวง (185฿)
512 13/2/2558 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ ม.1/10 0024136 อาหารอร่อย : Food
513 13/2/2558 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ ม.1/10 0023996 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
514 13/2/2558 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ ม.1/10 0038392 อ่านสนุก ปลุกสำนึก (90฿)
515 13/2/2558 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง ม.1/10 0035668 ตะลุยโลกใต้พิภพ
516 13/2/2558 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.1/10 0036815 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 1 ตอน จุดเริ่มต้นของโชคชะตา (159฿)
517 13/2/2558 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.1/10 0035674 ตะลุย DNA พิศวง
518 13/2/2558 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.1/10 0024081 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
519 13/2/2558 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.1/10 0018475 คณิตศาสตร์สนสนุก : มนุษย์ต่างดาวเยือนโลก เล่ม4
520 13/2/2558 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน ม.1/10 0036765 แก็งซ่าท้าทดลอง 8 รหัสลับพันธุกรรม (158฿)
521 13/2/2558 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช ม.1/10 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
522 13/2/2558 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน ม.1/10 0024025 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
523 13/2/2558 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี ม.1/10 0036885 พวกเราแปลงร่างได้ (138฿)
524 13/2/2558 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.1/10 0021532 อาหารว่างและขนมหวานไทย
532 13/2/2558 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี ม.1/10 0039756 ครอบครัวที่รัก (100฿)
40 16/12/2557 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง ม.1/11 0024116 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
41 16/12/2557 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง ม.1/11 0024023 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
48 22/12/2557 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.1/11 0024313 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
58 25/12/2557 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ ม.1/11 0024026 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
69 30/12/2557 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา ม.1/11 0037983 รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อน (180฿)
92 15/1/2558 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน ม.1/11 0024002 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
128 2/2/2558 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด ม.1/11 0039721 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
129 2/2/2558 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.1/11 0024205 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
130 2/2/2558 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.1/11 0024191 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
175 6/2/2558 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก ม.1/11 0038469 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
197 9/2/2558 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง ม.1/11 0024200 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
198 9/2/2558 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.1/11 0039723 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
228 10/2/2558 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ ม.1/11 0024142 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
229 10/2/2558 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.1/11 0023991 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
300 11/2/2558 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ ม.1/11 0024063 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
302 11/2/2558 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.1/11 0019617 เทคนิคการวาดเส้นดินสอสี
418 12/2/2558 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.1/11 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
419 12/2/2558 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.1/11 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
420 12/2/2558 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข ม.1/11 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
423 12/2/2558 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต ม.1/11 0024133 อาหารอร่อย : Food
525 13/2/2558 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.1/11 0023979 ฉันไม่ยอม : Problems
526 13/2/2558 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.1/11 0024027 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
527 13/2/2558 19636 ด.ญ.นันทิดา ตระกูลวงษ์ ม.1/11 0038506 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
528 13/2/2558 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.1/11 0039574 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
12 11/11/2557 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู ม.1/12 0024043 โรงเรียนของเรา : Our School
14 14/11/2557 19677 ด.ญ.จิดาภา เชี่ยวบัญชี ม.1/12 0036779 กบนอกกะลา : วิถีไอยรา ศักดาก้องโลก 2 เล่ม 69 (180฿)
59 25/12/2557 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.1/12 0024314 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
91 15/1/2558 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.1/12 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
131 2/2/2558 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว ม.1/12 0039651 50 นิทานอีสป 2 ภาษา ชุด สร้างลูกรักเป็นนักคิด (170฿)
140 3/2/2558 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.1/12 0014653 กรรมลิขิต
141 3/2/2558 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.1/12 0021610 สอนวิทย์คิดสนุก 1
142 3/2/2558 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา ม.1/12 0036218 ต้นไม้แห่งชีวิต : Tree of life
143 3/2/2558 19674 ด.ญ.กัญญารัตน์ กะนุสิน ม.1/12 0039206 สถิติ (Statistics) (145฿)
199 9/2/2558 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข ม.1/12 0017045 ฝ่าทะเลมรสุม
200 9/2/2558 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว ม.1/12 0035728 ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจังนะ
230 10/2/2558 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด ม.1/12 0023978 ฉันไม่ยอม : Problems
301 11/2/2558 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.1/12 0038807 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
421 12/2/2558 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.1/12 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
422 12/2/2558 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ ม.1/12 0024058 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
529 13/2/2558 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.1/12 0039795 พญาสีดอ (100฿)
530 13/2/2558 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ ม.1/12 0037674 เราคืออาเซียน ลาว (75฿)
531 13/2/2558 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ ม.1/12 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
192 9/2/2558 19256 ด.ญ.พัชรี หมื่นสีพรม ม.1/2 0018631 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
215 10/2/2558 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว ม.1/2 0015722 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
216 10/2/2558 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.1/2 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
287 11/2/2558 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.1/2 0017974 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
476 13/2/2558 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล ม.1/2 0037710 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
477 13/2/2558 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ ม.1/2 0037240 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
72 6/1/2558 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.1/3 0034143 มหันตภัยโลกร้อน
77 12/1/2558 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด ม.1/3 0012358 เมื่อฉันหายใจ
89 14/1/2558 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม ม.1/3 0037138 กบนอกกะลา : ข้าวของแผ่นดิน 1 เล่ม 79 (180฿)
111 30/1/2558 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง ม.1/3 0038589 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาขนหัวลุก (199฿)
217 10/2/2558 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.1/3 0038151 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
288 11/2/2558 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา ม.1/3 0035725 ชาร์เลอมาญและกำเนิดยุโรปตะวันตก เล่ม 7
289 11/2/2558 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ ม.1/3 0023985 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
290 11/2/2558 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.1/3 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
379 12/2/2558 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.1/3 0024120 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
381 12/2/2558 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง ม.1/3 0037146 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : อวกาศสุดท้าทาย (175฿)
382 12/2/2558 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.1/3 0039256 คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ (165฿)
383 12/2/2558 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.1/3 0019847 เกร็ดสนุกในอดีต
384 12/2/2558 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย ม.1/3 0038922 ลาฟลอร่า อเมริกาสุดยอด (169฿)
478 13/2/2558 19274 ด.ช.ทยา แคนดา ม.1/3 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
479 13/2/2558 19292 ด.ญ.ณิภาพร น่วมเปรม ม.1/3 0039263 ไม่ยากถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์ (145฿)
507 13/2/2558 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี ม.1/3 0022113 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
218 10/2/2558 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.1/4 0023989 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
291 11/2/2558 19318 ด.ช.นรินทร์ แต่งทรง ม.1/4 0023936 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
292 11/2/2558 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง ม.1/4 0023976 ฉันไม่ยอม : Problems
481 13/2/2558 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.1/4 0024064 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
482 13/2/2558 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ ม.1/4 0024148 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
125 2/2/2558 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น ม.1/5 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
161 4/2/2558 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.1/5 0036232 ดิโอแมน ภาค อันดราคาซัคค์
293 11/2/2558 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ ม.1/5 0037568 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ เล่ม 1 (165฿)
294 11/2/2558 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ ม.1/5 0024067 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
295 11/2/2558 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ ม.1/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
385 12/2/2558 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว ม.1/5 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
386 12/2/2558 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน ม.1/5 0024146 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
387 12/2/2558 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน ม.1/5 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
388 12/2/2558 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง ม.1/5 0036127 อัจฉริยะเลขคณิต! เล่ม 1
389 12/2/2558 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง ม.1/5 0026359 การเลี้ยงสุกร
390 12/2/2558 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.1/5 0020525 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม1
391 12/2/2558 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.1/5 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
392 12/2/2558 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.1/5 0038182 เทคนิคการร้อยลูกปัด (150฿)
408 12/2/2558 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา ม.1/5 0018319 มองภาษาอย่างสร้างสรรค์
483 13/2/2558 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ ม.1/5 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
484 13/2/2558 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก ม.1/5 0009427 ป่าไม้กับการพัฒนาที่ดิน
485 13/2/2558 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด ม.1/5 0021605 การแปรรูปผลไม้ แช่อิ่ม เชื่อม อบแห้ง ฉาบ
486 13/2/2558 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช ม.1/5 0019905 เก่งอาเซียน ฉบับนักเรียน (49฿)
487 13/2/2558 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว ม.1/5 0022796 เค้กมองต์บลังและขนมเกาลัดญี่ปุ่น
488 13/2/2558 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.1/5 0023940 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
489 13/2/2558 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข ม.1/5 0018769 ตำรับน้ำดื่มสมุนไพร
490 13/2/2558 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า ม.1/5 0022684 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม1
491 13/2/2558 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.1/5 0017516 ทำอย่างไรให้ปลอดโรค
533 13/2/2558 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.1/5 0036896 บ้านไม้ชายคลอง (175฿)
38 15/12/2557 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ ม.1/6 0038499 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
113 30/1/2558 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.1/6 0037181 มาเลเซีย (170฿)
162 4/2/2558 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.1/6 0038197 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี
163 4/2/2558 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.1/6 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
164 4/2/2558 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.1/6 0036852 การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ (165฿)
193 9/2/2558 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.1/6 0021423 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
219 10/2/2558 19397 ด.ช.ีจีระศักดิ์ แก้วพรม ม.1/6 0023973 ฉันไม่ยอม : Problems
220 10/2/2558 19399 ด.ช.รฐกร จันลา ม.1/6 0038885 ชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ตอน ความลับของอากาศ (185฿)
296 11/2/2558 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.1/6 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
297 11/2/2558 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด ม.1/6 0038498 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาลาว (180฿)
393 12/2/2558 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม ม.1/6 0018326 ชีวิตคนรักปลาแห่งบ้านชายคลอง
394 12/2/2558 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี ม.1/6 0021165 แมวไทย
395 12/2/2558 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี ม.1/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
396 12/2/2558 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น ม.1/6 0024082 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
397 12/2/2558 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ ม.1/6 0021650 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
407 12/2/2558 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี ม.1/6 0035035 น้ำผักผลไม้
492 13/2/2558 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ ม.1/6 0023953 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
493 13/2/2558 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.1/6 0024106 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
494 13/2/2558 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.1/6 0037180 มาเลเซีย (170฿)
15 17/11/2557 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.1/7 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
20 18/11/2557 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ ม.1/7 0036617 การทำดอกไม้จากต้นโสน
24 19/11/2557 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ ม.1/7 0024138 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
28 1/12/2557 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.1/7 0024135 อาหารอร่อย : Food
36 11/12/2557 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม ม.1/7 0021575 สบู่แฟนซี
49 23/12/2557 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.1/7 0003532 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
63 29/12/2557 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ ม.1/7 0018114 โคลงนิราศนริทร์
81 13/1/2558 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.1/7 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
173 6/2/2558 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง ม.1/7 0027954 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
202 9/2/2558 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ ม.1/7 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
221 10/2/2558 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ ม.1/7 0021792 บริหารกาย สไตล์ใหม่
398 12/2/2558 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.1/7 0037746 กบนอกกะลา เล่ม 90 นักบินเส้นทางท้าฝัน (180฿)
399 12/2/2558 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.1/7 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
400 12/2/2558 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.1/7 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
495 13/2/2558 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล ม.1/7 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
496 13/2/2558 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.1/7 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
497 13/2/2558 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ ม.1/7 0024209 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
498 13/2/2558 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ ม.1/7 0036854 เอาชีวิตรอดในร่างกายมนุษย์ 3 (148฿)
499 13/2/2558 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ ม.1/7 0016946 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ ผจญภัยในร่างกาย
500 13/2/2558 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา ม.1/7 0012354 ฝุ่นหนีเที่ยว
501 13/2/2558 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ ม.1/7 0039184 ตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ภารกิจพิชิตแอฟริกา (158฿)
502 13/2/2558 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ ม.1/7 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
536 13/2/2558 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข ม.1/7 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
56 25/12/2557 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า ม.1/8 0037722 ความสุขของกะทิ (235฿)
68 30/12/2557 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ ม.1/8 0011578 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
73 6/1/2558 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน ม.1/8 0018571 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
112 30/1/2558 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.1/8 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
194 9/2/2558 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา ม.1/8 0038116 Grammar ไม่น่าเบื่อ (220฿)
195 9/2/2558 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง ม.1/8 0039575 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
222 10/2/2558 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.1/8 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
223 10/2/2558 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง ม.1/8 0038576 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 1 ตอน ภูตพญานาคแม่น้ำโขงโยงสัมพันธ์ไทยลาว (169฿)
224 10/2/2558 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.1/8 0021725 ศิลปะการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานตกแต่งจากโครเชต์ด้ายถัก
380 12/2/2558 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.1/8 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
401 12/2/2558 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.1/8 0037852 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
402 12/2/2558 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด ม.1/8 0039222 101 เทคนิคเจ๋ง เรียนเก่งไม่ยาก (185฿)
403 12/2/2558 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ ม.1/8 0024689 เรื่องวุ่นๆ ในปราสาท
404 12/2/2558 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น ม.1/8 0037088 แผ่นดินไหว ภัยใกลตัว (65฿)
405 12/2/2558 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน ม.1/8 0024207 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
406 12/2/2558 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน ม.1/8 0038815 Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราผู้เลอโฉม (79฿)
480 13/2/2558 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก ม.1/8 0039809 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
503 13/2/2558 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.1/8 0037558 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 1 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย (100฿)
504 13/2/2558 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา ม.1/8 0036508 คู่มือ-เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1
505 13/2/2558 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน ม.1/8 0020307 แกะรอยฆาตกรรม
506 13/2/2558 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.1/8 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
508 13/2/2558 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู ม.1/8 0038593 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์สุดยี้ (199฿)
509 13/2/2558 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.1/8 0038470 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
510 13/2/2558 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.1/8 0038470 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
50 23/12/2557 19533 ด.ช.ประกิต สันทาสุนัย ม.1/9 0039249 Why? วิทย์ในชีวิตประจำวัน (148฿)
126 2/2/2558 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.1/9 0021149 เทียนขนมหวาน
138 3/2/2558 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.1/9 0001973 รู้ทันเงินเฟ้อ
139 3/2/2558 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย ม.1/9 0018798 เทวรูปพระกาฬ
174 6/2/2558 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยทอง ม.1/9 0010353 อด ลด อ้วน
225 10/2/2558 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล ม.1/9 0024193 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
226 10/2/2558 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง ม.1/9 0024224 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
227 10/2/2558 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ ม.1/9 0022760 น้ำผลไม้และผักเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
298 11/2/2558 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.1/9 0023955 เคร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sedness
299 11/2/2558 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง ม.1/9 0037680 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
409 12/2/2558 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.1/9 0024059 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
410 12/2/2558 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง ม.1/9 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
411 12/2/2558 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.1/9 0021729 เมื่อเมฆกลั่นฝน
412 12/2/2558 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ ม.1/9 0024204 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
413 12/2/2558 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี ม.1/9 0037790 พระอานนท์ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้า (139฿)
511 13/2/2558 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส ม.1/9 0024214 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
95 27/1/2558 18487 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ล่ามละคร ม.2/1 0038925 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
105 30/1/2558 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.2/1 0026556 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
121 2/2/2558 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง ม.2/1 0039763 สิ่งลี้ลับในโลกของเรา เล่ม 1 ผจญภัยในดินแดนลี้ลับ (199฿)
151 4/2/2558 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.2/1 0021338 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
159 4/2/2558 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ ม.2/1 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
181 9/2/2558 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ ม.2/1 0021727 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ดอกไม้ไหมพรม (89฿)
250 11/2/2558 18528 ด.ญ.สมาพร เพชรราช ม.2/1 0037452 คู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ม.2 (139฿)
459 13/2/2558 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.2/1 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
11 11/11/2557 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.2/10 0038147 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
27 1/12/2557 18989 ด.ช.วราวัฒน์ จันต๊ะเทพ ม.2/10 0026161 ครอบครัวตึ๋งหนืดฉบับเหนียวหนึบ รวมตอนเด็ดจากเล่ม 1-3 (59฿)
44 18/12/2557 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู ม.2/10 0016888 แม่
53 24/12/2557 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี ม.2/10 0023060 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่32
54 25/12/2557 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม ม.2/10 0003243 คนอยู่วัด
67 30/12/2557 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ ม.2/10 0000254 มหาบุรุษ
70 2/1/2558 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ ม.2/10 0035693 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
96 27/1/2558 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม ม.2/10 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
97 28/1/2558 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง ม.2/10 0038142 ธรรมะมหานคร (79฿)
124 2/2/2558 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ ม.2/10 0018104 โคลงนิราศนริทร์
152 4/2/2558 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย ม.2/10 0036283 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องสิงสาราสัตว์
154 4/2/2558 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง ม.2/10 0014329 พระจันทร์เสี้ยว
155 4/2/2558 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ ม.2/10 0011345 ศกุนตลา
156 4/2/2558 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด ม.2/10 0038512 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
157 4/2/2558 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ ม.2/10 0038804 The Old Woman Who Lived in a shoe บ้านรองเท้ายักษ์มหัศจรรย์ (65฿)
158 4/2/2558 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ ม.2/10 0038616 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม (139฿)
160 4/2/2558 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ ม.2/10 0039798 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
165 4/2/2558 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ ม.2/10 0017765 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
188 9/2/2558 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย ม.2/10 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
277 11/2/2558 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง ม.2/10 0036103 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี (199฿)
280 11/2/2558 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย ม.2/10 0002912 เรื่องของน้ำพุ
349 12/2/2558 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข ม.2/10 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
470 13/2/2558 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล ม.2/10 0006067 สนทนาธรรมกับชาวกัมพูชา
471 13/2/2558 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช ม.2/10 0036281 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์
3 7/7/2557 18777 ด.ช.ธนัชพล (ค้างส่ง21175 งดยืม) กาฬภักดี ม.2/11 0021175 คู่มือการเพาะเห็ด
31 5/12/2557 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก ม.2/11 0026695 เชือกถักหลากสีสัน หลายสไตล์
32 5/12/2557 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น ม.2/11 0026319 ผักสวนครัว
33 5/12/2557 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม ม.2/11 0017100 ดนตรีในวิถีชีวิตไทย
34 5/12/2557 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว ม.2/11 0038747 เทวากับซาตาน (345฿)
37 15/12/2557 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย ม.2/11 0022051 คู่มือการเลี้ยงแพะและแกะ
47 19/12/2557 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต ม.2/11 0022907 รวมสูตรเบเกอรี่ เค้ก พาย พุดดิ้ง เพสตรี้ ทาร์ท และมูส
55 25/12/2557 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ ม.2/11 0026461 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
107 30/1/2558 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ ม.2/11 0022797 27 เมนูเด็ดการทำขนมวัฟเฟิล
137 3/2/2558 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า ม.2/11 0019722 กาลิเลโอ กาลิเลอี
253 11/2/2558 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย ม.2/11 0035615 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
261 11/2/2558 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก ม.2/11 0005886 เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์
279 11/2/2558 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง ม.2/11 0022630 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
341 12/2/2558 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี ม.2/11 0021007 การเลี้ยงโคเนื้อ
344 12/2/2558 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.2/11 0026340 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
347 12/2/2558 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค ม.2/11 0021408 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดับผ้าสักหลาด
350 12/2/2558 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.2/11 0017466 ทวีปอเมริกาอารยธรรมดึกดำบรรพ์
353 12/2/2558 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา ม.2/11 0022165 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : เลขคณิตคิดเร็ว
358 12/2/2558 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ ม.2/11 0019841 รูปโฉมสวยงามด้วยการนวด
359 12/2/2558 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก ม.2/11 0026684 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
362 12/2/2558 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล ม.2/11 0037044 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน เศษส่วนแสนสนุก
363 12/2/2558 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว ม.2/11 0005578 หลักการเบื้องต้นในการจัดตู้ปลา
364 12/2/2558 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.2/11 0037233 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
367 12/2/2558 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย ม.2/11 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
368 12/2/2558 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ ม.2/11 0039837 พุทธวจน ฉบับ ๑๓ ทาน (การให้) (100฿)
373 12/2/2558 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร ม.2/11 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
425 12/2/2558 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ ม.2/11 0019110 ตรรกศาสตร์
461 13/2/2558 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ ม.2/11 0039772 38 เมนูชีวจิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ (235฿)
465 13/2/2558 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ ม.2/11 0039573 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
474 13/2/2558 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช ม.2/11 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
23 19/11/2557 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก ม.2/12 0038465 กระเป๋าหลากสไตล์ (240฿)
25 21/11/2557 18792 ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตรหาญ ม.2/12 0035701 แสงนั้นมิจางหาย
65 30/12/2557 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง ม.2/12 0020974 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
66 30/12/2557 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด ม.2/12 0039262 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
83 14/1/2558 18740 ด.ช.จิระพงศ์ จิรวิโรจน์เฟื่องฟู ม.2/12 0021922 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
88 14/1/2558 18869 ด.ช.รถเสน หอมรื่น ม.2/12 0016316 คำถามคาใจ เล่ม3
100 29/1/2558 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว ม.2/12 0023054 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 31
109 30/1/2558 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม ม.2/12 0004568 เจ้าจันทร์ผมหอม
123 2/2/2558 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง ม.2/12 0020597 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
214 10/2/2558 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน ม.2/12 0018099 โคลงนิราศนริทร์
251 11/2/2558 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น ม.2/12 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
335 12/2/2558 18609 ด.ญ.จตุพร อินทรปาลิต ม.2/12 0021450 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
337 12/2/2558 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ ม.2/12 0021366 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
339 12/2/2558 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ ม.2/12 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
346 12/2/2558 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก ม.2/12 0022641 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
357 12/2/2558 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ ม.2/12 0020509 การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับจากผ้านานาชนิด
361 12/2/2558 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ ม.2/12 0038077 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 2 (129฿)
366 12/2/2558 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.2/12 0026437 การปลูกและจัดสวนชา
372 12/2/2558 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ ม.2/12 0019623 หลากหลายเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
76 12/1/2558 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ ม.2/2 0014286 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
120 2/2/2558 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง ม.2/2 0039297 หัวขโมยแห่งบารามอส กับ มงกุฎแห่งใจ (295฿)
122 2/2/2558 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ ม.2/2 0034852 รู้จักแบงค์ชาติ
172 6/2/2558 18668 ด.ญ.พิวมล เกล้าผม ม.2/2 0017701 การอบรมพนักงานภัตตาคาร
183 9/2/2558 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย ม.2/2 0012704 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
212 10/2/2558 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.2/2 0012974 ชาวนาในเมืองไทย
213 10/2/2558 18778 ด.ช.กิตติพงษ์ ตั้นภูมี ม.2/2 0038270 สุขภาพดี หัวจรดเท้า…เช้าจรดเย็น (100฿)
255 11/2/2558 18694 ด.ช.ภาสกร ศรีพนม ม.2/2 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
281 11/2/2558 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด ม.2/2 0012707 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
303 11/2/2558 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม ม.2/2 0017982 ความลับหน้าร้อน
331 12/2/2558 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว ม.2/2 0039203 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ผ่าสมองสยองเกล้า (135฿)
338 12/2/2558 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง ม.2/2 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
348 12/2/2558 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง ม.2/2 0039787 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
352 12/2/2558 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล ม.2/2 0039075 การ์ตูนนอกกะลา เล่ม 116 กระเบน วิหคแห่งท้องน้ำ (180฿)
356 12/2/2558 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร ม.2/2 0039077 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 119 เรื่อง หมาหมา 4 ขาแดนมังกร ( 180฿)
71 6/1/2558 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.2/3 0022539 การจัดดอกไม้
86 14/1/2558 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร ม.2/3 0025549 พระพุทธศาสนากับโลกของการเปลี่ยนแปลง
87 14/1/2558 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ม.2/3 0037206 สัจธรรมสะท้อน (50฿)
110 30/1/2558 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.2/3 0000741 พลายมะลิวัลย์
171 6/2/2558 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร ม.2/3 0019794 แบดมินตัน (58฿)
180 9/2/2558 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข ม.2/3 0019202 มหัสจรรย์เหนือพิภพ
185 9/2/2558 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.2/3 0023071 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
186 9/2/2558 18854 ด.ช.นฤเบศ ลอยมั่นคง ม.2/3 0023014 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 26
210 10/2/2558 18501 ด.ช.ศักรินทร์ บุญนิ่ม ม.2/3 0022163 ร่างกายของเรา Human Body
211 10/2/2558 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ ม.2/3 0012495 นิทานโบราณคดี
252 11/2/2558 18623 ด.ญ.วรรณิษา อุดรเขตร ม.2/3 0035493 กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ เล่ม 2
263 11/2/2558 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา ม.2/3 0039792 พญาสีดอ (100฿)
365 12/2/2558 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล ม.2/3 0024226 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
458 13/2/2558 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ ม.2/3 0005462 แฮนด์บอลและวิธีการเล่น
467 13/2/2558 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน ม.2/3 0039783 ใบเอียง (100฿)
99 29/1/2558 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม ม.2/4 0025164 นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม
104 30/1/2558 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร ม.2/4 0035123 ตัวเติมฝัน
170 6/2/2558 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.2/4 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
345 12/2/2558 18695 ด.ช.ภูภัฎ จันทร์ชนะ ม.2/4 0036812 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับปริศนาเขาวงกรต (229฿)
473 13/2/2558 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล ม.2/4 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
90 15/1/2558 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ ม.2/5 0005091 การจัดสวน
106 30/1/2558 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน ม.2/5 0039197 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 3 โลกแห่งแสงสี (158฿)
343 12/2/2558 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา ม.2/5 0021626 งานปักผ้าแสนสวยด้วยด้ายและริบบิ้น
472 13/2/2558 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง ม.2/5 0037137 กบนอกกะลา : เปลี่ยนอวัยวะภารกิจเปลี่ยนชีวิต เล่ม 73 (180฿)
8 11/8/2557 19765 ด.ช.อนุรักษ์ (ค้างส่ง 16930 งดยืม) กล่อมกำเนิด ม.2/6 0016930 ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย
18 18/11/2557 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ ม.2/6 0023137 การสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF Animation
19 18/11/2557 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี ม.2/6 0038471 ศิลปะการพับดอกบัว (170฿)
79 13/1/2558 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย ม.2/6 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
108 30/1/2558 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี ม.2/6 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
153 4/2/2558 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ ม.2/6 0026370 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
187 9/2/2558 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย ม.2/6 0024307 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
189 9/2/2558 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา ม.2/6 0017957 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
262 11/2/2558 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย ม.2/6 0035644 เก่ง TENSE !
284 11/2/2558 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา ม.2/6 0038787 ดูแลตนเองตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
304 11/2/2558 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี ม.2/6 0014227 เอมิลยอดนักสืบ
336 12/2/2558 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี ม.2/6 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
340 12/2/2558 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า ม.2/6 0004381 ภัยจากอาหาร (35฿)
342 12/2/2558 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง ม.2/6 0039074 กบนอกกะลา เล่ม 114 ตอนเปิดต้นตำรับสูตรลับกว่าจะเป็นเชพ (180฿)
354 12/2/2558 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง ม.2/6 0021507 การประดิษฐ์กระเป๋าจากลูกปัด
355 12/2/2558 18906 ด.ช.เศรษฐศักดิ์ วงษ์คำ ม.2/6 0010820 สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
360 12/2/2558 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง ม.2/6 0031050 สิงโตสำนึกผิด
369 12/2/2558 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า ม.2/6 0020786 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
370 12/2/2558 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม ม.2/6 0018689 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
371 12/2/2558 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.2/6 0021730 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ดอกไม้ไหมพรม (89฿)
424 12/2/2558 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา ม.2/6 0013713 รวมเรื่องสั้นขนหัวลุก บึงปีศาจ
426 12/2/2558 19809 ด.ญ.กัญญาวี กาญจนดี ม.2/6 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
462 13/2/2558 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส ม.2/6 0037039 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
534 13/2/2558 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม ม.2/6 0039781 ใบเอียง (100฿)
29 2/12/2557 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด ม.2/7 0039286 เพลงอาเซียน (130฿)
80 13/1/2558 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ ม.2/7 0016943 ช่างสำราญ
184 9/2/2558 18713 ด.ญ.ฐามณี พูลเจริญ ม.2/7 0038587 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 2 (179฿)
256 11/2/2558 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ ม.2/7 0021712 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีเพื่อคนที่คุณรักและธุรกิจที่สดใส (89฿)
259 11/2/2558 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน ม.2/7 0011922 Chocolate Cookery
260 11/2/2558 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ ม.2/7 0020783 ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น
265 11/2/2558 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ ม.2/7 0022423 ทอฟฟี่ผลไม้หลากรสหลายชนิด
266 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
267 11/2/2558 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง ม.2/7 0022815 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
282 11/2/2558 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ ม.2/7 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
334 12/2/2558 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล ม.2/7 0000676 พลายจำปา
460 13/2/2558 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล ม.2/7 0038798 อร่อยสุดฤทธิ์ น้ำพริก 4 ภาค (39฿)
26 1/12/2557 18837 ด.ญ.ณัฐธิฌา กาญจน์สุวรรณ์ (เพื่อนแจ้งว่าไม่มา รร เลย) ม.2/8 0038098 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาวุธและชุดเกราะ (139฿)
45 18/12/2557 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน ม.2/8 0021111 หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง หลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่
93 21/1/2558 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช ม.2/8 0037386 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
268 11/2/2558 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.2/8 0038169 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว (139฿)
269 11/2/2558 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ ม.2/8 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
270 11/2/2558 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง ม.2/8 0038414 สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
271 11/2/2558 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน ม.2/8 0038082 A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก (130฿)
272 11/2/2558 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา ม.2/8 0038123 The Clumsy Crocodile แคสซี จระเข้สาวจอมซุ่มซ่าม (89฿)
273 11/2/2558 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ ม.2/8 0038105 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ (139฿)
274 11/2/2558 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง ม.2/8 0038158 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
283 11/2/2558 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา ม.2/8 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
333 12/2/2558 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ ม.2/8 0038108 โลกของเรา (115฿)
351 12/2/2558 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง ม.2/8 0038144 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
10 10/11/2557 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.2/9 0021325 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดีบเชือกถัก
13 12/11/2557 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร ม.2/9 0022949 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 16
84 14/1/2558 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ ม.2/9 0039283 Why? ปลา (148฿)
85 14/1/2558 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก ม.2/9 0038495 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
182 9/2/2558 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน ม.2/9 0026557 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ
254 11/2/2558 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง ม.2/9 0039287 เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา 1 (195฿)
257 11/2/2558 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ ม.2/9 0007705 ครอบครัวกลางถนน
258 11/2/2558 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.2/9 0000260 ชาวน้ำ (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (40฿)
264 11/2/2558 18774 ด.ญ.ปรียานุช ศรีวรสาร ม.2/9 0039154 ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ (145฿)
275 11/2/2558 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด ม.2/9 0035397 พระมหากัสสปะ
276 11/2/2558 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย ม.2/9 0014855 ประชุมโวหารสุนทรภู่
278 11/2/2558 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.2/9 0012591 บทละครพูดคำกลอน เรื่องพระร่วง
332 12/2/2558 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.2/9 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
463 13/2/2558 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ ม.2/9 0038932 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 1 ตอน สนุกกับประโยคภาษาอังกฤษ (195฿)
464 13/2/2558 18729 ด.ญ.สุทินา ถาวร ม.2/9 0001061 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
466 13/2/2558 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี ม.2/9 0037794 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
468 13/2/2558 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม ม.2/9 0039103 โคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์ ตอนความลับของร่างกายมนุษย์ (79฿)
469 13/2/2558 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน ม.2/9 0022580 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
78 13/1/2558 17949 ด.ญ.วชิรญา มณีแก้ว ม.3/1 0039207 ตามหาวัตสัน (115฿)
309 12/2/2558 17943 ด.ญ.ณัฐยา เทศรุ่งเรือง ม.3/1 0013498 ยายมาลี ส้มซ่า ฮ่า..ฮ่า..
429 13/2/2558 17926 ด.ช.นฤเบศ รัตนางกูร ม.3/1 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
430 13/2/2558 17930 ด.ช.อรรถวุฒิ สีสด ม.3/1 0037023 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
431 13/2/2558 17940 ด.ญ.ชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.3/1 0012498 สาวิตรี
169 6/2/2558 18278 ด.ช.นัทธพงศ์ พลีน้อย ม.3/10 0021596 งานถักโครเชต์หลากแบบหลายสไตล์ง่ายๆ ด้วยตนเอง
177 9/2/2558 18308 ด.ญ.ลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.3/10 0017583 เกิดเป็นหมอ
190 9/2/2558 19128 ด.ญ.ประภัสสร ธงอาษา ม.3/10 0021247 เสื่อกระจูดบ้านเนินฆ้อ กับห้าภูมิปัญญาชาวระยอง
1 30/6/2557 18327 ด.ช.นัธชัย (ลาออกแล้ว 37980 งดยืม) ชาติกานนท์ ม.3/11 0037980 หนูรู้จักอาเซียนขั้นเทพ (120฿)
52 24/12/2557 18313 ด.ช.กิตติคุณ พันธ์จบสิงห์ ม.3/11 0023075 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่34
61 29/12/2557 18343 ด.ช.สรรพวุธ สุขสิงห์ ม.3/11 0023082 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่35
62 29/12/2557 19129 ด.ช.นพเก้า ปันแก้ว ม.3/11 0023066 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่33
94 26/1/2558 19130 ด.ช.สุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.3/11 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
119 2/2/2558 18342 ด.ช.สมพงษ์ หงษ์อินทร์ ม.3/11 0017433 กล้วย ช่วยกู้ฐานะเร็วไว :ผลไม้แห่งนักปราชญ์
178 9/2/2558 18332 ด.ช.ปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.3/11 0037360 samurai ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย (99฿)
179 9/2/2558 18349 ด.ช.อันดา พวงลัดดา ม.3/11 0022532 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 3
208 10/2/2558 18344 ด.ช.สหรัฐ บุตรสอน ม.3/11 0023048 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 31
328 12/2/2558 18345 ด.ช.สัญญา จุทาผาด ม.3/11 0022309 มะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต
329 12/2/2558 18354 ด.ญ.เนตรนภา ท้วมเสน ม.3/11 0017978 พัสดุชื่อเคเล
330 12/2/2558 18357 ด.ญ.สุนิษา ฉาวกระโทก ม.3/11 0025540 แค่ดูก็รู้แจ้ง
451 13/2/2558 18318 ด.ช.ชัยพิพัฒน์ ชัยลึก ม.3/11 0037143 สุดยอดนักสืบรุ่นจิ๋ว ตอน ปริศนารูปปั้นทองคำ (175฿)
5 29/7/2557 19133 ด.ช.ณัฐนันท์ (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) เทศรุ่งเรือง ม.3/12 0022755 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 2
30 5/12/2557 18402 ด.ญ.สุภาวดี ภูมิอ่อน ม.3/12 0017489 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
176 6/2/2558 19758 ด.ช.กิตติชัย แดนนารัตน์ ม.3/12 0023933 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
209 10/2/2558 18388 ด.ญ.ขวัญฤดี นามโยธา ม.3/12 0022143 มาเลี้ยงสัตว์กันเถอะ (49฿)
247 11/2/2558 18368 ด.ช.ณัฐพงษ์ ชมความสุข ม.3/12 0014319 ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง
248 11/2/2558 18373 ด.ช.พงศ์ดนัย ทองสุข ม.3/12 0038800 ปรุงแหนม ให้เป็นกับแกล้มและกับข้าว (39฿)
249 11/2/2558 18377 ด.ช.วิศรุต ทองพระปฏิมา ม.3/12 0017686 คู่มือประกอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
305 11/2/2558 19824 ด.ญ.อัมพิกา คำทิพย์ ม.3/12 0003269 หัวใจนักรบ
306 11/2/2558 19825 ด.ญ.ฟ้าฤทัย สิงห์เทพ ม.3/12 0039712 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
452 13/2/2558 18365 ด.ช.ชยานันท์ ทองคำ ม.3/12 0021603 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
453 13/2/2558 18379 ด.ช.สถาพร จรลังกา ม.3/12 0015605 สัจจะสวนกระแส
454 13/2/2558 18381 ด.ช.สุขพิเศษ ภูมิชัย ม.3/12 0007640 บริหารหุ่นสวย เทคนิกนักกีฬา
455 13/2/2558 18392 ด.ญ.นิชนาถ ชายครบุรี ม.3/12 0012718 บทละครเรื่องระเด่นลันได
456 13/2/2558 18395 ด.ญ.มัณฑนา แต่เจริญ ม.3/12 0002996 อุทกภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ (49฿)
457 13/2/2558 18403 ด.ญ.อนันตญา พิมพกรณ์ ม.3/12 0013792 หนุ่มชาวนา
7 5/8/2557 17968 ด.ช.ธีรภัทร (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) ฝุ่นทอง ม.3/2 0014045 กีฬาไทย
132 3/2/2558 18000 ด.ญ.สิริโสภา พรประสิทธิ์ ม.3/2 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
231 11/2/2558 17994 ด.ญ.วชิรญาณ์ เทียมอัน ม.3/2 0035651 อัจฉริยะฉลาดเขียน
232 11/2/2558 18003 ด.ญ.อังคนางค์ ชัยปัญญา ม.3/2 0021750 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานถักไหมพรม
310 12/2/2558 17974 ด.ช.วีรพงศ์ ทันจันทึก ม.3/2 0021061 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์เชือกถัก
311 12/2/2558 17979 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่แทน ม.3/2 0034103 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ฉบับการ์ตูน
312 12/2/2558 17990 ด.ญ.ภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.3/2 0038437 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
313 12/2/2558 17991 ด.ญ.ภาวรัตน์ ดีพนัส ม.3/2 0024611 เซลล์มหัศจรรย์แห่งชีวิต
314 12/2/2558 17998 ด.ญ.วาสนา สกลนุกรกิจ ม.3/2 0022598 รวมสูตรการผสมค็อกเทลนานาชาติ
432 13/2/2558 17961 ด.ช.จิรวัฒน์ แย้มโสพิศ ม.3/2 0009428 ป่าไม้กับการพัฒนาที่ดิน
433 13/2/2558 17963 ด.ช.ณัฐชนน สงศิริ ม.3/2 0014709 คู่มือประกอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในโรงเรียน
434 13/2/2558 17966 ด.ช.ทิวากร ชลอเดช ม.3/2 0039240 คณิตศาตร์แฟนตาซี เล่ม 20 (158฿)
435 13/2/2558 17978 ด.ช.อภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.3/2 0038433 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (139฿)
144 4/2/2558 18015 ด.ช.รัตนชัย ฆารวิพัฒน์ ม.3/3 0036521 Kartrider : นักซิ่งสายฟ้าตามล่าการ์ดวิทยาศาสตร์ 5
203 10/2/2558 18016 ด.ช.วรรณรัตน์ นิลโต ม.3/3 0006120 กามนิต(ภาคพื้นดิน)
233 11/2/2558 18011 ด.ช.นาคินทร์ เขียวคำ ม.3/3 0004163 เรื่องของน้ำพุ
234 11/2/2558 18023 ด.ญ.กันยรัตน์ ซื้อสวัสดิ์ ม.3/3 0038269 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน (150฿)
235 11/2/2558 18030 ด.ญ.พลอย บุตรภักดี ม.3/3 0036770 Chicken Soup for the Soul 1 เรื่องเล่าซาบซึ้งบำรุงหัวใจ (165฿)
236 11/2/2558 18033 ด.ญ.ศศินิภา กอพงษ์ ม.3/3 0005230 ลายไทย
237 11/2/2558 18036 ด.ญ.สรวงสุดา ชูตรี ม.3/3 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
238 11/2/2558 18043 ด.ญ.อภิญญา แดงคำ ม.3/3 0021754 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
315 12/2/2558 18017 ด.ช.วิวัฒน์ ธรรมโส ม.3/3 0039844 ต่วยตูน ปีที่ 43 เล่มที่ 7 (100฿)
316 12/2/2558 18021 ด.ช.อลงกรณ์ สุขกะสวน ม.3/3 0039143 Plus!! วิทยาศาสตร์++ สำรวจร่างกายมนุษย์ (229฿)
317 12/2/2558 18027 ด.ญ.ธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.3/3 0019146 การละเล่นพื้นบ้าน ภาคกลาง : ภาคตะวันตก (70฿)
318 12/2/2558 18029 ด.ญ.พรไพลิน เมืองศักดา ม.3/3 0026573 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
436 13/2/2558 18004 ด.ช.จิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.3/3 0038180 แจ๊ค ณ ขอบฟ้า (128฿)
437 13/2/2558 18038 ด.ญ.สุกัญญา สนั่นเวียง ม.3/3 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
22 19/11/2557 18065 ด.ญ.กฤษติยาภรณ์ แจ่มคล้าย ม.3/4 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
51 24/12/2557 18079 ด.ญ.ปิยฉัตร ม่วงมี ม.3/4 0023875 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
60 29/12/2557 18067 ด.ญ.กัญญารัตน์ เกตุแก้ว ม.3/4 0038588 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
114 2/2/2558 18089 ด.ญ.ศิธิพร สิงหะทุม ม.3/4 0015692 ก้าวทันโลก
133 3/2/2558 18061 ด.ช.สหกูล เพ็ชรบารมี ม.3/4 0001362 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
145 4/2/2558 18093 ด.ญ.อภิญญา บึงมุม ม.3/4 0018452 โดเรมอนสอนคณิตศาสตร์ : การบวก การลบ
204 10/2/2558 18057 ด.ช.วริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.3/4 0023253 Trees
239 11/2/2558 18050 ด.ช.กิตติศักดิ์ แสวงผล ม.3/4 0020904 โลกของเรา
240 11/2/2558 18075 ด.ญ.นวรัตน์ เหมษี ม.3/4 0039786 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
241 11/2/2558 18081 ด.ญ.พัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.3/4 0026563 โรคฮิตเด็กก่อนวัยเรียน
319 12/2/2558 18049 ด.ช.ก้องเกียรติ โรจน์พลากร ม.3/4 0007883 คุกกี้และไอศครีม
320 12/2/2558 18077 ด.ญ.นุชสรา รัศมี ม.3/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
438 13/2/2558 18059 ด.ช.สนั่น นิลโต ม.3/4 0018397 กินอย่างไรจะไม่ป่วย (120฿)
439 13/2/2558 18062 ด.ช.สิทธิพล ทองย้อย ม.3/4 0001584 วิวัฒนาการของตารางธาตุ
42 18/12/2557 18136 ด.ญ.ศิริพรรณ เจียมเจริญ ม.3/5 0039324 M.House จ้างมา…ป๋าจัดให้ เล่ม 8 ดาต้า กับบันทึกแห่งชาวา (180฿)
43 18/12/2557 18137 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อ้นเจริญ ม.3/5 0020578 เก็บตกกรุงสยาม
64 29/12/2557 19818 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อ่อนท้าว ม.3/5 0038583 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 6 (189฿)
74 12/1/2558 18105 ด.ช.นิรมิต แต่งทรง ม.3/5 0017359 108 เมนูอาหารว่าง ขนมและไอสครีมสไตล์ญี่ปุ่น
115 2/2/2558 18124 ด.ญ.จิตรลดา ขวากุดเข้ ม.3/5 0012493 นิทานโบราณคดี
116 2/2/2558 18132 ด.ญ.ปาริชาติ บุญเกิด ม.3/5 0014283 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
134 3/2/2558 18101 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญมีบุตร ม.3/5 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
135 3/2/2558 18108 ด.ช.ภาณุ แซ่จง ม.3/5 0038112 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ (139฿)
146 4/2/2558 18134 ด.ญ.วัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.3/5 0015991 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
168 6/2/2558 18097 ด.ช.ชนะพล รักหทัย ม.3/5 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
322 12/2/2558 18130 ด.ญ.เนื้อทอง คงเพชรขาว ม.3/5 0018004 บ้านฟ้าใส
440 13/2/2558 18102 ด.ช.นพรุจ แฉ่งละมัย ม.3/5 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
441 13/2/2558 18120 ด.ช.เอกวิทย์ เหลาทอง ม.3/5 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
16 18/11/2557 18142 ด.ช.ก้องภพ โล่ห์ทอง ม.3/6 0037186 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
17 18/11/2557 18166 ด.ช.ระพีพัฒน์ นาคสุข ม.3/6 0039080 GAT มหาสนุก 4 (139฿)
39 15/12/2557 19820 ด.ช.พันธกานต์ นรสาร ม.3/6 0013636 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
98 29/1/2558 18162 ด.ช.ปิยะวัฒน์ หมื่นสีพรม ม.3/6 0012738 บอนไซ
148 4/2/2558 18169 ด.ช.รุจนโรจน์ เตมีรัสมี ม.3/6 0037191 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
149 4/2/2558 18170 ด.ช.วรนัน กิจบำรุง ม.3/6 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
150 4/2/2558 18177 ด.ช.อิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ ม.3/6 0038930 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง อาวุธและการป้องกันตัว (199฿)
205 10/2/2558 18141 ด.ช.กรรณพจน์ ฤทธิ์รักษ์ ม.3/6 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
206 10/2/2558 18143 ด.ช.กันตนพ ไชยสุข ม.3/6 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
242 11/2/2558 18156 ด.ช.ธิติวุฒิ สุดชา ม.3/6 0025397 กินอยู่อย่างไร ไม่ให้ข้อเสื่อม
243 11/2/2558 18178 ด.ญ.กาญจนา วงศ์ลังกา ม.3/6 0018117 โคลงนิราศนริทร์
244 11/2/2558 18179 ด.ญ.จินห์จุฑา ชุมดี ม.3/6 0037075 พลังหัวใจแห่งอนาคต…เหนือลำธารต่างสาย
245 11/2/2558 18183 ด.ญ.วรัญชลี ประทุมรัตน์ ม.3/6 0014208 เอมิลยอดนักสืบ
246 11/2/2558 18185 ด.ญ.สมฤทัย เข็มต้น ม.3/6 0025475 เลโอนาร์โด ดา วินชี/นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส
308 12/2/2558 17906 ด.ช.กันตพงศ์ หวังนิมิตดี ม.3/6 0037229 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
323 12/2/2558 18148 ด.ช.ชาญนัส วงศ์วิวัฒนา ม.3/6 0035391 พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูนสี่สี
324 12/2/2558 18149 ด.ช.ชินกร สิมลีย์ ม.3/6 0017490 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
325 12/2/2558 18153 ด.ช.แทนไท สุกแก้ว ม.3/6 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
326 12/2/2558 18172 ด.ช.สุวรรณชัย ยังฉิม ม.3/6 0038418 สนุกกับภาษาตากาล็อก รากภาษาของฟิลิปปินส์ (180฿)
327 12/2/2558 18180 ด.ญ.ดารัตน์ พลียา ม.3/6 0012729 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
442 13/2/2558 18145 ด.ช.จักรพันธ์ ศรีสากล ม.3/6 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
443 13/2/2558 18158 ด.ช.ปฏิกานต์ ปัญญา ม.3/6 0019369 รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
21 19/11/2557 18064 ด.ช.อัมมาร์ อับดุลเลาะ ม.3/7 0018328 รวเว็บสุดยอดเทคโนโลยี
75 12/1/2558 18202 ด.ช.ศรัณยู สวนมะพลับ ม.3/7 0012494 นิทานโบราณคดี
82 14/1/2558 18186 ด.ช.เกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ ม.3/7 0038577 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 3 ตอน ห้ามทัพภูตเรือยักษ์ พิทักษ์เมืองท่ามาเลเซีย (169฿)
117 2/2/2558 18189 ด.ช.ฉัตรชัย แก้วโบราณ ม.3/7 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
136 3/2/2558 18194 ด.ช.ธนโชค ธรรมสาส์น ม.3/7 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
147 4/2/2558 18157 ด.ช.นะวาวี อับดุลเลาะ ม.3/7 0037423 โลกน่ารู้ ประวัติความเป็นมาของบ้าน (25฿)
207 10/2/2558 18218 ด.ญ.สุนันญา อิ่มสุข ม.3/7 0026367 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
307 12/2/2558 17901 ด.ญ.ณัชชา กล่อมจิตร์ ม.3/7 0037231 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
444 13/2/2558 18193 ด.ช.ณัฐพงษ์ กระต่ายเล็ก ม.3/7 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
445 13/2/2558 18208 ด.ญ.กัญญารัตน์ พรหมลักษณ์ ม.3/7 0003066 ครอบครัวนักสืบจอมยิ่ง ตอน หนีออกจากบ้าน
446 13/2/2558 18211 ด.ญ.เจนจิรา ปานสอาด ม.3/7 0022652 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
447 13/2/2558 18217 ด.ญ.สิรินทร เกตุภูเขียว ม.3/7 0012887 ลิลิตพระคุณแม่ (25฿)
9 12/8/2557 17900 ด.ช.คณานนท์ (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) พวงทอง ม.3/8 0021914 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 1
46 19/12/2557 17907 ด.ช.สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ ม.3/8 0002280 nero 7 เขียน CD/DVD และสร้างสรรค์งานบันเทิง
166 6/2/2558 17920 ด.ญ.วัลลภา วงศินา ม.3/8 0038136 Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง (139฿)
167 6/2/2558 17921 ด.ญ.วิรดา อินทรกำแหง ม.3/8 0038101 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ (139฿)
321 12/2/2558 18129 ด.ญ.นุรี แก้วเเกมจันทร์ ม.3/8 0034204 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดินแดนอาถรรพณ์
427 13/2/2558 17902 ด.ช.ปรัชญา ชัยอาสา ม.3/8 0019391 พระสุริโยทัย
428 13/2/2558 17903 ด.ช.ปรัตถกร เลี่ยว ม.3/8 0024965 โดเรมอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
103 30/1/2558 18225 ด.ช.ปฐมพร ทองเนตร ม.3/9 0038111 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบิน (139฿)
118 2/2/2558 18241 ด.ญ.จิตติมา บุตรสอน ม.3/9 0035672 ตะลุยโลกแมลง
374 12/2/2558 19171 ด.ญ.สโรชา ปั้นพานิช ม.3/9 0018027 การประกวดหนังสือดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2515 – 2545
448 13/2/2558 18259 ด.ญ.สุชาดา วิบูลย์ไพบูลย์ ม.3/9 0038620 12 แบบที่นั่งในสวน (79฿)
449 13/2/2558 18262 ด.ญ.สุวณิดา หนูฉ่ำ ม.3/9 0037681 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
450 13/2/2558 18263 ด.ญ.อมรา สารภีทอง ม.3/9 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
535 13/2/2558 19850 ด.ญ.กิตติยากร เสถียรเขต ม.3/9 0021863 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
74 9/2/2558 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี ม.4/1 0037131 กบนอกกะลา : SEAL 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์สู่สุดยอดนักรบ เล่ม 58 (180฿)
75 9/2/2558 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ ม.4/1 0012921 อาหารบำรุงสุขภาพ
171 12/2/2558 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.4/1 0010206 ศกุนตลา
201 13/2/2558 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช ม.4/1 0020907 โลกของเรา
214 13/2/2558 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา ม.4/1 0005172 แคลคูลัส 1
1 6/8/2557 17774 นางสาวชไมภรณ์ (ติดหนังสือ26545งดยืม) ทองสำราญ ม.4/2 0026545 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
91 10/2/2558 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ ม.4/2 0037355 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Song for Musa มิวซ่า นางฟ้าแห่งเสียงดนตรี ตอนผจญภัยพิทักษ์รักในภูผาสายหมอก (99฿)
95 10/2/2558 17458 นางสาวอริสรา บิดา ม.4/2 0014200 ชีวิตบ้านป่า
119 11/2/2558 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.4/2 0010348 โลกของไดโนเสาร์
166 12/2/2558 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ ม.4/2 0015928 มรดกเด็กไทย : การละเล่นเด็กไทย
169 12/2/2558 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.4/2 0026481 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
205 13/2/2558 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว ม.4/2 0020826 สุริยุปราคา
2 11/9/2557 17417 นายเจษฎา (ค้างส่ง19826งดยืม) โฉมรุ่ง ม.4/3 0019826 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
3 17/11/2557 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ ม.4/3 0039302 ก้าวไปด้วยใจหวัง (80฿)
6 1/12/2557 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.4/3 0021563 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
28 13/1/2558 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.4/3 0025249 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย นิราศเมืองเพชร
73 9/2/2558 17354 นายไรวินท์ บัวดี ม.4/3 0036422 โลกร้อน : GLOBAL WARMING
76 9/2/2558 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ ม.4/3 0034153 ท้าวสุรนารี
92 10/2/2558 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร ม.4/3 0039182 20 นักคณิตศาสตร์โลกเผยความลับคณิตศาสตร์ (195฿)
120 11/2/2558 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.4/3 0007772 การศึกษา ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต
121 11/2/2558 17426 นายปริญญา สรวลเส ม.4/3 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
202 13/2/2558 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.4/3 0009773 เปิดมิด – ปิดสว่างมองข้างในเห็นจิตหยุด-ที่สุดทุกข์
207 13/2/2558 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.4/3 0037369 Anna Karenina รักต้องห้ามของอันนา คาเรนีนา (149฿)
212 13/2/2558 17776 นางสาวณัฐสุดา วรบัณฑิต ม.4/3 0015399 อารามหลวงแห่งราชวงศ์จักรี
23 30/12/2557 17874 นางสาวสุพรรษา อิ่มใจ ม.4/4 0018778 น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้
24 30/12/2557 19723 นางสาวกฤติมา เปรมปราภัย ม.4/4 0026341 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
51 2/2/2558 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.4/4 0021569 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
52 2/2/2558 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล ม.4/4 0036788 ญาณสื่อรัก (270฿)
78 9/2/2558 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ ม.4/4 0039649 เทวากับซาตาน (345฿)
83 9/2/2558 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.4/4 0038794 โหด ดุ กรุผีไทย (49฿)
96 10/2/2558 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม ม.4/4 0039681 ระวังจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน (89฿)
123 11/2/2558 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.4/4 0026407 คู่มือประชาชนป้องกันโรคไข้หวัดนก
124 11/2/2558 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.4/4 0034615 โลกของเรา
125 11/2/2558 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ ม.4/4 0035419 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
126 11/2/2558 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.4/4 0005912 พืชพรรณไม้มงคล
128 11/2/2558 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.4/4 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
129 11/2/2558 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.4/4 0023036 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่29
168 12/2/2558 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.4/4 0024054 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
172 12/2/2558 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.4/4 0037022 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
173 12/2/2558 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.4/4 0037758 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนา ปลาสลิด (180฿)
180 12/2/2558 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.4/4 0034571 ศิลปะการเขียนอย่างมืออาชีพ
190 12/2/2558 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน ม.4/4 0036899 โรงเรียนริมทะเล (135฿)
203 13/2/2558 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.4/4 0038164 กาลิเลโอ ผู้ต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ (159฿)
206 13/2/2558 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.4/4 0022278 งานร้อยดอกไม้
16 22/12/2557 17525 นายทนงศักดิ์ วงษ์เกิด ม.4/5 0022583 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
122 11/2/2558 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา ม.4/5 0039186 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ป่วนอเมริกา (158฿)
132 11/2/2558 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.4/5 0004094 ชาวน้ำ(ชาวทะเล)ในเมืองไทย (40฿)
165 12/2/2558 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา ม.4/5 0038785 ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค (49฿)
176 12/2/2558 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย ม.4/5 0019111 ตรรกศาสตร์
181 12/2/2558 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.4/5 0034162 คำผวน (150฿)
204 13/2/2558 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.4/5 0019807 แฮนด์บอล
209 13/2/2558 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ ม.4/5 0038435 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร (139฿)
210 13/2/2558 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.4/5 0009407 การถนอมอาหารตำรับไทย
211 13/2/2558 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.4/5 0021126 การเลี้ยงสุกร
11 9/12/2557 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ ม.4/6 0021107 วิทยาศาสตร์กับกีฬา
13 19/12/2557 17707 นายพิเชษฐ์ เหมือนศาสตร์ ม.4/6 0003830 ความรู้เรื่องกิน
21 29/12/2557 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ ม.4/6 0021695 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
22 30/12/2557 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.4/6 0006225 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
26 12/1/2558 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.4/6 0019135 วันสำคัญของเรา
35 15/1/2558 19746 นายไกรวิชญ์ จันสมุทร ม.4/6 0005023 ประเพณีโบราณไทย พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีทำบุญวันเกิด พิธี 12 เดือน ฯลฯ
93 10/2/2558 17392 นายเมฑา จันทรเสนา ม.4/6 0035584 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
133 11/2/2558 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ ม.4/6 0007785 ธรรมคดี
167 12/2/2558 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล ม.4/6 0017685 คู่มือประกอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
187 12/2/2558 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ ม.4/6 0026485 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
215 13/2/2558 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.4/6 0036051 โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ
216 13/2/2558 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล ม.4/6 0013871 เทเบิลเทนนิส
217 13/2/2558 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.4/6 0019831 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
4 20/11/2557 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ ม.4/7 0000590 แจ่มใสไปกับวิตามิน
8 4/12/2557 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี ม.4/7 0005911 พืชพรรณไม้มงคล
9 4/12/2557 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.4/7 0021747 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานถักไหมพรม
10 5/12/2557 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ ม.4/7 0016448 แต่งบ้านสวยด้วยงานโครเชต์
15 22/12/2557 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.4/7 0007526 กีฬาไทย
48 30/1/2558 17711 นายภานุวัฒน์ อิสเฮาะ ม.4/7 0035670 ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม
53 2/2/2558 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค ม.4/7 0038032 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
65 6/2/2558 17530 นายปริญญา อิ่มใจ ม.4/7 0005667 ความรู้คู่บ้าน
94 10/2/2558 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร ม.4/7 0000553 คำแนะนำและวิธีการเล่นกรีฑา
102 10/2/2558 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ ม.4/7 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
127 11/2/2558 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ ม.4/7 0036919 นักออกแบบอัจฉริยะ (98฿)
131 11/2/2558 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.4/7 0010786 108 เมนูเพื่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร
139 11/2/2558 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.4/7 0021277 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 2 ต่อ 1
174 12/2/2558 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ ม.4/7 0020853 ป่าชายเลน
175 12/2/2558 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง ม.4/7 0010421 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ ; เจาะโลกมหัศจรรย์
177 12/2/2558 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง ม.4/7 0022438 เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับผู้เริ่มต้น เล่ม 2
178 12/2/2558 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.4/7 0022637 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ขนมหวานไทย (135฿)
188 12/2/2558 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ ม.4/7 0016297 อายุ 100 ปี ยังสดใส
208 13/2/2558 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.4/7 0038917 ลา ฟลอร่า มาเลเซีย สุดยอด (169฿)
218 13/2/2558 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี ม.4/7 0019590 อาณาจักรพืช
5 21/11/2557 17634 นางสาวอนงค์ทิพย์ มั่นสุ่ม ม.4/8 0038514 รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน (80฿)
12 16/12/2557 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.4/8 0039306 Mermaid Rhapsody เพลงสุดท้ายของนางเงือก 3 (220฿)
14 22/12/2557 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.4/8 0038307 ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ (230฿)
77 9/2/2558 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ ม.4/8 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
130 11/2/2558 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.4/8 0016210 คณิตคิดเร็วคิดลัด (60฿)
170 12/2/2558 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ ม.4/8 0026368 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
66 9/2/2558 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด ม.5/1 0036605 กบนอกกะลา : เครื่องบินป้ายแดง เล่มที่ 62 (180฿)
106 11/2/2558 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ ม.5/1 0037795 องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
108 11/2/2558 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว ม.5/1 0037669 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี
153 12/2/2558 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด ม.5/1 0024642 หมอบรัดเลย์
158 12/2/2558 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี ม.5/1 0039842 ราโมนารักแม่… ของแน่ ๆ อยู่แล้วค่ะ (58฿)
30 14/1/2558 16680 นางสาวมาริษา เมืองหงษ์ ม.5/2 0024181 นอนเถิดหนาดวงใจ
88 10/2/2558 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ ม.5/2 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
97 10/2/2558 19011 นางสาวทิตยา บุญทน ม.5/2 0037197 นิทานลาว (150฿)
107 11/2/2558 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข ม.5/2 0034579 ศิลปะการพูดอย่างมืออาชีพ
109 11/2/2558 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล ม.5/2 0007458 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย
111 11/2/2558 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง ม.5/2 0034357 ร้อยพรรณพฤกษา ไม้แปลกน่าปลูก
112 11/2/2558 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม ม.5/2 0034465 คนไข้ กฎหมาย และแพทย์
149 12/2/2558 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี ม.5/2 0038119 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
159 12/2/2558 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ ม.5/2 0035048 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด
193 13/2/2558 16756 นายวรรณกร นิลโต ม.5/2 0021560 งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
62 4/2/2558 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ ม.5/3 0038466 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
80 9/2/2558 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี ม.5/3 0037087 นาวิสาขาและและอนาถบิณฑิกเศรษฐี (139฿)
98 10/2/2558 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ ม.5/3 0011258 แสงโสม
114 11/2/2558 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ ม.5/3 0022812 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
136 11/2/2558 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ ม.5/3 0020898 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
142 12/2/2558 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร ม.5/3 0034576 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
152 12/2/2558 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ ม.5/3 0036259 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
179 12/2/2558 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ ม.5/3 0038130 The Castle that Jack Built ปราสาทอลเวง (75฿)
182 12/2/2558 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด ม.5/3 0019904 ประวัติดาราศาสตร์ (25฿)
192 13/2/2558 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง ม.5/3 0013849 ฟุตบอล (58฿)
197 13/2/2558 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ ม.5/3 0039078 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
213 13/2/2558 19018 นายเจริญ วรนพกุล ม.5/3 0037713 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
7 2/12/2557 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ ม.5/4 0021978 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 10
19 24/12/2557 16696 นายกฤษดา แสงหลอด ม.5/4 0023300 Flowers
55 2/2/2558 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ม.5/4 0019780 คู่มือกีฬาฟุตซอล
63 4/2/2558 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ ม.5/4 0016241 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (120฿)
64 6/2/2558 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ ม.5/4 0038242 คู่มือเตรียมสอบ TOEFL (165฿)
104 11/2/2558 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง ม.5/4 0010271 ซุปเปอร์โนวากับความลับจักรวาล
110 11/2/2558 16724 นางสาววรดา บุญมะ ม.5/4 0004368 ของดีมีในศาสนาพุทธ
116 11/2/2558 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย ม.5/4 0011259 แสงโสม
117 11/2/2558 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง ม.5/4 0037116 เที่ยวเมียนมาร์ (160฿)
138 11/2/2558 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน ม.5/4 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
144 12/2/2558 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ ม.5/4 0019649 72 ปี รัฐสภาไทย
145 12/2/2558 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง ม.5/4 0025136 การงานคือการปฏิบัติธรรม
196 13/2/2558 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา ม.5/4 0013632 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
20 24/12/2557 17085 นายไชยวัฒน์ แทวกระโทก ม.5/5 0024764 วัยรุ่น
67 9/2/2558 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี ม.5/5 0025082 แวมไพร์น้อยในห้วงอันตราย 6
68 9/2/2558 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา ม.5/5 0036914 ผจญภัยในแดนเงือก (175฿)
69 9/2/2558 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น ม.5/5 0004588 พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม
70 9/2/2558 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง ม.5/5 0039231 ไม่ยากถ้าอยากมีมารยาทดี (145฿)
71 9/2/2558 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง ม.5/5 0036752 โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา (75฿)
72 9/2/2558 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน ม.5/5 0039224 เชอร์ล็อก โฮมส์ สกัดแผนปล้นดีเอ็นเอ (175฿)
79 9/2/2558 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี ม.5/5 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
81 9/2/2558 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร ม.5/5 0036272 ผลงานชิ้นเอกของเบสส์ : A Masterpiece for Bess
82 9/2/2558 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ ม.5/5 0012335 ห้องสมุดของกระต่ายน้อย
90 10/2/2558 17130 นายจีระพล สารภก ม.5/5 0019816 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
118 11/2/2558 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ ม.5/5 0014143 แชร์บอล
137 11/2/2558 19039 นายปกครอง นพรัตน์ ม.5/5 0026091 การออกแบบการพิมพ์
141 12/2/2558 16609 นายนวพรรษ มาสา ม.5/5 0018712 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตก
157 12/2/2558 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง ม.5/5 0009203 วิชาการขยายพันธุ์พืช
162 12/2/2558 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ม.5/5 0019802 แบดมินตัน (58฿)
163 12/2/2558 17102 นายศรัณยู ขันชารี ม.5/5 0034795 คู่มือการสร้าง E-Book
164 12/2/2558 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา ม.5/5 0039156 ไม่ยากถ้าอยากมีวินัย (145฿)
183 12/2/2558 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง ม.5/5 0015711 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
191 12/2/2558 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร ม.5/5 0037376 An Invention for Tecna เทคน่า นางฟ้าแห่งเทคโนโลยีมหัศจรรย์ ตอนเจาะเวลาหารัก (99฿)
33 15/1/2558 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี ม.5/6 0010136 คู่มือประชาชน
100 10/2/2558 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม ม.5/6 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
115 11/2/2558 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ ม.5/6 0020553 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดนานาชาติ
146 12/2/2558 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง ม.5/6 0004718 อะตอม ดวงดาว และมนุษย์
147 12/2/2558 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร ม.5/6 0026321 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
148 12/2/2558 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม ม.5/6 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
150 12/2/2558 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย ม.5/6 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
154 12/2/2558 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย ม.5/6 0015255 เกมนันทนาการ
155 12/2/2558 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง ม.5/6 0021853 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
160 12/2/2558 17090 นายธนากร เผ่าภู่ ม.5/6 0022271 จักรวาลและอวกาศ
189 12/2/2558 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ ม.5/6 0026997 ครอบครัวอบอุ่น (40฿)
200 13/2/2558 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม ม.5/6 0039221 นักสืบสายฟ้าพิทักษ์กฎหมาย (158฿)
31 15/1/2558 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี ม.5/7 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
32 15/1/2558 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว ม.5/7 0025131 วิธีฝึกสติสัมปชัญญะให้ทันขณะจิต
49 2/2/2558 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ ม.5/7 0039313 เสน่ห์ภาษาลาว (220฿)
50 2/2/2558 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา ม.5/7 0022617 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาของใช้จิปาถะหลากไสตล์ (95฿)
61 4/2/2558 16829 นายวรายุทธ กุศล ม.5/7 0017358 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
99 10/2/2558 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ ม.5/7 0015411 เงินตราในประเทศไทย
113 11/2/2558 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ ม.5/7 0018703 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
143 12/2/2558 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข ม.5/7 0018455 ตามหาเซนน่า ตอนที่ 1
151 12/2/2558 16887 นายภาณุภัทร์ ศรีจันทร์ ม.5/7 0007525 กีฬาไทย
161 12/2/2558 17091 นายธนพล ศรีหารักษา ม.5/7 0019792 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
184 12/2/2558 19045 นายจิรภัทร คำภา ม.5/7 0001132 โรคกระเพาะ
185 12/2/2558 19046 นายชุมพล ซื่อตรง ม.5/7 0023845 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
186 12/2/2558 19104 นางสาวยุพา ใจดี ม.5/7 0023894 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
194 13/2/2558 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง ม.5/7 0018690 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
198 13/2/2558 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี ม.5/7 0001060 คอนสารบ้านเฮา
199 13/2/2558 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ ม.5/7 0037841 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
60 3/2/2558 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ ม.5/8 0038906 กว่าจะจบบัญชี-บริหาร (185฿)
89 10/2/2558 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน ม.5/8 0038267 อัจฉริยะได้อีก (185฿)
101 10/2/2558 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม ม.5/8 0038883 ตะลอนทัวร์ ทั่วอังกฤษ ทริปถูกง่ายสบายใจ (235฿)
105 11/2/2558 16621 นายชลทิตย์ ขันดี ม.5/8 0020619 ตำนานคนสู้ชีวิต เศรษฐีอาหารจานด่วน
140 11/2/2558 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี ม.5/8 0039189 ปริศนาคนทรงเจ้า (98฿)
156 12/2/2558 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี ม.5/8 0037951 สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก (240฿)
195 13/2/2558 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน ม.5/8 0039652 บิดเล่น ๆ เป็นรูบิค Rubik’s Cube (99฿)
40 27/1/2558 16064 นายชนาธิป ภาคธง ม.6/1 0036179 คู่มือเซียนดาวน์โหลด แปลงไฟล์
42 27/1/2558 16496 นายอธิคม สุ่มพันธ์ ม.6/1 0034406 คู่มือการใช้งาน Windows Vista + Office 2007
44 27/1/2558 18442 นายธนากร ผิวเหลือง ม.6/1 0010774 นิทานธรรม
47 30/1/2558 16487 นายธีระพงษ์ ผารุธรรม ม.6/1 0037021 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
103 11/2/2558 16053 นางสาวศศิธร อ่อนศิริ ม.6/1 0036435 เฉลยข้อสอบ O-Net 50-52
27 13/1/2558 16012 นายณัฐภูรินทร์ วิชิต ม.6/2 0036159 ไดโนเสาร์ ฉบับการ์ตูน
41 27/1/2558 16395 นายศุภฤกษ์ เทวาอารักษ์ษา ม.6/2 0038396 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 42 เรื่อง พิษและก๊าซพิษ (199฿)
43 27/1/2558 17262 นายพิเชฐคุณากร ศรีเดช ม.6/2 0038233 Speak English พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ (175฿)
58 3/2/2558 16394 นายศาตนันท์ ทาอามาตย์ ม.6/2 0039082 ขอให้สอบติดคณะในฝัน (139฿)
84 10/2/2558 16019 นายวัชรพัฐ รักวีรธรรม ม.6/2 0021920 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 2
134 11/2/2558 18444 นายปริตถกร ขอมกิ่ง ม.6/2 0034857 รู้จักแบงค์ชาติ
17 24/12/2557 16396 นายสมรักษ์ ศรีลากูล ม.6/3 0036846 ชวนมา “แปรรูป & ถนอมอาหาร” กัันเถอะ (125฿)
29 14/1/2558 16017 นายรัชชานนท์ เรืองแสง ม.6/3 0021985 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 11
34 15/1/2558 19147 นางสาวพัชริดา สุขศรีเจริญ ม.6/3 0022999 เกมรู้รอบตัวรู้รอบโลก เล่มที่ 24
59 3/2/2558 18406 นางสาวพัชรี ก๋งมีประเสริฐ ม.6/3 0018307 เรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการ์ตูน
87 10/2/2558 16508 นางสาวศรุตตา ลำมะยศ ม.6/3 0006765 เกร็ดความรู้
135 11/2/2558 18448 นายชุติพงษ์ วิชรจิรากร ม.6/3 0031082 เปิดกรุเทพนิยายกริมม์ นักดนตรีแห่งเบรเมน
18 24/12/2557 16467 นางสาววรานันท์ จันต๊ะเทพ ม.6/4 0038319 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ (150฿)
54 2/2/2558 18407 นายกรกช เตชะวณิช ม.6/4 0010216 ศกุนตลา
45 30/1/2558 16390 นายปิยังกูร ติระกาล ม.6/5 0017260 คมวาที : รวมคมวาทะแห่งกวีที่กลั่นกรอง
46 30/1/2558 16405 นางสาวนริศรา ทองสุ่น ม.6/5 0021340 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
56 3/2/2558 16202 นายเหมันต์ ประเสริฐสุข ม.6/5 0038456 ตลกเฮฮานิทานอาเซียน (250฿) (สนามบิน)
57 3/2/2558 16369 นางสาวศิริขวัญ ศรีเฉลิม ม.6/5 0035237 คู่มือ – เตรียมสอบภาษาไทย O-NET, PAT 5 ม.4-5-6
85 10/2/2558 16408 นางสาวปาริชาติ กลมพันธ์ ม.6/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
86 10/2/2558 16422 นางสาวศิริรัตน์ ชิวปรีชา ม.6/5 0025417 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วบวชเณร
25 12/1/2558 16193 นายภวรรัชต์ รอดดี ม.6/6 0022483 รวมสูตรเบเกอรี่ เค้ก ทาร์ท พาย มูส พุดดิ้ง
36 20/1/2558 16224 นายณรงค์เดช อยู่ดี ม.6/6 0038030 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
37 20/1/2558 18439 นางสาวอภิญญา พรมวงษ์ ม.6/6 0034089 พันท้ายนรสิงห์
38 26/1/2558 16303 นายสิทธิพร จิตตะบุตร ม.6/6 0036228 โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์ ตอน พายุร้ายทะเลลึก เล่ม 3
39 26/1/2558 16488 นายนราธิป ทิมเจริญ ม.6/6 0015549 ออกแบบและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver 8 (299฿)

รายชื่อนักเรียนที่ยืมหนังสือไม่ผ่าน ม.1-5

กดดูเองได้นะ วิธีการตามนี้ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 03/11/2557   ถึง 06/02/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 5
2 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 9
3 19219 ด.ญ.สุพรรษา เอี่ยมยิ้ม 0
รวม: 14
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 6
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 3
3 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 7
4 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
5 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 3
6 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 7
7 19576 ด.ช.ภานุพงษ์ (ไม่มาสอบ ค้างส่ง งดยืม) เซ็นกลาง 0
8 19578 ด.ช.ภูมินทร์ (ไม่มาสอบ ค้างส่ง งดยืม) เวียนนอก 0
9 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 9
10 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 9
11 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 1
12 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 4
13 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 8
14 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 3
15 19600 ด.ญ.รัตนาภรณ์ (เพื่อนบอกออก งดยืม) สอนเถื่อน 0
16 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 9
17 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 8
18 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 7
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 0
2 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 2
3 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 1
4 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 9
5 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 1
6 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 4
7 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 4
8 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 4
9 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 1
10 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 9
11 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 8
12 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 8
13 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
14 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 9
15 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 4
16 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 7
17 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 5
18 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 1
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 7
2 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 6
3 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 3
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 5
5 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู 1
6 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 2
7 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 8
8 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 2
9 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 1
10 19668 ด.ช.สรยุทธ รุ่งเรือง 1
11 19677 ด.ญ.จิดาภา เชี่ยวบัญชี 2
12 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 5
13 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 9
14 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 9
15 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 7
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 7
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 5
3 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 9
4 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 9
5 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 7
6 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว 9
7 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 9
รวม: 55
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 6
2 19313 ด.ช.ต่อลาภ มายัง 0
3 19318 ด.ช.นรินทร์ แต่งทรง 4
4 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 1
5 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 9
6 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 6
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 8
2 19368 ด.ช.วงกต พลถาวร 0
3 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
4 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 9
5 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 5
6 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 2
7 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 7
8 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 7
9 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 8
10 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 7
รวม: 53
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 6
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 3
3 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 2
4 19403 ด.ช.บารมี คุณาประถม 0
5 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 7
6 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
7 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
8 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
9 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
10 19417 ด.ช.สุพชิต แพงแก้ว 0
11 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 5
12 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 2
13 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 6
14 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 4
15 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 8
16 19433 ด.ญ.เพ็ญจันทร์ แก้วสว่าง 1
17 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 9
18 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 0
19 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 2
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 2
2 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 3
3 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 2
4 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 3
5 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 4
6 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 2
7 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 6
8 19453 ด.ช.พนงศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ 0
9 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ 3
10 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 5
11 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 9
12 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ 1
13 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
14 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 1
15 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 5
16 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
17 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 8
18 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 1
19 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 3
20 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 1
21 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 7
22 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 4
23 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 2
24 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 6
25 19790 ด.ช.ธนากร ราหา 0
26 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 3
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 3
2 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 4
3 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 9
4 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 2
5 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 5
6 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 8
7 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 5
8 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 1
9 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 9
10 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 9
11 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 3
12 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 3
13 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 2
14 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 7
15 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 9
16 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 2
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 4
2 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง 8
3 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
4 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 6
5 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองแสน 3
6 19532 ด.ช.นวพล สุมูลเวช 0
7 19533 ด.ช.ประกิต สันทาสุนัย 2
8 19536 ด.ช.ภัทรพล แดงโชติ 0
9 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 6
10 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 9
11 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 6
12 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 6
13 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 7
14 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 9
15 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 8
16 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 9
17 19559 ด.ญ.สุครรฑมาศ เพ็ชรน้อย 0
รวม: 83
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 3
2 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 5
รวม: 8
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 1
2 18551 ด.ช.พลากร ประถังธานี 0
3 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 4
4 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
5 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
6 18685 ด.ช.ชัยประสิทธิ์ ตามสีลำ 0
7 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 1
8 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม 7
9 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
10 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 3
11 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 3
12 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 4
13 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
14 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 2
15 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 4
16 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 1
17 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 8
18 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 1
19 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 6
20 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 6
21 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 1
22 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 1
23 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 3
24 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 5
25 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 6
26 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 7
27 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 0
28 18960 ด.ญ.กุลจิตร แก้ววรรณรัตน์ 0
29 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 2
30 18989 ด.ช.วราวัฒน์ จันต๊ะเทพ 4
31 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 6
32 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 4
33 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 5
รวม: 96
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 9
2 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 1
3 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 5
4 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 4
5 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 1
6 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 8
7 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล 4
8 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 0
9 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 6
10 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 1
11 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
12 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 0
13 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 5
14 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 1
15 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 1
16 18777 ด.ช.ธนัชพล (ค้างส่ง21175 งดยืม) กาฬภักดี 0
17 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 3
18 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 4
19 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 1
20 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 2
21 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 8
22 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 1
23 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
24 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 5
25 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 9
26 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 2
27 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 9
28 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 1
29 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 0
30 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 4
31 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 4
32 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 1
33 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 2
34 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 1
35 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 4
36 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
37 19851 ด.ช.ธนาเดช นาคสมบูรณ์ 6
รวม: 114
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 4
2 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 5
3 18641 ด.ช.ธรรมนูญ อ่ำชาวนา 0
4 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 2
5 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
6 18704 ด.ช.สิทธิศักดิ์ ศรีทอง 0
7 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 5
8 18740 ด.ช.จิระพงศ์ จิรวิโรจน์เฟื่องฟู 3
9 18760 ด.ช.วรวุธ สุดสวาท 0
10 18767 ด.ช.หัสวรรษ ขันดี 0
11 18792 ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตรหาญ 2
12 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 1
13 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
14 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 1
15 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
16 18869 ด.ช.รถเสน หอมรื่น 4
17 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 4
18 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 7
19 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ 9
20 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 1
21 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 2
22 18961 ด.ช.พายุ โพธิ์งอก 0
23 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 6
24 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
25 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 3
26 19801 ด.ช.กรนัฐพรหม วงศ์ษา 0
27 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
รวม: 69
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 6
2 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 7
3 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย 8
4 18812 ด.ญ.ธนพร สุขถาวร 0
5 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 7
6 18915 ด.ช.อภิวัฒน์ เสน่ห์ชอบ 0
7 18974 ด.ญ.สลิษา จุไรย์ 7
8 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 2
9 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 8
10 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 6
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18592 ด.ช.นนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 9
2 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ 6
3 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 0
4 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 5
5 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 7
6 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 2
7 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 7
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 9
2 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18583 ด.ช.จิรทีปต์ รัตนวิชัย 0
2 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 5
3 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 3
4 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 1
5 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 8
6 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
7 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 3
8 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 3
9 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
10 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
11 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 0
12 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 4
13 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 6
14 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 0
15 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 0
16 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 8
17 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
18 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 0
19 18897 ด.ช.วิโรจน์ เทียนสว่าง 0
20 18906 ด.ช.เศรษฐศักดิ์ วงษ์คำ 3
21 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
22 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 0
23 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 1
24 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 4
25 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
26 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 3
27 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 2
28 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 7
29 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 6
30 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 3
31 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 4
32 19765 ด.ช.อนุรักษ์ (ค้างส่ง 16930 งดยืม) กล่อมกำเนิด 0
33 19772 ด.ช.ทักษ์ดนัย วังอินทร์ 0
34 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 5
35 19809 ด.ญ.กัญญาวี กาญจนดี 5
36 19972 ด.ช.ทักษ์ดนัย วังอินทร์ 0
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 0
2 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 4
3 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 5
4 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
5 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 1
6 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 4
7 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 7
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 9
2 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 6
3 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 5
4 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 7
5 18837 ด.ญ.ณัฐธิฌา กาญจน์สุวรรณ์ (เพื่อนแจ้งว่าไม่มา รร เลย) 1
6 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 6
7 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา 3
8 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 9
9 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 7
10 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 7
11 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 2
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 6
2 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 7
3 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 5
4 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 1
5 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
6 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 4
7 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 3
8 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
9 18753 ด.ช.ประวิทย์ มะโนศรี 0
10 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 9
11 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
12 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 8
13 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 2
14 18798 ด.ช.สุรศักดิ์ (ค้างส่ง22562 งดยืม) สุรักษ์ 0
15 18856 ด.ช.ปณิฐิ อินทร์พรหม 0
16 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 8
17 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 3
18 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 1
19 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 3
20 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 7
21 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
22 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 0
รวม: 70
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17943 ด.ญ.ณัฐยา เทศรุ่งเรือง 8
2 17949 ด.ญ.วชิรญา มณีแก้ว 5
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17713 ด.ช.เลิศศักดิ์ แจ้งแสงฟ้า 0
2 18312 ด.ช.กอบุญ ชัยวิเชียร 0
3 18313 ด.ช.กิตติคุณ พันธ์จบสิงห์ 1
4 18315 ด.ช.เกียรติศักดิ์ คะดุน 9
5 18316 ด.ช.ขวัญชัย แสงกันภัย 0
6 18318 ด.ช.ชัยพิพัฒน์ ชัยลึก 4
7 18323 ด.ช.ธนโชติ ศรีอินทร์ 0
8 18326 ด.ช.นราธิป ใจดี 0
9 18327 ด.ช.นัธชัย (ลาออกแล้ว 37980 งดยืม) ชาติกานนท์ 0
10 18328 ด.ช.นันทพล สมมี 0
11 18329 ด.ช.นันทวัฒน์ กิจการ 2
12 18334 ด.ช.เรวัตร นามวงสี 0
13 18338 ด.ช.วุฒิชัย สว่างอารมณ์ 0
14 18340 ด.ช.ศุภชัย ศาสตร์ประเสริฐ์ 0
15 18342 ด.ช.สมพงษ์ หงษ์อินทร์ 3
16 18343 ด.ช.สรรพวุธ สุขสิงห์ 2
17 18344 ด.ช.สหรัฐ บุตรสอน 9
18 18345 ด.ช.สัญญา จุทาผาด 7
19 18347 ด.ช.อนุชา จำปาหอม 0
20 18349 ด.ช.อันดา พวงลัดดา 9
21 18466 ด.ช.สุธี บุนนาค 0
22 19129 ด.ช.นพเก้า ปันแก้ว 2
รวม: 48
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18361 ด.ช.ขวัญ พิมงอน 0
2 18362 ด.ช.จักรพงษ์ เครือคำ 0
3 18363 ด.ช.จักรภัทร แสนสีแก้ว 1
4 18368 ด.ช.ณัฐพงษ์ ชมความสุข 9
5 18370 ด.ช.ธีรยุทธ์ ซ่อนกลิ่น 9
6 18372 ด.ช.ปรินทร โสมโยธี 3
7 18376 ด.ช.ยุทธนา แปนสวย 0
8 18377 ด.ช.วิศรุต ทองพระปฏิมา 9
9 18379 ด.ช.สถาพร จรลังกา 7
10 18380 ด.ช.สราวุธ มะยมรัฐ 0
11 18381 ด.ช.สุขพิเศษ ภูมิชัย 8
12 18392 ด.ญ.นิชนาถ ชายครบุรี 9
13 18395 ด.ญ.มัณฑนา แต่เจริญ 9
14 18402 ด.ญ.สุภาวดี ภูมิอ่อน 2
15 18403 ด.ญ.อนันตญา พิมพกรณ์ 8
16 19133 ด.ช.ณัฐนันท์ (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) เทศรุ่งเรือง 0
17 19144 ด.ช.ธนาวัฒน์ แฝงชัยภูมิ 0
18 19145 ด.ช.กฤษดา ธรรมบัวชา 0
19 19758 ด.ช.กิตติชัย แดนนารัตน์ 8
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17968 ด.ช.ธีรภัทร (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) ฝุ่นทอง 0
2 17972 ด.ช.บุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 9
3 17974 ด.ช.วีรพงศ์ ทันจันทึก 9
4 17975 ด.ช.วุฒิภัทร โพธิ์มา 9
5 17990 ด.ญ.ภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 9
6 17991 ด.ญ.ภาวรัตน์ ดีพนัส 9
7 17994 ด.ญ.วชิรญาณ์ เทียมอัน 9
8 19136 ด.ญ.บุรัญญา ผือลองชัย 0
รวม: 54
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18015 ด.ช.รัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 6
2 18016 ด.ช.วรรณรัตน์ นิลโต 8
3 18027 ด.ญ.ธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 9
4 18029 ด.ญ.พรไพลิน เมืองศักดา 9
5 18033 ด.ญ.ศศินิภา กอพงษ์ 4
6 18038 ด.ญ.สุกัญญา สนั่นเวียง 6
7 18046 ด.ญ.อรอุมา เกตุเหม 1
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18049 ด.ช.ก้องเกียรติ โรจน์พลากร 9
2 18050 ด.ช.กิตติศักดิ์ แสวงผล 9
3 18053 ด.ช.ณัฐวุฒิ แหยมนาค 7
4 18055 ด.ช.ฤทธิเกียรติ สุขกะสวน 0
5 18057 ด.ช.วริทธิ์ธร ทองวรณ์ 8
6 18059 ด.ช.สนั่น นิลโต 6
7 18062 ด.ช.สิทธิพล ทองย้อย 4
8 18063 ด.ช.อธิราช ผลป้อง 0
9 18065 ด.ญ.กฤษติยาภรณ์ แจ่มคล้าย 1
10 18067 ด.ญ.กัญญารัตน์ เกตุแก้ว 1
11 18075 ด.ญ.นวรัตน์ เหมษี 9
12 18077 ด.ญ.นุชสรา รัศมี 9
13 18079 ด.ญ.ปิยฉัตร ม่วงมี 5
14 18091 ด.ญ.ลลินตา แจ่มจันทร์ 9
15 18093 ด.ญ.อภิญญา บึงมุม 9
16 18094 ด.ญ.อภิสรา งามขำ 0
17 19139 ด.ญ.สิริพร อินเพ็ญ 0
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18097 ด.ช.ชนะพล รักหทัย 8
2 18099 ด.ช.ชาคริต สุ่มมาตย์ 4
3 18101 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญมีบุตร 8
4 18105 ด.ช.นิรมิต แต่งทรง 1
5 18108 ด.ช.ภาณุ แซ่จง 6
6 18118 ด.ช.อานนท์ อินต๊ะกัน 0
7 18124 ด.ญ.จิตรลดา ขวากุดเข้ 5
8 18132 ด.ญ.ปาริชาติ บุญเกิด 4
9 18134 ด.ญ.วัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 8
10 18135 ด.ญ.วิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 8
11 18136 ด.ญ.ศิริพรรณ เจียมเจริญ 1
12 18137 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อ้นเจริญ 1
13 19818 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อ่อนท้าว 8
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17906 ด.ช.กันตพงศ์ หวังนิมิตดี 8
2 18141 ด.ช.กรรณพจน์ ฤทธิ์รักษ์ 6
3 18142 ด.ช.ก้องภพ โล่ห์ทอง 1
4 18145 ด.ช.จักรพันธ์ ศรีสากล 7
5 18146 ด.ช.จิรวงศ์ วงษ์สำราญ 0
6 18155 ด.ช.ธรรณธร เร่งมีศรี 0
7 18156 ด.ช.ธิติวุฒิ สุดชา 5
8 18162 ด.ช.ปิยะวัฒน์ หมื่นสีพรม 3
9 18163 ด.ช.พิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
10 18166 ด.ช.ระพีพัฒน์ นาคสุข 1
11 18167 ด.ช.รังสรรค์ คเณรุพันธ์ 0
12 18168 ด.ช.ราเชน นาอุดม 0
13 18169 ด.ช.รุจนโรจน์ เตมีรัสมี 4
14 18170 ด.ช.วรนัน กิจบำรุง 3
15 18173 ด.ช.โสฬส ฤกษ์ใหญ่ 1
16 18179 ด.ญ.จินห์จุฑา ชุมดี 9
17 18181 ด.ญ.ปนิดา ชัยรถ 1
18 18185 ด.ญ.สมฤทัย เข็มต้น 9
19 19175 ด.ช.ตรีเพชร บุญโณ 0
20 19820 ด.ช.พันธกานต์ นรสาร 1
รวม: 59
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 ด.ญ.ณัชชา กล่อมจิตร์ 6
2 18064 ด.ช.อัมมาร์ อับดุลเลาะ 1
3 18157 ด.ช.นะวาวี อับดุลเลาะ 9
4 18186 ด.ช.เกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 8
5 18189 ด.ช.ฉัตรชัย แก้วโบราณ 5
6 18192 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ รอบรู้ 9
7 18193 ด.ช.ณัฐพงษ์ กระต่ายเล็ก 4
8 18195 ด.ช.ธนเดช นกเขา 9
9 18197 ด.ช.ธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
10 18202 ด.ช.ศรัณยู สวนมะพลับ 3
11 18203 ด.ช.ศิวกร พึ่งนุสินธิ 0
12 18204 ด.ช.ศิวัช ทรัพย์สิน 9
13 18208 ด.ญ.กัญญารัตน์ พรหมลักษณ์ 4
14 18211 ด.ญ.เจนจิรา ปานสอาด 9
15 18217 ด.ญ.สิรินทร เกตุภูเขียว 9
16 18218 ด.ญ.สุนันญา อิ่มสุข 5
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17900 ด.ช.คณานนท์ (แขวนลอย ค้างส่ง งดยืม) พวงทอง 0
2 17905 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 1
3 17907 ด.ช.สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 1
4 17920 ด.ญ.วัลลภา วงศินา 4
5 17921 ด.ญ.วิรดา อินทรกำแหง 4
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 8
รวม: 8
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 5
2 17458 นางสาวอริสรา บิดา 9
3 17774 นางสาวชไมภรณ์ (ติดหนังสือ26545งดยืม) ทองสำราญ 0
4 18465 นางสาวพรสิตา ราศรีบุญ 0
รวม: 14
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17417 นายเจษฎา (ค้างส่ง19826งดยืม) โฉมรุ่ง 0
2 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 1
3 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 3
4 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 6
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 7
2 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 8
3 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 4
4 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 4
5 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 4
6 17874 นางสาวสุพรรษา อิ่มใจ 2
7 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 4
8 19723 นางสาวกฤติมา เปรมปราภัย 4
9 19725 นางสาวสกาวเดือน บังอร 0
10 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 6
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17525 นายทนงศักดิ์ วงษ์เกิด 4
2 17541 นายสิริวัฒน์ ซ่อนกนก 0
3 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 9
4 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 9
รวม: 22
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16782 นายชนะชัย เขียววัน 0
2 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 8
3 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 8
4 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 4
5 17483 นายกิตติพันธ์ เหล่าทองสาร 3
6 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 9
7 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 3
8 17501 นายรัฐกานต์ ประชุมสุข 0
9 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 1
10 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
11 17707 นายพิเชษฐ์ เหมือนศาสตร์ 1
12 17709 นายภากร มูลทองหลวง 0
13 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
14 17720 นายอธิวัฒน์ กลั่นแจ้ง 0
15 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 0
16 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
17 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 6
18 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 6
19 19743 นายณธีพัฒน์ สวัสดิ์ทัติ 0
20 19746 นายไกรวิชญ์ จันสมุทร 2
21 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 3
22 19751 นายวีระยุทธ เจ๊ะดอเราะห์ 8
23 19754 นางสาวศิรินทิพย์ ศิริอาริยะไกศล 0
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16481 นางสาวอนุสรา กุลานาม 0
2 17005 นายอภิวัฒน์ สอนเถื่อน 0
3 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 2
4 17342 นายชุติชัย บรรจง 9
5 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 6
6 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 3
7 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 1
8 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 1
9 17527 นายธงชัย แซ่อือ 1
10 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 2
11 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 8
12 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 1
13 17711 นายภานุวัฒน์ อิสเฮาะ 8
14 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
15 19759 นายธีรพล พรมบุตร 5
16 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 9
17 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 0
18 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 8
19 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 6
รวม: 78
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 5
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 5
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 9
4 17573 นายอัษฎายุ นนทะนำ 0
5 17634 นางสาวอนงค์ทิพย์ มั่นสุ่ม 3
รวม: 22
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16680 นางสาวมาริษา เมืองหงษ์ 4
2 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 9
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 3
2 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 4
3 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 6
4 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 5
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 8
2 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 3
3 16724 นางสาววรดา บุญมะ 8
4 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 9
5 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 1
6 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 9
7 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 5
8 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 4
9 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 2
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 9
2 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 2
3 17085 นายไชยวัฒน์ แทวกระโทก 6
4 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 9
5 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 9
6 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 3
7 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 6
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16783 นายชลัฐพล สิงห์คำ 0
2 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 9
3 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 6
4 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 7
5 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 5
6 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 4
รวม: 31
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 6
2 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 9
3 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 9
4 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 1
5 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 0
6 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 5
7 16947 นายพลวัฒน์ แฉกกลาง 0
8 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
9 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 0
10 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 8
11 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 9
12 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 5
13 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 5
14 19104 นางสาวยุพา ใจดี 8
รวม: 65
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 9
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 1
รวม: 10
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 593 คน